Archív za 1990 rok

Strana 63

Tyristorový blok obzvlášť pre zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269572

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kukučka Vendelín, Čierny Pavol, Bartek Ján, Gábriš Gabriel

MPK: H02M 7/00

Značky: obzvlášť, zváracie, tyristorový, zdroje

Text:

...Podstatou vynálezu je,~že dvojice chladičov výkonových tyristorov sú navzájom spojené izolačnými doskami, na ktorých sú umiestnené spínacie jednotky, pričom v izolačných doskách umiestnených medzi dvojicamí chladićov sú v mieste elektricky vodivej zbernica anód tyristorov vyhotovené otvory, do ktorých sú umiestnené snímače teploty, ktoré sú pritlačené o elektricky vodivú zbernicu anód tyri storov.Riešením podľa vynálezu sa docieľuje, že...

Rozprestierač betonovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269571

Dátum: 11.04.1990

Autori: Poláček Pavol, Štefka Ivan

MPK: B28B 13/02

Značky: betónovej, zmesí, rozprestierač

Text:

...zavesený na lanách a vo vedení horizontálne prestaviteľný napr. pomocou lanového bubna na hriadelž prevodovky s elektromotorom lg. Násypky 3 roštom 5 sú vertikálne pohyblivé vo vedení g a jednotlivo zdvíbateľné. Koncové polohy zdvíhania násypiek s roštom 5 sú signalizované snímačmi gg. Násypky s roštom A sú vybavená vibrátormi 3 umiestnenými na rošte gg, ktorý je v násypke uložený na gumových pružínách 22 a dvoma sondami łl merania výšky...

Zapojenie pre hradlovanie dátových signálov výstupného kanála programovatelného obvodu pre paralelný vstup-výstup

Načítavanie...

Číslo patentu: 269570

Dátum: 11.04.1990

Autor: Futó Juraj

MPK: G06F 9/22

Značky: zapojenie, obvodů, paralelný, programovatelného, hradlovanie, vstup-výstup, výstupného, signálov, kanála, datových

Text:

...hradla lgi a zároveň so vstupom Zz osemvstupového hradla igg, pričom vstupy 22,23, Z 2 osemvstupového hradla igg sú spojené s prvým koncom odporu 25, ktorého druhý koniec Z 1 je pripojený ku kladnému pólo zdroja napájacieho napätia. Svorka gg na ktorú je pripojený vstup gg nulovanie programovatelneho obvodu pre paralelný vstup-výstup, je spojená so vstupom gg jednovstupového hradla jgg, ktorého výstup ji je pripojený na vstup 23...

Zachytávač nečistot najmä pre stomatologické súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269569

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bača Miloš

MPK: B01D 25/04, A61C 17/04

Značky: najmä, stomatologické, súpravy, nečistot, zachytávač

Text:

...rozvodnom telese 5 bočnými výstupmi a stredným vstupom je vytvorená pomocou prstencového vybrania v rozvodnom telese druhá filtračná plocha prepojená s prvou iltračnou plochou kanálmi v rúrke.Zachytávač nečistůt umožňuje čistenie na dvoch filtračných plochách, čim sa zlepší jeho účinnosť. Zo zachytávača nečistôt je možne vyviesť jeden, alebo i viac výstupov a vytvorit tak malý centrálny filter ako druhý stupeň ochrany komponentov rozvodu vody...

Spôsob merania homogenity magnetického poľa tomografu na princípe magnetickej rezonancie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269568

Dátum: 11.04.1990

Autori: Weis Ján, Budinský Ľuboš, Frollo Ivan

MPK: G01R 33/20

Značky: magnetickej, merania, poľa, spôsob, rezonancie, homogenity, tomografu, magnetického, princípe

Text:

...rozloženie magnetického poľa sa získa vyhodnotením výslednej trejrozmernej matice, získanej trojrozmernou Fourierovoutransformáciou nameranej matice spinových ech.Výhodou popísaného spôsobu merania homogenity magnetického poľa tomografu na princípe magnetickej rezonancie je v tom, že umožňuje rýchlo a 5 vysokou presnosťou merať homogcnitu magnetického poľa NMR tomograíu bez použitia 1800 širokopásmového vysielaciehu impulzu. Znizujú sa tým...

Spôsob stanovenia síry viazanej vo forme sulfoskupin v sulfonovanom polyfenylenoxide

Načítavanie...

Číslo patentu: 269567

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vnenčáková Jana, Ďurčová Oľga, Pechočová Mária

MPK: C08G 65/48, G01N 21/35, C08G 65/44...

Značky: formě, viazanej, sulfonovanom, sulfoskupin, síry, polyfenylenoxide, spôsob, stanovenia

Text:

...pásov siry pri 561 a 663 cm 1 a absorpčného pásu vnútorného štandardu polytenyienoxidu pri 1610 cm 1. Pre stanovenie obsahu siry sa použije vzťahv ktorom A 1 561, Ai 663 a Ai lsln sú integrovaná absorbancie pásov pri vlnočtoch 561,663 a 1610 cm I, a empiricke konštanty A a B sa vopred stanovia kalibrácíou spektrálnychmeraní a analytfckáho spůsobu stanovenia síry.Výhodou stanovenia siry podľa tohoto vynálezu je značné urýchlenie doteraz...

Zariadenie pre separáciu a vyberanie tyčového materiálu zo zväzku alebo zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269566

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gröne Emil, Petrovský Jan

MPK: B65G 59/10

Značky: tyčového, vyberanie, separáciu, zariadenie, zväzku, zásobníka, materiálů

Text:

...na jednom konci zväzku, pričom do roviny v ktorej sa pohybuje oddeľovač a podpery zasahuje stierač pohyblivý priečne k dráhe oddeľovača a podpier a uchopovacie časti umožňujú uchopenie len jedného kusu tvčového materiálu.vyšším účinkom je, že zariadenie dokáže oddeliť zo zväzku tyče, ktoré sú vo zväzku uložené šikmo (nesledujú povrchové priamky), teda sú prekrížené voči ostatným uloženým a preto si nevyžaduje trvalú prítomnosť obsluhy a...

3-alkoxymetyl-4-hydroxyfenylalkylketóny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269565

Dátum: 11.04.1990

Autori: Borovanský Alois, Hücklová Monika, Čižmárik Jozef, Čižmáriková Ružena

MPK: C07C 49/84

Značky: spôsob, 3-alkoxymetyl-4-hydroxyfenylalkylketóny, výroby

Text:

...F., Tomazo T.,Norujasu H., J. Med. Chem. 22, 279 /1979/reagovať s prislušným alkoholom všeobecného vzorca III R 2 -D-H IIIkde R 2 značí to iaté ako vo vzoroi I, za prítomnosti NaHCo 3 modifikovaným postupompodľa Sohda S., Masatashi F., Tomazo T., Norujasu H., JHed. Chem. 22, 279 /i 979/ Bližšie podrobnosti vyplynú 2 nasledujúceho spôsobu prípravy Príklad A-hydroxy-3-propoxymetylfenylmetylketőn0,1 A mol...

Mechanizmus prestavenia dolnej úvrate valcového šmýkadla lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269564

Dátum: 11.04.1990

Autor: Slavkovský Ján

MPK: B30B 15/28

Značky: úvrate, mechanizmus, prestavenia, dolnej, válcového, smýkadla

Text:

...pri smýkadlách s malými rozmermi, kde dovnútra šmýkadla nie je možne vmontovať servosystém so závitovkou. Mechanizmus taktiež umožňuje automatizované a programové nastavenie dolnej úvrate šmýkadla lisu, tiež dovoluje použiť lis v automatizovanej montáži, hospodárne využiť zdvih šmýkadla a tým znižovať spotrebu tiakového vzduchu.Príklad riešenia mechanizmu prestavenia dolnej úvrate valcového šmýkadla lisu podľa vynálezu je na pripojených...

3-cykloalkoxymetyl-4-hydroxyfenylalkylketóny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269563

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čižmáriková Ružena, Čižmárik Jozef

MPK: C07C 49/84

Značky: spôsob, 3-cykloalkoxymetyl-4-hydroxyfenylalkylketóny, výroby

Text:

...všeobecného vzorca II, pripravené podľa literatúry ľtave R., Gazz. Chím. Ital. 81,773kde R 2 znamená cykloalkyl s S až 6 atomaml uhlíka za prítomnosti NaHC 03 pri teplote 30 so °c.Bližšie podrobnosti vyplynú s nasledovnáho spôsobu prípravy Príklad 3-cyklohexyloxy-Q-hydroxyfenylmetylketón0,10 mol A-hydroxy-3-chlórmetyltenylmetylketón sa za laboratórnej teploty rozpusti v 150 ml cyklohexanolu a postupne sa pridáva 0,29 mol NaHC 03....

Spôsob ochrany kvasiniek proti pôsobeniu veľmi nízkych teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 269562

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kocková-kratochvílová Anna, Breierová Emília

MPK: C12N 1/16

Značky: ochrany, velmi, spôsob, proti, nízkých, kvasiniek, teplot, pôsobeniu

Text:

...nl deotilovenej vody e dialyzuje se počas 48 hodín pri teplote 4 °C oproti deetilovenej vode. Dielyzát se zlyofílizuje. ziská sa približne 3 g glykoproteinu.Príklad 2 Prípreví ee kryonediun obsahujúce 7 hmot. pivoverníckej elediny, 0,26 g kvasnič ného extraktu (Serve), 0.5 g peptônu (Difco) e 100 nl vodného roztoku 0,27 hmot. extrecolulárneho kvaeinkováho glykoproteinu. Kryomédiun ee eterelizuje pri teplote100 °c (Kochov spôsob...

Spôsob čistenia alebo predčistenia odpadných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 269561

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baller Juraj, Belica Peter, Gambatý Marián

MPK: C02F 3/12, C02F 3/00

Značky: čistenia, odpadných, spôsob, predčistenia

Text:

...reakčne zmeny. V dőeladku týchto zaien zvýši aa achopnoaf delit vysoko aolekulárne látky, dochádza k rozvinutiu sorpčných ail a aelšich fyzikálnych. cheických a biologických pochodov.Prevzduäňovanie aa uskutočňuje vo vhodnom prevzduänovacon zariadeni.Spôsob čistenie alebo predčietenie odpadových vôd využiva ako raakčné priestory objen zvolenej čaati atokovej eiete, čerpacej jiaky. objektov mechanického predčistenia ačiaato§ne eadzovacej...

Napätím riadený oneskorovací obvod v pikosekundovej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269560

Dátum: 11.04.1990

Autori: Oravec Július, Červeň Juraj, Kukuča Roman, Vághová Klára

MPK: H03K 5/159

Značky: napätím, obvod, pikosekundovej, oneskorovací, oblastí, riadený

Text:

...až stoviek ps, pričom umožňuje dosiahnut velmi vysokú stabilitu nastaveného oneskorenie a jeho jemnú, plynulú reguláciu jednosmerným riadiacim napätia s prevodovou konätantou rádovo desiatky ps/V. vyššia účinkom obvodu je aj jeho jednoduchosć a velmi dobrá reprodukovatelnost.Na prilolenon výkrese je znázornená schéma zapojenia oneskorovacieho obyodu podla vynáiezu a to pre konkrétny pripad oneakorovania impulzov kladnej polarity.Oneskorovaci...

Zapojenie obvodu bezdotykovej kontroly vytvorenia gulôčky na prepojovacom drôte

Načítavanie...

Číslo patentu: 269559

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tučka Fedor

MPK: H01L 21/60

Značky: zapojenie, gulôčky, vytvorenia, prepojovacom, obvodů, drôte, kontroly, bezdotykovej

Text:

...pri kontaktováni prepojovecich drotov termokom~ preeiou alebo ultrazvukom metódou gulćčke brit je potrebná po hranovom epoji prostrednictvom vyeokonepiřovóho generátoro vytvoriť na konci prepojovaciaho drotu guločku. Povel ne to určený ee orivedie z riadiaceho ayetému kontaktovecieho zariadenia vo for 2 CS.269559 B 1me štertovacieho iepulzu e ktnrýsenprivedie ne vetup iapulzného klopného obvodu łg. Bistebilný klopný obvod łg...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-(2´,6´,6´-trimetyl-1-cyklohexenyl)-butén-2-alu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 269558

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bošanský Miloš, Kacina Roman, Gömöry Juraj

MPK: C07C 47/225

Značky: spôsob, 2-metyl-4-(2´,6´,6´-trimetyl-1-cyklohexenyl)-butén-2-alu-1, přípravy

Text:

...na C 14 -aldehyd v prítomnosti vodno-elkoholickóho roztoku hydroxidu dreeelneho alebo eodnàho.Predmet vynálazu je v aelšoe objaenený na príkladoch prevedenie bez toho, že by sa na ne obaadzovel.Príklad 1 Do 1500 el banky opatrenej Iieěadloa. taploeeroe e epštnýn chladičon sa predloží200 ml dichlőrnetánu, 74 nl diuetyleulfidu e 94 nl dieetyleulfátu. Reekčná zeee ee eieäe 2 hodiny tak, aby teplote neprekroćile 32 °c. Do banky ea potom pridá...

Zapojenie regulátora riadenia pohonov s tranzistorovým impulzovým meničom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269557

Dátum: 11.04.1990

Autori: Valica Ján, Mazák Marián, Vrabec Dominik, Mihálik Miroslav, Líška Roman

MPK: G05B 15/00, G05B 15/02

Značky: zapojenie, meničom, riadenia, regulátora, pohonov, impulzovým, tranzistorovým

Text:

...rýchlosti z tachogeneratora 3. Výstup regulačného vstupného zosilňovače 3 je pripojený na prvý vstup suaačneho člena 3. Na druhý vstup suaačnćho člena g je pripojený výstup generátora 2 sinusového a pilového priebehu. výstup suaačného člena Q je pripojený na jeden vstup prevodnika 1 nspäčovej úrovne na äirku iapulzu. Na druhý vstup prevodníka 1 nav pâćovej úrovne na čirku inpulzu je pripojený výstup generàtors g sinusoveho a pílového...

Spôsob izolácie albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269556

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bulík Jozef, Rosocha Ján, Mikula Ivan

MPK: C07K 15/14, C07K 3/28

Značky: albuminu, spôsob, izolácie

Text:

...a kol. Čiaatková záverečná správa VII-4-7/O 2 - Využitie krve z odporazaných zvierat pre výrobu prípravku na báze albumnu, 1987 3 A 0 258203 Spôsob izolácie zvioraciaho albuminu 3 Hoch,H., Chenuain Arch.Biochem.,Biophye. 51, 27, 1954 Lundblad,3. Vox Sang. 5, 122, 1971 5 chnelder,w.etal. Folia hematol. 104, 116, 1977). Nevýhodou týchto postupov ja skutočnoat, že k stabilizácii albuminu sa používajúťažko dostupna zahraničné atabilizátory,...

Odmerná komora membránového plynomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269555

Dátum: 11.04.1990

Autor: Marták Jaroslav

MPK: G01F 11/02

Značky: odměrná, membránového, plynomeru, komora

Text:

...merná komora nembrúnového plynomeru, pozostávajúca z dvoch stien, pružnej membrény upevnenej po obvode stien sponou a vystuženej v strede doskami s vloženou pákou. Podstata riešenie spočivá v tom, že predná stena mernej komory, zadná stena mernej komory, pružná membrúos, prednú vystužujúca doska i zadná vystužujúca doske e ovelnym lołiskom, sú v časti kolmé na myslenú pozdlžnu os kruhove,pričom pomer šírky a dlłky je 1 1,2 až 1 2. Zadná...

Fumigant

Načítavanie...

Číslo patentu: 269554

Dátum: 11.04.1990

Autori: Herník František, Dimun Milan, Balog Karel, Bláha Jaromír, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Koutník Jaroslav, Kabátová Viera, Košík Štefan

MPK: A01N 25/18

Značky: fumigant

Text:

...varných poetupov je vodný roztok anorganických a organických zlúčenin eo eušinou 9 až 14 hmot. Asi 55 obeahu euěiny tvoria ligninová zlúčeniny, 25 Z eacharidické podiely,medzi ktoré patria jednoduche pentôzy a hexôzy, kyeeliny eldonove e alduronové henicelulőzy e zbývajúcich 10 pripadá na enorgenická zlúčeniny ako eá oxid siričitý, siričitany a eirany eodné, horećnutá, vápenató a amônne. Obeah sacharidov je možné meniť napr. castou...

Aditivovaná kvapalina pre automatické spájkovacie procesy v elektrotechnike s využitím parafinicko-sírnej ropnej bázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269553

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kostolányi Peter, Sloboda Robert, Szücs Ladislav, Salková Zuzana

MPK: B23K 35/36

Značky: elektrotechnike, ropnej, bázy, procesy, aditivovaná, spájkovacie, parafinicko-sírnej, kvapalina, využitím, automatické

Text:

...aa aditivuje prieadami na zlepšenie tepelno~oxidačnej stability, zlepšenia zatekavoati e datergentno-diepargaćnóho potenciálu oleje, prisadani na inhibovanie tvorby atruzky. ako aj priaadami na zlepšenie znývatelnoati oleja. Ako prieady na zlepšenie tepelno-oxidaćnej etability podla tohoto vynálezu možno použiť látky na baza tercutylfanelov a/nebo alkylaelicylátov vapenatých a 9 až 24 atômami uhlika v alkylekupine, výhodne eo 14 - 18 atômani...

Zhrňovací manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269552

Dátum: 11.04.1990

Autor: Stassel Ladislav

MPK: B25J 11/00

Značky: manipulátor, zhrňovací

Text:

...33 a opetrených oválnyni otvorei 33 (obr.6 a obr. 8) zvielo poauvne uložené nŠrúrkech 33 ekrutiek 33. V dőeledku toho lopatky 33 vyvodzujů v zvieloo eeare len nevyhnutne potrebnú nininálnu eilu e pri zhrňovecoe pohybe rýchlo aledujú aj prípadná nerovnosti páeováho doprovníka 33 (obr.9). K vozíku 33 (obr.7) eů otočne pripojená dve kolieska 33 doeedejúoe ne hornú vodorovnú plochu rámu 33, aspoň jedno kolieeko 33 otočno a preetavitaĺne uložená...

Spôsob izolácie urikázy z biologických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269551

Dátum: 11.04.1990

Autori: Demnerová Kateřina, Vodrážka Zdeněk, Králová Blanka, Dobránsky Tomáš, Sova Oto

MPK: C12N 9/72

Značky: izolácie, spôsob, materiálov, biologických, urikázy

Text:

...bielkovin v tento roztoku ná byť v roznedzi 1 až 30 g.11. Tento roztok eurevého enzýnu os aplikuje do eutofokusečnej epsretúry, ktoré ee nepoji na zdroj jednoeeerneho prúdu tak. aby súčin prúdu e nepítie nepresiehol 3 W pri 4 °C. Proces eutofokusňcis je ukončený, ked prúd klesne pri nepäti 1 000 V na nulu. V autofokusečnej eperatúre ss vytvori etüpejúce rozhranie pH v každej pracovnej koeôrke od snődy ku ketôde. Urikúzs se nachádza vo...

Plniace zariadenie na vkladanie úzkych pružných lamiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269550

Dátum: 11.04.1990

Autor: Jentner Pavel

MPK: B65G 59/04

Značky: zariadenie, úzkých, vkladanie, lamiel, plniace, pružných

Text:

...pásov a zvyšuje ich životnost i spoĺahlivost.Prikladnó usporiadania plniacaha zariadenia,podIa vynalazu je na obraze, kde ja zariadenie zobrazený v pozdĺžnoa anara chodu dopravných pánov. v reze cez podtlakovú ekriñu a priaavku i v ćiaatočnoa raze cez ůzky dopravný pls.Podtlakovú skriňa ł napojená na pohonový ventilator je v spodnej časti opatrenà parforovanou plochou gg a ůzkymi doprevnými páeni g, opisenýai coz remenice gg. obvyklýa...

Spôsob zvýšenia efektívnosti prenosu DNA do bakteriálnej bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269549

Dátum: 11.04.1990

Autori: Balgavý Pavol, Ebringer Libor, Lacko Ivan, Horniak Ladislav, Devínsky Ferdinand

MPK: C12N 15/00

Značky: efektivnosti, bakteriálnej, zvýšenia, buňky, přenosu, spôsob

Text:

...E.coli voinou DNA je veľmi významná pre technológiu klonovania DNA, lebo kompetentné bunky môžu byť pomerne Iehko transformované rôznymi malými replikőnmi, ktoré sú používané pre konštrukciu rekombinantných molekůl DNA. Naviac,aj prenos klonovených génov do geneticky noveho prostredia je dôležitou etapou ich analýzy, Zvýšenie efektívnosti transformácie buniek exogénnou DNA je možné využiť v oblasti génového inžinierstva a moderných...

Predný trojbodový záves náradia, hlavne pre poľnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269548

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chruslinski Tadeusz, Rzeznik Antoni

MPK: B62D 49/06

Značky: náradia, hlavne, trojbodový, traktory, závěs, predný, poľnohospodárske

Text:

...2 je predný trojbodový záves namontovaný na rektora v pohľade z predu v čiastočnom reze, na obr. 3 je nosná konzola trojbodového záveeu V pohoryse v čiastečnom reze.Predný trojbodový záves podľa vynálezu má dve približne zvlslé zdvíhacie páky ł umiestnené výkyvne v prednej časti traktora na konzolách g. Páky l sů otočne umiestnené spolu s dolnými tiehlami 5 na spoločných čapoch 3. Dolné konce páky ł sú spojené pevne spolu pod osou otáčania...

Spôsob prípravy sieťovanej kyseliny pektovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 269547

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zemek Jiří, Zelenayová Eva

MPK: C08B 37/06

Značky: sieťovanej, přípravy, kyseliny, pektovej, spôsob

Text:

...o potrebnom zrneni a uprav na vhodnů hodnotu pH pre dalšie použitie.Výhodou uvedeného postupu je skutočnosť, že základný materiál, pektin, je povačšine lahko dostupný e lacný, stupeň substitúcia karboxylovými skupinami je okolo 1. Pri siefovani esterifikovaného pektinu dochádza v jedinom reakčnom stupni aj k súčasnej deesterifikácii. zostavou reakčnej zmesi možno regulovaťstupeň sieľovenia gélu a jeho napüčaci objem V rozsahu od 3.5 až po...

Spôsob spracovania odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 269546

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zemanová Eva, Lelko Jozef, Bodorík Gustáv, Zeman Svatopluk, Berežný Viktor

MPK: C02F 1/66, C02F 1/32

Značky: spracovania, odpadových, spôsob

Text:

...e destílát obsahujúci uvoľnený formeldehyd aa öálej epracuje známym spôsobom reakciou 3 močovinou, Časť formaldehydu se ponecháva v deatilačnon zvyšku, teda v roztoku dusičnenu,ktorý je určený na kryštalizáciu a to V množstve od 1 do 1000 mg na 1 kg rezultu jůceho dusičnanu, čo zabezpečí, že vyrobený dusičnan bude odolný voči epekaniu.Výhodou spracovania podľa tohoto vynalezu jo, že vyrobená produkty produkčnejlikvidácie odpadových vôd a...

Spôsob výroby usní s protipliesňovou a protibakteriálnou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269545

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hastík Pavel, Orlita Alois, Orbert Jaroslav, Janči Vladimír

MPK: C14C 9/02

Značky: spôsob, výroby, usní, odolnosťou, protibakteriálnou, protipliesňovou

Text:

...ju s výhodou použit na výrobu Iportovej, pracovnej, alebo vojenskej obuvi a taktiel pri kooperativnej výrobe so vzdialenýni a klimaticky exponovanými krajinami, najal s tropiekou klimou.Sp 3 sob výroby usni podla vynalezu sa uskutočňuje tak, že surové hovädzinove kože aa počas nanoku rehydratujú v eudoeh, alebo v halpliach. Po vyprati sa äalej počas lúženia zmesou Nazs a Cao.xHz 0 zbavujú srsti, madzivlaknitých a nevlaknitýeh bielkovín. Po...

Snímač polohy ťažného palca krížovej sponovej reťaze dvojdráhového visutého dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269544

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hovorka Peter

MPK: B65G 17/48

Značky: tažného, snímač, reťaze, krížovej, dvojdráhového, palca, visutého, dopravníka, polohy, sponovej

Text:

...snioočz pričom jeho výrobná nárołnosł je len nepatrne vyššia oproti výrobnej náročnosti známeho sninača.Príklad vyhotovenia sninača podla vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje sohenatlcký nárysný pohlad na ni-ač a obr. 2 schenatický bokorys~ ný pohlad.Sninač polohy pozostáva z nosnej konzoly 1, z nosného čapu 2 a z výkyvnej dvojranennej páky § uloženej na nosnon Eape g, ktorý je prichytený k nosnej konzole 1. Jedno...

Zariadenie na meranie množstva tekutých a polotekutých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269543

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hašek Anton, Krcho Imrich

MPK: G01F 11/00

Značky: meranie, tekutých, látok, množstva, polotekutých, zariadenie

Text:

...skladovacej nadrłe je na spoločnom alebo samostatných vývodoch upevnoný aspoň jeden vstupný a jeden výstupný anemomstrícký snímač prietokoveho objemu atmosferickeho vzduchu,z ktorých každý má v privadzacej vetve zabudovanů uzatváraciu klapku, pričom na vstupový aj výstupný anemometrícký snímač je cez snímač otáčok anemoaetra napojený spoločný, alebo samostatne jmpulzne vysielače, ktoré sú prenosovým eediom spojene so záznamovou a...

Spôsob tvorby textilného materiálu so zníženým elektrickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269542

Dátum: 11.04.1990

Autori: Panuška Stanislav, Šúlek Ján, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Bartek Pavel

MPK: D04H 1/48

Značky: elektrickým, materiálů, zníženým, textilného, tvorby, odporom, spôsob

Text:

...následne prejavuje ekonomicky, čin sa ich aplikačné sféra zužuje iba na špeciál 2 CS 269542 B 1na poutitia. Natkaný taxtilný aaterial na baza polypropylúnu 3 antistatickýni vlastnosgai podla jap. PAT spisu č. 2 D 15 889 nie ja vyhovujúci 2 hladiska aołnćho odiarania sa vrstvy vodivaho uhlika 2 jsho povrchu, čin sa ciakt tajto úpravy zniłuja. výroba natkaneho elektricky vodivaho aatarialu podla SB PAT spisu č. 2 096 196 ja tachnolooicky...

Stľp prenosnej stľpovej vŕtačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269541

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brngál Ján, Hudček Štefan

MPK: E21C 11/00

Značky: stĺp, prenosnej, stľpovej, vŕtačky

Text:

...stĺpa jediný motorom, na ktorou je uniestnený aj jeho ovladač, Dosiahnz sa tý aininalizàcia hmotnosti pre prenášanie obsluhou,Iinilun ohybných rozvodov energie a zdvih ostrohy rovný alebo väčší než jo zdvih vre tennika na atĺpe.Priklad usporiadania stlpovej prenosnej vřtačky so stĺpo podĺa tohoto vynàlczu je v celkovou pohĺade s čiaatočnýo osovýo rozou stĺpa na obrázku.Po vonkajšom povrchu dutěho stĺp 1 je vedený vretennik, ktorým sa...

Lineárny dvojzložkový snímač tangenciálnych síl

Načítavanie...

Číslo patentu: 269540

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hlisnikovský Ivo, Chudý Vladimír

MPK: G01L 1/04

Značky: snímač, dvojzložkový, tangenciálnych, lineárny

Text:

...Zł, Z 3, ktoré sú navxbjon oddelene segnentovýni ochrannými olektrôdami ll. vnútdrný prstenec je uložený súosovo s orstencovou apoločnou vonkajšou elektrčdou §, ktora je spolu s dolnou a hornou prsteneovou elektrčdou 2 lg pevne soojanà s telesom 5 snímača. Všetky ochranné elektrődy 2, lg, ll sú elektricky spojene s nulovým potenciáloo, snicia elektrődy 1, 13 a prstencova vonkajšia elektrôda § sú elektricky ízolované od telesa 5 snímača....

Spôsob prípravy chromolytického substrátu ke stanoveniu aktivity enzýmu endo-beta-1,4-glukan glukanohydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269539

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ježo Ivan, Zemek Jiří, Bejdová Mária

MPK: G01N 33/573

Značky: spôsob, endo-beta-1,4-glukan, enzymů, aktivity, přípravy, glukanohydrolázy, substrátů, stanoveniu, chromolytického

Text:

...gel chroaolytickej siełovanej hydroxyetylcelulôzy sa frakcionuíe na SŤtàch na 0,25 až 0,35 nesh. Obsah viazaneho iarbiva no hydroxyetylcelulôzovoa geli je 6 až 9 haotnostných X, Napučaei objem sietovaneho chrooolytickeho gelu je 10 až 16výhodou uvedeného postupu je priprava substratu dalej aplikovateĺneho v enzýaovej analýze vo foroe tabletového oonotestu, čo zabezpečuje Standardizovateĺnosř a unifiko 2 cs 259539 si vateĺnoał...

Ovládací mechanizmus parkovacej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269538

Dátum: 11.04.1990

Autori: Urbánek Henrich, Vrabec Ján

MPK: B60T 11/04

Značky: ovládací, brzdy, mechanizmus, parkovacej

Text:

...dolného čnpu zvlalého tiahla pod rovinu preloženú oaou deliču momentu sily kolmo na zvlslé tiahlo, lebo počas pracovného zdvihu dochádza k vzdlaĺovaniu zvislćho tlahln od oni deličo momentu. Ďalej sa pákový prevod zvâčuje umiestnením ok výstupných pák de~ liča momentu sily pred rovinu preloženú oaou deličn momentu sily kolmo na vodorovné tlahla, počas pracovného zdvihu dochádza k priblilovuniu vodorovných tiohel k osi deliča momentu...

Lineárny krokový polarizovaný elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 269537

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kočiš Štefan

MPK: H01F 7/08

Značky: krokový, elektromagnet, lineárny, polarizovaný

Text:

...polarizovaný elektromagnet podla vynólezu má jednoduchšie, výrob ne lacnejšie a technicky dokonalejšie vedenie lineárneho pohybu kotvy, ktoré súčasneumožňuje lepšie uzatvorenie vnútrajšku magnetu a tým aj jeho účinnejšiu ochranu proti vplyvom okolia.Na obrázku je znázornený lineárny krokový polarizovaný elektromagnet podla vynálezu. Na posuvnej osi i je upevnený permanentný magnet 5 a po jeho stranách pravé jadro g s pravou cievkou Q a...

Zmes pre výrobu pórobetónových tvarovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269536

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tencer Andrej, Škríp Štefan, Vidova Anna, Zamiška Ľubomír, Kulísek Karel, Novák Ladislav, Hečko František

MPK: C04B 35/82

Značky: výrobu, pórobetonových, materiálov, tvarovaných

Text:

...sa uvádza ako úhrnné v celej zmesi (súčtova hodnota), z čoho plynie, že zvýšený obsah síranu vépenatého v skelnom kale znižuje množstvo pridávaného síranu vápenatého a naopak.odpadne sklárske kaly zo sklárskeho priemyslu odpadajú pri brúsení a lešteni olovnatého skla kyselinami, prevažne zmesami HF a HZSO 4. Vznikajúci sklársky kal,sa oddeĺuje od leätiacej zmesi filtráciou a premytím a tento sa použije buâ priamo alebo po úprave vâpnovým...

Spôsob oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269535

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ferenčík Ján, Barňák Štefan, Mičák Jozef, Berežný Viktor

MPK: C07C 37/60

Značky: spôsob, cyklohexanu, oxidácie

Text:

...ešte pred oxidáciou kyslou vodou, avšak týmto spôsobom sa nedosiahne zvýšenie výtažku cyklohexanônu a cyklohexanolu.Podstatou spôsobu oxidácie cyklohexénu na cyklohexanol a cyklohexanôn podľa tohto vynálezu je oxidácia cyklohexánu v jednom až deviatich oxidačných stupňoch horizontálneho oxidečného reaktora pri teplote 100 až 200 OC a tlaku 0,5 a 1,5 MPa. Pričom na oxidáciu cyklohexánu, s výhodou v štvrtom a piatom oxidačnom stupni sa použije...

Regál stromčekového tvaru na ukladanie výstužných súčastí armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269534

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tabaček Jaroslav

MPK: B65G 1/00

Značky: regál, súčastí, výstužných, ukladanie, stromčekového, tvaru, armatur

Text:

...pracoviská.Regál stromčekového tvaru pozostáva z podstavy ł, dvoch trojúholníkových stojanov 5 púzdrami na výsuvné konzoly g, štyroch výsuvných konzol Q, štyroch pevných konzol 1,dvojdielnej kovovej stan» jej spodný diel § je pevný a vrchný diel g je odnimatelný.Regál stromčekového tvaru je konštrukčne riešený tak, aby vzhladom na hmotnost bremien umožnil naplňovanie pomocou žeriavu na podstavu l, na výsuvné konzoly g a na pevné konzoly...

Kompozícia na báze polyvinylchloridu a/alebo očkovaných kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269533

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Szolnoki Edmund, Bočev Štefan, Szulényi František, Micka Miloň

MPK: C08L 27/06

Značky: vinylchloridu, polyvinylchloridu, báze, kopolymérov, očkovaných, kompozícia

Text:

...(90 10 ) ap.Mastivá je z uvedených dôvodov zapotreby minimalizovat. K takým patria estery dikorboxylových kyselín 3 nasýtenými aliľutickými alkoholmi. Ďalej parciálne zmydeinené tuky, ako aj parciálne estcrifikované polyoly, napr. parciálne esterifikovnný pentaerytritol. dipentaerytritol, trimetylolpropán, sorbitol up. Potom alifutické estery vyšších mastných kyselín a vyššlmi aliľatlckými alkoholmi o počte uhilkov v alkyloch 28 až 32, ako...