Archív za 1990 rok

Strana 78

Zemědělský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268972

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvapilík Martin, Kvapilík Petr

MPK: A01B 77/00

Značky: zemědělský, stroj

Text:

...vrstev, která mohou mít s výhodou vzájemné odliinou,avlak integrující kvalitu. Modulární mobilní souprava může část vstupní půdy využíti jako suroviny pro zhotovení hlinčných kontejnerů, například lisováním nebo válcováním, do kterých může být organizovaná vložen kompozitní obsah, včetně semínek, sezeníček, žížal, kultur mikroorganisaů, výživy, růstových stimulátorů a podobná. uodulární eohílní souprava může taká plnit kontejnery s...

Vázací lis tyčového nebo deskového materiálu, zejména řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268971

Dátum: 11.04.1990

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27B 31/00, B30B 12/00, B27M 1/02...

Značky: materiálů, řeziva, vázací, deskového, zejména, tyčového

Text:

...Z bud volně, nebo po mocí horízontálního paralelogramu 59, pohyblivé uchyceneho na horizontálním vedení łg a vertlkálního paralelogramu łł, pohyblivé uehyceného navertlká 1 ním vedení łg.Pohyblivý rám Z je spojen s pevným rámem Q bud jedním činným prvkom łg, například hydraullckým válcem, nebo v horizontálním paralelogramu lg je zabudován první činný prvek łi, například hydraulický válec a ve vertikálním paralelogramu łł druhý činný prvek...

Způsob měření tloušťky galvanoplasticky vyloučené vrstvy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268970

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zeman Václav, Landa Václav

MPK: G01B 5/06, C25D 1/00

Značky: způsob, tloušťky, vyloučené, provádění, tohoto, měření, způsobu, galvanoplasticky, zařízení, vrstvy

Text:

...zapadají okrajové čepy příčníku opatřeného ve zvolených vzdálenostech měřicími otvory pro zasouväní úchylkoměru.Způsob měření umožňuje jednoduché a přesné měření tlouätky a plošného rozložení galvanoplasticky vyloučeně vrstvy vytvořené na zakřívená ploše velkorozměrné strojní součástí. Měřící zařízení podle vynálezu je konstrukčně jednoduché a ekonomicky výhodné. způsob í zařízení lze s výhodou použít pro plochy rovínné, konvexní i...

Způsob výroby cyklických anhydridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268969

Dátum: 11.04.1990

Autori: Orlt Jan, Sucharda Zbyněk, Pícha František, Navara Milan, Včelák Josef, Stibor Ivan, Pscheidt Jiří

MPK: C07D 307/87

Značky: anhydridu, výroby, cyklických, způsob

Text:

...podle vynćlezu lze například použít přímo produkt, nebo aněaí produktů z pyrolýzy které vedle vhodného pouěru obou žádoucích raakčních komponentů obsahují navíc aměa aromatíckých uhlovodíků, tj. benzen, toluen a xyleny, které při reokcí a maleíncnhydridem působí jako ínertní rozpouätědlo. Tinto způsobem se provedení podle vynálezu ještě dále zjednoduší. Řešení podle vynálezu umožňuje vysoce ekonomický postup při zpracování směsi uhlovodíku...

Zapojení pro vysoušení vzduchu v nejméně dvou za sebou zapojených výměnících tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268968

Dátum: 11.04.1990

Autori: Samek Karel, Pierchala Karel, Pindur Josef

MPK: C21B 9/16

Značky: vzduchu, tepla, vysoušení, nejméně, zapojených, zapojení, výměnících, sebou

Text:

...a udržovací náklady pří zapojení pro vysouäení vzduchu podle vynálezu jsou nižší,požadavek na zastavěnou plochu je menší, neboł zde není třeba instalovat chladící věžepro ochlazování chladící vody.Příklad uspořádání zapojení pro vysouěení vzduchu podle vynalezu je znázorněn ve schématu na výkresu.Výstup ł primárního oběhu prvního výměníku g tepla, zde trubkového chladiče, je přípojen na vstup § prímarního oběhu oddělené spodní...

Způsob zvodivění okrajů modelu pro galvanoplastické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 268967

Dátum: 11.04.1990

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/10

Značky: pokovování, zvodivění, galvanoplastické, způsob, modelů, okrajů

Text:

...tvarovaná bronzová planžeta a ostatní kovové časti se zakryji nevodivým leplclm izolačním korozivzdorným páskem.Způsob podle vynálezu umožňuje dokonalé zvodivění modelu. Provedené zkoušky proka zaly, že úprava modelu příznivé ovlivňuje kvalitu výsledné skořepiny, jejíž tloušřkaje l u velkorozměrných a tvarově složitých modelů rovnoměrná. současně nedocházi k nežádoucímu nárůstu vylučovaného kovu na hranách a okrajích skořepiny. Tenká mědčná...

Vertikální licí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268966

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vyjídáček Květoslav, Jeništa Václav, Karásek Richard, Novák František, Frank Jan, Pospíchal Zdeněk, Petr Oldřich, Brož Rudolf

MPK: B22D 17/12, B22D 17/22

Značky: licí, vertikální, stroj

Text:

...Ag, manipulační jednotky g a opatřen průchodem gg jejího dolniho koše gg, ovládaného dolním tahačem łg prostřednictvím hydraulického válce gg, upevněného k základní desce 31, vertikál ního liciho stroje ł. vertikální licí stroj ł je uzpúsoben pro nesení 3 ovládání manipulační jednotkyg vícedílné trvale licí formy Q. Po vložení, ustavení a upnutí manipulační jednotky 3a nahřátou vícedílnou trvalou licí formou 3 na stůl łg vertikálního liciho...

Způsob přípravy optických aktivních alfa-kyano-3-fenoxy-benzylesterů substituovaných cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268965

Dátum: 11.04.1990

Autori: Veselý Ivan, Tichý Miloš, Kadeřábek Vladimír, Dvořák Dalimil, Eichler Pavel, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Závada Jiří

MPK: C07C 121/75

Značky: způsob, cyklopropankarboxylových, přípravy, substituovaných, optických, aktivních, kyselin, alfa-kyano-3-fenoxy-benzylesterů

Text:

...cyklu.Výhodněji lze epímerizaci podle vynálezu provést za podmínek, kdy požadovaný diastereoisomer v konfiguraci oć -S, 1 Rcis se v průběhu reakce vylučuje v roztoku ve formě krystalů. Při tomto postupu lze při vhodné volbč reakčnlch parametrů (například teplota, množství o povaha rozpouštědla) někdy dospčt k více nebo méně kvantitatívnimu výtěžku požadovaného produktu v jediném epimerizačním cyklu.Při způsobu přípravy podle...

Způsob přípravy enantiomerních párů alfa-kyanobenzylesterů cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268964

Dátum: 11.04.1990

Autori: Veselý Ivan, Dolanský Vladimír, Prošek Zdeněk, Závada Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Dvořák Dalimil, Tichý Miloš

MPK: C07C 121/75

Značky: kyselin, cyklopropankarboxylových, přípravy, způsob, alfa-kyanobenzylesterů, páru, enantiomerních

Text:

...vybranén ze skupiny alkoholů, popřípadě v přítomnosti očkovacích kryatelů. Přitom není třeba vycházet z čistého enadomerního páru oć ~R, 1 Rcis cxi -s, íscis. Je výhodné vycházet z technicky dostupných sněaí enantionerních párů o.~R, 1 Rcis cxl-5, 1 scis a L-R, 1 Scis 7 oČs, 1 Rcls.způsob přípravy podla vynálezu je blíže objasněn nasledujícímí příklady, které však níkterak neonezují rozsah vynálezu.soěa a( -s, lucie opać -R, 1 sols...

Způsob zvýšení skladovatelnosti fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268963

Dátum: 11.04.1990

Autori: Starý Stanislav, Škava Josef, Machek Milan, Smrčka Jindřich, Makovský Leopold

MPK: C08G 8/10

Značky: rezolu, zvýšení, skladovateľnosti, způsob, fenolformaldehydových

Text:

...při aplikaci pojiva během výroby izolačních materiálů, ale i prodloužení jeho doby skladovatelnosti, která hraje značnou úlohu při aplikaci rezolu mimo výrobní závod. Přidaná terciární aminy se během vytvrzování pojivn chemicky zabudují, obsahují-li hydroxylové skupiny, jako např. triethanolamin, nebo během vytvrzování ve značné části vytěkají, jako např. triethylemin, a nemají rušívý vliv na izolační vlastnosti vyrobených...

Způsob odstraňování dusitanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268962

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rudovský Jaroslav, Wanner Jiří, Janda Václav

MPK: C02F 3/04

Značky: způsob, odstraňování, dusitanů

Text:

...manganu spočíva v tom, že tato vrstvička zdrsňuje jinak hladký povrch pískověho zrna, na němž by nitrifikační mikroorgenismy obtížné ulpívaly a byly by jak při vlastním provozu, tak především během regenerační fáze (praní) filtru vyplavovany z pískového bžepryč, čímž by docházelo pouze k částečnému nebo žádnému odstranění dusitanů z upravované vody. Na napreparované vrstvičee dochází k velice pevnému ulpívání autotrofních nitrifikačních...

Uvolňovač rzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268961

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hlaváček Ivo

MPK: C23G 5/02

Značky: uvolňovač

Text:

...byla korozním působením činnost znemožněna,zajistit opětnou pohyblivost, zejména šroubů, lanovodů, čepů a podobně.úvedené požadavky splňuje a nedostatky známých, dosud používaných látek odstraňuje uvolňovač rzi, obsahující 26 až 70 hmot. rafinovaného petrolejc s obsahom síry do 0,08 hmot 24 až 50 hmot. oleje s obsahem nafténových kyselín a 2 až 12 hmot lehkěho nevysychavého nízkotuhnoucího minerálního oleje, podle vynálezu, jehož...

Zařízení pro instalaci snímačů v hlubokých otvorech malého průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268960

Dátum: 11.04.1990

Autor: Truhlář Jaroslav

MPK: G01C 7/06

Značky: zařízení, instalaci, snímačů, průměru, malého, otvorech, hlubokých

Text:

...kde dochází k jejích přssnámu upevnění na vnitřní povrch otvoru. Drážky mezí vodícímí plochemí na povrchu tělssa dovolují vyvést e chránit přes poškozením přívodni vedení ke snímačom.Na přípojených výkresech je zekresleno příkledné provedení zařízení pro ínstalscí snímačů v hlubokých otvorech malého průměru podle vynálezu. kde ne obr. 1 je zařízenív osovem řezu aplikované na dyňamometrícký šroub e na obr. 2 je znázorněnčáetečný řezV...

Rozběhové vinutí pomaluběžných synchronních motorů velkých výkonů, zejména pro těžké rozběhové podmínky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268959

Dátum: 11.04.1990

Autori: Peliš Josef, Maloušek Antonín, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/20

Značky: veľkých, těžké, zejména, pomaluběžných, podmínky, výkonu, motorů, synchronních, vinutí, rozběhové

Text:

...obdálnikoveho průřezu na koncich zaobleného. jejichž oea je rovnobežne s hlavní osou pólu e poměr šířky tyče rozběhového vlnuti k výšce tyče rozběhového vinuti je nejmáně 0 25 řičemž výška tyče rozběhového vinuti je větši než hodnote daná vztahem 11 kde J je měrny odpor materiálu tyče roigghového vinuti e JŠL je měrný odpor mědi při teplotě 20 °C.Výhodnost řešení podle vynálezu spočivá v tom, že je dodržene dostatočné tepelná kapacita...

Způsob přípravy invertního cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268958

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondroušek Stanislav, Dostálek Pavel, Uher Jiří, Basařová Gabriela, Melzoch Karel

MPK: C13K 3/00

Značky: způsob, přípravy, invertního, cukrů

Text:

...autorekám osvědčeni č. 223 475. Tyto ayatćny všakprecují e mrtvými buňkami nebo buněčnými fragmenty a aktivite tohoto katalyzátoru postupně klesá.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby invertního sirupu, určeného jako krmivo prodoplňováni záeob včeletev e pro potravinářský průmysl, podle vynálezu. Jeho pod v alginátovém gelu, při teplotě do 30 °c. Podle výhodného provedení ae palety elginátového gelu přidávají k vodněmu roztoku eacharózy...

Rychlé tvrdidlo epoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268957

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: tvrdidlo, epoxidů, rychle

Text:

...je erovnatelná s m-kresolom. Nsvic zvyšují odolnost vůči suchlau teplu. S použitým množstvim roste urychleni vytvrzováni i plastifikace. Jako výchozí aminická tvrdidla lze uvést např. dietylentriamin, dipropylentriemin, trietylentetramin, tetraetylenpentamin, trimetyíhexametylendia min. pantastylandiamin, Jejich adukty, modifikace i směsi. Urychlení 1 plastifikace bylyzjištěny 1 u jiných polyaminů, např. ü izoforondiaminu. Obvykle se...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268956

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: reakce, epoxidy, urychlující, plastifikátor, aminu, alifatických

Text:

...je nutno použít zvýšené teploty, např. 70 °C) nebo jako produkty vhodné vedené reakce allylchloridu s.naftolem. Někdy je vhodné pro lepší zprscovatelnost přidat k urychlovači ínartní plastiŕikétor či ředidlo.Nové urychlující pleotifíkátory jsou obvykle tmavočervené čiré kapaliny bez výraznějšího zápachu 0 viskozitš 15 až 50 mPa.s/25 °C. Vzhledemok vyšší proměrné molekulové hmotnosti se mohou používat va většim množství než dosud užívané...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268955

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidy, alifatických, plastifikátor, reakce, aminu, urychlující

Text:

...až 35 dílo na 100 dílo epoxídu.Hlavním přínosem je současný efekt řadící, plaetífíkujicí e urychlujíci. Nizkávíekozite je zejména potřebná pro práci při nižších teplotách e pro případné plnění systému.Jako biafanoly se hlavně uživá bisfanoi A, ale může aa použit 1 biafanol F spod.Nová urychlujici plaatifikátory Jaou obvykle žluté až hnědá kapaliny o viakozitě 15 až 60 nPa.s/25 °C, nazapáchaji, biafenoly z nich navypadávaji. maji výrazně nižši...

Zapojení pro ovládání stínové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268954

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kocián Milan, Tesař Petr

MPK: G06F 13/14

Značky: stínové, pamětí, ovládání, zapojení

Text:

...příznekovým výstupem äi pro signál popisujicí výstupní ovládací vaktor celého zapojení.Blok § čítače cyklo je tvořen čítečem hodinových impulsů, odvozených za eígnálů na řidícím vstupu§ł. S výhodou to mohou být cykly jednotlivých instrukcí nadřazeneho Čĺsv lícovóho zařízení. Dále blok § čitačo cyklů obsahuje obvody předvolby počtu cyklo připojenà na nastavovací vstup 53. Jakož í vyhodnocovecí obvod čítsče pracující do výstupu 62.Blok Z...

Zapojení koncového zesilovače s pulsně šířkovou modulací a s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268953

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šťastný Josef, Pohl Jiří, Gábrt Vratislav, Košťál Jaromír, Kadaník Ladislav

MPK: H03F 1/30

Značky: zesilovače, kompenzaci, koncového, šířkovou, modulací, pulsně, teplotní, zapojení

Text:

...biiže objasnàn ne přikledu provedeni, jehož schéma zapojeni je znázorněno ne výkreeu. uNeínvertujici vstup gg komperátoru 2, tvořeného operečnim zesilovačem. je přes první odpor l epojcn se vetupni svorkou łł, na kterou je přlpojen naznázorněný vetupni zeeiloveč e přes druhý odpor 3 se svorkou Q nulového potenciálu. Invertujicí vstup àl komparetoru 3 je spojen se zápornou evorkou Z 3 řidiciho elektromagnetu Z akčniho členu e přes třeti...

Způsob přípravy výlisků při použití uranylových solí vyšších mastných kyselin jako mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268952

Dátum: 11.04.1990

Autori: Drexler Jan, Radil Vojtěch, Veselý Pavel

MPK: C10M 103/06

Značky: mastných, výlisků, mazadla, solí, způsob, uranylových, přípravy, vyšších, použití, kyselin

Text:

...kde kovová složka bude tvořena prvkem kompatibilnim nebo shodnýn s prvkem. který tvoří základni materiál.uvedené nedostatky v převážně miře odstraňuje způsob podla vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že do prášku kovového ursnu, případně kysličniku uranu, se přidá urenylová sůl vyšších mastných kyselin v množství jedná dasetiny až tří hmotnostnich procent. před jejich úpravou grenulomatrického složení mletím nebo lisováním nebo se přidá...

Chladicí soustava, zvláště vzduchem chlazených motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268951

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák Ivo, Kliment Vladimír

MPK: F01P 1/08

Značky: vzduchem, chladicí, chlazených, soustava, zvláště, motorů

Text:

...je přes unášeč gg. lamelovou spoJKOUł 5 e unášeč lg epojen a hřidelem lg pohonu ventilátoru. úniku oleje do motorováho prostoru zabraňuje těenici kroužek 32. Na obvodové části kapelinová spojky je ugpo řádán kryci plášť 31, K unášeči gg je připavněn brzdový kotouč gg. který zasahuje mezibrzdove obložení, z nichž brzdové oblołení 39 je uapořádáno ne tlečnć deece 39 e brzdové obložení 35 na opačne straně brzdového kotouće 3 § je uspoředúno na...

Odlučovač kapek se separační vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268950

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beránek František, Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: vrstvou, separační, odlučovač, kapek

Text:

...u-ožňuje oddělani odloućenł kapaliny z proudu plynu 3 její samostatné vypuštěni.Pfiklsdy provedeni odlučovełe kspek se sepsročni vrstvou podle tohoto vynblezu jsou uvedeny ne připojsných výkresoch, kde ne obr. 1 je svislý řez odlučovečes kspek se sepersčni vrstvou s s eplooersčni vrstvou, ne obr. Z je svislý řez tieto odlučovaše s prodloułenýs svislýn keneles e ns obr. 3 je vodorovný rez vstupnie prostortohoto odlulovsče.V horni šesti...

Zařízení pro ohmatávání koncového návinu navinutých cívek na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268949

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mrskoš Stanislav, Havlas Jiří, Holubec Jaroslav

MPK: D01H 13/24, B65H 63/08

Značky: koncového, textilních, zařízení, ohmatávání, navinutých, návinů, strojích, cívek

Text:

...popisu funkce.Na výkresu je znàzorněno zarizeni pro ohmatávâni koncového návinu navinuté civky ll, kdy v držaku 1, pevné spojeného s části stroje lg, je posuvně uloženo tàhlo g pevné spojene s kostkou 5, ve které je pevné přichycen doraz 5 a mikrospínač §. Dvoj~ činný valec Q s pístníci opatřenou na vnějšim konci čidlem lg jsou společně pevně,uchyceny v drážku Z, kyvné uloženem na čepu Q kostky §, přičemž je držák Z stabilizován pružinou...

Zapojení přijímacího snímače kapacitního přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268948

Dátum: 11.04.1990

Autor: Roháč Jan

MPK: H03F 3/181

Značky: zapojení, kapacitního, přijímacího, snímače, přenosu

Text:

...přenosu je dosageni velmi vysoke vstupní impedance pro signály v ařenàšeněm oàsmu kmitočtů a nizke impedance pro rušivé signály. zachování velmi jecnoduche konstrukce a male citlo vosti na změny parametrů součàstek je vítané při opakované realizaci snímače.Na připojeném výkresu je v přikladnem provedení schematicky znázornéno zapojení přijímacího snímače kapacitního přenosu podle vynàlezu.přijímací elektroda 1 je spojena se vstupem Q...

Zapojení lineárního excitačního kanálu spektrometru NMR

Načítavanie...

Číslo patentu: 268947

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bartušek Karel, Kasal Miroslav, Hušek Vladimír

MPK: G01N 24/02

Značky: spektrometru, excitačního, zapojení, lineárního, kanálu

Text:

...uýstupem s řídicim obvooem spojeným s li» neárním modulátorem.Hlavni předností zapojení podle vynálezu je, že umožnuje excítací amnlítućově modulovanýoí ímpulsy prakticky bez časového atvarového omezení.vynález bliže objasní příložený výkres, kde na obr. 1 je uvedeno blokové schéma zapojení a na obr. 2 jsou graficky vyznačeny časové průběhy signálu.Jak patrno 2 obr. 1 je kaskádní zapojení generátoru 1 nosného signálu provedeno tak, že...

Ochranný prvek fázky křemíkové desky s polovodičovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268946

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stejskal Pavel, Baloun Vladimír, Šebela Miroslav, Pojman Pavel, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 23/24

Značky: desky, strukturou, prvek, fázky, polovodičovou, ochranný, křemíkové

Text:

...zejména snížení zàvěrných a blokovacich napětí a zhoršovàní stability elektrických vlast ností.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení ochranného prvku fàzky výkonového polovodíčového modulu podle vynâlezu, jehož podstata spočíva v tom, že mědêná dílatační podložka je v horní částí, přílěhající ke křemíkové desce osazena na průměr menší, než je průměr křeníkové desky a přes obvod křemíkové desky a spodní část měděné dilatační podložky je nasazen...

Turistický bezpečnostní patní upínač na lyže

Načítavanie...

Číslo patentu: 268945

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kabelka Josef, Kabelková Alena

MPK: A63C 9/08

Značky: bezpečnostní, patní, upínač, lyže, turistický

Text:

...vynàlezu, kde na obr. 1 je znàzorněn pohled na turistický upinač v čàstečném řezu, na obr. 2 je turistický parní upinač v půdorysu, na obr. 3 je znázorněni otevřeni upinaci čelisti v čàstečném řezu, na obr. 4 je znázorněni bezpečnostniho upinače po pádu, na obr S je řez bezpečnostnin upinačez, na obr. 6 je schematicke znázorneni výstupu přes vrstevnice bez použití patního upinaće a na obr. 7 je znàzorněni výstupu přímo přes vrstevnice do...

Způsob izolace chlortalidonu a metipranololu vedle sebe z pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268944

Dátum: 11.04.1990

Autori: Taufmann Petr, Šimon Jan, Bártlová Věra

MPK: A61K 31/18

Značky: vedle, pevného, odpadů, způsob, metipranololu, izolace, chlortalidonu

Text:

...takto zis kaných účinných látek zcela odpovidà přislušnýn norma a výtežek dosahuje u obou konponent 70 až 80 Z teorie.Autorůo vynàlezu se podařilo výrazně zhodnotit pevný odpad při výrobe žàdoněho lěčiva, a tak uspořit drahé suroviny i energií. Tim došlo k zefektivněni celé výroby antihypertenzniho léku.Následující příklady provedení způsob podle vynàlezu pouze doklàdaji, ale neooezuji.S 0 g pevné lékové formy bylo extrahovàno 250 ml...

Přípravek na čistění drahých kovů s univerzálním užitím

Načítavanie...

Číslo patentu: 268943

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hrnčíř Roman

MPK: C11D 3/26

Značky: čištění, kovů, univerzálním, přípravek, drahých, užitím

Text:

...dostupnost a cena surovín.Je možné koncípovat přípravek s čistící schopností stejnou nebo lepší než přípravky s vyšším obsahem míneràlních kyselín, vhodné pro čištění nejen klasického stříbra, ale i zlata, alpaky a dalších druhů slítin stŕíbra. Jeho výhodou mimo podstatné nižší aqresívity na lidskou pokožku a dostupnosti surovin je možné čištění uvedených kovů a slitín v přítomností většiny drahých kamenů, at už jsou modifikace křemene,...

Způsob kyselého loužení rud pískovcového typu, zejména uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268942

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baloun Stanislav, Fiala Petr, Hinterholzinger Otto

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: typů, kyselého, způsob, pískovcového, zejména, uranových, loužení

Text:

...tvoří společně 3 roztokeo uiitkových složek produkty určené k dalšínu xprocovàní. Další zlepšeni tohoto způsobu se dosahuje odtřídčnín častíc menších na 0,01 až 0,5 II 2 těchto produktů, určených k dalšínu zprocovàní. Třídění lze také provadět na základě obsahu užitkové složky. ľakto vzniklé obohacenb podíly se vyloułi v kyseline sirovt, přičemž so po probéhlén loužení může provést oddilcni pevne ilze z takto získaných výluhů. výluh s...

Zapojení elektrického signálu elektrodového třífázového topného systému s nepohyblivými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268941

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kraft František

MPK: H05B 3/48

Značky: signálu, třífázového, elektródami, systému, elektrického, topného, zapojení, nepohyblivými, elektrodového

Text:

...až do úplného odstavení a eliminuje přitom negatívní vlív závislosti elektrické vodivosti vody v systému na její teplotě tím, že zapojení umožňuje řídít propustnost řízených polovodičových výkonových prvků v třífàzovém zapojení od požadovaného konstantního proudu nebo jeho časového průběhu podle požadavků energetiky.Provedení elektrodového třífázového systému je patrne z obrázku, na něnž je schématicky znàzorněno připojení třífàzového...

Způsob zapouzdření elektronických a elektrotechnických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268940

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Plíva Jiří, Czaková Marie, Čapka Martin, Makovička Jan

MPK: H01L 23/30

Značky: zapouzdření, součástek, elektrotechnických, elektronických, způsob

Text:

...nevznikaii trhliny ve haotł jako důsledek rozdilných dilataci použitých aateriàlů, tak je potlačena oožnost tvorby Iazer obvykle se tvořicich oezi plaste a povrchom polovodičovbho systěau. Proto ochrannl funkce toto vrstvy zůstává zachovtna i v nłročných kliaatických a provoznich podninkach. Na druhé atranłvnčjši vrstva vytvrzene epoxidovtBryskyFice slouži přeĺ deviis k achanicki fixaci a ochraně i k celkovłou zpevnini aodulu obsahujiciho...

Zařízení pro štěrbinový osev pastvin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268939

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dolejší Emil, Schlossbauer Vladimír, Tměj Ladislav, Síla Jan, Bureš Karel

MPK: A01C 7/20

Značky: zařízení, pastvin, štěrbinový

Text:

...ozubenymi koly, přičemž vnitřní prostor dutého hŕidele je relativně dobře kryt vnějšími přirubami, přitlačenými k třecímu obložehí. Timto řešením je tak dosaženo dostatek volneho prostoru mezi sousednímí pratovnímí jednotkami. Nedochàzí také ke snížovaní účinku šroubove pružiny v důsledku nánosu zeminy a travín.Příkladne provedení zařízení pro štěrbinový osev pastvín je znàzorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je celkový...

Havarijní brzda krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268938

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vaněk Stanislav, Švehlák Petr, Liška Milan

MPK: B23Q 11/04

Značky: brzda, havarijní, momentu, krouticího

Text:

...1 znázorňuje ŕoz brzdou, obr. 2 dççajz pfovgn deni křoužků s vybránimi, obr. 3 zobrazuje ustąveni zànků ve výchozi poloze o obr.4Na brzdčne hřideli je unistěn kroužek 3, ktorý je tlačen pružinou ll na doraz tvorený oojietnýn kroužkcn lg, který zajišťuje vůli y mezi prvni kroužken 5 a tělesen 1. Na brzděné hŕidoli je také unistěn kroužek 5 a 5 volně otočné. Kroužky 1 a 5 maji na jednou, kroužek 5 na obou čelech Vytvořeno klinové vybráni o výšce...

Materiál pro úpravu povrchu výrobků z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268937

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beer Jan, Bartášková Pavla, Spousta Eduard, Elefantová Dagmar

MPK: C23C 18/18

Značky: úpravu, výrobků, plastů, materiál, povrchu

Text:

...oxídú, jejichž čàstíceDrsnost povrchu výrobků po natření uvedeným materiálem závisí nejen na velíkos~ tí obsažených častíc, ale také na koncentrací polyfenylenoxídu nebo polystyrenu v roztoku. Povrch výrobku má požadovanou drsnost a je vhodný pro bezproudovê pokoveni.vhodná rozpouštědla pro materiál podle vynàlezu jsou například benzen, toluen, chlorované anomatíckěvtàtky~§ako ohlorbenzen m díchlorhenzen,něktérá ďhífatickàchlo~rovanà...

Osový ventilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268936

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bína Karel, Šavrda Miloš

MPK: F04D 29/54

Značky: ventilátor, osový

Text:

...ooton jeho značné rozeěry a vyłłi eontážni složitost. U nizkotlakých ventilátorů jsou enoholopatková oběžná kola opatřena lopatkani o male radiálni delce, u vyeokotlntých ventilátorů bývá oběłne kolo poeěrně úzke a radiálni délka lopatek značná.Uvedené nevýhody odstraňuje osový ventilátor podle vynálezu. Tento ventilátor sestává 2 obežneho kola, nad jehož hlavou je vytvořen vstup do odvodnibo kanálu. Podstata vynálezu spočivá v ton, že oběłne...

Pružné uložení strojů nebo částí strojů s regulací tuhosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268935

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stefan Libor, Koros Bedřich

MPK: F16F 15/04

Značky: tuhostí, částí, pružné, regulaci, uložení, strojů

Text:

...v podstatné míře odstraňuje pružné uložení strojů nebo částí stro jů s regulací tuhosti, která aeetává z jedné a více pnennetických pružin e oseni vzájemné rovnoběžnýni, připojených přes regulátor statické výšky e dále z jedné e vice pneumatických pružin u kterých je tlak média řízen regulátorem tlaku, přičemž souotovy pnoumatických pružin jeou umístěny mezi odpruženým strojom a záklodem nebo mezi vzájemnä odpruženými částnl stroje, podle...

Mammární epitéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 268934

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dvořák Vlastimil, Heidingsfeldová Marta, Čapka Martin

MPK: A61F 2/00

Značky: epitéza, mammární

Text:

...sítě, která je odpovědna za příznivé mechanická vlaatnoetíVýroba memmární epitézy podle vynálezu je schůdná, protože oba základní po 1 y 511 o xeny lze připrevít postupy obvyklými v silikonové chemii, Jejich vulkanizaci lze snad» no provést pomocí hydrosilylačnich katalyzátoro na bázi přachodových kovů, e výhodou platiny nebo rhodia a lze ji taká uskutečnit zářenim. Mechanické vlastnosti e vzhled epitázy lze také upravit plnivy, pigmenty a...

Zapojení pro rekuperaci polohové energie pracovního zařízení stavebního nebo zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268933

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krňávek František, Suchý Jaroslav

MPK: E02F 9/22

Značky: zemního, pracovního, energie, stavebního, zapojení, zařízení, polohové, stroje, rekuperací

Text:

...zařízení.Na připojeném výkreeu je v příkladnén provedení schematícky znézorněn předmět vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání příwočarých hydromotoro pracovního začízsní a přímočerćho akumulačního motoru napojaného.ne zásobník tlakového plynu, který je~ využit u hydraulickáho lopetového rýpadla znézorněnáho v bočnía pohledu, na obr. 2 je čelní pohled z obr. l e znázorňuje uspořádání jednoho přímočareho hydromotoru s jedním...