Archív za 1990 rok

Strana 71

Způsob izolace a detekce škodlivých látek a metabolitů z biologických tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269252

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horák Jiří, Tlusťáková Marie, Jirsa Milan

MPK: B01D 3/14

Značky: izolace, látek, škodlivých, metabolitu, způsob, biologických, tekutin, detekce

Text:

...vyjmutí sorbentu a rozdělení pro extrakci na jednotlivá stanovení. Kolonka, jejíž koncovky jsou s tělem kolonky pevně spojeny svarem, zaručuje dlouhodcbější smrilitu, desorpoi je potom nutné provádět vhodné zvolenom směsí rozpouštědel a pro vlastní stanovení rozdělit získaný extrakt.Kolonko je v případě stanovení látek v krvi umístěna v mimotělním krevním oběhu, popřípadě je zařazena za seporátor plazmy. Při stanovení látek v ostatních...

Kódovací matice se synchronním přepínačem vstupů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269251

Dátum: 11.04.1990

Autor: Seka Jan

MPK: H04N 5/14

Značky: matice, vstupu, přepínačem, synchronním, kódovací

Text:

...druhý výstupe matice. Třetí výstup první matice l je spojsn se vstupom čtvrtćho zesilovače § 3, jehož výstup je třetím výatupem matice. Třetí výstup první matice 1 je spojen se vstupe pdtćho zesilovače § 2, jehož výstup je spejen s první vstupe druhé matice ug, jejíž výstup je čtvrtý výstupom aatice. Vstup prvního zesilovače §l je první pomocným vstupom matice a výstup prvního zesilovače §l je spojen jednak s druhým vstupe druhá matice yg,...

Přídavné odlučovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269250

Dátum: 11.04.1990

Autori: Slivko Emil, Fiálek Otakar

MPK: B03C 1/02

Značky: přídavné, odlučovací, zařízení

Text:

...chrání drahe roztřískovecí zařízení před zničením.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na připojenem výkreeu, který schematicky znázorňuje náeypku stroje.Přídavné odlučovecí zařízení v náeypce roztřískoveče lg seatává z kovových líšt 13, 14, 15 ktoré jsou připevněny na dolní hreně magnetického Půlu odlučovacích magnetů 10. ll, 12 dolního ekluzu, přičemž tyto lišty 13. 14. 15 zesahují celým svým profilom do vnitřního profilu...

Způsob stanovení bezdusíkatých polysacharidů, zejména dextranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269249

Dátum: 11.04.1990

Autor: Toningerová Magdalena

MPK: G01N 33/548

Značky: stanovení, polysacharidu, způsob, zejména, dextranu, bezdusíkatých

Text:

...je roztok 0-t 01 Hidinu Způsob etenovení bezdueíkatýoh polyaecherídů, zejména dextrenu podle vynelezu poe~ kytuje výsledky e největší relativní chybou 2,7 , ja tedy 5 až 7 krát přeanějäí než doeevadni metody.Nàaleduje príklad konkretního provedení způeobu stanovení bezduaíketých polyeaoharídů, zejména dextrenu, podle vynálezu, při stanovení obsahu dextranu ve zkoušenóm roztoku.Do kalibrované, nejlépe ne 10 ml, verne zkumeyky ae nalije 2,5 ml...

Jádro sendviče

Načítavanie...

Číslo patentu: 269248

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kuderavý Vladimír, Hovorka Jaromír, Skupin Lumír

MPK: B32B 1/02

Značky: sendviče, jádro

Text:

...spojeny.Základní výhoda jádro sendviče pro kruhové desky nebo ekořepiny spočíva vo vyšší chybové pevnosti při poměrně malé tlouěřce laminátu, jednoduché výrobě a meteriálové nenáročnoeti potřebných aurovin. Optimální etatioké vlastnosti sendviče jsou závieló na poměru tlouštěk vnějších laminátových pláěřo e jádro a na poměru modulu pružnoati plášřo a jádro. V případech, kdy z důvodů statických nebo tepelné technických je třeba větší...

Verneuilův hořák se sníženým radiálním teplotním gradientem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269247

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smíšek Václav, Kment Vítězslav, Dolejš Václav

MPK: C30B 35/00

Značky: sníženým, gradientem, horák, verneuilův, radiálním, teplotním

Text:

...nákladné, trysky umístěné blíže středu se přehřívají s pokud nejsou zhotoveny z vysokožáznýoh materiálů,musí být hořák opatřen vodnín chlazením, oož komplikuje celá výrobní zařízení.Přodněten vynálesu je Jednoduchý Vornsuilův hořák ee aníženým rsdiálním teplotnín gradientem, provedení tak, še výtokové otvory topněho plynu g Jsou buč všechny, nebo Jejich část nakloněny vo smčru výtoku plynu k ose hořák o 2 až 10 ůhlovýoh stupňů. Nanoněná otvory...

Laděný rezonátor s plošnou odbočkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269246

Dátum: 11.04.1990

Autori: Widenský Jan, Zítka Jan

MPK: H03H 3/007

Značky: odbočkou, rezonátor, plošnou, laděný

Text:

...o péjaci atranou apojo § a koncom ploané civky Z 3 na izolovoně prokovený otvor odbočky 55, jak ukozuja obrázok 3- avým zaćàtkom Zł na izolované prokovaný otvor gg a koncom ploiné civky lg na izolovanê prokovený otvor odbočky 55, zřojmé z obrázku 5.složanin aoatavy vinuté civky o dolaüovaoim prvkaa pro čroubovicový rozonétor,obrázok l, a plošným apojem podle obrázku 2 a galvanickým prepojenia začátku vinuté civky gł a koncom plošné...

Způsob stanovení obsahu ergoklavinových alkaloidů ve směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269245

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cvak Ladislav, Zapletal Jiří

MPK: G01N 30/00

Značky: směsi, stanovení, ergoklavinových, obsahu, alkaloidů, způsob

Text:

...typu eilikonového polymeru ee 7 fenylovýai, 7 kyenopropylovými a 86 nathylovýni skupinami o sile filmu o,l 8,um. Jako nosný plyn byl pro kolonu náplňovou i kapilárni použit dusik a pre kolonu kapilárni vodík. Detakoe eeperovaných látek byla pro oba druhy kolon a oba typy noaných plynu provedana plemenoionizačnim detektoram a přivodem vodiku a vzduchu. Pro kvantitetivní vyhodnocani byla použite metoda vnitřniho standardu, kterýa byl...

Zařízení pro indikaci místa nebo polohy v zemědělském objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269244

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hainz Petr, Kocík Václav, Novotný Ctibor

MPK: G01C 3/06

Značky: objektu, zemědělském, indikaci, polohy, místa, zařízení

Text:

...pro indikaoi místa nebo polohy v zemědělskám objektu podle vynález tyto nevýhody s nedostatky odstraňuje. Jeho podstata spočívá v tom, že na vodioí dráze dojíoího stroje jsou uspořádány kombinační magnetické ohvodv s na dojieím stroji magnetiob spínený obvod, prpojený s vyhodnooovacím obvodom.Zařízení pro indikaoi místa nebo polohy v zemědělskám objektu zaručuje svou použi.tou konoepoí magnetického snímače kódu místa naprosto...

Zařízení pro identifikaci místa nebo polohy v zemědělském objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269243

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novotný Ctibor, Kocík Václav, Hainz Petr

MPK: G01C 3/06

Značky: objektu, místa, identifikaci, zemědělském, polohy, zařízení

Text:

...kterým je dojioí stroj opatřen a ktoré je spojene s mechanickým počítačem, napojením na kődový vysílaö polohy.Zařízení pro identiflkaci místa nebo polohy v zemědělskěm objektu zaručuje svou použitou koncepcí mechanického počítadla míst s. vysílače kődu tohoto místa naprosto přesnou a spolchlivon indikaci daná polohy, přičemž navíc je pomocí počítadla nmožně na i visuální kontrola polohy nebo místa. Vylučuje se tak nežádoncí vliv agresivního...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269242

Dátum: 11.04.1990

Autor: Matev Milen

MPK: F28D 7/10

Značky: tepla, výměník

Text:

...tlaky konetrukčně mnohem těžěí než šotove vyeokotlaké ohříváky esoučaenš je prevděpodobná enížení jejich spolehlívoetí při použití na vyšší provozní tlaky než dosud.Uvedené nevýhody ostraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstatou Je, že najmóně jedna dvojice trubek je navzájom spojene spojovecím kusam, přičemž spojovací kus je napojen přímo na etěnu.Dalším znakom vynálszu je, že spojovací kus je napojen na stěnu prostřednictvím ná trubku....

Zapojení optoelektronicky řízeného bezrozdělovačového zapalování pro zážehové spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269241

Dátum: 11.04.1990

Autor: Holík Ludvík

MPK: F02P 9/00

Značky: spalovací, optoelektronický, bezrozdělovačového, řízeného, zapalování, motory, zapojení, zážehové

Text:

...ne zdroj nepěti e emitor je přes odpor gg spojen ee epoušteoi elektrodou tyristoru I§ e výstup fotočlánku g je epojen e bázi trensietoru I§, jehož kolektor je připojen ne zdroj nepěti e emitor je přes odpor §łQ připojen ne spoušteci elektrodu tyrietoru I§, výstup fotočlánků ćł, gł je připojen na bázi treneietoru Ił, kolektor je připojen ne zdroj 45 V e emitor je připojen přes odpor §ł ne bázi treneietoru Ig e jeho enitor je uzemněn e...

Pružná upínací hlavice válcovačky trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269240

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čížek Miloš

MPK: B23Q 15/22

Značky: upínací, pružná, trubek, valcovačky, hlavice

Text:

...umožňuje korekcí nepřeeností,která vznikají například nepřeeným vyvrtáním otvoru V trubkovnici, vůlí mezi velkým a malým průmčrem trubky a otvorem v trubkovnici, nepřesnými trubkami a podobne. Další výhodou je ochrana válcovečky při chybnám nejetí nebo přetížení, kterou zastává náboj tvořící pevná ložko pro exiálně posuvná pouzdro. Zachycuje reekci točivého momentu pomocí euvnš uloženého pera o zároveň je nosičem mikroupínače, na který je...

Pětiotvorové tlakové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269239

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nožička Jiří, Legnerová Hana, Beran Tomáš

MPK: G01P 5/14

Značky: čidlo, pětiotvorové, tlakově

Text:

...spojení e přesnýoi výrobními metodami, umožňuje dosáhnout úplne shodnoutí parametra všech čídel vyrobených podle etejných výkreso. Pak stačí provést oejchování pouze u kontrolního vzorku, u všech ostatních čidel se velmi eložitó e pracne cejchování uěetří.Příkled provedení pâtiotvorového tlakoveho čidle podla vynàlezu je znázorněn nepřipojených výkreeach, kde na obr. 1 je nakreslen evíslý řez převážně částí čidla v rovínâ jeho osy eymetrie, na...

Zapojení k vyhřívání vinutí při zalévání cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269238

Dátum: 11.04.1990

Autor: Husták Jaromír

MPK: H01F 27/32

Značky: vyhřívání, vinutí, zapojení, zalévání, cívek

Text:

...podle vynálezu je, že umožňuje nastavit optimálni teplotu vinuti civky při zaléváni a udržuje ji po celou dobu procesu na konstentni velikosti,popřipedě lze řidit průbäh vytvrzováni v odlitku.Vynález bliže objasni výkres blokoveho zapojeni. Zalávané vinuti l je vloženo ve formě 2 civky. Forma Z civky i s vinutim ł je umistěna v nádobš §, kterou lze vakuovä vyčerpet. Vinuti l je prvním koncem g spojeno e výstupom zdroje g proudu e s...

Rozřezávací ústrojí zemědělských sběracích vozů, popřípadě stacionárních řezacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269237

Dátum: 11.04.1990

Autor: Junek Zdeněk

MPK: A01D 90/04

Značky: vozů, stacionárních, zařízení, zemědělských, popřípadě, rozřezávací, sběracích, řezacích, ústrojí

Text:

...řetězových plnicích ůetrojí k robusnějšín rotećnin ůstrojin, méně citlivým na dynesicke zatížení.Nedostatky klasického uspořádání odstraňuje rozřezáveci âetroji podle vyndlezu, u kterého je äířke kanálu rozdálene ne více nožových sekci, která jsou rozníetěny 8 tupňO° vitě ve enáru pohybu hrebic plnicíhoůetroji. Sekce jsou huete oeezeny noži. Tyto sekce nohou být oddöleny přepážkemi, která jednak vyztuží konetrukci celeho...

Způsob regenerace kobaltnatého katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269236

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pech Ladislav, Seitl Jaromír, Sádlo Luboš, Pilný Miroslav, Ševčík Jaroslav, Suchomel Milan

MPK: C07C 69/82, B01J 38/04, B01J 23/74...

Značky: katalyzátoru, kobaltnatého, regenerace, způsob

Text:

...látky, která působí vzâjemnou mísitelnost dosud nemísitelné vodné o esterové fáze se vytvoří jednofázový systém,při jehož destilaci přechàzí kobaltnatà sůl postupně do esteru. Množství kobaltnate soli, které je schopna přejít do esterové fáze, závisí na její rozpustnosti v esteru,která je tim vyšší, čím má ester vyšší číslo kyselostí. Proto je výhodné používatesteru z paty kolony předběžne destiiace metanolu, který má číslo kyselostí S 0...

Zapojení vstupního můstku regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269235

Dátum: 11.04.1990

Autor: Podlogar Karel

MPK: G05D 23/19

Značky: zapojení, vstupního, regulátoru, můstku

Text:

...jejíž druhý vývod je přes druhý rozsahový odpor 3 spojen s prvním vývodem proměnného odporu 11 volby křivky, jehož druhý vývod je přes rozsahový odpor lg volby křivky spojen s prvním vývodem odporového snímače Z venkovní teploty. První vývod proměnného odporu 11 volby křivky je přes první rozsahový odpor § spojen se svorkou 1 napětového středu, která je přes potenciometr gg nočního útlumu spojena s anodou diody gl. Katoda diody 31 je...

Hygienické zařízení k lůžku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269234

Dátum: 11.04.1990

Autor: Konečný Jaromír

MPK: A61G 7/02, A47K 11/04

Značky: zařízení, lůžku, hygienické

Text:

...kde na obr.1 jev celkověm axonometrickém pohledu, na obr.2 je vyznačeno těsnění nádoby v detailu a obr.3 je mechanismus zvedání ramen těsnicí zàtky. Rámová konstrukce sestávà 2 přičníků 1 nesoucích kolečka 3 a spojených navzájem rovnými profily §. Nad horními částmi rovných profilů § jsou umístčny ohýbané profily Q. Rovné profily § i ohýbané profily Q jsou otevřeny směrem dovnitř rámové konstrukce. S výhodou se použiji C profily. V...

Odlučovač pro zachycování kapalných aerosolů z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269233

Dátum: 11.04.1990

Autori: Servus Stanislav, Pětioký Karel, Cvrk Zdeněk

MPK: B01D 45/08

Značky: zachycování, aerosolů, plynů, odlučovač, kapalných

Text:

...a rozdělovaly je na dvě části, přičemž jsou v podelné ose vytvořeny na vstupu do trubkových svodů dvě samostatné sběrné štěrbiny n dvě svodne komůrky.Lamelové sekce, ze kterých je odlučovač sestaven, jsou na obou koncích trubkových svodů uloženy v trubkovnicích, pomocí kterých jsou vymezeny rozteče jednotlivých lamelovych sekcí a které současně umožňují vytvoření kompaktní lamelové vložky jako celku.Hlavní výhodou odlučovače podle vynálezu...

Stroj k broušení, popřípadě k leštění podlah, zejména dřevěných podlah parketových nebo mozaikových

Načítavanie...

Číslo patentu: 269232

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štanglica Josef, Štanglica Karel

MPK: B24B 7/18

Značky: leštění, popřípadě, parketových, podláh, mozaikových, stroj, broušení, zejména, dřevěných

Text:

...l uspořádaným souose s uložením H rotačního bubnu g na nepohyblivém krycím vílcu 15 skříně 1 § stroje.Rotační buben lg má svůj také dutý hřídel l uložen v hrdle 12 uvedeného nepohyblivého krycího víka j skříně Já stroje s to jakradiálně, tak i axiálně, cožľväsk na schemstickém obr. 1 není kreslířsky vyjádřeno a opět je to třeba brát v úvahu jako samozřejmost, i když to dále zdůrazňováno není. Jeho náhonovým prostředkem je náhonové soukolí,...

Stacionární mísicí člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 269231

Dátum: 11.04.1990

Autori: David Karel, Popelka Milan, Popelka Mirko

MPK: B01F 5/06

Značky: mísicí, člen, stacionární

Text:

...venými v závitech, které jsou vytvořenyv otvorech na čelech aktivních mísích prvků.Steoionární mísící člen, kterým jsou prbtlačovány kapaliny kašovité a polotuhé látky vykazuje mimořádně intenzivní mísící schopnost 5 minimálními energetickými náklady. To zabezpečuje podstatné zvýšení produktivity práce při mísení hydroizolačních hmot e snížení vlastních nákladů zejména energetických.Přikladné provedení stecionárního mísícího členu pouze s...

Modifikující přísada na bázi výšekondenzovaného naftalensulfonanu pro silikáty a ostatní keramické suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269230

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bažout Zdeněk, Zhoř Jiří, Hradský Josef, Bezemek Jiří, Zlesák Ivan, Prachař Otakar, Kohout Josef, Chlumecký Jan, Votápek Václav

MPK: C04B 24/30

Značky: suroviny, silikáty, modifikující, naftalensulfonanu, výšekondenzovaného, ostatní, bázi, keramické, prísada

Text:

...záměsově vody, vykazují poměrně nízky obsah vzduchu ve směsi, nevykezují retardační efekt při tvrdnutí betonu, nevykazují korozivní účinky na výatuž. Jsou mimořádně stále v elkelickém prostředí a při peření i autoklávování, lze jimi dosáhnout pevností v tlaku více jak 100 MPa.výhodných ztekucovacích vlastností těchto látek se dále využívá při přípravě ke ramických surovin na bázi stealitů, korundu, jílů a dalších pro přípravu zákledního...

Zařízení pro diagnostiku proudového namáhání silnoproudých zařízení elektrizační soustavy při zkratových poruchách, řízené mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269229

Dátum: 11.04.1990

Autori: Císař Josef, Křipský Adolf, Svoboda Vojtěch, Rez Jiří

MPK: G01R 19/30, G01R 19/25, G01R 19/252...

Značky: soustavy, poruchách, proudového, mikropočítačem, diagnostiku, elektrizační, řízené, zkratových, silnoproudých, namáhání, zařízení

Text:

...okamžiku vzorkování amplitudy bez ohledu na změny kmitočtu sítě nebo nesymetrii zkratových proudů vlivem stejnosměrné složky. Doba sledování poruchy při tomto způsobu může dosáhnout až 40 s.- Možnost identitikace zařízení, které poruchu způsobuje (například poruchového vedení,připojeného na diagnostikovaný transtormátor).- Programové zpracování naměřených hodnot, spočívající ve výpočteeh nárazového zkratové ho Dľ°UdU ekvivalentního...

Způsob ochrany spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269228

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ledvinka Karel, Horejš Jan, Doležal Bohuslav, Volf Radko

MPK: F16L 57/00

Značky: ochrany, způsob, spojů

Text:

...spočíva v dosažení vyšší spolehlivosti a přesností dávkovacích zařízeních plynných směsi, především při velmi nízkých koncentracích následně analyzovaných složek.Způsob ochrany spojů podle vynálezu je dále popsán na připojeném výkresu, na kterém je spoj dvou částí aparatur v řezu a na příkladu provedení.Na výkrese je levý přívod l spojen s pravým přívooem Ä s těsnící kuželovou plochou 3. Levý prívod l a pravý přívod g s navlečenou převlečnou...

Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269227

Dátum: 11.04.1990

Autori: Doležal Bohuslav, Horejš Jan, Volf Radko, Ledvinka Karel

MPK: B01F 5/00

Značky: směsi, směšovací, přípravu, plynných, nádoba

Text:

...při metodě exponencíálního zředování tím, Že směšovací nádoba müže být uzavřena v plášti, jehož prostor může být vyplněn vhodnou atmosférou. Neuplatní se tedy v takové míře vliv okolní atmosféry, například chyba difuzí některé složky ze vzduchu.Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí je dále popsána na příkladu provedení a připojeném výkresu, na němž je znázorněn podélný řez v náryse.Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí...

Přepad s kapalinovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269226

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tlučhoř Jiří, Vejvoda Vojtěch, Kopecký Ladislav

MPK: B01D 1/06

Značky: přepad, uzávěrem, kapalinovým

Text:

...uzávěrem umístěným v prostoru mezi horní truhkovnicí vařáku a spodnim patrem kolony, podle vynálezu. jehož podstataspočívá v tom, že je tvořen soustředně umístěným vnějším a vnitřním prstencem se společným dnem, přičemž vnější prstenec je nižší než vnitřní prstenec. Pod horní prepadovou hranu vnějšího prstence jsou vyústěny trubky pro prívod kapaliny. Dno s vnějším a vnitřním prstencem je přichyceno podpěrami k plášti kolony.Výhoda řešení...

Rozpouštědlové akrylové nátěrové hmoty na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269225

Dátum: 11.04.1990

Autori: Procházka Vlastislav, Mandík Lumír, Drobný František, Máca Jan, Teplý Petr

MPK: C09D 3/80

Značky: hmoty, rozpouštědlové, plasty, akrylové, nátěrové

Text:

...z aromatických uhlovodíků benzen, toluen a xylen. Z katonú se uplatňují především methyethylketon, diethylketon, ethylpropylketon, ethylisopropylketon, dipropylketon, diisopropylketon, metylbutylketon, methylisobutylketon, ethylbutylketon, ethylisobutylketon, cyklohexanon a methylcyklohexanon, z jednomocných alkoholů pak ethanol, n-propanol, isopropanol, butanol, lsobutanol, pentanol, hexanol, cyklohexanol a methylcyklohexanol. K nejčastěji...

Bubnová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 269224

Dátum: 11.04.1990

Autor: Galia Milan

MPK: F16D 65/10

Značky: bubnova, brzda

Text:

...Dráž ka je rovnoběžná 5 osou rotace brzdového bubnu nebo je k této ose šíkmá.Otvorem nebo otvory, vytvořenými přímo přes třecí plochu brzdového bubnu, se dosáhne vyššího účinku v ochlazovánl bubnové brzdy, než otvory vytvoŕenými v čelnl stěně brzdovéhc bubnu. Vytvořenlm drážky V třeci ploše brzdového bubnu se mezi tracl plochou a povrchem obložení brzdových čelistí vytvorí kanál, který při jízdě vozidla rotuje kolem povrchu brzdového...

Zařízení pro zajištění polohy svinutých balíků na ložné ploše dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269223

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dvořák Bohumil

MPK: B60P 7/12

Značky: zajištění, prostředků, svinutých, dopravního, polohy, zařízení, ložné, balíků, ploše

Text:

...části jsou výkyvně uloženy kříže opatřené hroty. Vzduchotechnický válec je upevněnHlavní výhodou zařízení podle vynálezu je to, že při jeho použití lze na ložné plnše dopravovat balíky ve dvou vrstvách. Dosahuje se tím rychlého a bezpečného zajištění stabilní polohy dopravovaných svinutých balíků při maiimálním využití ložné plochy.Zařízení pro zajištění polohy svinutých balíků při přepravě je upevněno k rámu připevněnému na ložné ploše...

Prostředky pro ovládání pletacích jehel okrouhlého maloprůměrového pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269222

Dátum: 11.04.1990

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/68, D04B 15/78

Značky: pletacích, prostředky, okrouhlého, stroje, maloprůměrového, ovládání, jehel, pletacího

Text:

...ovládání jehel pletacího stroje podle vynálezu jsou znázornený na připojeném výkrese a blíže vysvětleny na základě popisu příkladného provedení.V drážkách neznázorněného jehelního válce jsou umístěny pletací jehly 5. Neznázorněný jehelní válec, zámková soustava e zařízení pro nastavení hustoty úpletu, jsou známého konstrukčního provedení. Pod pletscí jehlou 1 je umístěn svislý stopr ł,.přićemž každé pletací jehle 5 přísluší vždy jeden...

Zařízení pro manipulaci se součástmi válcového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269221

Dátum: 11.04.1990

Autor: Blažík Otakar

MPK: B23Q 7/04

Značky: válcového, součástmi, zařízení, manipulaci, tvaru

Text:

...zedržována obloukovým zakončením 3 podávecích ~ ramen 1. Jakmile podávaní ramena 1 i odebírecí ramene g dosáhnou polohy, znázornená na obr. 3, dojde ke změně smyslu jejich otáčení. Nabírací nos lg se dostane pod přívodní skluz lg, menípulovane součástí 32 ee po něm odvalí, až se první z nich opět opře o doraz lg, zatímco nabraná manípulovaná enučást 22 přopadne-do opärnáho lůžka lg na prívodní ploše gg podávacích roman 1, viz obr. A. V...

Zapojení číslicového řízení pro ovládání elektrohydraulického servoventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269220

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jalovecký Rudolf, Štěpánek Miloš, Třetina Karel

MPK: G05B 19/18

Značky: zapojení, ovládání, servoventilu, řízení, číslicového, elektrohydraulického

Text:

...a jejich přímé ovládání číslicovým obvodom, napŕ.Na připojeném výkresu je znázorněno přikladně provedení zapojení číslícového řízení pro ovládání elektrohydraulického servoventílu. K míkroprocesoru 1 je připojen první programovatelný časovač §, například první sběrnicí g. Druhý programovatelný časovač 5 je připojen k prvnímu programovatelnému časovači 5, například druhou sběrnicí §, a k níkroprocesoru 1, například třetí sběrnicí É, a dále k...

Tlumené dopadové místo pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269219

Dátum: 11.04.1990

Autori: Neruda Jiří, Dvořák Jiří, Drs Jan

MPK: B65G 39/14

Značky: dopravníku, dopadové, pásového, tlumené, místo

Text:

...svou výškou presahuje hranu pripojené kotevní patky. Pružná výplň může být vytvořena z vrstev gumového dopravniho pásu.Hlavní účinek tlumeného dopedového místa pásového doprevníku podle vynálezu spočívá v tom, že tlumivý účinek pružně upevněného válečkového roštu je násoben tlumici schopností kotevního uložení nosného rámu kotevní patkou v pružném kotevním lůžku kotevního rámu. Nadto jde o uložení snadno reelizovetelné, levné a...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269218

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Makovička Jan

MPK: H01L 25/00

Značky: součástka, výkonová, polovodičová

Text:

...eoučáetke, která je závislá na polovodičová eoučáetce podle bodů l ež 4 předmětu vynálezu če. eutorekáho oevědčení č.226 252 e jejíž podstete spočívá v tom, že do vybrání základu je vloženo děrovená főlie z ternopleetuŘešení výkonové polovodičové eoučáetky podle vynálezu odetreňuje deforuece základu eoučáetky, e tím í nebezpečí popreekání keramická desky etevebního prvku e negetívni ovlivnêní peremetrô eoučáetky. Kromě toho se enížuje...

Předřezávací nástroj zařízení na výrobu dřevěné vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269217

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mlejnek Jan, Kovář Antonín

MPK: B27L 11/04

Značky: zařízení, předřezávací, výrobu, nástroj, dřevěné

Text:

...nástroj zařízení nevýrobu drevene vlny podle vynálezu, jehož podetetn epočivi v ton, že ne hřidelt Jo otoč nö vloženo eede nnohobfitýoh kotoučovýoh nožiků, ktere jeou no OVÚI obvodu opotřony zuby, tvořici nařezúveci břityoUvedený řeěonin eo zvýši životnost nñotrojo e enižt oo potřebu náhrednich náetroJO. sadu nnohobřitýoh přodřezávooioh nožiků je možne nnohokràt pootočit po otupeni, pro tože nožiky nohou it velký počet zubů, tvořioi...

Přenosná bouda pro odchov telat

Načítavanie...

Číslo patentu: 269216

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brož Václav, Kymla Jan, Kletenský Josef, Bláha Jaroslav, Matoušek Aleš

MPK: A01K 1/02

Značky: bouda, odchov, telat, prenosná

Text:

...prostoru boudv. stejnou funkci splní tento meziprostor i v letním období. Sloužit může i jako pomocný skladovací prostor pro stolivo s seno. vPříkladná provedení je na obrázoíehl - 4, kde na obr. 1 je boční pohled na boudu s dvorkem, ne. obr. 2 půdorys boudy bez střešní deslq s, dvorek, na cla. 3 pohled do bmxdy bes přední stěny a na obr. 4 pohled na boudn se sklopeným hrszenín dvorkn.Přenosní bouds je sestavena z nosného rámu z, na ktorý...

Zařízení pro připojení zkoušených desek plošných spojů k testovacím systémům

Načítavanie...

Číslo patentu: 269215

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lizák Vladimír

MPK: H05K 13/00

Značky: testovacím, systémům, desek, připojení, spojů, zkoušených, plošných, zařízení

Text:

...mají profil tvarů In,jehož delší strana je připevněns k přední, respektive zadní části nosiče g s kratší strana přesahnje přes izolační desku 1 v těene blízkosti nad ní a je vedena přes levý s pravý zámek g a 2. Na konci dvou vodioíoh kolíkd j, je připevněna horní deska lg ve tvaru U,která je nosnou částí pro upevnění zkouäených desek plošnýoh spejd. Na rovnoběžnýoh stranách této horní desky gg, ktoré jsou orientovánv ehodné s podélnýni...

Způsob leptání hliníkového kontaktu Al výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269214

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kačer Jan, Pojman Pavel, Říčařová Daniela, Zamastil Jaroslav, Andrš Vladimír

MPK: H01L 21/28

Značky: leptání, kontaktů, hliníkového, polovodičových, součástek, výkonových, způsob

Text:

...nedoleptají celé části motívu, která je nutné mechanicky odetraňovet, jinak vodou ke zkratom na kontaktovans etruktuře.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob leptání hliníkového kontaktu A 1 výkonových polovodičových součáatek podle vynálezu, jehož podstate spočíva v ton, že povrch polovodičoveho systemu opatřený hliníkovou kontaktní vrstvou se selektívně loptá přes fotorezis~ tovou masku ve směsi kyselín orthofosforečne, dusíćné s octovó v...

Mechanický drapák

Načítavanie...

Číslo patentu: 269213

Dátum: 11.04.1990

Autori: Grošpic Ivan, Gutheil Miroslav, Krupička Karel

MPK: E02F 3/413

Značky: drapák, mechanicky

Text:

...znázorněn n výkresu,kdo je znázorněno duté váloově těleso s drapćkovým koše ve svislćm řezu.Součástí mechanického drspálcn podle vynález je duté váloově těleeo 1, opatřeně nehoře v čele g spojníkom 2 pro unáčecí tyč Q s dole spojovací přísmbou AQ pro připo-r jení drapálnovčho koše g. uvnitř dutěho váloověho tčlesa 1 je uepořádán kladJcostroj g, sestávející z pevná klsdnice JA spojené se spojníkem g unášeoí tyče g e ze zdviheeí klsdnioo l...