Archív za 1990 rok

Strana 68

Vertikální automatické zařízení pro kalení drobných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269372

Dátum: 11.04.1990

Autori: Strnad Luděk, Tvrdík Jiří

MPK: C21D 9/60, H05B 6/10

Značky: součástí, vertikální, automatické, kalení, zařízení, drobných

Text:

...Pod středicím přípravkem li je umístäna boční zarážka Q, dolehající na jedno rameno dvouramenně páky Q, jejíž druhé rameno je v dotyku s vačkou 2 a konec tohoto ramene dvouromenné páky žije připevněn k pruäinä lg. V trubici 3 jsou uloženy soušásti l, určené ke zpracováhí. Pod sloupcwm těchto součástí l je umístěna první zarážka 5 g pod touto druhá zarážka 2 spolus induktorem li. Pod druhou zarážkou Ž se nachází třetí zarážka § spolu s první...

Způsob stabilizace polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269371

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zahradníčková Alena, Štohandl Jiří, Sedlář Jiří

MPK: C08K 5/34, C08L 23/12

Značky: způsob, polypropylénu, stabilizace

Text:

...obsahujícího více než l díl hmot. chloridovŕch iontů a 30 dílů hmotnostnícb titsnu na l milion hmot. dílů polyme í ru stericky stínänými aminy na bázi 2,2 6,6 - tetramothyl piperídinu, při kterém sederiváty 2,2 6,6-tetramethy 1 piperidinu kvsrternizují předanebo během stsbilizace1 Při výzkumu nochanismů stsbiliznce polypropylenu obsahujícího ionty titsnu a chloŠ ridy byl studován Vliv organických kyselín na stabilizační systém.Byla...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269370

Dátum: 11.04.1990

Autori: Janoušek Václav, Stránský Oldřich, Pěnkava Josef, Mareš Václav

MPK: F16H 1/28

Značky: planetová, převodovka, vícestupňová

Text:

...ozubením 52 k rychloběžněmu hřídoli 53. Centrální kola 3, 4, nejsou tedy semoetstně uložene v ložiskách.Celú soustsvs převedevýoh stupnu 42 tvoří vnitřní ústrojí s ozubenými koly s dvojitě äiknýn osuhením, kterě je středěno trvalým záběrem vnitřniho ozubení g větvi 2 l,2 g i 2 §,§§ korunových kol l§, l 9, 2 Q s opačnýni sklony ěroubovice ee satelity 6,7,8 ,9,1 o,11 , 12 13 14. iKsždě korunové kolo E 453 sestávd ze dvou dílů vzájomně...

Zařízení pro vedení pásu papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269369

Dátum: 11.04.1990

Autor: Benetka Jaroslav

MPK: A24C 5/20

Značky: papíru, zařízení, vedení, pásu

Text:

...na obr. 2 je půsorys zařízení s prochazejícím pásem papíru a naznačenými výchylkamí, na obr. Ja a 3 b je znázorněno otočné uchycení vedení pásu papíru v držáku.Zařízení pro vedení pásu papíru 1 se skládá z destičky L, upevnené ve středu jedné plochy na čepu 3. Na-opačné ploše destičky i, než je upevnén čep 3, jsou na koncích protílehlých stran upevnena hradítka 2, 5 pro vedení pásu papíru 1. Na vstupní straně, ve směru pohybu pásu papíru...

Zajišťovací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269368

Dátum: 11.04.1990

Autor: Růžička Jiří

MPK: F16D 11/02

Značky: zajišťovací, spojka

Text:

...má zbroušeny všechny zuby «na pravém čele.do povlovných náběhú. Přesuvné těleso 2 je nataženo na pouzdra g, která objímají hřídel l na kterém jsou suvně a otočné uloženaý K levému rameni rámu g je soustředěně s hřídelem l upevněna kruhová středící deska gjve tvaru prstencovéhonákružku, jejíž detail je znázorněn na obr. 1. Je opatřena křížovým zářezem 22, který má zkosene hrany. Do křížového zářezu 22 mohou zasahovat naváděcí výstupky zl,...

Polohovadlo do radonové komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269367

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smeták Luděk, Pangl Antonín

MPK: G21F 7/06

Značky: komory, polohovadlo, radonové

Text:

...manipulaci a vyloučení časových prostojü při odvětrávání radonové komory.Na přiloženém výkresu je v řezu zobrazen príklad provedení vynálezu.Radonová komora lg je opatřena vstupním otvorem se vstupní přírubou ll. Ke vstupní přírubě ll je prostřednictvím těsnící příruby 32 upevněna předkomora gg, například pomocí třemenů a závěsu. Předkomora gg je v horní části opatřena manipulačním otvorem překrytým víkem gl. Na přední straně je v předkomoře...

Způsob izolace acenaftenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269366

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák Vladimír, Lišková Marie, Novrocíková Marta

MPK: C07C 15/27, C07C 7/14

Značky: izolace, acenaftenu, způsob

Text:

...surovín. Likvidace zbytkü použitých aromatlokých rozpouštědel je v dehtochemli bežnou záležitostí, prací olej, zbavený v prvním krystelizačním stupni částečně aoenattenu, lze plně použít k vypírání benzolu z koksárenského plynu. Postupom podle vynálezu lze bez potíží získat aeenaíten 5 obsahem až 99 b hmotnostních účinné složky. Výtěžnost aeenattenu, vztažená na obsah této látky ve výchozím pracím oleji, je ice nižší než u poatupů...

Zařízení pro zvedání hlav důlní obloukové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269365

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štěpánek Jan, Pacl Václav

MPK: E21D 13/04

Značky: výztuže, důlní, zařízení, obloukové, zvedání

Text:

...ve srovnání s výše uvedeným zařízením projeví novým a vyšším úćinkem, zejména jednoduchosti konstrukce, umožňující zhotovení v podmínkách důlnich organizací, zjednodušenou manipulací a vyloućením poškozování a deformace celého zařízení padajicí odřezávanou hornínou. Zařízení umožňuje odstranění fyzické námahy při zvedání hlav důlní ooloukové výztuže a dalších břemen do hmotnosti ADD kg. Zařízením lze zvedat í kompletní obloukovou výztuž...

Mikrovlnné ohřívací zařízení se třemi magnetrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 269364

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zadníček Petr, Kadlecová Lenka

MPK: H05B 6/64

Značky: zařízení, mikrovlnné, ohřívací, magnetrony, třemi

Text:

...otvorům ytvořeným ve spodní částí zadní stěny ohřívací dutiny, zatímco v přední části stropu ohřívací dutiny jsou vytvoreny výstupní otvory, proti kterým je umístěno ústí výstupního vzduchovodu a nad kterými jsou v horním krytu mikrovlnného ohŕívacího zařízení vytvoreny otvory, přičemž před ventilátory je opatřen zadní kryt mikrovlnnáho ohřívacího zařízení nasávacími otvory.Výhody docílené vynálezem spočívají zejména v malých požadavcích...

Způsob přípravy betonové směsi s nízkým vodním součinitelem na bázi bezsádrovcového portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269363

Dátum: 11.04.1990

Autori: Všetečka Tomáš, Škvára František

MPK: C04B 28/04

Značky: způsob, vodním, přípravy, směsi, portlandského, betonové, cementů, bezsádrovcového, bázi, nízkým, součinitelem

Text:

...případě lze použít jednoduchých míchsćek pro přípravu malty. Postupom podle vynálezu odpadají potíže vyvolané nutnou resulací počátku tuhnutí betonových směsi z BS cementů, respektive důslsdky míchaní větších objemu betonových směsi z BS cementů na zkraccvání počátku tuhnutí. Způsob podle vynälozu dále umožňuje přípravu betonové směsi a kamenivem, jahož vlastnosti jsou rozloženy podle hloubky betonové směsi, kdy například horní vrstva může...

Lineární kladeč

Načítavanie...

Číslo patentu: 269362

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chrpová Eliška, Všetečka Josef

MPK: D04H 3/05

Značky: kladeč, lineární

Text:

...cívečnice. Enotností celá aoustevy je limitována rychlost otáčení desky, a tím i kladecí rychlost soustavy nití. Další nevýhodou tohoto uspořádání eívečnice na kladeoím zařízení je nutnost zastavení celého stroje při navazovaní nití a výmene cívek. Pohon čtyř výsledníků je příliš složitý a náročný na přesnost seřízení. Kutná. vůle kamenů v kulisa může byt příčinou rázd v celém zařízení.Z čs- popisu vvnálezu k čs. sutorskémuoavědčaní č. 224...

Hydromechanické přepouštěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269361

Dátum: 11.04.1990

Autori: Plhoň Aleš, Filip Petr, Hrobař Radim, Kolář Václav

MPK: F22D 1/00

Značky: hydromechanické, přepouštěcí, zařízení

Text:

...energii.Príklad konkrétního provedení podle vynalezu je achematicky znázorněn na připojeném výkrese, který představuje na obr. l podélný řez hydromechanickým přepouštěcím zařízením a na obr, 2 je příčný řez hrdlem před trubkovým rozdělovačen z obr. l.Hydromechanické přepouštěcí zařízení aestává z vertikální, například valcové nádoby ł tvořené válcovým pláštěm łl 1 uzavřeným na hornín konci horním dnem ł 12 a na dovlním konci dolním dnem LA....

Karuselový vstřikovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269360

Dátum: 11.04.1990

Autori: Velísek Václav, Škamrala František, Zelík Miroslav

MPK: B29C 45/07

Značky: vstřikovací, karuselový, stroj

Text:

...zvedacíoh válců lg s písty, jejichž tyče łg spolupraeují s třmenem łz tàhel Z. Rovněž mimo otočný stůl gje před pracovní polohou stroje, v níž se forma otvírá o zavirá, umístěns odzavorovací. konzola łg s čepem łg a za touto polohou odzévorovací konzola gg s čepem gł. oba čepyłg. gł jsou v kinematíckem uložení vzhledem k ozubené hvězdicí lg. Každá stanice na otočněi stole 3 je vybavena hydraulickým rozvaděčem gg, jehož prostřednictvím se...

Způsob výroby dutých polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269359

Dátum: 11.04.1990

Autori: Valášek Pavel, Snášel Metoděj, Stárek Jiří

MPK: B21D 22/00

Značky: dutých, výroby, polotovarů, způsob

Text:

...pracovního válce v libovolném řezu /n/, vo je - vstupní rychlost protlačování, která se volí v rozmezí 0,5 až 48 m/min) poměr vstupní rychlosti k výstupnírychlosti polotovaru je v rozoezí 1,02 až 1,40.Tento způsob výroby dutých polotovarů ve čtyřvàlcové stolici tlačného děrováni plně reapektuje konstrukcí stolice, rozměry pracovních válců a děrovacího trnu, volbu vstupní rychlosti děrování v uvedeném rozsahu e z toho plynoucí geometrické...

Adsorpční nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 269358

Dátum: 11.04.1990

Autori: Běhounek Ladislav, Vohralík Jiří, Novotný Mojmír, Nožička Zdeněk

MPK: B01D 53/02

Značky: adsorpční, nádoba

Text:

...objem, čímž jsou minlmalizovány požadavky na nezbytnou hmotnost materiálu. To se dále projevuje snížením pracnosti výroby. Nepří~ tomnost nevyužitelnýeh prostorů minlmalizuje také ztrátu médií, která vzniká při každém střídání cyklů adsorpce a desorpce. Kontrolní hrdélka umožňují kontrolu kvality a množství adsorbentu a jeho rychlou výměnu bez nutnosti demontáže potrubí.Príklad provedení vynálezu je na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je...

Objemová akustooptická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269357

Dátum: 11.04.1990

Autori: Košťál Emil, Barta Čestmír, Klíma Miloš

MPK: G01J 3/14, G01N 21/00, G02B 5/04...

Značky: jednotka, objemová, akustooptická

Text:

...k této boční stěně s píezoelektrickýn nčnlčem je pak umístěn ebsorbér.objemová akustooptícká jednotka podle vynálczu dosahuje oproti dosavadním řeše. nín velkou iířku pąsna akustooptické interakce, což-dovoluje u intenzítního noduléto ru dosáhnout vyäšího nezního nodulačního kmitočtu. Navíc je současně splněna pcdmínka na×inàlnívitupní úhlové apertury, což je zvláätě významne při aplikací ladítelných optických řiltrů s obrazovýni...

Nosné zařízení měchu s jednostranným vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269356

Dátum: 11.04.1990

Autor: Toušek Milan

MPK: B60D 5/00

Značky: zařízení, měchu, nosné, vedením, jednostranným

Text:

...vrchol rovnoranenného trojúhelníka, jehož rsuena jsou upevněna k přísluänénu dílu vozidla.z toho vyplývá nutnost použití dvou stejných nechanisnů pro vedení něchu, uuístěných každý na jedné polovině nčchu o které zajičtují že nosné trubky jsou suvně pohyblive pouze v ose příslušnćho dílu vozidla.Uvedené nevýhody odstraňuje provedení podle vynálezu, sestávající ze dvou nosných trubek na způsob teleskopu, které jsou uloženy v prostoru střechy...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269355

Dátum: 11.04.1990

Autori: Micka Vladimír, Hanzlík Miroslav, Klančík Luděk, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Macho Pravoslav

MPK: C08G 59/04

Značky: epichlorhydrinu, přípravy, výšemolekulárních, obsahem, pryskyřic, volného, způsob, epoxidových

Text:

...100 až 200 OC podrobí působení přehřáté vodní páry o tlaku nejvýše 2 MPa v množství 50 až 150 kg/t.h, podle potřeby se vakuovou deatilaci odstraní těkavé podíly, potom se provede polyadice působení díanu v jedné nebo více dávkách, v přítomnoati alkalyckých solí kyseliny uhličité, při teplotě nejvýše 220 °c v molárním poměru epoxidové pryskyřice dían 1 0,2 až 0,87. Alternntivně se postupuje tak, že po skončení stripování parou,se...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269354

Dátum: 11.04.1990

Autori: Micka Vladimír, Hanzlík Miroslav, Klančík Luděk, Wiesner Ivo, Macho Pravoslav, Jarolímek Přemysl

MPK: C08G 59/04

Značky: obsahem, způsob, přípravy, výšemolekulárních, pryskyřic, volného, epoxidových, epichlorhydrinu

Text:

...2 alkalických soli kyseliny uhličité se dává přednost kyselému uhlíčitanu sodnêmu v množstvi nejvýše 0,1 Z hmot., lze však použít kyselého uhličitanu draselného, lithného a podobné. způsobem podle vynálezu se obvykle dosahuje snížení obsahu volného epichlorhydriuu z S 00 až 1.000 ppm na 5 až 15 ppm. Pokud byl použit postup podle autorského osvědčeni č. 260 114, kdy se stripováni parou provádí až po ukončení polyadice, byl dosahován obsah...

Způsob získávání vonné hmoty ze včelího vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269353

Dátum: 11.04.1990

Autori: Janeš Karel, Hessler Jiří

MPK: A61K 7/46, C11B 9/02

Značky: vosků, vonné, hmoty, způsob, získavání, včelího

Text:

...při -15 °C po dobu 12 hodin. Po této době se vzniklé susoenze zfiltruje při teplotě -15 °C. Filtračni koláč se přidá ke včelimu vosku, určenému k další extrakci. Filtrát z rafinace se odpaři na zbytkový obsah ethylalkoholu max. 5 Z. Ziská se 1,96 kg vonné látky ze včeliho vosku, která má neomezenourozpustnost v 9 óti procentnim ethýlalkoholu a velmi dobrou rozpustnost ve zředěném ethylalkoholu. Rovněž senzorické vlastnosti jsou velmi dobré.V...

Zařízení na měření síly stisku ruky operátora ručně ovládaného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269352

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wiesner Jiří, Knaifl Oldřich

MPK: A61B 5/22, G01L 5/00

Značky: zařízení, operátora, stisku, síly, stroje, měření, ručné, ovládaného

Text:

...na měření síly stísku ruky operátora ručné ovládaného stroje podle vynálezu umožňuje jak přesné změření síly stísku, tak í vedení pojízdného stroje tak, jak jeho vlastní funkce požaduje.Podstata vynálezu spočívà v tom, že deformačni trubka je opatřena akčnímí plošnými. nástavcí a uložena na dvou nosných kuželových dístančních vložkách, uchycených na rukoje tí stroje.Zařízení na měření sily stísku ruky operátora ručně ovládaného stroje...

Prefabrikovaný stavebnicový dílec s přerušeným tepelným mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269351

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrdlička Karel, Hemr Jiří, Hnátek Jaroslav, Šedivý Vladimír

MPK: E06B 1/18

Značky: mostem, prefabrikovaný, přerušeným, stavebnicový, tepelným, dílec

Text:

...krycími lištami, podle vynálezu, jehož podstatou je to, že nosné rámy jsou vytvořeny zejména z profílových tyčí profilu U,obrácených svými přírubamí směrem k sobě.Izolačni vložky jsou uložený mezi přirubami a stojinami profilových tyčí a jsou zajištêny samosvornými elementy v průchozích otvorech, ležicimi rovnoběžně se střednicovou rovinou okna. Tyto samosvorné elementy jsou s výhodou tvořeny pružnými nebo rýhovanými kolíky. Profilove tyče...

Elektrická tavicí pec, zejména k tavení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269350

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vyhleďal Jiří, Ládr Ivan

MPK: C03B 5/027

Značky: tavení, elektrická, zejména, tavicí

Text:

...velkou část elektrod, ná pek za následok zvýšenou spotřebu energie pro tevení.Uvedené nevýhody ee odetrení nebo podetetně cnezi u elektrickú tevicí pece, zejnóne k tevení ekle, podle vynálezu, zehrnující tevicí prostor vyeezený dnem, bočními etěneni,čelni e zední etänou e klenbou pece, která epočívá ne krycích keeenech, ulíetäných ne bočních etěnúch, jehož podetete epočívá V ton, že vertikální elektrody jeou zeeunuty shore do teviciho...

Způsob přípravy yttritohlinitého perovskitu pro lasery s vysokým průměrným výkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269349

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bouček Ivan, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Košelja Michal, Blažek Karel, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/22, C30B 29/24

Značky: perovskitu, průměrným, vysokým, výkonem, lasery, přípravy, způsob, yttritohlinitého

Text:

...s nepatrným obsahom vaksncí, což má zs následok odolnost materiálu proti ozáření svštlem výbojek, protože v něm prakticky nedochází k přenosu nositelů nábojů. V takto připrsvenýoh monokrystelech se absorpcí fotonu na iontech ncodymu převádí jeho elektrony jen do výše kvantcvých sts~ vů, nikoliv do záchytných center mimo ionty neodymu a proto se energie fotonů využije Jen k čerpání iontů neodymu a na ku tvorbě barevných center.Uvedeným...

Zařízení ke zhotovování šroubových výbrusků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269348

Dátum: 11.04.1990

Autor: Nyč Petr

MPK: C30B 33/00

Značky: zhotovování, šroubových, zařízení, výbrusků

Text:

...vynálezu je nevíc jednoduche e použitelná jako příslušenství uníversálních nàetrojových brusek. Řezné podmínky lze pomoci regulátoru otáčok nastavovat tok, aby vyhovovely fyzíkálním vleetnoetem obrábčnóho materiálu, což je dáno kombinací tohoto řídicího příprnvku e regulovetelným pohonom.Příkled provedení zařízení podle vynálezu je echemeticky znázorněn ne přípojenám výkrese v náryenám řezu.Zařízení má zàkledovó těleeo l, ve kterém je...

Vrstvené hmoty pro elektroizolační nebo dekorační účely se samozhášivými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269347

Dátum: 11.04.1990

Autori: Starý Stanislav, Milichovská Svatava, Adamovský Zdeněk, Smrčka Jindřich

MPK: B32B 27/10

Značky: hmoty, vlastnostmi, elektroizolační, vrstvené, samozhášivými, účely, dekorační

Text:

...pouze na požsdovaném stupni ssmozhÁäivosti výrobku (V-O, V-l, V-2) a na stupni fosfo-a rylacs buničitého papíru. Při ohemickěm postupu fcstorylace se vňže rosforečná organická aloučenina na primární hydroxylovou skupinu slukőzověho kruhu celulőzy, přičemž při použití diteąvlohlorofostátu stačí fosforylovat každou třetí aš desátou glukőzovou Jadnctku oelulőzy, aby papír obsahoval 1,7 až 4,4 5 organicky vázaněho fosforu, což ,je plnö dostatečně...

Způsob úpravy odpadních vod při výrobě anthrachinonových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 269346

Dátum: 11.04.1990

Autor: Florián Čestmír

MPK: C02F 1/58

Značky: výrobe, anthrachinonových, způsob, úpravy, odpadních, barviv

Text:

...látek z roztoku cheuickou reekoí jsou drahá e ěpatně dostupná. Běžná jeou používene flokulační činidle,například chlorid železitý, chlorid hlinitý, eíren hlinitý. Daou věek nutná ve značnú Inožetví, aby bylo doeeženo žídoucího efektu u odpedních vod o koncentrecení berviv. Zvýšenie jejich enožetví k ůprevě vody dojde ke zvýšení obeehu eoli, popřípedě í ke zněně pH vody.Nevýhody výše zlínčných poetupů odetreňuje poatup podle tohoto...

Spona pro spojení laminátových trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 269345

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bútora Ľubomír, Kuderavý Vladimír, Maďa Zdeněk, Zeman Peter, Hovorka Jaromír, Skupin Lumír, Nosko Vladimír

MPK: F16L 47/00

Značky: spona, laminátových, spojení

Text:

...kuželíky do ocelové koncovky. Sponu lze použit pro různé průměry potrubí, upravuje se pouze délka patentových drátů a apolehlivoet spojky v případě tlakových potrubí lze kvêtšit dodatečným dopnutím patontových drátú po třech až sedmi Gnech od prvniho napnutí.spona pro spojení laminátových trub je bliža osvětlena v náaledujicicm přikladu provedeni a podle přiloženeho výkreau, na němž obr. l značí podélný řez epojam trub,obr. 2 příčný řez...

Ojednocovací zařízení spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269344

Dátum: 11.04.1990

Autori: Diviš Václav, Starý Josef, Švec Zdeněk

MPK: D01H 7/895

Značky: ojednocovací, stroje, spřádacího, zařízení

Text:

...véloové sténélgâł vylučovscí łtérbínu lg, raspsktíve kanél, navazujíoí na odvéděcí kanál łâ, probíhejíoí v ojsdnocovaoín téleae 3 od vstupu łg na přední strané 333 směrem k zadní otrané 333, kde je napojsn na blíže neznézornéný oentrélní kanél uspořádaný na stroji. odvédäcí kanél łâ je na své příné čéatí a na vstupu łg vynezen z jedné strany vnější sténou 31 výaénné vložky 35. Výaénné vložka łš je uložsna na kolících 33, ktoré jsou vedeny ve...

Způsob úpravy odpadních vod při výrobě anthrachinonových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 269343

Dátum: 11.04.1990

Autor: Florián Čestmír

MPK: C02F 1/52, C02F 1/58

Značky: způsob, anthrachinonových, odpadních, barviv, úpravy, výrobe

Text:

...kondenzaci brom-altsà-smino-snthraohinon-bote-sulfonových kyselín obsahují vedle určitého množství nezreagovąných výchozíoh látek, produktu s různých vedlej ších zplodin reakce bromidovő ionty. Nový postup využívá okólnost, že v silně kysolám prostředí dochází v danám systému u. přítomnqfoh olinoąnthrschinonsulfokyselin k náhradä sulfoskupin,způsobujícíoh rozpuatnost bromem, za vzniku norozpustných látok a. k jejich vyloučeníNový způsob...

Zařízení k loupání vrbového proutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269342

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ženatý Pavel, Hošek Jan, Kluževič Milan

MPK: B27J 3/00

Značky: zařízení, loupání, proutí, vrbového

Text:

...válci uspořádán dnzhý .loupaoí váleo.výhodou zařízení podle vynálezu Je odstranění namáhavá ruční práce při současném zvýšení její produktivity, bezpečnosti a hygieny.Na výkresu je sohemstioky v řezu znázorněno v příkladném provedení zařízení k loupání podle vynálezu.Zařízení k loupání vrbového proutí v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno skfčíní í s protihlukovou izolací. Skříň §, jež Je opatřena odsávacím ústredím 1, má v čelní...

Modifikátor a urychlovač reakce epoxidových skupin s alifatickými polyaminy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269341

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Rajdl Josef, Šnirch Josef, Krudenc Ladislav

MPK: C08G 18/58

Značky: pryskyřic, urychlovač, skupin, epoxidových, alifatickými, reakce, modifikátor, polyaminy

Text:

...vyndlozu jo efektivní využití obtížnóho technologického odpedu pro uživateleky výhodné aodifikace běžných epoxidových pryekyřic. směsi etajnćho či blízkóho eložsní vznikají taká při rafinaci krystalizocí dianu z různých rozpouätědlových systémů nebo kryntalizací ediční sloučoniny dian-fenol či destilací za hlubokeho vakuo. Vo všech případech ee v rafinačni zbytku zkoncentrovávají látky nožádoucí v dia nu.Diakutovanó směsi tvoří polotuhou až...

Ochranný prostředek proti stárnutí výrobků z pryže a plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 269340

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kratochvíl Heřman, Dvořák Jan, Pacovský Jindřich

MPK: C09D 3/80

Značky: výrobků, proti, plastických, stárnutí, ochranný, pryže, prostředek

Text:

...látek obsahuje ochranný proetředek emulgitory použiti při výrobě zikladnich polymeroo Aby ee zabránilo pčnlni,je účelne přidat do ochranneho proetľodku látky enižujici penłni. Nojblžnłjli jeou oilikonovć odpčňovočeo Jako atabilizítory lze použit antioxidenty jako napriklad Antio×i~ dant 4, což je 2,6-diterobutyl-p-kreeol nebo Antioxidant 6, což je tri/ l-łenylety 1 feny 1/ foefit, nebo Deatib 242, což je...

Forma, zejména pro strojní výrobu odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269339

Dátum: 11.04.1990

Autor: Moravec Jiří

MPK: B22C 9/08, B22C 9/02

Značky: odlitků, forma, strojní, zejména, výrobu

Text:

...tevenim k odlitkn, ale podílí eo i na přímém dosazování tsveniny do odlitkn. Takto vytvořeneu soustava-u je získán nálitek nejvyšší učinnosti se značným metelostatickým tlakom, ooä příznivě omezuje možnost vzniku nehomogenit ve vlastním odlitku.Pol-nad se při odlěvání použije ve vtokovóm kůlu jádro, působí po odlití jádro jako izoleoe, zabraňuje taveninł v 113 m obeeženć ztuhnout e. tsveninn ve vtokovćm kůlu zůstává tekuté i po zatubnutí...

Způsob výroby monokrystalů skupiny AIIIBV v podmínkách beztíže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269338

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tříska Aleš, Moravec František, Barta Čestmír

MPK: C30B 29/40

Značky: aiiibv, způsob, beztíže, výroby, skupiny, monokrystalů, podmínkách

Text:

...nebo jeho taveninou zemezuje parazitní nukleaoi na stěnách ampule, a tím umožnuje dosáhnout vyšší jakosti vypěstovanáho monokiąyrstelu, projevující se nižším obsahom růstových vad, například dislokací a růstových nehomogenit. Uvedeným způsobem lze vypěstovst monokzwstaly skupiny AIHBV větších rozměrů při zachování homogenity v celém objemu.Způsob výroby monokrystslů skupiny AIHBV podle vynálezu je vysvětlen na příkladu pěstováxmí...

Odstředivý ovládač brzdného vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269337

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fiedler Karel

MPK: B61H 9/00

Značky: vozíků, ovladač, odstredivý, brzdného

Text:

...kladka ke loolejnioi v obou mezních případech. Je zsJiš tön trvalý styk kladlq o koleJnioí.Příklsd provedení odetředivěho ovládąče brzdného vozíku podle vynálesu Je znázor~ nän na výlet-eau. Na. obr. 1 Je znázorněn odstředivý ovládač s kolejníoí v pohledu z boku, na obr. 2 Je znázorněno rozložení jednotlivých momentů sil.Odstředlvý ovládač hradného vozíka podle vynález se skládá z kladky l, ramene 2 a pružicí Jednotky 3. Rnmeno g o dáloe g,...

Přepážka motorového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 269336

Dátum: 11.04.1990

Autori: Špirakus Milan, Novotný Pavel

MPK: B64D 27/02

Značky: přepážka, motorového, lože

Text:

...spočivá v too, že ko každému z vodících profilo je přivařano přidevná rameno, přičemžkonce přidsvných raaen jsou epojeny apojovací výztužnou vzpěrou. Výztužná vzpěra može být opatřana na jednom nebo obou koncíoh sořizovacin šroubem.Výhodou navrženáho uspořádáni je jsdnoduchoat konstrukce unožňujici pevná spojeni obou přídavných roman přepážky motorového loža navzájom při zachování snadné montáže motoru do motorového ložo, neboř spojovací...

Mechanický testovací siloměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269335

Dátum: 11.04.1990

Autor: Pašník Pavel

MPK: G01L 1/04, G01L 1/22

Značky: silomer, mechanicky, testovací

Text:

...ve etienönóm proetoru. Velká výhoda příetroje apočívá v tom, že příetroj eáa o eobä je určen 1 k vyvozování eíly e pro její měření. Příetroj je konstrukčnč jednoduchý a jeho výroba je nateriilov nenáročná.vynález e jeho účinky jsou blíže vyovětleny v popisu příkledu jeho provedení podle výkreeu, který znázorňuje v nlrysu v řezu mechanický testovací ailoměr podle vynálezu.Mechanický testovací eiloačr podle vynálezu sa ekládd z opěrného rámu l,...

Přesný testovací siloměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269334

Dátum: 11.04.1990

Autor: Pašník Pavel

MPK: G01L 1/22, G01L 1/04

Značky: testovací, silomer, přesný

Text:

...opěrky g. Opečné konce opěrek g Jsou pevně epoJeny s dolnín klcubcvyä lůžkem l,opstřeným otvory, v nichž Jsou uložený Jisticí vzpěrłq i, výhodné dvě, JeJ iohä konec ped tímto dolním klenbou-jn lůžken 1 Je opatřen pružina 5 a válcov-fm zsrkončenín §. Jistioí vzpěrky i Jsou nn opsčném konci upevnény v hornín kloubcvés lůž-ku 1. mezi nimž s dolním klcubovým lůžkem 2 Je umístén měřicí element g. Mäřieí elezzent g představuje klasický silomér,...

Způsob výpalu zrnitých vápenců v rotační peci na výrobu vápna a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269333

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hanuš Jiří, Polišenský Emil, Michálek Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: výpalu, vápenců, rotační, způsobu, zrnitých, provádění, tohoto, zařízení, způsob, vápna, výrobu

Text:

...mletého méněhodnotného tekutého paliva nebo popela,v množství 2 až 5 5 z hmotnosti vypáleného vápna, Jehož bod mělmutí Je nižší, než Je teplota povrchu pálené vrstvy vápno v pálíoím pásme.Podstata zařízení k provádění způsobu podle vynálezu speöívá v tom, že do rotační pece pod vodorovnm rovinou hlavního hořáku pro spalování plynného nebo kepalného paliva, směrem k povrchu vypalované vrstvy vápna, Je žárovou hlavou zaveden přívod přísady, s...