Archív za 1990 rok

Strana 66

Textilní útvar, zejména pletenina nebo proplet pro technické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 269452

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrba Jan, Tysl Václav, Dániel Mikuláš, Lapeš Miroslav

MPK: D04B 21/14, D04B 21/00, D04B 1/00...

Značky: útvar, proplet, zejména, pletenina, technické, textilní, účely

Text:

...aplikace variant jsou zřejmě z výkresů vazeb, ktoré znázorňují na obr. l osnovní pleteninu s vodičovými mřížkami z příčného a podélneho útkového klsdení, orientovaného rovnoběžně s řédky a eloupky oček, na obr. 2 osnovní pleteninu s vodičovými mřížkami z diagonálně navéděných nitových soustav vzhledem k průběhu základní vszby, na obr. 3 exonometricląý pohled na rubní stranu propletu v řezu s vodivými nitêmi probíhajícími rovnoběžně s...

Zařízení ke zbavování vody nežádoucích plynných složek na principu průtočné aerace a recirkulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269451

Dátum: 11.04.1990

Autori: Handl Karel, Haindl Michal

MPK: C02F 1/20

Značky: průtočné, složek, zbavování, zařízení, plynných, princípu, aerace, nežádoucích, recirkulace

Text:

...směsi vody a vzduchu z aeračního zařízení. Do nádrže ústí také přívod upravované vody a je do ní zavĺstěno výtokové potrubí. Aerační zařízení k vytvoření směsi vody a vzduchu je účelne provést pomocí přechodových jevů proudění s výhodou prstencového skoku. Do aeračního zařízení je voda kontinuálně nabírána čerpadly z nádrže, do které se provzdušněná voda vrací a vyloučený plyn uniká spolu se vzduchem. zařízení k odstraňovaní plynných...

Turniketový podavač, zejména jemnozrnného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269450

Dátum: 11.04.1990

Autori: Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B22D 11/10, B22D 1/00

Značky: jemnozrnného, zejména, turniketový, materiálů, podávač, sypkého

Text:

...tlakového média.výhodou turniketového podsvače podle vynálezu je eliminace profukovéní a protlačování nejjemnědších podílů gjemnozmného sypkého materiálu mezi Jeho lopatkami a vnitřním véloovým prostoru skříně, Protože tyto materiály Jsou z důvodu odstranění potíží při ,jejich přemístování načeřovány tlakovým plynným médiem, ,je možno toto medium nebo i plynné médium při dodáväní Jemnozrnněho sypkého materiálu z prostředí nomálního...

Hmota pro zvýšení vodotěsnosti silikátových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269449

Dátum: 11.04.1990

Autori: Visingr Jiří, Michálek Jaroslav, Křenek František, Bartoník Petr

MPK: C04B 26/06

Značky: silikátových, zvýšení, vodotěsnosti, hmota, materiálů

Text:

...karboxylových skupin max. do 2 hmot. vztaženo na sušinu polymeru. Obsah styrenu, který zajíšřuje odolnost pojiva vůči působení vody činí min. 40 hmot. vztaženo na suěinu polymeru. Dalším komonomerem mohou být estery kyseliny akrylové - etyl, butyl anebo s výhodou 2-etylhexylakrylát. Pro dosažení optimálních tahovýoh vlastností obsahuje hmota 0,1 až 5 hmot. kombinace externích změkčovadel na bázi esterů kyseliny telové a...

Deriváty sulfonamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269448

Dátum: 11.04.1990

Autori: Grimová Jaroslava, Sedláčková Venuše, Holá Vladislava, Körner Jaroslav, Nováček Alois, Křepelka Jiří

MPK: C07D 237/20, C07C 143/80, C07D 239/69...

Značky: deriváty, sulfonamidů

Text:

...dobrou entibakteriální účinnost (B až 16 13/1) u henů z če ledi Enterobecteriaceae látka e nethqlieoxazolovýn zbytkem U sro pozieivních mikroorganienů měla výraznou antibakteriální aktivitu (8 až 16 115/1 u knenů Stephylococcua aureue.Dále bylo provedeno stanovení erutní toxicity po Jednorásoven podání látek p. o. kovovou eondou do žaludku u nyääích eanců mene HBI konárovický chov ve vaze 25 až 30 g.Pokugnć skupiny byly po 10 zvířatech....

Zařízení pro mytí pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 269447

Dátum: 11.04.1990

Autor: Milták Michal

MPK: B60S 1/68

Značky: pneumatik, zařízení, mytí

Text:

...Ze dna umývacího boxu Ž je vyvedena odpadní hadice gz,jejíž druhý konec je zaúatěn do odkalovací komory g vodní nádrže l. Odkalovací komora 2je opatřená vypouštěcím kohoutem gç. Na umývacím boxu ž je uložena hřídel g pracovních upínacích a podávacích ramen, k níž je napevno uchycena páka gg, k níž je naklouben podávecí pracovní válec I 8, jehož druhý konec je ukotven na umývacím boxu ž. Na hřídeli g,jsou posuvné uložená upínací a podávací...

Zařízení ke zkoušení ložisek v magnetickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 269446

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zkoušení, magnetickém, ložisek, zařízení

Text:

...v negnotickén poli. Je zjednodušene demontáž tím, že není třeba vyjínat a odpojovnt solnnoidy.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, představujícín nárysnýprůŕez celým uspořádánín. Hu hřídeli 1 jeou uloäeny vnitřní kroužky čtyř ložieek lg. Tato ložiska 15 jsouuspořádána jako dva páry, přičemž obe páry jsou odděleny etředovýn kroužkem 15, který mezi zkouěenýni ložisky la udržuje konstantní vzdálenost. Vknždćn páru jsou...

Zařízení pro měření teploty vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269445

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rebec Milan, Špaček Jan, Čižmář Luděk

MPK: G01K 1/14, G01K 13/02

Značky: měření, zařízení, teploty, vzduchu

Text:

...slouží pro přívod dopravního vzduchu, je druhou tryskou trubice ve stanovených intervalech promkována, což zabráni ucpání teploměru během provozu. Napojením ovládacích členů řízenąých ventilů na řídící jednotku, například počítač, je potom možno na základě údajů o snímané teplotě sekundárního vzduchu a dalších technologických parametrů probíhajícího výpaluzajiatit plynulou správnou činnost teploměru.vynález bude dále podrobněji objaaněn...

Zařízení na měření iontového znečistění povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269444

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lán Jaromír, Paclík Pavel

MPK: G01N 27/10

Značky: měření, iontového, znečištění, povrchu, zařízení

Text:

...kapaliny ustí do ní zásobní nádrž deionizovaná kapaliny. Při poklesu hladiny konteminované kapaliny, například odpa řením, dojde k samočinnénu doplnění vymývaoí kapaliny.Výhodou zařízení podle vynálezu je minimalizovaně množství pracovní vymývací deionizovaná kapaliny mezi ústia vymývacích tryeek a průtočnou vodivostní sondou a zlepšené vymývání iontových načisto z povrchů měřených předmětů, ěehož je dosaženo jemně rozprášenou...

Způsob stanovení teploty krajního topného kanálku topné stěny koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269443

Dátum: 11.04.1990

Autori: Noga Zdeněk, Chocholáč Miroslav, Kažusznik Tadeáš

MPK: G05D 23/00, C10B 5/00

Značky: koksovací, způsob, topného, krajního, stanovení, teploty, kanálků, stěny, topné

Text:

...pece a při používané koksovecí vsázoe.nastaví se teplote krajního topného kanálku a udržuje se na konstsntní výši alespoň tři koksovaoí doby teplote se měří ve vhodných časových intervaloch, aby se obdržel Její časový průbčh během tří kcksovscích dob, kdy na konci třetí koksovací doby se odebíré vzo 2 GS 269 443 B 1 rok useoenin. Dbá ee ne souoaé noeezení dveří ne koksoveoí komoru, aby se vyloučil vliv nesymetricky umístänýoh dveří a...

Způsob značení biologicky účinných látek radionuklidy jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269442

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kopička Karel, Pereszlényiová Eva, Kronrád Leo, Hradilek Pavel

MPK: C01B 7/14

Značky: značení, látek, účinných, biologicky, radionuklidy, způsob

Text:

...difezwlglyooluxilu (Jodogen). Podle popeaně metody se Jodogen, ktorý je Ve vodněm roztoku pnktiołq norozpustný, naneso Jako tenký filtr na povrch skleněné nádobky,ve ktoré po přidání reakční směsi sestávající z proteinu a radioaktivního Jodidu sndněho probíląé značení. Iíevyľodou této metody je obtížná reprodukovatelnost nanâäení .filmu Jodogenu souvisojící a výběrem vhodných rozpouätědel Jodogenu. komplikovanou technikou nanášení a...

Filtr pro přípravu biologicky účinných látek značených radionuklidy jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269441

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kopička Karel, Pereszlényiová Eva, Kronrád Leo, Hradilek Pavel

MPK: C01B 7/14

Značky: biologicky, přípravu, látek, radionuklidy, značených, filtr, účinných

Text:

...značení pomocí l, 3, 4. 6 - tetrsohloro-Bo( , 6 OC -difenylgly-v colurilu (Jodogen). Podle popeaně metody se Jodogen, ktorý Jo ve vodném roztoku prakticky nerozpuetný, nenese Jako tenký filtr na povrch skleněné nddobky. ve ktoré po přidání reakční směsi eeetávající e proteinu a radioaktivního Jodidu eodného probíhá značení. Nevýhodou této metody je obtíiní reprodukovatelnoat unćčení filmu jodcgenu související a výběrom rhodnjwz rozponitädel...

Zařízení na snímání burelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269440

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera Antonín, Bartoš Tomáš

MPK: C01G 45/02

Značky: zařízení, burelu, snímání

Text:

...hroty. Kývavý (kmitavý) pohyb dolního výkyvného rámu je obstarávén napr. elektrickým motorem s klikovým mechanismem. Blok títanových elektrod s ulpělým burelem ae spouätí mezi vodicí tyče pevného rámu. Když spodní hrana titenových elektrod dosáhne úrovně hrotú, uvede se pohyblivý rám do kývavěho (kmitavého) pohybu ve směru kolmém na plochu titanových elektrod. Blok titenových elektrod se postupně spouští. Hroty upevněné ne nosných...

Zařízení k aerobnímu biologickému čistění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269439

Dátum: 11.04.1990

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/02

Značky: zařízení, odpadních, biologickému, čištění, aerobnímu

Text:

...duaíku. Příznivý je také Vliv sy cení bekteriálního povlaku na pádlech kyslíkem při jejich vynoření nad hladinu.Příklad konkrětního provedení zařízení podle vynálezu je schematícky znázorněn na připojeném výkreeu, kde na obr. 1 je půdorysny pohled na zařízení a na obr. 2 je detail míchadla V bočním pohledu.Zařízení podle vynálezu je tvořeno oběhovou aktivační nádrží L s aerátorem 3 a dě~licí přapážkou g, ktorý vytváří v nádrži 1 žlab 11. V...

Mostovka ocelového železničního mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269438

Dátum: 11.04.1990

Autori: Prokop Jaromír, Pelešek František, Franz Jaromír, Tomšů Josef

MPK: E01D 9/02

Značky: ocelového, mostů, železničního, mostovka

Text:

...nosníky a opatřenými podélníky. Podstatou vynálezu je to, že příčníky jsou ukončeny na každé straně roznáäecím nosníkem, se kterým jsou pevně spojeny a který je konzolemi připevněn ke svému hlavnímu nosníku.Výhodou mostovky podla vynálezu je možnost snížení stavební výšky kolejového štěrkováho lože, a tím 1 stavební výšky celého mostu.Na přiloženěm výkresu je znázorněno příkladně provedení moatovký podle vynálezu,kde na obr. 1 je...

Ampule pro pěstování monokrystalů halogenidů rtuti z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269437

Dátum: 11.04.1990

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 35/00, C30B 29/12

Značky: ampule, monokrystalů, halogenidů, fáze, plynné, pěstování, rtuti

Text:

...způaoby použití empula pro pěatování monokrystelů podle vynálezu jsou po paány v následujících příkladech.Křemennárůetová empule o vnitřním průměru 26 mm, zatevená na jednom konci, byla neplněna surovinou chloridu ŕrtutného a poté do ní byla zasunute druhá ampule dnem dovnítř,která měla vnější průměr 2 Š,5 mm tak, že vzdálenost dna růstové ampule od dna zasunuté druhé ampule byla 250 mm. Po vložení této soustevy do pece byl...

Razicí mechanismus značkovacího zařízení pro postupné ražení znaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269436

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matějek Jiří, Buršík Jan

MPK: B21C 51/00

Značky: postupné, řazení, znaků, mechanismus, zařízení, razicí, značkovacího

Text:

...obvod jsou upevněny rezníky. Podstatou vynálezu je to, že hřídel rezícího kotouče je uložene v dutem evinlám remeni, jehož horní konec je kyvně připevněn k rámu. Horní část dutého evielého ramene je opetřena zdvojenou vodorovnou pákou, jejíž délka je čtyři až desetkrát kratší než délka dutáho ramene a jejíž jeden volný konec je kyvně spojen se silovým válcem, jehož těleso je kyvně připevněno k rámu. Druhý volný konec páky je kyvně spojen n...

Olejový tlumič pro tlumení vibrací hřídelů uložených ve valivových ložiscích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269435

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neruda Josef

MPK: F16F 15/16, F16C 35/077

Značky: tlumení, uložených, olejový, valivových, tlumič, hřídelů, vibrací, ložiscích

Text:

...ŕešený tlumíč využívá hydrostatíckého principu uložení tak, že se při vybočení pouzdra vůči statoru větší na jedne straně mezera,vtakže se v odpovidajicich komůrkách sníží hydrostatícký tlak, zatímco na protílehlé strane se odtoková mezera 2. menší e tlak v odpovídající míře vzroste. Tento tlakový vzrůst působí proti vybočenítakže se pouzdro vrací do původního smeru e zachovává se souosost. soułasnč vzhledmk poměrně velke plože na...

Olejový tlumič pro tlumení vibrací hřídelů uložených ve valivých ložiscích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269434

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neruda Josef

MPK: F16C 35/067, F16F 15/16

Značky: ložiscích, uložených, tlumič, tlumení, olejový, vibrací, valivých, hřídelů

Text:

...vytlečovânío olejověho filmu z nezery mezi pouzdrem a statorem, které převežuje při vysokých frekvencích otáčení.Tlulič podle vynálezu není konstrukčně ani provozně náročný, protože se využívá.olejoveho systemu stroje, jehož hřídel se v tlumeném ložisku otàčí.Tlumení pokrývà rozaáhlou škálu otàček, takže ho hřídel nohou být eplikovàny různé zátěže s různoufrekvencí otâčení. Tlumič není nutné vyvíjet pro konkrétní aplikaci, takže vynález...

Spřádní tryska pro výrobu svazkové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269433

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šafář Václav, Pelc Jaromír, Tesař Richard, Kroupa Petr, Šrámek Rudolf

MPK: D01H 1/13

Značky: tryska, spřádní, výrobu, svazkové, příze

Text:

...vstupu do spřádní trysky.Známa provedení neumožňují snadno nastavít optimální poměry pro různé jemnostíNěkteré tyto nevýhody odstraňuje US patent č. 3 490 219. Zařízení je provedeno tak, že na vstupu do krutně trubice je nálevka, která zasahuje do krutné trubice. Hálevka je řošena jako jeden dílec se vstupní hubící, To má tu nevýhodu, žc dílcc jc nložítý. Pří opotřebení nàlevky nebo pří nastavovàní optímálních pomčrů proudu vzduchu v horní...

Kotoučová brzda uzavřeného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269432

Dátum: 11.04.1990

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: F16D 55/14

Značky: brzda, uzavřeného, kotoučová

Text:

...Z a pravého brzdového kotouče Q a mezi drážky je uložena kulíčka. Skříň 11 je opatřena předním spodním výštupken 1 § a přednío hornín výàtupkem 1. Přední spodní výstupak 1 § a přední horní výstupek 12 je zhotoven v polovíně brzdy, kde se nachází ovládací mechonísmus 22. Do předního spodniho výstupku 19 ordo předního horního výstupku 11 je proveden otevřenývâlcový otvor 1,zakončený dnem 3 a víkem 19. Otevřený válcový otvor 1 je podelně...

Rohové pancíře ventilátorových mlýnů a drtičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269431

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ticha Jiří, Rada Josef

MPK: B02C 13/26

Značky: pancíře, drtičů, rohové, ventilátorových, mlýnů

Text:

...až 0,3.Výhoda řešení podle vynálezu spočívâ v tom, že rovné plochy vytvořené komolýmí výstupky vytváří kolmé plochy, ne které naráží mlecí mědíum při velkých ůhlech dopadu.Tím je kínetíckà energie mletých částíc výužívána k účinku, který je potřebný k zpevnění 13 manganové-austenítícké oceli.Řešením podle vynàlezu se zvýši počet provozních hodín rohových pancířů. Výhodou řešení je 1 to, že komolý výstupek může být využít při odlévání poncířů...

Zařízení pro regulaci statické polohy skupiny objektů uložených na pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269430

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pešík Lubomír, Krejčí Oldřich

MPK: F16F 9/04, F16F 15/04

Značky: statické, objektu, uložených, polohy, regulaci, pneumatických, skupiny, zařízení, pružinách

Text:

...uložen na dvou pryžových pružinàch § na podloži 5. Na straně přirazu je tkaci stroj 3 uprostřed uložen na podloži 5 na pneumatické pružinê 5. Na tkacim stroji 2 je upevněn automatický polohový regulátor Q, jehož kyvnà ovlàdaci páka Z je tàhlan § spojene s podložim 5.Přivodem 2 je připojen ke zdroji 19 stlačeného vzduchu. Vývodem 11 je připojen k pneumatickým pružinám § skupiny tkacich strojů g.Všechny tři tkaci stroje 2 jsou stejnú a jsou...

Zásobník pro přívod licího prášku do krystalizátoru při plynulém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269429

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B22D 1/00, B22D 11/07, B22D 11/10...

Značky: odlévání, přívod, licího, kovů, plynulém, zásobník, prášků, krystalizátoru

Text:

...je tvořen jedním z dutých nosníků lícího vozu.Hlavní výhodou zásobníku podle vynálezu je úspora zastavěného prostoru, a tím značné zvětšení volného prostonu okolo krystalizátoru. Další výhodou je možnost zajíštění poměrně větších zásob lícího prášku než u dosavadních zařízení, o to značnými rozměry lícího vozu, jehož jeden z podélných dutých nosníků je k tomu účelu upraven, čímž je možno zásobník naplňovat lícím práškem V delších...

Zařízení pro navařování vnitřních povrchů rotačních dílů malých světlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269428

Dátum: 11.04.1990

Autor: Svoboda František

MPK: B23K 9/04

Značky: rotačních, vnitřních, světlosti, dílů, navařování, malých, zařízení, povrchu

Text:

...podàvací Hladkou, přítlačnou kladkou, napájecimí čclístmi a násypkamí, je upevněna na rameno, jehož druhý konec je upevněn na převodovce. Podávací kladka je umístěna na společné hřídelí s řetězovým ozubeným kolem, která je poháněno pomocí řetězu hnacím ozubeným kolem, nasazeným na výstupní hřídelí převodovky, Umístěně mimo vnítřní prostor navařovaného dílu. Navařování pàskovou elektrodou se provádí v podélnem směru, což ve srovnání 9 obvodovým...

Zapojení pro vysílání dopravního rozhlasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269427

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kasan Kamil, Čech Lubomír

MPK: H04B 7/24

Značky: zapojení, vysílání, rozhlasu, dopravního

Text:

...obvod lg doplñkové informace, opntřsný vstupní svorkou li doplnková informace. K vstupní svorce L modulsce je připojen vstup dekodáru ll kődové znělky, jehož výstup je spojen s řídicím vstupom prvního vypínače Lg a s řídioím vstupom druhého vypínače li. První vypínač g je zspojsn mezi výstupom prvního dělíče 1 kmítočtu a prvním vstupom modulátoru li pomocné nosné. Druhý vypínač ll je zepojen mezi výstupem třetího děliče.2 kmitočtu a...

Housenicový podvozek, zejména pro zemní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269426

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stehno Josef, Mour Ladislav

MPK: B62D 55/00

Značky: podvozek, zejména, stroje, housenicový, zemní

Text:

...tělesy podle vynálezu, kde přídavná, opěrná, valivá těleaa jsou držena ve Bvisle výkyvných třmenech, která jsou apojeny se sílovými ovládacími prvky, zakotvenými na rámu stroje.Tímto uapořádáním houeenicového podvozku podle vynálezu je dooąženo toho, že část klopného momentu od axoentrickáho zatížení přenáěají houeenice a zbyvaáící silové učinky od klopného momentu přenáäejí přídavná, opěrná, valivá tělesa. Tím je anížena ne- rovnoměrnost...

Přenášecí zařízení konfekčního stroje na výrobu plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 269425

Dátum: 11.04.1990

Autori: Barvínek František, Helinger Jiří

MPK: B29D 30/26

Značky: výrobu, pneumatik, přenášecí, zařízení, plastů, stroje, konfekčního

Text:

...i snadné přeetavitel~ nost a seříditelnoet přenášeoích segmentu nárazníkového obalu, resp. Jejich ,jednoduchá ą rychlá výměna při potřebě větší změny rozměru obalu. Všechny podstatné výhody doposud známých řešení zůstávají zaohovány.K bližäímu objasnění podstaty vynálezu slouží následující praktický příklad. Konkrétní konstrukční uspořádání přenášeoího zařízení Je znázorněno na výkresoch, kde značí obr. 1 bokorye přenaěecího zařízení v...

Způsob výroby ohebných plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269424

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horský Jiří, Mikošek Rostislav, Guryča Petr, Mikeska Jaroslav, Žajdlík Jiří

MPK: D06N 7/00

Značky: výroby, způsob, útvaru, ohebných, plošných

Text:

...účinkom hladioího homogenizačního válce Ž, u něhož se nevylučují případné doplnkové dezénujíoí účinky. Struktura nánosu plaetiaolu g se ještě více zhuštuje a ohebný plošný útvar vyrobený způsobem-podle vjnálezu pak nabývá finální tlouätku e honogenním povrchem Q, pod nimž ee nachází homogenní fáze gą změkčeného polyvinylchloridu a rovnoměrně rozptýlenými částicemi sazí gą, zakotvená v textilní podložca l.Způsob podle vynálezu se uskutočňuje...

Samočinný jazýčkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 269423

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cincibus Karel, Slavík Stanislav

MPK: F16K 15/16

Značky: ventil, samočinný, jazýčkový

Text:

...čep Ž. Úchytný konec li jazýčku 1 je přitlačovdn k sedlu l přítlučnou částí lg ploché pružné príchytky Q nevlečené také na společném čepu 1. Kotevní část ll pružné příchytky Q je uchycens v sedle 1 ventílu spojovscím prvkom 1 v příkladu provedení ěroubovým hřebem. Pružná příchytks Q je pro zvýšení přítlačná síly známým způsobem podélně probnuta. Na obr. 2 e 2 s má konec přítlačné části gg pružné příchytky Q vytvcřen výřez Q, ktorý je...

Ovládací pouzdro ovládacího modulu hydraulického obvodu, zejména důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269422

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef

MPK: E21D 23/26

Značky: mechanizované, ovládacího, obvodů, důlní, výztuže, pouzdro, ovládací, zejména, hydraulického, modulu

Text:

...je vyústěn z vnější části ovládací ho pouzdra do hadice.Hlavní výhodou ovládacího pouzdra ovládacího modulu hydraulickáho obvodu, zejména ddlní mechanizované výztuže, podle vynálezu je, že tlakové kayalina-je přiváděna tlakovým kanálem do vybrání ve smeru podélné oay ovládacího pouzdra a přitlačuje tlakovou kuželku do sedla, takže nemůže dojít k úniku tlakové kapaliny a kuželka se po zrušení řídicího tlaku vlivem dynamického účinku...

Zapojení impulsního ovládacího obvodu přesouvacího válce důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269421

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrchovecký Josef, Matula Jan, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/26

Značky: ovládacího, výztuže, mechanizované, důlní, válce, obvodů, přesouvacího, impulsního, zapojení

Text:

...je průchod pracovní kapaliny z nízkotlaké větve přímo ke epotřsbiči, tj. přesouvaoímu válci. Řídioí část obvodu přeaouveoího válce je výrazně kratší, čímž jsou zkráoeny reakční časy. Další výhodou jsou menší rozměry a výrobní i montážní jednoduchoet. Lze také očekávat i vyälí provozní spolehlivosvPříkldd zapojení impulaního ovládacího obvodu přesouvacího válce podle vyrxálezu je sohematicky zndzorněn na připojeném výkresu.zapojení...

Antivibrační závěs žací lišty malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269420

Dátum: 11.04.1990

Autori: Knill Bohuslav, Rychnovský Oldřich

MPK: A01B 59/048

Značky: antivibrační, lišty, závěs, žací, malotraktoru

Text:

...provedení závěsu žsoí lišty podle vynálezu je znázorněn na výkreseoh, kde ns obr. l je znázorněn boční podle s na. obr. 2 půdorys- uspořádání závšsu.Antivibreční závšs žsoí listy umístšné před melotrsktorem se skládá z rámové desky g, Výkyvné pružná uložená prostřednictvím čepů á, procházejioích pružnými závěsy ne rámu stroje 1. lezi spodní částí Výkyvné rámové desky g s spodní částí závěsové deeky i jsou uloženy pryžové pružiny j. V...

Opěra pro podepírání málo únosných mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269419

Dátum: 11.04.1990

Autori: Skoumal Vladislav, Michal Bohumír

MPK: E01D 19/02

Značky: podepírání, opěra, málo, únosných, mostů

Text:

...v horizontálním směru uloženy vozíky opątřené stavitelnými nohami 8 rozpínecí Jednotkou. Příčník Je opetřen závěey pro podvěšení na mostni konstrukcí.Výhodou opěry pro podepírání málo únosných moetů podle vynálezu je to, že její uspořádání umožňuje blokovou montáž pod mostmí konstrukcí, přičemž v montážním stavu slouží nohy pro vyvežování příčníků. Jinou výhodou je to, že není nutno provádět nákladné a časové náročná úpravy dna vodoteče a...

Tepelný trubkový výměník

Načítavanie...

Číslo patentu: 269418

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rymel Jaroslav, Fojt Antonín, Ramík Petr, Foretník Alois

MPK: F28D 7/08

Značky: trubkový, tepelný, výměník

Text:

...hermetičnosti spojů v olejové části výměníku.výměník podle vynálezu je v příkledu provedení znázorněn na výkresoch na nichž obr. l je půdorysnym pohledem, obr. 2 je řezem A-A z obr. 1 a obr. 3 je řezem B-B z obr. 2.výměník se skládá z pláätových sskcí ,I. shodného provedení, které jsou shore uzavŕeny válcovou kopulí g. Spodní díl 1 výměníku je konstrukčně upraven pro usazení na stavebním základu. Pláäłové sekce l, válcová kopule g i spodní...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269417

Dátum: 11.04.1990

Autori: Adamovský Zdeněk, Smrčka Jindřich, Milichovská Svatava, Starý Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: ředitelného, přípravy, vodou, sloučenin, bázi, polymethylolfenolových, pojiva, způsob

Text:

...tepolně odolné s nemají dostetečnou hydrolytiokou odolnost.Uvedené nedostatky řeší predložený vynález, jehož pŕedmětem je způsob přípravy vodou ředitelnáho podivn na bázi polymethylolfsnolových sloučenin, vhodného k pŕedimpregnąci ąpirů, určených pro výrobu bezhslogenových eamozháěivýoh laminátů reakcí Ienolu s Iormaldehydem. Podstata tohoto vynálezu spočívá v tom, že reakce xenolu s formaldehydem probíhá za katalýzy,kvarterních fosrniových...

Zařízení pro vzduchové pérování řiditelné nápravy s výkyvnými polonápravami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269416

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bezděk Antonín

MPK: B60G 11/30

Značky: řiditelné, pérování, polonápravami, výkyvnými, nápravy, vzduchové, zařízení

Text:

...se snižuJí räzová nsundhúní odpružených hmot - rám, nádetevba při průJezdu těžkýn teréne n mnząinálníoh úhlech propěrovúní. zlepší ee Jízdní vlastnosti vozidle., což se proJeví ve zlepšení pracovního prostředí osédky. Vzduchovym pérovánís ee dosúhne úspora kovů e eníží ae hmotnost vozidle.Príklad zařízení podle vynález Je znázoměn v čelnín nárysněn pohledu na připoJenćm výmene.Výwvnú polonápreve l Je .jedním konce ulozene. ve akŕíni g...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269415

Dátum: 11.04.1990

Autori: Starý Stanislav, Smrčka Jindřich, Machek Milan

MPK: C08G 8/10

Značky: ředitelného, polymethylolfenolových, pojiva, sloučenin, způsob, vodou, přípravy, bázi

Text:

...50 š fenolelkoholů a 0,5 až l,5 5 EeOE, filtreci přes ionex (sulronovany kopolymerstyrenu), čímž se původní pH 8,7 až 8,9 mili na 5,0 až 5.5. filtr se promyje destilovenou vodou a potom regencruje 3 kyselinou solnou a opät promyje deatilovenou vodou. Zřejmou nevýhodou tohoto způsobu je relativně nízká kapacita použitého silně kyselěho katexu e z toho potŕeba jeho velkého množství a nebo naopak nutnost použiti malého množství...

Zapojení polovodičového tranzistorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 269414

Dátum: 11.04.1990

Autori: Raba Pavel, Kmínek Zdeněk

MPK: H02M 7/5387

Značky: tranzistorového, polovodičového, zapojení, měniče

Text:

...tranzístorového měniče pracujíoího do prinárního vinutí trenerormútoru npočívá v dokonalou využití megnetickáho obvodu trenntormátoru při dooąłení vysoká üčinnolti zařízení, což v důeledcíohznamená presnou funkci a minimelizeoi zařízení.na píüpojenám výmenu je jeden príklndsapojení pelovodičového tranziatorového něniče, kde na obr. l je znázornäno schéma zapojení, na obr. 2 a,b, jeou časová průběhy napětí a negnetizečního proudu...

Statorová labyrintová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269413

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kohout Josef, Svoboda Michal

MPK: F16J 15/447

Značky: labyrintová, ucpávka, statorová

Text:

...apooifikována.Uvedené nedostatky odstraňuje statorová labyrintovú ucpávka turbontroje, tvořená tělosom 3 břity, akloněnými proti průtoku plynu ą vytvářeáícími komory labyrintu podle vynálozu. Jeho podstata apočívá v tom, že úhel náběhu břitu činí 12 až 18 °, úhel sklonu komory 36 až 54 °, rozteč břitů 0,04 až 0,08 průměru hřidale a poloměr komory 0,1 rozteče břitů. Vůle břitu bývá derinována dynamikou rotoru dle interních předpisů...