Archív za 1990 rok

Strana 72

Zařízení pro nastavení posuvu elektrody v průvarových pistolích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269212

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fojtík Vincenc, Pacák Bedřich

MPK: B23K 11/10

Značky: posuvu, zařízení, pistolích, nastavení, elektrody, průvarových

Text:

...tyčí joou euvně uložená eeně, na kterých je euvnł uložený jazdec noaoucí eloktrodu, ktorý je opetřený pružínou pro vytvoření třecí síly nezí brzdou e eenění.Toto řešení je protí etàvajícínu konetrukčně e výrobně jednodušłí, naetavení poouvu je nezúvíslé no subjektu obeluhy a je zàručená opekovatelnoet parametrů e kvelíty průverovýoh spoja.Ne přípojenóa výkrese je znázorněnó zařízení podle vynálezu v polozs vyeunute elektrody před přítlačenín...

Vyhodnocovací elektronika pro kontrolní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269211

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šinkora Zdeněk, Růžička Miroslav, Procházka Zbyněk

MPK: G05B 1/00, G01B 21/08

Značky: vyhodnocovací, kontrolní, stanice, elektronika

Text:

...53 g spojen s frekvenčním výstupom lg, 123 g přísluäněho frckvenčního mčniöe QA, 11 g, Jednak svým příslušnďm pomocným výstupom ia, il) spoJen s pomocným vstupom 115, lB příslušněho frekvenčníhc měniče a, jg, Jednak je spcjen svým přísluěným zadávacím vstupom QA, 53 g se zsdávací částí i, obsahující ncjmánä jeden zsdávací potenciometr il. z mikropočítače 6 Jsou do kombinovsného převcdníkn i zspojamf modifikační výstup 334 do modifikačního...

Vyhodnocovací elektronika pro třídicí stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269210

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šinkora Zdeněk, Procházka Zbyněk, Růžička Miroslav

MPK: G05B 1/00

Značky: stanice, třídicí, elektronika, vyhodnocovací

Text:

...nastaveny tak, aby ležely täsně pod okrajom noeinálního rozsahu signálo ne výstupu přísluáná aáříoí části š, 5. V okamžiku, kdy začne kontrolovaný díleo l vstupovet do eěřící části 3 vstoupí postupne signály z první aěřící části Š e druhá něřící části 5 do noeinální oblasti. opačný stav nestává, když kontrolovaný dílsc l alřící stanici 3 opouátí. Tak dostává eikropočítač 5 inforneoe vyułitelná pro časování jednotlivých fází činnosti. Další...

Zařízení pro kalibraci termoelektrických článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269209

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baroch Mirko, Černý Miloš

MPK: G01K 15/00

Značky: termoelektrických, zařízení, kalibraci, článků

Text:

...a obalí měřicí apoj nebo větve ternoelektrickeho článku. Při kalibreci ee eleduje okanžik tání kovu. Nevýhodou kelinkove metody je nutnoat používat poměrně velke nnožetvi kovu a relativně velke pickypro zajištěni požadovaných parametrů při práci, t. 3 ą« maleho teplotního gradíentu a pomalého zvyěování nebo anižování teploty pece. Je to tedy metoda finančně značne nákladná.Nevýhodou aetod maleho nnožetvi je skutečnost, že roztavený kov obalí...

Havarijní zabezpečovací elektromechanický ventil s tlumičem zavírání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269208

Dátum: 11.04.1990

Autori: Maceczek Bohumil, Halada Pavel

MPK: F16K 11/24

Značky: elektromechanický, zabezpečovací, havarijní, tlumičem, ventil, zavírání

Text:

...připevněn servopohon g aloupy ll servopohonu g tak, aby osy včetene lg servopohonu g a vřetene go ventilu l byly totožnć. Vřeteno gg servopohonu g je ukončeno pouzdrem Q, ktere je e ním epojeno kolíkem gg. Na pouzdro g je rouby g připevněna základna 1 západkovóho mechanismu, tekłsľje pevnou součástí vřetene lg servopohonu g. Zákledna 1 zápedkovćho mechanismu je na obou protilehlých koncích vedene sloupy ll servopohonu 3. Na obou protilehlých...

Žlabový perlový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 269207

Dátum: 11.04.1990

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B02C 17/16

Značky: mlýn, žlabový, perlový

Text:

...obyčajná ucpávka. Celé mlecí zařízení je hermeticky uzavřeno a může být ŕeäeno i jako přetlakové.Na výkresoch je znázorněn příkled provedení žlabového perlového mlýna podle vynálezu, kde značí obr. 1 pohled na celkovou sestavu, obr. 2 pohled v řezu na půdorys nlecího žlabu, obr. 3 řez v bokorysu mlecího llabu, obr. 4 řez bokorysem mle cího žlabu se sítem.Žlabový perlový mlýn podle vynálezu se skládá z rámové konstrukce ll. na které v...

Kladkový vytahovač polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269206

Dátum: 11.04.1990

Autori: Svoboda Josef, Toman Otakar

MPK: B65G 47/74, H05B 6/60

Značky: kladkový, vytahovač, polotovarů

Text:

...podle vynálezu odmontovat. Pro vytvoření prostoru pro šikmý žlábek postačí pootočení celého vytahovače kolem osy objímky alespoň o 45 ° tak, že se spodní kladky pootočí nahoru, případně sa vytahovač ještě posune ve směru osy induktoru posuvem kruhové trubky v objímce pro dosažení větäí vzdálenosti spodních kladek od induktoru. Když zůstává vytahovač namontován na ohrívači, není nutné odpojovet prívody chladící vody a vypínat přísluäný...

Stabilizovaný roztok chromogenu pro enzymové stanovení močoviny Berthelotovou reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269205

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chromý Vratislav, Kosíková Libuše

MPK: G01N 33/573, G01N 33/50

Značky: reakcí, chromogenu, močoviny, stanovení, berthelotovou, roztok, stabilizovaný, enzymové

Text:

...snižuje katalytiekou aktivitu i stabilitu uredzy. Tím sice lze stanovení močoviny o jeden stupeň zjednoduäit, současně se ale značnö zvýäí jeho cena. Další nevýhodou, ktoré provází zvyšovaní obsahu ureázy v inkubačním roztoku,je rust abaorbance slepćho pokusu. Ureáza obsahuje vždy stopy amonných solí, která zvyšují absorbanci slepćho pokusu úmärně se zvyšovaním navažky enzymu.Uvedená nevýhody, apočívající v rozdílných a protikladných...

Způsob přípravy nerozpustných značených substrátů pro stanovení proteolytické aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 269204

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 33/534

Značky: substrátů, aktivity, přípravy, značených, nerozpustných, způsob, stanovení, proteolytické

Text:

...formu.Způsob pŕípravy nerozpustných značených substrátů pro stanovení proteolytická aktivity podle vynálezu spočívá v tom, že se značená bílkovina zabuduje do struktury polyakrylamidu. Vzniklý produkt se převeds na jemná částice, které se ddkladně promyjí vodou a organickými rozpouštědly a potom se usuši. Působením proteolytiokých enzymů se ze zabudovaná bílkoviny odětěpují značená peptidy, jejichž množství je dměrně aktivitě...

Směšovací nádoba pro testování dynamické odezvy detektorů plynných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269203

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horejš Jan, Ledvinka Karel, Volf Radko, Doležal Bohuslav

MPK: B01F 5/00

Značky: plynných, dynamické, směšovací, testování, látek, detektoru, nádoba, odezvy

Text:

...čehož nelze při velmi nízkých konccntracích testované látky zaručít těsnost.Výše uvedené nedostatky odstraňuje směšovací nádoba pro testovaní dynamické odezvy detektorů plynných látek podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívà v tom, žepod vnitřní stenu kulové nádoby je vyvedeno ústí vstupní kapiláry a ústí výstupní kapiláry je umístěno v podstatě ve středu kulová nádoby.Základní výhoda směšovací nádoby podle vynálezu spoćívá v tom, že...

Uspořádaná výplň kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 269202

Dátum: 11.04.1990

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/18

Značky: výplň, kolon, uspořádaná

Text:

...axonomstrlckem pohledu detail provedení nosné stěny, na obr. A je v axonometrickćm pohledu detail provedení kapilární stěny, na obr.5 jevpříčném řézu třemi nosnými atěnamidoteí 1 uchycení kepilární stěny mezi lamelami nosné stěny, na obr.6 je pohled 3 boku na eohomazioké rozložení pŕimýchkaná 1 ů výplně a na obr.7 je pohled 2 boku no ochemstické uspořádání lomenych kanálů pro plyn.Na obr. 1 je ve svislém ŕezu částí kolony znázorněn plášt i...

Způsob zužitkování vod odpadajících při čistění aktivního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269201

Dátum: 11.04.1990

Autori: Janů Zdeněk, Hálek Radim

MPK: C01B 31/08

Značky: čištění, zužitkování, způsob, aktivního, uhlí, odpadajících

Text:

...získat z nich jod. Pro jeho získání 2 těchto vod je známa řada způsobů,majících četné nevýhody. Napríklad použití srážecích postupů, založených na nerozpustnostíjodldů některých kovů,je spojeno se znečištěním odpadní vody soleml těžkých kovů, nejćastěji mědl nebo olova. využití extrakčních metoo, při kterých se jodld nejprve v kyselém prostředí převede na volný jod a ten potom z vody extrahuje do vhodného extrakčního činldla, má za následek...

Kopírovací zařízení k vyvrtávání axiálně tvarovaných otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269200

Dátum: 11.04.1990

Autor: Balák Josef

MPK: B23Q 35/00, B23Q 35/04

Značky: otvorů, axiálně, zařízení, vyvrtávání, kopírovací, tvarovaných

Text:

...provedení kopírovsrcího zarízení k vyvrtávání ąxiálnä tvurovaných otvoru podle vynálezu je sohemstioky mázomäno na pripojená výkrese v náryeném řezu.Vyvrtávací tyč l je opatření äoupätkem g s osązemfn řszným ořitem l. Vyvrtávscí tyč l je spojene táhlem 5 zesshujíoím do meohenismu 2 nxiáląního pohybu připevnäného k nástsvci §, v jehož volném kone-i. je vytvořena vybrání L 2 e uložen etavšcí šrouh 1, který je ve styku s jedním koncom g uhlová...

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269199

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kropáček Jaroslav, Křepelka Jan, Lasica Štefan

MPK: C02F 1/52, C02F 1/28

Značky: způsob, bázi, úpravu, činidla, přípravy, koagulačního, železa, bezchloridového

Text:

...nsčistot, ktoré jsou ve výohozím produktu přítomny. Uvedené typy sraženin za daných podmínek působí příznivä a katalyticlq na oxidační proces dvojmoonćho železa na železo trojmocná, v důsledku. čehož je proces oxidace rychlý a účinný. lĺimo to se snižuje koncentrace uvedených nečistot ve výsledné produktu, získaný tlakovou oxidací, se ochladí e. případně se odstraní prítomné sraženiny, například sedimentací. Kyselinu sírovou je možno také...

Káblová príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269198

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kováč Vladimír, Novák Augustín, Lukáš Ján

MPK: H02G 3/26

Značky: príchytka, káblová

Text:

...2. Obr. č. 4 znázorňuje pohľad P na plastovú čast z obr. č. 3. Obr. č. 5 zobrazuje teleso príchytky v bokoryae, obr. č. 6 v náryse a obr. 7 v pődoryse. Na obr. čÄB je znázornený priečny rez káblovou príchytkou v situácii, v ktorej je ňou uohytený elektrícw kábel o nosný profil možnej konštrukcie. Na obr. č. 9 ja zobrazený operný segnent príchytky v bokoryoe a na obr. č. 10 v pődo ryae. Káblová príohytks v stave pre transport má polguľové jamky...

Tažné a vodicí zařízení, zejména pro posuvné dno zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269197

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kocián Miloslav Ing, Chodur Jiří, Ille Jaroslav

MPK: A01C 15/18

Značky: zemědělských, zejména, posuvné, zařízení, strojů, tažné, vodiči

Text:

...plochy, na kterých epočívejí vodorovné články spojeného řetäzu, kdežto svislé články jsou uloženy ve vybriních mezi ozuby řetäzky.Výhody navrhovaného provedení jsou v ton, že při pohybu článkového řetězu musí obě strany vodorovnáho článku spočívat na dosedací plese, a tím se ovlivňují polohy souvisejících evislýoh článků ve vybrání řetšzky a nedoohází k nskrucování řetězu. Přitom toto uspořádání zohledňuje vliv výrobních tolerencí...

Biokompatibilný kolagénový materiál a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269196

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kuběna Karel, Blažej Anton Akademik, Galatík Antonín

MPK: A61K 35/32

Značky: přípravy, biokompatibilný, kolagénový, spôsob, materiál

Text:

...sa zvýrazňuje so stúpajúcim počtom kolagénových typov nachád zajúcich sa v testovsnom lolsgáno. ľłnzymatioké ětepenie teminálnych oblastí imnunogenicitu neznižuje, rovnako ako pokles usporiadanosti v helikálnych oblastiach napr. v Lhĺnledkn tepelnej denaturíoie. V eúvlnlontl a prípravou hezpečnýoh kolagdunvýcl implantatov je dôležité pozorovanie, že chemická modifikácie kolegánu často vedie ku výraznému zvýšeniu immunogenioity. Tak...

Zařízení na rozprašování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269195

Dátum: 11.04.1990

Autori: Masák Vladimír, Nováková Eva

MPK: B05B 1/00, B05B 1/10

Značky: kapalin, rozprašování, zařízení

Text:

...rdzná provedení, na obr. 3 je výstup plynu pod tlakom do kruhoveho kanálu, na obrat jo výstup plynu pod tlakom do mezib-uhon váhe kanálu a na obr. 5 až 10 je zařízení v osovám řezu schematicky v různých příkladeoh uspořádání a paralelního řazení.la obr. l znázorňuje na levá straně obrázku vstupní díl l. pomocí závitu g nejlépe s jemným stoupdním, spojený se střodnís dílem g. Jejich vzájemnou polohu zajištuje stavěoí matice 1. Na táto vzdjemá...

Zapojení vyhodnocovacích obvodů digitalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269194

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hendrych Jan, Hřebačka Ivan

MPK: G06K 11/02

Značky: digitalizátoru, vyhodnocovacích, obvodů, zapojení

Text:

...je připojen k hodinovsoímu vstupu êgl bi 2 CS 269 194 B 1nárního čítsčs §, jehož první aouřadnicový výstup ggl až čtvrtý souřadnicový výstup ggi jsou připojony k prvnímu aouřadnicovámu vstupu il až čtvrtámu aouřadnicovému vstupu A 11 bloku i vstupních I výstupníoh obvodu, přičemž čtvrtý souřadnicový výstup§g 1 je paralelné připojen k hodlnovuoímu vstupu 319 progrumovntelnóho čítnče 2, Juno prvnĺ d 8 t°VÝ Výñiup 231 už h-tý datový výstup ggg...

Směs pro přípravu stavebních hmot s vysokými počátečními pevnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269193

Dátum: 11.04.1990

Autori: Všetečka Tomáš, Hrazdíra Jaroslav, Škvára František, Hurníková Jana

MPK: C04B 22/06

Značky: stavebních, přípravu, počátečními, pevnostmi, vysokými, směs

Text:

...experimenty použity partie, kta~ rá so odliäovnly v obsahu volného Gao, nnalysovaná glykolátovou metodou. Obsahy slkslii se v jednotlivých odběrooh slinků liěily max. o 0,2 .Z obr. 1 vyplývá, že obsah volného Ca 0 ve slinku výrazně ovlivňuáe počátečni pevnosti po 3 hodinách od přípravy kaše. Vysoká počáteční pevnosti byly zjiětěny u BS cenentu se slinku při obsahu volného Gao nad 1 i při velmi nízkěn obsahu CJA. naopak u B 8 censntu se...

Toroidní jádro pro trojfázové transformátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269192

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jakeš Jan, Kovařík Oskar, Rada Josef

MPK: H01F 3/02

Značky: trojfázové, transformátory, jádro, toroidní

Text:

...v podstatné snížení pracnosti . jádro a v možnosti použití pro napájení velkoplošrxýoh topných článků.Příklady provedení toroidního jádro podle vynálezu jsou znázoměny na výkresoch,kde obr. 1 značí řez A-Lpohledu obr. 2, obr. 3 řez A-A pohledu obr. 4 a obr. 5 řez A-A pohledu obr. 6. Každý ze tří příklądů provedení má toroidy J, n 2 nsvinutá z transIormátorových pleohů, mezi nimiž jsou pro vedení magnetického toku mezi toroidy uspořádány...

Zařízení k automatizovanému kalibrování objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269191

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štědra Jiří, Fiřt Ladislav, Mašín Josef, Šimonic Jaroslav

MPK: G01F 17/00

Značky: kalibrování, objemu, automatizovanému, zařízení

Text:

...L 5, tj. odměrných válců.V pozicioh LL a LL, vo kterých probihá dávkováni kalibreční kapaliny je na pŕíslubnám nosiči 2 pro jednotlivou pozici umistěn dávkovmoí mechanismue lg. Dávkovací mechaninmua 19 vybavený rotační» pnounntickyn motorom lg n kývnvým pohybom. je opatřen mískou L 1, nesoucí otočný suport m, na něm jsou upevnöny čtyři kalibrační nádoby 12,opatřonó ve eve spodni části vypomltčcimi členy 2 g pro vyponštlní kalibreční kapaliny...

Dekontaminační zařízení radioaktivních kapalin na snižování radioaktivity kapalných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269190

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kouřil Jiří, Kučera František, Kábela Josef, Urbančík Libor, Kokojan Vladimír

MPK: G21F 9/04

Značky: radioaktivity, radioaktivních, kapalných, dekontaminační, zařízení, snižování, roztoku, kapalin

Text:

...ns textilnín nosiči 6 až 9 x. Deläí nezanedhstelnou výhodou použití sorbsntů nanesanjch na textiliích je možnost jednoduché konstrukce filtru bez výrobnä náročných prvků drenážních orgánů,která musí zajistit zeohycení srn eorbentu do velikosti nenší než 0,2 nm. Při pou~ žití textílie je sorbentem celá textilie. Jednoduchá s lsoiná konstrukce umožňuje neaklsdovst obrovská objemy rsdiosktivního odpadu, ale rovnou koncentrovnt nebezpečné vysoce...

Zařízení k usměrnění proudu tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269189

Dátum: 11.04.1990

Autori: Javůrek Vladimír, Janda Ladislav

MPK: F28F 13/06

Značky: proudu, zařízení, tekutin, usměrnění

Text:

...odstraňuje zařízení k usněrnění prondu tekutín, určená zejména pro zařízení na výměnu tepla, sestávsjící z části prívodní trubky zllahující do vnitřního prostoru nádoby výměníku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že přívodní trubka je v prostoru výměníku na konci zaslepena a v její horní části je vytvořen výřez klinovitého tvaru, zužující se ve směru proudu tekutiny, na ktorý je přípevněna dýza, opstřená na výstupním konci...

Způsob výroby profilového těsnicího prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269188

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hynek Zdeněk, Říha Milan

MPK: F16J 15/10

Značky: těsnicího, způsob, výroby, profilového, prvků

Text:

...se jeho konce spojí.Výhodou spůsobu podle vyneľezu je jednoduchá výrobe těsnění, ktere i pro rozměrné kruhové slabostěnná příruby zaručuje vysokou těsnost, nutnou zejména v Jaderné energetioe. Zářezy provedsne do vnějšího prstence e středového nůstku dovolují vytverovat těsnění do plocheho kruhu bez zvlnění.Tato výrobe umožňuje použití protilováho těsnění tvořícího kruhový průřez, který vnitřním kruhovýn prstencem sajiätuje vysokou...

Způsob přípravy zářičů 125I

Načítavanie...

Číslo patentu: 269187

Dátum: 11.04.1990

Autori: Melichar František, Kronrád Ivo, Kronrád Leo

MPK: G21G 4/04

Značky: způsob, zářiču, přípravy

Text:

...dlouhou dobu s vyakými radioaktivitani 951, až 18,5 GBq na Jeden zářič a výtěžek sorpoc nepřesahuje 70 zradioaktivity výchozího 25 I Jodidu aodnáho. Vzhledem k tomu, že 51 Je na něnič iontú poměrně slabě vázán, může docházet k Jeho uvolňování a zanořováni ovzduší.Hlavní 2 těchto nevýhod odstraňuje způsob podle vynálezu, při kterém aezadioaktivní 1251 z výchoziho vodného roztoku 1251 jodidu aodného o měrnć radioaktivitě 2 až 20...

Svařovací zařízení s hradítkem pro plynulé udržování tavidla na stěně

Načítavanie...

Číslo patentu: 269186

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ružarovský Karel, Robenhaupt Jaroslav, Klabouch Rudolf, Krmíček Jiří

MPK: B23K 37/04

Značky: hradítkem, tavidla, stěně, zařízení, svařovací, udržování, plynule

Text:

...je poauvně upevněnohraâítko. Toto hradítko seatává z pravítka a íržáku se spirálovýml pružinami, přičemž pravítko Ja poauvně apojeno šrouby v drážkách s iržákem, ktorý Je dalším šroubem spojen a objímkou.Výhodou zařízení podle vunálezu je to, že takto lze avařovat horizontálně i tagonálně na vertikální atěně. zarízení umožňuje automotinaci svařování.Ka připojených výkresoch Je zobrasena sestava zařízení podle vynálezu, kde na obr. Je chěma...

Zařízení na dopravu kapalných nebo plynných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269185

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hořák Václav

MPK: B65G 51/18, B65G 53/00

Značky: látek, dopravu, plynných, kapalných, zařízení

Text:

...médium prochází motorem beze změny eměru průtoku. Je dopravováno dutým hŕídelem motoru, opatřenćho uvnitř ěnekem, přičemž Sue) nebo vrtule je a hřídelem pevné apojen. Průtočąý průřez v eaeím,výtlačnám i čerpaoimkanile může být .co do tvaru i rozměru konstantní. Výhodou je, že příno na hřídeli je naaazen rotor, ktorý je zaplavován mádiem a čerpadlo tedy nepotřebuje Into uspořádání je doeaženo menších strát při prútoku čerpané látlq....

Rekombinovaný plasmid pPM882

Načítavanie...

Číslo patentu: 269184

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tichý Pavel, Petříček Miroslav

MPK: C12N 15/00

Značky: ppm882, plasmid, rekombinovaný

Text:

...Je rekombinovaný plasmid uchováván je uložen v Ceskoslovenskć sbírce mikroorganismů University J. E. Pnrkyně v Brně pod číslem COM A 007.Charakteristickým znakom rekonbinovaného plasmidu pPM 882 Je molekulová hmotnost 21,3 kb a přítomnost 6 925 hp velkého Bindllľ restrikčního fragmentu isolovaněho ze streptomycetového plasmidu pIJ 61 (Thompson et al. J. Bacteriol. 1512668, 1982), který obsahuje geny determinující resistenci k neonycinu a...

Rekombinovaný plasmid pPM883

Načítavanie...

Číslo patentu: 269183

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tichý Pavel, Petříček Miroslav

MPK: C12N 15/00

Značky: plasmid, rekombinovaný, ppm883

Text:

...je uložen v Československá abírco nikroorganianů University J. E. Purkyně v Brně pod číslem CGI 4008.Charakteristickým znakem rekcmhinovaneho plasmidu pP 883 je nolekulová hmotnost |l,3 kb a přítomnost 6 925 hp velkého Hindlll restrikčního tragnentu ieolovanćho ze atreptomycetového plaanidu pIJ 6 | (Thompson et el. J. Bacteriol. 1512668, 1982), který obsahuje geny determinující resietenci k neonycinu a thiostreptonu v buňkach...

Způsob čistění odpadních vod s obsahem biologicky rozložitelných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269182

Dátum: 11.04.1990

Autori: Žák Jiří, Hlavicová Marie, Rak Miloš, Wanner Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: obsahem, způsob, organických, odpadních, látek, rozložitelných, biologicky, čištění

Text:

...vynálezu spočívá v tom,že se k funkční polžkultuře ve vznosu přidají odpadní dřevěné piliny anebo hobliny v množství 5 až 50 obJenuaktivační měsi. Rozněr jednotlivých částeček pilin anebo hoblin Je takový, aby po snočení a vytvoření nárostu byla hustota takto vzniklé částice s nárosten alespoň stejne nebo vyšší než hustota aktivační sněsi. Částočky pilin anebo hoblin Jsou udrtoväny vo vznosu níchacíni účinky eoračního nařízení sktivsční...

Protahovadlo s otočným přidržovacím zařízením pro lisování součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269181

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera František, Štylárek Leoš

MPK: B21D 24/04

Značky: protahovadlo, lisování, zařízením, součástí, přidržovacím, otočným

Text:

...-s-zmena 1 v 9 se opíradí o horní strany nadol lg. Vidlíeovitň páka lg je přitom přeatavitelná ve veĺ-tikdlní rovine ve sněpech A - A. Ve vodicín otvoru l otočná deekv § je .enykově uložen tažník gg, který Je trveleĺupnutý v berenu 21 11 m.-V ełttematimín provedení Je v otočné deeceuloňen, n to v míatech proti stredovénu otvorutežnjce 1 přidrłovać ggi V łonto případě Je uložení provedeno pomocí vzájemnýoh přilehlsfch. unesených částí-Z...

Zařízení pro posuv deskových součástí v mnohabodové svářečce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269180

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šilhavý Lexa, Fidranský Zdeněk, Kout Jaroslav, Běhounek Josef

MPK: B23K 11/36

Značky: posuv, zařízení, svářečce, deskových, mnohabodové, součástí

Text:

...na rozteč zubů oznbeního poeuvnelio hřebene, kde v nezeře mezi zuby Je hlavní odpruženú zůpadka vozíku, na které Je vytvořena draka pro ponoenou odpruženou západku, uaírtěnou na vozíka. la rámu Je uní atěn doraz. vozík je spřažen s ístrodín pro návrat vozíka do výchozí polohy. Počet zubů oznbeneho posuvnóho hřebene je alespoň roven požadovanézn počtu řad avarovýoh bodů na deakove součástí Poslední zub ozubeneho posuvneho hřebene Je vyssi...

Závěs leteckého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269179

Dátum: 11.04.1990

Autor: Špirakus Milan

MPK: B64D 27/00, F16F 15/08

Značky: leteckého, závěs, motorů

Text:

...podložky 2. Náboj É tlumiče závěsu je nasazen na čepu 2, který je tvořen přední válcovou částí 33 a zadní válcovou částí Zł Na zadní válcové části gł tepu 1 je vytvořen dělící nákružek lg, na kterém je nasazena konzola l, v jejíž přepážce gg je upevněn maticí 1 se závlačkou Q konec čepu 2. Ve spodní části je konzola l otevřená. Zadní strana konzoly 1. kterou je přípevněna konzola k motoru, je opatřena tepelnou podložkou 3. Na přední...

Zařízení pro plnění košů technologických linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269178

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bureš Stanislav

MPK: B23Q 7/10

Značky: technologických, linek, zařízení, košů, plnění

Text:

...manípulačním prostorem v návaznosti na potřeby plněné technologické linky je v route l vytvořen otvor 2, na jehož spodním okraji je upovněn skluz É, ktetývyúsłuje do Bávkovací odměrky 1. Dávkovací odměrka 1 je otočné uložena na ose g, která je zakotvena v bočnicích 2. Udměrka 1 je pro střednlctvím segmentu lg spojená 5 pracovním válcem lg. Otvor í je uzavírán hradítkem ll, posuvné uloženým ve vedení lg, spojeném s bočnicemi 2Zařízení je...

Ovládací ventil vzduchové trysky pneumaticko-samospádové dopravy důlní zakládkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269177

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pařízek Bedřich, Chýla Augustýn, Holas Mikoláš, Verner Jindřich, Černý Miloslav, Šimek Pavel, Konečný Petr, Dvořák Antonín, Čermák Josef, Dočekal Antonín

MPK: F16K 1/30

Značky: trysky, základkové, směsi, vzduchové, dopravy, pneumaticko-samospádové, důlní, ovládací, ventil

Text:

...v ťlokotěsná odbočce g dopravního potrubí l pomocí příruby lg a svorníko gg, je tvořen tälem 5 opatřeným vstupen gł a výstupengg tlakového vzduchu. V tele 5 je suvne uložen dřík Ž s centrálne upevněnou kuželkou g na horním konci Q a s centrálne upevně nou nemhránou łgna dolním konci 1.,HeIbrána gg je podložena tvarovanou podložkou ll takécentrálne upevněnou k dolnímu konci 1 dŕíku 2. Proti kuželce Q je v těle 5 upevněno kuželové sedlo 3, o...

Mechanická ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269176

Dátum: 11.04.1990

Autori: Neischl Jaroslav, Brichta Jaromír, Vala Stanislav, Novák Zdeněk

MPK: F16J 15/54

Značky: mechanická, ucpávka

Text:

...pro těs nění hřídelí, zejména čerpadel a michadel, sestávající ze statorová části, tvolené stato rovým kluzným kroužken upevněným v telesa, a z rotorová části s nosičem a s unášecím kroužkem upevněným na htídeli, přičemž aezi nosiče a unášacím kroužkem je umístěna tlačná válcová pružina, a jeho podstata spočíva v tom, že na zadním čele nosiče a předním čele unášecího kroužku je vytvořena válcová vybrání, přičemž dno obou vybrání je opatřeno...

Spřádací tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 269175

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dykast Jaroslav, Stejskal Alois, Havránek Zdeněk, Steklíková Jarmila, Talacko Oldřich, Čada František, Borovcová Želmíra

MPK: D01H 1/13

Značky: spřádací, tryska

Text:

...upravena v trublcovém pláätl lg 5 radlálníml výstupními otvory ll.Íryskovć těleso i je svojí rozšírenou částí upevněno v nosném tělsse 3 vhodným nenáz 0 r nřným prnolľndlçnm, nnnľĺklml hnjnnnľnvým Iňvňrnut nohu jiným ryrivlnlnpĺnnnĺm prrmłľctlkrnu. Irubicuvý lášt łg opľádocí komory 5, respektíve tryskového tělesa l proníká do expansníkomory łł v nosněm tělesc 2. Expansní komora łg je tedy upravena kolem trubicového pláš tě łg s na ni novszuje...

Spřádací tryska pro pneumatickou tvorbu příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269174

Dátum: 11.04.1990

Autori: Talacko Oldřich, Borovcová Želmíra, Havránek Zdeněk, Steklíková Jarmila, Čada František, Stejskal Alois, Dykast Jaroslav

MPK: D01H 1/13

Značky: spřádací, pneumatickou, tvorbu, příze, tryska

Text:

...kanály Q a rozdělovací komorou 1, napojenou na přívodní potrubí g a částí spřádací komory 5 a druhá část spřádací komory 5 je v pokračování upravena vtrublcověm pláštl lg s radlálníml výstupními otvory ll. ľryskově těleso ł je svojírozšířenou částí upevnčnc v nosném tělese 2 vhodným neznázorněným prostředkem, napříkladhnjonrtuvým zivřrrm, nebo Jlným rychloupínacím prostředkem. Irubicový plâšĺ lg spřádací komory Q, respektive tryskového...

Vložka dávkovače vzorku pro kapilární chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 269173

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ledvinka Karel, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 30/16

Značky: vzorků, dávkovače, vložka, chromatografii, kapilární

Text:

...Další výhoda spočívâ v dosaženě reprodukovatelnosti dávkování. Směrodatná odchylka je nižší než 1.Vložka dávkovače vzorku podle vynálezu je dále objasněna na výkresoch. Na obr. 1 je znázornčna vložka dávkovače vzorku pro kapllární chromatografli, obr. 2 znázorňufe vložku dávkovače vzorku s koncovkou a dčllčem plynnê fáze, na obr. 3 Je znázorněna vložka dávkovače vzorku opatřená zůžením a dutlnou. vložka dávkovače vzorku je tvořena...