Archív za 1990 rok

Strana 67

Závitová ucpávka hřídele ložiskového stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269412

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kohout Josef

MPK: F16J 15/447

Značky: ucpávka, hřídele, závitová, ložiskového, stojanu

Text:

...vytvoření několinachodé äroubovice e protilem nälká drážky v těaněné ětěrbíně. Nevýhodou těchto ucpávek je velká citlivost na dodržaní souetředností táenicíspáry a značná funkční závislost na stupni zehloení uopávky.Uvedená nedostatky odstraňuje závitová ncpávke hłídele 1 ožiekověho etojanu turbostroje, tvořemá tělesem s břity, vytvářejíoím komory labyrintu, podle vynálezu. Jeho podstata epočívá v tom, že stäna náběh břitu je v podstatě kolmá...

Zařízení pro přerušení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269411

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mánek Aleš, Vencl Zbyněk

MPK: D01H 9/08, D01H 15/02

Značky: přerušení, zařízení, příze

Text:

...v oee rotace rotační řezací misky pro nnsávání příze od odváděc ího ústrojí. Také v tomto případě je příze trvale ve styku s řeznou hranou a tato je tedy poměrně intenzivnč otupována. Nejvätäím nedostatkom tohoto zařízení je jeho nízká spo~ lehlivost, dochází k jeho ucpání, což vede k vyřazení z činnosti celého obslužného za~řízení vybaveného tímto způsobem řazení příze.vynález si klade za cíl. odstranit nedostatky těchto známých...

Žebrovicový ohřívač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269410

Dátum: 11.04.1990

Autor: Švorc Václav

MPK: F28F 1/24

Značky: ohřívač, žebrovicový, vzduchu

Text:

...tělss g je ukončen až u vnějäích povrchu sousedíoích zober 2, odkud profil uměrňovuoích těles g sleduje vnější povrchy souudícfch žeber 2 až k rovine 1 .Usněršoveoi tälesą § navádějí ohřívąný vzduch směrem k trubkâm g a důsledně mezi žobra 2, tím se zlepšuje přestup teple. od teplonomáho média k ohřívenému vzduchu. Zvyěují se však také hydraulická odpory us straně. vzduchu, nebot so zúžují vstupní a výstupní průŕszy ohřívače a...

Způsob přípravy esterů kyseliny alfa-dialkylaminoakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269409

Dátum: 11.04.1990

Autor: Arnold Zdenék

MPK: C07C 101/18

Značky: kyseliny, alfa-dialkylaminoakrylové, esterů, způsob, přípravy

Text:

...závisí významu na povaąe použitého halogenidu. například T 1014, ktorý Je doporučován (vi nite a Ieingarten) Jako nedefektivnäjäí halogenid pro aynthezu enamirtů, dává v případě pyruvátů horłí výsledek, než například 15013, ktorý je méně reaktivnin halogeniden. Inne to vynvłtlit Již zminěnou vysokou citlivosti pyruvátů k mladým činidlům. Tato citlivoet si vyžaduje taká opatrnć provádění reakce, zejména dodržovúní mírných teplot. nejlépe v...

Krystalická sodná sůl cis-permethrinové kyseliny a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269408

Dátum: 11.04.1990

Autori: Votava Vladimír, Dolanský Vladimír, Veselý Ivan, Kadeřábek Vladimír, Prošek Zdeněk, Tichý Miloš, Mostecký Jiří Akademik, Závada Jiří, Stibor Ivan

MPK: A01N 53/00

Značky: krystalická, cis-permethrinové, způsob, přípravy, její, kyseliny, sodná

Text:

...54 ml 46 5 hmot. vodného roztoku hydroxidu eodnáho. Teplota roakční směsi,která zhoustla vyloučeným salon sodně soli, sanovolně vzrostla na 46 °C. Dalším ohřeven na 80 až 85 °G došlo k rozpuätění soli a vytvoření honogenní vodná ráze. Směa br la mtenzivně míohána 5 min., organické die byla oddělena. Ke lcrystalizečnín pokusu byly odebirány ąlikvoty (10 s vodná fáze). Doba lcryatalizace byla vždy 48 hod. , natočně 1 on 1 byly oatře odsáty,...

Způsob výroby suprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269407

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paleček Jaroslav, Hájek Jiří, Žák Bohumil, Hampl František, Svoboda Jiří, Veselý Ivan, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Dědek Václav

MPK: C07D 333/22

Značky: suprofenu, způsob, výroby

Text:

...fenyi-2-thíenylketon(J. Drg. Chem. 11, 705 (1952), Rec. Trav. Chim. Pays-Bas gg, 1083 (1953 obecného vzorce II, kde X značí brom nebo n 1 troskup 1 nu pri teplotě 40 až 140 °C, s výhodou 00 až 100 UC,načež se po ukončené reakci reakční směs zředi 5 až 10 násobným množstvim ledové vody a surový d 1 estervzorce IV se ízoluje extrakci organickým rozpouštědlem, jako toluenem, benzenem, xylenem, chlorotormem. Po odpařeni rozpouštědia se na...

Zařízení pro granulaci strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269406

Dátum: 11.04.1990

Autori: Staněk Břetislav, Janík Ivo, Štvrtňa Otmar, Ziegler Jiří

MPK: C21B 3/00

Značky: strusky, zařízení, granulací

Text:

...plochu. stejně tak je zajíštěna dokonalá ochrana životního prostředí a výrazně se snižují jak požadavky na dopravní mechanlsmy, tak í na počet obsluhujícíhc personá lu.Rozstříkem tekuté strusky do soustavy zevěšených řetězů, které jsou ochlazovány vodní sprchou, docházíke tvorbě granulátu, jehož granulometrícká složení se bude pohybovat. v rozmezí 3 až 10 mm. Současným vstfíkováním roztoku vody a práškového Cao, resp. mletého vápna, bude...

Hydraulický rozvod pro zabezpečení úplného vyložení stabilizačních hydraulicky ovládaných opěr autojeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269405

Dátum: 11.04.1990

Autori: Anýž Jaromír, Engliš Karel

MPK: B66C 23/78

Značky: opěr, hydraulický, rozvod, zabezpečení, úplného, stabilizačních, vyložení, ovládaných, autojeřábu

Text:

...hydraulícky ovládaných opät autojerábu pred zopoćetíu jeho činností.Príklad zapojení hydraulického rozvodu podle vynálezu je znázorněn na pripojeném výkrese.Hydraulický rozvod pro zabezpečení úplného vyložení stabilízaćních hydraulícky ovládaných opěr autojerábu je tvoren prímou hydraulíckou vazbou mezi prímočarými hydraulickými motory 8 2, łg, łł výsuvu nebo vyklopení stabllízaćních opěr łg a svislýmí přímoćarý vmi hydromotory já na...

Niťová brzdička

Načítavanie...

Číslo patentu: 269404

Dátum: 11.04.1990

Autori: Svoboda Petar, Viterna Zdeněk, Neveselý Vlastislav

MPK: D04B 15/44

Značky: brzdička, niťová

Text:

...ve spodní části rovinnou ploškou gl, kterou dolehá na nit 2, volně položenou na pevném přítlačném elementu 2,v podobě kolíku uchyceného v dutémpouzdru l. Pohyblivý ptítlačný element 3 je v horní části opotten krytom 5 a čepem gg, který je veden ve vyhrání dutého pouzdra L. Kývavý pnhyb nite 2 po povrchu pevného prítlećného elementu 1 umožňuje vybrání ve spodní části dutáho pouzdro l.Bokorys nitová brzdičky podle obr. 2 znázorňuje podle...

Zařízení pro snímání napínací síly pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269403

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kuhn Jan

MPK: B65G 23/44

Značky: snímání, pásového, dopravníku, zařízení, napínací, síly

Text:

...s napínacím ústrojím je zajistit, aby tahová sila T 2 na sbihající straně-poháněcího bubnu gmě 1 a vždy alespoň minlmální hodnotu Thin ni pro snímaní napínaci síly-í-Ědečítá v každém okamžiku ve svem díferenciálním členu i od signálu vstupujíciho na první vstup 5 signál vstupující na druhý vstup g. Signál vstupující na první vstup § 1 nese informaci o klidové sile TA na obvodu napínacího bubnun-u-tnou pro bezprokluzový rozběh. Pro tento...

Zařízení k pohonu jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 269402

Dátum: 11.04.1990

Autor: Cibula Karel

MPK: B62M 1/04

Značky: zařízení, pohonů, jízdního

Text:

...pedál, na obr. 2 jsou geometrické poměry v krajních polohách nohy, na obr. 3 je schéma čtyřkloubového pákového mechanizmu a na obr. 4 je schémacelkového uspořádání pohonu jízdniho kola.Poháněcí sí 1 ag je vyvozena stehnem A, které vykonává kývavý pohyb kolem kloubu v kyčli A. Síla P se dále přenáší kloubem v koleniga holení a chodidlemg na pedál3. Výsledná sílag působí na pedál 3 ve směru spojnice bodů gg. Osag otáčení pedálu 41 vykonává...

Filtr nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 269401

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klečka Jiří

MPK: B01D 33/06

Značky: filtr, nátěrových

Text:

...přes filtr do sběrných kanálů podpěrné vložky a výstupním otvorem do rozvodového potrubí.Uspořádání filtru nátěrových hmot podle příkladného provedení, zajiščuje filtraci NH v požadované kvalitě. výměnné filtrační vložky vyráběné v několika druzích, které se liší rozměrem volného oka Eiltračního sita, umožňují volbu kvality filtrace NH. Zachycené nečistoty na sítovém filtru jsou stírány pomocí otočněho kartáče, z kterého jsou dále...

Amid kyseliny aminokarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269400

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zajícová Hana, Novák Jan, Procházka Karel, Šmidrkal Jan, Solarová Marie, Krob Václav

MPK: C11D 1/52

Značky: kyseliny, aminokarboxylové

Text:

...nitrilotrioctové) o molekulové hmotnosti 430,8 byl stanoven celkový dusik (teorie 13,01 , zjištěno 12,59 8) a dusik po blokováni terciárni aminoskupiny (teorie 6,50 , zjištěno 6,11 8).V nerezovém autoklávu se nechá zreagovat 102 kg N,N-dimetylpropylendiaminu s 191,5 kg kyseliny nitrilotrioctové v 138 kg etanolu při teplotě 140 °C v tlaku 0,8 MPa. Po zreagování 1. stupně se přidá 214 kg tetradecylaminu a po 4 hodinách reakce při 140 °C...

Způsob standardizace stanovení selektivního vypadávání albuminu z roztoku krevního séra

Načítavanie...

Číslo patentu: 269399

Dátum: 11.04.1990

Autori: Turek Stanislav, Hyánek Josef

MPK: G01N 33/50

Značky: séra, vypadávání, stanovení, roztoku, standardizace, albuminu, selektivního, způsob, krevního

Text:

...analytickým filtrem. Připrevuje se nejdéle za 1 měsíc čerstvý.II. Mědnaté činidlo ve 180 ml roztoku I. se rozpustí 0,300 g síranu měčnatého(pentahydrát) p. a. a doplní se na objem 200 ml tímtéž roztokemf Promíchá se.Provedení Do zkumavek se odměří po.0,075 ml krevního séra, přidá se po 2,50 ml činidla I., promíchá se, přidá se po 0,50 ml činidla II. a opět se promíchá. zkumavky se postaví do vodní lázně temperované na 37 Í 0,1 °C na dobu...

Měřidlo pro ustavení vypínacích páček spojky motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269398

Dátum: 11.04.1990

Autor: Skirka Otto

MPK: G01B 5/20

Značky: páček, spojky, měřidlo, ustavení, vypínacích, vozidel, motorových

Text:

...uprostřed provedeným průchozím otvorem 3, ve kterém je uložen upevňovací šroub Q. Ten je na jedné straně opatřen rukojetí 3, na druhé, a sice v místech průchozího otvoru, kuželovou vložkou§, která se vnější kuželovou plochou opírá o odpovídající kuželovou plochu rozpína cího pouzdra Q vytvořeného v místech čelní strany tě 1 esal. Upevñovací šroubg kuže 2 CS 269 398 B 1lovou vložku §přesahuje a na ni je uložen opěrný prostředek 1 například...

Způsob přípravy pružných alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269397

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hochmannová Libuše, Hájek Karel, Kitzler Jaroslav, Krátký Bohumil, Růžičková Jiřina

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: pružných, pryskyřic, alkydových, přípravy, způsob

Text:

...xylitol a manitol. Tyto alkoholy lze použít bud jednotlivé, lépe však ve vzájomných směsích.Kyselinové složky, které se mohou podílet na uvedené přípravě alkydů, příslušejí svým charakterom do těchto skupin Především jsou to acyklioké monokarboxylové kyseliny s rovným řetězcem, obsahující 4 až 22 uhlíkoyých atomů, které se vyskytují ve směsích různého složení v rastlinných olejích v podobě triglyceridů. Z rastlinných olejü přicházejí v úvahu...

Způsob stabilizace polyolefinů směsí fenolického antioxidantu se sirnými kostabilizátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269396

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pospíšil Jan, Kúdelka Ivo

MPK: C08K 5/13, C08L 23/00, C08K 5/37...

Značky: směsi, způsob, polyolefinů, sirnými, stabilizace, antioxidantu, kostabilizátory, fenolického

Text:

...směsi byly zahřívény v kyslíkové stmosféře na zpracovatelskou teplotu (vysokohustotný polyethylen HOPE - na 150 °C, polypropylen PP - na 180 °C), přičemž byl sledován průbčh spotřeby kyslíku vzorkem. Stabilita polyoleflnu byla posuzována podle délky počátečniho intervalu, ve kterém nedochézí ke spotřebě kyslíku, tzv. indukční perioda. Pro srovnání účinnosti navrhovaných stabilizačních směsi byla jako standard vzata účinná synergické směs...

Zapojení pro využití zbytkové odpadní tepelné energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269395

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krejsa Jan, Marek Zdeněk

MPK: F28B 9/08

Značky: zapojení, odpadní, energie, zbytkové, tepelně, využití

Text:

...uzavřeného topného systému.Na obrázku je uzavřená nádrž ł na kondenzát, ve které je pod hladinou kondenzátu umístěn výměník 3, na který je napojen potrubím ll výměník 3. výměník Q je spojen se sběrnou nádrží l potrubím Í brýdových par a kondenzačním potrubím §. Do potrubí Q brý~ dových par je vložen pro regulaci dodávky tepelné energie do obvodního média regulátor lg. Na kondenzačním potrubí Š brýdových par je umístěna odvzdušňovací...

Těsnění konců dutých vrstvených pryžových polotovarů při vulkanizaci v lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 269394

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zapletal Jiří, Kolaříková Marie, Surý Jaroslav, Veselý Rudolf

MPK: B29D 22/00, B29K 21/00

Značky: dutých, konců, pryžových, vulkanizací, těsnění, lázni, polotovarů, vrstvených

Text:

...nedostatků přispívá do značné míry těsnění konců dutých vrstvených pryžových polotovorů při vulkanizací v lázni podle vynálezu.Podstata vynálezu epočívá v tom, že těsnění je tvořeno nátrubkem, vsunutým jednou ze svých kônlckých částí do dutiny polotovaru na jeho konci. Pritom je prstenec, vytvořený uprostřed mezi oběma kőnlckými částmi nátrubku, přitlačovén k čelní ploše konce polotovaru prostřednictvím elaetického nâvleku.Tim se na obou...

Závěsný prvek filtrační hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269393

Dátum: 11.04.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: filtrační, prvek, závěsný, hadice

Text:

...tyčí na přilehlé rovině nosné lišty.Vyššim účinkom řešení podle vynálezu je zejména velmi pozvolný nárůst pohybu filtrační hadice při vypínání, protože její zdvih dopináním o jeden otvor je menší než průměr tohoto otvoru, což je dáno vzájemným posunutím ee mezi jednotlivými svielými řa~ daní otvorů. Navíc kruhovým tvarem vodicí tyče, která se může v otvoru nosné lišty osově pootočit, je zabráněno nežádoucímu šroubovitému vypnutí filtrační...

Zapínací a vypínací obvod vypínatelných tyristorů GTO

Načítavanie...

Číslo patentu: 269392

Dátum: 11.04.1990

Autori: Peroutka Oldřich, First Antonín

MPK: H02M 1/088

Značky: obvod, vypínatelných, vypínací, tyristorů, zapínací

Text:

...a druhý filtrační kondenzátor ł e 3. Mezi řídící alektrodu pomocného tyristoru Q je zepojen pátý odpor lg. Řídící elektroda pomocného tyrístoru Q je přes druhý kondenzátor łł připojena mezi druhý spínací tranziotor Q a druhý odpor łg. Ve vypínacím obvodě, ktorý je tvořan prvním kondenzátorem 1. pomocným tyrístorem QQ a vypínatelným tyriatorem GTO Q je zařazena indukčnoet łł o hodnotě 0,1 až l pH. V praxi je většinou vytvořena přímo něktarým...

Způsob odlévání a chlazení dutých předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269391

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jelínek Petr, Saip Jiří, Motloch Zdeněk

MPK: B22D 7/04, B22D 7/00

Značky: chlazení, způsob, předlitků, dutých, odlévání

Text:

...předlitků podle vynálezu, jehož podstatou je, že během tuhnutí se předlítek V dutině ochlazuje tekutým dusíkem.Výhodou způsobu výroby dutých předlitků podle vynálezu je zaručení jejich vysoké chemické i atrukturní homogeníty jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru, potlačení výraznoatí segregaeí a vysoké využití kovu. V důsledku použití tekutého duaíku se dosáhne řádově stejného odvodu tepla z tuhnoucího předlitku z vnějšího a z...

Deska deskového výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269390

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hynčica Václav

MPK: F28F 3/12

Značky: deskového, deska, tepla, výměníku

Text:

...nejméně jednou vrstvou drátěného pletiva, tahokovu, děrovaného plechu nebo jiného podobného materiálu. Distanční spojovací prvky jsou rozmístěny v rovině symetrie procházející podélnou osou desky v roztečích menších než je výška desky.Výhody desky deskového výměníku tepla podle vynálezu jsou zejména v úspoře materiálu tím, že desky mohou být zhotoveny z tenkých plechů i při vyšších rozdílech provozních tlaků prostrorů uvnitř a vnč desek,...

Biotechnologický reaktor k čistění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269389

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kos Miroslav, Zahrádka Vladimír, Vršecký Jan

MPK: C02F 3/12

Značky: čištění, biotechnologicky, odpadních, reaktor

Text:

...sekci. Použití nosičů v anoxických zónéch je z důvodů absence dostatečných rychlostí omezenê. Tím je omezeno použití stávajících reaktorů.Podstata biotechnologického reaktoru k čištění odpedních vod funkční polykulturou přísedlou a ve vznosu s provzdušňovacím zařízením, kde nádrž reaktoru je rozdělena pomocí svislých nebo šikmých přepážek na jednotlivé sekce a přepážky jsou střídavě ukončeny nade dnem a pod hladinou podle vynálezu spočívá v...

Zařízení pro manipulaci s tyčovým materiálem při kování na vertikálních kovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269388

Dátum: 11.04.1990

Autor: Krmášek Ludvík

MPK: B21K 27/02

Značky: vertikálních, zařízení, kovaní, strojích, tyčovým, manipulaci, materiálem, kovacích

Text:

...g kovaoího stroje 1.Kolejnice 3 je ulołens na třech stojinách ąl, upevněných na podleze 3 a jedné konzole 33, upevněné na kovacím stroji 1. Vozík 1 sestává z konzoly 39, na jejíž boční stěně jsou uložena kolečka 3 a upevňovací čep gg. Na hornístěně konzoly 32 je uložen vertikální nosič 31. opatřený průchozím válcovým otvorem 31, do kterého zasahuje zarážkà 32, uložená posuvné na horní stěně konzoly gg a opatřená vertikálne uloženým válcem...

2,2-Dimethyl-6-/1-/2methyl-2-acetoxy/propionyl/ alkyl-2H-benzopyran jako biologicky účinná látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269387

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/16, C07D 311/18

Značky: přípravy, látka, alkyl-2h-benzopyran, biologicky, účinná, její, způsob

Text:

...uvedený význam, 5 chloridem 2 ~acetoxy-2-methylpropanové kyseliny za přítomnosti bezvodého pyridinu, při teplotě 15 až 20 °C.Vynález je blĺže objasněn na přikladu provedení, aniž by se na tento příklad výlučně omezoval.0,25 3 (1,5 mmol) chloridu 2-aoetoxy~ 2-methylpropanové kyseliny se přikapalo za oichání k roztoku 0,33 g (1.5 mmol) 2,2-dimethyl-6-(1-hydroxypropyl)-2 H-benzopyranu v bezvodém pyridinu a vše bylo zahříváno po dobu 2 hodin na...

(3,7-Dialkoxy-3,7-dialkyl-2-bromoktyl)-(4-chlorfenyléter) jako biologicky účinná látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269386

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 31/14

Značky: její, účinná, látka, způsob, přípravy, biologicky, 3,7-dialkoxy-3,7-dialkyl-2-bromoktyl)-(4-chlorfenyléter

Text:

...Po 15 ti minutovém mícháni byla reakční směs zředěna vodou a vytřepána mezi diethyléter a vodu. Oddělené vysušené éterické vrstva byla odpařena k suchu. Chromatografii odparku na sloupci eilikagelu s 8 hmotu. vody /eluční činidlo petrolěter obsahující až 20 obj. diethylěteru/ bylo zíekáno 0,21 g /50 / 7-ethoxy-3-methoxy-3,7-dimethy 1-2-bromokty 1/-/4-chlorfenyléteru/. IČ spektrum /cc 14, 5 as/z 2 833/0 S 0 CH 3/, 1 599,1 507,1.495/0...

Ester kyseliny 3-/2,2-dichlorethenyl/-2,2-dimethylcyklopropankarboxylové s bicyklickými alkoholy jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269385

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 53/00

Značky: účinné, jejich, biologicky, ester, bicyklickými, způsob, přípravy, alkoholy, látky, kyseliny

Text:

...kyseliny. 0,18 g /0,55 mmol/ 2-4-/3-ethoxykarbonyl»Z-methyl-2-propen-1-y 1 oxy/benzy 1 jcyk 1 ohexanolu, 0,1 g /0,5 mmol/ dicyklohexylkarbodiimidu a 0,005 g /0,05 mmol/ N,N-dímethylaminopyridinu bylo mícháno v 5 ml bezvodého diethyléteru při 15 až 20 °C po dobu 2 hodin. Potom byla reakční směs zředěna diethyléterem, filtrována a fíltrát byl postupně promyt 5 vodným roztokem kyseliny chlorovodíkově,...

Biologicky účinné deriváty 3,4-dihydro-2H-benzopyranu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269384

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/16, C07D 311/18

Značky: biologicky, přípravy, deriváty, 3,4-dihydro-2h-benzopyranu, jejich, způsob, účinné

Text:

...3kde R 1, R 2 mají výše uvedený význam s alkanolem s maximálně 3 atomy uhlíku V alkyl 9skupině n N-bromsukcinimidem při teplotě O až 5 °C, za vzniku látky obecného vzorce I.Vynález je blíže objasněn na příkladu provedení, aniž by se na tento příklad výlučně omezoval.K roztoku 0,19 g (1 mmol) 2,2 ~dimethy 1-7-methoxy-2 H-benzopyranu v 5 ml bezvodého methanolu bylo při teplotě O až 5 °C přidáno za míchání a za nepřístupu vzdušné vlhkosti 0,2 g...

2-/2-hydroxyethylthio/ethylester kyseliny 1-/2,2-dimethyl-6-/2H-benzopyranyl//1-alkyloxykarbonylpropanové jako biologicky účinná látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269383

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07D 311/18, A01N 43/16

Značky: způsob, přípravy, její, biologicky, látka, kyseliny, účinná

Text:

...uvedený význam, s 2-(2-hydroxyethylthio)ethanolem za přítomnosti ekvimolárního množství dicyklohexylkarbodiimidü a katalytického množství N,N-dimethylaminopyridinu při teplotě 10 až 20 °C, za vzniku produktu obecného vzorce I.Vynález je blíže objasněn na příkladu provedení, aniž se na tento přiklad vý lučně omezuje.0,13 5 (1,1 mmol) 2-(2-Hydroxyethylthio)ethanolu, 0,33 g (1 mmol) 3-ĺ 1-2,2-dimethyl-6-/2 H-benzopyranyl/J-1-propyloxykarbonyl...

Vicinální brom-alkoxyderiváty alifaticko-aromatických éterů s tetrahydrofuranovým cyklem v molekule jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269382

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/06

Značky: molekule, cyklem, přípravy, tetrahydrofuranovým, biologicky, vicinální, jejich, účinné, eterů, brom-alkoxyderiváty, alifaticko-aromatických, látky, způsob

Text:

...nenasycený éter obecného vzorce II1 ĺoĺ -o-(cn 2)4 ~o- -CHCH-R 2 (II ) , kde R 2 má výše uvedený význam,s alkanolem obecného vzorce IIIkde R 1 má výše uvedený význam,8 N-bromsukcinímidem při teplotě 0 až 5 °C za vzniku produktu obecného vzorce I.Vynález je bliže objasněn na přikladu provedení, nniž by se na tento příklad výlučně omezoval.-benzenu v 5 ml beąvodého methanolu bylo přidáno při 0 až 5 °C za nepřístupu vzduš né vlhkosti 0,3 5...

Poloester kyseliny jantarové s 4-(3-alkoxy-3-alkyl-2-brombutoxy)fenylalkanolem jako biologicky účinná látka a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269381

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiedler Pavel, Masojídková Milena, Kahovcová Jitka

MPK: C07C 69/40, A61K 37/02

Značky: jantarové, účinná, způsob, biologicky, látka, kyseliny, poloester, 4-(3-alkoxy-3-alkyl-2-brombutoxy)fenylalkanolem, přípravy

Text:

...tim, že se nechá reagovat 4-(3-alkoxy-3-alkyl-2-broubutoxy)fenylalkanol obecného vzorce IICH 3(R 1)C(OR 2)-CHBr-CH 2-0- -cnuůou (II), kde symboly R 1, R 2 a R 3 mají výše uvedený význam, s ekvimolárním množstvím anhydridu kyseliny jantarové a bezvodého pyridinu při teplotě 60 až 70 °C, za vzniku poloesteru obecného vzorce I.vynález je blíže objasněn na přikladu provedení, aniž se na tento přiklad výlučně omezuje.Směs 0,33 3 (0,00 l...

Zařízení pro zjišťování teploty a vlhkosti vzduchu za mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269380

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlica Ivo, Hutla Petr, Haš Stanislav, Lonský Jiří

MPK: G01W 1/02, G01N 19/10

Značky: zjišťování, mrazu, teploty, vlhkosti, vzduchu, zařízení

Text:

...optimální průběh větrání nebo klimatizace v sušárenských, skladových, výrobních a jiných objektcch tak, aby v co nejkratší době bylo dosaženo žádaných parametrů anebo aby tyto parametry byly bezproblematicky a přesně udržovány, a to s minimální spotřebou energie pro Větrání, eušení nebo klimatizaci. Zaručuje tak nejen energetické úspory, ale i kvalitní produkt, závislý na uvedených parametrech anebo doaažení a udržení optimálního mikroklimatu...

Přidržovač elastomerové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 269379

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ptáček Miloš, Musil Ivan, Andó Ján, Kaše Oldřich, Šustr Václav, Šídlo Eduard, Župka Bedřich

MPK: D04B 15/46

Značky: elastomerové, nitě, přidržovač

Text:

...nitě s kuželovým otvorem a na obr. 3 je řez přidržovačem elastomerové nitě s válcovým otvorom.Přidržovač elastomerové nitě je tvořen základním tělesem 3 hranolovitěho tvaru,které je připevněno pomoci šroubu 1 ke známé odsávací hubici ł vícesystémového okouhlého pletacího stroje, například maloprůměrového. V tělese 3 přidržovače elastomerově nitě je vytvořen otvor 1, opatřený podélným zaváděcím výřezem gł. Podélný zaváděcí výřez gLł má...

Zapojení vstupní jednotky pro mikropočítačové měření teploty bezkontaktně

Načítavanie...

Číslo patentu: 269378

Dátum: 11.04.1990

Autor: Stránský Ivan

MPK: G05D 23/27, G01J 5/10

Značky: teploty, jednotky, zapojení, mikropočítačové, bezkontaktné, vstupní, měření

Text:

...impedanční převodník 2, zesilovač 5 a pásmovou propust Z napojen na datový vstup vzorkovacího zesilovače §, jehož výstup je dále napojen na první datový vstupní kanál al počítače 17.Pro synchronizaci činnosti clony 3 se vzorkovacím zesilovačem § slouží aynchronizační závoro 2, jež snímá průchod obou hran clony g. Výstup synchronizační závory 2 jo přes zosilovač lg a zdvojovač frekvence ll napojen na ovládací vstup vzorkovacího zesilovače Q....

Forma ke slinování svazku optických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269377

Dátum: 11.04.1990

Autori: Semorád Jan, Nejedlý Josef

MPK: C03B 23/20, C03B 37/00

Značky: slinování, svazků, forma, optických, vláken

Text:

...pod úhlem/ĺzkosení, obr. 4 příční řez formou v rovine B - B z obr. 3. obr. 5 příčný řez formou v rovině B - B s funkčními ploohami tvarovacích dílo kruhověho prdřezu, obr. 5 náryaný pohled ačäítečným řezem pro skládáníoptickÝch vláken do tvaro cs 259 317 m 3vacích dílů, obr. 7 půdorysný pohled k obr. 5, obr. 3 částečnf příčný řez z obr. 3 v rovině B - B demonstŕující uložení äestihrannýoh optických vláken vo vnitřním prostoruForma l viz obr. 1...

Ochranný kryt anténních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269376

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jahoda Bohumír, Skupin Lumír, Šorm Vít

MPK: H01Q 1/42

Značky: anténních, systému, ochranný

Text:

...Na obr. 5 je v axonometrickém pohledu znázornen příklsd pr» vedení laminátového segmentu.Ochranný kryt podle výnálezu, znázornený na obr. l, sestává z lominátového plášte,uspořádaněho kolem svisléhe nosného dříku 5 anténního nosiče. Laminátovŕ pláäĺ je tvo řen vypuklo-vydutými laminátovými segmenty l, ktoré jsou kolem nosného dříku 5 anténního nosiče uspořádány ve třech patrech, jak je znázornéno na .obr. 2. Horní vodorovná příruba §...

Zařízení pro předúpravu surové vody při výrobě pitné vody a/nebo přídavné a doplňovací vody procesem zahrnujícím reversní osmózu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269375

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bár Jaromír, Tománek Petr, Urbančík Libor

MPK: C02F 1/44, C02F 1/28

Značky: zahrnujícím, doplňovací, osmózu, předúpravu, procesem, surové, zařízení, výrobe, reversní, přídavné, pitné

Text:

...s náplní ionexových pryskyřic. A též Její užitečné kapacita převyšuje hodnotu užitečné kapacity běžných ionexových filtrů nejménö o 50 kPříklad zařízení podle vynálezu Je znázorněn na vŕkresu, kde na obr. l je přívod surové vody připojen na vstupní trubku a odvod vyčiätäné vody na výstup a nn obr. 2 je přívod surová vody připoden na výstup a odvod vyčištäně vody na vstupní trubku. Vstupní trubka l Je spodena s víkem 3, se kterým s...

Ruční úkosovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269374

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čermák František

MPK: B23C 3/12, B23C 1/20

Značky: zařízení, úkosovací, ruční

Text:

...z obr. 1, na obr. 3 je znàzorněn tvar proniku řezněho kužele břítů, nastavení úhlu břítů nožů ve vodorovné ose membrànové stěny a na obr. 4 tvar radíusu úkosované trubky ve vztahu k povrchu komory., Ruční ůkosovací zařízení Q se skládá ze skříně §, na jejíž zadní stěnu 3 je uprostřed připevnčn čep 5. V čepu 5 a zadní stčnč 3 je vyvrtán šikmý otvor, ve kterém je na dvou perech § suvně uložen upinací trn Q s čelistmi Z. Na povrchu čepu 5 je...

Překladač pro přesun nožičkových palet v horizontální rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 269373

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dlabač František, Vyplel Jiří, Marhoul Jiří

MPK: B65G 47/32

Značky: palet, prekladač, horizontální, přesun, rovině, nožičkových

Text:

...rogáln poaouvat, sklad tak vychází menší, takže Jsou nižší 1 investiční náklady na výstavbu skladu. Překladač potřebuje k převodení nožičkové palety na kolmo navazující dopravník 1 kratší čau než točna, protože 31 přizveddvá Jen nepatrně, zatímco točna ji musí otočit 0280., Překladač tedy zvyšuje dopravní výkon linek, a tím 1 Jejich efoktivnoat.Na výkresoch Jo znázornän příklad provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je překladač v náryou,...