Archív za 1990 rok

Strana 75

Zapojení obvodu pro obnovu skoroperiodické impulsní řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 269092

Dátum: 11.04.1990

Autori: Růžička Miloslav, Silber Břetislav

MPK: H03K 5/00

Značky: zapojení, řady, skoroperiodické, obnovu, obvodů, impulsní

Text:

...hradla e druhý vetup druheho hradla je epojen e výetupel porovnávacího obvodu a výetup porovnávacího obvodu je vedan na vetup generátoru iapulaů, přičemž vetup porovnávacího obvodu je apcjen a výetupaa paačtí a vatup porovnávacího obvodu je epojen e výotupea bloku aěření čaeováho intervalu a výetup bloku Iěřaní časového intervalu je vedan na vetup paměti.Přednoeti uvedeného zapojení je jeho echopnoet obnovit průběh i značne zkreelení...

Zapojení pro vyhodnocení okolí nulové hodnoty oboupolaritního signálu otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269091

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kmínek Zdeněk, Heinrich Petr, Raba Pavel

MPK: H03K 17/00

Značky: okolí, hodnoty, oboupolaritního, signálu, zapojení, nulové, otáček, vyhodnocení, motorů

Text:

...nuly,vyaezeneo nepětía prechodu báze eaítor tranzíatorů npn a pnp je výstupní logícký eígnál ehodná velíkoatí, zapojení obvodu je jednoduchá a nenáročná na další zpracování logíckýaí obvody.Na příloženán výkroeu je příklnd provedení pro vyhodnocení okolí nulová hodnoty oboupolarítního eígnálu otáčok HOÍ 0 ľUeVstupní evorka ł je epojena přes první odpor g e bází prvního tranzíatoru š typu NPN e eoučaonä a bází trenzíatoru 5 typu PMP jejichž...

Reaktivní epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269090

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidová, kompozice, reaktivní

Text:

...nostává i u diizooktylftolátuo zkoulany byly i epoxidová astery,glycorídy nsotnýoh kyselín polyaorní sostno olkoholy, estory otylenglykolaonoolkyláteru o orgoniokýli kysolinoli, sdukty totrshydrofurfurylslkoholu o etylonoxideno Polyglykoly zhorlují tepelnou odolnost o zvyäují novlhavooto Jsou vhodnájií pro tvrzoní onhydrídy. Dále lze použít trifenylfoofát, chlorporołin, bonzylbutyftalát, dípropylonglykoldibonzoát, difenoxyotylforasl o ju...

Způsob přípravy urychlujícího plastifikátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269089

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: plastifikátorů, způsob, urychlujícího, přípravy

Text:

...případnou extrekcí roztoksn hydroxidu draeelneho nebo sodneho e dsetilečnin zprscovinín produktu při 145 °c zatlaku 333 KP po dobu 3/4 hodiny lze získat účinný urychlující plaetifikátor přino z reakční enäei, aniž by se nueely jednotlive složky připrsvovet zvlášť s poton nichat v žádoucíl poměru.Urychlující plastifikátor ee vyrábí z 1-noftolu běžná jakosti, dále z alkylchloridu rovněž běžná jakoeti» Pomocná suroviny tvoří technický...

Reaktivní epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269088

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: reaktivní, kompozice, epoxidová

Text:

...lze kombinovat s allylderiváty získanými např. reakcí allylchloridu s renoly či bisrenoly.Používané epoidové pryskyřioe jsou obvykle dianového typu o střední molekulové hmotnosti 300 až 600 a mohou obsahovat i plniva, pigmenty i přísad regulující mechanické a technologické vlastnosti. Kepalné epoxidové elsstomery mají střední molekulovou hmotnost500 až 1 000. Jedná se o produkty na bázi epoxidových pryskyřic nebo sloučenin o střední...

Tvrdidlo epoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269087

Dátum: 11.04.1990

Autor: Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: tvrdidlo, epoxidů

Text:

...tahu bývá při použití 80 ež 180 hmotnostníoh dílů, tažnost roste s použitím vyšäího podílu eminoemidu.Aminoamíd z dimerní matné kyseliny (číslo kyselosti 13 s mg Kon/g) a dietylentrisminu pripravený známou přímou kondenzaoí při výohozím molćrním poměru 1 ku 3,67 měl viskozitu 3950 mPe.s/35 °c a. aminové číslo 451 mg KOH/g. x moditikąci byl použit urychluqící plastitikátor, připrovený reąkcí 1 molu bistenolu A, 2 molů renolu, 5 molů...

Suspenze na bázi bentonitu pro protikorozní ochranu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 269086

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cyrusová Eva, Šveřepa Otakar, Němcová Jitka

MPK: C23F 11/18

Značky: bázi, protikorozní, suspenze, oceli, bentonitu, ochranu

Text:

...odstraňují auspenzi na búzi bantonitu pro protikorozní ochranu oceli podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že auepenze ee skládá z 20 g až 200 g bentonitu, a výhodou alkalícky aktivovanóho, 5 g až 20 g benzoenu aodnáho, 00 O 5 9 až 05 g anorganické zinečnate sloučeniny, například oxidu zinečnatěho, a l 000 g vody.Bantonit jako jílovita hornine, ktere va vodě bobtná, umožňuje vznik tixotropního gelu a stabilní auspanze. Náeledkam...

Způsob přípravy acetonu fotochemickou oxidací 2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269085

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lederer Pavel, Mácová Eva

MPK: C07C 49/08

Značky: 2-propanolu, fotochemickou, acetónu, způsob, oxidací, přípravy

Text:

...výtěžku ecetonu okolo 1 .Nevýhodou obou výše uvedených poetupo je práce v jedovaté ecetonitrilu, respektive silně alkelioken proetředi e nizke výtêžky ecetonu.Některé nevýhody dřive uvedených způeobo připravy odstraňuje předložený vynález,jehož předněten je způsob připravy acetonu fotochemiokou oxidaci 2-propanolu kyelikee v přitonnoati oxidu chronoveho podle vynúlazu, jehož podstata epočivá ve zpoeobu, při ktoráa 6 vodný roztok...

Zapojení automaticky řízeného bloku pro zpracování signálů akustické emise

Načítavanie...

Číslo patentu: 269084

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák František, Mirtes Bohumil

MPK: G06G 7/195

Značky: signálu, zapojení, bloků, automatický, zpracování, emise, řízeného, akustické

Text:

...Z je připojan ke třetinu vstupu głš bloku g edresových obvodu, jehož čtvrtý vstup głá ja připojen k výstupu ggł čtvrtáho kompsrátoru g, přičemž výstup ggł bloku g edresovýoh obvodu je připojsn k druhému vstupu gglg bloku gg styčných obvodu, jehož druhý výstup gggg je připojen k neznázornbnánu procesoru.Prvni výstup Qggł zdroje Qä kontrolnich signálu je připojen k prvniou kontrolninu vstupu ggłg eutonetioky řizsnáho přepinsče gg...

Zařízení pro čistění a kontrolu hlubokých průchozích otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269083

Dátum: 11.04.1990

Autor: Blesík Karel

MPK: B23B 47/34, B23Q 17/00

Značky: hlubokých, otvorů, průchozích, kontrolu, zařízení, čištění

Text:

...oselg čietâní hlubokého prochozího otvoru lg výsuvný válec 5 krytu. opatřený v osełł kontroly příjímeçem § ínfrečervených peprsků. Na druhém konci trubky lg Jsou umístěny druhá třmeny 32 druhé rampy gg nesoucí druhou pomocnou konzolu 35, naníž je upevněn v aaa lg čístění vyfukovací valec l, napojený na přívod g tlakováho vzduchu. Na vyfukovacím válcí łjo upevněný v ose ll kontroly vysíleč g infra~červených pepreků. výsuvný válec 5 krytu je...

Vodná disperze polymerů s abrazivními plnidly a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269082

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera František, Kouřil Jiří, Šarlejová Jana, Kábela Josef, Svojanovský Jindřich

MPK: D06M 15/263, B24D 11/02

Značky: výroby, vodná, disperze, polymerů, abrazivními, způsob, plnidly, její

Text:

...podle vynálezu je skutečnost, že vodná disperze Je při vysokém obsahu abrazivního prášku stabilní, abrazivní prá 2 CS 259 082 B 1äek eedinentuje jen velmi pomalu, dieperzi lze zprecovàvet i po dlouhém čeeoven období. nebo ketalyzátor - eíren enonný se přidavá až před vleetnín zprecovúnín,viekozitu dieperze lze v rozmezí 0.2 až 2.0 P.s. enednoregulovet obsehee vody. H Uvedené hodnoty viekozity byly stenoveny nýřením na rotačnín viekozinetru...

Kaučuková směs s vysokou adhezí k pozinkovaným nebo pomosazeným ocelovým povrchům

Načítavanie...

Číslo patentu: 269081

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matouš Vladimír, Pokluda Ivo, Kroupa Jaroslav, Osoha Josef

MPK: C08L 9/00

Značky: ocelovým, adhezí, kaučuková, pomosazeným, směs, vysokou, pozinkovaným, povrchům

Text:

...č. 3 502 542 byl způsob apojování pryží s kovy, který by nepotřeboval speciální adhazíva ani akučuky o velká množství siry, Kaučuková sněc podle tohoto patentu obsahuje deriváty kyseliny maleinové e meleinimidy, ktere sa v prítomnosti volných redikálů chemicky vežou s elastcmerom e umožní Jeho vysokou edhezi ke kovu. Jako zdroj volných radikálů Jsou vhodné organické peroxidy e hydroperoxidy. Vysoké hodnoty dosahované adheze však...

Způsob přípravy fluorovaných derivátů arenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269080

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vencl Josef, Zuzánek Zdeněk, Chmátal Vladimír, Vidner Zdeněk

MPK: C07C 17/20

Značky: fluorovaných, derivátů, arenů, způsob, přípravy

Text:

...,je možno použít s výhodou dimetylfomamid,benzonitriL eulfonen a. další rozpouštědla s relativní permitivitou 30 až 60. soustava rozpouštědel může obsahovat až 1 hmot. vody.Jako mechaniclq odolná částiee Je možno použít kovových, s výhodou železných, porcelánových a sklenených předmětů, s výhodou kulového nebo soudkového tvaru.organické fluorderiváty nacházeJí stále větší uplatnění v chemii barviv, pesticidů2 os 269 oeo m a léčiv. ...

Zapojení pro zajištění chodu spřádacích jednotek dopřádacího stroje, zvláště bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269079

Dátum: 11.04.1990

Autori: Seidl Pavel, Fait Lubomír, Sloupenský Jiří, Bouček Miroslav

MPK: D01H 13/26, D01H 13/14

Značky: jednotek, bezvřetenového, zajištění, zapojení, dopřádacího, chodu, stroje, spřadacích, zvláště

Text:

...Záložní jednosměmá sběrníce g spojuje- elektromagnety§ 41 až 3.n přes oddělovací diody 7.1 - hn a výkonový spínač 9 se zdrojem l.Centrální řídící jednotka 6 je spojene s obousměrnou sběrnicí ž a s výkonovým spína 2 CS 269 079 B 1čem g pomocí vstupu pro automatické řízení 19. výkonov) spínač g je dále opatřen vstu. pem pro ruční řízení 11.Obr. 2 znázorňuje variantní provedení zařízení podle vynálezu. Mezi spojky § 11 - § 15 a řízení spínače...

Způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269078

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bilan Zdeněk, Šebesta Jiří, Schreiber Petr

MPK: E21F 5/00

Značky: samovznícení, nadloží, stařin, snížení, způsob, porubu, rizika, dobývaného

Text:

...způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu při vícelávkovém dobývání uhelné sloje stěnováním podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že ve výdušné třídě přídatnými tlaky, za zachování stejného objemového průtoku větrů, se vyrovná tlakový spád na nákratších spojnicích mezi vtažnou a výdušnou třídou. Přídatné tlaky je možno vytvořit například prvky pozitivní regulace větrního proudu, což jsou zařízení,...

Způsob přípravy 5-azacytosinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269077

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pískala Alois, Čihák Alois, Korbová Libuše

MPK: C07D 251/16

Značky: způsob, 5-azacytosinů, přípravy

Text:

...vynálezu způsobu přípravy 5-ezacytosinů obecného vzorce I spočíva v tom, že se sůl amidinomočoviny obecného vzorce IImĺćo-ninłnzgx /II/, kde X je anion kyseliny halogenvodíkové nebo karboxylové kyseliny a 1 až 4 atomy uhlíku,uvede do reakce s eaterem orthokyseliny obecného vzorce IIIkde R značí 10165 Jako ve vzoroi I a R je 21171 s 1 až 4 atomy uhlíka, v prostředí N,E-dinllqlamidu obecného vzorce IVkde R 2 je vadík nebo allql s 1 až...

Způsob frikčního předení s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269076

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíček Luboš, Doležal Josef, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/13

Značky: provádění, koncem, otevřeným, tohoto, způsobu, předení, způsob, frikčního, zařízení

Text:

...znázorněné ojednocovací ústrojí 1 tvoří podávací válečky 5, Ž rotující ve smyslu šipek §, 1 a přisazené k vyčesávacímu válečku §, rotujícímu ve smyslu šípky 2 a uloženámu v krytu lg, na který tangenciálně navazuje dopravní kanál 11.Spřádací ústrojí g je vytvořeno vnějšín válcen lg s vnitřní nosnou frikční plochou lg,ke které je bezdotykově přisazene vnější perforovaná frikční plocha lg vnitřního válce lg. obě frikční plochy 13, li...

Zařízení pro masáž povrchu těla pomocí proudu temperovaného vzduchu obohaceného o záporné inoty kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269075

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švanda Gustav, Marek Jiří

MPK: A61H 33/14

Značky: kyslíku, vzduchu, obohaceného, zařízení, těla, proudu, inoty, masáž, záporné, pomocí, temperovaného, povrchu

Text:

...sestává z tlačného ventilátoru 1, před kterým je ve válcovém pouzćru Š umístěno elektrické topné těleso 2. Tato sestava je ve směru proudění vzduchu uspořáiánapřed izolační vložkou 5 s průchozími otvory, v jejímž středu je zasazen hrotcvý ii 9 ŽTento hrotový emitor § je propojen se zdrojem Z vysokého záporného napětí. Těsně před ćstím pouzdra Q zařízení je umístěna pomocné elektroda É, která je propojena s nulovousvorkou 19...

Pneumatické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269074

Dátum: 11.04.1990

Autor: Smejkal Miroslav

MPK: B21J 7/40, B25D 9/02

Značky: kladivo, pneumatické

Text:

...go. Na střední části pracovního pístu g přívrácená k nástrojí gs se kluzně pohybuje samostatný tlumicí píst 2, který odděluje prostory lg a lg a je utěsněn v tlumicím tlakovém prostoru lg. Osazená část 35 tlumicího pístu 2 je po.b 1 ivš vedena v nabíjecím tlakovém prostoru ip. K ovládání pístu slouží rozdělovač 3. V tělese czdělovače 5 je pohyblivě upraven diferenciální píst Ž, na jehož druhém konci je souose vytvořen uzávěr Žg. Krajní...

Způsob vytavování ocelových slitků z licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 269073

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lasota Jan, Doseděl Miroslav

MPK: B22D 41/00, B22D 43/00

Značky: slitků, oceľových, vytavování, panví, licích, způsob

Text:

...se o teplotě 900 až I 400 °C vlije surové železo o chemickém hmotnostním složení 4,0 až 4,7 uhlíku, 0,3 až 1,3 manganu, 0,3 až 1,2 š křemíku,0,04 až 0,25 fosforu, 0,01 až 0,10 síry, zbytek železo, v množství odpovídajícím 70 jímavosti lící pánve, lázeň se po dobu 15 až 40 minut probublá ínertním plynem, potom se slítina surového železa obohacená kovem z roztaveného ocelového slitku přelije do nalévaci pánve.Výhody způsobu podle...

Způsob výroby cívky s vysokou izolační pevností pro jiskrově bezpečné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269072

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štverka Václav, Bigos Radomír, Goj Jiří

MPK: H01F 5/06

Značky: obvody, izolační, způsob, cívky, výroby, jiskrově, pevnosti, vysokou, bezpečné

Text:

...způsob výroby cívky 5 vysokou izolační pevnosti pro jiskrově bezpečné obvody podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že na těleso kostřičky se navine primární vinutí, které se od stinici fólie z vodívého materiálu oddělí izolační fólií, nnvinutou na primárni vinutí tak, že izolační fólie je širší než šířka tělesa kostřičky a její navinutí se provede tak, že začátek fólie se zachytí o čelo kostřičky a fólie se napne tahem za mez...

Způsob chloramonizace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269071

Dátum: 11.04.1990

Autor: Melich Ivo

MPK: C02F 1/00, C02F 1/68

Značky: způsob, chloramonizace

Text:

...chloru se dosáhne dávkováním amonizačních chemikálií V celkové dávce 0,2 - 0,9 mg NE 4.l í chloru do surové 1 do upravené vody. Poměr N 34 2 C 12 je 11 až 14, přičemž v obou případech se napřed dávkují solí amonně, do surové vody minimálně v poloviçním množství celkové dávky.Doba rozkladu aktivního chloru ve vodě se prodlouží o IS až 20 oproti známému způsobu. Nutné dávky amonných solí oproti známému způsobu Jsou stejně nebo vyšší o...

Způsob přípravy 2-naftylamidů N-acylaminokyselin a jejich 4-methoxyderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269070

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čeřovský Václav

MPK: C07C 103/44

Značky: jejich, způsob, n-acylaminokyselin, přípravy, 2-naftylamidů, 4-methoxyderivátů

Text:

...oyntoinu (10 u) ą pu roztoku. bylo un-ąv-no na hndotu 4,3. Po přidání pcplinu (no us) by. .usa inkubovúną na n pl 38 °c, Vylouöoná ąrąäoąuąąą oyxą ouultrovsną, prouytą 1 ąo 1.1 m 1, vodou, 5 NąHĽOB, vodou ą má byla šyąuäąnig Byli ziukinľľłtľns (1 äo~ 1 r) produktu o an. 1914 192 °c. DK roztoku bcusyloxrląrbonynounànu (1,33 s) u. 2-nąttyhninu.(1,1 s) vo měn. di.nnthyllcrnnnidu (17 u.) ą 0,2 .o 1.. uotàtovőho putru pH 14,8 (33 u) byla....

Způsob stanovení vnějších heliobiofyzikálních vlivů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269069

Dátum: 11.04.1990

Autori: Petz Jiří, Ročková Renata, Křivský Ladislav

MPK: G01N 37/00

Značky: způsob, vlivů, vnějších, heliobiofyzikálních, stanovení

Text:

...a protilátkou za tak oitlivou, žo by Jí bylo možno zaznanonivat a rozpomávat například nagnotiokő účinky (BEIER, V. Biofyzika. Acadonia, Prahu 19710). Doaud vlak tento motrioký přístup nebyl vytxžit.Výhodou atanovaní holiobiofyzikálníoh vlivů, ktoré aouviaodí s nÁhlou zmalnou numirní onorgotiokő intonsity intel-akon Slmoo-Zomä ponooí viditolnýoh změn vazby antigonn a protilłtky Jo, že vyjadřuja oboonä biologický modol intorakoo rnłjĺího a...

Podtlakově ovládaný redukční ventil s prohnutou planžetou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269068

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kder Miroslav

MPK: F16K 31/126

Značky: ventil, prohnutou, redukční, podtlakově, planžetou, ovládaný

Text:

...je vsntilovőv tłleso .vjrtvořsno, - SteJnIv-.tsk níže toto spo-v Joní být dossžono i jiným snsloaíokým způsobem, zřojmým odborníků v oboru.Řeäenín podle vynúlszu Je dílo zvýrszhäns výhoda ventilu podle A 0 250 31 | 7, podle ktoré má ventil plochý tvar o toto ploohost Je zvýiena vypuätänin misky. ventil.je výrazně oriontovún do plochy, výlkový rozmör Jo relativně znnodbstolný, což Je velmi výhodné pro samoziohrsnnó dýohsoí přístroje.Podle...

Zařízení pro regeneraci náplně reaktoru na úpravu minerální vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269067

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čejka Bohumil

MPK: C02F 1/00

Značky: úpravu, náplne, minerální, reaktoru, zařízení, regeneraci

Text:

...ž, čímž dochází ko stluöování nobo uvolňování pružná nÁpLuč l ronktoru 3. Uvolnönó lútłq původní znohyooné v náplní i Jsou odplavony proudem vody.zařízení podle vynálozu umožnuje ąpliknoi regonorovntołnýoh náplní filtru - reek» tom v oblasti úpravy ninsrálníoh vod, nnhrndí knniokó tiskové filtry, vyžedujíoí výučnn filtrnčníoh dosok o umožní rogonoraoi náplně filtru bez jeho demontáže.Nu výkrolu obr. 1 Jo znázornčna v nàryou nouteve...

Zapojení pro kompenzovanou ochranu spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269066

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H02H 7/20

Značky: zapojení, ochranu, spínače, kompenzovanou

Text:

...napätí je přtpojen na kladný Vývod kondenzátoru 2, první výTod. n ítĺže 1 n první vývod vyííjeoího prvního rezistoru 5 L. Záporný vývod tohoto zdroje g stejnosnłrnóho napětí je připojen na záporný Vývod kondenzátora 2, uloostĺ-UÝ Úvod ž ŕídíoího s. budioího obvodu g, druhý vývod ötecího pátého rezístoru52 e. druhý vývod vy-bíjeoího druheho rezistoru 53. První vývod vybíjeoího druhého rezistoru § 2 je spojen s druhý vývoden vybíjeoího...

Zařízení pro dálkové ovládání rychlosti posunu hydraulického posunovače vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269065

Dátum: 11.04.1990

Autor: Prokop František

MPK: F15B 15/22

Značky: ovládání, rychlostí, posunovače, vozů, dálkově, hydraulického, posunu, zařízení

Text:

...nádrže g a dodává ji do výtlaku g, kde prochází škrticim ventilem l přes rozváděč l 9 do hydrauliokáho posunovače z.Dodávané množství hydrogenerátoru 2 s regulací na konstantní průtok je dane tlakovým spádem na škrticim ventilu l, který regulace udržuje zmenou dodávaného množství na konstantníhodnotě. Reýulační včtví g se přivádi tlak za škrticím ventilem l na regulaci hydrogenerátoru g, kde se odećltá od tlaku před škrticím ventilem l....

Zařízení pro odpařování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269064

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stehno Jaroslav, Talácko František

MPK: B01D 43/00

Značky: zařízení, kapalin, odpařování

Text:

...31 02 s / čistitelný prostor ooparky.zení. V případě, že ndpatavac téleso je délena na více tahů dělici pfepážka. zakončená odcapcvým plechem.prístupných prostorech, to je v obvodové části vyústění trubek do odqě 1 ovpro odpaŕován kapalin na principu klesajícihn filmu. Ddpatuvacl trubky § jsou zaüstěny do trubkovnice 2, pod kterou je v oadélovacím prostoru 1 tvotenémválcovnu část zařízení g, místěno mezikruží 5, umožňující rozstŕik...

Nedělené radiální segmentové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 269063

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fleischmann Jaroslav, Čamek Miroslav, Liška Vladimír, Futera Miroslav, Jirásek Petr, Siegl Bohumil

MPK: F16C 17/02

Značky: radiální, ložisko, segmentové, nedělené

Text:

...öepů je opatřen osazaním, mezi nimž a. vybránín pro čep v oelistvén nosiči je upreven pružný element,přičemž v tälese dřílcu čepu jsou rovnoběžně s osou ložiska upraveny střední části kolíků, jejichž vnější části zaushují s vůli do příönýeh ohrorů v oooíoh výkyvnćho ložiskaváhe segmentu. Na oelistvěn nosiči je pevně uložen kruh, o jehož vnitřní obvod se s vů~li opiruji vnější. obvody výkyvných ložiskovýoh segmenłů.Hlavní výhody řešení podle...

Zařízení pro využití fyzikálního tepla vysokopecního aglomerátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269062

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lísek Jiří, Cintl Petr, Klíma Jiří, Papež Jaromír, Svozil Jan, Zwierzyna Edvard

MPK: F27B 21/06

Značky: zařízení, vysokopecního, tepla, aglomerátu, fyzikálního, využití

Text:

...Průběh teplot v odsávucíoh skříníoh spéksoího pásu Je mela charakteristický. Teprve ve sbčrnćm knloktorovém potrubí dochází ke smísení jednotlivých proudů s dosažení Průměrné teploty spelin. Spaliny ,jsou turboexhsustcrem vedomy přes odlučovscí zařízení, kterým je mechanický odlučovsö nebo elektrofiltr, do kcmínaVS ohledu na poměrně vysokou obecnou netäsnost celého odsávnoího systému připedáv provozníoh podmínkách na 1 t vyrobeného...

Způsob zpracování obtížně loužitelných jemných podílů rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 269061

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baloun Stanislav, Fiala Petr, Homolka Václav

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: způsob, jemných, podílu, zpracování, loužitelných, obtížně

Text:

...řeiení ,je vysoká využití kyseliny sírová při loxúení. Konoentreoi kyseliny síl-dve v první výluhu xžitkovýoh složek lze udrłovnt ns nejnižší hodnotě,při ktoré Ještě zůstsnou žádeně složky v roztoku, Vyšší koncentrace kyseliny odnházíkopaninou fáz oąošsněho produktu loužoni. Množství. této kąpąlná râzo Jo- nízká o závisí.no. kvulitě oddělení. pevné Lao po nioení Řešení. unožňujo využití. kyseliny sírová, odpodąjioi z .jiných proud) při....

Budicí obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269060

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: H02M 1/10

Značky: obvod, budicí

Text:

...zdroje 1 I na první vývod łgł zátěže łg, jejíž druhý vývod łgg je přípojen ke kolektoru výkonového tranzistoru łł, přičemž první vstup ll závislého zdroje 1 je současně připojen k prvníuu vstupu 1 řídicího obvodu 1 a k prvním vývodům obou rezistord ł n 3, kde druhý vývod prvního rezistoru ł je připojen ke kolektoru budicího trnnzistoru 5, jehož editor je zároveň pŕípojcn k prvnímu vstupu jł zdroje Ž konstantního napětí, k prvnímu vývodu gł...

Elektronický průtokoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269059

Dátum: 11.04.1990

Autor: Zeman Vladimír

MPK: G01F 1/88

Značky: elektronický, průtokoměr

Text:

...vstupní svorkou hlavního zesilovače, k jehož prvním vstupním svorkám jsou připojeny výstupní svorky Hhentstonove můstku.Výhody elektronického průtokoněru podle vynálezu epočívejí zejména v tom, za je při malých něřených průtocích nezávislý na změnách okolní teploty, přičemž je výrobně jednoduchý I v praxi jednoduše nnstsvitelný.Vyndle bude dále podrobněji popsán podle připojenóho výkresu, na kterém je echematicky znázorněno příklndně...

Zapojení obvodu pro blokování výstupních spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269058

Dátum: 11.04.1990

Autor: Višinka Jan

MPK: H03K 17/00

Značky: výstupních, spínačů, blokování, zapojení, obvodů

Text:

...a svojí bází spojen se vstupem signálu Reset. .Výhody zapojení obvodu podle vynálezu spočívsjí v tom, že po dobu trvání signálu Reset je blokováno buzenívýetupních spínačů, i když v tá době není dostatečně vysoká hodnota napájecího napětí pro zajištění správně funkce výstupních obvodů.Tím je vyloučena možnost nežádoucího sepnutí výstupních spinačů, a tím i nesprávná funkce nebo poškození spínaných zařízení.Ha připojenáa výkresu je...

Obvod hlavního spínače zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269057

Dátum: 11.04.1990

Autor: Nejdl Tomáš

MPK: H01H 9/28

Značky: spínače, obvod, hlavního, zařízení

Text:

...A 3 sekvenčního automatu 2. Výstup TJ sakvenčního automatu g je napojen na ovládací obvod 1 hlavního spínače 1. Zaąykací tlačítko l je druhým vývodea připojeno na zdroj 6 napdjecího napětí. stejně tak odpor 2, přes který je na~ bíjen kondenzátoxug. Zdroj § napájecího napätí slouží taká k napájení obvodů g a l sekvenčního automatu g. Klavní vypínač stroje i je vřazen do napájecího vedeníSekvenční automat 2 obsahuje pamětový obvod 1.2 s...

Nahřívací systém výparníku jednobubnového parního kotle s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 269056

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hrstka Pavel

MPK: F22B 5/00

Značky: výparníku, parního, nahřívací, jednobubnového, přirozenou, cirkulací, systém, kotle

Text:

...do nehřívacího systému nnplněného vodou, dochází k záněrněmu obrácení cirkullce paroplynné směsi. ve výpnrníkovém aystćmu a přirozenou cirkulncí a přednoetnín nąhřívánín zavodňovecího potrubí, jehož znuistění do bubnu nebude tedy při nneknkoväní normální cirkulace po odpojení nahřívecího média e zahájení spalování vyntnveno teplotním šokům, protože bylo předchozí obrdcenou církula cí přednostně nlhříváno. Příklnd provedení vynálezu je...

Způsob stanovení alkoxysubstituovaných anilínů, acetanilidů a fenylizokyanátů a bazických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269055

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štefek Milan, Beneš Luděk, Pavelek Zdeněk, Stuchlík Josef, Beneš Karel

MPK: G01N 30/00

Značky: alkoxysubstituovaných, fenylizokyanátů, alkoholů, acetanilidů, způsob, stanovení, bazických, anilinu

Text:

...nethylovýni I fenylovýni akupinaui v ponězu 1 1, a použití prograaovanáho teplotního gradientn ternostatu. Vyhodnocení ee provede metodou vnějlího standardu nebo porovnání ploch píku aledovaná komponenty sa auaou ploch všech píkd chrouatogranu. Pro vyhodnocení je možno místo plochy píku hrát v uvahu výšku píku.Následující příklady způsob stanovení podle vynálezu pouze dokládají, ale neonezují.Podmínky. Plynový ehroaatograf ve spoJeni a...

Zařízení na čistění technologických odpadních vod z prádelen

Načítavanie...

Číslo patentu: 269054

Dátum: 11.04.1990

Autori: Singer Ivo, Coufalová Miroslava, Pivodová Svatava, Ondroušek Jaroslav, Matula Jan, Stavěníček Zdeněk, Drbal Oldřich, Žitný Václav, Vašíček Radek

MPK: C02F 1/00

Značky: odpadních, technologických, čištění, prádelen, zařízení

Text:

...zndzorněno na přípojeném výkresu. Zařízení je tvořeno nádrží ł,která je opatřena vstupní komorou 3, koagulační komorou 1, vstupní filtrační komorou 5, výstupní filtrační konorou 2 a výstupní komorou Q. Do vstupní komory 3 je v její horní části zaústěno potrubí 1 pro přívod odpadní vody a do horní vodorovné stěny vstupní komory 3 je vertikálně zaústěna tryska lg dávkovacího zařízení lg. Do spodní části vstupní komory 3 je napojsna...

Pryžotextilní membrána pro tváření a vulkanizaci profilovaných nekonečných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269053

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hovorka Jiří, Mikel Eduard, Dočekal Josef

MPK: B29D 29/08, B29K 105/06

Značky: profilovaných, vulkanizací, útvaru, pryžotextilní, nekonečných, membrána, tváření

Text:

...v tom, e aeabrěna, zhotovené z elestomerní směsi je na vnitřní obvodu tzn. v oblasti styku s tvářenými útvary - vyztuiena alespoň tromi textilníai vložkami s výztulnými elementy uloženýni rovnoběłně s osou aembrány, přičemž vrstve elastonerní směsi mezi povrchem membrány, který přilćhä k tvářenýn útvarům, a výztužnými elementy první z vyztužeąých vložek není větší než 0,5 an.Konkrétne může být membrdna ve směru od povrchu přiláheáícího k...