Archív za 1990 rok

Strana 60

Zmesný aditív do vykurovacích náft i olejov a paliva pre vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269692

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baxa Jozef, Bratský Daniel, Fehér Pavol, Trubač Karol, Braunsteiner Michal

MPK: C10L 1/16

Značky: paliva, aditiv, zmesný, náft, motory, vznětové, olejov, vykurovacích

Text:

...pri výrobe alkylbenadnov a kopolyméru etylćnu a vinylacetátu e obsahom vinylacetdtu od 35 do 40 hmot vo vzájomnom huotnoatnom pomere od 3,51 do l 2,5 l, výhodne od 4,81 do l 0,6 l.Nasledovné príklady dokumentujd výhody a synergický účinok pri aplikácii zmesného aditívu podľa vynalezuavlak bez toho, že by uvádzané skutočnosti v akomkoľvek smere obmedsovali predmet vynálezu.Nízkomolekulový polyetyldn e relatívnou molekulovou hmotnosťou 4200...

Spôsob výroby alkylaryluretánov a/alebo dialkylaryluretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269691

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lapidus Albert, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Vojdášová Viera

MPK: C07C 125/04

Značky: výroby, alkylaryluretánov, dialkylaryluretánov, spôsob

Text:

...karboxylovó kyseliny sa rozumeju aj hydroxykyseliny, ketokyseliny i s prípadnými prímesami dikarboxylovych kyselín a iných kyslíkstých organických zlúčenín. vhodnejšie sú vlak ich nehydratované soli, lebo prímesi vody znižujú selektivitu na uretány. Promőtorom je oxid vanádičný alebo zmes oxidu vanadičnćho s oxidni železa, najmí oxidon želeaitya. Ak sa pracuje len s nepatrnjmi prímesami kyslíka alebo peroxidu v reakčnom prostredí, sú...

Nízkopeniaci prací textilný pomocný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269690

Dátum: 11.04.1990

Autori: Niepel Wiliam, Bistruckij Georgij, Králik Milan, Paulovič Milan, Aniščuk Elena, Ždamarova Valentina

MPK: C11D 3/075, C11D 1/72

Značky: prostriedok, textilný, nízkopeniací, pomocný, prací

Text:

...vodných roztokov tenzidov. Riešenie vynálezu je založené na tom,že takto pripravený produkt A vo vyvázenej kombinácii s nízkooxyetylovaným mastným alkoholom (B 1) alebo alkylfenolom (B 2) vykazuje synergizmue v účinku zvýšenia praeej účinnosti v porovnaní so eamotnými zložkami A i B pri velmi nízkej penivostí ako to dokumentujú výsledky v tab. č. 1.21 cm. .41 je produkt ílołený s eo z hmot. unq vzor-ca ní-owgnpho cn(cn 3)zložke .L 2 je...

Spôsob bezodpadového sprchovania soľanky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269689

Dátum: 11.04.1990

Autori: Markovič Gejza, Florek Ivan, Štrbák Ján

MPK: C01D 3/04

Značky: sprchovania, spôsob, soľanky, bezodpadového

Text:

...tich minút pri atálom miečaní, potom sa suspensia odvodňuje, získaná voda obsahujúca vylúhovaný chlorid sodný sa repetuje do výrobného procesu a odvodnený produkt sa suěí pri teplote do 623 °K, výhodne v intervale mna 373 °x až 473 °K, s prípadne dezintegruje. Pri bezodpadovom spracovaní soľanky sa volí pomer riadenia vodou a čas lúhovania kalov podľa ich zrnitosti a obsahu chloridu sodnáho.Vynáles spôsobu bezodpadovdho spracovania solenky...

Spôsob výroby bielych olejov a petrolsulfonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269688

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smutný Jozef, Svitok Alojz, Skalák Pavol, Maťaš Michal, Klucho Pavol, Mataš Ján

MPK: C10G 67/08

Značky: petrolsulfonátov, spôsob, výroby, bielych, olejov

Text:

...lôžka može byt tvorená zo zmesi uvedených katalyzátorov, alebo uvedene typy katalyzátorov sú uložená v roaktore v dvoch vrstvách nad sebou, alebo v dvoch vzájomne prepojených hydrogenečných reaktoroch, v ktorýoh sa nachádza bud rovnaký typ katalyzátora alebo rôzne typy katalyzátorovĺNeutrálny olej po druhom aulfonaćnom stupni sa privádza na katalyzátor objemovou rýchlosťou 0,1 až l 0,0 h 1 v závislosti od obsahu...

Filtračná náplň

Načítavanie...

Číslo patentu: 269687

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kocián Jozef, Šolc Jozef

MPK: C02F 1/00

Značky: náplň, filtračná

Text:

...zvyšuje hydraulická tlakovú stretu filtračnej náplne.Pri zekolmatovaní korundovej flltračnej vrstvy dochádza k strmému zvýšeniu odporu filtračného materiálu, proces filtrácie ee preruší a k prieniku euàpenziinečist 8 t do filtrovenej vody nedochádza. ľáto ekutočnoeí súčasne umožňuje dokonalejšiu využívat kalovú kapacitu flltračnej náplne a zjednodušuje prípadnú automatizáciu prania filtra. V Filtračné cykly aa pred 1 žujů,.oproti filtrom...

Signálny a regulačný prístroj pre automatické zisťovanie a automatické riadenie oddelovania neštandardného mlieka v dojarniach hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 269686

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zavadský Marián, Fantazír Jozef

MPK: G01N 33/04

Značky: mlieka, prístroj, oddeľovania, automatické, neštandardného, riadenie, zisťovanie, signálny, hospodářských, zvierat, regulačný, dojarniach

Text:

...na kontrolu zdravotného stavu mliečnej žliazy dojnic a nie na určovanie tých, ktoré sa prejavili ako zdravotne závodné pri prvom dojeni. Okrem toho je pomerne malá životnost týchto zariadeni a častâ poruchovost čo je podstatná ich nevýhodu.Tieto nedostatky odstraňuje aignálny a regulačný pristroj pre automatioké zistovanie a automatická riadenie oddelovania neštandartného mlieka podľa vynálezu.Signalny a regulačný prístroj podľa...

Spôsob paralelného stanovenia medziproduktov stobadin-dipalmitanu ako aj stopových množstiev toluidínu v týchto medziproduktoch metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na silikagéli s chemicky viazanými oktylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269685

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lukavičová Anna

MPK: G01N 30/00, G01N 30/04

Značky: vysokoúčinnej, metodou, chemicky, viazanými, stanovenia, paralelného, kvapalinovej, stobadin-dipalmitanu, stopových, týchto, oktylovými, medziproduktov, množstiev, spôsob, medziproduktoch, skupinami, chromatografie, toluidínu, silikagéli

Text:

...dichloridu vedľa seba metodou kvapalinovej chromatografie podľa vynáleza, ktorého podstatou Je) že ako stacionálna fáza sa použije sllikagélda chemicky viazanými oktylovými skupinami za izokratickej elácie acctonitril metanol dioxán 0,2 M octan sodný v pomere 58330210 detekcia meraných látok sa uskutoční meraním ul trafialového žiarenia pri vlnovej dĺžke 297 nm.Vynález sa výhodne použije pri stanovení medziproduktov pri výrobe stobadin...

Systémová paleta rotačných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269684

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tink Vladimír, Jambrich Ladislav, Slavík Jan

MPK: B65D 19/38

Značky: paleta, predmetov, rotačných, systémová

Text:

...rotačne u 1 ože~ ných prizmách je manipulačný predmet, napr. vačkový hriadel. Na obr. 2 a 3 je znázornená prevedenie uložného prvku systémovej palety podľa vynálezu, ako akčného člena nosiča, umožňujúceho rýchle prezoradenie pre rőzne druhy manipulovaných predmetov, zabezpečujúceho presné definované uloženie v uložnom priemere a dľžke.Systémová paleta gg rotačných obrobkov l je vytvorená z nosiča pozostávajdceho z dvojice základných dosák 1,...

2-(4-Tolylimino)-3-alkylidén indoly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269683

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kristian Pavol, Gonda Jozef

MPK: C07D 209/40

Značky: přípravy, spôsob, indoly, 2-(4-tolylimino)-3-alkylidén

Text:

...(0,01 mol) 2-(4-tolylimino)-3-trifenylfosfőnium indolátu auspendovnněho v 50 ml etanoln sa pridá 1,4 5 (0,01 mel) 4-kyanobenznldehydu. Zmes sa mieša u hahrieva k varu pod epťtným chladičom do úplného vyčirenin roztoku. Po zahuatení a ochladení renkčnej zmesi kryätalizujo 2-(4-ťolylimino)-3-(4-kyanobenzylídén)indo 1 vo forme tmavočervených ihiel. Výšnäok 35 5. Fyz.-ohen. ilaetnoati sú uvedené v tabuľke.K 4,85 g (0,01 mol)...

Spôsob ochladzovania pásu z hlbokoťažnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 269682

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bachorík Ľudovít, Čepko Ján, Zoričák Miroslav, Šimon Arpád

MPK: C21D 1/02, C21D 1/18

Značky: ochladzovania, ocele, pásu, spôsob, hlbokoťažnej

Text:

...2 až 10 s,a V tretom stupni sa ochladzuje vodou rýchlosťou 40 až 70 ° 0.sl po dobu l až 8 s, pričom sa dosiahne navíjacia teplota maximálne 600.°C. QTakto ochladený pás sa používa na ďäläie spracovanie vo valcovni za studena. VÝhoda.vyná. lezu spočíva v tom, že sa pri tejto oceli s definovanŕm chemickým zložením zabezpečuje zní ženámikrotvrdosti tvrdosť ätruktüry,.a tým aj znížené pevnostné vlastnosti a zlepšenátvárniteľnosť za studena....

Zapojenie obvodov na snímanie stavu iskrišťa elektroiskrových obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269681

Dátum: 11.04.1990

Autori: Urban Miloslav, Blaško Vladimír

MPK: B23H 1/02

Značky: obrábacích, iskrišťa, stavu, zapojenie, elektroiskrových, obvodov, snímanie, strojov

Text:

...delič. Výstup odporověho deliča je pripojený cez vstupný zosilnovač a prevodník napätie - frekvencia na blok galvanickěho oddelenia signálu s optrőnom. Blok galvanického oddelenia signálu s optrőnom je pripojený cez prevodník frekvencia - napťtie na výstupnš zosilovač.Zapojením obvodov na snímanie stavu iskriätanlektroiskrových obrábacích strojov sa docieli toho, že teplotná zävis 1 ostŠprevodovej charakteristiky optrőnu sa vôbec neprejavíčo...

Vytváracia zmes na výrobu periklasospinelového žiaruvzdorného staviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269680

Dátum: 11.04.1990

Autori: Staroň Jozef, Staroň Pavel

MPK: C04B 35/68

Značky: periklasospinelového, vytváracia, výrobu, žiaruvzdorného, stavivá

Text:

...5 ř hmot taveného alebo slinutého korundu v zrnitosti nad 0,1 mm a pod 1,2 mm Vo výrobe tvarových stavív sa zmes zvlhčí, opatrí obvyklým spojivom a zlisuje tlakom 90 až l 50 Mľa na výlisky, ktoré sa vypélia pri teplote 1600 až 1700 OCRiešenie vychádza z poznatku že reakciou medzi korundom a oxidom horečnatým pri teplotách 1600 až 1700 °C vzniká spinel pri súčasnom zväčšení objemu v dôsledku poklesu hustoty, Podľa vykonaných prác dôjde v...

Spôsob výroby slinute páleného dolomitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269679

Dátum: 11.04.1990

Autori: Eichner Alexander, Staroň Jozef, Zimová Mária

MPK: C04B 35/64

Značky: výroby, slinuté, dolomitu, spôsob, páleného

Text:

...í oxidu křemičitého a minim. 80 hmot. f oxidu horečnatěho, v pomere 92 až 96 hmot. ř dolomitu k 4 až 8 hmot. ř magnězie, zmes sa zvlhčí vodou, alebo roztokmi známych spojív, napr. sulfítověho výluhu, síranu horečnatěho a i., skusovd sa briketáciou na výtvorky, ktoré sa po vysuäení vypaíujú v äachtovŕch, alebo v rotačných peciaoh pri teplote 1600 až 1900 °C. Spôsob výroby padli vynálezu má viacero prednosti proti známym postupom výroby...

Zariadenie na snímanie zdvojenia plochých predmetov rovnakej hrúbky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269678

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rybánsky Pavol, Kalina Peter, Demeter Július

MPK: B65H 7/12, G01B 5/02

Značky: rovnakej, predmetov, zariadenie, hrúbky, plochých, zdvojenia, snímanie

Text:

...Stála vertikálna poloha podávacej hlavice s predmetom je zabezpečená dorazovouskrutkou, poistenca maticou, Poloha a orientácia plochých predmetov v horizontálnej rovine sa zabezpečuje strediacimi dorazmi. Namiesto snímacieho elementu spínača sa m 3 že použit bezdotykový pribliäovací snímač, ktorý reaguje na velkost priblíženia vnútorného dna kalíšku, ktorý je z kovového materiálu. Citlivosť pri ližovacieho snímača sa nastaví jeho...

Spôsob výroby tepelne pojenej textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269677

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tabaček Stanislav, Šupej Jozef, Bartek Pavol, Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: D04H 1/48

Značky: výroby, spôsob, tepelně, textilie, pojenej

Text:

...a spodnej vlákennej vrstvy, ktore sa spájajú vpichovaním zo strany vzhľadovej vrstvy, tepelne sa exponuje,priöom roztavená pojivá vrstva za súčasného zvýšenia kompaktnosti celého útvaru tlakom preniká do vzhľadovej vrstvy textílie kde sa vytvára efekt natavenia jej povrchu.Výhodou vynálszu je zabezpečenie technologickej bezpečnosti výroby tepelne pojenej textílie uvedeným postupom, variabilita modifikácie vzhĺadovej vrstvy a kompaktnost...

Mazací olej pre letecké piestové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269676

Dátum: 11.04.1990

Autori: Szücs Ladislav, Kostolányi Peter, Gajdoš Tibor, Mendel Jozef

MPK: C10M 155/04, C10M 169/04

Značky: motory, piestové, mazací, letecké

Text:

...s výhodou 0,5 až 3,1 ř hmotnostného bezpopoľných antioxidantov - mono, di, trialkylfenoláty a/alebo bis-mono, di, trialkylfenoláty a/alebo mono, di, trialkylaromatické omíny, ktoré sú zároveň antikorodanty ajolebo dialkylditiokarbamáty, ktoré majú zároven mazivostné vlastnosti, kde všetky prísady obsahujú v alkylovom reťazci 1 až 28 atomov uhlíka.Na modifikovanio viokozity a zlepšenie viskozitného indexu, ako aj bodu tuhnutia sa do...

Nosič pre špirálu elektrického ohrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269675

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrášik Marián, Záň Jozef

MPK: H05B 3/40

Značky: špirálu, nosič, elektrického, ohřevu

Text:

...pripojených výkresoch sú znázornená príklady prevedenia nosiča pre špirálu elektrického ohrevu podla vynálezu pričom na obr. 1 je pohlad na samostatný okrajovŕ díelec, na ktorom je znázornený zámok pre skladanie jednotlivých dielcov, na obr. 2 je priklad prevedenia zostaveného nosiča z dvoch okrajových dielcov a jedného alebo viacerých stredovšch dielcov.0 krajovýdielec § nosiča pre äpirálu elektrického ohrevu je v tvare válce s priebežnfm...

Spôsob výroby trvanlivejšej bryndze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269674

Dátum: 11.04.1990

Autor: Selecký Ján

MPK: A23C 19/09

Značky: spôsob, výroby, bryndze, trvanlivejšej

Text:

...nátierok sa predlži zo záručnej lehoty 2 dni na 10 až 15 dníZvýši sa zdra~ votná bezchybnoet bryndzi a ochutenýoh nátierok. Rozšíri sa ich predaj do spoločných stravovni, kde bol doposialzákaz ich používat na prípravu jedál.Na 100 kg výroby Liptovskej bryndze sa použije 110,5 kg ovčieho hrudkového syra z ktorého v priebehu zretia a lisovanie vyteče 15,7 kg ervátky a odpad vo forme odrezkov predstavuje 1,2 kg. Do termizačného kotlíka sa...

Zariadenie na miešanie a dávkovanie kŕmnych zmesí pre hospodárske zvierata

Načítavanie...

Číslo patentu: 269673

Dátum: 11.04.1990

Autori: György Jozef, Olšovský Eugen, Sasko Jozef, Šebők Ivan, Laufik František

MPK: B01F 7/08, B65G 33/18

Značky: zmesí, zariadenie, dávkovanie, hospodárske, miešanie, krmných, zvieratá

Text:

...deliacimi stenami rozdelený na komory počtom odpovedajúce počtu zložiek zmiešavanej kŕmnej zmesi.Je tiež výhodné, ak pomer vnútorného objemu jednotlivých komôr v zásobníku odpovedá požadovanému pomeru objemu jednotlivých zložiek zmiešavanej kŕmnej zmesi.Pracovný proces zariadenia začína plnením zásobníka zmiešanými zložkami krmiva, ktoré sa ukladajú 5 výhodou do jednotlivých komor. Po naplnení zásobníka sa v ľubovoľnom potrebnom čase uvedie...

Zariadenie na rovnomerné odoberanie a dávkovanie stebelnatého krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269672

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šebők Ivan, Sasko Jozef, Olšovský Eugen, Laufik František, György Jozef

MPK: B65G 33/00, B65G 33/18

Značky: rovnoměrné, stebelnatého, krmiva, zariadenie, odoberanie, dávkovanie

Text:

...než je razný tlak. Ak sú nože nástrojov usporiadané do skrutkovice, môžejej stúpanie zodpovedať reznému uhlu krmiva. Pri usporiadaní nožov do skrutkovice dosiahne sa plynulosť chodu zariadenia a rovnomernosť dávkovania pozdĺž osi a počas otáčky nástroja. Súčasne dochádza k zníženiu energie vynaloženej na odobratie krmiva. Pocet nožov upevnených na jednej nástroji može byt ľubovoľný. Pre vopred neupravené stebelnaté krmivo možno s výhodou...

Spojovací prvok pre bezvôľový prenos krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269671

Dátum: 11.04.1990

Autori: Istvan Milan, Labaj Jozef

MPK: F16D 1/06

Značky: spojovací, krútiaceho, prenos, prvok, bezvôľový, momentu

Text:

...rozmery a pristupnosť pri montáži zo všetkých strán.Uvedené nedostatky rieši spojovací prvok, podstata ktorého spočíva v pritláčani klinového puzdra na steny drážok dvoch spájaných hriadeľov pomocou kameňov klinového tvaru, pričom sila na pritláčanie kameňov je vyvodená vhodným uťahovacim prvkom, napr. skrutkou.Pri použití tohto spojenia je zabezpečený bezvôľový prenos krútiaceho momentu výroba drážok obidvoch hriadeľov postačuje v...

Výmeník tepla s vinutými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269670

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kotuliak Jozef, Hrnko Tibor, Podstanický Alexander

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutými, tepla, výměník, rúrkami

Text:

...vo vnútorných priestoroch skrutkovíc sa nachádzajú vnútorná prepážky, ktoré sú upevnené na spojovacej tyči a rozmiestnené v stredoch vzdialenosti medzi vonkajšími prepážkami.Zoskupenie rúrok do dielčich skrutkovíc dovolí umiestniť na spojovacích tyčiach v ich vnútorných priestoroch vnútorne prepážky, ktoré spoločne s vonkajšími prepážkami umožnia v medzirúrkovom priestore vytvorenie striedavo protismerných radiálnych zložiek prúdenia, čo...

Zariadenie na ohrievanie tabliet, najmä vysokofrekvenčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269669

Dátum: 11.04.1990

Autor: Benák Rudolf

MPK: B29C 35/12

Značky: vysokofrekvenčným, ohrevom, najmä, tabliet, zariadenie, ohrievanie

Text:

...tabliet vysokofrekvenćným ohrevom pozostáva z ohrievacej komory l, v ktorej je vysokofrekvenčný ohrev tvorený hornou elektródou lj a dolnou elektródou 3. V ohrievacej komore l je umiestnený dopravník 2, ktorý je tvorený nekonečným dopravným pásom 3. Horná vetva Q nekonečneho dopravného pásu 5 je vedená nad dolnou elektródou Ž a dolná vetva 2 je vedená pod dolnou elektródou Ž ohrievacej komory l. Nekonečný dopravný pás 3 je uložený na...

Spôsob výroby fotochrómnych 1-substituovaných 2,4,4,6-tetraaryl-1,4-dihydropyridínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269668

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kuthan Josef, Schwarz Marián, Kurfürst Antonín

MPK: C07D 211/82

Značky: 2,4,4,6-tetraaryl-1,4-dihydropyridínov, fotochrómnych, 1-substituovaných, spôsob, výroby

Text:

...aplikácie pri výrobe ťotomałeriálov, materí~ álov pre míkroelektroniku, hologratiu, pri tvorbe prvkov optickej pamäti a pod.K suspenzií 0,5 g látky II (Ar fenyl) v 5 ml absol. dímethylformamidu bolo v atmosfére dusíka pridané 0,1 g hydrldu sodného a reakčná zmes bola miešaná pri teplote A 0 °C 0,5 hodiny. Potom bolo k zmesí pridané 1,42 g metyljodídu v 5 ml dimethylformamidu a zmes bola dalej miešaná 1 hodinu. Po rozklade 10 ml vody bola...

Zariadenie na vymedzenie dlžky dopravného pásu a napínanie dopravného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269667

Dátum: 11.04.1990

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 23/44

Značky: zariadenie, pásu, napínanie, dopravného, dĺžky, vymedzenie

Text:

...bočnici je uložená doska v ktorej je otočne uložená príruba. V prirube sú vytvorené otvory pre uloženie osiek. Na oskách sú uložené valce. Na výstupe otoč~ ného ramena je upevnené páka spojená so zdrojom sily.Výhodou mechanizmu na vymedzenie dĺžky dopravného pásu a napínanie dopravného pásu je, že v duplicitnej zostave je schopné vymedzovať vaćšie dĺžky predĺženia dopravnéhopásua tak zvyšuje dobu využiteľnosti dopravného pásu. Výhodou...

Spôsob stabilizácie fenolických antioxidantov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269666

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zlacký Alojz, Cukrovaný Dušan, Lišhák Pavol, Hyška Karel, Červenka Zdeněk

MPK: C09K 15/32, C09K 15/00

Značky: antioxidantov, spôsob, stabilizácie, fenolických

Text:

...nezreàgovaný 2,6 - xylenol. Podľa Čs. A 0 211 775 sa alkylácía vedie bez použitia rozpúšťadla, v inertnej atmosfére. Po oddestílovaní nezreagovanáho2,6 - xylenolu sa dodatočne reťinuje čerstvou bieliacou hlinkou, aby sa pripravil produkt bez väčšieho množstva farebných prímesí.Nedostatky doterajších postupov stabilizácie odstraňuje postup podľa vynálezu. Jeho predmetom je spôsob stabilizácie antioxidantov na báze alkylfenolov proti zafarbeniu...

Kvapalný izolant pre elektrické výkonové kondenzátory s polymérnym dielektrikom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269665

Dátum: 11.04.1990

Autori: Polakovič Jozef, Cvengroš Ján, Szücs Ladislav, Grus Zdeněk, Kostolányi Peter, Malík Lubomír

MPK: H01G 4/04

Značky: spôsob, výkonové, výroby, izolant, kvapalný, polymérnym, elektrické, dielektrikom, kondenzátory

Text:

...asi 300 až 336 g mol 1 podľa dĺžky uhľovodikového reťazca. Skupina dialkylbenzénov so štruktúrnym vzorcom II je zastúpená relativne veľkým podielom v množstve 30 až 50 mol., pričom sa jedná o m- a p-deriváty. Nólová hmotnosť dialkylbenzénov sa podľa substituentov R a Rpohybuje v rozmedzí najmä 386 až 4 à 2 9 mol 1. Dbsah trialkyltetralínov so štruktúrnym vzorcom III s mólovou hmotnosťou najmä 2 intervalu 380 až húb g mol 1 podľa dĺžky...

Zařízení celotělové stereotaxe pro cílený zásah do těla pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 269664

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bolf Juraj, Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr, Kolařík Jaromír, Nadvorník Pavel

MPK: A61B 19/00, A61B 17/34

Značky: cílený, celotělové, stereotaxe, těla, zásah, zařízení, pacienta

Text:

...tomografem. V průběhu tomografíckého vyšetření pacienta je nalezen cíl v lidském těle a jsou»au-přiřazenyĺprostorové souřadníce. Rovněž je podle zobrazení záměrných prutů zjíštê 4na současné poloha zařízení, které je při tomograflckéa snímkovaní upevněno společně s pacíentem na stole tonografu, v blízkosti předpokládané eílené lokality. Podle snatomických možností průnlku operačního nástroje odborný lékař určí výchozí bod nimo tělo...

Nástrešný fóliový rekuperátor pre halové priestory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269663

Dátum: 11.04.1990

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F24F 12/00

Značky: rekuperátor, halové, priestory, fóliový, nástrešný

Text:

...sú vo dvojiciach vzájomne spojené distančnýml spojkenl.Rozdelenie teplosnennej plochy do menšieho počtu velkoploäných útvarov nízkej hmotnosti pri ich súčasnom spristupnení spojeniu vnútorného priestoru rekuperátora s priestoron haly dovoluje uskutočnit operotivnu výmenu znečistenej teplosnennej fôlie.Príklad nástrešného fôlioveho rekuperútora pre halové priestory je znázornený napripojených výkresoch, kde na obr 1 je zobrazený pozdlžny...

Spôsob výroby predstabilizovaného pastovateľného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269662

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krajčovič Štefan, Fukas Gustáv, Bobula Stanislav

MPK: C08F 114/06

Značky: spôsob, výroby, predstabilizovaného, pastovateľného, polyvinylchloridu

Text:

...(ako sú napriklad eaulgútory, peroxozlúčeniny, redukčné činidla, fosľorečnany, stopy kovových iőnov), pri teplotách 35 až 55 °c, za poułitia soli kyseliny dusičnej ako stabilizátora, ktorý spočíva v ton, že pH letexu, s obsahoa polyvinylchloridu najaenej 42 x heat., v priebehu polyaerizácie a/lebo po ukončeni polynerizácie sa nsstavi na hodnotu 6,5 až 9, výhodne s anonlekoa, s do takto»upraveného latexu sa pridá dusičnan, alebo zaes...

Zapojenie pre riadenie cyklu vostupného robotizovaného pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 269661

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čelko Ladislav

MPK: G05B 19/02, G05B 19/00, G05B 19/04...

Značky: zapojenie, pracoviská, robotizovaného, riadenie, vostupného, cyklu

Text:

...obvodu gł, druhý vstup siedneho obvodu 31 s treti vstup devisteho súčinového obvodu gg, Výstup prvého súčinového obvodu gł je súčasne pripojený na druhý vstup druhého súčinového obvodu gg a na prvý vstup tretieho súčinového obvodu gg. Výstup prvého ovládače łg je zapojený na prvý vstup druhého súčinového obvodu gg. Prvý výstup prvého čudla łg je cez vstup e výstup siedmeho časového obvodu gg pripo CS 269661 B 1 3jený na druhý vstup...

Prostriedok chrániaci lesné dreviny proti ohryzu zverou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269660

Dátum: 11.04.1990

Autor: Koškár Jaroslav

MPK: A01N 65/00

Značky: zverou, lesné, dřeviny, prostriedok, ohryzu, chrániaci, proti

Text:

...klimatických podmienkach, bez ikodlivých vplyvov na lesné prostredie. Zároveň aplňa aj požiadavky na estetiku lesného, pripadne parkového prostredia e ekologiu. zver sa nože volne pohybovať v lesnom prostredi, spásař nežiadúce jedinca rastlín, pričom cielově - ochranné jedin ce nepoěkodzuje.Friniešanie pojidla (kostného gleju) treba prevádzať podla postupu doporučeného pre pojidlo. V pripade hustnutia sa nöže riediř vodou. Pripravená zmes sa...

Zapojenie na montáž súčiastok s drôtovými vývodmi najmä do dosiek plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269659

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kulajta Karol, Kukla Vladimír

MPK: H05K 13/00

Značky: drôtovými, plošných, vývodmi, spojov, súčiastok, dosiek, zapojenie, najmä, montáž

Text:

...palca n 13 vidlice presúvacej páky g kyvne uloženej prostredníctvom čapu § 6 na stojine 11 pevne uchytenej na základovej doske 22. Druhý koniec presúvacej páky g je opatrený vodiacou kladkou g zasahujúcou do ovládacej drážky 48 vsčky 52. Vačka 2 je pevne pripojená na ovládací segment liv zábere a ozubenou pieatnicou l§ pohonu AQ zdvíhacie. Z hornej strany na ozubenú piestnicu lg dosadá prítlačná kladka l 2 uložená na držiaku ll pevne...

Zapojenie zariadenia na montáž súčiastok s drôtovými vývodmi do dosiek plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269658

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kukla Vladimír, Kulajta Karol

MPK: H05K 13/00

Značky: vývodmi, spojov, zapojenie, zariadenia, montáž, súčiastok, drôtovými, plošných, dosiek

Text:

...štrbinou 1 pod ktorou sú uložené indikačné svetelné zdroje 5. Na polohovací a strihací mechanizmus g je pripojený dvojčinný pneuatický valec Ž otáčania dvojčinný pneumatický valec Q zdvíhania advojčinný pneumatický valec 1 strihanie. Snímače Q, 2 piestnic dvojčinných pneumatických valcov 2, Q. 1 a indikačne svetelné zdroje 1 strižnej štrbiny 1 sú elektricky pripojené cez zbernicu lg na riadiaci systém l. Připojovacie hrdla ll dvojčinných...

Spôsob výroby trianilidalumíniových zlúčenín a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269657

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kavala Miroslav, Richter Ján, Janoška Milan, Štovčík Imrich, Hagara Anton, Dudáš Viliam, Filadelfy Ivan, Balák Jiří

MPK: B01J 31/14, C07F 5/06

Značky: výroby, spôsob, zariadenie, zlúčenín, trianilidalumíniových, uskutočňovanie

Text:

...že byt tiež bežná miešané tlakové nádoba, vybavená účinným mie ěadlom. Vyhrievanie je najvýhodnejšie uskutočnit plášťom, v ktorom pfúdi ohrevné médium.Veľkosť reaktora je volená v závislosti od množstva nástreku aromntickéhoamínu tak, aby zdržná doba bola 0,25 - 6 hod. s výhodou 0,5 - 3 hod.Surovinou može byť anilín, prípadne 2-alkylanilíny, ako napríklad 2-metylanilín,ktoré sa po predohriatí na 140 - 200 °C dávkujú do reaktora v množstve, aby...

Nové, farmakologicky účinné deriváty 1,4-dihydropyridínov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269656

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dittertová Valéria, Zajíček Jaroslav, Bezeková Mariana, Kocián Oldřich, Bauer Viktor, Baričičová Magdaléna

MPK: C07D 491/06

Značky: spôsob, deriváty, nové, účinné, farmakologicky, přípravy, 1,4-dihydropyridínov

Text:

...I sú nové a v literatúre dopoeiaľnepopísanć zlúčeniny vykazujůce typické účinky blokátorov vápnikového vstupu (vápnikových entagonietov, alebo blokátorov pomalých, resp. napäťovo závislých vápnikových kanálov) podobne ako je tomu u niradipínn.Tieto látky boli hodnotené z hľadiska ich toxického pôsobenia ako aj Iarmakodynemiekej účinnosti na izolovenon depolarizovenom hledkom svale a spontánne tepajúcej pravej predsieni morčiat. Toxicita i...

Spôsob stanovenia zmývateľnosti topických gélových prípravkov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269655

Dátum: 11.04.1990

Autori: Martinovič Karol, Mandák Milan, Kučera Josef, Ducková Katarína

MPK: G01N 33/15

Značky: zariadenie, prípravkov, realizáciu, stanovenia, topických, spôsob, zmývateľnosti, gelových

Text:

...teplotu 20 až 40 OC. Po vymytí vzorky gélového prípravku sa prerušením obvodu dávkovanie vody zastaví a z množstva zachytnnej vody sa určí faktor zmývateŕnosti.Zariadenie na stanovenie zmývateŕnoatí topických gêlových prípravkov pozostava z dávkovacej periataltickej pumpy, mernej doštičky, termostatu a odkvapkávacejrúrky. Podstatou zariadenia je, že pod vertikálne uloženou odkvapkávecou rúrkou je nastaviteľne umiestnená merná doštička...

Univerzálne zariadenie na agregáciu najmä pro poľnohospodárskeho náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 269654

Dátum: 11.04.1990

Autor: Trubač Vladimír

MPK: A01B 71/02

Značky: univerzálne, poľnohospodárskeho, najmä, zariadenie, agregáciu, náradia

Text:

...až dvojnásobne predĺžiť dosah pracovného adaptéru. Horizontálne sklopenie teleskopického ramena okolo kĺbu umožňuje pracovné operácie tesne pri boku nosného energetického prostriedku. Dbchádzanie pevných prekážok, napr. stromov, alebo stlpov je zabezpečované bez zmeny dráhy energetického prostriedku a to bud reguláciou dĺžky teleskopickeho ramena, alebo zaklopením agregátovaného adaptéru, či už automaticky prekonanim tlaku v hydraullckom...

Spôsob prípravy katalyzátora pre izomerizáciu C8 aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269653

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubelková Ludmila, Maťaš Michal, Uhlíková Milada, Beran Stanislav, Smiešková Agáta, Nováková Jana, Šebík Rudolf, Wichterlová Blanka, Matějíček Josef

MPK: C07B 37/08, B01J 29/10

Značky: aromátov, spôsob, přípravy, izomerizáciu, katalyzátora

Text:

...sa rovnová 2 CS 269653 B 1hou medzi katiőnmi kovu. H resp. NH 4 v roztoku a v zeolite. Z tohto dôvodu je dosť obtiažne riadiť rozsah iőnovej výmeny bez atanovenia iőnovýmennej izotermy pre daný systém a navyše iőnovýmenná kapacita zeolitov vo vodnom roztoku je značne závislá od px prostredia. v kyalom prostredí ea výrazne znižuje. Zeolity pentasilovóho typu najú relatívne malý počet iőnovýmennýoh miest a pre zakotveuie vĺčšieho...