Archív za 1990 rok

Strana 74

Izolovaný nosný díl sběracího ústrojí elektrického točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269132

Dátum: 11.04.1990

Autori: Svoboda Václav, Landovský Karel, Máša Josef, Žlebek Stanislav

MPK: H01R 39/04, H01R 39/16

Značky: elektrického, stroje, sběracího, izolovaný, točivého, ústrojí, nosný

Text:

...ústrojí elektrického točivćho stroje podle vynálezu, jehož podstatou je, že na kovový nosný člen rotačního tvaru s přípojnýn nísten na prvním konci a s aretační drážkou na druhém konci je uchycena izolační vrstva, oddčlující elektricky vnější kovové pouzdro ve tvaru trubky opstřené stobilízačními otvory, od nosného členu.Ve srovnání s dosavadnía stavem techniky v táto oblasti přináší řešení podle vynálezu hlavní výhody v ton, že...

Způsob výroby nafukovacích výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269131

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dohnal Milan, Kocůrek Ladislav

MPK: B32B 35/00

Značky: výrobků, nafukovacích, způsob, výroby

Text:

...již nedaji dodetečnč odstranit.-uvedene nevýhody eoučeeného etavu techniky do značné níry odstraňuje způsob výroby nafuhovecích výrobků podle vynélezu, jehož podstata spočíva v ton, že se vzduänice nahustí na optimální pretlak, jehoz hodnota je zdola oaezena predepsanýu provozní přetlaken nefukovaoího výrobku a zhora 40 x Hodnoty pretlaku na oszi pevnosti nefukovocího výrobku. Přiton se zvätli otvory ve vazbě textilního pláätění. Na...

Kotel ke spalování směsi plynu a okysličovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269130

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paulas Viktor, Cafourek Vladimír, Čech Jiří

MPK: F22B 21/34

Značky: směsi, kotel, plynů, okysličovadla, spalování

Text:

...se děje v aktivní náplní normální výšky, kterou není třeba zvětäovet,a rovněž neni třeba k využití latentniho tepla přidávat další teplosměnné plochy.Další velká výhoda vynálezu apočívá v tom, že průchod plynů takto vytvořenou aktivní náplní nevyžaduje žádné zvýšení tlaku, tj. výkonu ventilátoru a příkonu jeho motoru, takže celková energetická bilance je vysoce aktivní. To prokázala provedená měření, při nichž se zjistila neobyčejnč vysoké...

Kotel ke spalování směsi plynu a okysličovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269129

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čech Jiří, Paulas Viktor, Cafourek Vladimír

MPK: F22B 21/34

Značky: směsi, plynů, kotel, okysličovadla, spalování

Text:

...vaření kapaliny. Proto není nutno instalovat zvláštní bezpečnostní nádrž, z níž ae při výpadku proudu aanočínně počne přivádět do kotla kapalina, aby jej ochlazovala.Další výhodou vynálezu je úprava a uspořádání štěrbinovćho hořáku či rozděloveče,který rozděluje zapálenou slěa po celém obvodu nezikruhového pracovního prostoru. Po za» pálení narůstá objem aněai velmi značné, je proto výhodné, že keranika je v oezikruhovén prostoru rozeíatěna...

Vysílací anténní soustava, zejména pro velmi krátké vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269128

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šimíček Bohumil, Michálek Karel, Neiman Tomáš, Holý Daniel, Vrba Jan, Jech Zdeněk, Kliner Jiří

MPK: H01Q 15/14

Značky: zejména, anténní, vysílací, velmi, soustava, krátké

Text:

...uvnitř prostoru mezi anténníl nosiče se zářiči a vnější dielektrickýn kryten.Dale je výhodné, když soustawxxvodičů je vytvořena ploche o horizontálne alespoň trojúhelníkovén průřezu nebo válcová plocha o hořizontálně libovolnéo průřezu.Rovnčž je výhodné, když soustava vodičů jj tvořeno jednotlivýni horizontálne orientovanýoi pratenci vodičů, uspořádanýni kolem společné vertikální středové osy, totožné s osou antênní souscavy, nebo jedním...

Deriváty adeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269127

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jiří, Beran Miloš, Adamírová Hana, Černý Antonín

MPK: C07D 473/34

Značky: deriváty, adeninu

Text:

...směsi. Jejich struktura byla potvrzena infračervenou apektronetrii, kterou byla prokázána přítonnost volné auínoskupíny a eleuentárni analysou. Látky jsou podle tenkovrstevné chronatografíe ve směsi přitonny v po» něru 1 1.Z mateąného louhu byla izolovéna N,N-bis(2-chlorethyl)-N-purin-6-y 1-nočovina, jejiž struktura byla potvrzena infračervenou apektrometrií, IH-nukleárnĺ nagnetickou rezonanci a eleuentární analysou. Bližší podrobnosti...

Nádržkový kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 269126

Dátum: 11.04.1990

Autori: Poupa Jaroslav, Bureš Ivan, Prokš Zdeněk

MPK: B65D 88/12, B65D 88/00, B65D 8/06...

Značky: nádržkový, kontejner

Text:

...dopravy, skladování e zkrácení ložných operocí, při podstatnén zvýšení užítečného objemu nádržky. Tíoto jsou řešeny některé technologické problémy stávojících provozů o zlepšuje se efektivnost V rámci celého přeprevního řetězce.Blíłe vlak tyto výhody vyniknou na podklodě popisu konkrátního příkledu provedení vynálezu, ktoré je znázorněno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je perspektivní celkový pohled no nádržkový kontejner, na obr. 2 je...

Mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269125

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jojko Zorjan, Průšek Jaroslav, Trojan Václav, Jirovský Ivan, Kokoška Ivan

MPK: G01N 27/42, G01B 13/02

Značky: coulometrické, povlaků, mikrosnímač, tloušťky, měření

Text:

...enodického rozpouětční povleku po celou dobu měření a doaežení vysoké reprodukovatcl z cs 259125 B 1 noati výnledků. ae rovněž výhodné, jeetliže vnitřní reverzní komora je vyměnitelná.vynález je dále blíłe objoaněn na popieu jedná z možných variant konetrukčního provedení míkroanímeče pemoeí výkreau, kde je znbzorněn podélný řez zařízením podle vynálezu.základní částí mikroonímača pro coulometrlckć měření tlouiřky povlekůje měřicíenímaě 3,...

Průmyslový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269124

Dátum: 11.04.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslový, filtr

Text:

...hadic a na obr,5je znázornčn detail umístění stojin závěsných líšt v zářezech vodicích líšt.Jak ukazují obr. 1 a obr. 2 jsou filtrační hadice g svými spodníli konci uchycenyna hrdlech 3, vytvořených ve dnu 1 filtrační konory A. Svou horní částí je každá filtrační hadice g uchycena na víčku §, které je opatřeno pevné přichycenou závěsnou tyčí Q,která je provlečena otvoren § v zúvěané líště g a je vybavena pojistnýu prvkea Z, který je po...

Zařízení k uvolňování mezivlákenních vazeb a oddělování nežádoucích příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269123

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nemerád Josef, Kmeco Rudolf, Gottfried Vladimír

MPK: D21B 1/32, D21B 1/34

Značky: vazeb, uvolňování, příměsí, nežádoucích, mezivlákenních, zařízení, oddělování

Text:

...vratnýa hrdlea Q od aeparsce těžkých nečiatot, které prochází plynule celou vstupní koaorou ł do pracovní koaory 3 a úst ve vzdálenosti 0,08 D 2 až 0,12 D 2 od pracovního rotoru g. Vstupní koaora Ä částečně zasahuje do pracovní koaory Q,ktera ja vslcového tvaru a ktoré je opatřana radiálnia hrdla 1 pro odvod načistot a tangencíalnía hrdlea § pro aeparací těžkých nečístot. Výstupní komora 1 válcovćho tvaru je opstřena tangencíalnía hrdlea § pro...

Disperzní hmoty se zvýšeným antikorozním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269122

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paulovič Milan, Štepita Matej, Šútor Ľubomír

MPK: C09D 3/80, C09D 5/08

Značky: hmoty, antikorozním, účinkem, disperzní, zvýšeným

Text:

...se vyznačuji rychlýn zssychánín 5 vytváří houogenní, pružný a nelepivý povrch odolávající povětrnoatnín vlivůa, mechanickému naaáhání o roznezí teplot od -50 °c do 4140 °C. Při vystavení vyššia teplotám vznikají z alkanolanoniových solí polyaerů anidy, přičemž ae ještě zvyšuje přidržnost povlaků ke kovůn při částečnéu zvýšení tuhosti povlaků. Antikorozní účinok disperzní hmoty podle vynálezu je srovnatelný s antikorozníai účinky...

Zařízení pro určování kontaminace radonu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 269121

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krejčík Stanislav, Wilhelm Ivan, Vitha František, Chábera Tomáš

MPK: G01T 1/167

Značky: ovzduší, kontaminace, radonu, zařízení, určování

Text:

...diakriuinsce. výstupy těchto tří nezávislých diskriulnatorů §, lg, gâ jsou pripojeny na vyhodnocovacl část gg v to~ to případě pro jednoduchost reprczentovanou vyhodnocovací jednotkou Q.zařízení pracuje takto. Plyny, jejichž zsmoření je zjiäřováno, přečerpvává plynové čerpadlo A aeroaolovýn filtre łł. Množství přečerpaného plynu sc stanoví z údajů průtokouěru. Radioaktivnl prvky, obsažené v čerpanén plynu, resp. vzduchu ve formě asrosolů...

Výsuvné vrtací vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269120

Dátum: 11.04.1990

Autori: Válka Miloslav, Pavlík Miroslav

MPK: B23B 47/28, B23B 49/02

Značky: výsuvné, vrtací, vedení

Text:

...vedena po povrchu vysouvacího válce Q. Nosič 5 je v místě pevného opojení s oboustrannou pístnicí Z pístu łg vysouvacího válce 3 opatřen dělenýn kroužkeu Q,jehož šiřku lze podle potřeby upravit tak, aby dorazové víko g přesně určilo spodní polohu nosiče Q. Oboustrnnné pístnice Z, je na svém druhém konci opatřena nákroužken Al,jehož osazení lze také upravit výškově tak, aby další dorazovć víko g přesně určilo horní polohu nosiče É. Takto lze...

Pracovní stůl pro speciální procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269119

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hart Jiří, Soudný Vladimír

MPK: C23C 14/24, B23Q 1/14

Značky: procesy, stůl, pracovní, speciální

Text:

...strategických kovů a zvětäújí depozíční rychlost. Tín, že je zsbráněno nežádoucínu nánosu vrstev na důležité elementy zařízení, není nsrušovúna činnost hnscího systému plsnet s všech rotsčních uložení.vynález je zobrezen na přípojenén výkresu, který představuje řez pracovní stolesPracovní stůl pro speciální procesy sestává z nosné konstrukce ł s otočného stolu 3. V nosné konstrukcí i je horní ložisko 3 s spodní ložisko 1, v kterých je uložen...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 269118

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolman Bohumil, Jirůtka Vladimír, Makovička Jan, Plíva Jiří, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 25/00

Značky: polovodičový, výkonový, modul

Text:

...vnítřních zapojení.Príklad provedení výkonového polovodičového modulu podle vynólezu je na připojenén výkresu, kde je v řezu znázorněn polovodičový modul se dvěma chledicíui čepy, kde na kałdéa z nich jsou dva polovodlčové ayatéiy.V pouzdře z plastu, které se skládá 2 krytu Ä a víka g jsou unístěny polovodíčove systémy gg, gg, gg, gg. Tyrístorové systemy ga, gg jsou uaistěny nad dlodovýai systeey gg, gg. systémy jsou tepelné apojeny a...

Polypropylen se zrychlenou krystalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 269117

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rybnikář František, Pospíšil Ladislav, Jančář Josef

MPK: C08L 23/12

Značky: zrychlenou, polypropylén, krystalizaci

Text:

...propylénu modifikace hotového polymeru, za vzniku roubovaných kopolymerů. Zvlášč význunné jsou roubované kopolymery PP a kyselinou akrylovou (AA), ktere se vyznačují velmi dobrou adhezí k polárním povrchům.Roubované kopolymery PP s AA se používejí při výrobě kompozitů PP s plnivy a skleněnými vlákny v koncentracích roubovaného monomeru ve směsi 100 až 101 hmotnoatních.Nyní se zjistilo, že přídavek PP roubovaného AA k nemodifikovanému PP...

Odstředivý odlučovací článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269116

Dátum: 11.04.1990

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 45/18

Značky: článek, odstredivý, odlučovací

Text:

...59 článku 1 je od vrácen od hrdla 8 o 1800. Ve 5 cdni části áyitů ll sou prcvsdeny otvor opatené P J Yod separačniho prostoru Z dvoustupňového odlučovaće 5. Vstupní konectrubkou lg pro výstup odloućených nečistot.Znečištěný plyn vstupuje hrdlem § do vstupnihc prostoru Ž, kde se rozepne 3 vstupnim koncom 2 prochází do odstředivého odlučovaciho článku ł, kde se na scěně oćlouči nečistoty odstředivou silou a plyn odcházi výstupnim kcncem...

Ochranné zařízení filtračního prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269115

Dátum: 11.04.1990

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 50/00

Značky: prvků, ochranné, zařízení, filtračního

Text:

...dolní konec vírového článku je vyveden otvorem v mezipřepážce do sběrného prostoru odlučova če.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že vírové článkv nejsou umístěny v samostatném tlakovém prostoru, ale tvoří s filtračním prvkem kompaktní celek, čímž se snižují nároky na tlakový prostor, a tím klesají materiálové náklady.Na připojeném výkrese je znázorněno v řezu příkladné provedení ochranného zařízení Fíltračního prvku podle...

Kombinovaný odlučovací článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269114

Dátum: 11.04.1990

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 50/00

Značky: kombinovaný, článek, odlučovací

Text:

...odstraňuje kombinovaný odlučovecí článek tvorený vírovým článkem a oboustranně průtočným filtračním prvkem, upevněným v trubkovnicích oddělujících vstupní prostor odlučovače podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že vírový článek je umístěn v centrální trubce Fíltrečního prvku, jejíž horní konec je trubkou přípojen k výstupní trubce vírového článku. Odvodní trubka vírového článku je vyústčna pod Filtrační článek do sběrného...

Zařízení pro mechanické jištění vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 269113

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hlavica Jaroslav, Kašlík Jiří, Andrýs Jiří

MPK: E05F 7/00

Značky: zařízení, jištění, mechanické

Text:

...výhodou je to, že lze pro běžné dopravní prostředky otevírat pouze jednu část vrat, čímž se podstatné sníží únik tepla z budovy tím, že vrata v klidovém stavu nebo při ztrátě pohybové energie jsou volně pohyblivé, splňují podmínku požární únikovć cesty.Na výkresu na obr. 1 je schematicky znázorněno zařízení pro mechanické jištění vrat, kde posuv dvou části vrat A, g po dráze gł je proveden ramenem lg, gg, které je pevně spojeno s posuvným...

Koncentrát barevných pigmentů k barvení polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269112

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tůma Zdeněk, Bartoš Otakar, Štach Pavel, Václavek Miroslav, Kopčil Milan, Mižďoch Oldřich, Veselý Rudolf, Červinka Tomáš

MPK: C09B 67/10

Značky: koncentrát, barvení, pigmentů, barevných, polymerů

Text:

...bàloba a v micháni sa pokračuje dalších 10 min. Nakonec se přidà medícinálni vezelinový olej a michá se ještě 5 min.Takto připravená předmichaná směs sa dávkuje do násypky K 0 hnětiče (Q šneku 100 mm), jehož průchodem se dlsperguje a vytlačuje při teplotě 90 ~ 110 OC e 60 otáčkách/min. Připravený koncentrát je vytlačovàn ve formě pásu a granulován. Koncentrát je vhodný pro bařvení většiny vytlačovaných a vstřikovaných výrobků v...

Způsob separace suspendovaných látek ulpívajících ve funkční náplni zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269111

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fáměra Jiří, Kittler Jiří, Hűbner Pavel, Kadlec Václav

MPK: C02F 1/00, C02F 1/42

Značky: zařízení, tohoto, náplní, separace, suspendovaných, způsobu, funkční, způsob, ulpívajících, látek, provádění

Text:

...například aktívního uhlí nebo filtračního pisku je výhodné použít granule o velikosti 3 až 6 mm a specifické hmotnosti nejvýše 0,5 g/cm 3 Další výhodou je skutečnost. že způsobem a zařízením podle vynálezu lze snížit na minimum expanzní (prázdný) prostor kolon, čímž dochází k výrazné ůspoře materiálu a ke snížení výšky filtrů. tedy k Úsporám jak na strojních, tak 1 stavebních investicích V neposlední řadě je výhodou způsobu a zařízení...

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269110

Dátum: 11.04.1990

Autor: Cejnek Milan

MPK: B60Q 1/20, B60Q 1/16, B60Q 1/14...

Značky: motorová, vozidla, světlomet

Text:

...ve vzdálenosti 0,5.d nad optickou osou x světlometu. Na obr. 2 je včelním pohledu znázorněn reflektor l, opatřený segmenty łł,łg,łg,ł 3,ł§,ł§ rotačně symetrického tvaru. které jsou vymezeny vrcholovýn ll a okrajový lg otvorem reflektoruł. horizontálou (x 0) a dvěma rovinami jdoucími optickou osou x světlometu, které svi rají úhel Qe 514 o°m, horní polovině reflektoru 1 mají mezší ohnisková vzdále přičemž segmenty łł.13 v lg ve spodní...

Způsob odmagnetování rozměrných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269109

Dátum: 11.04.1990

Autori: Heller Ota, Jíra Štěpán

MPK: H01F 13/00

Značky: rozměrných, předmětů, odmagnetování, způsob

Text:

...índukcí, což u jiných způsobů odmagnctování nebylo možné. Dále to, že odmagnetování se provádí přímo na zařízení, na kterém byl předmět v důsledku předchozího defektoskopického zkoušení zmagnetován. Není třeba pořizovat zvláštní. hlavnú na spotřebu uicktrickć uncrgic náročné odmagnctovací zařízení. Jedinou nenáročnou úpravou, kterou je možné provést prakticky na všech typech defektoskopických zařízení, je zařazení přepínače umožňujícího...

Podávací oběžné kolo čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269108

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fiala Břetislav

MPK: F04D 29/18

Značky: podávací, čerpadla, oběžné

Text:

...a zvyšuje životnost a spolehlivost celého čerpadla. Mimo to v případě potřeby lze trvalou deformací lopatek podávacího oběžného kola podél výstupních hran snadno měnit výstupní úhel těchto lopatek, a tím upravovat parametry čerpadla.Příklad konkrétního provedení podávacího oběžného kola podle vynálezu je schena ticky znázorněn na výkresu, na kterém je osový řez čerpadlem.čerpadlo se skládá 2 tělesa l, v jehož pracovní dutlně 3 je na hřídeli...

Způsob výroby kopolymerů polyalkenů s polymery obsahujícími esterové anebo karboxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269107

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera Miloslav, Kimmer Dušan, Majerová Karla

MPK: C08G 81/02, C08F 299/00

Značky: anebo, esterové, skupiny, obsahujícími, karboxylové, kopolymerů, výroby, způsob, polyméry, polyalkenů

Text:

...nebo pobočném řetězci a karboxylové nebo anhydridové skupiny V pobočném řetězcí.Příprava kopolymerů se uskutečňuje dvěma kroky ve vysokovakuové aparatuře, která maximálně omezuje možnost kontaminace iontových center. Nejprve dochází k interakci iniciátoxu s vysušeným polyalkenem, při které se na povrchu polymerní matrice vytvářejí kationtová aktivní centra. Interakce probíhá při teplotách 253 až 295 K po dobu 1 dne. Ve druhém stupni dochází...

Ventil s ručním ovládáním brzdného účinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269106

Dátum: 11.04.1990

Autor: Galia Milan

MPK: B60T 7/08

Značky: účinků, ručním, ovládáním, brzdného, ventil

Text:

...2 páky výkyvně vložené v tčloso ventilu, ktorá má odpružcnou a osovč posuvnou rukoječ 5 čcpem a z kulísy, a jejímž tvarovaným povrchem je čep odpružcnć rukojetí při pohybu páky v neustálém dotyku. Tvar povrchu kullsy vytváří pro ovládací páku tři polohy, mezi kterýml se může páka výkyvně pohybovat. Každé z těchto tří poloh páky odpovídá určité propojení kanálů pro průchod tlakovćho vzduchu tčlesem ventilu. Nopůscbí-ll na motorové...

Způsob separace agroklavinu ze směsi klavinových alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269105

Dátum: 11.04.1990

Autori: Votruba Jaroslav, Stuchlík Josef, Sajdl Přemysl, Zapletal Jiří, Cvak Ladislav, Flieger Miroslav

MPK: C07D 519/02

Značky: alkaloidů, způsob, klavinových, agroklavinu, separace, směsi

Text:

...alkaloidů, a to především ze směsi, ve kterých je agroklavin obeažen v maximální konoontraci 20 z celkového obsahu alkaloidů. Pro aoparaci je využite specifické eorpce agroklavinu na moditikovaný silikagel - upravený navázúním nepolärního aubstituentu jako je alkanová skupina obsahující dva až osmnáct uhliků, renylová skupina, s výhodou oktadocylcvá skupina. Specifioká adsorpco, respektive hodnoty Freundlichovy a Langmuirovy isothermw jsou...

Kompozice hydrosilylačně vulkanizovatelného silikonového kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269104

Dátum: 11.04.1990

Autori: Heidingsfeldová Marta, Čapka Martin

MPK: C08G 77/20

Značky: kompozice, kaučuku, hydrosilylačně, vulkanizovatelného, silikónového

Text:

...jako bydrotobizeční činidls nebo hydraulické kapaliny, jejich předstsviteli jsou především Etylsilikát 29 ą Etylsilikát 40, jedná se o směs oligomerů kyseliny křemičitá s jejich esterů (např. Etylsilikát 40 je směs rozvětvenýoh oligomerů vzniklé čáatečnou hydrolýzou totrsetoxysilanu mající obunh S 102 přibližně 40 s průměrným elošením odpovídajícím přibližně pentameru tetrsetoxysilsnu. Telechelickć nenssycené polysiloxnny s kstslyzátory...

Způsob midifikace polyalkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269103

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera Miloslav, Majerová Karla, Kimmer Dušan

MPK: C08G 81/02, C08F 299/00

Značky: midifikace, způsob, polyalkenů

Text:

...větší.Rychlost kontinuálního přidávání koiniciátoru jo dáns konoontrscípoužiíýoh-fntoľátorů, dikstiontů nebo Lewisovýoh kyselínOptimálních výsledků se dosahuje při hodinovő rychlosti odpovídající 1 až 10 I molärb níoh na mol kyseliny. Při lsborstorních pokusechusevhodn 6 ryohIost 1 pňísunu.dosahuje pomocí kspiláry, kterou se dávkujo vzdušná vľhkost nobo~voda,×motanoľ, abanoMkys 91 ins.nrIvončí nebo ootová.Poohopení vynálozu umožní...

Rychloupínací zařízení k upínání tiskové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269102

Dátum: 11.04.1990

Autori: Liška Zbyněk, Krátký Rudolf

MPK: B41F 7/22

Značky: tiskové, rychloupínací, zařízení, formy, upínání

Text:

...g. ktorý přeruüuje váloovou plochu tornováho válce 3 po celá jeho delco. Na Jedná straně podélněho kanálu g tor-oveho válce ł je rovnoběžnč s jeho onou uohyoe~ nn pevná lište 2. Na protilehlé straně podělnáho kanálu g je rovnobäžnč o oaou Iormového. válce ł uohybenn nosné lišta §. Na nosné liätč § je uložena napínaoí lište 2. Na pevná liště 2 a na napínaoí liätä g, jsou vytvořeny eeäikmeně plochy lg. Na aešikmenó pločelg pevná lišty Q a...

Zařízení k hodnocení vzhledu přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269101

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hejzlar Miloš, Hejzlarová Hana

MPK: D06H 3/08

Značky: vzhledu, zařízení, přízí, hodnocení

Text:

...znázorňuje blokově schéma zapojení zařízení k hodnocení vzhledu přízí podle vynálezu a obr. 2 znázorňuje schenatioky částečnč v axonometrii, s vyznsčenín průohodu signálů, zařízení k hodnocení vzhledu přízí podle vynúlezu.Hodnocení vzhledu přízí se týká vzhledu příze, hodnooenćho zejména dvčma základníIi vlastnostui, a to je nestejnomčrností tlouštky příze a nečistotani vlákenněho původu v přízi. Hodnocení probíhá tak, že obraz příze se sejme...

Klenba plamenem vytápěné průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269100

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bendlová Alena, Křížková Jitka, Smrček Josef, Kašpar Jiří, Holec Jiří

MPK: C03B 5/00

Značky: plamenem, průmyslové, klenba, vytápěné

Text:

...případně so sestaví zo stejně dlcuhých klínů, nebo ksmenů JeJioh posunutím řad a pod. K dosažení účinku vynález není bezpcdmínečně nutná použít specielně tvarovanýoh kamenň ěi klínů, ale Je možné využití běžně dostupzüch, nomnlizovanýoh kamenů či klíg nů., ktoré se při stavbě klenby pouze posunou k vytvoření žádaně drážky. zvýšením emisivity klanby s dríäkeni dochází k Íspcře paliva o 10 f až 20 ve srovnání s klelheu be drážek.Příkladnó...

Zařízení na ukládání odpadu se signalizací jeho hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269099

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dokoupil Ludvík

MPK: A43D 8/50, C14B 17/14, C14B 1/14...

Značky: odpadů, signalizaci, zařízení, ukládání, hmotnosti

Text:

...dojít k netěsnáau usazení. současně je zaručene rychlá e jednoduchá nanípulaca s odpední nádobou pří jejín ueazování a vyjíaání. Nezsnedbetelnýn pokrokovýa prvkea je zde aožnoet eeřízení eígnalízaoe haotnoetí na potřebnou hodnotu. Je tak epolehlívá zajíátáno dodržaní pracovních podmínek pracujících a zy 1 ášt§ažen,neboř jednía z důležítých prvků hygieny práce je podaínka, aby ženy nezvedely břeaena přeeehující hmotnost 1 kg.Příkladná...

Způsob přípravy intenzívně růžového zirkonového pigmentu s oranžovým odstínem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269098

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trojan Miroslav, Šťastná Dagmar, Wilczeková Halina, Šánková Valentina

MPK: C01G 25/00

Značky: růžového, pigmentů, odstínem, způsob, intenzívně, zirkonového, oranžovým, přípravy

Text:

...výrazné minerslizačni účinky hexafluoroñemičitam disodného uvolčujícího resktivní plynný tetrsrluorid lcřeuničitý e. hydroxidu lithněho dodávajícího pohyblivé silně alkalické ionty lithnév kombinaci s oxidicwmi eloučeninami šestimocného molybdemz či wolrram, jež uvolčují při teplotách syntézy pigmentu aktivní kyslík s rovněž výraznými mineralizačními schopnoetmi, je pak jejich účinek tak silný, že umožňují syntézu pigmentu při teplotách...

Obuvnický materiál typu imitace podešvové krepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269097

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jurčík Zdeněk, Krajča Milan, Křížek Bohuslav, Sládek Pavel

MPK: C08K 7/02

Značky: podešvové, krepy, imitace, obuvnický, materiál

Text:

...byl zvolen výraz hrudkovitý, kterýžto zvláštní hrudkovitý vzhled na řezu a na selw. podešví způsobuje, že obuvnioký materiál typu imitace přírodní podešvově krepy podle vynález je od přírodní krepy prakticky k nerozaznání i vzhlcdwě, přičemž při stárnutí nedoohází ke ztrátám příznivýoh fyzikálních vlastností, ktoré se bud nemení, nebo se v některých případech dokonce mírně zlepšují, jak bude v dalším popise doloženo tabulkovými časuobuvnieü...

Rukojeť hořáku pro ručně mechanizovaný způsob svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 269096

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šmitke Ladislav, Hanzelka Jiří, Korpas Adolf, Chýlek Petr, Švub Antonín, Macháček Libor, Madej Roman

MPK: B23K 9/28

Značky: ručné, svařování, mechanizovaný, způsob, rukojeť, hořáku

Text:

...aožná.Uvedené nevýhody odetreňuje rukojeľ hořaku podle vynelezu, jehož podstate epočivi V tou, že v těleae rukojeti je vytvořena vybráni pro uložení vodici vložky opatřená prochozia otvoree e rovnobežne e tie i průchozi drúžkou, přičemž vodici vložke ná ne eváe konci bliže k přivodu vytvořena fixačni oeezeniuvýhodou uepořadani podle vynúlezu je, že vlozke z izolačniho eeteriilu přeruěuje nezadouci iiřeni tepla kovovye bovdenoa v aiete...

Zařízení k navíjení válcových a kuželových křížových cívek na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269095

Dátum: 11.04.1990

Autor: Egr František

MPK: B65H 54/42

Značky: cívek, válcových, navíjení, strojích, textilních, křížových, kuželových, zařízení

Text:

...vodiče, kterým je přízs rozváděne podćl návinu. Jako nejvhodnějši provedení je takové, kde odvolovnci kroužok je střední mezi dalšími dvěma e může sloužit Jako brzdný, přičemž současně slouží Jako opěrný. Obe krsjní, popripade pouze jeden, může být hnecí e požedovenou obvodovou rychlosti pro ne 2 cs 269 09 s B 1víjení křížové cívky s danou nevíjecí rychlostí. Současně může být poeouváno nieto náhonu hnaciho kroužku podal šířky návinu.vynález e...

Velkokapacitní fóliová jímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269094

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hašek Miroslav, Škarda Milan

MPK: A01F 25/02, B65D 88/76, B65D 88/00...

Značky: jímka, velkokapacitní, fóliová

Text:

...ktori v našich podmínkách převałujĺ. Stavební objekt je vybaven technologický zařízením pro hoaoganizaci a čerpaní kejdy. Pro velkokapacitní sklad byl vyvinut nový vrtulový hoaogenizátor.Budovánía velkokepscitních polnich foliových jílek se docilí splnit základní požadavek koapíexniho prograau o zůrodnění pôdy na budování kvalitních akladd, ve kterých budou oaszsny ztráty organických látek a živin na ainiaua a ktoré v doetatečných...

Elektrický odporový topný článek s topnou částí na bázi disilicid u molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269093

Dátum: 11.04.1990

Autori: Holec Jiří, Knap Milan

MPK: H05B 3/40

Značky: disilicid, molybdenu, topný, topnou, odporový, elektricky, článek, bázi, částí

Text:

...003 B 1raaioká vložka uvnitř topne Eáeti topnáho článku aá podpornou funkci. Topný článek o topnou čáeti e přivodniai konci va tvaru trubky je anedno vyrobitelný a a aenłi poruchovoet v provozu. Topný článek a přivodniai konci, u nich je elektricky vodivý apoj pro vedon ve atajná plole a trubkovitou topnou ćaati. vykazuje delli provozni zivotnoet,zejaena při periodiokea provozu.Přikledná provedeni je popaáno dále a je eohoaetioky znázornůno na...