Archív za 1990 rok

Strana 62

Zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269612

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stříbrný Zdeněk, Janeček Jiří, Hán Pavel

MPK: D05B 69/36

Značky: textilního, pohonů, ochranu, stroje, zapojení

Text:

...obr. 7 časový průbeh impulsů snímače otáček při přetížení krouticím momentem, obr. 8 časový průběh vstupního napětí komparátoru logických úrovní při přetížení krouticím momentom a obr. 9 časový průběh výstupního signálu komparátoru logických úrovní s vyznačeným vypnutím vypínače pohonu při prekročení maxímálního kroutícího momentu v čase tl.Pohon l textilního stroje Z, např. šicího stroje, obsahuje elektronickou řídící část ll spojenou...

Prostředek pro zabránění dispergace lázní do ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 269611

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kundera Aleš, Treml Petr, Buryan Petr, Štencel Jindřich

MPK: C23F 11/00

Značky: zabránění, ovzduší, dispergace, lázni, prostředek

Text:

...uhlíku a aryl představuje fenyl a/nebo oxoethylovaný alkanolamld vyšších mastných kyselin s 5 až 25 moly navázaného ethylenoxídu, který obsahuje ll až 17 atomú uhlíku v alkylovém řetězcl mastné kyseliny a 2 až 3 atomy uhlíku v alkylu, vázaneho amidovou skupinou a 5 až 35 8 hmot. alkoholů s 1 až 4 uhlíky v molekule a 90 až 25 hmot,vody. Podle výhodného provedení může prostředek obsahovat nejvýše 5 hmot. ethylengly kolu nebo...

Žlab pro dopravu dávky skloviny z dávkovacího do tvarovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269610

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lahoda Jan

MPK: C03B 7/16, C03B 7/14

Značky: zařízení, dávky, dopravu, tvarovacího, žľab, skloviny, dávkovacího

Text:

...pôrovltýn kovovýu nateriálea žlabu e/nebo stroje. Nevýhodou provedení je náročnoet výroby elntrovaných dilů, zejména u dilů aložitejłlch tvarů. Při otntroveni není totiž polne dodržet tvar a rozněry dílů e potřebnou přesnoetí e jejich následne opraoovenl je obtížné. Slntrovane díly nejsou v provozu přillš spolehlivá, protože jejich pôry ao zaneäejl nečietotaai a oleje z tlakového vzduchuUvedené nevýhody se odstranl nebo podstatné onozi u...

Zařízení k omezení úchylky vzdálenosti osy unášecího vřeteníku od hrotu orovnávacího diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269609

Dátum: 11.04.1990

Autor: Motl Josef

MPK: B24B 53/12, B24B 53/047

Značky: orovnávacího, omezení, hrotu, úchylky, vřeteníku, diamantu, zařízení, vzdálenosti, unášecího

Text:

...provedení zařízení k omezení úchylky vzdálenosti osy unáäecího vřeteníku od hrotu orovnávacího díanantu je znázornčn na přilołených výkreaech, kde ne obr. 1 je nárysný pohled na zařízení, na obr. 2 je půdorysný pohled na zařízení, kdy stůl unàšeciho vřateníku není defornován e na obr. 3 je půdorysný pohled na zařízení, kdy je stůl unášecího vřeteníku deľornovún.Jak vyplýva z obr. 1 a 2, ae ke stolu l unášecího vřeteníku 3...

Zařízení k přímému uložení kolejnice, zejména na mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269608

Dátum: 11.04.1990

Autori: Thiel Hugo, Mik Štěpán

MPK: E01D 19/12

Značky: zařízení, zejména, kolejnice, uložení, mostní, konstrukce, přímému

Text:

...kontrolovat, přičemž koutovć every zebreňující posuvu fixečního členu na přítlečnć liltě lze snadno kontrolovat pouze vizuslně. Při porušení dvou z těchto čtyř koutových sverů ee bezprostřednč neohrozí bezpečný průjezd koiejových vozidel.Dalii jeho výhodou je, že případné zkorodovéní povrchu jednotlivých částí nemá viiv na funkčnost e opětné použití celého uložení. Rovněž je výhodou, že přímo uložení tohoto zařízení je dvouoee...

Zařízení k výrobě výchozích polotovarů, zejména pro velkorozměrné šrouby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269607

Dátum: 11.04.1990

Autor: Weiss Josef

MPK: B21J 5/12, B21K 1/46

Značky: polotovarů, výrobe, zejména, šrouby, velkorozměrné, výchozích, zařízení

Text:

...zápuotek.Na připojených výkreaech je příkledně echematicky znázorněno zařízení podle vynálezu. kde na obr. 1 je nárye jeho zadní části, kreslený v částečně podálném řezu a na obr. 2 je příčný řez vedený řeznou rovinou A-A z obr.lZařízení k výrobě výchozích polotoverů. zejména pro velkorozměrná šrouby, podle přikladnáho provedení eeetává z noeněho rámu l. ne kterém Jeou upevnány náotevce g e l ve tvaru kvádru, které Jsou vzájemně...

Filtr pro filtraci výbušné směsi k instalaci uvnitř provozních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269606

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bečvář Josef

MPK: F16L 55/24, F17D 5/00, B01D 35/02...

Značky: uvnitř, filtrací, instalaci, směsi, filtr, výbušné, objektu, provozních

Text:

...ĺäou pojistné klapky nebo pojistná průtrlne aeabrány uaístěny na filtru bez sožností odvodu vlech zplodin exploze z prostoru, va kterém je filtr instalovàn. V některých případech jsou filtry pro ľíltrací prachů tvořících ve aaěsi sa vzduchea výbušnou aača řešeny bez pojiatného ústrojí konstrukčnč dlmenzovány jako tlakové nádoby pro Iexiaální cxplozní tlak fíltrovaně výbuäné směsi a zplodiny axploze unikají z filtru výstupní- otvorom do...

Nosný rám řadového sklářského stroje s ovládači rozvodu chladicího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269605

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kozminský Petr, Mazánek Petr

MPK: C03B 9/38

Značky: nosný, rozvodu, ovládací, stroje, řadového, sklárského, vzduchu, chladicího

Text:

...pístnicí 33. Omezovač ł 1 je spojen šroubovým spojením se seřizovací tyčí lg. Dorazová pístnice 2je šroubově spojene se středovou tyčí 3 âu 1 oženou ve vedení li. Na přívodní komorug je upevněn levý přívod§ a pravý přívodg chladicího vzduchu.Nosný rám řadového sklářského stroje s ovládači rozvodu chladicího vzduchu podle vynálezu je řešen tak, že chladící vzduch je přiveden levým přívodem Ä a pravým přívodem§do přívodní komory 35 odkud proudí...

Způsob přípravy derivátů 1,2,4,5-tetrazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269604

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vokál Josef, Práchenský Jiří, Franz Milan

MPK: C07D 257/08

Značky: způsob, 1,2,4,5-tetrazinu, derivátů, přípravy

Text:

...s objevením jejich akaricidních, ovicidních, protizánětlivých a baktericidních účinků. V US Patent 3863010 jsou uvedeny fenyl a fenylsubstituované deriváty tetrazinu vykazující protizánětlivé účinky. V The Journal of Agriculture and Food. Chemistry Vol 25 NO 4 1977 str. 888-892 jsou uvedeny deriváty tstrazinu vykazující herbicidní vlastnosti. Europatent 0005912 přináší přehled derivátů tetrazinů vykazující výbornou aktivitu proti rozpočtům...

Zařízení pro měření rozložení proudové hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269603

Dátum: 11.04.1990

Autori: Landa Václav, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav, Škramlík Jiří

MPK: C25D 21/12, C25D 1/00

Značky: zařízení, měření, hustoty, proudové, rozložení

Text:

...změn ve všech měřených bodech, lze proto velmi rychle a vždy vyhledat optimální uspořádání. Číslicová forma výsledku je vhodná pro další přesné zpracování na počítači vybaveném programovými prostředky pro matematické zpracování i pro vykreslení výsledků pro dokumentaci optimálního stavu, nebo fázi jeho vyhledávání. Nový účinek spočíva v tom, že střídavý proud vtékající z elektrolytu do-měřicích elektrod je měřen převodníky proudu na...

Zařízení pro přepravu a distribuci hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269602

Dátum: 11.04.1990

Autor: Růžička Zdeněk

MPK: A01K 63/00

Značky: prepravu, zařízení, hmyzu, distribucí

Text:

...podle vynálezu je, že regulace vzdušné vlhkosti je provedena nasyceným roztokem Nacl, napuštěným v porézní hmotě, se kterou ko~ kony nepřichâzejí do styku, a vypuštění imag je umožněno malými výletovými průchody ve zdvojené části pláště, které jsou otevírány i zavírány posunem vnitřní a vnější stěny vůči sobě. Přítomností nasyceného roztoku Nacl v porézním nosiči, který ve vnitřním prostoru kontejnerku nemůže přijít do styku s kokony, se...

Tlakový nátok pro čistírny odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269601

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vršecký Jan, Mattiello Enrico

MPK: C02F 3/14, C02F 3/08

Značky: odpadních, tlakový, nátok, čistírny

Text:

...zařízením nebo s rotačními kontaktory podle vynálezu spočívají v tom, že energie rozstříkávané kapaliny od aeračního zařízení a energie kapaliny přečerpávané rotačním kontaktorem je využita. Průtok kapaliny ve žlábku a v tlakovém potrubí je převeden do prostorů, kde je jeho energie použita k oxygenaci a míchání nádrže, biozony nebo k udržení dokonalé průchodnosti štěrbiny mezi aktivační nádrží, (biozony) a dosazovací nádrží u tzv. kapscvých...

Zapojenie na meranie uhlového zrýchlenia tachodynama

Načítavanie...

Číslo patentu: 269600

Dátum: 11.04.1990

Autor: Balara Milan

MPK: G01P 3/481

Značky: tachodynama, meranie, zrýchlenia, úhlového, zapojenie

Text:

...1. Výstup jg analőgovej pamäti 1 je pripojený na vstup Ag diferenčněho člena. Rozdielový signál idferenčněho člena 5 je cez výstup 51 vedený na vstup 51 enelógovej pamäti zrýchlenie 5 z ktorej cez výstup zg vychádza výsledný signál zodpovedajúci uhlovému zrýchleniu. Riadiaci logioký obvod Q cen treti výstup § 1 ovláda spriemerňovač g cez jeho vstup gą. Zároveň cez prvý výstup gg ovladá analógovú pamät 1 cez vstup 31 a cez druhý výstup ál...

Mnohovrstvová tepelná izolácia najmä pre kryotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269599

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrabček Peter, Jedlička Rudolf, Rusina Viktor

MPK: F16L 59/06

Značky: tepelná, kryotechniku, najmä, izolácia, mnohovrstvová

Text:

...tepelnej izolácie sú tvorené zévitmi spojeného rovinného pásu a vlnitého pásu pokovenej fólie. Mechanické bodové spojenie rovinného pásu e vlnitým pásom pokovenej fólie je tvorené termokompresnými epojmi.Mechanickým spojením rovinného pásu a vlnitého pásu pokovenej fólie sa zvýši priečne tuhost každej vrstvy izolácie a uľahčí sa ukladanie vrstiev. Pri zvislom smere vrstiev je možné také uchytenie izolácie, ktoré nevyžaduje zvýšený tlak...

Generátor adresy pre dynamické pamäte

Načítavanie...

Číslo patentu: 269598

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kirner Jozef, Lajda Jaroslav

MPK: G06F 12/02

Značky: adresy, generátor, pamäte, dynamické

Text:

...§ 1 dvojbitového binárneho čitača ÉQ je pripojený na výstup druhého hitu dvojbitového binárneho čitača gg.V režime čítania alebo zápisu pri komunikácii pamštového zariadenie 3 inými zsriadeniami počítačového systému je dolná polovice štrnáeťbitového znaku adresy pre dynamické pamäte 16 Kl, dolná polovice šestnásťoitového znaku adresy pre dynamické pamäte 64 Kl, dolná polovica oaemnástbitového znaku adresy pre dynamické pamäte 256 Kl alebo...

Výklopný rebrík pre účelové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269597

Dátum: 11.04.1990

Autori: Grúň Peter, Lucskay Ján, Herditzký Ladislav

MPK: E06C 5/02

Značky: rebrík, výklopný, účelové, vozidlo

Text:

...podstata spočíva v tom, že dolný koniec rebríka je otočne spojený s rohom eklopnej časti tvaru L, ktorej koniec kratšieho ramena je otočne spojený s konzolou rámu nadstavby.Výhodou riešenia podľa vynálezu je, že aj pri šírke nadstavby blízkej najväčšej šírke vozidla rebrík v prepravnej polohe nepresahuje obrys vozidla a po vyklopení sa oddiali od pevnej časti nadstavby a zabezpečuje dostatočnú vzdialenosť priečok rebríka od pevnej časti...

Dvojzložková depresantná prísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 269596

Dátum: 11.04.1990

Autori: Roth Viktor, Szücs Ladislav, Fehér Pavol, Braunsteiner Michal, Bratský Daniel, Dostalíková Viera, Kostolányi Peter, Bučko Miloš, Zatloukal Zdeněk

MPK: C07C 15/107, C10L 1/16

Značky: prísada, dvojzložková, depresantná

Text:

...na to, že bod zákalu použitej motorovej nafty bol -4 °G, motorová nafta bola zakalená od vylúčených kryätálikov parafínov. Po prídavku prísady podľa vynálezu bol stanovený bodtuhnutia a filtrovatelnost takto aditivovanej motorovej nafty. Výsledky stanovení uká zali, že pri prídavku prísady podla vynálezu sa dosiahli rovnaké nízkoteplotné vlastnosti motorovej nafty ako pri prídavku depresantnej prísady pri teplotách 20 až 30 °C. Obdobný...

Spôsob odstraňovanie nezreagovaných hydroxyarénov z alkylačnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269595

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cukrovaný Dušan, Hyška Karel, Zlacký Alojz, Červenka Zdeněk, Lišhák Pavol, Pavlovčík Milan

MPK: C07C 27/30

Značky: hydroxyarénov, odstraňovanie, zmesí, alkylačnej, nezreagovaných, spôsob

Text:

...a upravovaného alkylátu), aby produkt odchádzajúci zo spodu kolóny neobsahoval nezreagované hydroxyarény a nízkomolekulárne alkylhydroxyarény nad predpisanú koncentráciu.Postup je možné s výhodou uskutočniť vo výplňovej alebo etážovej kolóne. Ako výplň je možné použiť všetky priemyselné používané organizované a/alebo neorganizované druhy výplní kolon. Výhodné Je použitie výplní umožñujúcim dosahovanie veľkého medzifázového povrchu v jednotke...

Zariadenie na striebrenie sklenených obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269594

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ivanka Jozef

MPK: C03C 17/00

Značky: obalov, sklenených, zariadenie, striebrenie

Text:

...ll uložených vo vedení li doohladzovacieho dopravnika lg.Plniaca jednotka ,m sktivačného roztoku (obr. 3) pozostáva z plniacej hlavy ji uloženej v horizontálnom smere v posuvnoz uložení 35 g a otočne v klznom ložisku g korešpondujúcim a ozubeným kolenom 391 zaçadajúcím do článkovej reťaze 391 a z posúvača 33 posuvne uloženého v prednej časti plniacej hlavy l na pružnom člene 1 reprezentovanom tlačnou pružinou. Posúvač 33 je ukončený strediacim...

Topický prípravok s antiflogistickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269593

Dátum: 11.04.1990

Autori: Minczinger Štefan, Baránková Edita

MPK: A61K 31/725, A61K 35/78

Značky: topický, prípravok, antiflogistickým, účinkom

Text:

...dielu beta-escinu, 5 000 medzinárodných jednotiek sodnej soli heparinu, 2,5 hmotnostného dielu hydroxypropylcelulőzy s molekulovou hmotnosťou 100 000 v.l 000 hmotnostných dieloch hotového gelu. Ďalej-podstatou vynálezu je nový poznatok, že správnou voľbou gelotvornej látky, v tomto pripade dorivátom celulőzy, je vytvorený okluzívny film na povrchu pokožky a tým napomáha hydratácii podkožných pertii a tým aj režorbcii a vyššiemu účinku...

Spôsob spracovania benzínu na nízkomolekulové alkény a vysokooktánové zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269592

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hlinšťák Karol, Tesař Ilja, Bajús Martin, Maňák Jiří

MPK: C10G 9/14

Značky: zložky, vysokooktanové, spracovania, nízkomolekulové, spôsob, alkény, benzinu

Text:

...(VM) resp. 90 (lll) a po pridaní 0,839 g Ph/l sa zväčší na 104 (W) resp. 107 (Iní). Rovnorefazový pentán má oktánové číslo 62 (VI) resp. 61 (ma) a po pridaní 0,839 s Ph/l sa zväčší na 85 (VII) resp. 84 (IM) (A 0 ČSSR 227556). Napriek tomu sa v súčasnosti metylbután pyrolyzuje spôlu s primárnym benzínom, pričom jeho rozklad na etylén je nevýrazný. Pritom ide o velmi cenný komponent v hľadiska oktánového čísla. Prítomnoeťou metylbutánu vo...

Koželužský pomocný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269591

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bezák Andrej, Matyašovský Ján, Gerbel Ján

MPK: C14C 9/00

Značky: pomocný, prípravok, koželužský

Text:

...dielov vody.Technický účinok koželužského pomoeného prípravku spočíva vo zvýšených termostabilizujúcioh vlastností usní. Výhodný je tiež kombinovaný neutralizačný, mazací 5 plniaci účinok prípravku súčasne. Prípravok sa aplikuje bez prítomnosti organického rozpúšťadla, čím sa zvýši ochrana životného a pracovného prostredia ako aj ochrana bezpečnosti pripráci. Koželužský pomocný prípravok sa vyrába z bežne dostupných surovín. Usne upravené...

Spôsob výroby koželužského pomocného prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269590

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bezák Andrej, Gerbel Ján, Matyašovský Ján

MPK: C14C 9/00

Značky: pomocného, přípravků, spôsob, koželužského, výroby

Text:

...ich výroby. Nevýhodný je tiež obsah zdraviu škodlivých organických látok pri ich výrobe.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob výroby koželužakého pomocného prípravku, ktorého podstata spočíva v tom, že zložky prípravku sa homogenizujú pri teplote 50 až l 00 °C, po dobu 2 až 4 hodín pri počte otáčok meiěadla 10 až 40 za minútu a prípadne až pri pretlaku 0,1 MPa.Technický účinok výroby koželužského pomocného prípravku spočíva v tom, že sa jed~...

Spôsob získavania naftalénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269589

Dátum: 11.04.1990

Autori: Niederland Kamil, Jarošek Karol, Pogorielov Konštantín, Paulďura Rudolf, Greman Miroslav

MPK: C07C 15/24

Značky: získavania, spôsob, naftalenu

Text:

...ohrev na viac ako 80 °C. Pri vyššej teplote však docházda k prchaniu nižšie vruoich podielov z ťažkého oleja a k zvyšovaniu jeho viekozity.Pri analýze prchajúcich podielov sa zistilo, že ide predovšetkým o BT - trakciu a nartalén. Tento poznatok uožňuje využívataromátový ťažký olej z vyaokoteplotnej pyrolýzy ako výhodný zdroj naľtalánu, pretože je možné využiť jednoduchý oostup získa vania v zmysle predmetu vynálezu. Naviac získavanie...

Zařízení k rozdělení směsi plynů nebo par a kapalin do tří proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269588

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drahoš Ivan

MPK: F15D 1/14, F28F 9/22, F22B 37/00...

Značky: rozdělení, tří, proudu, kapalin, směsi, plynů, zařízení

Text:

...1, druhou výstupní část Q a třetí výstupní část 2. Ve vídličce je umístěna první přepážka lg a druhá přepážka ll, přičemž první přepážks lg má první vstupní hranu lg umístěnu v jedné třetině prutočné plochy přívodní trubky l a druhá přepážka ll má druhou vstupní hranu ll umístěnu ve dvou třetinéch prdtočné plochy přívodní trubky 1. První vstupní hrana lg a dru 2 GS 269 588 Blhá vstupní hrana ll leží v rovinách kolmých na osu přívodní...

Stabilizačná kompozícia pre polymérne materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 269587

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bencková Mária, Čaučík Pavol, Göghová Marcela, Orlík Ivo, Humplík Antonín, Považancová Marta, Durmis Július, Karvaš Milan

MPK: C08K 5/52, C08K 5/13

Značky: kompozícia, stabilizačná, materiály, polymérne

Text:

...stabilizátormi a účinná ochrana proti efnrbovaniu polyméru.Stabilizačný účinok kompozície podľa vynálezu predči pri rovnakom dávkovaní stabilizačné účinky iných stabilizétorov na báze pentaerytritolu, Jej zlozky sú netoxické, ich výroba využíva ľahko dostupné suroviny, získavé zhodnocovanim technologických odpadov.Kompozícia podľa vynálezu sa nôže aplikovat do polymérneho substrátu ako jednotlivé zložky v odpovedajúcom pomere ale ako zmeený...

Zariadenie na pevné polohovanie plechov tvaru T

Načítavanie...

Číslo patentu: 269586

Dátum: 11.04.1990

Autori: Istenik Peter, Ondrejovič Anton

MPK: B23Q 7/00

Značky: plechov, polohovanie, tvaru, zariadenie, pevně

Text:

...na pevné polohovanie plechov tvaru T pozostáva z otočnej dosky l v ktorej sú po obvode v telesáoh g vytvorené pracovné lôžka 1. V mieste polohovanie je oproti pracovných lôžok 1 umiestnený prítlačný nástroj Q vo vedení L 1 konzoly lg. Z jednej strany prasovného lôžka 1 je vytvorená äikmo smerom k pracovnému lôžku 1 vodiace dražka lg. Vo vodiacej drážke lg je posuvne a odpružene prostredníctvom pružiny ll uložená kalibrovacía čeľusť 1, ktorej...

Zariadenie na pevné polohovanie najmä plechov prúdových jadier elektromerov tvaru U

Načítavanie...

Číslo patentu: 269585

Dátum: 11.04.1990

Autori: Istenik Peter, Ondrejovič Anton

MPK: B23Q 7/00

Značky: pevně, zariadenie, prúdových, tvaru, najmä, elektromerov, plechov, jadier, polohovanie

Text:

...po celú životnosť strihacieho nástroja. Ďalšou výhodou je, že pohonová jednotka je opatrená guličkovou spojkou, ktorá zabraňuje násilnému doťahoveniu skrutky a prizmy na plechy prúdových jadier.Zariadenie na pevné polohovanie najmä pleohov prudových jadier elektromerov tvaru U je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. l je nakreslené zari adenie v pôdoryse v čiastočnom reze a na obr. 2 je nakreslený bokorys...

Zariadenie na pevné polohovanie plechov najmä napäťového jadra elektromerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269584

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrejovič Anton, Istenik Peter

MPK: B23Q 7/00

Značky: plechov, elektromerov, polohovanie, najmä, pevně, jádra, zariadenie, napäťového

Text:

...uložený prítlačný nástroj g, ktorý je tvorený ramenom g. Rameno 1 je na čelnej ploche v strede opatreně pevnou narážkou 1. Na koncoch ramena i sú posuvne uložená nosné čepy g na ktorých sú prostredníctvom valcových kolíkov g pevne uložené kalibrovaoie čexuste 19. Medzi kalibrovacou čelusťou lg a ramenon i je uložená pružina ll. V ramene i je uložená aj tlačná pruąäirm lg dosadajúca na teleso 2 pracovného lôžka l. Vonkajšie plochy knlibrovacích...

Zariadenie na osové statické zaťažovanie skúšobného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 269583

Dátum: 11.04.1990

Autor: Banko Vladimír

MPK: G01L 1/22, G01L 5/04

Značky: statické, skúšobného, tělesa, osové, zariadenie, zaťažovanie

Text:

...podľa pootočenia otvorov tiahel g a v správnej polohe iniciačného vrubu, pri nesymetrickej po 2 CS 269 583 B 1lohe vrubu bude vrub hore, v gxcavitačnej polohe hlavnej osi, do oboch tiahelíg, prv do horného, potom do dolnáho, s gravitačrtým usadenim v sedle horného tiahla g. Po úplnom uložení vybaveného ekúäobného telesa g do tiahel g, pridrži sa dolné tiahlo g v quázikolmej polohe e spusti sa silový mechanizmus prvej fázy nastavenia...

Spôsob čistenia odpadných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 269582

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent, Pulech Jozef

MPK: C02F 1/26

Značky: odpadných, čistenia, spôsob

Text:

...činidla.Výhodou spôsobu čistenia odpadných vôd podla tohto vynálezu je vysoký rozdeíavací koeficient, resp. vysoká rafinačná účinnost extrakčných činidiel, možnost v jednom technologickom stupni z odpadných vôd extrahovaí nielen chlorovaně, ale tiez aronatické uhĺovodiky a dokonca sučasne prímesi dalších organických látok, ako prapylénchlőrhy drín, dichlőrdiizopropyláter. propylénoxid apy Vyšší účinok je v minimálnej spotrebe energií...

Spôsob odstráňovania reziduálnych fenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269581

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hyška Karel, Pavlovčík Milan, Petro Pavol, Zlatacký Alojz, Němec Ladislav

MPK: B01D 59/26

Značky: spôsob, odstraňovania, reziduálnych, fenolov

Text:

...spôsobe sa fosfát po prechode kolónon vraciaspat do zásobnej nádoby a recirkuluje sa dovtedy, pokieĺ obsah fenolických látokvnepoklesne na požadovanú hodnotu obvykle pod 0,05 hmot.Pri kontinuálnom spôsobe se na desorpčnej kolóne nastavia také podmienky (teplo te, pomer prietoku desorpčného média a fosfátu), aby produkt odtekajúci zo spodu kolony na dalšie spracovanie neobsahoval íenolická látky nad predpíeonú koncentráciu....

Prostriedok na dezinfekciu dutiny ústnej a hrdla a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269580

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čupka Pavol, Mahrla Zdeno, Kamenská Ružena, Ostrovská Valéria, Kaštílová Daniela

MPK: A61K 35/78

Značky: hrdla, ústnej, prostriedok, spôsob, dutiny, dezinfekciu, přípravy

Text:

...Po ukončení extrakoia liehom na tekutina pomocou pcristaltickěho čerpadla prelaje do homogenizečnej nádoby opatrenaj miečadlom. Na vylühovanú násadu v meceračnej nádoba se naleje 16 kg destilovanej vody a extrekčný proces pokračuje dalších 24 hodin. Vodný a vodnoetanolický výluh sa v homogenizačnej nádobe spoja a doplnia 96 S obj. liehom na výsledná koncentráciu 52 S hmot Po zhomogenizo van( výluhu a liehu prebieha čirenie s následnou...

Spôsob kvantitatívneho stanovenia chemických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269579

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klas Ján, Tölgyessy Juraj, Lesný Juraj

MPK: G01N 23/00

Značky: chemických, spôsob, látok, stanovenia, kvantitatívneho

Text:

...vzorkám sa pridajú konštantné množstvá rádioaktívne označeného separačného činidle. Vzniklé produkty reakcie se izolujú a meria sa ich rádioaktivita. Produkty izolovaně z prvej série vzoriek majú vo všeobecnosti stúpajúcu rúdioektivitu (AAJ a produkty druhej série majů rovnakú rádioaktivitu (A 23 . Zostrojí sa závialosípodielu aktivít i AO / A 2 odš. Izokonoentračný bod sa stanovi ako priesečník tejto závislosti 1 r (J-) s priamkou i 1,...

Karuselový zásobník pre rúrkové zásobníky súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269578

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dedík Ján, Loebl Tomáš

MPK: B23Q 7/02

Značky: súčiastok, rúrkové, zásobník, karuselový, zásobníky

Text:

...vyprázdnení rúrkovýoh zásobníkov pred zopnutím pohonovej jednotky, na obr. 5 je nakreslená poloha drážky kotúč a plných zásobníkov voči vstupným dráham po otočení hriadela pohonovej jednotky o 180 ° a na obr. 6 je nakreslená konečná poloha drážky kotúče, plných rúrkových zásobníkov voči dráham po zastavení pohonovejKaruselový zásobník pre rúrková zásobníky súčiastok pozostáva zo stĺpa g na kto rom je upevnená základová doska §. Na základovej...

Prevodovka obzvlášť pre motorové vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269577

Dátum: 11.04.1990

Autor: Vasilev Ljudmil

MPK: F16H 3/08, F16H 3/16, B60K 17/08...

Značky: obzvlášť, motorové, vozidla, převodovka

Text:

...hnanáho hriadela v prevodovke a tým aj zmenšenie dĺžky prevodovky. Skrátenim hriadeľa sa docieluje svýěenie jeho tuhosti a zníženie hmotnosti.Na obrázku je znázornený rez prikladu vyhotovenia píťstupšovej prevodovky podla vynálezu.Prevodovka pozostáva zo skrine L v ktorej sú uložené hnaci hriadeľ g a hnaný hriadeĺ 1. Na konci hnacieho hriadeĺa g je vyhotovená hnacie ozubenó kolo 5 prvého rýchlostněho stupňa a na konci hnanáho hriadeľa 1...

Čeľusťový vyťahovač deliacich výpažníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 269576

Dátum: 11.04.1990

Autori: Valentík Daniel, Sláčik Ľudovít, Rendek Martin, Weber Andhej, Nosčák Vladimír, Štandler Milan

MPK: E02D 9/02

Značky: výpažníc, vytahovač, čeľusťový, deliacich

Text:

...je i možnosť zoeúladenia hydromotorov zdvľžného a zabeepečovacieho čeluetia tak, aby ťahali výpažnicu spoločne preruäovanie alebo jednotlivo kontinuálne. Takotá usporiadanie umoňujaoperatívne zvýšiť ćažnu silu zdvilnóho čeluetia a dvojit tak ich kapacitu alebo ich funkčne zamenit v prípade poruchy niektorých hydromotorov zdvižneho čeluatia.Príklad čeluaťovlho vyťahovača podľa vynilezu je zobrazený na priložených výkresoch, kde obr. 1...

Způsob hydrogenolýzy dusíkatých a sirných derivátů uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269575

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klempa Vladimír, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/08

Značky: sirných, způsob, derivátů, uhlovodíku, hydrogenolýzy, dusíkatých

Text:

...některá z dvojíc kovů, výhodné molybdenu a niklu. Účinné desulrurace a denitrogenace se dosahuje zvláětě se surovinou, která obsahuje do 40 5 hmot. cykland a aromátů a neobsahuje více než 1 S hmot. olefind.Rozboren způsobu podle vynálezu lze stanovit význačnć rysy, zo kterých předev sía vyplýva vztah meli kvalitou katalyaatoru, reakční teplotou a úrovní desulruracea danitrogenace. částečně sycený katalyaator znamená, že část kovů se přidává...

Polypropylénová striž bavlnárského typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269574

Dátum: 11.04.1990

Autori: Knotek Ľubomír, Beseda Viliam, Krútel Vojtech, Javorek Miroslav, Mihály František, Šimo Rudolf, Michlík Peter

MPK: D01F 6/06

Značky: bavlnářského, striž, polypropylénová

Text:

...a vlákno-kov do rozmedsia, ktoré je vhodné ako pre operáciu mykania, tak i posukovenia a rotorovćho pradenia. Ýhodnost je daná potom súdržnostou prameňa s pnutím zväzku vláken vyvolaná trením vlákno-kov, ale i nízkym elektrostatickým nábojom indukovaným trením. Vhodnost sa dosahuje tým, že vrstva preparácie je súvislá s obsa CS 269 574 B 1huje dostatok aktívnych zložiek. Aktivnymi zložkami sú produkty etoxilácie vyšłíct mastných kyselín s...

Uzatváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269573

Dátum: 11.04.1990

Autori: Oravec Vladimír, Jurica Vladislav

MPK: F15B 15/26

Značky: zariadenie, uzatváracie

Text:

...uzatváracieho zariadenia podla vyndlezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje toto zariadenie v nárysnom reze a obr. 2 v p 6 ~ dorysnom pohlade s čiastočným razom V rovine A-A z obr. l.Uzatvaracie zariadenie, pozostáva zo základnáho telesa łopatrenóho z jednej strany vyrovndvacou nídržkou g s plávajdcia pieatoa 1 situovaný na rozhraní hydrau~ lického priestoru i a vzduchovóho priestoru Ž nádržky g. Z druhej strany je k...