Archív za 1990 rok

Strana 81

Zařízení pro skladování agresivních tekutin, zejména v zemědělství

Načítavanie...

Číslo patentu: 268852

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šmíd Miroslav

MPK: E04H 7/02

Značky: zařízení, agresivních, zejména, tekutin, skladování, zemědělství

Text:

...vrstvě uloženo drenážní potrubí, zeústěně do kontrolní jímky. přičemž celá sestava je od ochranná konstrukce oddělena vodotěsnouVýhodou uvedeného zařízení je zvýšená odolnost plastů, v našem případě lehčeného polypropylenu vůči agresívním látkám e současně využití plastové nádrže jako ztraceného bednění. značná výhoda epočívá v tom, že plaatovou nádrž lze ve výrobním podniku na vodotěenost zkoušet. Vodotěeá ízolace u vodotěsné plastová...

Zapojení k měření Curieovy teploty na vibračním magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268851

Dátum: 11.04.1990

Autor: Chvoj Miroslav

MPK: G01R 33/12

Značky: teploty, měření, curieovy, magnetometru, zapojení, vibračním

Text:

...magnetické polarizaco je připojen k analogovü násobičce, spojené se souřadnicovýn zapisovačem. Signál z vibračního magnetometru, odpovídající magnetické polarizaci mčřeného vzorku je připojenou analogovou núnobičkou, reelizovanou například pomocí souřadnicového zapieovače. vybaveného eouběžnýn potenciometrem, zpracován na závislost druhé mocniny nagnetické polerizace na teplot J 2 í(T), která je potom přímo zaznamenána eouřadnicovým...

Kolejnicová srdcovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268850

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rotter Franz, Blumauer Johannes, Pirker Robert

MPK: E01B 7/12

Značky: srdcovka, kolejnicová

Text:

...výhodných kmitově technických vlastností také tu výhodu, že náchylnost k poruchám může být dále snížena tak, že vložky jsoh v podelném směru krídlových kolejnic. prípadně hrotu usporádány v takových vzájomných roztečích, které odpovídají trojhásobku až pětinásobku délky vložek. Tím se predejde vytvorení průběžných žlábků mezi hrotem a krídlovými kolejnicemi, takže v těchto žlábcích nemůže docházet ke shromaždování cizího materiálu, který by...

Způsob výroby 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268849

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vostatek František, Guglielmetti Leonardo

MPK: C07C 143/55

Značky: způsob, 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové, kyseliny, výroby

Text:

...nuŕíklud již za použití jednoho dílu některého z uvedených rozpouštědel popřipadě kombinací a) až f) na 1 díl 4-nitroto 1 uen 2-sulfonové kyseliny, výhodne za použití 1 až 10 dílů a zejména 3 až 6 dílů některého z uvedených rozpouštědel, popřípadě kombinace a) až f) tato okolnost má velkou přednost z technického a ekonomického hlediska. Dále pak je amoniak levný a snadno dostupný v průmyslovém měřítku. Díky jeho nízká teplote varu...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268848

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sebestyén Endre, Gárdi Éva, Bonnyay Péter, Gál Sándor, Pavliscsák Csaba, Gál Gusztáv, Ccatlós Imre, Tóth István, Harpai Gyula, Siki Károly, Dombay Zsolt, Surányi Róbert, Sántha Pál, Karsai József, Grega Erzsébet, Varga András, Ilovai Zoltán, Neu József

MPK: A01N 57/16

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...pevnými nebo kepalnýml nosiči.Předložený vynález ee dále týkä způaobu přípravy účinných látek obecného vzorce I,který zahrnuje reekci eirntku foeforečnáho v orgenlckám rozpouětědle - výhodné bezvodám benzenu - pri teplotä mezi 20 °C e 100 C - výhodne ze zvyšovaní teploty během reakce se /substituovanýml/elkoholy obecného vzorce IIkde R 1, R 2, R 31 e R 4 mají.výáe uvedený význam e Hel znamená chlor nebo brom,pak reakci takto ptiprevenáho...

Zařízení pro volbu jehel u okrouhlých pletacích strojů na výrobu punčochových a podobných úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268847

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: podobných, pletacích, výrobu, okrouhlých, jehel, zařízení, volbu, strojů, punčochových, úpletu

Text:

...páky 2, který je odvrácen od vzorovacích platin 4, aby se vyvolalo uvedené vykývnutí volící páky 2 z pracovní polohy do nećínnć polohy a obrácaně. 4Podle vynálezu je každá vollcí páka Ä v podstatě tvořeno prvníčástí 5 a druhou částí 2, od ní oddálenou, ktorézto části probíhají v podstatě rovnoběině s osou príslušněho čepu lg o jsou apojony poblíže konců jejich ddlky płíčnými členy ll, popřípndě 13, v každém z nlchž je Vytvořeno príslušnú...

Rychlouzavírací šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 268846

Dátum: 11.04.1990

Autori: Meyer Walter, Mehrhoff Willi

MPK: F16K 31/363

Značky: rychlouzavírací, šoupátko

Text:

...1 a má skríň 2 se vstupním hrdlom3 s výstupním hrdlem à. Ve,skEíni 2 jsou pŕivsřeny sedlové prstence 2, mezi něž se můžezasouvet uzavírací člen É, ktorý se skladá z těanící desky 1 a teanícího kroužku Ě. Uzavírací člen É je upevnan na vretenu 2 spojeném a píetem lg. Píst lg je veden ve válcí 11, ktorý je připevněn Jako víko na skříni Ě pomocí šroubů lg.Vřeteno 2 prochází horním víkem lg válce 11 a je nad tímto horním víkem 12 opatřeno...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268845

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hamada Tatsuhiro, Yoshida Ryo

MPK: A01N 43/38

Značky: prostředek, synergický, herbicidní

Text:

...I a sloučeniny /sloučenin/ II, může být hmotnostně v rozmezí 0,5 až O 5, s výhodou 2 až 80 .Jako pevný nosič nebo ředidlo se může použít ksolinický Jil, etepulgit, bentonit,bílá blinką,.pyrofylit, telek, kŕemelins, kaloit, prášok z ořechovýoh skořepin, močovinn, sírnn amonný, syntetický hydrntovoný oxid křemičitý, atd. Příkladem kepolného nosiče nebo ředidla jsou erometické uhlovodíky /nnpříklnd mylen, methylnsftalen/, alkoholy...

Skrápěné výplňové těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 268844

Dátum: 11.04.1990

Autori: Raróg Wladyslaw, Jamicki Zygfryd

MPK: F28F 25/08

Značky: výplňové, těleso, skrápěné

Text:

...s výhodou přímkovou plochou ve tvaru hyperbolického paraboloidu, kterýje na dvou protilehlých kratäích stranách ohraničen łiknďmi plochami, e výhodou rovinemi a která vykazuje v protilehlých rozíoh dotyková plochy s ptilehlými segmenty.Přínkevá ploche. Je s výhodou příčnä drdäkovaná, zejména pak pro doaažení dostatečně tuhosti výplňového telesa s pro zvětšení emdčecí plochy pro vodu, opatřens dvěma soustavami hyperbolicldch...

Ocelová kloubová stropnice pro hlubinné dolování

Načítavanie...

Číslo patentu: 268843

Dátum: 11.04.1990

Autor: Heiliger Martha-catharina

MPK: E21D 17/01

Značky: hlubinné, kloubová, stropnice, ocelová, dolování

Text:

...pohled na vidlici 3 znázoršnje obr. 6.Ze dčelen připevnäní do kulatého profilu v pcdćlněm smeru například hrotu Q se nejprve vsadí tažné kotva ll, napříkled irouh se záviten. Potó se otvorom 3 § a 35 protíhne težná kotva 31 ee zívitem. N část tažné kotvy 31, která není podrobnäji zakreslena, se neäroubuje matice l§ eponeohd se v otočné poloze umožňující její zasunutí do dutého profilu 3. Průfez matice l§ odpovídá e dostatočne velikou volí...

Způsob přípravy derivátů difosfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268842

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gall Rudi, Bosies Elmar

MPK: C07F 9/65, A61K 31/675

Značky: difosfonové, způsob, přípravy, derivátů, kyseliny

Text:

...na různých faktorech, jako způsobu aplikace, druhu, stáži a/nebo individuálnim etavu. Danni podávané dávky Jsou v rozmazi 1 až 1000 mg/člověk, 9 výhodou 10 až 200 mg/člověk a mohou se podávat v jedné nebo vice dávkach.Následující přiklady ukazuji možnoeti připravy, které se mohou použit k syntéze sloučenin podle vynálezu. Nepředetavuji však omezeni předmětu vynálazu. Sloučeniny vznikaji pravidla jako vysokotejici pevné produkty /mono- nebo...

Způsob výroby opticky aktivních (—)-oxabicyklo(3,3,0)oktanolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268841

Dátum: 11.04.1990

Autori: Petzoldt Karl, Dahl Helmut

MPK: C07D 307/93, C12P 31/00, C12P 17/04...

Značky: způsob, aktivních, výroby, opticky, —)-oxabicyklo(3,3,0)oktanolonů

Text:

...ztrlt na výtiłku při krynta 112101. se dílo uvedený pontup nooovčdčzłąPři postupu podle přadložonáho vynálezu ao důloni provadi na stupni racoaických Jocqcyloxy-GA-hvdroxyaathyl-z-oxabicyklo 3.3.0 oktan-a-ono vzorce (g-u anzyaatickýa zaýdolněnin. ktoré voda ko aaioi produkto. zo ktara ao aohou židanó aloučoniny vzorca (-)-1 ziakat bud oxtrakci nebo z vodná fáze.výchozi látky ao daji vyràbět pootupca podle britského patantovóho apiau E. I 579...

Zařízení pro vykloněnou projekci předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268840

Dátum: 11.04.1990

Autor: Vávra Julius

MPK: G03B 21/10

Značky: vykloněnou, zařízení, projekci, předmětů

Text:

...nedoetatky odstraňuje zařízení pro vykloninou projekci předaitú. zehrnujíci optický projektor. přičeał,oae kondenzoru je vyklonine z vodorovni rovíny.Do lůžka člati e pultíkee. která vyaezuje úhel uezí oaou kondenzoru a vodorovnou rovinou aa upevní pitný projektor. Po vyaunutí pultíku nože být zpitný projektor použit klaeicky ke zpitni projekci (vertikální). lůžkoví čiet přitoa níjak nepfekiži. etativove tyče jaou eiao zorni...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268839

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lee David

MPK: C07C 147/06, A01N 35/06, A01N 41/10...

Značky: herbicidní, prostředek, výroby, účinných, látek, způsob

Text:

...na sobě znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 utomy uhlíku,(11) zbytek ReC(0)-, v němž Re znamená alkylovou skupinu 5 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uh líku,(12) zbytek -S 02 NR°Rd, v němž RC a Rd mají shora uvedený význam, nebo(13) zbytek -N(R°)C(O)Rd, v němž RC a Rd mají ahora uvedený význam.Substituent R 7 je s výhodou nąvázán v poloze 3. Ještě výhodněji pak R 7 představuje atom vodíku, chloru...

Regulační vrstva do vrstvených náplastí a obkladů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268838

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fekete Pál, Kovács Gábor, Barta Irén, Máhr Lajos, Pallos László

MPK: A61L 15/06

Značky: regulační, náplastí, její, vrstva, výroby, obkladu, vrstvených, způsob

Text:

...dosahuje 100/200 nebo 200/250 pro větší molekuly účinná látky a 100/150 pro menlí molekuly účinné látky. V případě účinné látky hydrorilního .charakteru například tetrabutalinsulrát/ je výhodná podrobovat kopclymerní Iőliią, mající vyšší obsah vinylacetátu /molárně 20 až 30 / ozáření, zatímco pro hydrofobní účinnou látku /například nitroglycerín/ je vhodné ozařovat kapelymer mající nižší obsah vinylacetátu /molárně 10 az 15 /.Fôlie, která se...

Způsob výroby nových 1-aryloxy-dihydrobenzothiadiazinylalkylaminoalkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268837

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gaida Wolfram, Speck Georg, Esser Franz, Hoefke Wolfgang, Köppe Herbert

MPK: C07D 285/30

Značky: nových, 1-aryloxy-dihydrobenzothiadiazinylalkylaminoalkanů, způsob, výroby

Text:

...na krevní tlak byl zkoumán na geneticky hvnertonních kryaách za použití o sobě známého testu, který popsali J. R. weeks a J. A. Jones v Proc. Soc. Exp. B 101. Med. 10 , str. 646 - 648 (1960). Účinné látky se vždy aplikují 0 rálně v dávce 30 mg/kg. zjištěná výsledky jsou shrmity do následující tabulkysloučenina z pokles krevního tlaku ežálsłeâešąUrčitá zjištění naavědčují tomu, že účinek sloučenin podle vynálezu na snížení krevního tlaku...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268836

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ammermann Eberhard, Sauter Hubert, Zipplies Matthias, Pommer Ernst-heinrich, Goetz Norbert

MPK: A01N 33/04

Značky: výroby, prostředek, látek, účinných, způsob, fungicidní

Text:

...vodíku, alkylovou skupinou s I až 8 etomy uhlíka. cykloalkylovou skupinou sa 3 až 8 atomy uhliku nebo alka xyskupinou s 1 až 8 atomy uhlíku, e m znamená čísla I až 4,nebo soli těchto sloučenin.Vazba může být přítomna jako dvojná vazba (4-aubstitovaný cyklohexenylzain) nebo jako jednoduchá.vazba (4-trans-aubatituovany cyklohaxylamin).Jako účinné látky přicházadí z praktických důvodů v úvahu také soli aminü obecného vzorce I.Solemi so rozumí...

Vedení řetězu uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268835

Dátum: 11.04.1990

Autori: Merten Gerhard, Breuer Oswald, Steinkuhl Bernd, Rassmann Christoph

MPK: E21C 27/34

Značky: řetězů, uhelného, vedení, pluhu

Text:

...a je tažen poháněným řetězem podél řetězového hřeblového dopravníku, vedeným ve vedení, vytvořeněm na základkové straně řetězového hřeblověho doprevníku. Taková konstrukční řešení uhelného pluhu jsou obecně známá a nejsou proto na výkresoch zobrazena. vynález se týká konstrukčního řešení vedení řetězu uhelného pluhu, připojeného k jednotlivým žlebovým dílům řetězcvého hřeblového dopravníku na základkové straně žlabových díld 1 a...

Prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268834

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hallenbach Werner, Berschauer Friedrich, Scheer Martin, De Jong Anno, Lindel Hans

MPK: C07D 213/36

Značky: účinných, užitkovosti, způsob, prostředek, zvířat, zvýšení, látek, výroby

Text:

...jako účinné 1 átkyprostřed ků ke zvýšení užitkovostí zvířat, zejména k podpore a urychlení růstu zvířat ke zvýšení produkce mléka a vlny, jakož i k lapšímu zhodnocování krmiva.Předmětem predloženého vynálezu je tudíž prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat,zejména ve formě přísad do krmív a pitné vody pro zvířata, který spočívá v tom, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu shore uvedeného a oerinovaneho obecnéhovzorce I...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268833

Dátum: 11.04.1990

Autori: Greiner Alfred, Pepin Régis

MPK: A01N 43/653

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...cia-alert. Tuto reakci je možno provádět v homogenní nebo heterogenní rázi.S výhodou ae používá kovové paladium neaené na inertní nosiči, jako je aktivní uhlí, uhlíčítan vépenatý nebo eíran barnatý.I když to není neebytně nutné, lze reakoí a výhodou provádět v protickém polémím rozponětědle, například v nižší alkoholu, jako methanolu, nebo v aprotickém rozpouštědle, například v toluenu.Koncentrace eloučeniny obecného vzorce I v...

Způsob výroby redispergovatelného prášku plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268832

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rauch Hubert, Lehmann Klaus, Mager Theodor, Klesse Wolfgang

MPK: B29K 33/20, C08J 3/12, B29B 9/00...

Značky: redispergovatelného, prášků, výroby, způsob, plastických

Text:

...o nitrily kyseliny skrylové nebo methakrylove, amidy kyseliny ekrylová nebo methakrylové a JeJich łl-slkylově deriváty, o ,allcylestery kyseliny ekrylovd nebo methakrylove s více než 8 atomy uhlíku v alkylovém zbytku nebo o hydroxnlkylestery nenusycených polymerovatelných kąrboxylových kyselín.Čím vydäí Je podíl Jednotek s obsahom kyseliny akrylová nebo methakzrylové v kopclymeru, tím vyšší Je při Jinak steJmjch komonomsrech teplotní rozdíl...

Způsob výroby kapalných farmaceutických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268831

Dátum: 11.04.1990

Autor: Schwabe Karl-dietlef

MPK: C11D 3/37, A61K 31/545, A61K 9/08...

Značky: způsob, farmaceutických, přípravků, výroby, kapalných

Text:

...vztaženo na celkovou hmotnost kapalněho farmaceutického prípravku.Jako blokový kopolymer ethylenoxidu a propylenoxidu je zvláště výhodný polyethylen-polypropylenglykol 1800, který se v další části označuje také jako PPG 1800.Zvláště výhodné se postupem podle vynálezu připravují parenterálně aplíkovatelné farmaceutické přípravky na bázi derivátů cafaloaporinu nebo penicilinu. Samozřejmou podmínkou je, že uvedená lěčiva musí být...

Podpěrná konstrukce důlní výztuže pro nasazení ve strmých a polostrmých uloženích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268830

Dátum: 11.04.1990

Autori: Marquart Alfred, Becker Kunibert, Arsuaga Yavier, Kleinböhmer Fritz, Beckmann Klaus, Ciordia Luis

MPK: E21D 23/04

Značky: strmých, nasazení, polostrmých, konstrukce, důlní, podpěrná, výztuže, uloženích

Text:

...pro přesunuti výztuže. Kloubový nosník 12 sestává ze skupiny nosnikových dilů které jsou vzájemné kloubově spojeny alespoň v rovině kolmě na porubni stenu g. Přesouvadi ústrojí l jsou umistäna vedle úzkych základových rámů 8 na straně přivrácené k úklonu sloje a jsou opatřsna vždy dvěma nad sebou umistěnvmi a navzájom rovnoběžnými vodicimí tyčemi g, které leží. v rovine kolmé na počvu s jsou opatřeny na svých předních koncieh spoločnou...

Způsob izomerizace uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268829

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schmidt Robert, Cole Steven, Johnson James, Bakas Steve

MPK: C07C 5/13

Značky: způsob, izomerizace, uhlovodíku

Text:

...molekule nechávé reagovat za isomerízačníoh podmínek v přítomnooti ketalytického systému obeahujícího kombinaci0,1 až 0,5 hmotnostního kovu ze skupiny platiny s nosičem obsahujícím a) 75 až 95hnotnoatnich krystalického mordenitu ve vodikové formě, který má poměr siliky k alumi ně alespoň 16 1 a b) 5 až 25 hmotnostních žáruvzdorného anorganického oxidu. Tento způsob se vyznačuje tím, že použitý katalytický systém má měrnou povrchovou plochu...

Způsob přípravy derivátu asymetrického heterocyklického esteru kyseliny 1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268828

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pruneau Didier, Robin Jacques, Bellamy Francois

MPK: C07D 211/90, C07D 491/113

Značky: způsob, heterocyklického, přípravy, derivátů, asymetrického, 1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylové, kyseliny, esterů

Text:

...význam s aminokrotonàtem obecnéh vzorce 111ve kterém R 2 má výše uvedený význao, v polárnin organłckěw rozpouštědle, zejména v al-kanolu s celkovým počtom uhlłkových atonů 1 až 4, po dobu 1 až 24 hodín ři teplotě mezi teplogoulmistnosti a teplotou zpětného toku reakčnł směsi, načež se získaný derivàt obecného vzorce I případně převede na edični sůl působení kyseliny, s výhodou působenłm biologicky přijatelné silné kyseliny, jakou je například...

Způsob přípravy 2,3,4,5-tetrafluorbenzoylacetátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268827

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beylin Vladimir, Goel Om

MPK: C07C 69/738

Značky: způsob, přípravy, 2,3,4,5-tetrafluorbenzoylacetátů

Text:

...vcdlk, alkylskupinu s 1 až 6 atomy uhlłku nebo aralkylskupinu aR 2 představuje alkylskupinu s 1 až 3 atomy uhliku nebo cykloalkylskupinu se 3 až 6 atomy uhl 1 ku.Pří této reakci se sloučenina obecného vzorce II zahřivá s R 3-substituovaným aminem, kde Rzmà hora uvedený význam v přitomností slespoň jednoho ekvivalentu terciárniho amínu v polàrnin aprotíckém rozpouštědlc.Způsob podle vynálezu představuje výrazně zlepšený způsoo výroby...

Kryoaplikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268826

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mikolajczak Justyn, Wartanowicz Tomasz, Osiński Roman Waclaw, Czachor Marceli Stanislaw, Szkup Bogdan Ireneusz

MPK: A61B 17/36

Značky: kryoaplikátor

Text:

...vynélezu spočívá v tom, že kryoaplikátor je vybaven nejméně jedním kryočlànkovýu modulom, jeho studený spoj je v tgpelněm kontaktu s JádremLkrwoeogdy,E§fm°f elektrické moduly jsou spojeny do termoeleĚĚrĺĺÍýĺÍkĺÉkĺdÍkĺĺFĺjou roznístčny symetricky okolo äádre kryosondy, přičemž s jidren je konstrukčné spojen studený spoj nejvyššiho stupně každé kaskády a teplé spoje prvniho stupně každé kaskády jsou konstrukčnč apojeny a chladicio...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268825

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolassa Dieter, Meyer Norbert, Wuerzer Bruno, Keil Michael, Theobald Hans, Schirmer Ulrich, Becker Rainer

MPK: C07D 261/08, A01N 43/80

Značky: způsob, prostředek, účinných, látek, výroby, herbicidní

Text:

...vzorce I mohou vyrábět tím, že so nechá reagovat sloučoninn obecného vzoroo IIR 2, R 4 a. Y mají shora uvedený význam,so sloučoninou obecného voorookdo R 1 má sboru uvedený význam a x znamená aniont, při teplotách neni. 0 a 90 ŠG, popřípadě n přítomnost. inortního zozpouätädla a popřípad za přídavm pomooná bázo.vhodnými bázomi. Jsou například uhličitany, hydrogommlläitąny, octu. olkozády, oxldy, popřípodč hydroxid olkalloldoh kovů nebo...

Čep válce, například válce válcovací stolice, s bajonetovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268824

Dátum: 11.04.1990

Autori: Irle Gerd, Benfer Ernst-oskar

MPK: F16C 13/02

Značky: uzávěrem, například, stolice, bajonetovým, válce, válcovací

Text:

...g, prípadne jiné spojovací prostředky, jimiž se obe poloviny g, 5 opérného kroužku spojují v prstenoové drážce 5 ćspu 3 válce L v jeden uzavřený operný prstenec bajonetového uzávěru. Totez platí take pro poloviny gb, §g vnitřní příruby opärnáho kroužku, které zabírají v prstánoové drážoe 3 s vnitřním čalem prsténcoveho nákruzku 2 a tím uzavřený operný kroužek axiálně upevňují. V dolní polovině obr. 2 je znàzorněna v řezu polovina vnějšího...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268823

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kuipers Johannes, Dolman Henrik

MPK: A01N 43/10, A01N 41/02

Značky: výroby, účinných, látek, způsob, prostředek, fungicidní

Text:

...uhlíku, triazolylovou skupinu, imidazolylovou skupinu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxylovou skupinu 5 1 až 4 atomy uhlíku poprípadě substituovanou alkylkarbonylovou skupinou se 2 až 5 atomy uhlíku, fenylovou skupinu popřípadě substituovanou halogenem, fenoxyskupinu nebo fenylthíoskupinu, neboR 1 a R 2 společně s vinylenovou skupinou, na kterou jsou navázâny, tvoří fenylovnu skupinu popřípadě substituovanou halogenem nebo...

Způsob přípravy pyrimido /5,4-b/ /1,4/-oxazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268822

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kuhár Mária, Diesler Eszter, Jaszlits László, Cseh György, Kasztreiner Endre, Makk Nándor, Vegvari Sarolta, Sebestyén László, Szam Laszlo, Rabloczky György, Wellmann Janos, Mátyus Péter, Tegdes Aniko, Varró András, Sárossy Judit

MPK: A61K 31/535

Značky: 5,4-b, pyrimido, derivátů, přípravy, 1,4/-oxazinových, způsob

Text:

...přičemž tento zpoeob nebyl až do eoućaaná doby zcela objasnčn. významný člen této ekupiny, amrinon což je 3-aaino-5-(4-pyridyl)-2(1 H)-pyridínonJ . významnč přiapívú ka zvýšení kardislní výkonnoeti pacíentd, kteří trpí trvalým zeslabením srdační činnoeti a rezietancí periferálních cav. přičemž kroaà povzbuzení ardeční činnosti bylo pomoci této látky doeeženo i zmenäeni reziatonco tüchto periferàlnich cav. Ovšen je...

Způsob získávání v atomových elektrárnách opětovně použitelných roztoků kyseliny borité

Načítavanie...

Číslo patentu: 268821

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zsirai István, Kubó Sándor, Kis Éva, Bornemissza Endre, László Klára, Tilky Péter

MPK: G21F 9/04

Značky: použitelných, borité, elektrárnách, získavání, opětovné, atomových, kyseliny, roztoku, způsob

Text:

...obrloono oaaozy. Vynlloz ja zalołon na poznatkn to oo v tosto oonotíckćl zafízoo ní poułíva naobrany. ktora aolí alkalíokýoh íonto a íonto tlžkýoh kovà. ktoré Joou nooítalí radíoaktívítya zadržujo aloopoñ z 80 5. zatínco hodnota zadržovonf kyoolíny boríto ja najvýio 30 S. V toato otupní ao oddłlí volki čaat radíoaktívních a ínektívních oolí Jakozto znoőíltinín kyoolína boríto a odvddljí oo do tak zvanoho konoontrttuo Moobráuou...

Stínicí konstrukce pro ochranu proti rentgenovým paprskům a gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268820

Dátum: 11.04.1990

Autor: Teleki Péter

MPK: G21F 1/12

Značky: záření, paprskům, rentgenovým, stínicí, proti, ochranu, konstrukce

Text:

...nosičůu lepeníu nebo lisováníu. Ienká vrstvy nohou být naneseny na nosič též napařenín ve vakuu.Výhodou stínicí konstrukce podle vynálezu je, že požadovaná ochrany proti záření lze dosáhnout konstrukcí o nižší hmotnosti a tlouätce. Táto konstrukce lze použít na všech úsecích ochrany proti sáření. Je možno jí použít například jako krytu rentsenová trubice, jako stěny nebo obalu či oděvu chránícího proti záření a jako etínění pŕístrojd nebo...

Způsob výroby částic s řízeným uvolňováním účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268819

Dátum: 11.04.1990

Autori: Johansson Mats, Sjögren John, Dahlinder Lars-erik, Sandberg John

MPK: A61K 9/54

Značky: výroby, částic, účinné, uvoľňovaním, způsob, látky, řízeným

Text:

...která jsou přijatelné z farmaceutického hlediska, například polypropylen nebo polyethylen, s výhodou polypropylen. Jádra obvykle mají standerdisovaný rozměr a tvar, s výhodou kulovitý tvar se stejnoměrným povrchem. Materiál jádra by také měl mít dostatečnou specifickou hmotnost,která by zajiäřovala jeho vhcdnost pro použití pro zpracování ve vířivé vrstvě.Dále je zapotřsbí, aby materiál jádrn byl vysoce čistý, zejména prostý jakýchkcli...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268818

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mildenbeerger Hilmar, Liebl Rainer, Bauer Klaus, Bieringer Hermann, Handte Reinhard

MPK: A01N 43/38

Značky: účinných, prostředek, látek, výroby, herbicidní, způsob

Text:

...báze, Jako triethyloninu nebo pyridinu v inertníl organické rozpouätědle, jako ocetonitrilu nebo dinothylforuouidu při toplotéch nezi 40 a 160 °C, výhodné při teplotéch nezi so o. 1 oo °c. Roakce Iloučeniny obecného vzorce II a trieatoren fosforité kyoeliny, dieotere footonité kyseliny( popřípadi Ionoeetore roofonité kyseliny obecného vzorce R 1-0-B 9310 Io provádí výhodné bo rozpouätödln při teplotách mezi 50 o 140 C, popřípodá zo...

Způsob výroby 17alka-ethinyl-17beta-hydroxy-18-methyl-4,15-estradien-3-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268817

Dátum: 11.04.1990

Autori: Laurent Henry, Lorenz Hans Peter, Weichert Rudolf, Hofmeister Helmut

MPK: C07J 1/00, A61K 31/57

Značky: 17alka-ethinyl-17beta-hydroxy-18-methyl-4,15-estradien-3-onu, způsob, výroby

Text:

...II Je možno vyrobit z l 5 alf 1-hydroxy-l 8-methyl-4-estren-3,17-dionu, popssnćho v pstentověm spioe DB č. 25 46 062, bud odätčpením vody z polohyl 5,l 6- I převedením nn 3-dienolether, nebo ącylecí l 5 llfs-skupiny a převedením nn 3-dienoletber.Odätäpení vody zs tvorby 15,15-dvojné vszby se provádí o sobě známým způsobem methsnsulfonylchloridem v pyridinu přes l 5 Alra-mesyldt n dalším zprncovdním mesylátu dimethylfornnnidem v...

Zařízení k upnutí lisovacího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268816

Dátum: 11.04.1990

Autor: Wymann Hans

MPK: B30B 15/02

Značky: upnutí, nástroje, lisovacího, zařízení

Text:

...J., g i v hornín dílu 25 lisovsoího nástroje g s v dolním dílu gb lisovsoího nástroje g nebo v přídsvnýoh doskách 55, Q na nich upevnäných jsou vytvořenv vždy dvě rovnobäžná T-drážlq 5, a §. V každé upínaoí desoe ZI., g jsou uspořádány čtyři upínÁJq g, opstřená dalšími T-drážksmi 1. r-drážky 1 upináků g jsou po celé děloe v rovinä s T-drížksmi g upínsoíoh dosok l., 2. Upínáłq g, vostsväná v upínsoích doskách J., 2, se uvádějí do...

Způsob výroby (1-amino-(/(2-//(diaminomethylen)amino//-4-thiazolyl)methyl/- thio)propyliden)sulfamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268815

Dátum: 11.04.1990

Autor: Montserrat Fabá Eusebio

MPK: C07D 277/42

Značky: thio)propyliden)sulfamidu, výroby, způsob

Text:

...bude osvětlen náeledujícini příklady21 g (0,0755 molu) sulfútu methyliaothioeočoviny ee rozpusti ve euěei 250 nl vody e 100 nl nethenolu. Sme ee zahřeje ne teplotu veru pod zpětným chladiče a v průběhuhodiny ee přidú 44,5 g (0,15 l molu) Š l-enino-3-/Ľ (2-enino)-4-thiezolylj nethyl/ thio/ propylidsn žeulfaidu V rgzçoku ve l O nl hydroxidu eodnćho o koncentreci 2 N. sněe sezehřivá ješ ě 2 hodiny na teplotu varu pod zpětným chledičem, pek...

Způsob výroby vysoce pružných polymérů na bázi kaseinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268814

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brzozowski Zbigniew, Schmidt Elzbieta, Lorens Krzysztof, Pietrzak Bogdan

MPK: C08H 1/00

Značky: způsob, bázi, kaseinu, pružných, výroby, polymerů, vysoce

Text:

...pro výrobu tiskových berev, při činěni, atd.Zpoaob podle vynllezu je bliže objeeněn v náaledujicich přikledech provedení.40 9 keeeinu e 90 g vody se předloži do třihrdló beñky vybavené eichedlel, toploně 2 CS 268 814 B 2rou o zpätnýu chlodičoo u přidů ss 5 g 25 roztoku uuoniuku. Vznikli uuěo so zuhřujo nu top 1 otu 85 °c. V průběhu zohřivsní ou zisku houogsnni roztok. Zohřivúni buñky so přuručí u začne so po uolých dávksch přikupúvot glyoid....

Zařízení pro přerušovaný přívod tlakového média k axiálně posuvným nožům brázdicí hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268813

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schöffmann Franz, Maier Wilfried, Wrulich Herwig

MPK: E21C 25/10

Značky: nožům, tlakového, posuvným, brázdicí, přerušovaný, hlavy, přívod, axiálně, zařízení, media

Text:

...ja aožno konetrukcí podle vyndlezu doeihnout přerulení tlaku až dväetůkrát za eakundu, čímž ee dosahuje odpovídejícího vyeocefrekvenčního ůderneho ůčínku. Pří počtu otáčok brizdící hlavy aeí edeaát za aínutu je rozvidöcí loupttko ve.tvaru krabíce opatřeno na evda obvodu aeí čtyříoetí výřezy probíhajíoíaí v axíúlnía ene ru jako podalnó otvory. Vhodný přavodea doeahuje rozvádäcí Ioupltko ve tvaru krabica eeí 150 otáčok za aínutu v opačnóa...