Archív za 1990 rok

Strana 61

Spôsob inverzie hydrolyzátov lignín-celulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269652

Dátum: 11.04.1990

Autori: Golis Emil, Leško Zoltán, Gajdoš Ctibor, Mozoľová Lujza, Šutý Ladislav, Hodúl Pavol, Antoš Kamil

MPK: C07H 1/08

Značky: spôsob, inverzie, hydrolyzátov, materiálov, lignín-celulózových

Text:

...materiálov podľa vynálezu, ktorého podstatou je že za podmienok inverzie sa k 100 hmotnostným dielom predhydrolyzátu pridá 0,1 až 5 hmotnostných dielov aditíva s veľkým povrchom a sorpčnými vlastnosťami v suspenzii ako sú drevná piliny, bentonit, recirlovaná vlákna a to jednotlivo, alebo v zmesi, s výhodou frakcie 0,2 až 1 mm a súčasne sa pridá 0,1 až 5 hmotnostných dielov aditíva s dispergečnými, tenzidovými a sekvestračnými účinkami...

Spôsob prípravy vodorozpustných extraktov z liečivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 269651

Dátum: 11.04.1990

Autori: Demčišák Ján, Oravec Viliam, Varga Ivan, Valigurský Ján, Šnupárek Vladislav

MPK: A61K 35/78

Značky: extraktov, vodorozpustných, spôsob, liečivých, přípravy, rastlín

Text:

...our-oviny. Hodnota vynález je teda spőecb prípravy vodorozpnxetnýoh cztraktov u liečivých rastlín využívaj-aki ouzynatickú úpravu liečivých raetlin, izoláciu éterických olejov destiláciou o vodnou parou a extrakciu vodou v prítomnosti kyseliny citrónovej, ktorého podstata spočíva v tou, že liočivć rantliuy eo najck 8 r onzyuaticky upravia vo vodnej suspenzii, potom sa ôtorioký olej izoluje destináciou e vodnou parou a nakoniec so...

Způsob stanovení středního stupně kondenzace lineárních kondenzovaných fosforečnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269650

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav, Velich Vratislav

MPK: C01B 25/38

Značky: stanovení, středního, lineárních, stupně, způsob, kondenzace, fosforečnanu, kondenzovaných

Text:

...etanovením, provedeným za těchto podmínek, reakčního tepla rozpouštění lineérních foaforečnanů a tým kationtem, avšak s krátkou délkou řetězce (dífosforečnanu, případně ještě katena-trífosforečnanu, katena-tetrafosforečnanu atd.) a anhydrldu jednoduchého dihydrogenfoaforečnanu (s aníontem HZPO 4 a 5 týmž katíontemj pomocí hodnoty reakčního tepla rozpouštění zkoumaného vzorku lineérních kondenzovaných Fosforečnanů a s pomocí hodnot...

Způsob přípravy (8E,10E)-8, 10-dodekadien-1-olu a jeho acetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269649

Dátum: 11.04.1990

Autori: Streinz Ludvík, Vrkoč Jan, Romaňuk Miroslav, Konečný Karel

MPK: C07C 33/02, C07C 69/587

Značky: acetátu, 10-dodekadien-1-olu, 8e,10e)-8, přípravy, způsob

Text:

...chemikálie. Pro dělení se běžně využívá obecně známých chromatografických technik např. kolonové chromatografie na silikagelu a průběh reakce lze sledovat pomocí tenkovrstvé chrometografie. Reakce poskytují poměrně dobré výtěžky vysoce čistého feromonu.vynález je blíže objasněn v následujících příkladech, které jej však žádným způsobem neomezujL(8 E,10 Z)- a (8 Z,10 E)-isomerů se smial a 2,1 ml (19,7 mmol) pentakarbonylu železa v 10 ml...

Bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 269648

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černín Milan, Kaštil Jaroslav, Zatloukal Jan

MPK: E21F 5/00, E21F 5/14

Značky: korýtko, protivýbuchové, uzávery, bezpečnostní, vodní

Text:

...odstraňuje bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzá věry, které je tvořenoprotvarovanou nádobou a víkem, vodicím nâatavcem a plováken,kde nádoba je protvarováne zkosenými destrukčními hranami na horním zpevněném okraji,po obvodu a na dvou a dvou protilehlých zkosených stěnách, na rohových stěnách i na dně, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zkosené destrukční hrany dna jsou ve sve ose nespojítě protvarovany,...

Způsob ohřevu drátů a tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269647

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křiváček Ladislav, Rada Josef, Jakeš Jan, Kovařík Oskar

MPK: H05B 6/10

Značky: drátu, zařízení, ohřevu, provádění, tyčí, tohoto, způsob, způsobu

Text:

...vzhledem k nízké účinnosti stávajících měničů kmitočtu přináší toto řešení výrazné úspory elektrické energie a odstraňuje nevýhody kontaktního přívodu rotujicích elektrod.Přiklad provedení vynàlezu je znázorněn na výkresoch, kde na obr. 1, 2 a 3 je znázorněno zařízení pro ohřev dvou materiálů, kdy je žádéna malá vzdálenost os ohřívaných materiálů. Na obr. 1 je řez A-A zařízením podle obr. 2, na obr. 3 je znâzorněn pohled S. Na obr. 4, 5 a...

Způsob přípravy nových 2,3´-dichlorbenzhydrylaminů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269646

Dátum: 11.04.1990

Autori: Protiva Miroslav, Wildt Stanislav, Urban Jiří

MPK: C07D 295/06, C07D 295/08

Značky: způsob, přípravy, 2,3´-dichlorbenzhydrylaminů, nových, solí, jejich

Text:

...na 50 . Při orálniu podání dávky 30 mg/kg vyvolóvá nírnou hypoglykemii u krys (za 2 h snížení hladiny cukru o 20 ).1-(2,3-Dlchlorbenzhydryl)-4-(3-hydroxypropyl)piperazin byl testovàn jako maleinát. Akutni toxicita u myši LD 50 je 326 mg/kg orálně a 30 Ing/kg í- v. V i. v. dávce 6 mg/kg vyvolává krátkodobé o hluboké pokleay krevního tlaku u normotensních,anestetlzovaných krys. Podobné jako předchozí látky působí spasmolyticky vůči...

Univerzální paletizační vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 269645

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B65D 19/06

Značky: vozík, paletizační, univerzální

Text:

...výřezy o šíř ce větší, než je výška palety. Hlavní výhoda unlverzalního paletizačního vozíku spočívá v jeho jednoduché pře,měně na různé výšky vrstev přepravovaného materiálu pomocí nastavení palet a upevněníčepů do některých zvolených otvorů. Při dopravě rozměrnějších materiálů, kdy je zapotřebí značné vzdálenosti mezi jednotlivými paletani je možno palety z vozíku odebrat,stejně tak pri nízkých vrstvúch lze palety do vozíku dodatečně...

Zařízení k broušení rotačních odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269644

Dátum: 11.04.1990

Autori: Filipek Tadeáš, Wdowka Jindřich, Gruszka Karel, Feber Stanislav

MPK: B24B 5/08

Značky: zařízení, broušení, odlitků, rotačních

Text:

...pracovní polohy třípolohového karuselu Ä je na stojanu upevněna druhá brousicí jednotkaFunkce zařízení k broušení rotečnlch odĺltkú podle vynálezu je taková, že na třípolohový karusel ł se v klldové poloze pokladá rotační odlítek Ag, jehož přítomnost se indikuje bezkontaktním indukčnín snímačom jako prvku soustavy snímačů sekvenčního automatu, který řídl krokové otáčení třípolohového karuselu ł, činnost první přítlačné jednotky § 3 pohonom,...

Kontinuální kapalinový analyzátor stopových koncentrací chloridových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269643

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jedináková Věra, Horejš Jan, Kolář Milan, Volf Radko, Veselý Vladimír, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 21/01

Značky: koncentrací, iontů, stopových, chloridových, kontinuální, analyzátor, kapalinový

Text:

...druhého směšovacího T-kusu łł, který je rovněž propojen s prvním směšovacím T-kusem Z. výstup druhého směšovacího T-kusu Ai je spojen s průtočnou kyvetou łg, jejíž jeden výstup je spojen s odpodem łg a která je dále.napojeno na ovládací a vyhodnocovocí zařízení 51. výstupy ovládacího a vyhodnocovacího zařízení łz jsou elektrickými vodiči propojeny s třetím elektronicky řiditelným kapalinovým kohoutem łg, s druhým elektronicky řiditelným...

Zapojení pro generaci kontrolního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269642

Dátum: 11.04.1990

Autori: Žižka Martin, Jakovenko Alexej, Malý Jiří

MPK: G06F 11/00

Značky: generaci, zapojení, signálu, kontrolního

Text:

...nutné pro presun chránených dat v systému ve spolupráci s kontrolní» signálen, který testuje okamžitý stav a úroveň napájecího napětí. výhodou je í jednoduchost zapojení s maxímâlním využitím integrovaných obvodů, což dává záruku vysoké spolehlívostí zapojení při použití v níkroprocesorovém systému.zapojení pro generací kontrolního signálu podle vynálezu je znázorněno schématicky na připojeném výkrese.Jednotlivé prvky zapojení je možné...

Způsob přípravy bis-(2,4-dimerkapto-6-triazinyl)-disulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269641

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kroupa Jaroslav

MPK: C07D 251/38

Značky: způsob, přípravy, bis-(2,4-dimerkapto-6-triazinyl)-disulfidu

Text:

...hydrogenuhličitanu sodného. Do takto vzniklé směsi se za chlazení přidává kyanurchlorld nejlépe v přítomností smáčedla neionogenního typu. Postup lze provést i opačně, tj. do suspenze kyanurchloridu ve vodě s ledem a smáčedlem se připouští zvolna roztok disulfidu sodného ve vodě. Po skončení prvé kondenzace, kdy v roztoku již není přítomen volný disulfid sodný, se k reakční směsi pridá vypočtené množství sulfidu nebo hydrogensulfidu sodného...

Přísavkový ukládač plochých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269640

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jonák Jan, Rauner Jan

MPK: B65G 57/04, B65G 59/04

Značky: plochých, ukládač, přísavkový, materiálů

Text:

...mohou být opět v činnosti pouze přísavky, umístěné na jednom nosném remenu. Uvedené nevýhody odstraňujepřísavkový ukládač plochých materiálů podle vynálezu, který sestává z rámu, nosných ramen, přlsavek, táhel a ovládacího prvku.Podstatou přísavkového ukládače podle vynálezu je to, že na spodní straně rámu jsou upevněny závěsné čepy. na kterých jsou natáčivě uchycena nosná ramena s přísavkami, opatřená na bocích natáčecími.čepy, pohybově...

Zapojení pro centrální větrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269639

Dátum: 11.04.1990

Autori: Loučka Miroslav, Barták Bohuslav, Krajča Jaroslav

MPK: F24F 11/02

Značky: větrání, zapojení, centrální

Text:

...množstvím prütokn vzduchu. Regulátory průteku vzduchu ž, g, 1 jsou osazeně v každém bytovém prostoru, a to jako kuchyhská 1, koupelnový 6 a záchodový ž. Jejich uvádění v činnost se děje mechanicky. Pomočí regulátorů průtoku vzduchu í, §, 1 reguluje se množství průtobą nasávaného vzduchu do potrubí g potrubního rozvodu jako předem nastavitelná hodnom . Každý regulátor průtoku vzdiachtx i, §, 1 je nezávisle propojen přes pojietku v pojistkavé...

Zařízení pro leštění vnitřních válcových ploch polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269638

Dátum: 11.04.1990

Autor: Jiřík Josef

MPK: B24B 21/02

Značky: polotovarů, zařízení, vnitřních, leštění, válcových, ploch

Text:

...povrchu i pro velke světle prdměry trubek. Docílují ae ůapory lełticího páeu vzhledem k tomu, že jeho délka nezávisí na dálce leštěne trubky. Hlučnoet zařízení podla vynálezu, oproti atávajícía zařízením, je zcela v eouledu e hodnotami požadovanými předpisy pro bezpečnoat e ochranu zdraví při práci.Příkledne provedení zařízení pro leštění vnitřních vĺlcových ploch je znázorněno na výkreeech, kde na obr. 1 je zařízení podle vyndlezu...

Inhibitor koroze s dispergačním účinkem pro hliník a jeho slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269637

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kos Jiří, Strnadová Věra, Němcová Jitka, Prachař Josef

MPK: C23F 11/06

Značky: účinkem, slitiny, hliník, dispergačním, inhibitor, koroze

Text:

...96 inhibiční účinnost příssd. Zatinco v roztoku bez inhibitoru byla rychlost koroze A 1 99,5 - 108 /um.r 1 , klesla tato hodnote v roztoku s inhibitoren na 2,1 /ua.rl . Navzorcich z prostředí bez inhibitoru došlo ks ztmavnutí povrchu a ka ztrótě lasku, zatim co na vzorcich z inhibovgnůho roztoku nedošlo ke změně lasku ani barvy.V l kg teplcsměnnć kapaliny ne bázi 50 vodného roztoku di- a triatsnolominů bylo rozpuětěno zs noraálni teploty...

Zařízení pro mikroposuv mostu, saní a pinoly, zejména pro seřizovací a měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269636

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: G01B 21/04

Značky: seřizovací, měřicí, stroje, zejména, mikroposuv, zařízení, sání, mostů, pinoly

Text:

...kolikem łâ pevně spojene e hřideli łâe Na vnějším konci hřidele łg je otočně uloženo točitko 1, ktoré je exiálnč zajištěno příložkou łz, připevněnou šroubkem łg k čalu hřidele łâ. Hřidol łg je pomocí dvou valivých ložiaek łg otočně uložene v pevná čáeti stroje łä. Na jedne straně hřídale łg je mezi čelom pevného ozubenóho kola 11 e čelom přiřezenáho valivóho ložiskałg uložana na hřidali łg pravá dietanční vložka ggu Na protilehlá etraně ja...

Přípravek k upínání speciálních válečkových ložisek při jejich renovaci broušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269635

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kyselka Josef

MPK: B24B 5/37

Značky: ložisek, válečkových, jejich, broušením, upínání, renovaci, speciálních, přípravek

Text:

...fíxeční člen vnitřniho kroužku ložiska, přičemž v prostoru nezikruží vnčjlího kroužku ložiska jeou otočnĺ centricky e upínecín trnen uníetěny proti sobě eilově půeobící unášecí kotouč e opěrný kotouč.Tento jednoduchý příprnvek zpoeobuje při brouěení přítlačování vnějěího kroužku ložiska přes velivá têleee ložiska ne vnitřní zefixovený kroužek ložiska a tie vyeezuje veěkerou radiální vůli ložieke, takže při použití renovovenóho ložíeke se...

Proudový virník pro cyklotermický oběh pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269634

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trubač Ladislav, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: cyklotermický, vírnik, proudový, pecí, pekařských, oběh

Text:

...jedním axićlnía vetupan tvořeným trubkou přeaazenou dovnitř aběrnć komory.výhodou proudovóho vírníku pro cyklotermický oběh pekařakých pecí podle vynálezu je dokonale prolíeení spalín, vzduäin a brýdovýni parani, tía i přehřátí brýdových par a kondenzování převážně na výhřevne ploäe předehřívače napájecí vody ee zvýšením účinnosti výměníku. Další výhodou je omezení kolíaání teplo, tím i čáetečnćho odpařování a zehuěřováníogreeivního...

Zařízení k vyvíjení zapařovací páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269633

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trubač Ladislav, Vencl Lubomír, Lebduška Josef, Černík Jiří

MPK: A21B 3/04

Značky: vyvíjení, zapařovací, zařízení, pecích, pekařských, páry

Text:

...vodními teplojamy, ať již rovnotlakýni nebo e tlakovýn epáden, pro výrazná zvýšení pořízovacích nákladů e stavebních rozněro. Dále Jsou známy elektricke odporově či elektrodove vyvíječa a vysokotlakó kotle e možností využití teple ekumuloveného v přehřátà vodě e redukcí tlaku páry. Rovněž je známa egregece těchto parních kotla s teplojemy,která umožňují krátkodobý odběr páry a vysokým a atrmým výkonem. Pro výrobce zapařovací páry jeou...

Tangenciální virník pro cyklotermický oběh pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269632

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trubač Ladislav, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: cyklotermický, pecí, tangenciální, pekařských, vírnik, oběh

Text:

...plášten je opatřene jedním nebo více tengencíálnímí vstupy. Tangencíální vstupy mohou být unístěny protíproudně.Výhodou tengencíálního vírníku pro cykloternícký oběh pekařských pecí podle vynálezu je dokonalá prosísení spalín s vzduäín e brýdovymí psreaí, tím 1 přehřátí brýdových per e tvorba kondsnzátu převážně na výhřevná ploše předehřívače napájecí vody. Další výhodou je oaezení kolíeání teplot, s tín 1 onezení čáetečnáho odpeřování...

Poměrové měřicí zařízení průtočných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269631

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bulant Josef, Kotrč Bohumír, Budín Jiří

MPK: G01F 5/00

Značky: poměrové, průtočných, měřicí, kapalin, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je V řezu nárye zeřízoní a obr. 2 představuje pohled ne šikmá hrdlo v půdoryeu.Poměrová měřicí zařízení průtočných kepelin eeetává z těleea l, opatřenáho přívodníhubicí g a výstupní hubicí Š, k němuž je proatřednictvim bajonotového uzávěru 4 připojene odmärná nádoba Ž, ve epodní části opatřenó příeévacin ventilom Š. Na tělaee 1 je upreveno šikmé hrdlo § opatřené břiten g a lichobäžníkovýu otvorom...

Aglomerovaná pecní vsázka pro výrobu kovového křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269630

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nosek Pavel, Beldík Adolf, Jablonský Pavel, Kovařík Jan, Bílek Pavel

MPK: C22B 7/02

Značky: vsázka, křemíku, aglomerovaná, kovového, výrobu, pecní

Text:

...kovového křemiku nebo křemikových elitin, eložená z křenenné euroviny a ze améei třiděného uhliketého redukčniho činidle podle vynélezu, jehož podetete epočivá v ton, že křemenná eurovina ee ekládá z křeuenného pieku o zrnitoeti 0,1 až 0,63 mn, a minieélnin obeehem oxidu kremičitého 97,5 hnotnoetnich, e z křenennáho ůletu, vznikajiciho při výrobě feroeilicie nebe kovového křeniku, o zrnitoeti nenäi než 0,02 nn a nininálnin obeehu oxidu...

Nosič skleněných polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269629

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hazdra Vlastimil, Košlík Ladislav

MPK: B24B 9/08

Značky: polotovarů, sklenených, nosič

Text:

...lůžka zhotovit z podajného materiálu, například plastu, nevýhodou je však malá životnost a další zhoräení přesností orientace polotovarů.Uvedené nevýhody odstraňuje nosič drobných sklenených polotovarů nebo předmětů, opatřených alespoň na rubové straně předlisovanými otvory, podle vynálezu. Podstata vy nálezu spočíva v tom, že lůžko, které je v nosiči vytvořeno, představuje vybraní větší než rubová strana polotovaru nebo předmětu a je...

Zařízení pro broušení plošek na drobných skleněných předmětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 269628

Dátum: 11.04.1990

Autori: Košlík Ladislav, Hazdra Vlastimil

MPK: B24B 9/08

Značky: plošek, drobných, předmětech, broušení, zařízení, sklenených

Text:

...část spodní větve dopravního pásu je obepnuta vodicím pláětěm, sahajícím až k boku brousicího nástroje.-Pod spodní větví pásu ulipínecí kladky je k druhému boku nástroje u místěn výstupní žleb opetřený vyhezovacím ústrojím.Výhodou zarízení podle vynálezu je, že odstraňuje namáhavou ruční práci, nepří-. znivý vliv obsluhy na přesnost e jakost výbrusu, odstraňuje nutnost tmelení e že zvyšuje podstatně produktivitu.Zařízení podle vynálezu je lépe...

Mléčný sběrač pro dojicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269627

Dátum: 11.04.1990

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

MPK: A01J 7/00

Značky: mléčný, zařízení, dojící, sběrač

Text:

...vzduchu účinné urychlení toku mléka do tečného výstupu tak, že nedochází k rázovým změnám podtlaku, je zabezpečen plynulý odtok mléka ze sběrače a vyloučeno omývání struků zpětným tokem mléka.Příklad provedení mléčného sběrače podle vynálezu je v částečném půdorysném řezu znázorněn na přípojeném výkrese.Mléčný shěračłkruhového průřezu je opatřen jednak vstupními hrdlyg, zaústěnými do mléčného sběračeł tečně k vnitřnímu kruhovému...

Sběrač mléka pro dojící stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269626

Dátum: 11.04.1990

Autori: Preisler Vlastimil, Chvátil Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: mléka, stroje, sběrač, dojící

Text:

...hedic vedoucích od strukových násadců až po výtok mleka ze sběrače, přičemž vhodné zvolené místo přisávání vzduchu zaručuje stabilitu pracovního podtleku ve sběreči a tím stabilní tok mléka bez momentálních zpětných proudů omývajících struky. Ce~1 ý proces dojení přitom probíhá za výrazně menšího pracovního podtleku, který nenemá há a nenaruäuje struky dojnic, a to právě z důvodu dosažení plynulosti toku mléka přiPřík 1 adprovedení sběreče m 1...

Způsob úpravy pórobetonové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269625

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kulísek Karel, Zajíček Milan, Pospíšil František

MPK: C04B 14/38

Značky: hmoty, pórobetonové, způsob, úpravy

Text:

...k tvorbě trhlín, které znehodnocuji hotové výrobky, zejména ormovené prvky větších rozměrů.Dosevední nedostatky odstraňuje e danou problematiku řeší způsob úpravy pőrobetonové hmoty podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že licí směs se zhomogenizuje s vodní suspenzí 0,05 až 1,00 hmot. vláken o délce do 2 mm, přičemž hmotnost vláken se vztahuje na sušinu odlevu a voda je součástí technologické dávky vody.Tímto způsobem se...

Zařízení pro leptání a mytí dutých skleněných výrobků, zejména kalíškoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269624

Dátum: 11.04.1990

Autor: Veselý Karel

MPK: C03C 23/00, B08B 3/08

Značky: leptání, kalíškoviny, sklenených, dutých, mytí, výrobků, zařízení, zejména

Text:

...nad leptecí lázní v sekci IX, a při nalepování výrobků v sekci I, obr. 6 ovielý řez B-B sekcí IX a sekcí I, s ponořenými výrobky v leptací lázni v Iekoi IX, e při eouběžném nalepování výrobků v sekci I, obr. 7 svislý řez C-C sekcí XII při překládání výrobků z leptací palety do mycího koše, obr. S svislý řez C-C sekcí XII po překlopení lepteoí palety na nalepovecí dopravník, obr. 9 svislý řez D-D sekcí XIII při stahování ochranné voskové...

Přenosný penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269623

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ehrlich Petr, Zágora Milan, Varecha Ladislav

MPK: G01N 33/24, G01N 19/00

Značky: prenosný, penetrometr

Text:

...rámu přesehuje přes páku. V měä řicím rámečku může být například upevněno registreční zařízení, skládejicí se z pisátka,podložky, záznsmového listu a posuvněho zařízení.řístroj podle vynálezu umožňuje statické penetreění sondování na zhutnělých püdách,snadné odečítání měřených hodnot a plynulé měření.Na výkresoch Jsou příklady provedení přenosného penetrometru, kde na obr 1 je bokorys základního provedení, na obr. 2 je pohled na měřicí...

Zpětná odběrová klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269622

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiala Jiří, Ira Jaroslav

MPK: F16K 15/03

Značky: odběrová, klapka, zpětná

Text:

...l klapky, nevznikají uvnitř tohoto dutého tělesa l žádné přídavné ztráty proudění. V rozšířené partii páky Q protizávaží i jsou provedeny v podstatě pod sebou dva atv-org pro čep il pístnice tlumiče 5 a čep § 2 píetnioe servopohonu §. opačný konec tlumiče 5 je čepem, procházejícím vidlicí nosiče ŽQ, upevněn prostřednictvím svého oka k tomuto nosiči jg, ktorý je připevněn ke vnějěímu plášti dutého tělesa l klapky. Proti nosiči 5 gje ke...

Způsob výroby keramiky korundového typu se spinelovou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 269621

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šída Vladimír

MPK: C04B 33/32

Značky: fázi, korundového, způsob, výroby, keramiky, spinelovou

Text:

...železnatého, oxidu titaničitého v množství 0,1 až 5 hmot. a směs se žíhá při teplotě 1 100 až 1 300 °C nebo intenzívně semílá za sucha 5 prísadou 0,2 až 5 hmot. povlakotvorné látky, jako je.kyselina olejová, stearová, jejich soli a estery, po dobu 3 až B 0 hodin, tvaruje, lisuje či vakuově vytlačuje, až do vytvoření spinelová fáze é oxidu hlinitého, který se vypaluje za teploty 1 400 až 1 530 °c. íVýhodou postupu podle vynálazu je, že...

Zapojení přenášeče podvojné přípojky diodové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269620

Dátum: 11.04.1990

Autor: Veselý Ivan

MPK: H04M 13/00

Značky: podvojné, přenašeče, prípojky, zapojení, diodové

Text:

...druhého re| 6 1 § Ú na b-drát sdružovacíłno vedení i. První přepínací Kontakt gçlł v pracovní poioze druhčho nu g PÚ je jednak spojen s prvním spínacím kontaktom mn prvního reiő g 6 PÚ a jednak s ai-drćtem FÚ. První spínací kontakt 452 g v pracovní poloze prvního relé g PÚ je spojen přes odpor g PÚ jednak na bi-drat Ú a jednak na druhý přepínací kontakt § 32 v pracovní polozo druhého má 33 pů. Druhý přepínací kontakt grg 22 v pracovní...

Zařízení k držení svazků lýkových vláken při získávání třené koudele

Načítavanie...

Číslo patentu: 269619

Dátum: 11.04.1990

Autor: Henyš Václav

MPK: D01B 1/10, D01G 9/14

Značky: vláken, lýkových, koudele, třené, získavání, zařízení, držení, svazků

Text:

...válců a mezi odpruženým o pevným přidržovacím ústrojím. Na obr. 2 je v oxonometrickom pohledu znásornon pohled na horní odpruäenő přldräovací ústrojí bez znázornůnőho odprułoní v součhnostl s přodřasoným konduktorom pro zůžoní vretvy. Na obr. 3 je v řezu znáeornono vedení nokonočnoho pásu vodičom okrajů proti seemeknulí.Na obr. 1 je znázornenia uspořádání sařísoní podle vynálozu v poděinóm řezuo Čořízení se skládá zo dvou dvojíc...

Zařízení k bezpečnému nastavení kladek chytačového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269618

Dátum: 11.04.1990

Autor: Slezák Pavel

MPK: B41F 13/34

Značky: chytačového, zařízení, kladek, mechanismu, nastavení, bezpečnému

Text:

...ga v prave bočníci 23. Obraoecí buben l je opatřen hřídelem g chytačovćho machaniemu a ovlédacím hřídetem i. Na jednom konci hřídele 2 chytačovőho machaníemu je upevnön pastorek go,který je v zábäru e ovladacím segmentov łg. upovnäným na nosnóm čepu g. Noený čap 18je uložen natačlvö jednak v čelní stänö obracecího bubnu a jednak v náhonovám ozubeněm kole Lg, která je upevnťno na hřídell obracecmo bubna 3., Ovládací hřídel g je natáčivě...

3-(1-Fenyl-3-(4-chlorfenyl)-4-pyrazolyl)-pyrohroznová kyselina a způsoby její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269617

Dátum: 11.04.1990

Autor: Slouka Jan

MPK: C07D 231/12

Značky: přípravy, 3-(1-fenyl-3-(4-chlorfenyl)-4-pyrazolyl)-pyrohroznová, její, kyselina, způsoby

Text:

...a vysušena. Výtäžek činí 3,96 g (91,91 ). Po rekrystalizaoi z toluonu žluté krystalky t.t. 215 až 217 °c. Pro c H 6 clN o 2,(u 25,39) vypočtono 70,51 5 c 3,79 5 H 9,87 5 N nalzeno 70,37 5 cV IČ spektra (v KBr) se objavuje pás karbonylové skupiny při 1785 om .s) Hydrolýzou azlektonu vzoroo I K roztoku 1130 m 3 (1,01 mmol) azlaktonu I v 80 ml vrouoí ky. ootové byl za míchâní po öásteoh přidân roztok 110 m 1 3773 Hcl a 90 m 1 vody s vzniklé...

Způsob nanášení ochranné vrstvy na vnitřní povrch dutých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 269616

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kraft Jaroslav, Smrkovský Evžen, Jasinský Zdeněk, Kazda Jiří

MPK: B22F 5/00

Značky: vrstvy, těles, způsob, povrch, ochranné, vnitřní, dutých, nanášení

Text:

...výhody spočívají v jednoduščí s eľektivnějěí výroZpůsob nanéäení ochranné vrstvy na vnitřní povrch dutých těles je objasněn v následujících příkladech a na výkresoch, kde je v pcdélném řezu názor-něho na obr. 1 duté tělsso se vsunutým jádrem opatřeným ochrannou vrstvou, na obr. 2 duté těleso s jádrem cpatŕeným ochrannou vrstvou a fixované pomocí pláětě k podlcžce, obr. 3 znázorňuje způsob usnesení ochranné vrstvy ve formě prášku u dutého...

Kyselá dodatečně chromovatelná barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269615

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíková Jarmila, Marhan Jiří, Kuthan Petr

MPK: C09B 29/03, C09B 29/36

Značky: kyselá, dodatečné, barviva, chromovatelná

Text:

...a 100 m 1 roztoku NaZCOBZo žluté kopulační nusponzo na bnrvivo izoluje vynolením N 501 a filtraeí. Usušenim filtračního koláče se zíoká 80 g vydatného barvivn, ktoré bnrví vlnu z kysalého prostředí žlutým odotínsm a po dodatočné ohromaoi rovněž žlutýn odstínom.Diazo nmíñoteroftalové kyseliny, připravené podle pŕíkladu 1, so kopuluje s roztokem 1-(3153 ichlor-üĺsulfofenyl)-j-nothyl-ý-pyrazolonu zíakaným rozpuštšním 32,2 g (0,1 mol)...

Jednolícní vícesložková osnovní pletenina v kombinované vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 269614

Dátum: 11.04.1990

Autori: Reinisch Milan, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, osnovní, vícesložková, kombinované, vazbě, jednolícní

Text:

...obr. l, na obr. 3 rubní stranu tříšložkové pleteniny, na obr. 4 řez C - C pleteninou podle obr. 3 a na obr. 5 jiný řez B - B pleteninou podle obr. 3. Na obr. 1 je znázorněna vazba licni strany jednolícní dvousložkově osnovní pleteniny v kombinované vazbě z protisměrného kladeni.Do zpevňovací soustavy bylo použito kladení podkládaneho sukna v plněm návleku, které tvoří očka g a spojovací klíčky Z jádrově složky pleteniny a napomáha...

Kyselé dodatečně chromovatelné barvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269613

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíková Jarmila, Marhan Jiří, Kuthan Petr

MPK: C09B 29/30, C09B 29/03

Značky: kysele, chromovatelné, barvivo, dodatečné

Text:

...bylo nalezeno nové kyselé dodatečně chromovatelné barvivo vzorcekteré svým odstínem í vlastnostmi vhodně doplňuje paletu kyselých dodatečně chromovatelných barvív, barviv alízarinchromových.18,1 g (0,0 mol) kyseliny aminotereftalové 100 se rozpustí ve 100 ml vody a 80 ml roztoku Na 0 H (c 2,5 mol/1). Po rozpuštění se přidá AU ml roztoku NaNG 2 (c 2,5 mol/1) a směs se pomalu přikape do předložených 30 ml kyseliny chlorovodíkové (c 10...