Archív za 1990 rok

Strana 69

Zařízení k frikčnímu předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269332

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fajt Ludvík, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: frikčnímu, zařízení, předení

Text:

...vněj šího válce na podpěrnýoh klndkáoh s magnetickým přítlokem, na obr. 3 axonometriclqý pohled na podçěrně kladky vytvářejíoí both styku čtyřzíhelníkový obrazec a na obr. 4 vyznačení středu přítlałm mezi body styku.Frikční spřádscí ústrojí sestává v příklsdnćm provedení z vnějäího válce l s vnitř 2 CS 269 332 B 1ní frikční plochou l, ke kterému ,je bezdotykovč přisszen vnitřní perforovaný vélec g o s frikční plochou i. Oba válce vytváří...

Škrticí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269331

Dátum: 11.04.1990

Autor: Doležal Jiří

MPK: F16L 55/04, F16K 47/00

Značky: škrticí, zařízení

Text:

...z těleaa l opatřaněho vstupním hrdlem e výetupním hrdlom, mezi nímíž je v têleee l upravena průtočnà dutina ee škrtícím kanálem 5 ve škrtící vložce, v níž je uloženo pouzdro Š ae šeetí redíálními otvory Z v řadě za~ Gstänýmí do škrtícího kanálu 5. V pouzdro § je uloženo otočné duté vřeteno g ee šesti propojovacími otvory g v úrovní rediálních otvoru Z rozloženýni ve äroubovicí po 60 °c. škrtící kanál 5 je upravan mezi přepežkeei g...

Způsob výroby diltiazemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269330

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ferenc Milan, Hrbata Jiří, Přehnal Arnošt

MPK: C07D 281/10

Značky: způsob, výroby, diltiazemu

Text:

...navíc dochází k vylepšení pracovního prostředí s bezpečnosti práce. Další výhodou zpdsobu výroby je možnost aplikace závěrečných operací postupu k přečiětění analyticky nevyhovujíoíoh podílů aloučeniny I získaných z matečných louhů při výrobě substance.Způsob výroby podle vynálezu se provádí tak, že se sloučenina II v prostředí acetonu a v přítomnosti uhličitenu draselného alkyluje Z-(dímetłwlaminohthylobloridem. Po proběhnutě reakoi se...

Pákový ovladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269329

Dátum: 11.04.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: B62D 1/24

Značky: ovladač, pákový

Text:

...J.9 Jsou výkyvnč nad sebou nlošeny dva řídící třmeny 2. Třmenv Jsou. umístänv navzájom do kříže a vo střední části Jsou opatŤBW oválnými otvory g, kterými prochází středový ovládací čep g.V prodloužené boční části řídioíoh třmend 2, ktoré plní funkci svetelné clony, Jsou vytvořeny otvory JJ pro otavírání s uzavření cesty světelným paprskům mezi dvcjicemi op cs 269 329 m 3toelektroníokých spínaoíoh prvků gg, upevněnýoh v desce s tíštěnými...

Mechanická ucpávka pro kalová čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269328

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brichta Jaromír, Neischl Jaroslav

MPK: F16J 15/38

Značky: ucpávka, mechanická, kalová, čerpadla

Text:

...s možných variant provedení štěrbiny.Uopávkn podle vynález má v tělese g čerpadla pomocí kolíkn l upevněná a kruhovým těsněním g utěsněně ststorové sedle g. Ne ststorovu třeoí plochu g dosedá rotorová třeoí plocha a rotoru 1 ucpávw, tvořeněhc jednak rotorovým třecín kroužkem j utěsněným vůči hřídeli ftšsnicím kroužkem g, a jednak nnáäečenn 12 upevněným na hřídeli i pomocí šroubu g. Třecí kroušok j s unášeč g mají v přilehlýoh plochách...

Na jádře bromované kyseliny 3-(4-aminofenyl)propenové a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269327

Dátum: 11.04.1990

Autor: Nováček Libor

MPK: C07C 101/453

Značky: přípravy, bromované, jadre, způsob, kyseliny, jejich, 3-(4-aminofenyl)propenové

Text:

...s 220 g (1,6 mol) monoethylestem lqseliny mnnwá. zoo nl pyridinu a 15 m 1 piperidim. Zahřeje u s hodin na es °c. Po oohlazení reakční směsi se ethylestor kyselín 3-(4-emino-3-hromtenyl) propenové vysréží 2 litry vody, promyje vodou a překrystaluje z 80 etenelu. výtčžek 150 g, teplota an 111 a 113 °c. ~ Pro GIIHRBrNOZ (270,09) vypočtenosstôůl f C, 4.47 Ě H, 29,58 5 Br, 5,18 5 N nalezeno 48,9 5 G, 4.35 5 H. 29.88 ř Br. 5.25 5 N.150 g (0,55 mol...

Zapojení digitálního generátoru datových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269326

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smrčina Jiří, Řápek Zdeněk, Ženíšek Jiří

MPK: G08C 19/16

Značky: generátoru, zapojení, signálu, digitálního, datových

Text:

...96 různých soućtoo Při vhodna zvolených zsokrouhlonýoh vzorcich se celkový počet různých ooučto snižujeo Do pevná peelti se potos uloží zekôdovens součty s generuji se v zsvielosti ne vetupníe sledu bitů. vsechny eoućty lze vyjsdřit sexisslně sedsi edresnisi bity. výhodnejsí gsnerovsni lze doelhnout pouzitie Jedenácti edresníoh hitu 8 bito pro vyjádřsní kosbinsos signilu, 3 bity pro vyjldřeni vzorkovecího okesžiku Tvl ež Tvs.Ne obr. 1 je...

Víceúčelová poklopová vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269325

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čihák František, Forman Petr, Raudenský Josef, Podzimek Josef, Prachař Oldřich, Čábelka Jaroslav

MPK: E02B 7/20

Značky: plavebních, vráta, poklopová, víceúčelová, komor

Text:

...převodu e spojovací ramene, sbývsJící montážní díly tvoří pcklopová vrata, složení zprevidle. ze dvou dílů. V druhém případě tvoří montážní celok celá dolní část poklopových vrat, ložiska vrat, dvouramenná uhlová páka, ložiska pákověho převodu a oba. dosedaoí prahy. Pro montáž na místě pak bývá horní část vrat.Hlavní výhodou víoeuíčelovýoh poklopových vrat podle vynálezu Je zvýšení JeJich užitné hodnoty při Jen omezenám zásahu do Jejich...

Způsob regenerace aktivovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269324

Dátum: 11.04.1990

Autori: Drázský Josef, Fuchs Petr, Tomek Jindřich, Jindřich Luboš, Fišer Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: regenerace, způsob, aktivovaného

Text:

...byle osezene šesti kusy eeráterů Gyrox 288-S o proněru rotoru 2 880 eu e eožnoetí obouetrannáho chodu, označených podle smeru toku vody čísly 1 ež 6 u eekce I e čísly 1 ° až 6 ° u eekce II. Odpední vode v Inožetví 350 ež 500 D 3 . h 1 ae do ektivece přivádele ve eeěru její podálná oey přívodníe kenálee uníetěnýn ve etředová příčce, e tím, že se rozdčlovele do obou eekcí po jejich delce eystánee bočních vpuetí uníetěných podál přívodního...

Zařízení k vyrovnání nerovností průchodu výrobků glazovací linkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269323

Dátum: 11.04.1990

Autor: Staněk Bohumír

MPK: B24B 7/24

Značky: výrobků, linkou, nerovností, průchodu, vyrovnání, zařízení, glazovací

Text:

...má kliduý chod. zavěšaní talířů za okraj prapom nad jeho těžištěm je stebilní a bezpečně a je nenáročná na přosnost uložení ve směru jízdy doprsvníku a proto dovoluje přebírání talířů svisle pohyblivými nosiči výrobků a předávání zpět při nedě 2 CS 269 323 B 1lenóm vodorovné dopravníku, jehož šířka může být i větší než průměr miky talíře, a to bez zestavování průohodu telířů v místě přebírání.Příkledná provedení zařízení podle vynálezu je...

Způsob dávkování aktivovaných plnidel do bezdřevých papírů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269322

Dátum: 11.04.1990

Autori: Moravová Jarmila, Nováková Milada, Opltová Marta, Tauc Jaroslav, Štěpánková Helena, Loffajová Berta

MPK: D21D 3/00, D21H 3/66, D21H 3/28...

Značky: aktivovaných, plnidel, bezdřevých, papíru, způsob, dávkování

Text:

...aktivní ěkrob, nąčeä se proud suepenze druhé části takto aktivovaného plnidls smísí sméšovaoím čerpadla s proudem směsi suspensí bnničin a. první části zaručeného mnołą ství plnidlsoVýhody způsobu dâvlnovéní ektivovsných plnidel do bezdřevýoh papírů podle vynélezu spočívsjí zejména v doeehovíní stejnýoh pevnostních vlastností listu při zachování vygsbkó retenoe plnidel, eväek s podstatné sníženou spotřebou ektivačníoh činidel na bázi...

Průběžná pec pro tepelné zpracování materiálů, zejména kovových nebo keramických

Načítavanie...

Číslo patentu: 269321

Dátum: 11.04.1990

Autor: Zuna Zdeněk

MPK: F27B 9/12, F27B 9/00

Značky: zpracování, keramických, kovových, tepelně, zejména, průběžná, materiálů

Text:

...teplot mezi teplotou veázky s teplotou povrchu výperníku v danám místě pece cce 100 °c je prakticky využitelná pouze teplo e potenciálem vyšším než 850 °C. stávající konstrukční uspořádání průběžných pecí pro tepelné zpracování materiálů, zejména kovových nebo keramických, e nejmáně jedním cirkulečnim okruhem, neplněným teplonoanou látkou, je tedy pro převážnou většinu aplikací nepoužitelná nebo dovoluje využít jen malou část teple...

Probiotická inokulační směs pro přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269320

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kopečný Jan, Kalačnjuk Grigorij, Šimůnek Jiří

MPK: A23K 1/165

Značky: inokulační, přežvýkavce, směs, probiotická

Text:

...hlavní vlastnosti uvedených druhů. Celkový počet bnkterií v preparátu se pohybuje od 107 do 1 o 1 ° bakterii/g směsi a obsah všech jednotlivých menů v rozmazí 3 až 30 5 s celkového počtu. Široká rozmesí je däno počtom vitálníeh bakterií v lyofilizcvaném prepsrátu.Před inolculąeí je ueený preparát bakterií s výhodou smíehán ee sušeným niekam a resuspendován ve vodě teplé okolo 40 °c. Mládatdn je pcdáván na kořen jazyka. Inokulaoe se provádí na....

Zařízení pro řízení výroby optických křemenných preforem pro PCS vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 269319

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pechlát Miroslav, Kostka František

MPK: G02B 6/02

Značky: výroby, křemenných, zařízení, řízení, preforem, optických, vlákna

Text:

...krátkodebőho i dlouhodoběho cheraktennepermetry taiene preronq. číslicový způsob řízení otáčok teda( kladlq pouäítý v tomto zařízení zaručuJe vysokou stabilitu rychlosti tałení prefer i při nízkýeh otíčkćeh tałnő kladlq. Výhodou zařízení Je ivy-sokí stabilite všech Jeho parametrů a JeJich presná reprodukovetelnost. Dalším. výhodnú tohoto zařízení Je i Jeho vysoká Jednotnost v systému ovlídíní, rozsáhlě možností v zobrazování parametrů...

Zařízení pro zvýraznění jednotlivých poloh pákového ovladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269318

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šaray Luděk

MPK: B62D 1/14

Značky: poloh, ovládače, zvýraznění, pákového, zařízení, jednotlivých

Text:

...počet jeho zubů je rovon polovině celkového počtu poloh ovladače e přičemž do zubů segmentu zapadají dvě navzájom protilehle umístäná pružné zápodky. pevnä spojené s nepohyblivou částí ovladače.výhodou nového uspořádání je jeho jednoduchou. snížené pracnost a výrobní nenáročnost při optimální plnění požadovaná funkce.Příkladnâ provedení zařízení pro zvýreznäní jednotlivých poloh pákových ovladačů podle vynálezu je dálerblíže znázorněno na...

Patka pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269317

Dátum: 11.04.1990

Autori: Škrobák Josef, Řezníček Pavel, Zdražil Pavel, Laciga Jan

MPK: B60C 15/024

Značky: pneumatiky, pláště, pätka

Text:

...zatíiení. Při vysoké těsnoati je zároveň tvarom dosedaoí plochy zaručene, že nebude docházet ke koncentraoi napětí a jako jeho důsledku pak k neíměrnému opotřebení patlq v této oblasti.Teohnologiclq přínos řešení podle vynálezu spočívć v tom, že při výrobě pláštů a takto řešenou patkou odpadá dokončovaoí operace ořezävání patky.K bližším objasnění podstaty vynálezu slouží následující konkrétní příklad tvarovőho řešení path pläštš pro 13...

Kaskádní impaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269316

Dátum: 11.04.1990

Autor: Brož Jindřich

MPK: B01D 45/04

Značky: impaktor, kaskádní

Text:

...vynález vykazuje velmi nízke psrazitní depozice, jejichž mix-a je na spodní hranici běžných hodnot.Příklad předmětu vynálezu, ötyřtryskový äestistupňcvy impaktor jako aoučást odběrové sondy. je znázorněn na výkzeau, kde obr. 1 značí řez ze strany, obr. 2 pohled zdola, půdorys. dSestava impaktoru na obr. l se skládá ze vstupní šachty Zl, jež je zároveň tryskou prvního stupně, která je místäna axiálně nad nosnou kruhovou destičku 2 prvního...

Zařízení pro ovládání vypínání nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 269315

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hobza Antonín, Šesták Jan

MPK: D04B 15/60

Značky: zařízení, nože, ovládání, vypínání

Text:

...tak, že je najprve ohnut o 90 °. pak zpětně ohnut do původního smeru, opät ohnut o 90 ° e poslőze ohnut opět o 90 °. Ve zmíněné tvnrovnn( části je Vytvořeno prúohozí drážke 33 g Vodorovné ploche lg prvň 2 CS 269 315 B 1ho ohnutí tvoří doraz pro horní konec nože 2. Na horním konci nože 1 je uspořáàvdán stavitelný kroužek gg dosedejíoí na plochu AgA, přičemž vlastní těleso nože prochází drážkou Agg.Funkce výše popsaného zařízení je...

Zařízení pro řízení otáček pohonu pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269314

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drobný Josef

MPK: G05D 13/64, G01P 3/08

Značky: pohonů, pásového, otáček, řízení, zařízení, dopravníku

Text:

...g pravá vstupní hřídel 2s pravým ozubeným kolem 2 a levá vstupní hřídel 2 s levým ozubeným kolem lg. Pastorky ll jsou otočně uloženy na tělese poháněcího bubnu l. Každý paháněcí agregát, reprezentovaný pravou vstupní hřídelí 2 A levou vstupní hřídelí Ž, je opatřen kotoučam n brzdou, tj. pravá vstupní hřídel 2 brzdou 3 ą levá vstupní hřídel Ž brzdou §. Na obr. jsou vyznsčeny i otáčky 2 poháněoího bubnu 3, pravé vstupní hřídsli 2 odpovídají...

Zařízení pro ovládání protiproudu technologické lázně, zejména pracích linek surové vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269313

Dátum: 11.04.1990

Autor: Zítka Jan

MPK: D06B 5/22, D06B 23/20

Značky: zařízení, pracích, technologické, zejména, protiproudu, surové, linek, lázně, ovládání

Text:

...čer pedel.Nevýhodou dosud známých řešení u spádovýoh systémů je to, že není možné jednoduchým způsobem regulovet průtočně množství lázně v jednotlivých vonách s pro doaožení potřebného dostatečně velkého průtoku Je celý systém techniky komplikovsný. vzhledem ke znsčným výäkovým rozdílům hladin ve vonáoh.Nevýhodou systémů s elektrickými čerpedly je nsvío spotřeba elektrické ener~ gie. Jednoduchým způsobem regulovet výšku hladiny e...

Zařízení k vyvíjení páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269312

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trubač Ladislav, Lebduška Josef, Vencl Lubomír, Černík Jiří

MPK: A21B 3/04

Značky: pecích, pekařských, zařízení, páry, vyvíjení

Text:

...uvnitř pláětě a alespoň jedním vývodem páry napojeným na zvlhčovací blok, dále napojený pomocí nspájecího kanálu na přívod vody, přičemž zvlhčovaoí blok je tvořen hlavním kanálem opatřeným zúžením 5 vodní tryskou vyíatěnou ve vodní jínce a je tvořen alespoň jedním vyrovnávacím kanálem, pomocí něhož je propojena vodní jímks s hlavním kanálem a vodní jímkou napájenou napájecím kanálem.Výhodou zařízení k vyvíjení páry v pakařských pecích...

Způsob zvýšení aktivity heterogenizovaného katalyzátoru pro adiční reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269311

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švec František, Včelák Jaroslav, Hradil Jiří, Chvalovský Václav

MPK: C07B 37/02, B01J 31/28, B01J 37/00...

Značky: katalyzátoru, reakce, způsob, adiční, zvýšení, heterogenizovaného, aktivity

Text:

...ketelyzátoru bylo použito k adici 8 dílů tetrsohlormathsnu k 0.453 dílu styrenu při 70 °C za zcela stejných podmínek. Po 6 hod. zreągovalo 22,3 styrenu ne 1,1,1.3-tetreohlor-3-renylpropen. Dopování imobilizoveněho kstalyzátoru nízkomolekulárním eminem zvýší výtěžek udice l,4 krát.Vázený katalyzátor o obsahu 2,89 mgekv. Ou/g byl v tomto případě připraven na kopolymeru polystyrenu s divinylbenzenem o zrnění 0,3 až 0.5 m a hustotě 650 5/1,...

Objímková ucpávka hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 269310

Dátum: 11.04.1990

Autor: Adée Antonín

MPK: F16J 15/54, F04D 29/10

Značky: ucpávka, hřídele, objímková

Text:

...hrdla skříně § proti hřídeli 5 v rovině kolmá ho hřídel 5, vnitřní evorníky § jsou upevněny v hrdlo skříně §, vně její vystouplé, hledké, mezikruhové těenící rovíny äl. Ploohá objímka l je příložena jednou stranou k těsnící rovine §l. K druhé straně ploche objimky l jsou hladkou stranou přiloženy dvě příložky g, opetřená otvory pro vnitřní svorníky §. řwzi příložkemi 2 a hlavami volných konců vnitřních evorníků Q jsou vloženy tlečné...

Způsob stabilizace nápojů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269309

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lejsek Tomáš, Večeřa Ladislav, Škach Josef

MPK: C12H 1/02

Značky: nápojů, způsob, způsobu, stabilizace, zařízení, provádění

Text:

...k delšímu účelu, tj, jako nádrž tlekového vzduchu. uoístěná v mezíprostoru duplíkátoru. zdroje tlekováho vzduchu se běžná používá ve filtračních a etebílizačních linkách, jednak jako tlakového mádíe e jednak jako prostředku k čístění e ošetřování fíltračních zařízení. K ekonomickému využití prostoru dochází 1 v důsledku delší varianty provedení, kdy výdržníková nádoba je umístěna v duplíkátoru dávkovače etabílízečního prostředků nebo...

Způsob výroby nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269308

Dátum: 11.04.1990

Autori: Micka Vladimír, Rada Antonín, Wiesner Ivo, Klančík Luděk, Jarolímek Přemysl, Bruthans Václav, Wiesnerová Ludmila, Macho Pravoslav

MPK: C08G 59/06

Značky: výroby, nízkomolekulárních, pryskyřic, způsob, epoxidových

Text:

...W 350 9 50 vodného roztoku Ne 0 H a uvolněná raekčni teplo se odvádi chlezenim tak. aby reflux se udržovel na ůrovni 2 až 3 ml/min, Potom se reakčni smšs ochladína 55 °c a během 3 hodin se přikape zbývajicich 351 g 50 roztoku-Na 0 H. potomse reakčni smě nechá 20 minut doreagovat. Micháni se zastaví a odděli sa vodná fáze, organické fáza se neutralizuje na pH 6,5 a vakuovou destilact sa odděli těkavé složky Destilačni zbytek se při B 0 až...

Dvouchodý trubkový kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269307

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hynčica Václav

MPK: F28D 7/12

Značky: dvouchodý, rekuperátor, trubkový, kovový

Text:

...trubkami a středními trubkami je vyplněn tepelnou izolací a střední trubky jsou obklopeny vnějšími trubkami s konci zaslepenými dny na jedné straně e opačnými konci zasahujícími do vnitřního prostoru sběrné komory.Výhodou dvouchodého trubkového kovového rekuperétoru podle vynálezu je zejména to, že na úseku vstupu ochlazovaného média je konstrukce provedena tak, že v důsledku- chybu proudu vzduchu o l 80 ° a díky zvýšení teplosměnné plochy...

Způsob povrchové úpravy výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269306

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bendl Milan

MPK: C09D 5/28

Značky: úpravy, povrchové, výrobků, způsob

Text:

...koženky. Uvedené technologie jsou velice náročné na pracnost a spotřebu materiálu.Uvedené nedostatky řeči způsob povrchové úpravy podle vynálezu, kdy na povrch výrobku nanášime pomoci atřikaci pistole kapky nitrocelulózovébo tmelu, který je snísen se syntetickým vypalovacím lakem v objemovém poměru 9 1 až 8 2. Pro získání větších nebo drobnějši kapek stříkaciho nitrocelulózového tmelu se do směsi tmelu a vypalovaciho syntetického emailu...

Dvouzávitový induktor pro přípravu monokrystalů křemíku metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269305

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zbořílek Aleš, Mrázek Dušan, Daníček Zdeněk, Štencl Stanislav, Zamastil Jaroslav

MPK: C30B 13/24, C30B 35/00

Značky: dvouzávitový, křemíku, tavby, přípravu, letmé, pásmové, induktor, metodou, monokrystalů, vysokofrekvenční

Text:

...potřebném rozsahu průmärů ingotu křemíku od tenkého monokrystalického zárodku o průměru 3 mm do íinálního průměru křemíkováho monokryatelu o průměru 70 mmvíce, při relativně vysoká energetická účinnosti. Další výhodou je relativně nízká impendance paralelní kombinace obou ohłívacích závitů a optimální tvar průřezu induktoru,které jsou příznivé z hlediska omezení nebezpečí vysokotrekvenčních výbojů.Na výkresu je na obr. 1 znázorněn částečný...

Redukční stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269304

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolařík Josef, Otásek Vojtěch, Červený Milan, Nožička Zdeněk, Běhounek Ladislav

MPK: F17C 13/00

Značky: stanice, redukční

Text:

...Q je umístěn první tlskoměr gą s prvním lakoměrným ventilem L 1, nad ním průtokoměr gł, a dále vzorkovací kohout 1, přípojný kohout § ke spotřebiči a odbočka gł, která je opatřena kohoutem 2 nad střecbu s kohoutem łg kondenzátu. Do vstupního potrubí 32, na kterém je vstupní klapka Ag a nad ní vstupní kohout 2, ustí první vstupní hrdlo gg, druhá vstupní hrdlo gg a třetí vstupní hrdlo 39. První příčné potrubí 32 je opatřeno plnicím kohoutem 5,...

Pec na spékání součástí z kovových prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269303

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kohout Augustin, Plášil Jiří, Zubr Josef

MPK: F27D 9/00, F27D 1/12

Značky: spékání, kovových, součástí, prášků

Text:

...zoytkových teplotních napětí ve zpracovávaných součástech.Příklad provedení pece na epákání součástí z kovových prášku je znázorněn na výkresukde na obr. 1 je podálný svislý řez částí spékací zóny a přilehlou částí chladicího tunelu, na obr. 2 je příčný řez epákací zónou v místě umístění chladicích těles a na obr. 3 je chladící těleso v částečném schematickém řezu.Pracovní prostor spákací zóny je rozdělen na dvě části příčkou 1 (obr. l),...

Zapojení bezpečného dynamického součinného logického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269302

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chudáček Václav, Konečný Ivan

MPK: B61L 27/04, G08B 1/08

Značky: součinného, dynamického, obvodů, zapojení, bezpečného, logického

Text:

...první výstup li druhého optočlenu lg je připojen na výstupní svorku l§, druhý vstup ll a druhý výstup lg druhého optočlenu lg jsou pripojeny na spoločnou zemní evorku lg.Funkce zapojení spočíva ve využití dokonalých izolačních vlastností optočlenů mezi vstupem s výstupom. Tyto vlastnosti zaručují, že ve všech uvnžcvaných poruchových atavech optočlenů ve smyslu požadavků železniční zabezpečovací techniky nedojde k falošnému pruniku vstupního...

Ultrafialový ozařovač určený k dezinfekci vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269301

Dátum: 11.04.1990

Autor: Grabec František

MPK: C02F 1/32

Značky: ozařovač, ultrafialový, dezinfekci, určený

Text:

...Průtok vody se dá nastavovat podle potřeby. Vypočítaná životnost lamp je 2 000 hodin. Prístroj obsahuje obvykle dvě ultrarialové lampy. Přitom se uvádí, že i jednou lampou lze produkovat dezintikovaný objekt. Podle testů je známo, že žádný životasehopný organismua nepřežil. V praxi se používnjí tyto ultrafialová ozařovače například pro dezinfekci vody. Jejich úkolem je udržet nebo zvýěit germicidní čistotu vody. Doba ozařování vody v těchto...

Zařízení na výrobu objemné vlákenné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269300

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krčma Radko, Jirsák Oldřich, Hýbl Vladislav, Hanzl Jaroslav

MPK: D04H 1/00, D04H 18/00

Značky: zařízení, výrobu, vrstvy, vlákenné, objemné

Text:

...pavučine je zpracovávána tak, že pilka 2 a pěchovaoí lieta i synchronizovaně vibrují a pokud pilka g je ve spodní úvrati, je pěohovaoí lišta j odkloněna od válce 1 a naopak. Pavučina, která je přiváděna přímo z mykacího stroje, je vedena shore mezi přivâděcí stěny a snímána pilkou g na odváděcí pás l, kde je formována do tvaru skládané vlákenné vrstvy 1 odváděná mezi dopravníkem 1 a odváděcí stenou. Vlákenná vrstva obsahující...

Způsob přípravy silně kyselých derivátů hydrofilních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269299

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hradil Jiří, Švec František, Azanová Věra, Panarin Jevgenij

MPK: C08F 8/36, C08F 8/38

Značky: kyselých, přípravy, derivátů, způsob, hydrofilních, polymerů, silně

Text:

...kyselých derivétů polymerů,ani by se tím předmět vynálezu omezoval.ýři laboratórní teplotě přikapáno 4,5 hmot. dílu monohydrátu oxidu sírového. Reakce byla ukončena po hodine vlitím na fritu a promytím postupně 100 díly 40, 20 kyseliny sírové (B 2804) a destilovanou vodou do neutrální reakce. Podle analýzy obsahoval polymer 1,85 mmol/5 silně kyselých skupin (5,52 hmot. síry) a zšdrž vody činila 2,54 ml/g. Podle stanovení diferenciální analýzy...

Zapojení regulačního obvodu se stavovým pozorovatelem regulovaného systému s přepínáním vstupu, stavovým regulátorem, sledovací integrační a dopřednou vazbou, pozorovatelem a regulátorem neměřitelné poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269298

Dátum: 11.04.1990

Autori: Neuman Petr, Štecha Jan, Havlena Vladimír

MPK: G05B 13/04

Značky: systému, neměřitelné, regulovaného, integrační, regulátorem, regulačního, sledovací, stavovým, dopřednou, přepínáním, pozorovatelem, zapojení, poruchy, vstupu, vazbou, obvodů

Text:

...koeficientu zeeílení a. Kombínaoí výstupu integračního bloku skokové poruchy je získán V eoučtovém bloku regulátoru výstup 5 tekovým fázově posunutým odhadem neměřitelné poruohové veličiny, který přesně kompenzuje fázové zpoždění použité servosmyčky.Na připojených výkresoch je znézorněno zapojení regulačního obvodu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znézoměno zapojení regulačního obvodu sa stavovým pozorovatelem regulovaného systému s...

Dezén běhounu pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269297

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pekař Alois, Mikulášek Jindřich, Zíka Vratislav, Řezníček Pavel

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, pneumatiky, běhounu

Text:

...pésem, střídavě do obou stran přesazených spojených rigur g, které jsou vybaveny zářezy l. Po stranách tohoto pásu spojených Iígur g jsou provedeny středové dréžky i, na. které navazují postranní pásy střídavě do stran přesazených bočních figur ž s výřezy g. Tyto přes olcajové dréžky 1 sousedí s pásy střídavě do stran přesazených ramenních Iigur B s výřezy g. Boční Iigury í s remenní Iígury g jsou v pásu propojeny spojovacímí mdstky lg....

Obvod pro připojení přídavné klávesnice k mikropočítači se zabudovanou klávesnicí, jejíž klávesy jsou uspořádány do spínací matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269296

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klajbl Jiří

MPK: G06F 3/06, G06F 9/06

Značky: klávesnice, přídavné, mikropočítači, zabudovanou, klávesy, matice, uspořádaný, jejíž, spínací, obvod, připojení, klávesnici

Text:

...a druhý výstup 35 je nspojen na jemu odpovídající první snisací vstup 52 g s druhý snísací vstup §IL 2 zabudované klávesnice ž. Třetí datový výstup Lą až pátý datový výstup ćä pevná pamäti i je nepojen na jemu odpovídající první sdrseový vstup ł sž třetí adresový vstup łłg multiplsxsru l, jehož datový výstup E js napojsn ne datový vstup 21 demultiplexeru 3. Na první sdresový vstup 52 g až třetí sdresový vstup 33 g demultiplexaru g je...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 269295

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sobotka Zdeněk, Petrhýl Miroslav

MPK: A61F 2/32

Značky: kyčelní, endoprotéza

Text:

...vzniku vrubového účinku při spojení příruby a dříkem. Výhodou je také ponecháni neporuěeného dříku v dřeňově dutině při nutnosti výměny celé horní části pimplantátu.Zanedbatelné také není vyloučsní vzniku poruchy v místě svařeného spoje dřiku kyčelní endoprotázy s její přírubou a možnost její výměny nebo rektifikaoe vzdálenosti mezi okrajem resekované kosti proximální části femumz a rubem łcyčelní jamky v důsledku deformací měkkých tkání,...

Zapojení stabilizovaného impulsního kapacitního zdvojovače napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269294

Dátum: 11.04.1990

Autori: Huraj Daniel, Kristen Jiří

MPK: H02M 3/135

Značky: zapojení, impulsního, napětí, kapacitního, zdvojovače, stabilizovaného

Text:

...napětové hladiny v äirokém rozsahu a zvyšovat napětí. současně se zavedenou vazbou dochází k efektivnějšímu využívání součástek obvodu při zachované vysoké účinnosti převodu.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad zapojení stabilizovanáho impulsního kapaeitního zdvojovače napětí. První vstupní napájecí svorka 0 l 1 je připojena k emitoru §l 1 vybíjeoího trenzistoru § a paralelné k anodě 51 l nebíjecí diody i, jejíž lcatode L 2 je...

Pec pro vytvrzování polymeru na taženém vlákně

Načítavanie...

Číslo patentu: 269293

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák Roman, Kuncová Gabriela, Gőtz Jiří, Sojka Miloš, Hayer Miloš

MPK: F27B 17/00, F27B 17/02

Značky: vytvrzování, vlákně, taženém, polymerů

Text:

...tepelný štít, jenž je opatřen jímkou výparů se zabudovanou odsávací hubicí.Výhodou pece podle vynálezu je zejména to, že je konstruována jako rozevíŕatelná,vlákno se dobře zavádí do nitra pece a vnitřní části pece se dobře čistí. Při porušení topného obvodu lze snadno při rozevření pece.vyměnit celý ínfrazářič, a to bez nutnosti složité demontáže pláště pece. Infrazářiče jsou přitom umístěny v půlkruhovýchreílektorech z nerezavějící...