Archív za 1990 rok

Strana 70

Polymerní sazový koncentrát pro barvení akrylonitril-butadien-styrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269292

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sedláček Jiří, Dvořák Václav, Konečný Dušan, Hašová Věra, Pavlíček Jiří, Peiger Pavel, Čermák Jiří, Grmela Vladimír, Konečná Věra

MPK: C08J 3/22, C08L 55/02

Značky: koncentrát, kopolymerů, polymerní, akrylonitril-butadien-styrenových, barvení, sazový

Text:

...isobutylstearát, soli a estery kyseliny stearová, hydrogenované, ztuženě ži vočišné tuky, stearin, di - stearyàexylendiamidea jiné. Jako saze lze použít saze rezortové, kanálové nebo termícké, případně i černá organickú barviva.Přednosti směsí připravených podle vynálezu Je dosažení vyšší houževnatosti vůči směsím připravených na bázi sazových koncentrátů s plasty.V rámci přípravy sazového koncentrátu bylo k práškovému ABS (Forsenu 548)...

Polymerní sazový koncentrát pro barvení standardního a houževnatého polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269291

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kovařík Jan, Grmela Vladimír, Čermák Jiří, Hašová Věra, Peiger Pavel, Pavlíček Jiří, Bláha Jaroslav

MPK: C08L 25/06, C08L 51/04, C08J 3/22...

Značky: sazový, standardního, polystyrenu, houževnatého, barvení, koncentrát, polymerní

Text:

...perličkového Krastenu 127 s 2 hmot. díly výše uvedeného sazového koncentrátu. Směs byla zhomogenizována na rychlomísiči a pak zgrenulovéna. Ze získaného materiálu byla připravena zkušební telesa na vstřikovacín lisu a byla vyhodnocena Jejich rázová a vrubove houževnatost podle ČSN č. 640612. Vlastnosti materiálu jsou uvedeny v tabulce.V rámci přípravy sazováho koncentrátu bylo k blokovému SBS kopolymeru (vysokomo 1 ekulárnímu s 30 ...

Způsob likvidace olejových emulzí dispergovaným hydrogenem kyseliny křemičité

Načítavanie...

Číslo patentu: 269290

Dátum: 11.04.1990

Autor: Volák Vojtěch

MPK: C02F 1/24

Značky: emulzí, kyseliny, dispergovaným, způsob, hydrogenem, likvidace, křemičité, olejových

Text:

...gel kyseliny kremičité byl diepersován v prídavné vodě pouze vysokými otáčkami míohadla. Použitím mleoího zařízení, která umožní prípravu částic gelu o vyšší disperzitě lze očekávat zlepšení oeemulgačních výsledků. Z 1 ml vodního skla bylo při laboratorních pokusech připravováno 50 až 100 ml disperse křemičitého gelu, tedy celkově ředění vodního skla doeahuje poměru 150 až 100. U poloprovozního pokusu byl volen ředicí poměr...

Nízkoviskózní epoxidové kompozice pro vakuoinjekční impregnaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 269289

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dobáš Ivan, Patev Nikolaj, Lachmann Zdeněk

MPK: C08L 63/00

Značky: nízkoviskozní, epoxidové, impregnaci, kompozice, vakuoinjekční

Text:

...a łlm-diglycidylderivátąrprimámíoh e/nebo eekundárníoh mind obeehujícíoh Jeden nebo více tématických kruhu. Arometiolqý kruh může být dále eubstítuovún napr. elkylekuzpinami e počtom uhlíků 1 až 5, hąlogenovými etomy, elkoxyekupinami s počtom uhlíků l až 5 nebo hydroxylovými aku» » pinemi. Jekovpŕíkled použitých glyoidylderivetů lze uvćet mll-diglyoidylenilin, NJł-di i glyoídyl-p-toluidin, MJC-diglyoidyl-o-snisídin,...

Gravitační svislá tepelná trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269288

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šámal Václav, Jonák Jiří

MPK: F28D 15/02

Značky: gravitační, trubice, svislá, tepelná

Text:

...štěrbiny s statické váhy sloupec kondensátu nad ní dochází dále v odpařovscí zóně k rovnoměmému omývéní vnitřním povrchu vélcovéhoplášte kondensátem, který se rychle odpařtxje. To má pozitivní vliv na tepelný výkon tepelné trubice.Dále bude popeáno příkledné provedení gravitační svislé tepelné trubice podle vyná~ lezu na připojeném výkresu, kde ne obr. I je~svislý řez osou tepelné trubice a na obr. 2 je vodorovný řez tepelnou trubicí...

Montážní stolice přímočarých hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269287

Dátum: 11.04.1990

Autor: Holub František

MPK: B23P 19/04

Značky: přímočarých, hydromotoru, montážní, stolice

Text:

...rovina preložené osou g, do válcových okraju o většina průměru, a jednak otočné uloženév hornioh koncích výkyvných ramen ü, jejichž dolní konce jsou spojeny hřídelem Ř, otočněruloženąŕm svými konci v ložiskových skřiních łg, připevněných základnami iz k desce 4 §. Břidel 55 přechězí ne svém jednom konci do stevěcí páky 52, v jejimž konci je výkyvně -uloženo oko krátké pístnice 29 stavěciho válce Ži,uloženého svým oken výkyvně kolem...

Ampule pro růst monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269286

Dátum: 11.04.1990

Autori: Barta Čestmír, Hejl Milan

MPK: C30B 35/00

Značky: rtuti, monokrystalů, ampule, halogenidů, jednomocné, růst

Text:

...zvětšuje i celý polykryetelický zárodekl Krystalová zrna, která jsou nejv-ýhodněji orientována vůči smeru izoterm teplotního pole rostou nejrychlcji, a proto postupně zatlačí ostatní méně výhodne orientovaná krystelová zrna a celkový počet jednotlivých krystalů ve Iázovén rozhraní zárodku se výrazně zmenší. Málokdy však tento vývoj vede k nastolení dominantního postavení jediného krystalu.Rovněž použití ampule, v níž krystalový zárodek vzniká...

Způsob tepelného zpracování monokrystalů trigermanátu tetravizmutitého – BGO

Načítavanie...

Číslo patentu: 269285

Dátum: 11.04.1990

Autori: Boháček Pavel, Trunda Bohumil, Barta Čestmír, Richter Otakar, Pavlíček Zdeněk

MPK: C30B 29/22, C30B 29/32, C30B 11/00...

Značky: monokrystalů, zpracování, tepelného, způsob, trigermanátu, tetravizmutitého

Text:

...k teplote o 10 °C nižší, než je teplota tání, tj. 1 050 °C, tohoto monokrystalu.Způsob tepelného zpracování monokryatalů podle vynálezu umožňuje zvýšit luminiscenční účinnost, snížit ebsorbci luminiscence v monokrystalu, a tím i zlepšit energotickou rozli šovací schopno st.Temperaci monokrystalu za vysokého parciálního tlaku kyslíka dochází k dihĺzi kyslíku monokrystalem, a tím se odstraní vakance kyslíku, ktoré se vy-tvořily během růstu...

Zapojení synchronizovaného impulsního stabilizátoru napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269284

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H02M 3/10

Značky: synchronizovaného, impulsního, napětí, zapojení, stabilizátoru

Text:

...vývodu upínecího členu 3, k zápormä pőlům obou kondenzátorů 6 a lg, k druhým vývodům obou zátěží z a lg, k zápornému pőlu zdroje referenčního napětí II s k anodě rekuperační diocLv lg. Druhý vývod tlumivlq l je současně přípojen ke riadnemu pőlu druhého kondenzátoru li, k prvnímu vývodu dnzhé zátěže lg s k prvnímu vstupu 21 nepěřového kompnrátoru g, kde jeho výstup g je epojen s řídícím vstupen § 1 spínače § e kde druhý vstup gg nspětového...

Omezovač rychlosti zdvihacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269283

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jaroš František, Moc Jan, Kolář Miroslav

MPK: B66B 5/04

Značky: rychlostí, omezovač, zdvihacího, zařízení

Text:

...kladka g spolu se zarážkami § a popřípadě i vačkou 2 § jsou tvořeny jediným odlitkem. Na stojanu gl je dále pomocí druhého čepu g otočně uloženo vshadlo l. Druhý čep § 17, okolo kterého vshsdlo l kývá, muže být upevněn do stojanu gl bud pod kladkou gg, nebo v neznázorněné alternative při prodlouženém stojanu gl nad kledkou gě. Vahadlo l ve tvaru dvojramenně páky je tvořeno levým ramenem 2a pravým ramenem g, přičemž levé rameno 2 vshadla l...

Zařízení pro výrobu aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269282

Dátum: 11.04.1990

Autor: Krásný Jaroslav

MPK: A61M 11/00

Značky: výrobu, zařízení, aerosolů

Text:

...tvaru vyměnitelného deflektorového tunelu se závíslým parabolickým zrcadlem řídíme za využití vzñikajícího náboje statické elektřiny přesně velikost kapekaerosolu. Přesná řízení velikosti kapek aerosolu pomocí výměnněho deflektorového tunela s parabolickýn zrcadlem umožňuje dosažení vyšších terapeuticlqřch výsledků při léčení obtížných bronchitických onemocnění, léčení verroazy včelstev a prodloužení životnosti turbin i jiných mechanizmu...

Způsob stanovení 2-/(benzyl-anilino)/-2-imidazolinu, 2-(naftyl-methyl)-2-imidazolinu a 2-(tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazolinu v lékových formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269281

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: A61K 31/155

Značky: způsob, formách, 2-(tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazolinu, 2-(naftyl-methyl)-2-imidazolinu, lékových, stanovení

Text:

...typu s kovalentně vázanými lqanoethylovými skupinami o velikosti části 5 až 10 /um metodou vneJšího standardu. Mobilní ráze Je tvořena roztokem octanu sodného o koncentraci 5 až 100 101/1113 a kyseliny octově o koncentraci 5 až 100 mo 1/m 3 ve směsi 40 až B 5 33 obJ. acetonitrilu a 15 až 60 obJ. destilovaná vod. Průtok mobilní fáze Je v rozmezí 0,4 až 2 ml/min, přičemž Jsou všechny vzorky včetně roztoků standardu reděny mobilní...

Způsob regenerace dihydrátu hydrochloridu L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269280

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrbata Jiří, Ferenc Milan

MPK: C07C 99/12

Značky: regenerace, způsob, hydrochloridu, dihydrátu, l-lysinu

Text:

...na běžné zařízení -a nevyžaduje použití speciálních chemikálií. Regenerovaný dihydrát hydrochlorid L-lysinu je vysoce kvalitní a ve všech bodoch vyhovuje kvalitativním požadavkům nomyypro čistý dihydrát L-lysin, a to i v případě,použije-li se pro optické ätěpení L-lysin horší kvality. Příprava je navíc prakticky bezodpadové.Následující příklady provedení způsobu podle v-ynálezu pouze dokládají, ale neomezují.K auapenzi 31.9 s (0,1 mol)...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy L-lysin – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269279

Dátum: 11.04.1990

Autori: Skácelová Eva, Ferenc Milan, Hrbata Jiří

MPK: C07C 99/12

Značky: propanové, pomocná, čisté, soustavy, způsob, štěpením, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl, l-lysin, kyseliny, opticky, štěpicího, činidla, použití, báze, výroby, racemátu

Text:

...až 50 vodného roztoku) v množství 0,5 až 0,8 molu na 1 mol racemické kyseliny. součet molárních koncentraoí použitých bázi by měl být 1,05 až 1,5 molu na 1 mol raoemické kyseliny. Produkt postupně krystaluáe, krystalizace Je prakticky dokončena po 2 až 6 hodinách míchání. Vyloučená L-lysinová sůl ()-kyseliny se odsaáe, dobře pronyje methanolem a po rozpuätění v destilovaně vodě se produkt uvolni úpravou pH roztoku pomocí 10 kyseliny...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy hydrochlorid L-lysinu – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269278

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrbata Jiří, Ferenc Milan

MPK: C07C 99/12

Značky: činidla, způsob, štěpením, hydrochlorid, výroby, racemátu, čisté, soustavy, pomocná, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl, l-lysinu, použití, báze, kyseliny, propanové, štěpicího, opticky

Text:

...3 x 40 ml destilované vody a vysuší. Získa se 13,85 5 produktu o /°ő/§ 25 447,87 ° (c 0,5 met hanol). Příklnd 231,94 g (0,1 mol) kyseliny erythro-(1)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfeny 1)propanové se suspenduje ve 450 ml methanolu a po 10 minutách mícháni se k suspenzi přidá 1,87 5 (0,11 mol) amoniaku ve formě vodného roztoku. K vzniklému čírému roztoku se poté přidá roztok 12,03 5 (0,055 mol) hydrochloridu L-lysinu...

Zařízení pro zmrazování produktů v rotačních obalech

Načítavanie...

Číslo patentu: 269277

Dátum: 11.04.1990

Autori: Blažek Ivan, Venkrbec Vít

MPK: F26B 5/06

Značky: zmražování, zařízení, obalech, produktů, rotačních

Text:

...je na vstupu spojene přes potrubí a kapalinotěsnou vanou a na výstupu je spodeno s přívodním potrubím, vedeným do rozdělovače chladícího média, rozstřikovaného na rotační obaly. Kapalinotěsná vans je tvořena vertikální ná Adobou, ve vrchní části opatřenou horizontální přepážkou, která otavřenou vertikálnínádobu rozděluje na prostory, mezi kterými je proveden průchod. Pod horizontální přepážkou jsou vytvoreny komory, oddelené lamelani....

Zařízení pro upevnění termokontaktních bubnů nad širokopracím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269276

Dátum: 11.04.1990

Autori: Havlík Otto, Kryštůfek Jiří

MPK: D06B 3/22, B65G 21/00

Značky: upevnění, širokopracím, bubnu, zařízení, strojem, termokontaktních

Text:

...textílie pres buben závěsného rámu se může provést podle konkrétních podmínek na širokoprecím stroji. Textilie se může vést přímo od ždimacioh vélcú na buben nebo se může smočít J prací vaně a odtud vést na buben. Nadměrné množství lázně z pre- « ci vany se může snížit stiraci lištou umistěnou pod bubnem. Při dlouhém úseku volně dráhy textílie mohou vzniket přehyby a trvalé deformace textílie. Proto se před bubenjisti, že na buben...

Samolepicí alba a katalogy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269275

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kotík Luděk

MPK: B42D 1/08, B42F 5/00

Značky: samolepicí, katalogy

Text:

...alb a katalogu, obaehujících vnitřní listy určené pro adjuetaci fotografií a jiných předmětů a se anímatelným plošným krycím materiálem, jsou podle vynálezu odstraněny tím, že vnitřní listy určené pro adjustaci fotografií nebo jiných předmětů Jsou vytvoreny főlií z uměle hmoty nebo papírem, který je opatřen po celé ploše vrstvou kontaktniho lepidla a snímatelným plošným krycím materiálem k překrytí celoplošně naneaeného lepidla je...

Způsob snížení prášivosti sušených produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269274

Dátum: 11.04.1990

Autori: Moravec Vlastimil, Votápek Václav, Nový Daniel, Dočkal Petr, Baum Zdeněk, Friml Zdeněk

MPK: C09K 3/22

Značky: snížení, způsob, prášivostí, sušených, produktů

Text:

...0,05 až 10 ž hmot. vztaženo na upravovany produkt, ve tormš jemne rozptýlených častíc, což se výhodou provádí náatŕikem dvoulátkovou tryskou, kde hnací plyn je vzduch neboąpára., a to přímo do sušicí komory, pneumatické dopravy, před nebo za cyklony, do rluídního lože, a nebo se tento neionogenní tenzid přímo zamíchá do ueušeného produktu. uPráškové produkty takto upravené Jsou sypké a neprášivéupo dlouhodobém skladování, ta. po delší době...

Filtrační svíčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269273

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mrština Václav, Kouřil Jiří, Kučera František

MPK: B01D 29/32

Značky: svíčka, filtrační

Text:

...pojiv do bočnic,tvořících současně upínací armaturu.Výhodou filtrační svíčky pro čištění kapalných médií podle vynálezu je její postupné zenášení čáaticemi, které se ukládají postupně podle velikosti v plném průřezu filtru. Takto vytvořený filtr má vysokou kapacitu pro záchyt mechanických částic.Filtrační avíčka Je vytvořena z polypropylenové nosné perforované armatury, na které Je vytvořena vrstva ze tří ovinů polyesterové textílie o...

Kryt alespoň jednoho chapače ramenového šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269272

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kunc Jiří, Strya Josef

MPK: D05B 73/06

Značky: stroje, jednoho, chapače, alespoň, šicího, ramenového

Text:

...desky. Z hlediska náběhu e pohybu itého díla je však značné účelne tvorovat kryt łi 3 přední atěnou 33, zadní atčnou gž a boční stenou gg, veaměa 5 radiuaovýní přechody na horní povrch krytu Ag. Pro hanípulocí s krytem łg se ve znázorněnéo příkladu provedení vyžaduje, nby výška zadní stěny gâ byla menší než velikost mezery mezl přítlačnou patkodhgz v její zvednuté poloze a atehovou deskou łg. Zbývající dvě stěny gi, gg krytu łi spíše již...

Způsob výroby hydrochloridu selegilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269271

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jiří, Pihera Pavel, Pospíšil Josef, Brůnová Bohumila, Kvapil Lubomír, Hájíček Josef, Hrbata Jiří, Ferenc Milan

MPK: C07C 87/29, C07C 85/04

Značky: výroby, hydrochloridu, způsob, selegilinu

Text:

...kryatallsoce sloučenlny vzorce 1 probihá J vysokou výtěžnoeti, o rozpoučtědlo ná zároveň vysokou čistící schopnost. Pro kryotnllzacl je možno dále s přijatelnýu výsledkom použít I aceton.Při olkylačni reakci je možno použít se stejný výsledken recemické aloučeniny vzorce II i obou jejích Inantionerů.zjistili jsme, že sloučeniny vzorce I je možno vyrábět 9 vysokou výtěžnostl a ve vysoké člstotě za mirných podmínek bez použití silných host,...

Zapojení k nastavování hranic časových oken pro vyhodnocování dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 269270

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolouch František, Skřivánek Leopold

MPK: H03L 7/00

Značky: hranic, časových, nastavování, vyhodnocování, zapojení

Text:

...první řídící svorku 6 pro připojení na neznázorněný první číslicově-analogový převodník. Výstuplg druhého spínače § 33 je přípojen přes pátý odpor R 5 na první vstup 92 ladící kapacity druhého napětím řízenéb oscilátoru 323 g. Mezi první a druhý vstup 92, 23 ladící kapacity druhého napätím řízeného cscílátoru íje připojen šestý kondenzátor C 6. Napájecí přívod 91 druhého napätím řízeněhooscilátoru vga je připojen jednak přes pátý kondenzátor...

Filtrační zařízení k separaci tuhé látky od roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269269

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rada Václav, Šíl Karel

MPK: B01D 46/24

Značky: tuhé, filtrační, separaci, látky, zařízení, roztoku

Text:

...tuhé látky od roztoku odstraňuje filtrační zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že plâšč, dno se sedlem, podložka opatřená otvory vložená do sedla dna jsou vyrobeny z teflonu, nástavec pro napojení sání a trubice pro odvod filtrátu jsou skleněné.vynález lze uskutečnit na zařízení, jehož podstatou je to. že dno s teflonovým zábrusem je spojeno s nádobou pro jímání filtrátu vyměnitelným skleněným nástavcem se...

Zařízení k odměřování polohy výtlačné tyče v koksovací komoře

Načítavanie...

Číslo patentu: 269268

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 41/00

Značky: odměřování, komoře, tyče, výtlačné, koksovací, zařízení, polohy

Text:

...uspořádána ve vodítkách konstrukce výtlačného stroje a rotační osa dolní převodové kladky je připevněna ke konstrukcí výtlačněho stroje a obě převodové kladky jsou opásány smyčkou ocelového lanka, jehož jeden konec je připevněn ke konstrukcí výtlačného stroje a druhý konec tohoto lanka je upevněn na výstupním hřídeli pohonu výtlačné tyče, přičemž k ose rotace horní převodové kladky je připevněno lanko s ukazatelem, které je přepásáno přes...

Způsob přípravy celulózových materiálů s imobilizovanou cholinesterasou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269267

Dátum: 11.04.1990

Autori: Halámek Emil, Kobliha Zbyněk, Kučera Jiří, Tušarová Ivana

MPK: G01N 33/15

Značky: cholinesterasou, přípravy, imobilizovanou, způsob, materiálů, celulózových

Text:

...roztoku na tenkou vrstvu celulosového materiálu.Způsobem přípravy celulosových materiálů s imobilizcvanou cholinesterasou je dosahováno nového účinku tím, že připravené filtrační a sorpční materiály je možné opakované a dlouhodobě používat až do ztráty hydrolytické aktivity bez nutnosti používat reaktivní materiály vyvinuté pro imobílizaci enzymů nebo speciální chromatoqrafické materiály. Vyššího účinku je dosahováno použitím...

Nosič trvalých licích forem s dvoustranným vyhazováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269266

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ston Jiří, Mazurka Miroslav, Schiebl Antonín, Sitta Jaroslav

MPK: B22D 17/22, B22D 15/00, B22C 9/06...

Značky: dvoustranným, nosič, forem, trvalých, licích, vyhazováním

Text:

...1 a spojenými čtyřmi pevnými vodicími tyčemi g na jedné straně pevné uloženými, uprostřed spojuje kloubldvojdílné vzpêry 31 druhou nosnou desku 19 a druhou rámovou deská 8 kloub 1 dvojdílné vzpěry a spojuje druhou nosnou desku la a konzolu j. s čepyrdruhé rámové desky § dohromady s dvojici horních klik j, dlouhých spojovacie) ojnic 5 a krátkymi spqjovacími ojni. cemi 6. přičemž v druhé rámové desce g je uloženo první pouzdro g uvnitř s...

Zapojení číslicově analogového převodníku s rozšířeným převodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269265

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lang Pravdomil, Trhlin Alois, Sůva Jaromír

MPK: H03M 1/06

Značky: rozšířeným, zapojení, analogového, převodníku, číslicové, převodem

Text:

...až §lLk každého výstupniho paměčověho bloku êàł až § 45 Výstup§gl až 53.k každého výstupního paměčového bloku § 41 až§Lk je spojen s odpovídajicím analogovým výstupem łQłł až łgłàä zapojení. Pžeplsovací vstup § 24 až §gkkaždého výstupního pamětového bloku áàł až äàä je spojen s odpovídajlcim přepisovacím výstupem 13.1 až łgL§ řidlcího bloku 5. Každý záplsový výstup łgàł až lg 4 nŕidic 1 ho bloku lje spojen se zápísovým vstupem gggł až 335...

Zařízení pro uložení pracovních prstů na rotorech obracečů a shrnovačů píce a jiných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 269264

Dátum: 11.04.1990

Autor: Březina Stanislav

MPK: A01D 78/10

Značky: shrnovačů, píce, obracečů, uložení, prstů, zařízení, jiných, pracovních, rotorech

Text:

...upravena zajištovací krytka pripojená k trubkovámu lůžku.Řešení podle vynálezu má ty výhody, že montáž a demontáž pracovních prstů je jednoduchá a nevyžaduje speciální spojovací materiál. Pracovní prsty, uložené v podélně deleném trubkovám lúžku, mají možnost výkyvu, nejsou upevněny za stred prstu, ale jen opřeny proti podélněmu posunutí a kruhovému otočení, čímž se snižuje možnost prasknutí pracovního prstu v kritickém místě. Vinutí...

Způsob číslicové filtrace obrazu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269263

Dátum: 11.04.1990

Autori: Špunda Jan, Pochman Jiří

MPK: H04N 17/02, G06F 15/60

Značky: zapojení, tohoto, způsob, provádění, filtrace, způsobu, číslicové, obrazů

Text:

...multiplexeru. Dále na vstup první násobíčky, jejíž výstup je prłpojen ke tŕetímu datovému vstupu prvního multiplexeru. Dále na druhý datový vstup druhého multlplexeru a vstup ćtvrté násobičky dvěma,jejíž výstup je přípojen ke ćtvrtému datovému vstupu druhého multíplexeru. Pritom druhý datový vstup bloku násobení a větvení je ptípojen jednak na vstup třetí násobíčky dvěma. Její výstup je přípojen ke tretímu datovému vstupu druhého...

Vysokoteplotní ucpávka,, zejména kovových rekuperátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269262

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hynčica Václav

MPK: F16J 15/56, F16J 15/16

Značky: zejména, vysokoteplotní, rekuperátoru, ucpávka, kovových

Text:

...vrstva a horní tvárná vrstva je tvořenanejméne jedním materiálem ze skupiny zahrnující keramická vlákna, minerální vlákna, kaolinová vlákna a graíitová vlákna. Sypká vrstva je vytvořena zejména z jednoho materiálu ze skupiny rahrnující šamotovou drt, písek, drt 2 pálených cihel a keramickou drt. Sypká vrstva mázrnitost maximálně 0,5 mm a měrnou hmotnost nejméně 1 500 kg.m 3.Výhodou vysokoteplotní ucpávky podle vynálezu je zejména to, že...

Tiskací lamela s ohřevem pevně nanesenými rezistory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269261

Dátum: 11.04.1990

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 17/14

Značky: nanesenými, lamela, tiskací, pevně, ohřevem, rezistory

Text:

...děje výlučne odtavením voskové barvy.K dosažení dokonalého tisku je však mimo teplotu potrebný také tlak, aby odtavená vosková barva byla zatlačena do povrchu usne. Tlak při tisku je nutný zvláště u usní s vláknitýmUvedené nevýhody odstraňuje tiskací lamela podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom, že vytápěcí resistor ve tvaru tenké vrstvy je nanesen bud na tiskací hranu tiskací lamely, anebo na plochu tiskací lamely těsně pod její...

Způsob odstraňování fluorovodíku a chlorovodíku ze sirného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269260

Dátum: 11.04.1990

Autori: Braun Petr, Brothánek Zdeněk, Kůstka Miroslav, Píša Jiří, Najmr Stanislav

MPK: B01D 53/00

Značky: chlorovodíku, sirného, fluorovodíku, plynů, způsob, odstraňování

Text:

...värianty odstraňování nečistot ze systému odsiřování kouřových plynů cyklickou metodou by bylo možno spojit vjedně odsiřovací lince, která by obsahovala jak uzel předpírky před absorpcí oxidu siřičitého, tak uzel kyselé rafinace. Takto získané řazení by však bylo značné komplikovaná.Nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož podstata spočíva v tom, že fluorovodík a chlorovodík se odstraní perciální kondenzací vodních par obsažených v...

Způsob čistění povrchu ocelových součástí a nástrojů a vytěsnění vody z povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269259

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sikač Jiří, Pilnáček Josef, Stanislav Jiří, Havránková Zdeňka

MPK: C23G 1/14, C23G 5/028

Značky: způsob, nástrojů, čištění, oceľových, povrchu, vytěsnění, součástí

Text:

...jako jsou tuky, oleje, bruaivo, kalící soli apod., jednak při průmyslovém využití zaručuje prüběžnou možnost reganerace použitých lázní s tr 1 chlorety 1 enem, vÉe~ tně lázně propojovací, což je základní podmínka pro udržení kvality procesu v trvalém provozu. Navíc je trichloretylen podstatné méně ekologicky škodlivý než k tomuto účelu většinou používaný freon.Možnost kontinuální regenorace je zajiätěna složaním propojovací lázně mezi...

Způsob dávkování monohydrátu zelené skalice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269258

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nejez Vladimír, Malý Dobromil

MPK: C01G 49/14

Značky: dávkování, zelené, skalice, způsob, monohydrátu

Text:

...charakterom dávkova ného monohydrátu, ktorý se nalepuje v oblastí hradítka (zdžený profil). Odchylky v kal ~ cínačním režimu se rozpoznejí s časovým zpožděním, když již byla negatívně ovlívněna kvalita e výtěžnost.Kalcínační pec je vyhřívána protiproudně topným plynem, přičemž koncové plyny unikají do komína.Výše uvedené nedostatky se odstraní způsobem dávkování monohydrátu zelené skalice do kalcinační pece vyhřívané protíproudně topným...

Zapojení statoru jednofázového elektromotoru zejména čerpacího agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269257

Dátum: 11.04.1990

Autor: Reiner Jan

MPK: F04D 15/00

Značky: jednofázového, agregátu, zapojení, statoru, čerpacího, zejména, elektromotorů

Text:

...55 ve vnitřní řadě spodní sekce. První vodič § elektrické sítě jo spojon so äestým konoktorovým kontaktom já uspořádaným ve vnitřní řadě horní sekce, přičemž druhý vodič 1 elektrické sítě je apojen s prvním konektorovým kontaktom 31. Třetí konektorový kontakt 33 je spojen se sedmým konektorovým kontaktom 47 uopořádanym ve vnější ŕadě pravé sekce nahořo.U propojovací koetky Ž jsou uopořádány 1 horní sekci vo vnější řadě první propojovací...

Ovládací mechanismus skříňové diskové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269256

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondra Josef, Lukeš Miroslav

MPK: F16D 55/00

Značky: skříňové, diskové, mechanismus, ovládací, brzdy

Text:

...brzdy podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázoměn boční pohled s na obr. 2 je uveden čelní pohled na ovládací mechenismus.Ovládací mechanismus s dvojici tlsčných disků 1 je uložen do skříně 1, která je opstřene kruhovým otvorem g. Vlastní ovládací mechenismus je sesteven z táhel §, vidlice i a k ní rozebirstelně připojeněho dříku ž. Táhla § jsou jedním svým koncem otočně připojene k dvojici tlečných disků. z a druhým koncem jsou otoěně...

Způsob čistění surového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269255

Dátum: 11.04.1990

Autori: Parpel Jan, Dolejš Václav, Martinovič Viktor, Lederer Jaromír, Fryček Vladimír, Schamberger Jiří, Hozman Rudolf, Weigner Pavel, Bittner Bedřich

MPK: B01D 3/14

Značky: čištění, způsob, surového, dusíku

Text:

...množství pro úplnou spotřebu kyslíku na spálení vodíku a vede se při teplotě 50 až 200 °C a zatížení 1 000 až 10 000 11-1 na katalyzátor obsahující 0,2 až 0,6 š hmot. plstmy nebo/s paladia na game-alumině, potom se plyn odvédí ke spotřebě nebo se dočístí na konečný obsah kyslíka o sobě známým způsobem.Při způsobu čištění snrového dusíku podle vynálezu se proud surového dusíku 2 odplynu rektifikeční kolony vede na sání dmychadla, na...

Způsob izolace acenaftenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269254

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chvátal Ivan, Vymětal Jan

MPK: C07C 15/27, C07C 7/14

Značky: způsob, izolace, acenaftenu

Text:

...tvorby krystalů výchozího pracího oleje. Směs se za této teploty míchá po dobu 0,5 až 6 hodin, s výhodou po dobu 2 až 3 hodiny. Následně se odloučený krystalický podíl oddělí Iiltrací nebo odstředěním a promyjese 5 až 15 5 hmot. aromatického rozpouštědla, vztaženo na odloučený kryetalický podíl. Výhodné je, naočkuje-li se Žhlazená směs po dosažení teplotního rozmezí 5 až -5 °C přídavkem 0,5 až 10 hmot. a výhodou 1 až 2 hmot. acenaftenu...

Tvářecí nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269253

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kotek Vladimír

MPK: B21C 25/10

Značky: tvářecí, nástroj

Text:

...pevnosti a odolnosti vůči otěru, srovnatelnou se špičkovými korundovými materiály.Na připojoných výkresoch je znázornčno konstrukční řešení liaovacího nástroje pro vytváření práškových směsi a tažníce pro tvarování konstrukčních součástí z kompektních kovových materiálů.Na obr. ltje v řezu znázorněn lisovací nástroj sestávající z vložky 1 matrice podle vynálezu a kotvící desky g matrice.Na obr.2 je v půdorysu znázorněna tažnice pro vytváření...