Archív za 1990 rok

Strana 80

Halogenderiváty 5-hydroxy-7-oxo-7H-benzo(c) fluorenu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268892

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šantrůček Milan, Křepelka Jiří

MPK: C07C 39/40, C07C 39/42

Značky: přípravy, halogenderiváty, fluorenu, jejich, způsob, 5-hydroxy-7-oxo-7h-benzo(c

Text:

...) a látky obecného vzorce I jsou významnými prokurzo~ ry při jejich syntéze.Látky obecného vzorce I o výše uvedeném významu R 1 a R 2 se podle vynálezu připravlüátky obecného vzorce II se pripraví podle čs. autorského osvědčení č. 268891) ve kterém R 1 značí vodlk a R 2 chlor nebo R 1 l RZ brom, reakcí s alkoholáty, výhodně a ethanolátem sodným, za veru reakční směsi.Podrobnější údaje o přípravě látek obecného vzorce 1 vyplynou z...

Halogenderiváty 5-acetoxy-7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268891

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jiří, Šantrůček Milan

MPK: C07C 69/767

Značky: halogenderiváty, jejich, přípravy, 5-acetoxy-7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu, způsob

Text:

...č. 4.661.297, Šmejkal a spol. Acta virol. gg,11 (1984) a látky obecného vzorce Í jšoú významnými prekursory při jejich syntéze.1 a R 2 se podle vynólezu pripravíz odpovídajicích halogenderivátů kyseliny 3-fenyl-1-oxo-inden-2-yl octové obecného vzorce IILátky obecného vzorce I o výše uvedeném významu R(látky obecného vzorce II se pripraví podle čs. autorského osvědčení č. 268890), ve kterém R 1 značí vodík a R 2 chlor nebo R 1 za varu...

Halogenderiváty kyseliny 3-fenyl-1-oxo-inden-2-yl octové a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268890

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šantrůček Milan, Křepelka Jiří

MPK: C07C 57/62

Značky: kyseliny, způsob, 3-fenyl-1-oxo-inden-2-yl, octové, přípravy, jejich, halogenderiváty

Text:

...virol. gg. 11 (1984 a látky obecného vzorce I jsoü významnými prekursory při jejich syntéze.Látky obecného vzorce I o výše uvedeném významu R 1 a R 2 se podle vynálezu přípraví z odpovídajících halogenovaných difenylltakonových kyselín obecného vzorce 11Podrobnější údaje o přípravě látek obecného vzorce I o výše uvedeném významu R 1 a R 2 vyplynou z následujícího příkladu provedení, který rozsah vynálezu nijak neomezuje.Za chlazení leden...

Halogenderiváty kyseliny difenylitakonové a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268889

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jiří, Šantrůček Milan

MPK: C07C 57/60

Značky: kyseliny, halogenderiváty, jejich, přípravy, způsob, difenylitakonové

Text:

...značí vodik a R 2 chlor nebo R 1 i R 2 brou, s 1 až 5 molekvívalenty jentaranu ethylnatého v prostředí 1 až 10 nolekvivalentů olkalického kovu, výhodné sodiku, v prostředí nížšího alkoholu 3 rovným nebo rozvětveným řetězcem,výhodné v methanolu, při teplotě varu reakčni směsi, načež se vznikla směs po proběhnutí reakce znýdelnl přebytken hydroxidu sodného a okyselí minerální kyselinou.Podrobnější údaje o přípravě látek obecného vzorce I o výše...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268888

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klačík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: pryskyřic, způsob, epoxidových, výšemolekulárních, přípravy

Text:

...na teplotu 180 až 190 °C a teplota se reguluje přichlazováním. Po ustálení teplotního režimu přibližně po 1 až 2 h se přidá 700 kg dianu a polyadice se nechá při 180 až 190 °C probíhat asi 6 až 10 hodin. Konecpolyadice se projevuje zastavením nárůstu teploty měknutí. Připravený produkt neobsahuje zjistitelné množství gelovitých částic a má teplotu měknutí 95 °C při zkoušce prsten-kulička a obsah epoxidových skupin 0,105 mol/100 g....

Katalyzátor pro regeneraci plynné směsi na bázi kysličníku uhličitého, dusíku, hellia, která je v laseru a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268887

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gavrilov Petr, Koloušek Vladimír, Vrbová Miroslava

MPK: H01S 3/223, B01J 23/62

Značky: regeneraci, dusíku, která, katalyzátor, bázi, přípravy, kysličníku, směsi, uhličitého, plynné, laseru, hellia, způsob

Text:

...části je předmět vynálezu vysvětlen a doložen příklady. Tyto příklady však rozsah vynálezu v žádném případě neomezují. l40 g oxidu ciničitého o zrnitosti 0,5 až 1,0 mm/oxid ciničitý byl připraven v laboratoři srážením chloridu ciničitěho hydroxidem amonným ve vodném prostředí, specifický povrch byl 200 m 2/g/ bylo impregnováno 50 ml roztoku, který obsahoval 1,7 ml kyseliny hexachloroplatičitě /250 g/1/ v destilovsné vodě. Směs byla...

Radiolokační zařízení zakladačů s řízeným anténním systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268886

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horáček Vladimír, Kunzmann Rudolf, Fiala Jiří, Ryšťák František, Vondráček Ferdinand, Lužica Štefan

MPK: G01S 13/26

Značky: zařízení, zakladačů, řízeným, anténním, systémem, radiolokační

Text:

...ramene g zakládače a pomocí pohybového ústrojí m řízeného nastavení a kývání v úhlur , což je úhel mezi svislicí 206 k zemi a směrem k rameni 191 zaklédače. Tato pohybové ústrojí m a m jsou ovládána z ,řízené části podřízev ným počítačem 01 s který je řízen nadřízeným počítačem § 22 z kabiny řidiče. Nastavení antênního systému l je možné provést i ručně na konci ramene 191 zakladače. V prostoru antěnního systému jsou upevnčna měřidla 2 O...

Polymery nesoucí 4-aminofenylsulfonylové skupiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268885

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 14/06, C08F 20/18, C08F 12/06...

Značky: skupiny, nesoucí, jejich, způsob, polyméry, výroby, 4-aminofenylsulfonylové

Text:

...i na zesítäných polymerech praktic~ ky se 100 Ť konversl. ul kyseliny 0-aoetylaminobençensulfinové lze připravit in situ v reakční směsi neutralizeci volné kyseliny vhodnou zásadou.významným znakem připravy polymerů s aromatickou primární aminoskupinou podle vy~ iálezu je její universšlnost. Polymerní skelet P může mít nejrůznější strukturu alkylace probíhá 5 chlormethylovaným polystyrenem, s polyvinylchloridem, s alkylujicimizpůsobu je...

Zařízení k přepravě zemědělských strojů s velkou pracovní šířkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268884

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pitrmoc Jaroslav, Hanzálek Karel

MPK: A01B 73/00

Značky: pracovní, přepravě, zařízení, šířkou, velkou, zemědělských, strojů

Text:

...je pohled ze strany na zavěšený přepravovaný stroj.Zařízení k přepravě zemědělských strojů je tvořeno středovým nosníkem l, ke kterému je přivařen rozvštvený rám g s příčkami Ž. Na rozvčtvený rám g je přičepována dvojice přímočařých hydromotorů 5, která ovláda závěsná ramena 2 sloužící k připojení následného stroje ll. Příčky 2 jsou přivařeny na nápravě lg s volně otočnými koly lg. V přední části středového nosníku l je připojeno kloubové...

Způsob výroby vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268883

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvíčalová Magdalena, Čermák Ján, Chvalovský Václav

MPK: C08F 236/20

Značky: vysoce, nenasycených, cyklických, způsob, uhlovodíku, výroby

Text:

...cykliokém eteru,zvláště s výhodou v surové směsi produktů.Je možné použít vsádkového nebo průtočného uspořádání, s výhodou míchaněho ízotermního reaktoru probublávaného zbytkovou pyrolýzní C 3 frakcí.Přípravu vysoce nenasycených cyklíckých uhlovodíků sumárního vzorce (C 3 Hh)n, kde 5 Je 3 až 10, katalyzovanou koolígomerací propadíenu a propinu obaažených vezbytkové pyrolýzní C 3 frakci lze uskutečnít za tlaku 051 až 20 MPa,s výhodou za...

Perforátor agarového gelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268882

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kancler Zdeněk, Fuchs Josef

MPK: G01N 33/15

Značky: agarového, perforátor

Text:

...odsávačom do záběru9. Otočný upínač Petriho misky12. Spojovací trubičky spojující razník s rozdělovačem sání14. Kolíky na otáčení upínačem a k určení jeho plochy vůči šipce a označené ploše napevném tělese upínačesled popisu provedení spočívá v tom, že rezníx l suvně uložen v pinole 1 je zasouván do děrování pákou 5, přičemž odsávací trubičky odsavače g se posunou do záběru až po vykrojení agarového gelu, přičemž rozdělovač sání 1 řídí odsání...

Perorální rehydratační a léčivý přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268881

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hlásný Karel, Hlásný Josef

MPK: A61K 33/14, A61K 33/06

Značky: rehydratační, přípravek, perorální, léčivý

Text:

...ląĺdifgggąugliąítanu, so až 75 mekv/1 iontů chloru, 7 až 15 mekv/l iontů hořčíku, 5 až 13 mekv/1 iontü vápníku,140 až 165 mmol/l glukozy. Ve výhodném provedení řešení se podle vynálezu použije vetorínární PRĽP, který obsahuje 105 mekv/l iontů sodíku, 7 mekv/l iontů draslíku, 54 mekv/l iontď hydrogenuhličitanu, 68 mekv/1 iontů chloru, 10 mekv/l iontů hořčíku, 9oBsäujejakozdrojsodíkovýeh iontů směs chloridu sodného a hydnogenuhličitanu 6...

Zařízení k čerpání horké vody v tlakově závislé předávací stanici tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268880

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rejha Bohumil, Doležal Jaromír, Žídek Miroslav

MPK: F24D 3/02

Značky: závislé, čerpání, tlakově, předávací, tepla, horké, zařízení, stanici

Text:

...obvykle regulaci otáček. Při použití zařízení je výkon nákladných regulovaných pohonů podstatné menší. ~Obr. 1 obsahuje základní zapojení s jednou dvojicí mechanicky spřažených objemových čerpadel a na obr. 2 jsou dvě dvojice čerpadel, zapojené v sérii.Na obr. 1 je nakresleno zařízení s jednou dvojici mechanicky spřažených objemových čerpadel 1 a 5. čerpadlo 1 je zapojeno do primárního potrubí l ve vstupu horké vody do předávací stanice g...

Filtrační vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268879

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rybička Jiří

MPK: B01D 25/00

Značky: vložka, filtrační

Text:

...trubky. Detail zaüstění pružných prvků do rozvodné trubky Je v nárysu zobrazen na obr. 6 a v půdoryeu na obr. 7.Podle obr. 1 a 2 Je filtrační vložka tvořena vrs tvou pružných prvků ve tvaru dutých pružných prstenců l naskládaných na sebe tak, že tvoří dutý válec, který je nasazen na skelet, jehož části jsou vodící tyče 2. Dutina válce je shora uzavřena krytem 5. Do dutých prstenců Je přiväděna trubkou g tlakové tekutina. Vlivem přetlaku...

Nouzové uložení vozové skříně na podvozcích kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268878

Dátum: 11.04.1990

Autor: Maruna Zdeněk

MPK: B61F 5/00

Značky: skříně, vozidla, podvozcích, kolejového, nouzové, vozové, uložení

Text:

...je pomérnä malé a síly půsohíoí na opérku jsou vždy tlakové. lze s výhodou opärku zjednoduší-t, a to nemísto jejího vytvoření jako vzpérného téhla s oky a Äepy lze opérku. upravit jako prostou desku s váloovými opérnýmd. ploohami sopedajíoími do jiných vélcovýoh plooh o vätäím polomčru. jak je neznaöeno na obr. 2 a 3. Tím se čopové tření při natáčení äibných opérek g nahradí odvalo- váním.Aby se mechanizmus nerozložil v uvolnäném stavu...

Filtrační stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268877

Dátum: 11.04.1990

Autor: Svatoš Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: stanice, filtrační

Text:

...kondenzaci ve filtru, a tím k vlhnutí prachu a větší tlakové ztrátě filtru. Dále obsluhy obaloven vyřazují filtr zapojsním obtoku při najíždění obalovny na pracovní režim a nebo při konci směny. Vyřazením filtru zspojením obtokováho potrubí pracuje obalovna bez filtračního zařízení a dochází k velmi hrubému znečiětování ovzduší. Možnost zapojení obtoku, a tím vyřazení filtrů 2 provozu je hlavní příčinou negativního pohledu na jinak vynikající...

Způsob výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268876

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wedell Martin, Šátek Jaroslav, Stejskal Pavel, Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Pína Bohumil

MPK: H01L 23/48, H01L 21/60

Značky: způsob, modulu, bezpotenciálového, polovodičového, výroby, výkonového

Text:

...výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu podlevynálezu je zjednodušení výrobního procesu. To je dáno snížením počtu mechanickýcha mcntážních dílů modulu, které nahrazují části ěleněné měděné rőlie. Elektrody tvořené částmi měděné folia dávají vyšší proudovou zatížitelnost a spolehlivost, než běžně užívané ultrazvuková spoje nebo elektrody zs silných měděných plechů. Vynález umožňuje zjednodušení příprsvků při montáži a...

Zařízení pro zjištění okamžitého počtu osob na pohyblivých schodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 268875

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zelenka Miroslav, Čmejla Petr

MPK: B66B 27/00

Značky: okamžitého, zařízení, počtu, schodech, zjištění, pohyblivých

Text:

...je připojen třetíčíteč Lg. K dekadickěmu výstupu 533 vratnáho dekadickěho čítače g je připojen svým vstupom nulovací obvod ll, jehož výstup je připcjen jednak na nulovací vstup §l vratného dekadickőho čítače 8 jednak ne. nulova cí vstup Q vratněho binárního čítače 2.Při své činnosti zařízení prostřednictvím čidel l, 2, g, i snímá osoby nestupující na pohyblivé schody ä s osoby vystupující z nich. Při jednom směru pohybu například první čidlo l...

Zařízení pro indikaci počátku pulsací ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268874

Dátum: 11.04.1990

Autor: Vitáček Jiří

MPK: F04D 29/66

Značky: indikaci, zařízení, ventilátoru, pulsací, počátku

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že uvnitř kontrolní komory je upraven vysílač,oddelený índikační memhránou od příjímače, uspořádaneho vně kontrolní komory s spojeného s registračním zařízením. Podle výhodného provedení je vysílač tvořen svetelným zdrojem a přijímač je tvořen snímačom světla.Hlavní výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že je spolehlivá a jednoduché,výrobné levné a v případě potřeby se obejde i bez...

Manipulační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268873

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neuwirth Petr

MPK: B61B 3/00

Značky: manipulační, prvek

Text:

...zde závěsů transportních košů, po uzavřené dráze s dvoupolohovou vertikální nanípulací a s jodnosaěrnýa tokem materiálu mezi pevnýni stanovíiti je znázorněn na přípojenén výkrese v blokovém schematu.První čídlo í vypnutí pojezdu závěsu je zepojeno na první logiku g pojezdu a zároveň první zpětnou vazbou g na druhou logiku 5 zdvihu a apouätění. Druhé čidlo § zapnutí pojezdu je zapojeno na první logiku g pojezdu. První logika 3 pojezdu je...

Způsob výroby potahové textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268872

Dátum: 11.04.1990

Autor: Straková Ludmila

MPK: D04B 21/14

Značky: výroby, textilie, způsob, potahové

Text:

...celoplošnenu dotyku těla pri aeděni na sedadle a podobne, takže nedocházi k nadměrnému poceni a nepřljemněmu pocitu při dlouhé jizdě v autě stp.Způsob výroby podle vynalezu je objasněn v dalším popisu v souvislosti sa achema tickým nakresem na obr. 1 v pohledu ze strany na přlvod materialu do proplétsciho stro je a V obr. 2 je přlčný řez propletenou textilií.K výrobě podle vynálezu lze použit libovolný známý proplétací nebo prošívací...

Způsob výroby samozhášivého zpěňovatelného polystyrenu radiálovou polymerací v suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268871

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horák Zdeněk, Trněný Jaromír, Krofta Karel, Závodská Věra, Vyroubal Čestmír, Kovařík Jan, Zach Jiří, Marášek Josef, Vyoral Leopold, Karásek Břetislav, Sochor Jiří, Pavlíček Jiří

MPK: C08J 9/14, C08F 112/08

Značky: způsob, samozhášivého, zpěňovatelného, suspenzí, polystyrenu, polymeraci, výroby, radiálovou

Text:

...K iniclaci polyneraco za použít běžné radikalové iniciâtory například organické peroxidy nebo azoaloučcniny. Jako retardér hořeni je použito organickú broaova sloučanina s obsahom vázaného broau vyššia než 40. Vhodnýli retardéry jsou napřiklad 1, 2, 5, 6. 9, 10 - hoxabroacykiododekan, 1, 2, 3, 4. 5 - pentabroa -oo chlorcyklohcxan, 1,2, 5, 5 - totrabronoyklooktan, dibroaetyldibroncyklohexan, dávkované v anožstvi 0,2 - 20 haotnostnich. účinnost...

Optické prvky o zvýšené vzdornosti vůči fotochemickému rozkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268870

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tříska Aleš, Pavlíček Zdeněk, Gilar Oldřich, Barta Čestmír

MPK: G02B 1/02, C01G 21/16

Značky: vzdornosti, fotochemickému, prvky, rozkladu, vůči, optické, zvýšené

Text:

...nebo více halogenů ze skupiny cl, J, ar které mohou být stejné nebo se od sebe nohou liäit. Při tom optické prvky nohou být nejnéně na části svého povrchu opstřeny antiraľlexní vrstvou jako je 5102, MQFZ, Mgo nebo Ta 2 o 5, nebo nohou být ncjwéně na části svého povrchu opatřcny povlakea alkalického halogenidu obecného vzorce ux, kde symbol M značí Li, Na, K, Rb nebo cs, a syabol x značí halogen.vynález využívá poznatku, že optické prvky...

Systém vzduchového chlazení vysokonapěťových polovodičových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268869

Dátum: 11.04.1990

Autori: Flieger Jiří, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Straka Jaromír

MPK: H01L 23/34, H05K 7/20

Značky: měničů, chlazení, vzduchového, polovodičových, vysokonapěťových, systém

Text:

...textu hlíže objesněn na příkladu provedení, znázorněného na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornčn scheaatieky boční pohled na aktivní část vysokonapěčového polovodičového uěniče a na obr. 2 jeho padorys.svislýai izolačníni deskaaí Q jsou vyaezeny svislé ventílační kanály. Yyto svislé ventilační kanály jsou rozděleny vždy třeni svíslýni izolačníai přepážkaai § na pět paralelních ventilačních sekci l až §, přičemž krajní ventilační...

Hliníková slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 268868

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stráský Drahoslav, Straka Jaroslav, Koreš František, Kalma Ludvík, Hořejší Zdeněk, Kuba Bohuslav

MPK: C22C 21/02

Značky: hliníková, slitina

Text:

...hliník do 100 . Dále může uvedená slitina obsahovat 0,005 až 0,10 X hmotnosti céru.slitina podle vynálezu předči svými vlastnostmi slitiny hliníku vyrobené slévárenakým způsobem bez tepelného zpracování, protože má vysokou vnitřní hustotu s minimálním výakytem ředin nebo sbaženin v místech tepelných uzlú, zvláätě když součet obsahů želaza hořčíku tltanu manganu nepřesahuje více jak 1,80 hmotnosti a poměr si Fe 2Fevnost V tahu ee...

Způsob konzervace skleněných, zejména starožitných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268867

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šála Ivan, Šubrt Richard

MPK: C03C 23/00

Značky: zejména, sklenených, způsob, starožitných, konzervace, předmětů

Text:

...ultrazvuku. Nově navržený způsob konzervace skleněných předmětů podle vynáiezu se vyznačuje jednoduchou a spolehlivou technologií. přičemž je zaruěena reversihilita konzervačního postupu a zároveň je vyloučeno riziko poškození konzervoveného předmětu.hy ekel, se kterými se setkáváme v konzervétorské praxi.Navržený způsob konzervace skleněných sbírkových artefaktů je dokonalý, časově nenáročný a ekonomicky výhodný.Konzervace sodno-draselného...

Průtočný parní kotel s oběhovým čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268866

Dátum: 11.04.1990

Autor: Matev Milan

MPK: F22B 29/00

Značky: parní, kotel, průtočný, čerpadlem, oběhovým

Text:

...potrubímv místě za hlavním napájecím ventilem potrubím s nejméně jednou armaturou. Mezi vstupem oběhového čerpadla a regulační armaturou je přitom k potrubí připojeno nejméně jedno potrubí pro přívod oběhové vody.Hlavní výhoda provedení podle vynálezu oproti známým schematům kotlů je v tom, že spojuje užitečné funkce najížděcího ventilu s regulačního ventilu pro vstřik nebo trvalý přívod napájecí vody do potrubí na sání do čerpadla, přičemž...

Způsob přípravy povrchu feritových dílů pro jejich vzájemné spojování sklednou pájkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268865

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hedbávná Jindřiška, Vilím Jindřich, Matoušek Tomáš, Kučera Jan

MPK: G11B 5/133

Značky: způsob, feritových, pájkou, spojování, sklednou, povrchu, vzájemné, přípravy, dílů, jejich

Text:

...broušením a následným leštěním rozrušené povrchové vrstvičky feritu. Tím nastane odhalení kompaktního nechanicky nezhmožděneho feritu a v důsledku toho í vyloučeni elementu kritického z hlediska pevnosti v prechodu ferit - sklo. Doba působení činidla, je ohranlčena shora,a tim je zabráněno hlubälmu odleptavání feritu, než je žádouci, což by mohlo vést například ke zhoršení relace magnetické šířka proti geometrické šiřce sklem vyplnené...

Vstupní obvod pro číslicový otáčkoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 268864

Dátum: 11.04.1990

Autori: Soukup Karel, Erhart Jiří, Uxa Ivo, Walter Karel

MPK: G01P 3/44

Značky: vstupní, otáčkoměr, obvod, číslicový

Text:

...genarátoru lg hodinových impulaů a eoučinovým hradlem §J§ se dvěma vstupy §Jl, §Jg, gàł, głg, z nichž prvni vstup äłł, gàł je připojan na negovaný výstup gg, gi zadniho dynamického D-klopného obvodu głł a druhý vstup § 43 § 13 na datový vstup gg, gg zadniho dynamického D-klopného obvodu głi, e tim současně k přimámu výstupu gł. gg předniho dynamickén ho D-klopného obvodu l, §. Nagovaný výstup âàg prvního ooučinového hradla § je připojen na...

Zařízení na nepřímé stanovení okamžité hmotnosti, rychlosti plnění a stupně naplnění kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268863

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bosák Oldřich, Vychodil Petr, Jiřičný Vladimír, Staněk Vladimír

MPK: G01G 17/04

Značky: zařízení, okamžité, stupně, vozidel, hmotnosti, plnění, rychlostí, nepřímé, stanovení, naplnění, kolejových

Text:

...stlačení všech pružin oeazených přsvodniky polohy. Tento signál je poton zprecovdván vnější elektronickou vyhodnocovecí jednotkou (oikropočítečem) e indikován ve forme okamžite hmotnosti vozidlo, rychlosti plnłní, rychlosti vyprazdñovàní. stupne nsplnení e doby zbývsjíoi pro naplnění nebo vyprázdnlni.Protože zeřízenín podle vynllezu jsou podchyceny eilove reakce všech pružin podvozku umístěných na jedne streně vozidle pro přeprevu tekutín...

Žlutá dvouekvivalentová barvotvorná složka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268862

Dátum: 11.04.1990

Autori: Arient Josef, Dostál Josef

MPK: G03C 7/26

Značky: výroby, barvotvorná, žlutá, její, dvouekvivalentová, složka, způsob

Text:

...dvouekvivelentových složek podle vynálezu jsou nejen jejich vynikající fotografické aplikační vlastnosti, ale i jednoduchost jejich připravy a ekonomickú výhodnoet výroby, dobrá rozpustnost ve vysokovroucích 1 nizko 2 CS 258 862 B 1vroucioh rozpouštědloch o především stabilitu dvouekvivolontových složok aplikovnných vo fotografická emulzi.29.8 g 3-pgtoaylonino-5-isopropyl-1.2,4-thiadiozolu oo rozpuoti vo 100 nl oootonitrilu o pŕidá so 50 ml...

Zařízení k převracení deskovitých stavebních dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268861

Dátum: 11.04.1990

Autor: Adámek Jaroslav

MPK: B65G 7/08

Značky: převracení, deskovitých, zařízení, stavebních, dílů

Text:

...je uloen výkyvný manípulační rám g. Jeho prvé rameno ga epočívá V základní vodorovné poloze na temenech sloupků lg nosného rámu l. jehož krajní podpěry lg nesou neznázorněná ložiska, která podpírají celý manipulační rám Š. osa 3 výkyvu manípulačního rámu Š je vodorovné, přičemž jeho druhe rameno gb je odkloněno od rovíny prvého ramene 33 tak, aby podélná ose 3 jeho tyče § pro vyvažovací protízávaží § byla ne spojníoi Z těžíště celého prvého...

Zapojení pro řízení synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268860

Dátum: 11.04.1990

Autor: Mráz Zdeněk

MPK: H02P 7/00, H02K 19/00

Značky: řízení, zapojení, synchronního, motorů

Text:

...rozběhovdho člsnu gł s jehož výetup je Jednak připojen ne vstup kompsrátoru gg a jednak na vstup členu ga absolutní hodnoty. výstup členu gg absolutní hodnoty je připojen na vstup oscilátoru gg, jehož výstup Je připojen na čitaci vstup oboueměrnáho čiteče gg. Smärový vstup obousměrnáho čiteče gg je připojen na výstup komperátoru gg. výstup gg obvodu g je současně výstupom obouemärného čitače gâ e udává polohu rotoru synchronniho motoru g....

Středicí vložka polovodičového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 268859

Dátum: 11.04.1990

Autori: Plíva Jiří, Makovička Jan, Kolman Bohumil, Jirůtka Vladimír

MPK: H01L 23/02

Značky: vložka, středicí, systému, polovodičového

Text:

...systému je ehodný s průměrem spodní dilatační podložky. na kterou je napájene vlastní křemíková destičke. Rozměry funkčních částí středicí vložky - průměr kruhového otvoru. průměr vepsaný vemi válcové výstupky umistěné v rozích čtvercové desky - odpovídají rozměrům dilatečních elektrod zvětšených o příslušné Vüle v rozmezí 0,01 až 0,4 mm.Rešením etředicí vložky polovodičového systému podle vynálezu se dosahuje vyšší...

Způsob odstranění trojmocného železa z roztoku sloučenin trojmocných lanthanidů a yttria

Načítavanie...

Číslo patentu: 268858

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vokřál Václav, Mostecký Jiří Akademik, Tran Duc Hiep

MPK: C01F 17/00

Značky: trojmocného, yttria, trojmocných, odstranění, roztoku, železa, sloučenin, lanthanidů, způsob

Text:

...i na konkrétních pracovních podmínkách. Regenerace funkčních skupin se snadno provádí desorpcí ionto Fea minerálními kyselinami o koncentraci 1 až 3 mol/1 například kyselinou chlorovodíkovou nebo dusičnou. Po regeneraci se chelatační sorbent znovu používá.Následující příklady blíže objasňujig ale neomezuji předmět vynálezu.Pokus Vyšel z podvojných dusičnenů trojmocných iontů vzácných zemin získaných z kolského apatitu. Procentuálni...

Zapojení pro regulaci rychlosti synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268857

Dátum: 11.04.1990

Autor: Mráz Zdeněk

MPK: H02K 19/00, H02P 7/00

Značky: motorů, regulaci, zapojení, synchronního, rychlostí

Text:

...komparátoru 23. Takže na výstupu gg obvodu 3 a také na výstupu vratného čítače gg je v číselné formě informace o poloze rotoru synchronního motoru 3. Výstup gg je přípojon na vstupy trensformaćních obvodů Z pro přímou aVýstup regulátoru lg rychlostí, na jehož kladný vstup je připojena žádaná hodnota lg rychlosti je přípojen přes omezovač łł na vstup gł příčné složky proudu trensformečního obvodu 3 pro zpětnou transformací přičemž vstup gg...

Chladicí blok, zejména pro tranzistorové střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268856

Dátum: 11.04.1990

Autori: Heinrich Petr, Kokeš Antonín

MPK: H05K 7/20

Značky: tranzistorové, zejména, střídače, blok, chladicí

Text:

...drátová propojení mají minimální délku takže nežádoucí indukčnosti vzniklé propojením jsou minima 1 izovány,což navíc snižuje vyzeřování rušívého elektromagnetického pole.Významnou výhodou tohoto řešení je minimální hmotnost celého zařízení za součesného výrazného chladícího účinku který je navíc rovnoměrný pro všechny trenzistory.Příkladné provedení chladícího bloku podle vynálezu je znázorněno na přiložených obrázcíchj kde obr. 1 uvádí...

Způsob měření jednoho fyzikálního nebo technického parametru nejméně dvěma čidly s použitím průběžného komparačního dynamického testu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268855

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cichoň Stanislav, Fejfar Petr, Žídek Milan, Randák Otokar

MPK: G01R 17/06

Značky: měření, jednoho, fyzikálního, tohoto, průběžného, provádění, komparačního, testu, parametrů, dynamického, nejméně, způsob, čidly, technického, použitím, zapojení, dvěma, způsobu

Text:

...v řídicích a měřících systémoch tak vytváří jednotnou bázi informaci pro kritické měření technologického procesu.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provádění e provedení podle přiloženého výkresu, kde ja zobrezsno zařízení k provádění způsobu měření jednoho fyzikálního nebo technického parametru nejmáně dvěma čidly s použitím proběžného komparačního dynamického testu.Zařízení k provádění zpoeobu sastává z...

Způsob přípravy bis-(2-kyanoetyl)-aminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268854

Dátum: 11.04.1990

Autori: Glosser Zdeněk, Hojer Jindřich, Nývlt Vladimír

MPK: C07C 121/43

Značky: bis-(2-kyanoetyl)-aminu, způsob, přípravy

Text:

...kvantitativně zreagují, takže 2 reaktor neodchází žádný odplyn. Významné se však snižuje spotřeba tepla při oddestilování vody. Do nássdy lze užít bud čistou vodu, nebo menší množství čpavkové vody o koncencraci 25 nebo i nižší. Celé množství NB 3 nebo jeho větší část se dodá ve formě plynného NEJ. Vhodným aparaturním uspořádáním lze do reaktoru uvádět i kapalný NH 3 a jeho výparný teplem odnímat reakčníteplo.Použije-li se voda, je možne...

Způsob vysoušení vlhkého obvodového zdiva a vysoušecí soustava k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268853

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rudolf Ivo

MPK: E04B 1/70

Značky: zdiva, způsob, vlhkého, vysoušecí, vysoušení, provádění, způsobu, obvodového, soustava, tohoto

Text:

...mosty se vytvoří z vnější strany vysoušeného obvodového zdiva 3 mezi jeho vlhkými místy pod úrovní podlahové plochy 1 s suchými místy nad nejvyšší úrovní vlhkosti v tomto zdívu »ohreničenou horní mezní čsrou 1. Pritom spodní části těchto tepelných mostd se volně zsústí do odvětrávatelných zón zdiva g. Tepelné mosty spojují tedy odvětrávatelně zóny,vytvořené vs vlhkých místech pod úrovní podlshové plochy 1 za účelem redukce difuznžho...