Archív za 1990 rok

Strana 64

Spôsob aditivácia výrobkov na báze polyolefínov tuhými aditívami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269532

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrejmiška Koloman, Paulovič Milan, Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef, Marcinčin Antón, Mačurák Milan, Franko Peter

MPK: C08J 3/22, C08J 3/20

Značky: aditivácia, báze, polyolefínov, výrobkov, spôsob, aditívami, tuhými

Text:

...pred alebo počas hnetenia s tuhým aditivom, alebo k aditivu pred jeho vneaenin do polyolefinového nosiča v množstve 5 až 50 hmotnostných, vztahovaných na tuhé aditivum, pričom dispergácia sa robi pri teplote taveniny maximálne o 30 °c vyššej, ako je teplota tavenia polyolefínu. Najlepšie výsledky sa dosahujú ak aditívun i nosič sú v praškovej forme a dispergàtor sa nanáša na polyoiefinový nosič vo vhodnej účinnej miešačke, ako sú...

Prevodovka pre jazdu dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269531

Dátum: 11.04.1990

Autori: Podstanický Alexander, Mazán Anton, Laš Pavol, Zelem Andrej

MPK: F16H 3/44

Značky: převodovka, jazdu, dobehom

Text:

...zopnuti motorovej spojky kompenzovat jej opotrebenie.Na výkrese je schématicky znázornená prevodovka pre jazdu dobehom a jej uloženie v systéme prenosu výkonu.unášać A planetového radu je spojený hriadelom 3 s telesom Ě ootorovej spojky 1, § na jednosmernej volnobežnej predstimotorovej spojky Ž. Vnú torné centrálne koleso łg je spojené so vstupným hriadelom łł stupňovej prevodovky łgvozidla. Teleso 3 motorovej spojky 1 je uložené na hriadeli...

Zariadenie na čistenie laboratórnych nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 269530

Dátum: 11.04.1990

Autor: Beinrohr Ernest

MPK: B08B 9/00

Značky: laboratórných, nádob, čistenie, zariadenie

Text:

...podla vynálezu umožňuje dosiahnutie vyššieho účinku čistenia tým, že vplyvom vzduěnáho chladenia sa pary čistiacej kvapaliny neustále skondenzujú na vnútorných stenách čistcných nádob a nečistoty sa zmyjů so stále čistým horúcim kondenzátom. Navyše horúce pary otupujú adsorpčné centrá na stenách nádoby. kedze sa čistí len tá časť nádob, ktorá prichádza do styku s roztokmi, čistiaca kvspalina sa skontominuje ovela pomalšie.Výhodou...

Kombinované manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269529

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drahoš Martin

MPK: B65G 7/08

Značky: zariadenie, kombinované, manipulačné

Text:

...gg, Do lavého domčeka iza pravého domčeku łg sú zeaunuté e upevnené poetranioe 3 klopného rámu g. Klopný rán 3 na na kratšej strane od uloženia na hlavnom noeniku g dorazový uholnik gg a za nie rovnomerne rozložené upevňovačc gg a klieätinami gi. Na dlhiej strane klopného rámu g aú na preatavitelnom priečniku gg prlpevnené poeúvače gg e chépadleni gg na vodidle 31. Na preetavitelnom priečniku gg a na pevnom priečniku gg klopného rámu 3...

Chápadlo pre uchopovanie, najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269528

Dátum: 11.04.1990

Autor: Žarnay Martin

MPK: B65G 61/00

Značky: tehál, najmä, chápadlo, uchopovanie

Text:

...Q ich podopierajú z vnútornej strany. Proti bočnému posu vu sú telesá g čelustmi lg vedené štyrmi vodiaciml kladkami 4 taktiež upevnenými napriečnikoch gł opierajúcimi sa o vodiace lišty Q na konzolách Ě.Na telesách g čelusti lg sú priskrutkované čeluste łg, ku ktorým sú príložkami já, lg prostrednictvom skrutiek Z prichytené pružné pritlačné lišty ii. Telesá g čelustí łg sú opatrené viacerými radami dier pre skrutky łg z dôvodu...

Zmes pre prípravu elektrografitovaných kief

Načítavanie...

Číslo patentu: 269527

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondro Peter, Krcko Michal, Tarina Emil, Paliatka Milan

MPK: H01R 39/18

Značky: přípravu, elektrografitovaných

Text:

...hmotnostných elektrôdovej smoly a 0,5 až 2 hmotnostných antracenového oleja.Lampové sadze, ktoré sú použité do zmesí, majú pomerne velký merný povrch. Tento je pri miešaní dostatočne zmäčaný roztopeným spojívom z elektrôdovej smoly a entracenového oleja. Do zmesi pridávaná drevená múčka pri vypalovanl zhori, pričom vo výliskoch zostanú otvory, velmi vhodné pre čalšiu impregnáciu kief.Výhody zmesi z lampových sadzí e drevenej múčky pre...

Spôsob výroby kombinovaného klzného ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 269526

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lebedev Ivan

MPK: F16C 33/00

Značky: výroby, ložiska, spôsob, klzného, kombinovaného

Text:

...potom prebieha pomalé ochladzovanie-do 150 °c s následným volným ochladzovaním.Kovania teplota ložiska z hliníkového bronzu je v rozmedzí 850 - 900 °C. Pred kovaním je nutné zápustku predohrlał na teplotu cca 400 OC. Výkovok, bude mat zo strany axiálnej časti ložiska predkovaný slepý otvor a na opačnej strane valcovú čast - stopku pre upinanie pri trieskovom obrábani.Po vybratí zo zápustky sa výkovok následne ochladí do vody, čím sa dosiahne...

Zapojenie pre rozpoznávanie signálov z telefónnej linky pomocou mikropočítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 269525

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gábris Juraj

MPK: H04M 3/42

Značky: signálov, zapojenie, telefónnej, mikropočítača, pomocou, rozpoznávanie, linky

Text:

...rozpoznávania signáiov podla »ynálezu je uvedena na pripojenom zcbrazcní. smer cesty signálu je označený šípkami. komunikačná zbernica Ag je obojsmerné.Telefónna linka łvje pripojená na vstup bloku g impedančného prispôsubenia a gal vanického oddelenia, výstup ktoreho je spojený so vstupom zosilňovače g s automatickou reguláciou úrovne, ktoreho výstup je prepojený na vstup pásmovej priepusti 5. Výstup pásmovej priepusti 5 je prepojený so...

Zariadenie pre rozraďovanie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269524

Dátum: 11.04.1990

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 57/26

Značky: zariadenie, tehál, rozraďovanie

Text:

...medzi rozradenými tehlami.Zariadenie podľa vynálezu je v pődoryse znázornená na obr. l a v bokoryse na obr.2.Zariadenie pozostáva z rámu l, zoračovaciełlo vdopravnika g, zhrňovača Ž a krokovacieho zariadenia g. Rám l vložený do zorašovecíeha dopravníka 2 je pohyblivý tesne nad. krokovacim zariadením g. Nad rámom l je miestnený pohyblivý zhrňovač ž.Tehly sa zoraàgý na zoraäovacom dopravniku 2 nad rámom l. Po vytvorení .iávky te~Añâl...

Zariadenie pre manipuláciu so skládkami tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269523

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mach Antonín, Sarkisjan Levon

MPK: B65G 60/00

Značky: zariadenie, manipuláciu, tehál, skládkami

Text:

...plošiny.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje odobrať skládku tehál z ukladacieho miesta manipulátorov nezávisle na obsluhe vysokozdvižného vozíka a tým zvýšiť výkon manipulátora.Zariadenie podľa vynálezu je znázornená v pôdoryse na obr. 1 a v bokoryse na obr. 2.je opatrený nosníkmi Ž, ktoré sú na jednej strane uchytené na vozíku É a na druhej strane sú podopreté valcom 5. Dtočná podložka 2, umiestnená nazdvižnej plošine l je osadená vý stupkami...

Trubkový výmeník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269522

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kozolka Ľudovít

MPK: F28D 7/06

Značky: tepla, trubkový, výměník

Text:

...priestoru zaústenia trubiek do zbernej komory. Deliaca prepážka je opatrená snímatelným prielezom a takto umožňuje rýchly a pohotový priechod do oboch priestorov zbernej komory.Na priložených výkresoch na obr. 1 je znázornený celkový pohľad na výmennik tepla,na obr. 2 je jeho bočný pohľad a na obr. 3 je jeho pďdorys.Spodná časť l plášte je opatrená výstužnými prstencamí 3, do ktorých je prívarená zberná komora 2, na ktorej je osadený vstupný...

Konštantný pneumatický odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269521

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baláš Vratislav, Soukup Milan

MPK: G01F 1/40

Značky: pneumatický, konštantný, odpor

Text:

...nesúcich kovovú síetku uchytenú v rámčeku a tesnenú tesniacimi krúžkami, sú vytvorené pneumatické kapacity s vývodmi.do atmosféry, ohraničené vonkajšími hranami a vnútornými hranami, ktorých predĺžené myslené spojnice vytvárajú v ústiach pneumatického odporu rozširujúcich sa v smere ku viacvrstvej sieťke, uhol 1200 až 140 °.Konštantný pneumatický odpor podľa vynálezu určuje závislosť medzi úbytkom tlaku a prietokom vzduchu v rozmedzí U až...

Rotačné polohovadlo krabíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 269520

Dátum: 11.04.1990

Autori: Janík Augustín, Marton Pavol

MPK: B65B 43/50

Značky: krabíc, rotačné, polohovadlo

Text:

...Stabilizátor lg pozostáva z trojramennej páky ll, ktorej zadné rameno smeruje od otočného uloženia stabilizátora gg k osi stredového hriadela ll a má na konci uchytenú tažnú pružinu lg, druhým koncom uchytenú dole o rotačnú plošinu ll. Predné rameno páky ll od uloženia stabilizátora gg smeruje dalej od osi stredového hriadeľa gl a je rozvidlené Na rozvidlenej časti sú po oboch stranách kyvne uložené a lievikovíte usporiadané odpružená...

Elektromagnetický klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269519

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/08, B23B 9/02

Značky: klieštinový, upínač, elektromagnetický

Text:

...príklad usporiadenia vyhadzovacíeho zariadenia vo veku v čiastočnom reze.Elektromagnetický klieštinový upínać lgg pozostáva zo základného telesa lgl uchytenéno známym spôsobom na vreteno lgl sústružníckeho stroja ggg napriklad pomocou skrutiek. V ňom je usporiadaný známy upinaci mechanizmus pre upinanie pomocou klieštiny lgl. Klieština lgl je v základnom telese lgl zaistená voči axiálnemu posunutiu vekom lgl prepojeným so základným telesom lgl...

Aretačné zariadenie priamočiareho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 269518

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bruncko Milan, Polák Vladimír

MPK: F15B 15/26

Značky: aretačné, zariadenie, motora, priamočiareho

Text:

...pohyb pastorka umožňuje pripadnê napojenie inkrementálneho snimača polohy a že prášok usedený na ozubenom hrebeni možno jednoduchým spôsobom v blizkosti pastorke odstranit.Priklad vyhotovenia aretačného zariadenia je znázornený na výkrese, na ktorom obr. l predstavuje nárysný pohlad na manipulátor, ktorého priamočiary penumatický motor je vybavený aretačným zariadením podla vynálezu obr. 2 pôdorysný rez aretačného zariadenia v rovina A-A...

Spôsob výroby 2-amino-N-(1-metyletyl)-benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269517

Dátum: 11.04.1990

Autori: Veselá Zlatica, Jaras Albert

MPK: C07C 103/76

Značky: spôsob, výroby, 2-amino-n-(1-metyletyl)-benzamidu

Text:

...s výhodou na 110 àž 150 °C v pritomnosti ketalyzátorov, ktorými sú alkoholáty vzorca III.kde R má vyššie uvedený význam. Molový pomer katalyzàtore k 1 molu 2-aminoa 1 kylbenzoátu sa môže meniť v rozsahu 0,1 až 10 molov, s výhodou 1,5 až 2.5 molu. Katalyzátor možno po skončení reakcie ziekaf naspäť à použi( znova. Molový pomer izopropylaminuk 1 molu 2-eminoalkylbenzoátu sa môže meniť v rozsahu 05 až 50 molov s výhodou l až 4 moly. Prebytok...

Poloautomatická frézka na úpravu čiel zubov ozubených kolies s vonkajším ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269516

Dátum: 11.04.1990

Autor: Skoupa František

MPK: B23C 3/12

Značky: zubov, frézka, čiel, úpravu, ozubením, kolies, ozubených, poloautomatická, vonkajším

Text:

...minimalizuje čelné zaeekávania ozubaných kolies pri ich zasúvani do vzájomného záberu pri radeni prevodových stupňov v prevodových skriniach.Priklad vyhotovenia poloautometickej frézky podla vynálezu je schématicky znázornený na priloženom výkrese. kde obr. 1 predstavuje nárys stojana s dvoma, naproti sebe orientovanými nástrojovými jednotkami a s čiastočným rezom v plášti stojana, ktorým sa epristupňuje pohľad na upinacie vreteno obrobku...

Rýchlouzáver optického zameriavača bojového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269515

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kus Miroslav, Manďák Josef

MPK: F41G 11/00, F41H 5/26

Značky: vozidla, optického, bojového, rychlouzávěr, zameriavača

Text:

...zbrani hromadného ničenia.nepriateIa a jeho relé zopne kontakt łg. Tým sa uzavrie obvod pre elektromotor 39, na ktorého hriadeli je upevnené pravé ozubené koleso Ž. To sa otáča doprava. takže tiahlo § aj s telesom uzáveru 3 sa posúva dolava. Posunie aa potial, pokial sa dostane pravé ozubené koleso § ze ozubenie ozubeného hrebeňa gg. V tejto polohe se tiehlo 5 už neposúva e priezor 3 je uzavretý. Magnet 33 sa bude nechádzat nad jazýčkovým...

Zapojenie formátovača impulzov s časovou kompenzáciou pre testery integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269514

Dátum: 11.04.1990

Autori: Burian Ľubomír, Chamraz Jozef, Šindelář Bedřich

MPK: H03M 5/02

Značky: testery, zapojenie, kompenzáciou, integrovaných, časovou, formátovača, impulzov, obvodov

Text:

...údajov l je pripojený na prvý vstup âł formátovača s časovou kompenzáciou a výstup 33 prijímačov časovacich fáz 3 na druhý vstup äg formátovača s časovou kompenzàciou Ž. výstup Ěg formátovača § je pripojený na prvý údajový vstup zl multiplexera s časovou kompenzáciou 1, výstup âł na druhý údajovývstup 13. výstup 53 na treti údajový vstup 13. výstup §§ na štvrtý údajový vstup 74, uvýstup äz na piaty údajový vstup zá e výstup äg na...

Stopka rezného nástroja, alebo jeho držiaka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269513

Dátum: 11.04.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23B 51/00, B23G 1/46

Značky: nástroja, stopka, držiaka, řezného

Text:

...nástroja, je zabezpečená požadovaná tesnost medzi nástrojom a Jeho upínacou hlavou, a v prípade, že ide o stopku držiaka, zeoboväva so colistvosť záborových plâoh. Celková konštrukcia je Jednoduchá a funkčne spoľahlivá. Z pevnostnćho hlediska je žiadúoe, aby istiaca obvodové drážka svojím dnom nepresahovala hranicu danú veľkosťou vpísanej kružnioe záberovo proti lovanej časti stopky.Niekoľko príkladov vyhotovenia stopky podľa vynálazu Je...

Upínacia hlava držiaka nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 269512

Dátum: 11.04.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: hlava, najmä, nástroja, upínacia, držiaka, závitovacieho

Text:

...toho možno bez podstatných úprav presúvať prídavný diel voči zékladnému dielu telesa v axiálnom smere, čo je výhodné z hladiska možnosti upínania nástrojov rozličných dlžok. Dalej je výhodné, ked je kotviaca zámka vyhotovená ako medzistena na prídavnom dieli telesa hlavy e je opatrená prechodovým otvorom súosovým 3 upínacím otvorom, pričom prierez preohodovćho otvoru je obdobný prierezu unášacej časti upínaoieho otvoru, voči ktorej je V...

Nástrojový držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: 269511

Dátum: 11.04.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 29/24

Značky: nástrojový, držiak

Text:

...v rovine A-A 2 obr. 2, obr. 2 podorysný rez v rovine B-B z obr. 1, obr. 3 rozvinutý nárysný rez v rovine C-C z obr. 4 e obr. 4 podorysný rez v rovine D-D z obr. 3, avšak v skutočnej, nerozvinutej podobe.Hlavná časti náetrojového držiaka aů základný diel lg, opatrený valcovou upevňovacou etopkou lg, opornou plochou Q a mikrometrickou polohovecou akrutkou gä pre polohovanie pridavného dielu § voči základnámu dielu lg držiaka. Pridavný diel §...

Ovladač príklepu elektrickej ručnej vrtačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269510

Dátum: 11.04.1990

Autori: Adamec Miroslav, Košovan Ivan

MPK: B25F 5/02, B23B 45/00

Značky: ručnej, ovladač, príklepu, elektrickej, vŕtačky

Text:

...aožnoaľ ůrezu, nakolko predmetný ůkon ae auei uakutoč niř počas otáčanie vretene.Uvedené nedostatky odetreňuje ovladač priklepu elektrickej ručnej vrtačky, podla vynálezu. Jeho podstata epočiva v tom, že pre dokonale e lahká zasunutie a vyaunutie kolika priklepu vrtačky použijeme priprevok zhotovený podle vynálezu. Prípravok je tvorený na epoeob držedle, ktoré ee uohopi do ruky. Jeho výrobe je nenáročná e tento pripra~ vok má voči súčasnému...

Ochranné zariadenie rotujúcich tlakových valcov najmä pre skľučovadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 269509

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/24

Značky: tlakových, rotujúcich, valcov, zariadenie, najmä, ochranné, skľučovadlá

Text:

...valce voči pevnej časti stroja, napriklad pri rozbehu,zeetavovani, zmene otáčok, nedostatočným mazanim a pod., ochranná zariadenie vypina pohon stroja automaticky. Naviac ae vylúči potreba súčasne použivanej konzoly pre mechanická iatanie, ktorej prichytenie k vretenniku je z dâvodu umiestnenia pohonných remenic, bŕzd a pod. na zadnej atrane vretena stroja problematická.Na pripojenoa výkrese eů znázornená priklady ochranného zariadenia...

Zapojenie impulzného prúdového zdroja pre luminiscenčné diódy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269508

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vondra Jozef, Mráz Vladimír

MPK: H03K 17/12

Značky: zapojenie, zdroja, impulzného, luminiscenčné, prúdového, diody

Text:

...diôdou súčet prúdov dodávaných oboma kondenzátormi,kým pri uzavretí prúdových spínačov en kondenzátor-y zapojená v sérii a nabíjajú se prúdom z prúdováho zdroja, ktorý zároveň určuje strohú hodnotu impulzného prúdu tečúceho luminiscenčnou diődou. Striedavé sériová a paralelné radenie oboch kondenzátorov sa prejaví dvojnásobne vyšším účinkom strednej hodnoty impulzněho prúdu luminiscenčnej diődy, resp. pri danej hodnote impulzněho prúdu...

Rozvádzacie i obežné koleso radiálneho ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 269507

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hlinica Ján

MPK: F04D 29/26

Značky: oběžné, ventilátora, koleso, rozvádzacie, radiálneho

Text:

...riešenia je tá, že odpadá výroba lopatiek, strihanie pozdĺžnych otvorov v kotúčoch a nitovanie lopatiek. V prelisoch s oblými prechodmi nastáva lamínárne prddenie zlepšujúce účinok sanie.Rozvádzacie i obežná kolesá podla vynálezu je možná použiť pri výrobe radiálnych ventilátorov jedno a viacstupňových, pričom vždy dvojica týchto kolies tvorí jeden stupeň.Príklad prevedenia rozvádzacieho kolesa radiálnebo ventilátora podlä vynálezu je...

Koncentrát vápenca na báze polypropylénu so zlepšenou dispergáciou plniva a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269506

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrejmiška Koloman, Strapko Lubomír, Szentiványi Norbert, Michlík Peter, Knotek Ľubomír

MPK: C08K 3/26, D01F 1/02

Značky: koncentrát, plniva, dispergáciou, polypropylénu, výroby, zlepšenou, vápenca, spôsob, báze

Text:

...čo sa prejavuje v zlepšenífiltrovateľnosti v porovnaní a koncentrátom vápenca, pripraveným za rovnakých podmienok bez použitia dispergátora, ako i v porovnaní s filtrovateľnosťou granulátupolypropylénu s povrchovo naneseným práškom vápenoa.Na rýchlomielačke sa pripravila zmes pozostávajúca z 55 hmot. prálkového polypropylénu TATREN HPP, 40 hmot. mikromletého vápence Durcal 2, s priemernou ve 1 L kosťbu častíc 2,8.l 06 m a 5 hmot. S zmesi...

Fázový navíjač montážneho lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 269505

Dátum: 11.04.1990

Autor: Roško Pavel

MPK: B65H 49/18

Značky: fázový, navíjač, montážneho

Text:

...ráme navijača, koleso reťazového prevodu,zubovú spojku a preaúvaciu páku.Fázový navijač montážneho lane má na ráme L 2 púzdra 19, łł, Lg, v ktorých sú otočne uložené unášacie hriadele 3, Ž, §, spojené na vonkajšej strane rámu li reťazovým prevodom L 1 a na vnútornej strane rámu L 2 opatrené protizubmi jednosmerných zubovýoh spojov 1, §, 2. Hriadel Q je spojený reťazovým prevodom gi s pohonným agregátom. Na unášacich nriadeloch 1, Ž, É sú...

Biodispergátor na inhibíciu heterotrofných a autotrofných nitrifikačných baktérií v cirkulačných chladiacich okruhoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269504

Dátum: 11.04.1990

Autori: Oravec Eduard, Malý Klement, Sandtner Stanislav, Poór Robert, Waradzin Walter

MPK: C02F 5/14

Značky: biodispergátor, autotrofných, bakterií, inhibíciu, cirkulačných, okruhoch, chladiacich, heterotrofných, nitrifikačných

Text:

...proti elizu znamená prevenciu proti heterotroíným baktériam a zníženie, alebo úplná inhibícia metabolizmu autotrofných nitrifikačných baktérií smeruje k dezinfekčným, alebo inhibičným prostriedkom.Najčastejšie používané dezinrekčné proetriedkyna heterotrorné baktérie sú chlôre jeho deriváty, novšie brőmově propionáty. Tieto tvoria skupinu oxidačných biocidov, toré nevratne oxidujú proteinově skupiny. výsledkom čoho je strate normálnej...

Čelne sústružiace vreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 269503

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23B 19/02

Značky: sústružiace, vřeteno, čelně

Text:

...podľa vynálezu je vytvorené z púzdra 1 opatreného pripojovacou prirubou l a vonkajším drážkovanim, na ktoré je nasunuté púzdro g odpružené pružinou 3, ktoré sa opiera o podložku 2, pripojenú skrutkami Q k púzdru g.K stene púzdra g je pripojený čap 1, na ktorom je v dutina púzdra 1 zavesené dvojramenné páka 2. Jej kratšie rameno je prostrednictvom čapu lg a dvoch kameňov lg,suvne uložené v drážke púzdra 1 a dlhšie rameno páky 2 je pomocou...

Ohýbací kotúč zariadenia na tvarovanie dvojvývodových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269502

Dátum: 11.04.1990

Autori: Straka Vladimír, Durec Milan, Konečný Jaroslav, Chlapík Ján, Ševcech Marián, Kedro Miloslav, Minarech Viliam, Ondrejovič Anton, Istenik Peter, Václav Štefan, Cingálek Ján

MPK: H05K 13/00

Značky: kotúč, dvojvývodových, tvarovanie, zariadenia, ohýbací, súčiastok

Text:

...zaoblenie.Ohýbacim kotúčom zariadenia na tvarovanie dvojvývodových súčiastok sa docieli spoľahlivá a presná vytvarovanie vývodov. Výhodou je najmä to, že obidva vývody sú vytvarovaně rovnako bez ich polkodenią,bez možnosti vzniku zâdržiek. Výroba ohýbacieho kotúča nie je tak náročná na presnosť,čo je daně usporiadaním tvarovacích drážiek na ohýbacom kotúči.Na pripojenom výkrese je znázornenć prikladně riešenie ohýbacieho kotúče zariadenia...

Spôsob prípravy kyseliny 3-acetoxymetyl-7-(2-)2-amino-4-tiazolyl(-2-metoxyiminoacetamido)-3- cefém-4-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 269501

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stuchlík Josef, Veverka Miroslav, Pek Rudolf

MPK: C07D 501/59

Značky: přípravy, cefém-4-karboxylovej, 3-acetoxymetyl-7-(2-)2-amino-4-tiazolyl(-2-metoxyiminoacetamido)-3, spôsob, kyseliny

Text:

...za účelom vyhodněho priebehu reakcie je možné použiť pomer od 1 diel vody na 0,1 dielov rozpušťadle až po 1 diel vody na 9 dielov rozpúščadle.Bolo zistené. že ako rozpúäťadla je možné použiť alkoholy C 14, ketőny miešaťelné s vodou, dimetylacetemid, dimetylrormemid, tetrahydrorurán alebo dioxán. Alternatívne je možno rozpustiť zlúčeninu vzorce I.v organickom rozpúěťadle e pridávať eoľ vzorce III alebo amin vzorce IV v priebehu reakcia, CS...

Zařízení pro regulaci polohy objektu uloženého alespoň na jedné pneumatické pružině

Načítavanie...

Číslo patentu: 269500

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pešík Lubomír, Krejčík Oldřich

MPK: F16M 7/00

Značky: uloženého, zařízení, pružině, polohy, pneumatické, alespoň, regulaci, objektu, jedné

Text:

...na dvou pryžových pružinách 3, kdežto na druhé straně na jediné pneumatické pružině i (obr. 1). Ke zdroji 5 stlačeného vzduchu jevpneumatická pružina 4 připojena přes regulátor g polohy. Requlátor 6 má čidlo 7, na jehož konci je na táh 1 e 9 zátěž L 9, vytvořena zde závažím 1 l, které má podobu U-profilu spočívajícího na podloží l.Ve druhém uspořádání je opět část objektu 1 spočivající na podlaží na pneumatické pružíně i, která je přes...

Zařízení k manipulaci s ochranným krytem, ustaveným nad násypkou vzduchové tryskací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269499

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brůha Jiří, Kasenčák Petr

MPK: B24C 9/00

Značky: zařízení, vzduchové, jednotky, tryskací, ustaveným, násypkou, krytem, ochranným, manipulaci

Text:

...vzduchové tryskací jednotky. Práce spojené s čištěním síta zvládne jedna osoba. Jak při čištění, tak při výměně síta zůstává přívodní gumová hadice napojena na ochranný kryt. odpadá pracné šroubové spojení ochranného krytu s násypkou, jeho sejímání z násypky i náročné přenášení.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresech, kde obr. 1 značí pohledna zařízení shora, obr. 2 pohled na zařízení v částečném řezu a ve směru P,...

Magnetron pro depozici tenkých vrstev ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269498

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matuška Josef, Frey Augustín, Stanislav Jiří, Exner Milan, Kult Jaroslav

MPK: C23C 14/34

Značky: tenkých, magnetrón, vakuu, vrstev, depozicí

Text:

...posuvným dílem zadního víka magnetronu a vnitřním magnetickým polem roste podíl magnetického toku, protékajícího touto zadní deskou magnetronu a klesá tak intenzita magnetického pole na terči. se zvětšující se vzduchovou mezerou klesá podíl magnetického protékajícího toku parazítním polem a roste tak hodnota intenzity magnetického pole na terči.Magnetron podle vynálezu umožňuje pomocí změny polohy posuvného dílu zadní desky magnetronu měnit...

Armatura válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269497

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ošťádal Vladimír, Pastňák Zdeněk, Martinka Jaroslav, Adamus Jiří

MPK: B21B 13/00, B21B 13/18, B21B 39/02...

Značky: armatura, válcovací, stolice

Text:

...na stolici s hladkými válci je s armàturou podle vyná lezu naprosto spolehlivé, protože osa zaváděcí i vyväděcí skříně je za všech okolností totožné, pokud se vhodně dímenzovaná armatura cloní jako tuhé teleso. Polohová stabilizace této armatury není závislá na válcovací stolici, protože je zakotvena na mezistolícovém stolu před i za válcovací stolicí. Při výměně kalibru pak zůstává armatura stále v ose válcovací tratě a na místo nového...

Způsob výroby enzymových hydrolyzátů z mléčných surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269496

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hušek Vladimír

MPK: A23C 23/00

Značky: hydrolyzátů, surovin, mléčných, výroby, enzýmových, způsob

Text:

...běžně aké k výrobě syřldol. Substrátse vytempeřujo na teplotu 20 až 50 °C, výhodné na 48 °C. při této toplotä se płldá propartt jednoho z uvedených aspartátových enzymů. Reakční smě se promíchává pomnloběž ným míchadlem, dávka enzymu se volí podle jeho aktivity vyjádřené např. v Soxhletových nebo pepsinových jednotkách a podle požadovaného stupně hydrolýzy, který se určí stanovením tozpustných dusíkatýoh látek v trichloroctové kyselině,...

Osnovní pletenina s plastickým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269495

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tichá Ivona, Dániel Mikuláš

MPK: D04B 21/06, D04B 21/00

Značky: povrchem, osnovní, pletenina, plastickým

Text:

...34 a 3 §.Jednolíoní osnovní pletenina s plastickým efektem podle obr. 2 se skládá v každém druhém řádku z oček ze dvou nití etektní soustavy, v suknovém kladení, ktoré jsou provázané mezi sebou řádky jednoduchých očekłz nosné složky. V łádcíoh oček 1 z efektní soustavy nití jsou spojovací klíčky 3 nosné složky provlačenypod očky§ z efektní soustavy nití. Uvolněné úseky jsou vytvoreny z oček z efektní aoustavy nítí na jedné stra ně pleteniny,...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic bisfenolového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269494

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dobiáš Ivan, Macků Vladislav, Makovský Leopold, Sýkora Vlastimil, Kincl Jarolím

MPK: C08G 59/06

Značky: epoxidových, způsob, bisfenolového, přípravy, pryskyřic

Text:

...koncentrace v reakční směsi. Proto začátek reakce nesouhlasí se začátkem přídavku vodného hydorxidu a má časové zpoždění. Po nastartování reakce se uvolní maximální množství reakčního tepla, což je 2 hlediska zvládnutí adiční reakce problém velmi těžko řešitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož předmětem je způsob přípravy epoxidových pryskyřic reakcí bísfenolu s epichlorhydrinem v molárním poměru 1 1,5 až 2,5 za...

Zapojení k automatické regulaci napětí transformátorů pro napájení tavicích agregátů, zejména sklářských tavicích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269493

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ládr Ivan

MPK: C03B 5/24

Značky: regulaci, sklářských, zapojení, pecí, zejména, automatické, transformátoru, napájení, napětí, tavicích, agregátu

Text:

...není tedy vystaven nepříznivým vlivům taveniny. Rovněž přesnost a spolehlívost regulace se zvýši.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je schematicky znázorněno na výkresech, kde je na obr. 1 blokové schéma zapojení k automatické requlaci napětí transformátoru pro napájení sklářské tavicí pece, na obr. 2 průběh časové závislosti velikostielektrického proudu na zátěži.Topné elektrody 3 sklářské tavicí pece łjsou připojeny přes...