Archív za 1990 rok

Strana 73

Magnetický chytací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269172

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pomahač Bohdan, Pečinka Drahomír, Sládeček Josef, Holík Pavel

MPK: E21B 31/06

Značky: chytací, magnetický, nástroj

Text:

...opěrného čalníhc prstence,ve kterém jsou nadto upraveny výplachové trysky a uvolňovací vnitřní ozub, přitom ochranné pouzdro, jehož víko je upevnené šrouby, je zapreno v excentrickàn sedle pomocí magnetickýVýhody magnetického chytacího nástroje podle vynálezu vyplývají z prostorového uspořádání součástí uvnitř trubkového tělesa nástroje, umožňující uspořádání trysek pred a za uvolňovacím vnitřním ozubem. Tryskové rozrušováni čelby vrtu v...

Způsob pěstování monokrystalů oxidových materiálů se sníženým obsahem strukturních a optických defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269171

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Horák Jiří

MPK: C30B 29/16, C30B 29/20

Značky: způsob, optických, oxidových, defektu, monokrystalů, materiálů, sníženým, obsahem, strukturních, pěstování

Text:

...podle druhu pěotovaného materiálu, a to 0 rychlost růstu (vt), doba rozšiřovâní od zírodku na průměr vâioově části (ĺľl) a úhelà , který se obvykle zahrne do celkové konstanty ve vztazích. sin 2 ĺlhelhve vztahu (i) je určen zadíneím Vt aĺľl. Dále je zadána očná-hmotnost daného materiálu g, která převádí hodnotu změny hmotnosti, zjišĺovanou výše uvedeným zařízením na kontroiovanou změnu objemovou.ą,Uvqdenê zařízení udržuje sledovaný...

Mechanický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269170

Dátum: 11.04.1990

Autori: Janura Jindřich, Bláha Josef

MPK: B01D 27/00

Značky: filtr, mechanicky

Text:

...je achematicłq znázorněn na výkresu, kde je osový řez mechanickým filtrom e filtrační vložkou., - Mechanický filtr podle vynálezu ae skládá z telesa | filtnąkrycího víka g, opatreného uvnitř atŕedícíai výetuplq ga, a filtrační vložky 1. Těleso i filtru a krycí víko g jsounavzájemapodexw pomocí etehovaeích prvků g,napŕík 1 ad äroubd, a takto vznikli vnitřní prox torifiltru la utěeněn kruhový těanĺním ž. uvnitř tělaea 1 filtru a krycího...

Dílec roštu ke scezování kapalin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269169

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kupf Lubomír, Sterzinger Marcel

MPK: B01D 25/04

Značky: kapalin, způsob, scezování, roštů, dílec, výroby

Text:

...pod úhlee 15 ar 25 ° nebo ae nejdríve rozliruje pod dhlea Ž až 6 ° v částí, ktarl ee rovní 1/10 až 1/A výšky roltníce a potoe pe zu uje pod úhlee 15 až 25 °. Po vytvorení rovinndlo dílce ee provddí jeho ohnutí do funkčního tvaru ieąívâlelválcov 6 ho ohýbecího atroje., - VPríkled provedení díloe Ja inizornin ache-eticky na výkreau,kda obr.l Šnlzorňuja dílec aeetavenf z devítl roltníc a dvou príčnýel tyčí. Pro nízornijlí predetevu jsou obě...

Zařízení pro přidržování středového řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269168

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šindelářová Vladimíra, Sobotka Antonín

MPK: B27B 27/02, B27B 31/04, B27B 29/10...

Značky: řeziva, středového, přidržování, zařízení

Text:

...jsnu příčná tyčn vedeny kolmo a průřez příčných tyčí ae zužuje ve směru proudäni kapaliny pod úhlem alfa, který je ruven 2 ° až 5 °. Průřez roštnic se ve aměru taku ksa 11 ny zužuje pod úhlem batà, který je ro-en 15 ° až 25 °. Průřez roštnlć se ve smeru toku kapaliny nejdříve rozširuje pod úhlen gama rovnnjĺcímu se 2 ° až 6 ° v části, která se rovná 1/10 až 1/Ř výšky roštnice 5 dále se zužuje pod úhlem beta rovnajícín se 15 ° až 25 °....

Způsob přípravy epoxiakrylátových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269167

Dátum: 11.04.1990

Autor: Křivánek Jiří

MPK: C08L 67/06, C08G 59/17

Značky: pryskyřic, přípravy, způsob, epoxiakrylátových

Text:

...kde moditikační eložkou nože být nasycená jednosytná organické kyselina neho nasyoemá či nenasycenä dvojsytnâ oroanická kyselina. Reakce se provádí při zvýšená teplotê, obvykle v rozmezí 50 až 150 °C, přičemž je možná použít i postupy 5 pžídavkem reaktivního nebo nereaktivního rozpouštědla, které snižuje viskozitu reakční smäsi. Änorganiokájkyselina eo do reakční směsi přidávi po dosežení požadované konverzePro dooažení,požodovenehoñčinku je...

Kombinovaná pneumatická lamelová spojka a brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 269166

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krábek Bohumil, Krkavec Vladimír

MPK: F16D 67/02

Značky: pneumatická, lamelová, brzda, spojka, kombinovaná

Text:

...prochúsojí vstnpními otvory § 11 spojkováho přítlnčněho kotoučo § m ddls otvory 23 spojkovúho kotoučo g o nasou no svých protilehlýoh kon» oích ,L 1 brsdový pŕítlmčný kotouč u, uložoný osovł posuvnä nm nábojí z spojkového kotoučo g pvlooí drdžw gá. V brodovén pŕítločnóm kotouči m Jsou vytvořena vybrění lg pro uloloní brzdovýoh nočných prułín 19,. ktorú se opírojí o opörnd hlavy § a prostřednictvím vnčalího opčrnćho kotončo 2 s vnčjlíoh...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269165

Dátum: 11.04.1990

Autori: Král Dalibor, Němčanský Jan, Šlapal Ivan, Prchal Jozef

MPK: F28D 7/10

Značky: výměník, tepla

Text:

...pevnou trubkovníoí mr příčnou pŕspdłkou 1. Výnłník opoultí mm výstupní mlen 1. Příčná prepCdh 1 je utienlnz jak vadí první poddlnd pŕepažoe 1, tak i vůči pldäti g výnlnfku s vůči Iestupnýn trubki 2 vnijäí části trubkoveho svazku, kterépříčnou pŕepćžkou 1 proohdoejí. Vnüjlí trubky 2 je možno vůči pŕíčnő přspdžoe 1 utienit nejlépe zavdloovinín, popřípsdů hq-druulíokýn rorepnutí. Nsnont príčnó přepážky 1 vůči první podálnó přepdžoe i lze nejlépe...

Způsob úpravy povrchu součástí a konstrukcí po skončení tenzometrického měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 269164

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dolhof Václav

MPK: G01L 9/04, B24B 1/00

Značky: úpravy, povrchu, způsob, skončení, součástí, konstrukcí, tenzometrického, měření

Text:

...every upevněny odporove i kspecitní tsnzometzw s. instalační příchytw vodičd. Podstata vynálezu spočíva v ton, že po sejnutí tenzonetn. e instelečních pcříchytek se ploäně v plynulou prechodu odbrotnsí every í teplotnč ovlivnéné oblssti do hloubw, ktori se rovná poiovínłsvnru.Výhodou tohoto řeiení de, łeodbrouäenín bodových veru e. teplotně ovlívnlne zó ny gs odstrsní koncentrdtory napätí včetne nikrotrhlín, strukturní vruby i oblasti a ...

Zařízení na zajišťování správné polohy výřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269163

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hajšl Václav

MPK: B27B 25/02, B27B 31/04

Značky: zajišťování, polohy, zařízení, správné, výřezů

Text:

...dopravníku se äikmými válečky opatřenebo bočnioí s volmími vúlečky,za kterým de řada fotobuně) a za nimi de naklápěcí válečkový dopravník, na jehož valcíoh jsou prstence a jehož bočnioe jsou opatřeny volnými válečw.Výhody řešení podle vyndlezu spočívąjí v ton, že na naklápěoím dopravníku se nesprávne položené výřezy překlopí do správne polohy, čímž se zcela odstraní fyzicky namahavá práce, sníží se nebezpečí vzniku pracovního úrazu a v...

Způsob výroby katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 269162

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pařízek Miroslav, Macek Vladimír, Huml Miroslav, Filip Petr, Černý Jaroslav, Kubička Rudolf

MPK: B01J 27/10, B01J 27/125

Značky: způsob, chloridů, hlinitého, komplexu, výroby, katalytického

Text:

...stupni organické syntězy katalyzovnná tímto katalytiokým komplexem, do kterého se dávkuaí složky komplexu, tj. chlorid hlinitý, LZ-diohloretan a -popřípadě také voda,-přičemž 1,2-dích 1 orstan se popřípadä předem rozpustí v jednotlivých surovinéch, vstupuaícíoh do stupně organické ayntézy a jako aromaticlą uhlovodík pro výrobu komplexu potom slouží směs reakčních komponent obsažené ve stupni organické syntézy, tj. například v...

Zařízení pro pohon míchacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269161

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šindel Vladimír, Martiník Přemysl, Puchalský Jiří, Boruta Ivan

MPK: B28C 5/16

Značky: bubnu, míchacího, pohon, zařízení

Text:

...převodu v l. stupni (elektriclq motor - pastorek) e ustavením elektrického motorku ne rám míohečlcy je doseženo koncentrace hmotnosti bubnu. i náplne přibližně do jednoho bodu e je tedy možne nalezt pro všechny režimy práce takovou polohu otočneho bodu, aby bylo možne použít ke sklepční bubnu pouze volantu bez koncového převodu. Tím dojde k dnläímu zjednodučení konstrukce e snížení hmotnosti. Využitím podložky pod pružinou je zabränčno...

Způsob stanovení stopových koncentrací selenu v biologickém materiálu pomocí destruktivní neutronové aktivační analýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269160

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlík Ladislav, Drábek Karel, Kalousková Jana

MPK: G01N 33/48

Značky: analýzy, neutrónové, stanovení, pomocí, stopových, aktivační, způsob, destruktivní, koncentrací, selénu, materiálů, biologickém

Text:

...Ť 1 5 hümámüi 3341141 l reterenčníní standard Jsou pouzdro ozćřçnr v aktivní Mně roman-u po dobu 15 .z zo hodim3/ Radíocheníohd ooparnoe a/ llínoraiizaoo pokrátkodobých radíonnklídd. ta. oo po troch týdneoh, jsou vzorky rozbs 10111, zvážonyo nínoralíaovdny na obd outd e odpařonín do sucha P 0180 51103ą 3294 - v tento případě je vlak nutno pŕod dallín postupe u každého vzorku upravit Pno/Po skončení ninoraliaaoa Jo ndionktímí aelen přovoden...

Zařízení pro zkrácení doby projetí při brzdění motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269159

Dátum: 11.04.1990

Autori: Karásek Milan, Svoboda Rostislav, Hudeček Jiří, Mateiciuc Aleš, Hes Ivan

MPK: B60T 7/04

Značky: vozidla, brzdění, zkrácení, motorového, zařízení, projetí

Text:

...bredového pedálu, kekterému jelv sérii pŕipojen eilový ovládací člen spojený e ovládací. prvkem dávkovače paliva, přičemž diletační člen e. eilcvý ovládací člen jsou nevzájem propojeny.Výhody uvedeného eeŕízení epočívejí jednak v ton, e čee potřebny k pf-esunutí chodidlo ne brzdový peddl je tak cele eliminován e neprodlužuje reekční dobu před vlastním brzdäním a an., že požadovaný stupeň ekcelerace 1 » relativní eeělápnutím akceleračního...

Tvrdá intraokulární čočka s tvarovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269158

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: A61F 2/14

Značky: intraokulární, pamětí, tvrdá, čočka, tvarovou

Text:

...vibracín a přeněší je na haptib, kterýni Je intraolculární čočka opŕena do vasivověho aparátu oka. Tím dochází k naněhání tkáně v místě dotyku, ktorú může postupně atrotovat. Navíc může u mäkkých elastiolých intraokulárních čoček dojít v důsledku vibraeí k deromaci optické části, k rozoatření optiky»Tyto nedostatky překonávě tvrdá intreokxxlární čočka a tvarovou pamětí podle předmětněho vynálezu.Podstata tvrdé intraokulěrní čočky a tverovou...

Sběrač elektrického proudu venkovního trolejového vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269157

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pietraszek Leon, Kosek Jiří

MPK: C10B 41/04

Značky: vedení, trolejového, sběrač, elektrického, venkovního, proudu

Text:

...je tvořeno sběr-nou deskou lichoböžníkovehc průřezu e její ohŕevncu prizmatickou nástavbou v jejíž podélne ose je vytvoŕen kenálek kruhověho průřesu v němž je uloženo elektrické topne teleso. V půdorysnćm pohledu má sběrná deska sběreče lichobäžníkový tvar.Tvarová ŕelení telesa sběreče e jeho ohřev umožňují účinné odstraňovení námrazy s kluzné plochy troleje. Liehcbiiníková zkosení sbčrná desky jednak usnsdňuje seřezávání nánrazy s jednak...

Vedení tažného řemene pěchovací tyče v soustavě kladek pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269156

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: vedení, soustavě, pěchovacího, kladek, tažného, řemene, pěchovací, stroje, tyče

Text:

...čepu e púkoú, která je uprostřed kym podepŕene e na svém druhém konci. opetŕene výškově atevítelnou naráłkou, s. ktoré spočívá rameno kyvného vahadle, ve kterém je otočmě uložena pŕítlačná kladka. I u pěchovaoíoh zařízení, která nevyžedují ručníínestevovíní předpčtí řemene, se objevnjí často problémy s. trháním round. 11 vleeh .typů pächovačd dochází během pracovního cyklu k prodlužování aux m. mam minenąnn. v pčohovačů bčžněho...

Způsob likvidace plynných emisí vznikajících při obsazování koksovací komory uhelnou vsázkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269155

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/00

Značky: plynných, komory, emisí, koksovací, vsázkou, uhelnou, způsob, likvidace, obsazování, vznikajících

Text:

...že~ tímto způsobem lze přivćst dopředlohy koksárenská bato rie až 80 surováho koksárenskáho plynu, ktorý je možno dále zpraoovávst v chemických provozsoh koksovny s energeticky využít jako ušlsohtilá plynná palivo. Spslovsoí zařízení koksárenskě baterie je přitom tepelné zatěžováno v přiměřsně míře, protože spaluje jen msněí část celkovćhoobjemu vzniklých obaszovacích dýmů, a to právě těch,které jsou částečně nasyoeny přisávsxiým vzduchom a...

Zařízení k převádění plynu z obsazované koksovací komory do komory sousední

Načítavanie...

Číslo patentu: 269154

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/00

Značky: koksovací, sousední, převádění, zařízení, obsazované, plynů, komory

Text:

...v časovém intervalu obsazovšní kokeovaoí komory nejvyýěí.Zařízení podle vyndlezu je v pŕíkladu provedení sohematicky znázorněno na připojenám výkrese, který schematioky. znázorňuje podélný řez koksdrenekou baterií s obsazovanou a sousední koksovaeí komorou spolu se zařízením podle vynálezu umístěném na konstrukcí spelovaoího vozíku.Konstrukce l spalovaeího vozíku pojíždí po stropu g kokeerenská baterie nad koksovacímí komorami, kde...

Tepelně izolační plošný textilní útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 269153

Dátum: 11.04.1990

Autori: Markes Rudolf, Truneček Oldřich

MPK: B32B 27/04

Značky: textilní, tepelně, útvar, plošný, izolační

Text:

...se interakce mezi vedením a sáláním uplatňuje uvnitř vlákenného útvaru významne až na vzdálenosti srovnetelná s tloušĺkou vrstvy nebo ještě větší. útvarypodle vynálezu mají při dané tepelne izolační schopnosti nízkou hmotnost a tepelnou kapacitu. Toumožňuje úsporu vláknitáho materiálu a při oděvním použití dává pŕíjemnýpocit rychlého zahřátí. Předmět vynálezu je dále vyevětlen na příkladech.Příkled 1 Tepelné izolační plosný textilní...

Způsob úpravy povrchu fotoresistových vrstev nanesených na polovodičové desce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269152

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rothbauer Miloš, Novotný Zdeněk

MPK: H01L 21/26, H01L 21/308

Značky: vrstev, způsob, povrchu, nanesených, desce, polovodičové, fotoresistových, úpravy

Text:

...msskou bud v planetu kyslílm nebo dusíku nebo postupně v plssmstu obou plynů, což je čisto chemický způsob leptání, nedochásí vždy spolehlivł ehebo reprodukovstelnl k odstranění tento, íluorem nssyceně vrstvy fotoresistu a její. zbytky, spůsobují podobu jako v předchozí případě, nedokonslou adhesi nsslednvne eplíkovanýoh vrstev, což má s následok snížení výtěžnosti expo ne. polovo ~ díčovó desee Prevdłpodobnou příčínou nejistá...

Způsob uvolnění zbytkového pnutí v polotovarech nebo součástech a stanovení jeho hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269151

Dátum: 11.04.1990

Autori: Havlík Jiří, Weinberg Otakar

MPK: G01M 19/00, G01L 5/00

Značky: způsob, pnutí, uvolnění, stanovení, zbytkového, součástech, polotovarech, hodnoty

Text:

...způsob uvolnění zbytkověho pnutí v polotovarech nebo součásteoh e stanovení neho hodnoty snímdním derormace za použití tenzometrické růžioe podle vynález, jehož podstate spoćívá v ton, že povrchová vrstva mezi třemi tenzometry se nařízne do hloubky 3 až 4 mm dvěma zúřesy, vzáaemně k sobě koląými, které mají sklon 0 ° a 20 ° ke kolmici epuätěné na povrch místa, na němž se měří hodnote deformeoe pro výpočet zhytkového pnutí ze vzorce pro...

Zapojení elektronického telefonního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269150

Dátum: 11.04.1990

Autori: Padevět Jiří, Šmíd Vladimír

MPK: H04M 1/53

Značky: zapojení, telefonního, elektronického, prístroje

Text:

...vývody paralelní kombinace prvního spínače a tvarovacího obvodu. Její druhé vývody jsou připojeny na první svorku hovorového obvodu s první vstupní svorlcu napájeoího obvodu. Jeho druhá vstupní svorka je spojene s druhou svorkou hovorověho obvodu a dále je spojene s katodami první diody a druhé diody.Anoda první diody je spojená s první vstupní svorkou usměrñovacího mustku a se vstupni svorkou a, anoda druhé diody je spojene s druhou...

Sběrač vláken pro hubici vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269149

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav, Žák Pavel, Sedlák Josef, Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/02

Značky: vláken, vysavače, hubici, sběrač

Text:

...pohledu zespoda,na obr. 3 je zobrazen pohled z boku, a to na zub sběrače, na obr. 4 je tento zub zobrazensvrchu. Na obr. 5 je naznačen ve dvou axonometrických pohledech plech hubice 5 úložnou plochou pro sběrač, na obr. 6 je naznačen příčný řez aestavou plechu hubice se sběračena na obr. 7 podélný řez sestavou plechu hubice se eběračem.Sběrać vláken 1 je vytvoŕen v profilu T escáv Jící ze sběrací ćestičky 2 a zekocvo vacího žebra 3, které...

Nosič kontejnerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269148

Dátum: 11.04.1990

Autori: Poupa Jaroslav, Prokš Zdeněk

MPK: B65D 88/02, B65D 88/06, B65D 88/00...

Značky: kontejneru, nosič

Text:

...výhod kombinované dopravy při podstatném zkracení nebo odstranění ložných operací. Tímto jsou zároveň řešeny některé technologickú problémy, související e nedostupností určitých manipulačních prostředků a zlepšuje se erektivnost přeprav.Blíže však tyto výhody vyniknou na podklade popisu lconkrétního příkladu provedení vynálezu, které je znázorněno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je zjednodušený axonometrický pohled na nosič...

Izolační pulsní transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269147

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šálek Robert

MPK: H01F 27/40

Značky: transformátor, pulsní, izolační

Text:

...sekundámího vinutí odpovídajícího optimélnímx přenosu energie. Vkomponováním rekuperační diody do odlitku primáru ,je snížen počet přívodů do primára, a tím i sníženo vyzařování vyšších hamonickych lonitočtú do okolí. Oboustranryn stíněním primárních vinu tí ,je podstatně snížen kapacitní přenos rušivých kmitočtů na sekundámí stranu transfornáteru.vynález blíže obJasní výkres, kde na obr. 1 je znázorněno elektrické schéma a na obr. 2 jeho...

Směs na bázi houževnatého polystyrenu se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269146

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kovařík Jan, Rosík Ladislav, Trněný Jaromír, Růžička Jan, Pavlíček Jiří, Horák Zdeněk, Grmela Vladimír

MPK: C08L 51/04

Značky: houževnatostí, hořlavostí, zvýšenou, směs, houževnatého, sníženou, polystyrenu, bázi

Text:

...omezujíoími korozivní účinky a tvorbu kouře.Pod pojmom masterbatch rozumíme hmotu připravenou tepelným řzpracováním (obvykle hně tením, extruzí), blokového SB nebo SBS kaučuku s aditivy, především na bázi práškovýchanorganických přísad (například kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (napříkladz důvodu zjednodušení manipulace nebo zlepšení hygieny práce) i toxické přísady (orgazmciničité stabilizátory, halogenovaně org. slouěeniny)...

Směs na bázi polymeru ABS se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269145

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trněný Jaromír, Rozehnal Ivan, Sedláček Jiří, Konečná Věra, Konečný Dušan, Pavlíček Jiří, Grmela Vladimír

MPK: C08L 55/02

Značky: zvýšenou, bázi, hořlavostí, polymerů, sníženou, houževnatostí, směs

Text:

...nebo extruzí) termoplastíckého kaučuku s aditivy, především na bázi prěškovýoh anorganicluých přísad (s výhodou kovových kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (například z důvodu zlepšení hygieny práce) jedovatý organooíničitý stabilizátor, halogenovenou organickou sloučeninu, (používanou také v práškové tj. prášivá fomě), jakož i piga menty a maziva.Přednceti směsi připravených podle vynálezu jsou doloženy následujícími příklady...

Zařízení pro ovládání chytačů s vratným pohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269144

Dátum: 11.04.1990

Autor: Sychrovský Milan

MPK: B41F 21/04

Značky: chytačů, pohybem, ovládání, zařízení, vratným

Text:

...nosičich 13 otočné a jsou na nich upevnêny vygrułenó zsdni ohytačo Z. No jedno konci hřidelů 1 zsdnich chytsćů jsou uoevněny dvoursosnnć páky 5 a na druhých koncich jsou upovnlny páky 1. Dvourosennb páky Q jsou jedněni rsleny vypruženy orułinsni 2, vedonýni voditky gg, upevněnýni no nosiči lg o v druhých ranenoch jsou upovnłny čepy 3 s toćně utožsnýoi kladkeni gl. Ktadky 31 so odvoluji po povrchu vočky lg upavněno no neznâzornčnć bočnici...

Tekutý mycí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269143

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novotný Miloslav, Zákravský Josef, Doležal Jiří

MPK: C11D 7/02

Značky: tekutý, mycí, prostředek

Text:

...tehví jo oproti tuhý oycío prostředků 1 souotnouu hydroxídu sodnłnu kvalítnljlí. Lohve jsou po uuytí tokutýl oycío proatřodkoo na povrchu dokonelo čistú, losktt a bei Iedých povloků. Vo výn knpovł vodl nejsou žàdno Iíkroorpaníouy. Trvonlívost pív v lahvích po unytí lohví tokutýn mycí proetředkoo jo v roząozí 14 e 20 dnů. Provoz oyčky jo pří použití tekutoho nycího prootřodku hladký bez zvyiovłní kluzových odporů, obtíłnbho vyklłplní lahví...

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269142

Dátum: 11.04.1990

Autori: Blažek Petr, Stejskal Alois, Doležal Josef, Lehká Věra, Ferkl František, Ursíny Petr, Dušková Anna, Reymanová Markéta, Pavlíček Luboš, Borovcová Želmíra, Jiskra Miloslav, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: frikční, koncem, předení, otevřeným, zařízení

Text:

...na apecifických vlaatnostech přizi, vyrobených principen frikčniho předeni a otevřenýe konce z hlediska jejich omaku a schopnosti uvolňováni konců vláken při počeaáváni textilii z těchto přizi vyrobených.ůćolem atatická brzdici plochy je zodrłet předni konec vlákno do doby, ne oo zedni konec tohoto vlákna pŕivede noenou frikćni plochou do klinovite łtěrbiny, ve která docházi k napojeni vlákno na rotujici otevřeny konec přize. vlákno...

Pohon membránového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269141

Dátum: 11.04.1990

Autori: Homer Pavel, Matějíček Jiří, Moučka Jaroslav, Nováček Jan

MPK: F04B 43/02

Značky: pohon, čerpadla, membránového

Text:

...e ti 1 hneci večky čerpadla, jsou vysoki.Na vykreeu je znàzornłno provedeni pohonu eeabrbnového čerpedle podle vynblexu,kde ne obr. 1 je celkový podólný řez eenbrànovýn čerpadlo e vyznačený spojeni ar 1 ~ ku pohonu, na obr. 2 je zvětłený deteilni podblný řez spojeni dřiku, na obr. 3 je přičný řez dřike v isté pracovnich ploch ozubů.Iebránovo čerpadlo s pohone podle vynálezu ná po celé obvodu upnutu epbrânu5 mezi teleso 1 o viko 2 čerpadla....

Zařízení pro vypouzdrovávání obkládaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 269140

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hořica Miloš, Fencl Vratislav

MPK: B25J 5/04

Značky: obkládaček, vypouzdrovávání, zařízení

Text:

...základní pracovní vzdáleností. vozík Q poaocí pohonu Q sjíłdí po evíalící ràau 3 dolů a je aníaačea výšky gg výškově nastaven prntí prve řadí obkladaček gg, uložených v pouzdra 1. trn 31 se svýe pevný záchytea je-otočen do vodorovné polohy a zaaunut nad obklàdačky gg. V úvretí nasleduje zpłtne otočení trnu 51 a raverzace jeho pohybu. lachytee trnu 31 jsou ooklàdečky ig vysouvany z pouzdra 1, kde jaou postupně aevłeny hnacín kocoučen 33 a...

Zařízení pro měření teploty média v procesním prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269139

Dátum: 11.04.1990

Autor: Němeček Jan

MPK: G01K 1/14

Značky: procesním, teploty, prostoru, media, měření, zařízení

Text:

...elepenty 1, §. Noane trubka 2 prochlzí strede noene prírubr E ktere je a ní pevne apojena e ktere je uchycene k upevňovecí přírubů Q Irouby 5. príłee překrývi úetí teplotní jíaky ll. Noenb trubka 1 po v nezatíłenen etevu příey zůklední tvar a je vytvořene prułnłho neteríalu, například z ooelí a Iodulel prulností,defínovanýn až do eexíałlních provozníob teplot, doeehovených v teplotní jíeoe. vyatłečovecí elementy 5 eejí tvar kotoučů e...

Způsob tepelného zpracování válců a kotoučů, zejména pro válcování a rovnání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269138

Dátum: 11.04.1990

Autori: Holemář Alois, Machová Libuše

MPK: C21D 1/25

Značky: tepelného, zpracování, válců, způsob, válcování, rovnání, zejména, kotoučů

Text:

...kotoučů pro valcovúní a rovnúní jsou mimořádně příznivé podmínky při kalení, které nevyvolávají vznik vysokých strukturních a tepelných pnutí, která při dosavedních způsobech kalení způsobuji ohčna vznik trhlín. Nízka pnutí při kulcní příznivč ovlivňují dcľormace, takže je možné vollt menší přídavky na konečné opracování. Vzhledem k čàstečnému napuštění martenzitu při dochlazovúní v oleji není nutné popouštět okamžitě po kalení.Výsledkom...

Dvousložkový epoxidový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 269137

Dátum: 11.04.1990

Autori: Eder Martin, Patev Nikolaj

MPK: C08G 59/50, C08L 63/00, C09J 3/16...

Značky: dvousložkový, systém, epoxidový

Text:

...2,3 hmotnostnich dilů dikyandiamidu a 2,8 hmotnostnich dilů subscituované bisuočovlny má dobu želątinace podle ČSN 64 0341 při 25 OC delší než 90 minut. Po 120 minutách při 20 OC sa kompozice vytvrdi při 125 °C po dobu 30 minut. Vytvrzcná kompozlca má teplotu skelného přechodu 125 OC.Dvousložkový apokldový systém se připravi tak, že ve složce A obsahující epoxido vou pryskyřici se rozpusti při 20 °C nebo za zvýšených teplot, zvolené...

Zařízení pro změnu jednořadé dopravy na kolmou víceřadou dopravu předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269136

Dátum: 11.04.1990

Autor: Štindl Pavel

MPK: B65G 47/24

Značky: dopravu, předmětů, zařízení, dopravy, změnu, jednořadé, víceřadou, kolmou

Text:

...úseku ig o zojištujícím rovnoběžnou polohu výkyvných ramen 5 ve všech jejich pozicích. Mimo to jsou výkyvná ramena 5 soojena s neznázorněným mechanizmem, kterým jsou zotločcvána k bočnímu dorazu lg, upran venému na boční straně přivádčcího dopravníku łg odvrácenć od odváděcího dopravníku Aj. Výkyvné rameno 5 přivrácené k bočnímu doruzu Ag je na svém konci opotřeno záchytem łg,ktorý zsuhujc do občžnć dráhy uuúàucích tyčí 3 u ju uruvcn k...

Zařízení pro regulaci hloubky pracovních orgánů zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269135

Dátum: 11.04.1990

Autori: Příhoda Zdeněk, Kušička Bohumil, Tachecí Milan, Hoblík Jaromír, Škola Jan, Hainc Stanislav

MPK: A01B 63/111, A01C 7/04

Značky: strojů, hloubky, zařízení, pracovních, regulaci, zemědělských, orgánů

Text:

...nosič Q pracovních orgánů 3. Ne čepu 5 nosiče § je výkyvně umístěna vidlice Q s čepem Z před niho opěrného kole §. V horní části vidlice § je umístěn další čep g vidlice §, ve kterém je nakloubeno táhlo lg. Druhý konec táhla lg je naklouben na čep ll vahadla lg,přičemž vahadlo lg je výkyvně uloženo na čepu lg držáku lg vytvoreného v zadní části nosiče Q. Vahadlo lg je opatřeno výřezem lg, ve kterém je výkyvně a suvně uložen kámen lg, u...

Valivý prvek posuvný po ploše desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269134

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolařík Vladimír, Delong Armin Akademik

MPK: F16C 32/00

Značky: posuvný, desky, valivý, ploše, prvek

Text:

...jeto stabilita. Aby bvla odstraněna tato nevýhoda, je nezbytné podstatné rozšířit plochu základný, což není x mnoha případech výhodné.Tyto dosavadnl nevýhody odstraňuje valivý prvek osuvrý po ploše desky líbovolným směrem, jehož podstatou je kruhová deska s pracovní.plochou s odlehćonim okrajom ve tvaru mezikruží, mezi níž a základní deskoujsou vložený kulíčky, jejichž posuv vymezujc prsLcncc nasunuLý na kruhuxuu desku.Hlavní...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory s hliníkovými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269133

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 13/04

Značky: hliníkovými, kondenzátory, elektródami, elektrolyt, elektrolytické, impregnační

Text:

...jsou dány vlastnostmi a koncentraci přidaných sloučenin obsahujícich ionogeny k vhodnému organlckému rozpouštědlu.Nedostatky - úzké teplotni rozmezi a nestabilita při vysokých teplotách - uvedené u elektrolytů na bázi etylenglykolu s kyselinou boritou nebo s kyselinou adipovou jsou odstraněny impregnačnim elektrolytem na bázi dimetylformamidu dle vynálezu, který se skládá z 68 až 93 hmotnostnich dilů dimetylŕormamidu, 5 až 25 hmotnostnich...