Archív za 1990 rok

Strana 76

Válcová štěrbinová nádrž z plechu nebo laminátu s prstencovým usazovákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269052

Dátum: 11.04.1990

Autori: Batěk Jiří, Brada František, Topinka Otto

MPK: C02F 3/00

Značky: plechů, laminátu, prstencovým, nádrž, válcová, usazovákem, štěrbinová

Text:

...Ve dně radiálně protákaněho usasováku je mezi prstencovou vestavbou s vestavbou tvaru pláätě konolého kužele vytvořena ětěrbina, která odděluje prostor radiálně protákaněho usasováku od vyhnívacího prostoru těrbinová nádrže.Podstata vynálezu spočívá v tom, že odpadní voda pfivedená do přítokověho žlabu na vnitřní straně prstencového radiálně protákanáho usezováku, prepadá po celém vnitřním obvodu prstencováho radiálně protáksnáho usazováku,...

Stání pro chov drůbeže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269051

Dátum: 11.04.1990

Autori: Perger István, Szalai László

MPK: A01K 31/06

Značky: stání, drůbeže

Text:

...liěty zhotoveny z nekovověho nateriálu s výhodou s unělć hmoty nebo ze dřeva. V tento případě nohou být snadno čiätěay, je zaručene jejich tuhoet a ndraví drůbeäe.Je výhodne. když profilově lišty jsou sestaveny rozebíratelně vzhledu k podlahové desce, což unołňuje jejich přestuvbou něnit evětloet mezi nini. takže stejné stání je použitelná pro chov různé drdbeže a reepektuje požadavlq aěnící se s váhovýni přírůstb drůbełe.ro chov...

Myší lymfocitárny hybridóm VU VIH7

Načítavanie...

Číslo patentu: 269050

Dátum: 11.04.1990

Autori: Russ Gustáv, Ragač Pavol, Poláková Katarína, Kostolanský František, Miklošová Marta

MPK: C12N 15/00

Značky: hybridom, lymfocitárny, myší

Text:

...štanderdizovaľ a bývejů v širokom rozmedzí kvality. Pre výrobu každej šarže tceba pripraviť čistý imunizačný antigén a čalšía antigény na vysýtenie balostných protilátok proti nečistotám, Uvedené nedostatky vyššie zmieneného a dosiaľ používaného postupu odpednů ak je k dispozicii hybridőm, produkujůci monoklonálnu protilátku proti nukleoproteínu vírusu chrípky A, uložený v zbierke hybridőmov virologického ústavu SAV V Bratislave, Mlynská...

Myší lymfocitárny hybridóm VU 315/4

Načítavanie...

Číslo patentu: 269049

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ragač Pavol, Varečková Eva, Betáková Tatiana, Miklošová Marta

MPK: C12N 15/00

Značky: hybridom, lymfocitárny, myší

Text:

...Plenum Press (1980). 370,) klonovoním súboru hybrídných buniek po fúzii myšej myelőmovej linie 3 p 2/O a buniek. získaných zo eleu ziny myši kmeňa BALB/c. imunizovaných vírusom chrípky A/Dunedin/4/73 (H 3 N 2).Výhodou hybridőmu podľa vynálezu Je, že produkuje homogénnu protilátku, tzv. monoklonálnu protilátku. ktorá je schopná špecificky reagovať e nukleoproteí~ nom chrípkoveho vírusu Yypu A. Hybridőm VU 315/4 možno kultivoveř in vitrov...

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269048

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klokočník Tomáš, Obložinský Anton, Florián Štefan, Ďurinda Ján, Romanov Andrej, Lath Dieter

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidlo, nízkoteplotné, tavné

Text:

...polypropylénu v jeho oligoméroch má veImi plochý priebeh (Florián ŠUvedená nevýhody nemá nizkoteplotné tevné lepidlo, ktoreho podstata spočiva v tom, že obsahuje 20 až 80 hmot, etaktickáho polypropylénu o priemernej molekulovej hmotnosti 3,0 až 15.104 e 20 až 80 hmot. x minerálneho oleje o viekozite 200 až 3 000 nPe.s pri teplote 20 °c.K tevnámu lepidlu možno pridať pre zabezpečenie jeho dlhodobej stálosti tepelno-evetelná...

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269047

Dátum: 11.04.1990

Autori: Obložinský Anton, Florián Štefan, Lath Dieter, Romanov Andrej

MPK: C09J 3/14

Značky: nízkoteplotné, lepidlo, tavné

Text:

...1 200 a zo až 40 hmot. minerálneho oleja o viakozite 300 až 2 soo MP 6. pri teplote 20 °c. ~K tavnému lepidlu možno pridať pre zabezpečenie jeho dlhodobej atálosti tepelno-svatelná açbbilizátory, určené pre polyolefiny v množstve do 2 hmot, , Výhodou navrhovaného nízkoteplotného tevnáho lepidla oproti doterajšiu tav~ný lepidlám je jeho Iahšia aplikovetelnoef, pretože má nižšiu tavnů teplotu, niž~šie ekonomické náklady. ako ej možnosť zmenou...

Ultrazvuková sonda najmä na indikáciu kvapalín v potrubí a v zásobníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269046

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kuník Peter, Figura Zdenko

MPK: G01F 1/66

Značky: najmä, zásobníkoch, indikáciu, ultrazvuková, sonda, kvapalín, potrubí

Text:

...sú elektricky pripojené na kábel 5. Hranolovité piezoelementy l sú ne pružnej podložka 3 zaliate v jeden celokpružnou hmotou 5 napríklad lukoprénom, Funkcia ultrazvukovej sondy na indikáciu kvapalín v potrubí je nasledovná ultrazvuková sonda sa pružnou podložkou 3 priloží na potrubie S na ktorom sa upevaní prostrednictvom spony Z. Elektrický impulz privedený káblom 5 na hrenolovité piezoelemanty l sp 3 šobívychýlenie ich čelnej plošky...

Spôsob spracovania tetraedritového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269045

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fábry Ondrej, Cvengroš Maximilián, Krajňák Pavol, Štofan Jozef, Brungál Viliam

MPK: C01G 30/00

Značky: spracovania, spôsob, koncentrátů, tetraedritového

Text:

...na üalšie spracovanie pre medenú hutu pre vysoký obsah entimőnu, preto sa V súčasnej praxi pre zníženie obsahu antimônu v medenom výpražku použiva chloridačné praženie ako äalši stupeň praženia za pridávanie chloridna amőnneho pri teplote cca 850 OC.Základným nedostatkom súčasného etavu je to, že vzniká medený výpražok s vyaokým obsahom antimőnu, Uvedený nedostatok súčasného stavu rieši vynález, ktorého podstata spočíva V tom, že sa...

2-(Chlóracetylamíno)-6-substituované benzotiazoly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269044

Dátum: 11.04.1990

Autori: Konečný Václav, Dobrovodská Alžběta, Gvozdjaková Anna, Henselová Mária, Tichá Ester, Varkonda Štefan, Pohanková Mária

MPK: C07D 277/82

Značky: 2-(chlóracetylamíno)-6-substituované, přípravy, spôsob, benzotiazoly

Text:

...až 50 °C a spracovala sa rovnako ako v príklade 1. ziskal aa 2-(chlőracatylamino)-6-metoxybenzotiazol (zlůčenina B) 3 teplotou to penia 241 až 242 °c vo výřežku 7 a 95.Elementárna analýza pre CIOHQN S 0 C 1, molekulová hmotnosť 256.39Semená pohanky (Fagopyrum vulgare L.) sa vyeiali do pokuených nádob naplnaných hlinito-piesočnatou padou do riadkov v počte 25 aamien na nádobu a nachali aa vyrásť do štádia kličnych listov, Pton aa vyjednotili na...

Náplň trubičkového oceľového drôtu na naváranie oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 269043

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ševár Štefan

MPK: B23K 35/368

Značky: oteruvzdorných, trubičkového, naváranie, drôtu, ocelového, vrstiev, náplň

Text:

...trubičkového dr 5 u sa pri redukcii dobre zhutni a v procese nevárania odpadá vysýpanie náplne. K tomu prispieva koeficient zaplnenia 38 až 42 a zrnitosť zložiek v rozeodzi 0,06 až 0,315 nn. Rúrkový oceľový dr 3 t je vhodný pre automatické spoaoby navérania v ochranekplynov. pod tavivom a alektroekovým eposobon. Návarový kov dosahuje vyššiu odolnosť voči abrazii ako je u A 0 č, 226 585 až o 20 .Podľa vynélezu bola vyrobené náplň...

Pracovná plocha parafínového kúpeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 269042

Dátum: 11.04.1990

Autor: Novák Petr

MPK: A61H 15/02

Značky: pracovná, plocha, kúpela, parafínového

Text:

...na okraj nádoby parafinového kúpela a tým znečisťoval okraj a bok vlastného parafínového kúpela. Znečistený parfinový kúpeľ bolo treba po použití čistiť čo spôsobilo nemalú námahu.Uvedené nedostatky odstraňuje pracovná plocha parafinového kúpeľa podľa vynálezu, ktorého podstata spočívá v tom, že pracovná plocha je uložená prestavitelně vo vodorovnom smere a posuvné tak, že v pravej krajnej polohe prekrýva okraj nádoby.Výhody prestavitelnej...

Paneláž parafínového kúpela z tepelnoizolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269041

Dátum: 11.04.1990

Autor: Novák Petr

MPK: A61H 15/02

Značky: materiálů, parafínového, kúpela, tepelnoizolačného, paneláž

Text:

...paneláž parafinováho kúpela zhotovená z tepelnoizolačného materiálu podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že predný,stredný a zadný panel sú zhotovené z tepelnoizolačného materiálu, pričom v priestore medzi panelmi je umiestnené zohrievacie teleso.Výhody paneláže podľa vynálezu spočívajú v tom, že teplo, ktoré je vytvorená v spodnej vonkajšej časti nádoby parafinového kúpeľa zohrievacím telesom sa nestráca do okolitého...

Nástroj na leštenie otvorov s priamymi alebo skrutkovicovými drážkami po obvode

Načítavanie...

Číslo patentu: 269040

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krištof Jozef, Lukáč Anton, Mokrý Jozef

MPK: B24B 19/02

Značky: obvode, leštenie, drážkami, otvorov, skrutkovicovými, nástroj, priamymi

Text:

...skrutkovicovými drážkami po obvode, ktorý je nakreslený v náryse v reze.Nástroj na lešteniepodĺa vynálezu pozostáva z tvarováho nástrojového telesa l zhotoveněho z elastického materiálu s obsahom brusiva. Sú to materiály z oblasti najmä polymérnych plastických hmôt napríklad na báze polyolerínov, polyamidov,polyakrilátov, polyepoxidov s výhodou na báze polyuretánov, ktoré sa vyznačujú vysokou oderuvzdornosťou, variabilitou...

Spôsob stanovenia prachových a nepravideľných častíc v polymérnom granuláte

Načítavanie...

Číslo patentu: 269039

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pechoč Vladimír, Hrbáľ František

MPK: G01N 33/44

Značky: spôsob, prachových, stanovenia, částic, nepravidelných, polymérnom, granuláte

Text:

...vrstvy s medzerovitostou Ě 1 minimálne Č 1 0,9. Medzerovitosť fluidnej vrstvy je daná expanziou nehybnej vrstvy E hl/h, kde h je výška nehybnej vrstvy, hl - výška Iluidnej vrstvy. Vztah medzi expanziou E a medzerovitosťou É je E (1 -ć/(1 -ćp (1) takže minimálna expanzia vrstvy musí byť E 1 o(1 -E).Prachové a nepravidelné častice sú prúdom vzduchu vynesené z kolóny, zachytia sa na textilnom filtri a ich množstvo sa stanoví vážením. Doba...

Spôsob výroby izopropylamidu kyseliny antranilovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 269038

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sojka Jozef, Polievka Milan, Grolmus Peter, Uhlár Ladislav

MPK: C07C 103/28, C07C 103/76

Značky: spôsob, izopropylamidu, výroby, antranilovej, kyseliny

Text:

...(USA patent 3 828 038).Po zreagování všetkého N-ohlorftalimidu (prejaví se vyčírením suspenzie) sa do reakčnej zmesi pridá roztok izopropylaminu a kyseliny chlorovodíkoved naraz alebo v priebehu 10 minút pri teplotách od -10 do 10 °C. Po zdávkování sa zmes mieša ešte 0 až 5 minút pri dvedenej teplote a potom sa vyhreáe okolitým prostredím alebo vodným kúpelom na 30 až 40 °C, pričom začne vypadávat biela zrazenina, 5 až 10 minút po vypednutí...

Drôt na oblúkové zváranie v ochrane plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269037

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrejček Peter, Martišík Alojz

MPK: B23K 35/22

Značky: plynov, drôt, zváranie, oblúkové, ochraně

Text:

...zvarováho kovu. Táto závisí od komplexnej interakcie-mnohých taktorov, ako celkového obsahu legúr, veľkosti, rozloženia a chemického zloženia inklúzií,rozmeru primárnych austenitických zřn, rýchlosti chladnutia zvarového kovu atd. Všeobecný trend pri vývoji prídavných materiálov vedie cez taká zlepšenie mikroà ľtruktúr zvarověho kovu, ktoré vyžaduje malý obsah legujúcich prvkov, aj ked pre zvýšenie množstva acikulárneho feritu je potrebná...

Lepiaca zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 269036

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matyašovský Ján, Parkanyiová Eva, Pivoluska Ján, Sedliačik Milan, Bezák Andrej

MPK: C09J 3/16

Značky: lepiaca

Text:

...je obilné a kukuričné múka, zemiakový škrob a podobne je neracionálne a neekonomické,nnkolko uvedené prísady patria medzi potraviny alebo krmivá.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje lepiaca zmes, ktorej podstata spočíva v tom, že obsahuje 100 hmotnostných dielov polykondenzačnej živice o obsahu auäiny 35 až 75 a viskozite 40 až 800 mPa.s, 2 až 20 hmotnostných dielov dezintegrovaného bilkovinového odpadu kolagénového typu, chemicky...

Upevňovací prvok ultrazvukového žiariča pre tekutinové prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269035

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hanzlík Jozef

MPK: H04R 17/00, H04R 1/18

Značky: prvok, ultrazvukového, tekutinové, upevňovací, prostredie, žiariča

Text:

...obr. 1 je nakrealený upevňovaci prvok ultrazvukového žiariče v reze s vonkajším závl-~tom pre priame naakrutkovanie na pracovnú nádobu, na obr. 2 je nakreslený upevňovaci prvok ultrazvukového žiariče v reze a uchytený na pracovnej nâdobe prostrednictvom matice a na obr. ą je nakrealený rez upevňovacieho prvku ultrazvukového žiariče uchyteného na stene pracovnej nádoby prostrednictvom skrutiek.ultrazvukový žiarič pre tekutinové prostredie...

Prísada do lubrikácií na úpravu povrchu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 269034

Dátum: 11.04.1990

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: prísada, lubrikácií, úpravu, vlákien, povrchu, sklenených

Text:

...použitie je založené na empirickom zistení, že hexametafosforečnan sodný reaguje in situ po uložení vlákien, ktoré majú na povrchu fixovaný hexametafosforečnan sodný, do cementu, s hydroxidom vápenatým za vzniku povlaku, ktorý zvyšuje odolnost sklenených vlákien voči cementovej korôzii.výhoda riešenia podla vynálezu spočíva hlavne v tom, že hexametafosforečnan sodný je bežne dostupná surovina, prakticky zdravotne nezávodná. Voči...

Prísada do lubrikácií na úpravu povrchu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 269033

Dátum: 11.04.1990

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: lubrikácií, sklenených, prísada, vlákien, úpravu, povrchu

Text:

...situ s hydroxidom vápenatým za vzniku povlaku, ktorý zvyšuje odolnost sklenených vlákien voči cementovej korôzii.výhoda riešenia podle vynálezu spočíva hlavne v tom, že použité suroviny sú bežne dostupné a prakticky zdravotne nezávadné. Voči riešeniu podla če. aut. osv. č. 249 961 sa zvyšuje odolnost voči cementovej korôzii až o 20 , hodnotené metodou SIC, tj. stanovenín pevnosti v tahu vlákien, ktorých stred bol uložený v cenentovej metrici...

Zapojenie riadenia jednosmerného motora pre orientáciu kruhovej dosky na orientačnú hranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269032

Dátum: 11.04.1990

Autor: Skokánek Peter

MPK: H02K 23/66

Značky: motora, jednosmerného, hranu, orientačnú, orientáciu, dosky, kruhovej, zapojenie, riadenia

Text:

...na jednosmerný motor.zapojenia riadenia jednosmerného motora aa docieli jednoduchým riešením zabezpečiť presné zoricntovanie kruhovej dosky na orientačnú hranu o použití bežne známych enímao čov a dvojhodnotovým výstupnýw signálom.Na pripojenom výkrese je prikladne znázornená blokova schéma zapojenia riadenia jednosmerného motora pre orientáciu kruhovej dosky na orientačnú hranu.Na pripojenom výkrese je prikladne znázornená bloková schéma...

Spôsob prípravy 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 269031

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paško Štefan, Paldan Milan, Truchlik Štefan, Kraus František, Michálek Milan, Ďulák Karol Ing

MPK: C07C 51/363, A01N 37/10

Značky: spôsob, kyselin, přípravy, 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových

Text:

...čí sa dosiahlo pH reekčnej zmesi 1-2 a z roztoku sa vyzrážala techn. 4-chlôr-2-netylfenoxyoctova kyselina, ktoré sa odfiltrovala, prenyla so 150 cn 3 vody a vysuäila. získalo sa 53,9 g produktu, ktorý obsahoval 1,5 2-netylfenoxyoctovej kyseliny. 7.9 x 2-nětyl~ 5-chlôrFenoxyoctovej kyseliny a 82,8 4-chlôr-2-netylfenoxyoctovej kyseliny - suma fenoxyoctových kyselín bola 92,2 a podiel 4-chlôr-2-netylfenoxyoctovej kyseliny z nich...

Spôsob výroby síranu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 269030

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gábor Ján, Pavlottyová Anna, Pavlotty Anton

MPK: C01D 5/08

Značky: spôsob, draselného, síranu, výroby

Text:

...chloridu draselněho podla tohoto vynálezuj síran draselný i chlorid amonný sa získajú v takej čistote, aká je čistota východzich aurovín, čo pre využitie v polnohospodérstve i pri výrobe hnojív plne postačuje.Výroba čistých chemikálií siranu draselného o chloridu amonného vyrobených spôsobom podla tohoto vynalezu je možná známými metódami, ktoré však nie sú predmetom tohoto vynálezu.V porcelánovej miske bolo zmiešané 1,5 g Kci a 1,35 g (NH...

Spojovacia hlava napojenia prebublávacích dýz do konzolového zariadenia pre ich výmenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269029

Dátum: 11.04.1990

Autori: Orosz Jozef, Bašti Anton

MPK: C21C 7/072

Značky: zariadenia, hlava, napojenia, konzolového, výměnu, prebublávacích, spojovacia

Text:

...kuželai vniestach styku s dýzou a v nieste styku s privodnýn potrubia média v konzolovoa zariadeni a je dalej tvorené gulovitýa prstencoa uloženia v zâvese pritlačného ramena, záveenýn driekoa pod nia a nosnýa driekon nad nia. V nosnoa drieku spojovacieho telesa je aalej drážkové vybranie koncoviek prenáäacich čapov a je zakončený hlavou zasunu. Vonkajšie závesné teleso je tvorené hlavou pritlaku s pružinou odřahu, prenúäaciai čapai a...

Zariadenie pre rýchlu výmenu najmä prebublávacích dýz tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269028

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bašti Anton, Orosz Jozef

MPK: C21C 7/072

Značky: zariadenie, rýchlu, najmä, výměnu, tekutého, prebublávacích

Text:

...s je zakončené vonkajšia tesniacin kułelon zhodným s vnútorným tesniacinkúželoa priebežného oaového otvoru dýzy. Na závese pritlačného.ramena je vytvorené gulovité sedlo uloženia guĺovitého prstence apojovacej hlavy dýzy.V čelâch prltlačnej hlavy a pritlačného ramena sú vytvorené záaunové vybrania hlavových prvkov dýzy.výhody zariadenia podla vynélezu sú hlavne v tom, že sa zabezpečuje úplná automatizécia a plynulá prevádzka nimopecnej...

Ultrazvukový rozprašovač kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 269027

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švehla Štefan, Gros František

MPK: B05B 17/06

Značky: rozprašovač, ultrazvukový, kvapalín

Text:

...kvapalín podla vynálezu aa docieli pri nižšou elektrickoa výkone ultrazvukoveho aeniča rozprášenie kvapaliny na jeaný a hoaogćnny aeroeol.Na pripejenoa výkrese je prikladne znázornený ultrazvukový rozprašovač kvapalín,ktorý je nakrealený v axonoaetrickoa pohlade a čiastočný rezoa.ultrazvukový rozprašovač kvapalín pozostáva 3 aeabránováho ultrazvukového žiariče3 uloženého v hornej časti krytu g rozprašovača. V dolnej časti na kryte 3...

Prenosná brúska s pohonom na stlačený vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269026

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bieščar Imrich

MPK: B24B 47/14

Značky: vzduch, pohonom, prenosná, bruska, stlačený

Text:

...podla vynálezu je, že je ainiatůrnych roznarov, lahko ovladatelna,pri malej hnotnoati doeahuje optiaálne technickú paraaetre a aaxinalne užitkovd vlastnoeti. Kineaatika hrůaky umožňuje pri prevddzkovoa tlaku vzduchu doeiahnůř take vyaokó otáčky, ktoré i pri ainietůrnych prieaeroch brůeneho kotůča zaručujú, že raznd rýchloe aa pohybuje v oblaati rýchloetnóho brůeenia. Uvedená technicke rieienie brůeky zaručuje dokonalý nielen výbrue, ale i...

Spôsob výroby cis-izoméru a 3-metyl-2-pentén-4-ín-1-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269025

Dátum: 11.04.1990

Autori: Škoda Alojz, Mravec Dušan, Ilavský Ján, Vojček Lorant

MPK: C07C 33/048, C07C 29/56

Značky: 3-metyl-2-pentén-4-ín-1-olu, cis-izoméru, spôsob, výroby

Text:

...teplota na hlava kolőny neprevýěi 50 °C. Zo zvyšku sa frekčnou rektifikáciou oddeli nezroegovaný 3-metyl-1-pentán-4-in-3-ol pri tlaku 16 až 1,2 kPa. Frakcia a obaehom cia-izomeru 3-mstyl-2-pantón-4-in-l-olu se odo 1 CS 269 D 25 B 1berie pri tlaku 1,5 až 0,l 3 kPa. zo zvyłku je aožné pri čaléej rektifikácii odobraťfrakciu e obaahoa trane- izoaéru 3-aetyl-2-pantén-4-in-1-oluo cie-izoaór 3-Iety 1-2-pen tén-4-in-l-olu aa takto ziake vo výľažku...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy a matečných lúhov z výroby 1-lyzín ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269024

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bučko Michal, Sálka Ján, Forsthoffer Július, Hano Alexander, Brokeš Peter, Hlaváček Juraj

MPK: C12N 11/00

Značky: fermentačnej, pôdy, ultrafiltráciou, matečných, získavania, enzýmov, výroby, lúhov, 1-lyzín, spôsob

Text:

...a naopak prepůšľe nizkoaolekuldtne zložky z fernentačnej p 6 dy. Pripadne ee tieto látky môžu odeeperovaľ ultrefiltráciou až z metečnýoh lůhov po vykryätelizovani 1-lyzinu.Z koncentrátu vyeokonolekulárnych látok ziakaneho poaocou ultrafiltrácie je aožne ziskat viacerá priemyselné významná enzýny, hlavně protaázy. Tieto enzýay, ktorá aa takto otenů vedľajšie produktoa výroby penicilinu ee doteraz nijako nevyuživejů.Priklad l 1 000 000 dielov...

(5-Metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)meylamónium-bromid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269023

Dátum: 11.04.1990

Autori: Konečný Václav, Varkonda Štefan, Gregáň Fridrich, Krätsmár-šmogrovič Juraj

MPK: C07D 309/38

Značky: spôsob, přípravy, 5-metoxy-4-oxo-4h-pyrán-2-yl)meylamónium-bromid

Text:

...apôeob pripravy 5-natoxy-4-oxo-4 H-pyrán-2 yl/Ietylalőniuabronidu, podla vynálezu.02 Iol 2-chlőruetyl-5-eetoxy~ 4 H-pyrán-4-őnu aa rozpuati v 40 ca 3 bezvodćho dinotylfornaaidu e pridá aa po čaetiach roztok 0,2 Iol azidu eodnóho V 110 ci bezvodáho diaatylfornanidu tak, aby toplota raekčnej zleei napreetůpila 30 °C. Potom na zaea 24 h Iieäa pri teplote Iieatnoeti. vylúčený chlorid eodný ee odfiltruje a z roztoku se volna ne hodinových...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s elektrostatickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269022

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 3/00, G01T 7/00, G01T 1/00...

Značky: automatický, komorou, spektrometer, elektrostatickou, korelačný, riadený

Text:

...nachádzajúcich sa na koncoch ramien 3. lg umiestnené scintilátormi oproti sebe vo vertikálnej rovine, pričom fotóny gama dopadujú na bočné valcová steny scintilátorov. Kâli zväčšeniu uhlovej rozlišovacaj schopnosti automaticky riadeného korelečného spaktrometra je na každom ramene umiestnená sústava štrbín f 5. 7. 8. Elektrostatická komora ll je napojená na zásobník tekutého dusíka lg. Odčerpanie atmosféry z elektrostatickej komory lz sa...

Estery kyseliny karbanilovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269021

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gregáň Fridrich, Tůmová Ingrid, Šiška Jozef

MPK: A61K 31/27, C07C 125/065

Značky: přípravy, estery, kyseliny, spôsob, karbanilovej

Text:

...ale nijako neobmedzujú sposob prípravy nových biologicky aktívnych esterov kyseliny karbnnilovej podla vynálezu.Zmes 0.0091 mol 2-piperidínometylcykloheptanolu, 0.0090 mol 2-buty 1 o×yfenylizokyanátu a 15 cma bezvodého toluénu se 12 h zahrieva pod spätným tokom, za vylúčenie atmosferickej vlhkosti. Po ochladení sa do zmesi pridá 15 cm hexinu a vylúčená tuhá látka/symetricky substituovaná močovina/ sa odfiltruje. Z filtrátu sa za...

Deriváty 5-hydroxy-2-(hydroxymetyl)-4H-pyrán-4-onu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269020

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kráľovičová Eva, Veverka Miroslav

MPK: C07D 309/38

Značky: spôsob, 5-hydroxy-2-(hydroxymetyl)-4h-pyrán-4-onu, deriváty, přípravy

Text:

...pridáva po častiach 3,7 g 2-metyl-4-chlôrfenoxyacetylchloridu v 10 ml acetőnu pri teplotách 15 °c. Reakčná zmes sa mieša 5 hodin pri uvedenej teplote. vzniknutý trietylamin hydrochlorid sa následne odřiltruje a filtrát sa vákuovo zahusti. Kryštalizáciou z etanolu sa ziská 5,5 g 5-/2-mety 1-4-chlőrfenoxyacetoxyć-2-/hydroxymetyl/-4 H-pyrán-4-onu s .. 135 až 137 °c. IH NMR /DMSO-d 5/ d° 4,36/2 H,s,CH 2/. 5,1/2 H,s,cez/, 6,46/lH,s,H 3/, 7,4 -...

Zariadenie na výrobu súčiastok rotačného tvaru s vonkajším a vnútorným závitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269019

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ševčík Viktor, Trúchly Marián

MPK: B29C 39/26

Značky: zariadenie, rotačného, výrobu, závitom, vnútorným, tvaru, vonkajším, súčiastok

Text:

...sústavy. Okrem toho zadná část rotora obsahuje polohovacie mechanizmy a zároveň slúži na posúvanie otočným mechanizmom a predná část zabezpečuje aretáciu polohy zariadenia. Celkové prepojenie prednej a zadnej časti rotora je centrálnym hriadelom s privodom a odvodom chladiacich médií a vodíacími tyčami s posuvným prevodným mechanizmom tvarových jadier. Celé zariadenie je osadené snimačmi pre plnoautomatický chod zariadenia.Výhody riešenia...

Prídavné zariadenie nakladacieho stola hárkového ofsetového tlačového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 269018

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvasna Drahoš, Balún Anton

MPK: B41F 21/08

Značky: přídavné, zariadenie, nakladacieho, ofsetového, tlačového, stroja, stola, hárkového

Text:

...formy. Zvýši se produktivita práce V ofsetovej tlači tým, že odpadne práce obsluhy stroje na čistenie ofsetového poťahu ofsetových váicov od prachu a poprašovscich materiálov, ktoré sa na ňom naiepili.Na pripojenom výkrese je znázornená principielna schéma pridavného zariadenia nakladacieho stola hárkového ofeetového tlačového stroja.Pridavné zariadenie /obr.l/ pozostáva z nekonečneho pásu §, privodného válce 1,válčeka g, neutraiizàtoragâ s...

Spôsob výroby monoacylesterov až hexaacylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269017

Dátum: 11.04.1990

Autori: Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Čsav, Jureček Ľudovít, Kolesár Ján, Rendko Tibor, Ambrož František, Jurečeková Emília, Olejník Vincent, Lichvár Milan

MPK: C07C 67/08

Značky: hexaacylesterov, spôsob, monoacylesterov, výroby

Text:

...aj hydroxykyseliny, získaných 2 tzv. alkalických vôd je možné uskutočňovať pretržita, nepretržite i polopretržite.Ďalšie podrobnejšie údaje 0 uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanônu a/alebo cyklohexanolu kata 1 ytlckou.oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vody (2 expandéra odpadných vôd...

Automatické upínacie zariadenie ľubovolne natáčavé na otočnom stole

Načítavanie...

Číslo patentu: 269016

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23B 15/00

Značky: upínacie, natáčavé, zariadenie, otočnom, ľubovoľné, automatické, stole

Text:

...lg, nad kto rým je uložený ručný rozvádzać lg 5 pripojovacou doskou ll hydrauliky. K základovej doskeQ je z boku prípevnená rozvodná kocka 5 hydrauliky. Uvládacle zariadenie pre natáčanie hydraulického upínača je zostavené z hrebeňa lg pružne uloženého v dutine ovládacej ty če 22, kinematicky spojenej 5 hydromotorom 21, uloženým v operačnej hlave 52, ktorá je nesená posuvovou jednotkou 55 so spätným pracovným posuvom, ako aj z dvoch...

Zariadenie na miešanie a zohrievanie uhlíkového meliva s dechtom a podobných zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269015

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zeman Jan, Sliva Robert, Kocanda Jozef, Takáč Karol, Koza Vojtech, Grančič Milan

MPK: B01F 13/00

Značky: miešanie, uhlíkového, zmesí, zariadenie, dechtom, meliva, zohrievanie, podobných

Text:

...valcom vo výmenníku tepla anie je vhodný pre miešanie uhlikovýoh zmesí.Nedostatky doteraz používaného riešenia sú hlavne v nevhodnom systéme miešania jedným smerom čo komplikuje obsluhu častým prepĺnaním. Zohrievanie plynom sposobuje prehrievanie výdusky a pripaľovanie k žľabu. Plamene zohríevajúce uhlikovú výdusku ohrozujú pracovníkov obsluhujúcich miešadla. .Podstata navrhovaného zariadenia pre miešanie a zohrievanie uhlikového meliva s...

Ofukovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269014

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 11/10

Značky: ofukovacie, zariadenie

Text:

...odfukovanie trlesok respektive chladiacej kvapaliny smerom od upínacieho zariadenia pri obrábani. U upinacich systémov s radiálne prestaviteľnými axiálnymi dorazmi umiestnenými na spoločnom nosiči sa zjednotením ich lôžok s lbžkami ofukovacích trysiek každé kodované lôžko nosiča může využiť raz na umiestnenie axiálneho dorazu a raz na umiestnenie ofukovanich trysiek. Naviac tlakový vzduch môže byt privedený i na odkladacie miesto nosiča...

Zariadenie pro meranie charakteristického prietoku pevných častíc paliva pri pneumatickej doprave paliva v kotloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269013

Dátum: 11.04.1990

Autori: Adam Marian, Macko Milan, Ondruš Pavol, Garaj Ondrej

MPK: G01F 23/14

Značky: charakteristického, paliva, pneumatickej, dopravě, prietoku, kotloch, zariadenie, částic, pevných, meranie

Text:

...spoľahlivosť výsledkov.Uvedené nedostatky sú odstránené zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je nárazová sonda 5 piezokeramickým meničom. Nárazová sonda zabudovaná do prepravného potrubia práškového paliva a je pripojená na obvody pre spracovanie elektrického signálu. Prúdiace médium obteká nárazovú sondu zasunutú do potrubia a pevné častice média vplyvom zotrvačnosti narážajú na sondu. Odovzdaná kinetícká energia sa vo forme...