Archív za 1990 rok

Strana 77

Kompozícia pre povrstvenie textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 269012

Dátum: 11.04.1990

Autori: Markuš Stanislav, Kulich Vladimír, Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: D06M 15/634, D06M 15/687, D06M 15/263...

Značky: textilií, povrstvenie, kompozícia

Text:

...pripadne znľkčovedlá, nodifikatory a dalšie ponocnd prostriedky, ktorá h-otnostne na 100 dielov polynlrnej zložky obsahuje1 až 70 dielov aktivnej zložky, ktori je konbinàciou 1,2- propändiolu e/alebo 1,3- Dropàndiolu a natrifikovaneho aluninosilikôtu v haotnoetnon pomere 110 ai 101.výhoda koupozicie pre povrstvenie textilii podla uvedeného vynalezu počiva v ton,že konbinàciou uvedených zložiek sa dosiahne kontinuálny priebeh v konečnej...

Viacúčelová komora pre inhalačné prístroje a generátory aerosólu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269011

Dátum: 11.04.1990

Autor: Záň Jozef

MPK: A61M 15/00

Značky: aerosolů, generátory, viacúčelová, prístroje, komora, inhalačné

Text:

...na obr. 7 je k viacúčelovej komore oripojená suspenzná nádoba s tryskou a na obr. 8 je kombinácia a vzájomne spojenie dvoch viacúčalných komor navzájom, pričom jedna z nich je opatrená ohrievacimViacúčelová komora pre inhalačne pristroje a generátory aeroaôlu Iobr. 1./ podla vynálezu je tvorená estbokým dutým kvádrom 1 so zrazenými hranami a ooatreným na dvoch protiĺahlých stenách nábojom 1 3 a vnútorným zámkom 5, na dalších dvoch...

Upínač obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269010

Dátum: 11.04.1990

Autori: Petrík Juraj, Cejp Jozef, Charvát Marián, Kastel Pavol

MPK: B23Q 3/06, B23B 15/00

Značky: obrobkov, upínač

Text:

...zariadenia umožnuje vstup operačný nástrojom axiálne 2 oboch strán obrobku a radiálna asi z troch žtvrtin obvodu obrobku. S výhodou sa tieto upinače m 3 žu použit na viacpolohových rotačných nosičoch, lebo nepotrebujú stály privod tlskovčho nčdia a teda ani jeho rőtačný rozvod či sninač tlaku.Na priložených výkresoch ja znázornené konkrétne prevedenie upinača podla vynálezu,kde na obr. 1 je pohĺsd na upinač a na obr. 2 je upinač v reze A-A...

Združený nástroj pre vrtanie a tvarové zahlbovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269009

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pétery Jozef, Žigrai Miroslav, Matunák Ján, Kočický Jozef

MPK: B23B 51/10, B23B 51/08

Značky: združený, nástroj, vŕtanie, tvarově, zahlbovanie

Text:

...39 a ggg sú opatrene priechodzim vnútorným zavitom 5 opačneho stůpanie v zloženom stave rovnobežným a vodiacim vybranin 3 telesa Z. osi priechodzich vnútorných zavitov 3 sú uaporiadane ainobežne k zvislej osi 5 telesa 3 m zavitu Š sú v zabera a dvojicou súosich unažacich skrutiek 22. Nlmvy 21 unašacich skrutiek gg sú sůoao otočne uložene v spoločnej dražke 5 telesa 3 a usporiadané vzajoane otolne, pričon medzi nini je uložený aspoň jeden...

Spôsob prípravy 4-dehydrowithaferinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 269008

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fusková Alžbeta, Proksa Bohumil, Fuska Ján, Khandlová Alžbeta

MPK: C07G 17/00

Značky: spôsob, přípravy, 4-dehydrowithaferinu

Text:

...po detekcii p-nnizaldchydon jednu škvrnu hnadcj farby s hodnotou R 0,61. Hodnoty H-NHR snektinr 4-dohydrovitbnierinu A /1/ 1 withafcrinu A /2/, na základe ktorých bola látka identiiikovnnà sú uvedent v nasledujúcej tabulka23 a,23 b 85 S-dehydrovithaferin A inhibovat v koncentrbcipch niłłich ako 1 D,uq.ai 1 biooha-iekćfunkcie a rast buniek lłukělie P 388 výroznajłĺe ako pâvodný vithIfŠr 3 n A a iné 2 nehodoteraz pripravené deriváty. Nasi...

Hutný betón z vysokopecného troskového a karbonátového kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269007

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kriššák Vladimír, Jesenák Viktor, Bednář Petr, Varga Michal

MPK: C04B 7/17, C04B 7/147

Značky: troskového, kameniva, vysokopecného, hutný, karbonátového, betón

Text:

...konečných vlastností zatvrdnutého betónu. vynález rieši tiež problémy efektívnej likvidácie a zúžitkovania odpadov vznikajúcich pri výrobe surového železa a súčasne situáciu v zasobování a dostupnosti prírodného ťaženého drobného kameniva,ktorá je v rozpore so súčastnými kapacitnými možnosťami tažobní tohto materiálu a najbližšou budúcnosťou, kedy tieto zdroje budú z titulu ochrany životného postredia menej dostupné.vynález bude používaný v...

Silikátový vrstvený stavebný dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: 269006

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štibrányová Irena, Pavlásek Jozef, Vaníček Peter

MPK: E04C 2/46

Značky: silikátový, vrstvený, stavebný, dielec

Text:

...spočívajú v tom, že jeho konštrukcia a usporadanie ventilačnej sústavy dutín zabraňuje akumulácii vodných par predovšetkým v rosnej zóne dielca, ale súčasne tiež v celom profile pórobetonovej vrstvy, čimsa za různých klimatických podmienok zabezpečia jeho štandardné teplo-technické parametre.Ďalšia výhoda spočíva v tom, že hutná vrstva z armovaného silikátového kompozitu bezpečne chráni pórobetónovú vrstvu proti účinkom poveternosti a...

2,3-dihydro-12-beta-hydroxy-3-metoxywithaferin A a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269005

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fuska Ján, Khandlová Alžbeta, Šturdíková Mária, Proksa Bohumil

MPK: C07G 17/00

Značky: přípravy, 2,3-dihydro-12-beta-hydroxy-3-metoxywithaferin, spôsob

Text:

...farby. Štruktúra látky bola navrhnutá na zaklade interpretácieI nameraných spektier IH NMR, 136 NMR. Pripravený metabolit l inhíboval rast a biochemickéfunkcie buniek lekémie P 388.Spôsob prípravy 1 biotransformáciou 2,3-dihydro-3-metoxyvithaterinu A a jeho izolácia sú uvedené v príkladoch.Do 20 varných baniek o objeme 500 ml pripravilo sa 100 ml média nasledujúceho zloženia glukóza 2 g, kvasničnýextrakt 0,5 g, sójové múka 0,5 g,...

Spôsob prípravy 1,2-diaminocyklohexán-dichlóroplatnatého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269004

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kováčová Jolana, Vančová Vlasta, Ondrejovič Gregor, Valigura Dušan, Kiss František

MPK: C01G 55/00

Značky: spôsob, komplexu, přípravy, 1,2-diaminocyklohexán-dichlóroplatnatého

Text:

...). Pri teplote 20 OE pri oncentrácii k 2 PtClA rovnej 2,6.lU 1 M a pHl 0 sa tento výťažok dosiahne za 3,5-A hod. ak isto Čistota produktu C 6 HIąN 2 PtĽl 2 kontrolovaná chemickpu analýzou je oveľa vyššia Íteor. hodnota Cl 8,9 , H 3,7 , N 7,A , C 118,6 , zistená hodnota C 18,9 ° ,3,65 , N 7,5 k, C 1 18,56 ).Výhody spôsobu prípravy 1,2-diaminocykiohexšn-dichlorplatnatého komplexu podľa vynálezu sú dokumentované aj následujúcimi príkladmi...

Elektromagnet s viacnásobnou riadenou aktívnou vzduchovou medzerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269003

Dátum: 11.04.1990

Autor: Mocko Štefan

MPK: H01F 7/16

Značky: aktívnou, viacnásobnou, elektromagnet, riadenou, vzduchovou, medzerou

Text:

...x je geometrické súradnice, pozdľž ktorej sa uskutočňuje pohyb kotvy vzhľadom k plášťu elektromagnetuW je energia magnetického poľa sústavy9 je vektor magnetickej indukcieĚ je Vektor sily mag. poľa od makroskopických prúdovdv-element objemu magnetického obvodu elektromagnetu0-znak operácie skalárneho súcinu vektorovAk sa pri pohybe kotvy vzduchovà medzera blíži k malým hodnotam, potom v dôsledkunelinearity magnetického obvodu a zmenách v...

Stabilizačná kompozícia esterov piperidinolu s antioxidantami pre polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 269002

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čaučík Pavol, Samuhelová Zuzana, Rzyman Tadeáš, Mašek Ján, Považancová Marta, Durmis Július, Karvaš Milan

MPK: C09K 15/30, C08L 23/12, C09K 15/08...

Značky: kompozícia, esterov, stabilizačná, piperidinolu, antioxidantami, polypropylén

Text:

...ak zlúčeninazvšoobecného vzorca I Je zlúčenina vzor~ ca Is3 /In/, alebo zlúčonina vzorce Ibalebo zlúčenina vzorco IcCS 269 002 B 1 3 zlúčeninou všeobecného vzorce II je zlúčenina vzorca IIaa zlúčeninou všeobecného vzorce III je zlüčenina, pozostávajúca z 37 až 70 hmot. zlučeniny všeobecného vzorca,III, v ktorom A je gtparoyl, z 29 až 52 hmot. zlúč. všeob. vzorca III, v ktorom A je palmitoyl, z 0,2 až 6 hmot. zlúč. všeob. vzorce III,...

Stabilizačná kompozícia esterov piperidinolu s antioxidantami pre polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 269001

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mašek Ján, Samuhelová Zuzana, Považancová Marta, Durmis Július, Čaučík Pavol, Rzyman Tadeáš, Karvaš Milan

MPK: C09K 15/30, C09K 15/32, C08L 23/12...

Značky: stabilizačná, esterov, antioxidantami, polypropylén, piperidinolu, kompozícia

Text:

...n čiastočne 1 odolnosč voči tepelnooxidačnej dagradácii. Je farebne stála 8 je možná k nej pridať čalšie prísady ako plnivá, piguenty, antioxidanty, svetelné stabilizátory, atearát vápenntý, antistatiká a pod.Zmes Je možné pripravič obvyklyni spôsobmi, akými sa v praxi stabilizovaný polyproKoncentrácie antioxidantov obsahujúcich rosfor aa pohybuje v rozmedzí 0,01 až 0,5 hmotnoatných podla požiadaviek na celkovú stabilitu, najčastejšie...

Pouzdro plynotěsného závěru sdělovacích kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269000

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hoffman Jan, Kaňka Jiří

MPK: H02G 15/18

Značky: sdělovacích, plynotěsného, závěru, kabelů, pouzdro

Text:

...edělovecich kabelů e olověným pláštěm, e hrdlem pro vstup kabelu v jedná čelni etěně e s prúchodkami spočivá v tom, že eeetává ze dvou válcových dild stejného tvaru s kruhovyni přirubomi. které na sebe desedeji v jedná rovine a vytvářeji válcovou dutinu, do ktere ůsti z jedné čelni strany hrdlo pro kabel a souose z protilehlé stěny průchodky, přičemž jedna z přirub je opatřene nejmáně dvěma výetupky na své vnitřní straně, ktoré zapadaji do...

Dvoukomorový odsávací kryt elektrické obloukové pece s podtlakovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268999

Dátum: 11.04.1990

Autori: Burian Miroslav, Hos Břetislav

MPK: B08B 15/00, F27B 3/10

Značky: odsávací, elektrické, podtlakovou, dvoukomorový, komorou, obloukové

Text:

...komor. Každá komora má svoje odsávací hrdlo. Tímto systémem je zejištěn maximální odvod zplodin již ze spodní podtlaková komory. Případný únik zplodin ze epodni komory do horní komory bude odváděn odsávacím hrdlom horní komory. Tento stav může nastet při nárazovém intenzívním vývinu zplodin v peci, zejména při fázi kyslíkováni.Použitím dvoukomorováho odsávacího krytu elektrické oblouková pece podle vynálezu sa dosáhne maximální ůčinnosti...

Plastický výplňový tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268998

Dátum: 11.04.1990

Autori: Repš Václav, Kaplan Jaroslav, Sobotka Petr, Tomeš Oldřich

MPK: C09K 3/10, C09D 5/34

Značky: výplňový, plastický

Text:

...na sítě č, 5, podle ČSN 15 3105 smí být max, lo hmot. vápenatých,barnatých, zinečnatých nebo hlinitých soli kyseliny uhllčité, sírová, křemičitá nebo oxidů uvedených kovů, z 10,0 32 30,0 hmot, oleje neobsahujicího nenasycená vazby. o nax. kinetické viskozitě při 20 °c 100 muz/s a max. čísla kyselosti 0.1 mg KDH/g, z 3,0 až 20,0 hmot. butylkaučuku, z 0,1 až 5,0 hmot. skleněnáho vlákna délky 5 až 15 mm tex 50 až 150, z 0,1 až...

Zařízení pro odlučování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268997

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pall Milan, Bořecký Dalibor, Stehno Jaroslav, Talácko František

MPK: B01D 43/00

Značky: kapalin, odlučování, zařízení

Text:

...řeší zařízení podle vynálezu. jehož podstatou je, že umožňuje obsluza průchod pouze jedním průlezem umístěnýn ve spodní části odpařovacího válcováho tělesa. úpravou otočná clonicí klapky v přívodním potrubí e tangenciálním vstupom do odlučovačo je umožněn přístup obsluhy do části odlučovače bez nutnosti provedení dalšího průlezu. Také otočná clonící klepka umožňuje regulací vstupní rychlosti média do odlučovača, a tím je ovlívňován...

Zařízení pro indikaci polohy kovací desky lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268996

Dátum: 11.04.1990

Autori: Duník Miroslav, Pavlík Rudolf, Kališ Josef

MPK: B30B 15/06

Značky: desky, indikaci, zařízení, kovací, polohy

Text:

...čímž se zvýši produktivita práce a sníží se ztráty se ztráty tepla vyzářením. Zvýši se bezpečnost a hygiena práce. odstraní se namáhavá práce obsluhy, protože je vyloučen vstup do bazprostřední blízkosti žhaveho meteriálu v pracovním prostoru lieu.zařízení pro índíkecí polohy kovecí desky líeu podle vynélezu je příkladnä echemetícky znézorněno na obr l e 2 přípojených výkreeú. obr. l Jo kínenetíoké schéma zařízení podle vynélezu o obr 2 je...

Zařízení pro intermitentní kompresi končetin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268995

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kopřiva Václav, Petrlík Martin

MPK: A61F 13/00

Značky: intermitentní, končetin, zařízení, kompresi

Text:

...přsdvolenáho tlaku ve formě elektrického signálu je přivadena z druheho výstupu gg snímača 3 tlaku na prvý vstup il řidiciho a diegnostickáho obvodu 5. Elektropneunatioký přepinač § je realizován jako rotačni, jehož eoučásti je rovněž mechanický vzduchový pojistný ventil. Elektrická signály. která udáveji informaci o doaažaných polohách.rotoru elektropneumatickeho přepineče g jsou z jeho prveho výstupu §g a druhého výstupu šgvpřivedeny na...

Tlumicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268994

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fojcik Richard

MPK: B23Q 7/02

Značky: zařízení, tlumící

Text:

...zařízení bubnu obráběcího stroje.Na společném hřideli 3 je upevněn buben lg, tlumíci rohatka ł a hnací rohatka 3 s ozuby uspořádanými vzájemě v opačném smyslu, přičemž V dosahu ozubů tlumící rohatky l je uspořádána tlumící západka ll, tvoříci součást plunžru 3 suvně uloženého v plunžrové komoře É, která je výkyvně zavěšena na tělese stroje a na níž je umístěna na ramenio otočná kladka Z, která je v záběru s tvarovou vačkou 8 umistěnou na...

Zapojení stykových obvodů mikropočítače pro řízení číslicového stejnosměrného servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268993

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šob Josef, Thuma Jiří, Čermák Bohuslav, Závodný Miloslav

MPK: G06F 3/00, G05B 19/25

Značky: řízení, stejnosměrného, servopohonů, stykových, číslicového, mikropočítače, zapojení, obvodů

Text:

...ggg, blok ggpřepínače diagnostiky modulàtoru mající alespoň prvý vstup, řídieí druhý vstup, třetí vstup a výstup głł, blok 33, mající alespoň prvý vstup, druhý vstup e skupino-. vý výstup ggł dále blok gg řídicího registru, mající alespoň skupinový prvý vstup,druhý vstup, třetí vstup,a výstup ggł, blok gg registru diagnostiky, mající alespoň skupinový prvý vstup, druhý vstup, třetí vstup, výstup g 5 l,výstup 353, výstup gig,skupinový...

Tlumicí soustava vibrací klínu šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268992

Dátum: 11.04.1990

Autori: Barák Miroslav, Matal Oldřich, Rybák Martin

MPK: F16K 3/12

Značky: soustava, tlumící, vibrací, klínu, šoupátka

Text:

...Pak lze poměrně jednoduchým konstrukčňímopatrením podle vynálezu podatetnü utlumit vibrece klinu šoupátka zmenšit opotřebení vodicich drážek. vodicích tyčí, vřetena e těenici armetury e podetatně zlepšit podmínky pro činnost diagnostických systémů detekce volných části ne bezpečnost provozu jederné elektrárny. uložení tlumicí pružiny do uzavřeného prostoru vylučuje transport úlomků pružiny při jejim přípedném praeknutí za provozu...

Způsob dělení směsi izomerních aminoalkylbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268991

Dátum: 11.04.1990

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 87/28

Značky: izomerních, aminoalkylbenzenů, směsi, způsob, dělení

Text:

...Překvepujíci rozdíly v rozpustnostech kyselých solí se projevují 1 u izomernich eminotetralinů a eminoindánů. případně u eminometyl- e aminoieopropylbenzeno.Účinnost děleni e racionálni vedení seperačniho procesu lze ovlivnit volbou vhodné viceeytná kerboxylove alifatické kyseliny. Tak nepř.5 ~aminoinden tvoří málo rozpustnou kyselou sol s kyselinou vinnou směs 5- a 4-eminoindenů lze delit s výhodou tak, že se k etenolioké směsi...

Zařízení pro ovládání ventilu, zejména pro otopná tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 268990

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hádra Jiří, Blažek Dalibor

MPK: F16K 49/00

Značky: ovládání, ventilu, zařízení, tělesa, otopná, zejména

Text:

...druhé tělaso 3 vnějším remenem lg přeeahuja. Vnější rameno łg táto ovládací páky lg může být podla účelu použití. to je zpúeobu ovládání. tvarovaná. e to tak, že její koncová část je zahnuta do některá zo stran - viz obr. 1. Zpravidia bude zahnutí provedeno na nákterou stranu ve směru podelné osy Q tälesa 3. S vnäjším ramanam łg spolupracuje ovládací tyčke łz neznázorněnáho regulačního zařízení.Popsaná provedení je dále spojená a vnitřním...

Nažehlovací vzory a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268989

Dátum: 11.04.1990

Autor: Filip Radoslav

MPK: B44C 1/18, D06Q 1/00

Značky: způsob, nažehlovací, vzory, jejich, výroby

Text:

...ozdobné prvky jsou vzájemně trvale propojeny nosičem, přičemž nosič je umístěn na povrchu tepelně citlivé vrstvy materiálu, protože jí prochází. Nosičem je bud ozdobná páska, osnova, sítka, nit, popřípadě plocha, atd. Nosič je uvnitř vzoru nebo vyčnívá i přes jeho okraj a lze ho opatřit tepelně citlivou vrstvou materiálu. Způsob výroby vychází z toho, že na tepelně citlivou vrstvu plošně srovnaných a orientovaných prvků se umístí nosič,...

Nažehlovací vzor pro zdobení a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268988

Dátum: 11.04.1990

Autor: Filip Radoslav

MPK: D06Q 1/00, B44C 1/18

Značky: výroby, způsob, zdobení, nažehlovací

Text:

...vynálezu spočívá v tom, že jednotlivé ozdobné prvky jsou upevněny alespoň svou boční stranou v otvorech nebo tvarovaných ůtvarech fôliového nosiče, opatřeného popřípadě samolepící vrstvou. způsob výroby se provádí tak. že na plošné srovnané a popřípadě i orientované ozdobné prvky opatřené na části povrchu určené ke spojení se zdobeným substrátem, tepelně citlivým materiálem a vytvářející vzor se umístí nosič se samolepící vrstvou, opatřený...

Gravitační překlápěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268987

Dátum: 11.04.1990

Autor: Novotný Vladislav

MPK: B65G 7/12, B28B 7/08

Značky: překlápěcí, gravitační, zařízení

Text:

...základní polohy základního závaží a přídavného závaží lg. K nosnému držáku l, a to k jedné straně jeho výkyvného uložení, je přivařen kruhový segment ll, jehož rovinná plocha je rovnoběžná s rovinou výkyvu a střed kruhovitosti je totožný s osou výkyvu. Ke kruhovému okraji segmentu ll je přiložena kotoučové hydraulická brzda lg, která je připevněna spolu 3 tlakovým válcem ll a zásobní nádobkou lg hydraulického média na základovém stojanu l....

Způsob zpracování tuhých nebo kapalných odpadů z výroby plochých nebo kapilárních memrán a vláken z nativního nebo modifikovaného polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268986

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štefaničáková Alena, Pechoč Vladimír, Mravčák Stanislav, Pechočová Mária, Rufus Ján

MPK: D01F 6/66

Značky: tuhých, modifikovaného, způsob, výroby, kapilárních, nativního, zpracování, odpadů, vláken, memrán, polyfenylenoxidu, plochých, kapalných

Text:

...se zbytky roztoku a tuhé odpady roztřídí podle druhu. Tuhé odpady se pořežou na kousky do velikosti 2 cm a po vysušení se rozpustí v chlorovaných uhlovodících nebo jejich směsích na roztok o koncentraci 5 až 25 hmot. a viskozitě 1 až 15 Pa.s. Na toto složení se upraví i kapalné odpady přídavkem polymeru nebo rozpouštědel. Pro zpracování tohoto roztoku na porézní vlákna nebo ploché membrány se roztok připravuje 5 přídavkem srážedla jako...

Dvousekční vyčesávací stroj, zejména na zpracování stonkového lnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268985

Dátum: 11.04.1990

Autori: Blažek Jan, Doubravský Aleš, Slavík Zbyněk, Henyš Václav, Cink Josef

MPK: D01B 1/10, D01B 1/32

Značky: stonkového, vyčesávací, dvousekční, zejména, zpracování, stroj

Text:

...prachu do mechanismů česacích elenentü, jsou tyto hermeticky uzavřeny krytováním a je do těchto prostoru nmsáván shore filtrovaný vzduch, jeho účinek nedovolí usazení jakýchko 1 iv nečistot, minerálií a prachu do strojních mechenismů. Ve spodní části je vzduch odváděn k centrálnímu odeávecímu potrubí. Při změně rychlosti V 1 z technologických důvodů je možno změnit i rychlost V 2, úhel v( natočení vyčesávacích jednotek s dále úhel...

Zapojení obvodu pro světelnou adaptabilitu videosignálu CCD kamery

Načítavanie...

Číslo patentu: 268984

Dátum: 11.04.1990

Autori: Petrovský Jan, Kunc Ivo

MPK: H04N 5/225

Značky: světelnou, videosignálu, obvodů, adaptabilitu, zapojení, kamery

Text:

...nevýhodu odstraňuje zapojení obvodu pro světelnou adaptabilitu videosignálu CCD kamery obsahující videozesilovač s budicími obvody snímače CCD kamery,komparátor a napäťový dělič, spočívající v tom, že na výstup řečeného videozesilovače s budicími obvody CCD kamery je připojen jeden vstup komparátoru, na jehož druhý vstup je přiveden komparační signál z napěíového děliče a výstup komparatoru je zapojen přes regulátor integrační doby...

Samoupínací hydraulický svorník

Načítavanie...

Číslo patentu: 268983

Dátum: 11.04.1990

Autori: Turi György, Šňupárek Richard, Szilvássy Zsolt, Krampé Géza, Varga Lajos, Šmidák Štěpán, Bódi Jan, Válóczy György, Ivan Lubomír, Kocsányi László, Benecz István

MPK: E21D 21/00

Značky: svorník, samoupínací, hydraulický

Text:

...při zabudování svého konečného, nosného tvaru následujícím způsobem na tyč avorníku před vložením do vyvrtané díry v hornině navlečeme zvedací tslíñ a opěrny disk. Potom zueouváme tyč evorníku do díry až po doraz vzájemné na sebe dooedacích prvků upínscího mechanismu. Do tyče svorníkuvtlačíme plníci hydraulickou kape 1 inu,.v důsledku čehož tyč avorníku po celé své délce se rozevře, to znamená nnroste její průměr a nabyde svůj původní...

Skříňový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268982

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šmálek Josef, Bém Čeněk, Papež Jaromír, Adámek Vladimír, Zrůnek Jiří, Široký Engelbert

MPK: F24B 7/00

Značky: tepla, výměník, skříňový

Text:

...s komínem.Skříňový výměník tepla podle vynálezu má zejména tyto.výhody Je možné jej instalovat ve svislé nebo vodorovné poloze téměř u každého komínu, do nějž přicházejí spaliny v množství a teplotě vhodná k využívání části jejich citelněho tepla, a to jak u komínů již existujících, tak i nových přičemž je lhostejné zda jsou zděné,betonovć či ocelové. Hodí se nejen k ohřevu vody určené k vytápění, ale i k ohřevu vzduchu k libovolnému...

Zařízení pro stanovení velikosti dosažené předepínací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 268981

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubák Jiří, Zábranský Václav

MPK: G01L 1/02

Značky: předepínací, síly, zařízení, stanovení, velikostí, dosažené

Text:

...obvod tvořený zdrojem a signalizačním prvkom je jedním koncom spojen se stojánkem vodivä spojeným s podložkou a druhým koncom s hydraulickým válcem předepínacího ústrojí, vodivě spojeným se šroubem.Zařízení pro stanovení velikosti dosažené předepínací síly podle vynálozu podstatně zvyšuje přesnost určení velikosti předepínací síly ve äroubových spojích,dosažených při montáži a umožňuje provádění těchto operací velice snadným a rychlým...

Způsob přenosu fotografického obrazu na nasáklivé materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 268980

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šimek Jaroslav

MPK: G03C 11/12

Značky: přenosu, způsob, fotografického, obrazů, materiály, nasáklivé

Text:

...tyto pracovní stupně1. Příprava fotografie na fotografický papír e hladkým povrchem nebo diapozitivu na plochý film, oboje strmé gradace, z původního negativu postupem běžným při přípravě fotografií nebo diapozitivů včetně konečného vyprání. Tam, kde by bylo v konečném obrazu na závadu stranové obrácení, založí se původní negativ do rámečku zvětěovacího přístroje vrstvou nahoru.2. Fotografie nebo diapozitiv pripravené podle stupně 1 se...

Zařízení pro optoelektronickou rozměrovou kontrolu součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268979

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G01B 7/02

Značky: kontrolu, optoelektronickou, součástí, zařízení, rozměrovou

Text:

...jednak vstup lineárního krokováho motoru i .a jednak měřicí vstup Q čítače g impulsu. Výstup čítače 21 ímpulsů je spojen s výstupem 2 motorickćho a měřicího bloku 6. . Před zahájením kontrolního cyklu je pinola lg motorického a mčřicího bloku g ve výchosí poloze oddálená od kontrolované plochy li kontrolované součástí lĺi. Kontrolní cyklus začíná na místní nebo dálkový povel do druhého vstupu 1 logickćho řídlcího obvodu kontroly x.Logicky...

Tvářecí nástroj pro výrobu odlévacích plastových forem pro kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268978

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zeman Lubomír, Neuhäusl Emil

MPK: B29C 39/26, B29L 11/00

Značky: výrobu, nástroj, tvářecí, čočky, plášťových, kontaktní, odlévacích, forem

Text:

...v možnosti použít typ, počet, rozměr a umístění vtokováho istí dovolující optimalizaci plnící i dotlaková fáze vstřikovacího procesu. v možnosti temperovat každou tvářecí podsestavu zvláät, v možnosti zajistit souosost optické osy odlévací formy a její válcové části.Příkladná provedení možných podsestav tvářecího nástroje podle vynálezu jsou na obrázcích l až 6, kde na obr. 1. je znázorněn příklad tvářecí podsestsvy, včetně tem perace, s...

Elektromechanický siloměr pro vážení na páse

Načítavanie...

Číslo patentu: 268977

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jaroš Petr, Blažek Ivan, Rod František

MPK: G01G 11/00

Značky: vážení, silomer, páse, elektromechanický

Text:

...na páse, podle vynálezu, kde na obr. 1 je schematický řez rovinou B-B elektromechanickým siloměrem z obr. 2, na obr. 2 je řez rovinou A-A z obr. 1 v místě uchycení opor a na obr. 3 je znázorněno schematicky umístění měrného otočného válečku u péšú.Měrný otočný váleček Ä je umístěn v periodícké soustavě otoěných váleěků łg s prnvidelnou roztečí g k dopravnímu pásu g s dopravovaným sypkym materiálem Q. Hěrný otočný váleček l je uchycen v...

Zařízení k upevnění elektrod elektronové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268976

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fišer Jan

MPK: H01J 1/88, H01J 3/02

Značky: upevnění, elektrod, elektronově, trysky, zařízení

Text:

...minimální přeskoková vzdálenost jednotlivých elektrod a tyto svým centrickým uspořádáním snižují na minimum možnost elektrického výboje. Elektrické propojení pohyblivé katody e ultravakuovými elektrickými průchody. které je provedeno pomocí ohebných vodičů, umožňuje její pohyb při centrování s současně zajištuje dokonalý elektrický kontakt bez přechodových odporů.Vynález blíže objasní připojený výkres, na kterém je v osovém řezu naznačeno...

Kostra pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268975

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 9/11

Značky: pneumatiky, kostra

Text:

...od 30 ° do 50 °.Provedeni galuaky podle vynálezu se značné anižl pracnost její výroby při zvýšení produktivity práce. Také dochází-ke zvýšení životnosti galusek v praktické provozu. V porovnání s konotrukol kostry s plútnovou vozbou se zvyšuje odolnost proti průrazu kostry při překonávani překážek a odolnost kostry proti natržení, při poškození kostry i zo hranlcí běžného huštění kostry tj. nad 1 000 kPa. Tato odolnost kostry proti průrazu...

Způsob odkoksování trubek výměníku tepla pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268974

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrubý Augustin, Tichý Vladimír, Oháňka Vlastimil, Nájemník Jiří, Dvořák Luděk

MPK: C10G 9/16

Značky: způsob, tepla, pyrolýzní, trubek, odkoksování, výměníku

Text:

...opět anontovat a psc vyhřát na pracovni teplotu. uvedená operace je časovč velai náročnú a nákladná ak na spotřebu energií pre odatavení e nejetí poce, tak z hladiska vynaložené práce a Ió negativní vliv na délku životnosti zařízení. Vlastní čištění tlakovou vodou o tlaku 30 až 60 MPa je operace velai riziková a možností úrazu.Postup odkoksovaní chladiče pyrolýzniho plynu byl již v literatuře popsón. Například Bulletin of the Japan Petroleun...

Implantabilní textilie ze syntetických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268973

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gregor Zdeněk, Procházka Rostislav, Šilhart Zdeněk

MPK: A61F 2/06

Značky: textilie, polymerů, implantabilní, syntetických

Text:

...dopruženía ainieálně o 5 , například polyuretanovou nit, ktera je obtočena po svem obvod ve saěru podélné osy alespoň jednou objeaujicí nitovou složkou stabilizační niřové soustavy, například na způsob skané nite. Stabilizační niřová soustava vystupuje na vnější i vnitřní povrch iaplantabilní textílie, zahuäčuje prostor aezi očky,avsak hlavní jeji význam spočíva v potlačcní vysoké elasticity základní níčové soustavyz alespoň jedné elastické...