Archív za 1990 rok

Strana 79

Mazivo se zvýšenou tepelnou a tlakovou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 268932

Dátum: 11.04.1990

Autori: Perna Vratislav, Hlaváček Ivo, Brázda Miroslav

MPK: C10M 169/02, C10M 111/02

Značky: tlakovou, tepelnou, mazivo, zvýšenou, odolností

Text:

...Taká vhodnoat nazivo pro jednotlivé typy uložení je dona jeho složením o poněrem tuhých práškových podíld, a dále poměrom tuhých e kapalných oložek.26,3 hmot. olkanicko cyklanický olej o obsahom aromotických uhlovodíků 12 až 20 hmot. například olej vélcový s obsahom aromatických uhlovodiků cca 16 hmot. o průměrno molokulové hmotnosti cca 620 e viokozitě při 100 °c, so až 45 mmz/s22,5 hmot. sirníku molybdeničitého MOS 44,8 hmot. hydratový...

Dopravní prostředek pro transport anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268931

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hejda Zdeněk, Drnovský Jiří, Prchal Miloslav

MPK: F16C 1/14, B61D 5/00, B65D 88/02...

Značky: prostředek, anilinu, transport, dopravní

Text:

...nutné. Technicke řaäeni problému traneportu enilinu druhu A spočíva tedy v nehrazení aeterialu, ze kterého jaou vyrobeny železniční nádržkove vozy, e dále v odstranění nutnosti vytvářet ochrannou inertní etaoafóru.Protože ČSN 65 8640 i noree ST SEV 5109-B 5 předepiaují pro transport anilinu druhu A použití chroaniklove oceli tř. 17 a dueíkovou ochrannou atmosféru, znamená využití předmětu vynálezu podetatný ekonomický přínoe, který spočíva v...

Zapojení pro přepínání rychlosti přenosu dat u řadiče jednotky pružných disků s jednoduchou hustotou záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268930

Dátum: 11.04.1990

Autor: Pelikán Petr

MPK: H03K 6/00

Značky: záznamu, pružných, jednoduchou, jednotky, řadiče, disků, přepínání, rychlostí, hustotou, zapojení, přenosu

Text:

...s použitím jediného řadiče.vynález je blíže vysvětlen za pomocí připojeného výkresu, kde je schenaticky zobrazeno zapojení podle vynálezu a jeho zsčlenění ve výpočetním systému.Vstup signálu iniciace řadiče Ž je propojen spojen g s výstupem klopněho obvodu g, jehož nastsvovscí vstup je propojen spojem j se třetím výstupe dekodéru i adresy s nulovací vstup je propojen spojemłg se čtvrtým výstupem dekodéru l adresy. Za generátor g hodinového...

Způsob získávání olejů z rostlinných plodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268929

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švajgl Oldřich, Lang Vladimír, Pokorný Petr

MPK: A23D 5/00

Značky: způsob, plodů, olejů, získavání, rostlinných

Text:

...je přítomno do 3 hmot.Z předmětu vynálezu vyplývá, že klasické hexanové rozpouštědlo se nahradila isohexanovým rozpouštědlem, obsahujícim z isohexanů převážně 2-metyl a 3-metylpentany,které mají teplotu varu mezi 60 až 63 °C tj. o 5 až 8 °C níže, než n-hexan. Není přítomen 2,2-dímetylbutan, který má teplotu varu 50 °C 3 je mimořádně vhodný pro autobenzíny jako vysokooktanová složka. Dostupnost isohexanového rozpouštődla proti hexanovému í...

Včelí listovací úl

Načítavanie...

Číslo patentu: 268928

Dátum: 11.04.1990

Autor: Skalský František

MPK: A01K 47/00

Značky: listovací, včelí

Text:

...a přileblou stranou střešní desky A je vytvořen nadstropní prostor lg. Nadstropní prostor łg je s prostorem uložených rámků Al v medníku propojen prúlezovým otvorem gg, v tomto případě vytvořeným při čelní stěně g. Ke strůpku § u okraje přiléhnjícího k čelní stěně 3 je připevněna főlie 3 překrývající horní a zadní strany rámků L 1 v medníku. AV plodišti oušks gg rámků łl dosedají na přestsvovncĺ opěrky gg, například ve tvaru zástrčpk....

Způsob kyselého postupného tlakového loužení těžce loužitelných rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 268927

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiala Petr, Vebr Zdeněk, Smirnov Vladimir

MPK: C22B 3/00, C22B 60/02

Značky: těžce, loužitelných, způsob, loužení, tlakového, postupného, kyselého

Text:

...až 250 °C.Při použití způsobu kyselého postupného tlakového loužení podle vynálezu se například u uranu dosahuje zvýšení rychlosti jeho prevedení do kapalně fáze vlivem změny čtyřmocné na šestimocnou formu v mírnějších podmínkách loužení prvního stupně. Relativní spotřeba kyseliny na loužení balastních složek rudy je nižší, než u stávajících způsobů. Ve druhém stupni dojde k rozk 1 adu.těžce rozpustných miuerálů uranu a k dosažení vysoké...

Zapojení převodníku kmitočtu a poměru dvou kmitočtů na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268926

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hoder Karel

MPK: G01R 23/06

Značky: převodníku, napětí, poměru, zapojení, kmitočtu, stejnosměrné

Text:

...klopného obvodu L a druhý vstup gg pátého součinověho hradla g je současně druhým impulaním vstupem IX, negovaný výstup gg druhého klopného obvodu g je apojen a nulovacím vstupom 1 Éľtače 1. Vstupní svoŕka Lg filtru lg je spojena s vystupem 23 spínače nornálového napětí Q, na jehož pracovní vstup 21 je připojena svorka normálováho napětí UN, přičemž výstupní svorka łgg filtru łg je současně výstupní svorkou Uvýst. ce 1 éhoířevodníku....

Zapojení generátoru řídicích napětí s hyperbolickým průběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268925

Dátum: 11.04.1990

Autor: Loskot Jiří

MPK: H03M 1/60

Značky: řídících, zapojení, průběhem, hyperbolickým, napětí, generátoru

Text:

...hodnotu. Výstup lineárního číslicově anslogového převodníku Qje přiveden na výstup 1 anslogového napětí.Príklad provedení zapojení obvodu pro zařízení pro ultrazvukovou kontrolu jakosti sochorů má vstup g hodinového kmitočtu připojen přes dčličku il k prvnímu vstupu monostabilního klopného obvodu gg. Druhý vstup monostabilního klopnáho obvodu gg je spojen se vstupe l spouětěcího impulzu. Třetí vstup monostabilního klopněho obvodu łg je...

Dávkovací zařízení tekutých pracích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268924

Dátum: 11.04.1990

Autori: Csémi Vojtěch, Schneider Gerhard

MPK: G01F 23/26

Značky: prostředků, tekutých, zařízení, pracích, dávkovací

Text:

...výše uvedeného dávkovacího zařízení spočívá v tom, že dávkování pracích prostředků se děje ve funkci proměnněho času při stálém objemu, což s sebou nese prodloužení doby dávkování.Vynález má za úkol dosáhnout dávkování pracích prostředků v době signálu z programu pracího stroje v konstantním čase při proměnném objemu, kde objem je zvolenVýše uvedené nedostatky dávkovacích zařízení odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstata spočívé v tom, že...

Těsnicí uzávěr posuvných konstrukcí, zejména vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 268923

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krinčev Vasil, Zapletal Josef, Sláma Jaroslav

MPK: E06B 3/46

Značky: konstrukcí, posuvných, těsnicí, zejména, uzáver

Text:

...s požární odolností je tímto řešením navíc umožněno odstranit zvětšené přesahy křídel, což má za následek jejich plošné zmenâení na běžnou velikost při vyloučení tepelného namáhání jejich posuvné části. Další ddležitou vlastností vytvořeného labyrintu jeto, že zabraňuje deformaci křídla při požáru, takže těsnicí uzávěry posuvných konstrukcí, opatřené uvedeným labyrintem, jsou zabezpečený proti prošlehnutí plamene a deformacím při...

Těsnění čerpací hlavy a vodicího pouzdra plunžrového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268922

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dvořák Vladimír

MPK: F04B 21/08

Značky: těsnění, čerpací, plunžrového, vodicího, hlavy, pouzdra, čerpadla

Text:

...v kruhové drážce mezi vodicím pouzdrem plunžru a jeho podstata spočívá v tom, že těsnicí O-kroužek je uložen v obvodové kruhové drážce.Řešení podle vynálezu zvyšuje spolehlivost a životnost těsnění čerpací hlavy a vcdícího pouzdra plunžrového čerpadla.Příklad konkrétního provedení těsnění čerpací hlavy a vodicího pouzdra pluužrového čerpadla podle vynálezu je schematicky znázorněnna připojeněm výkrese představující čáatećný podélný řez...

Obvod pro snížení výkonových ztrát impulsního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268921

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rataj Miroslav

MPK: H03K 17/08

Značky: obvod, snížení, impulsního, ztrát, výkonových, spínače

Text:

...je připoje na tlumivka. Příklad vynalezeného obvodu je na připojeněm výkresu.Napájecím zdrojem l napětí je například sítový uoměrňovač. Řízený impulsní spínač g, tranzistor typu vodivosti NPN, je připojen přes primární vinutí inpulsníhc transformátoru 1 na napájecí zdroj l napětí. Obvod snižující výkonové ztráty impulsního spínače g je tvořen kondenzátorem 5, diodou Ž, rezistorem É e tlumivkou 7.Činnost obvodu probíhá následovněV době...

Mechanické upínací zařízení formopodložek na vibračním rámu s vodorovnou vibrací pro zhutňování stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268920

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matějka Josef, Červenka Karel

MPK: B28B 1/08

Značky: zhutňování, vibrací, formopodložek, vodorovnou, rámu, stavebních, upínací, dílců, mechanické, vibračním, zařízení

Text:

...vibrač~ ním rámu 1 vystupuje plochá hlava g svislého trnu ł nad horní plochu vibračního rámu 1, protože na jeho zaoblenou patu lg působí 311 přivráceného konce dvouramenné páky Ž, jejíž druhý vídlicovitě upravený konec je zatěžován hmotností čepem § k němu otočně připojenáho táhla 2 a hmotností k táhlu 2 čepem lg otočně připojeného dvojitého segmentu trojdhelníkového tvaru ll a hmotností přítlačnáho prvku li pomocí čepu lg otočně...

Způsob pro rozlišování elektricky vodivých a neferomagnetických kovových materiálů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268919

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šacha Jiří, Šnajberk Jaroslav

MPK: G01N 27/82, G01N 27/90

Značky: způsobu, způsob, elektricky, tohoto, rozlišování, vodivých, materiálů, zařízení, provádění, kovových, neferomagnetických

Text:

...tvorená retcrenční cívkou a opět zdrojem konstantního střídavéhoproudu pro její napáöenĺObě zmíněná vetve jsou připojeny ke dvěma vatupúm vektoroveho sčítače, k jehož výstupu je připojen operátor, na jehož výstupu je připojeno měridlo.Výhoda způeobu podle vynálezu spolu ae zařízením pro vykonávámí tohoto zpdsobu spočívá v tom, že potlačujo nežádoucí signál vznikající nedokonalým přiloženía snímače na měřený povrch nebo zakřivením...

Radiometrické zařízení pro určování hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268918

Dátum: 11.04.1990

Autor: Sojka Jiří

MPK: G01G 11/00

Značky: radiometrické, hmotnosti, zařízení, určování

Text:

...N 01 až Non a ki až km jsou konstanty uložené v paměĺovém obvodu a N 1 až Nm jsou měřenÉhoduoty. očet zářičů, zdrojů gama zářeni idetektorů závisí přitom na šířce dopravníku, optimální je jeden zářič na každých 0,7m šířky dopravníku a dva detektory na každých 0,30 m šířky dopravníku.Toto zařízení určuje ploänou hmotnost dopravovaného materiálu v poměrně úzkych svazcích po celé šířce dopravníku, takže závislost údaje na změnách rozložení...

Zařízení pro separaci aktivovaného kalu při biologickém čistění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268917

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk

MPK: C02F 3/00

Značky: biologickém, aktivovaného, čištění, separaci, zařízení

Text:

...zařízení přímo na rozvodné potrubí § vzduchu.Jedna z dělicích stěn 1 je opatřene vstupními otvory ll za kterými v separačním prostoru 3 je ząbudována usměrňovaeí stěna lg. Spodní okraj gí usměrñovací stěny lg sprotilehlou dělicí stenou 1 vytváří vstupní ätěrbinu lg do separačního prostoru 5 s fluidním filtrom s hladinou li íluidního filtru.Samostatná uchycení dělících stěn 1 umožňuje jednoduché nsstevování velikosti vstupní štěrbiny...

Výměnný orovnávací třmen

Načítavanie...

Číslo patentu: 268916

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rubáš Josef

MPK: B24B 53/08

Značky: orovnávací, třmen, výměnný

Text:

...do ramene základního přípravku. Ve spodní části 2 základního tělesa l jsou upraveny jednak otvory 1 pro uložení orovnávacího prvku g a jednak otvory pro pojístné prvky 1. V horní části Q základního tělesa l je vytvořena ustavovecí drážka lg pro vedenísnímače 2, uloženého v některém z otvoru Q a zajištěného také pojistnými prvky 1. Všechny plochy spodní části 2 i horní části § základního tělesa ł jsou souběžné sosou zahloubení 1 a vzájemné ve...

Způsob zakotvení funkční vrstvy na velkorozměrných součástech

Načítavanie...

Číslo patentu: 268915

Dátum: 11.04.1990

Autori: Landa Václav, Průša František

MPK: C25D 1/00

Značky: funkční, zakotvení, způsob, vrstvy, součástech, velkorozměrných

Text:

...okraje funkční vrstvy proti odtržení.Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem zskotvení elektrolyticky vyloučeně funkční kovová vrstvy na velkorozměrnych součástech podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se okrajová hrana povrchová plochy součástí před nanáěením funkční vrstvy zaoblí, přičemž poloměr zeoblení hrany činí od l do 1,5 tlouěĺky následně nsnesená galvanoplestická funkční vrstvy.Způsob podle vynálezu má značná...

Střešní konstrukce, zejména pro halové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268914

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiala Jiří, Horina Bedřich, Rozlívka Lubomír

MPK: E04B 7/02

Značky: střešní, halové, stavby, konstrukce, zejména

Text:

...obrysu vazníku pro vestavění svštlíku, navíc jsou složité, atypické s využívané jen zřídka, a to nikcliv pro průmyslové halové objekty.Uvedené nevýhody odstraňuje střešní konstrukce, zejména pro halové stavby, podle vynálezu, sestávající z příčných vazníků, propojených podélnýn svêtlíken s opatřená střešnín pláštěn. Podstatou vynélezu je, že střešní plášt je připevněn ke spodním pásüm vszníkú, přičemž svštlík je vytvořen uvnitř obrysu...

Kotvicí ústrojí pro kotvení volného předpínacího kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268913

Dátum: 11.04.1990

Autor: Plotěný Petr

MPK: E04G 21/12, E04C 5/12

Značky: předpínacího, kotvení, volného, kabelů, kotvicí, ústrojí

Text:

...z části odstraňuje kotvicí ústrojí pro kotvení volného předpínacího kabelu, sestaveněho z kabelových vložek, sevřených čelistovou kotvou a uložených v kotevním pouzdře zaplněném zálivkou, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kotevní pouzdro sestává z trubky, rozšířené na jednom konci v dutý kužel, opatřený roznáěecí podložkou pro čelistovou kotvu. Kotevní pouzdro je uloženo ve stavební konstrukcí volně, s ponecháním vzduchové...

Způsob výroby papírenských buničin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268912

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mohyla František, Milichovský Miloslav, Němec Milan, Dostál Jaroslav, Tomis Bořivoj

MPK: D21H 3/12

Značky: výroby, způsob, papírenských, buničín

Text:

...přidat k buničině i během procesu sušení.Aktivní plnidlo se získá kondenzací aldehydu se sloučeninou mající aktivní vodík vázaný na dueíkovám atomu,např. podle autorského osvědčení č. 230 015.Sušená bělená sultitová buničina se rozvlákní při konzistenci 3 a přidá se k ní 5 plnidla na bázi močovino-rormaldehydového kondenzátu připraveného podle če. autorského osvědčení č. 230 015, ktorý byl před aplikací rozdispergován v diskovém mlecím...

Kombinované obráběcí zařízení s mechanickou vazbou pohybů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268911

Dátum: 11.04.1990

Autori: Válka Miloslav, Pavlík Miroslav

MPK: B23B 5/38

Značky: mechanickou, obráběcí, kombinované, pohybu, zařízení, vazbou

Text:

...v oboustranná pístnici gg plánovacího válce24 pevně spojené s jeho pístem g a opatřená plánovacím dorazem i 8, který je ve stá- Além styku s dotykem 32 hlavní páky 3 g. Hlavní páka 19 je výkyvně uložena na prvním kyvněm čepu La äikmě konzoly 32, uchycená k zadní desce Ľ plánovacího ústrojí gstejně jako vymezovaoí držák 33 se stavěcím šroubem 35, který slouží k vymezení je jího výkgyvu. Na pevné části. 1 pracovní jednotłq g je dále...

Způsob výstavby vodárenské věže

Načítavanie...

Číslo patentu: 268910

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tomáš Jiří

MPK: E04H 12/30

Značky: veže, vodárenské, způsob, výstavby

Text:

...řešení zabezpečuje rýchlou a snadnou montáž tohoto objektu s nínímálními nároky na montážní práce ve výškàch a s mínímální potřebou nákladných a co se týče montáže časově náročných zařízení. Způsob spojení vlastní náárže s nosným dříkem s předpětím dosaženým tàhly v kombinací s klínovítým prstencem abezpečuje jednoduchým řešením mímořádnou ünosnost takovéhoto spojení a dovoluje tedy í stavbu vodáren ských věži se značným rozsahem užitného...

Vodárenská věž

Načítavanie...

Číslo patentu: 268909

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tomáš Jiří

MPK: E04H 12/30

Značky: vodárenská, věž

Text:

...věncen je opatřena zahloubením pro klínovítý prstenec.Řešení podle vynálezu zabezpečuje mímořádně rychlou výstavbu tohoto objektu s mínímàlnímí nároky na montážní Eínnost ve výškách. Uvedené řešení nevyžaduje žádné dâlší DP°St 0 ľ°Vě kotvení ani náročnou a opakovanou povrchovou úpravu a ochranu. výhodou je take malá spotřeba oceli. Vzájemnym předpětím spodního věnce a vnítřního spodního okraje nádrže v kombinaci s klínovítým prstencem...

Indukční bezkontaktní klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268908

Dátum: 11.04.1990

Autor: Jedlička Zdeněk

MPK: G06C 7/02

Značky: indukční, klávesnice, bezkontaktní

Text:

...pevných transformátorových paměti. Podstata vynálezu spočivá v ton, ie jádro spinaciho a současně kődovaciho prvku je rozdělenona dvě části, jedna z nich je pohyblivá a je připevněna na tlačitku přislušněho znaku. Jàdry prochází budici a snimaci vodiče. V klidove poloze je magnetický obvod jader přerušen vzduchovou mezerou, budici proud nestači jadra přemagnetovávat a ve snimacich vodičich se neindukuje napěti. Stlačenim některěho z tlačitek...

Přípravek pro tvarování brusných kotoučů pro brusky na plocho

Načítavanie...

Číslo patentu: 268907

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rubáš Josef

MPK: B24B 53/08

Značky: plocho, tvarování, kotoučů, brusných, brusky, přípravek

Text:

...Po spojeni připravku s brousicin strojeu nasleduje vyrovnàni podle osy přičnbho suportu 1, čin je připravek připraven k osazeni, zavislenu na operae 1, kterou je třeba udělat. Podle tohoto se voli kombinace výnennýeh časti, tj. kolbłnace výlinneho třmenu 5 I neznačeneho výeěnneho słnueoveho pravítko. Výmenná ašnusova pravítka se upinaji pomoci čepu do otvoru lg na přičnen suportu 1 a výměnné třoeny Iezi hroty lg v dlouhen raneni gg.Pro...

Rychlý výkonový spínací tranzistor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268906

Dátum: 11.04.1990

Autori: Homola Jaroslav, Muller Ilja, Kalenda Libor, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 29/72

Značky: tranzistor, rychlý, výkonový, spínací

Text:

...podle vynalezu je dvoustupnový tranzistor typu NPN v oarlingtonově zapojeni znàzorněný v řezu na obr. 1 a v hornim pohledu na obr. 2. Rychlý výkonový spinaci tranzistor obsahuje dva tranzistorove stupně lg a EQ v Darlingtonově zapojeni integrované na jediné křemikové monokrystalické desce. Každý tranzistorový stupeň obsahuje základni vrstvu ll, gl vysokoodporoveho polovodičového materiálu typu n elektricke vodivosti, ke ktere ořiléhá vnějši...

Polyolefinová vystýlka a ochrana proti korozi a vlhkosti silikátových, zejména železobetonových konstrukcí a prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268905

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pudil Pavel, Kohout Jaroslav, Vaněk Václav

MPK: E04B 1/66

Značky: vystýlka, vlhkosti, polyolefinová, železobetonových, korozi, silikátových, konstrukcí, zejména, prvků, ochrana, proti

Text:

...do 4,0 mm nahodile prostorově uspořàdaných v místě dotyku navzajem v termoplastíckěm stavu bodové spojených, přičemž se kotevní vrstva vzhledem ke sve pőrovi~ te struktuře propojenim s částícemi betonu stává pří betonaží integràlni častí betonové konstrukce s celoplošným efektom příkotvení.Podle jíneho význaku vynálezu se kotevní vrstva před betonaží konstrukce naplní cementovým bctonem modifíkovaným podle účelu akrylo~kopolymerní disperzĺ...

Grafický video systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 268904

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chrást Josef, Chlad Bohumil

MPK: G06K 15/02

Značky: grafický, video, systém

Text:

...1. Ten je příoojen adresovou video abernicí Al mikroprocesoru také k paměti 5 video, realizovanou paměti RAM. Ta je připojena sbérnici § zatemňovaoich a synchronizatnich signalů k se Z CS 268906 81riově paralelniau prevodniku 5 video signálu. Jeho výstup je video výstupom § zappjqni. Paněĺ 5 video RAM je připojena datovou systěeovou sběrnici D k převodniku 5 se slučovačea video signálu, připojeněmu sběrnici § ateaňovacich a...

Způsob testování látek s cytostatickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268903

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hašek Jiří, Streiblová Eva, Svobodová Jana, Křepelka Jiří

MPK: G01N 33/50

Značky: testování, cytostatickým, způsob, účinkem, látek

Text:

...Z-/N-N-dimethylamino/etoxy -7-oxo-H-benzo c fluoren hydrochloridul, kte ĽS 268903 B 1rý je predeěten čs. autorského osvedčeni č. 212 669 a jeho vlastnosti jsou dole uvedeny v cs. autorských osvedłenłch č. 235 629 a E. 242 292. Různý účinek cytostatik na nikrotubulárni system a jederne děleni protoplastů kvasinky Saccharonyces uvarun lze dokumentovat sninky z fluorescenčniho uikroskopu. z těchto sninků je Iołno zjistit i vztah mezi chemický...

Zařízení pro automatické přestavování chapače manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268902

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nečas Miroslav, Podal Vladimír

MPK: B23Q 7/04

Značky: chapače, manipulátoru, zařízení, automatické, přestavování

Text:

...hydraulícký válec 5 uzavřený víkem 3, přecházejícím ve vnítřní pomocný vàlec uzavřený pomocným víkem g. V hydraulíckem válcí 5 je uložena hlavní pístníce §, na jejímž druhe konci je upevněno rameno lg manípulatoru s chapačem 12. Ve vnjtřním otvoru hlavní oístníce § je vsazen ozubený hřeben lg a je v ní posuvné uložena pomocné pístníce 5 s vnitřním ovládacín pístem Z. Pomocná pístníce 5 zasahuje do pomocněho válce, kde na jejím druhém duté...

Zařízení k provádění demodulace provozních údajů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268901

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šoch Jan, Kučera Jaroslav, Lupták Gašpar

MPK: H03M 1/22

Značky: provádění, údajů, provozních, zařízení, demodulace

Text:

...v realne čase, při současnen zvýšení provozní spolehlívostí informační častí řídícího systému, v důsledku zjednodušení sníaače proudove náročnosti na ninínun a převedení denodulałních algorítnú do níkroprocesoru pro styk s procesen. Funkcí níkroprocesoru pro styk s procesen může zastavat u většího počtu snínačů proudove náročnosti koncentrator dat nebo něřící ústředna, ktera při dostatečnč kapacít paměti může nahradit i ve vynalezu...

Způsob přípravy mazadla na bázi uranylových solí pro lisování práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268900

Dátum: 11.04.1990

Autori: Veselý Pavel, Drexler Jan, Radil Vojtěch

MPK: C01G 43/00, C10M 103/06

Značky: lisování, materiálů, bázi, práškových, mazadla, přípravy, způsob, uranylových, solí

Text:

...smčs se zahřeje na teplotu nižší než 325 K. Koagulací se zíaká sraženína, která se promyje a vysuší.V 50 ml ethanolu se rozpustí 5 g kyseliny stearové za mírného zahřátí (max. 325 K). Pak se přidá několik kapek ethanolického roztoku Fenolftaleinu a kyselina stearová, ktera se neutralizuje přídavkem roztoku 2 M hydroxidu sodného do růžovéhozabarvení. vzniklý gel se rozpustí přídavkem 100 ml alkoholu a po zahřátí na 320 K se přidâ...

Způsob likvidace odpadních molybdenových výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268899

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šabata Stanislav, Vostatek František

MPK: C01G 39/02

Značky: výluhu, způsob, molybdénových, likvidace, odpadních

Text:

...drátu.Podstatou vynálezu je tedy způsob likvidace odpadnich molybdenových výluhů, napr. 1 výroby vláken pro žárovky, za současné regenernce výchozich surovín, při němž se odpadní molybdcnový výluh destiluje při teplotê 120 až 160 °c ve vařáku, samotný, případněspřídavkew 1 až 30 obj. k 0 ncentr 0 vané.kyseliny sirové, za vzniku kyseliny duslčnéně oxidu molybdenového a koncentrovanou kyselinou sirovou a tento destilační zbytek se...

Nástroj pro přesné střihání obzvláště na výstředníkovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268898

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neradil Stanislav

MPK: B26D 7/27

Značky: výstředníkovém, obzvláště, stříhání, nástroj, přesné

Text:

...znäzorněnnavýkrese, který představuje v nárysném pohledu lisovací nástroj 5 vyhazovočem.K frémě ł výstředníkového lisu je uchycena základní deska 2 stojánku, která je nosi čem Q nástroje spojeného se střižnlcl 5, průstřižníkeu §, vodící lištou Q a vodící des~ kou Z. Průstřižník § požadovaného tvaru otvoru je zavěšen ke kotevní desce 3 upevněnéna upínací deace łg. V otvoru střižnlce 5 je uspořádán vyhazovač łł sčepen vyhazovače łg, s vyhazovací...

Zařízení ke kontinuální výrobě skleněných trubic vertikálním tažením směrem nahoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268897

Dátum: 11.04.1990

Autori: Legindi Štefan, Lehotský Martin, Vojtko Konštantín, Auerbeck Jiří

MPK: C03B 15/14

Značky: směrem, nahoru, sklenených, vertikálním, výrobe, trubic, kontinuální, zařízení, tažením

Text:

...prochézejícím průchodkou, která spočívá na dně kruhového předpecí, a vodní chladič, umíatěný souose nad tvarovacín kroužkem, jehož podstata spočíva v tom,že do kruhového předpecí je souose s tvarovacím kroužkem mezí stenu kruhového předpecí aprůchodku uníatěna kruhové veatavba podepřená podpêrnýuí kameny. Výška podpěrných kamenů. ležících na dně kruhoveho predpeci,Evłiłřľhefoýsravê Eřětlñfvzdálenostl horního ~- okraje tvarovacího kroužku ode...

Prefabrikované ostění stoky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268896

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hlisnikovský Vojtěch, Vojtěch Petr, Červinka Jaroslav, Smíšek Dalibor, Uher Pavel, Kopáč Vojtěch, Matys Jaroslav, Bača Karel, Krejcar Milan, Svoboda Ladislav, Píbil Petr, Křen Petr

MPK: E21D 11/00, F16L 9/22

Značky: prefabrikované, ostění, stoky

Text:

...podle vynálezu nespornou výhodu. Průběžné drážky rovné rubové strany počvovćho dílce, zejména jsou-li zpevnčny ocelovým žlabem, zaručují přesnou montáž na výškově a směrově rektifikované kolejnlce, uložené na počvě výrubu. Řešení umožňuje postupné sestavovénl prstenců pozpétku, ve smeru k úst výrubu, což je značné výhodné především tím, že není tnutno pojíždět snontovanou část stoky těžkými přeprevníml mechanismy. Naopak, prefabrikované...

Chromniklová ocel pro bezešvé trubky, používané v jaderné energetice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268895

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pačák Jan, Kratochvíl Petr, Tomeš Miloň

MPK: C22C 38/40

Značky: jaderné, energetice, používané, chromniklová, trubky, bezešvé

Text:

...0,03 až 0,05 hmot. uhllku a 0,25 až 0,45 95 hmot. titanu.výhodou chromniklové oceli podle vynálezu je, že omezenim obsahu těchto karbidotvorných prvků se podstatné sniží výskyt drobných precipltátů karbidu titanu Tic, kterébrzdí rekrystalizačni proces. Dále se zlepšila struktura trubek a omezil se vznik protežených nerekrystalizovaných zrn a zvýšilo se využít vysokolegované chronniklove oceli.Kruhové provrtané tyče průměrů 340/100 mm,...

Svalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268894

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šubryt Karel, Fürst Pavel, Schreiber Vlastimil, Kubát Jan, Plešinger Petr, Šilar Jaroslav

MPK: C03B 9/30, C03B 9/00

Značky: zařízení, svalovací

Text:

...łg tvarovací nástroje ł, g posuvné. Rameno g je výkyvné okolo své osy Z a je v tomto případě tvořeno dvěma vodícími tyčemí łg apojenýmí navzájom dvěma příčníky łZ,přičemŽ součástí příčníku łz, přilehlćho ose Z, jsou výkyvně prvky lg, například čepy. Na jedné z vodicích tyčí 3 ramene Q je vnč pohybového prvku lg volně naaunut vymezovací prvek łg, v příkladném provedení předatavovaný prułínou. Vymezovací prvek lg je opřen o stavitelnou...

Antineoplasticky účinné halogenderiváty 7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268893

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mělka Milan, Šantrůček Milan, Křepelka Jiří

MPK: C07C 93/14

Značky: způsob, účinné, antineoplasticky, 7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu, přípravy, halogenderiváty, jejich

Text:

...s núdoren HK v dávee 12,5 mg/kg bylo prokúzúno snížení hmotnosti nádorů proti kontrole o 42 X (pID,05). V pokusu in vitro při simultánní ínkorporaci 5 ~jod-2-deoxy/6-3 H/urídlnu a u-14 c aminokyselinové směsi do frskce buněkYoshidovs nádoru precipltovotelné zo studena kyselinou tríchloroctovou byly stanoveny hodnoty Icso pro biosyntézu DNA resp. proteosyntézu nádorových buněk 13, resp. 16 /unol.11. Látka je účinným inhibitoren biosyntězy...