Archív za 1990 rok

Strana 59

Zařízení k otáčení dvou nezávislých ramen otočného licího stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269732

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bláha Milan, Kopec Svatopluk

MPK: B22D 11/10, B22D 11/14

Značky: nezávislých, ramen, otáčení, otočného, licího, stojanu, zařízení

Text:

...a podobně. Výhodou je i to, že umožňuje vyeliminovat výrobní nepřesnosti a zabraňuje zaklíncvání ozubeného převodu.Na pripojených výkresoch je pčíkladně znazorněno zařízení podle vynálezu, kreslené ve svislém částečném řezu na obr. l jsou na každé rameno otočného licího stojanu dvě pohonné jednotky, přičemž pro lepší srozumitelnost je horní část od dolní části tohoto zařízení pootočena o 90 ° a na obr. 2 je detail uchycení jedné pohonné...

Způsob výroby oxichloridu zirkonia

Načítavanie...

Číslo patentu: 269731

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tympl Milan, Steffan Otto, Matouš Václav, Jakeš Dušan, Vaněk Jiří, Vebr Zdeněk

MPK: C01G 25/04

Značky: zirkonia, oxichloridu, výroby, způsob

Text:

...g kalu bylo přidáno za míchání postupně celkem 22,2 ml technické kyseliny sírové o konoentraoi 96 hmotnostních, čímž se teplota zvýšila cca na 110 °c. Po dalším přidání 14 ml užitkové vody klesla teplota na cca so °c. Vznikla horké kyselá suspenze byla mícháne. po dobu 30 až 40 minut. Po této době bylo k suspenzi přidáno 50 ml užitkové vody a vznikla suspenze byla zfiltrována za sníženého tlaku přes skleněný sintr Sl, převrstvený křemelinou....

Způsob zavážení vsázkových surovin do vysoké pece, zejména se zvonovou sazebnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269730

Dátum: 14.05.1990

Autori: Punčochář Zdeněk, Ozner Milan

MPK: C21B 7/20

Značky: způsob, zavážení, surovin, sazebnou, pece, zvonovou, vsázkových, zejména, vysoké

Text:

...odpor prccházejícím plynům, a tím dochází ke zpomalení rychlosti poklesu vsázky nebo v krajním případě i k jeho zasta~ vení, což zapřičiňuje tzv. víeení vsázky.Další známý způsob zavážení vsázkových surovín do vysoká pece, zejména s bezzvonovou sazebnomje, že se nejměnä dve. komponenty vsázky současně vypustí z příslušných materiálovýłsh homer na sběrná dopravní zařízení při vzájemněm jejích promísení.Nevýhodou tohoto způsobu zavážení...

Sklářská tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 269729

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bendlová Alena, Smrček Josef

MPK: C03B 5/42

Značky: sklářská, tavicí

Text:

...k ochraně žáruvzdorné keramické vyzdívky průtoku pece, a. to jeho nejvíce exponovsných a korozi podléhajících částí, v tomto případě obou bočních stěn 31 průtoku a. horního» prekladu ja průtoku. Konstrukce l je sestevens z nosníküg předstevovsných molybdenovými tyčemi, z nichž tři delší jsou přivráceny hornímu překledu g průtoku, k jehož bočním stěnám 3. jsou přivráceny vždy čtyři kratší tyčové nosníky g. Konstrukce l, je semonosná e je...

Způsob přípravy 7-chlor-6-fluor-1-(4-fluorfenyl)-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269728

Dátum: 14.05.1990

Autor: Rádl Stanislav

MPK: C07D 215/56

Značky: karboxylové, kyseliny, přípravy, způsob, 7-chlor-6-fluor-1-(4-fluorfenyl)-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3

Text:

...kyseliny v 30 až 70 roztoku suchého Iluorovodíku v pyridinu, pomocí alkalickáho dusitanu a rozkledom takto vzniklého diazoniumfluoriduzahřátím reakční směsi na teplotu 50 až 90 °c, s výhodou na 70 °G.Způsob příprsvy podle vynálezu 33 jednoduchý a poskytuje žádanou látku v čietotě vhodná pro další zpracování na dirloxaoin nebo podobné sntibakteriální preparáty. Uvedené příklady provedení uvádí další podrobnosti, vynález...

Zapojení pro indikaci poruchy generátoru reálného času

Načítavanie...

Číslo patentu: 269727

Dátum: 14.05.1990

Autori: Žižka Martin, Malý Jiří, Tesařík Jiří

MPK: G06F 1/04

Značky: poruchy, času, reálného, indikaci, generátoru, zapojení

Text:

...Generátor l je vytvořený z obvodu typu CMOS a slouží k vytváření zálohovanáho údaje o reálném čase. Pemět g je obvod, vytvořený z číslioových integrovaných obvodů, který slouží k zapamatování stavu datového vstupu 2. v daném okamžiku a jeho stavu v okamžiku o půl periody předcházejícím. Časováyzákledna 1 je tvořeno čítačem a slouží ke generování synchronizečního signálu. Komparátor i je obvod vytvořený z číslicových integrovaných obvodu,...

Zařízení k nanášení ochranných povlaků, zejména na povrch profilových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269726

Dátum: 14.05.1990

Autor: Prokop Vladimír

MPK: C23C 22/00

Značky: tyčí, povrch, povlaků, zařízení, ochranných, nanášení, zejména, profilových

Text:

...oba rotační kerteče s předem nestaveným průdezdným profiloma je na ně oboustranně nanášen pasivační prostředek. Nevýhodou tohoto zařízení je, že pri nsnášení ochranných povlaků na prorilové tyče nedochází k žádanému nánosu prostředků na svislé stěny e prolisy profilu.Uvedená nevýhody odstraňuje zařízení k nsnáäení ochranných povlaků, zejména na povrch profilových tyčí, podle vyndlezu, která sestává z vertikálně stevitelných ložiskových...

Dezinfekční přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 269725

Dátum: 14.05.1990

Autori: Uhrová Helena, Bareš Milan, Klecan Václav, Kořínek Jaroslav, Šmidrkal Jan, Šmidrkalová Eva

MPK: C11D 3/48

Značky: prísada, dezinfekční

Text:

...nevýhody nemá dezinfekční přísada podle čs. autorského osvedčení č.Výhodou dezinfekční prísady podle vynálezu je, že díky obehu tenzidu je dokonale eolubilizovatelná v detergentu a dezinfskćní přisada je v detergentu dokonale homogenizována. Obsah tenzidu, tj. povrchovš aktivní látka, má v dezinfekční přísadš zásadní význam, nebot se dosáhne dokonale homogenizsce deziníekční prísady i při použití zařízení s ménš účiným míchadlem. Výhodou...

Zařízení pro sledování přítomnosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269724

Dátum: 14.05.1990

Autor: Mužila Cyril

MPK: D01H 13/14, D01H 13/16, D01H 13/18...

Značky: zařízení, přítomnosti, sledování, příze

Text:

...otočné uloženo raménkoł. U příkladnáho provedení jsou v nosném tělese l uloženy dve. upevňovací ärouby l, v každém z nich je uloženo jedno raménko 1. Na vnějším konci j raménka 4 je upravena. pracovní plocha, po níž je vadena příze g, Vnitřní konec i ramánka A je kratší a je upraven tak, že tvoří pohyblivý kontakt zařízení pro sledování přítomnosti příze g.V čelní stěnä zařízení pro sledování přítomnoati příze je upevněn polovodičový emisní...

Způsob redukce hydrogenačního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269723

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dvořák Bohumír, Pašek Josef, Lubojacký Jaromír, Pavlas Pavel, Grapl Jiří

MPK: B01J 37/18, C07C 87/36, B01J 23/74...

Značky: katalyzátoru, kobaltového, redukce, způsob, hydrogenačního

Text:

...nosiče katalyzátory v prooesníoh trubkovýoh hydrogenačníchn reaktorech, je snížení teploty redukce katalyzátoru pomocí vhodné přímšsi. Takovým typem příměsí, které je nutno předem zabudovat do katslyzátoru, jsou snedněji redukovatelné oxidy mědi nebo jiné mščnaté soli. Uvedený způsob však není v případě kdbaltového kstslyzátoru pro selektivní hydrogenaci enilinu na cyklohexylsmin realizovatelný. Příměs mědnaté složky sice účinnä snižuje...

Hutnický klobouk

Načítavanie...

Číslo patentu: 269722

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hruška Jan, Kanderál František, Vyskočil Petr

MPK: A62B 17/00, A42B 1/18

Značky: klobouk, hutnický

Text:

...spojené. Podstata vynálezu epočívá v tom, že seetává z výztuhy úhelníkového charakteru. Jedno rameno výztuhy je připevněno ke dnu štumpy. Druhé rameno výztuhy je připevněno k oohrannému prostředku přes ohnivzdornou příložku a krempu ätumpy. Ochranný proetředek sestává z nosného prvku a na něm připevněná eííky po obvode zpevněné lemem.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že lze tento hutnický klobouk používat najednou tak, že je ohráněna...

Spojka trecieho uzávery diferenciálu, hlavne pre poľnohospodárské traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269721

Dátum: 14.05.1990

Autori: Okrasa Marian, Zimny Mikolaj

MPK: F16D 25/02

Značky: poľnohospodárske, diferenciálu, uzávery, traktory, trecieho, hlavne, spojka

Text:

...na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je spojka trecieho uzáveru diferenciálu v pozdĺžnom reze a na obr.2. je detail spojky v pohľade P podľa obr. l.spojka trecieho uzdveru diferenciálu sa skladá 1 vonkajšieho krytu l, náboje g,treoioh diskov 3, operných ůdskov 5, tlakovo riadených pomocou piestu Q. Poloha náboje g voči jej vonkajšiemu krytu l je zaistené puzdrom 1. Puzdro 1 je zaaunuté jednou stranou do vonkajšieho krytu L a na druhej...

Kopírovací obtáčecí hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 269720

Dátum: 14.05.1990

Autor: Strádal Jiří

MPK: B23Q 35/08

Značky: hlava, kopírovací, obtáčecí

Text:

...šablony na obráběný díl.Na připojeněm výkresu je uveden příklad konkrátního provedení kopírovaoí obtáčecí hlavy -podle vynálezu. çKopírovĺeoí obtáčecí hlava, uepoŕádaná prostřednictvím vřetena É pro uložení ve vřeteníku posuvová jednotky lg jednoúčelováho stroje na jednostranné nebo dvoustranně obrábění tvarových koncu hřídslů 12, sestává z tělesa l, posuvových suportů g s obrábäcími noži g a z kopírovacího zařízení, kde kopírovací páka 1...

Platinové cytostatikum

Načítavanie...

Číslo patentu: 269719

Dátum: 14.05.1990

Autori: Borák Jindřich, Hájek Eduard, Novotný Jiří, Šalamoun Jaroslav, Bohumínská Monika, Marčíková Ludmila, Závodná Ivanka, Uhrová Zdeňka, Kiss František

MPK: C07F 15/00

Značky: platinové, cytostatikum

Text:

...roztooich glukcey, dextreey nebo Ringerove roztoku. Rozpouštáni obvyklá léčebné dávky 800 mg etarilniho mikrokryetelickáho komplexu I v 500 ml roztoku 5 glukosy trvá máně než 3 minuty, tj. je přibližně na úrovni rychlosti rozpouštěni dosud použivaná lyofilizovsná injekce, pripravovaná technologicky, čeaovů i energeticky náročným způsobem.Mikrokryotalická forme komplexu I je podninkou pro připrovu nove lakové formy tohoto cytoatetike -...

Způsob řízení stejnosměrně se posouvajícího vzorkovacího impulsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269718

Dátum: 14.05.1990

Autor: Porkert Zdeněk

MPK: H03K 25/00

Značky: vzorkovacího, impulsů, posouvajícího, způsob, stejnosměrné, řízení

Text:

...nevýhodou je pak to, s výstup z snalogováho komparátoru musí být upraven na vzor-how.cí impuls konstantní šířky.Uvedená nedostatky odstraňuje způsob řízení stejnoměrně se posouvajícího vzorkovsoího impulsu každou periodu vzorkovanáho signálu podle vynálezu. Podstata způsobu spočívá v tom, že posuv je zajiětován srovnáváním dvou čísel, z nichž první je číslo vzorkovaná periody a druhé je číslo periody signálu s kmitočtem k-mát větěím, než je...

Tvrdokovový šroubovitý vrták

Načítavanie...

Číslo patentu: 269717

Dátum: 14.05.1990

Autor: Pavelka Jindřich

MPK: B23B 51/02

Značky: vrták, šroubovitý, tvrdokovový

Text:

...elektropneumatiokým buzením příklepu a chrání vrták před většími nárezy příklepu.Me přiložených výkresech je znázorněn tvrdokovový šroubovitý vrták, jehož těleso g je ve své hrotová části v podálná ose opatřeno tvrdokovovým plátkem ł a střed hrotu je opetřen drážkou 1, která je ohreničene hroty, ležíoími na společné kružnici. Tvrdokovový plátek L je bud vybrušován spolu se středovou drážkou nebo má vylisovanou tvarovou drážku V nebo U.Při...

Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu s individuální výztuží a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269716

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nykl Jan, Šmerda František, Mynář Vladimír, Lédl Lumír, Mochel Jiří, Koudelka Karel

MPK: E21F 13/08

Značky: výztuží, zařízení, pluhovém, individuální, dopravníku, porubu, přesouvání, provádění, způsob, způsobu

Text:

...dobývaní.,.Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu a zařízení k jeho provádění Jsou zjednodušene znázorněny na výkresoch. Na obr. 1 a 2 Jsou v půdorysu části porubu s jedním aledemstoJek a jedním přesouvacím váloem dvě fáze způsobu přesouvání. Na obr. 3 Jsgwcnárysuąpřesouvaoí válec.Ve výohozí poloze jsou podel porubového dopravníku l, jehož délka může být 100 až150 m, rozmíetěny v rozteči 3, 4,5 nebo 6 m jednotlivé přesouvací válce...

Zapojení pro adresné předávání digitální informace pro více zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269715

Dátum: 14.05.1990

Autor: Šlonc Tomáš

MPK: H04J 15/00

Značky: informace, adresné, více, digitální, zapojení, zařízení, předávání

Text:

...a třetí obvod příjemee adresy připojen i řídioí vetup třetího propouätěcího obvodu.Výhodou zapojení je, že umožňuje jednoduché propojení více zařízení jedním přenoeovým vedením na podstatnd větší vzdálenosti oproti současným peralelním interfejsům s možností edresování (eos l 000 m proti 20 m) a jednoduchou realizaci obvodu nutných pro rozlilení adresove e detovi informace. ld tedy společně s peralelními interfejsy výhodu adresovatelnoeti...

Způsob stabilizace biologicky nestabilních úletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269714

Dátum: 14.05.1990

Autori: Čulík Karel, Hano Alexander, Bučko Michal, Nutil Jan, Ulbert Stanislav, Mikláš Emil

MPK: B01D 47/00

Značky: biologicky, stabilizace, způsob, úletů, nestabilních

Text:

...vy LiUvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace biologicky nestabilních úletú ze sušárenekých a dopravních zařízení v různých typech mokrých odlučovačů, podle vynálezu, jehož podstata .počívá v tom, že se úlet zachycuje do použité náplně pračky, pozůstávající ze sušeného tekutého koncentrátu o sušině vyšší než 40 hmotnostních ne bo z kapaliny, jejíž obsah suěiny byl zvýäen na nejméně 40 hmotnostních přídavkemnetoxických,...

Zařízení k ohýbání trubky, například pro libelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269713

Dátum: 14.05.1990

Autori: Trunec Václav, Křivánek Emanuel

MPK: C03B 23/06

Značky: zařízení, ohýbání, trubky, libelu, například

Text:

...upreveny symetricky okolo hlavníchVýhodou tohoto zařízení je jeho konatrukční jednoduchost, protože všechny jeho hlavní prvky, to jest ram a čela, jsou provedena jako rovinné deekové útvary. Také . topné téleeo je výrobné jednoduchého tvaru, přičemž jeho uložení v zařízení zaručuje rovnomšrné ohřátí trubky. Konstrukce zařízení přitom umožňuje i vizuální měření dosaženěho průhybu, takže na témže zařízení lze ohnout trubky do různých...

Způsob lokalizace a odstranění poruchy odporového meandru při výrobě tenkovrstvých rezistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269712

Dátum: 14.05.1990

Autori: Malec Zdeněk, Piroutek Jan

MPK: H01C 3/12

Značky: rezistorů, lokalizace, poruchy, výrobe, tenkovrstvých, způsob, odstranění, odporového, meandru

Text:

...diagnostikovet.Na obr. l je vyznačena topografie elementárního děliče při diagnostice a na obr. 2 je znázorněno náhradní zapojení elementárního děliče. číselná aymbolika je pro oba výkresy shodná. Elementární dělič se skládá z odporového mesndru§,g, který je překlenut odporovými propojkami § 1 a opatřený diagnostickými kontakty§,§ Ž Na diagnostické kontakty je připojen zdroj konstantního napětíl, mezi kontakty,3 a §je připojen voltmetr 5...

Regulátor pracovního vakua chemických aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269711

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: B01J 3/02

Značky: regulátor, chemických, vakua, pracovního, aparátu

Text:

...že jejich pneumatické odpory nahradí škrtící č 1 áneká, může být tento článek vypuštěn.Funkce regulátoru vakua je následující vývěvag, která je dimenzována na mírně větší výkon,než vakuované zařízení vyžaduje, vytváří v sacím potrubí lg, vakuovanám zařízenílJ vyrovnávací nádržce 3 a čidle 4 velikosti vakua vakuum. To se zvětšuje tak dlouho, dokud hladina rtuti V rameni Židle ivelikoeti vakua nekleene pod zatavený první kontakt 31 čídla. Je-li...

Nosná girlanda

Načítavanie...

Číslo patentu: 269710

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jochman Jaroslav, Končal Pavel

MPK: B65G 39/10

Značky: girlanda, nosná

Text:

...hmotnoeti.Uvedená nedostatky odstraňuje nssná girlanda, nastavená z jednotlivých segmentu podle vynálezu, jejichž podstatou je, že každý segment ja tvořen rotečním válečkem,opstřeným v podélné ose vdlcovým otvorom, kterým prochází pružina opatřená na obou koncích oken. Jednotlivá segmenty nosné girlendy jsou navzájem spojeny distančním kroužkem, nsaazeným na překrývající ze oka eousedních pružin, opatřaným v příčné ose otvorom pro...

Doplňkové zařízení na upínání a otáčení obrobku o polohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269709

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šula Ota, Topol Vladimír

MPK: B23Q 1/16, B23Q 7/02

Značky: upínání, polohu, zařízení, doplňkové, otáčení, obrobků

Text:

...34 a protitáhlu 28 upínačel 5 odepínací valec g. Naproti vykládacímu válci 31 .je upevněn akluz obrobků Q.Automatická pila Lee zásobníkem 3 aestává z ,vřeteníku Lopatřeného zářezovým. pilovým kotoučem i a dělicím pilovým kotoučem 31, odměřovecího zařízení ji, upínacího evěŕákuia doplnkového zařízení 2. Vícepolohový otočný buben jłje vybaven schemeticlcyf zalcreeleným otáčecím zařízením 13 a polohovacím zařízením 32 V otáčecím zařízení l...

Zařízení na odhrotování vnitřního a vnějšího otřepu zářezu ve stěně trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269708

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šula Ota, Topol Vladimír

MPK: B23B 5/16, B23B 11/00

Značky: trubky, odhrotování, zářezů, vnějšího, otřepů, vnitřního, stěně, zařízení

Text:

...pružinou§ 9, opřenou o etavěcí äroub 5 łna dot 1 ačovaoíploäku 5 §s čelním dorazem 31 néstrojového drzáku 2 i Nastrojový držák 34 je opŕen dorazovou ploekou 3 jo dorazový šroub 59 posuvné pbjímkyj, v téže roćíšě opetřené regulačním šroubem§ 2 proti úkosuii. Posuvná objimkaľ ,je opetřenočelni dosedací plochou 38 proti opěrnémulořiisku 30, zakotvenému v tělese 27 vnější jednotky EAutomatická pila .se zásobníkem tyčového materiálui sestává z...

Zařízení k spektrálnímu měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269707

Dátum: 14.05.1990

Autor: Stránský Ivan

MPK: G01K 7/00, G05D 23/27

Značky: měření, zařízení, spektrálnímu, teploty

Text:

...členu.»Zařízení podle vynálezu je výhodné provedeno tak, že převodník na absolutní hodnotu se skládá ze sáriov za sebou zapojených přístrojoveho zesilovače a operačního zesilovače, přičemž vstupem pro posuv absolutní nuly je opatřen přístrojový zesilovač a na vstup linearizačního členu je napojen výstup operačního zesilovače.Výhoda zařízenísprorvspektrálníaměření teplot, vytvořeného poďleševynálezu, je v tom, že přes svoji Jednoduchostm rudíž...

Zařízení pro posun železničních vagónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269706

Dátum: 14.05.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B61J 3/00, B61J 3/04

Značky: posun, zařízení, vagonů, železničních

Text:

...s kolejemi ustavena pomocné dráha. Průřez pomocné dráhy Je zhora ukončen T profilom. Podstata spočíva v tom,že k T profilu přilehá zhora vělcová kladka a zdola z každé strany diagonální kladky. Válcová kladka a diagonální kladky jsou otočné uloženy na společném nosiči spojeném s tažným lanem. Spoločný nosič je opatřen táhlem pro spojení s tažným vsgonem.Takto vytvorené zařízení pro posun vagonů zaručuje stálý směr tainé síly bez...

Fotoelektrický převodník úhlových kódů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269705

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mitkov Nikolov, Pentschev Penev, Nikolov Ivanov

MPK: H03K 19/14

Značky: převodník, fotoelektrický, kódu, úhlových

Text:

...prvku lg e je připojen k dslšímu vstupu prvního součinového logického prvku li. Třetí vstup § 1 logické jednotky lg je spojen s dalším vstupem druhého součinového logickáho prvku lg s s jedním ze vstupů třetího součinového logickěho prvku ll, jehož druhý vstup je spojen s výstupom prvního invertoru lg. Výstupy tří součinových logických prvků li, lg e ll jsou připojeny ke vetupům logickěho obvodu NEBO lg, jehož výstup je výstup logické jednotky...

Šachtová pec k tepelnému zpracování kouskového až práškového materiálu bez přístupu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269704

Dátum: 14.05.1990

Autor: Moudrý Radovan

MPK: F27B 1/00, F27B 1/09

Značky: materiálů, zpracování, vzduchu, kouskového, práškového, tepelnému, šachtová, přístupu

Text:

...i plynulý bezprašný provoz V netečné atnosféře.Proti dosavzdníl pecí se dozáhne snížení investičních a výrobních nákladů, za časovou jednotku se dosáhne zvýšení výkonu pece,jakož i snížení provozních udržovacich nákladů a většiuožnot autonztizace provozu. výhodou je možnost zeřazeni této šachtově pece do kooplexů automatizovaných línek.Tato šachtová peo bude blíže vysvětlena pomoci vyobrazení, kde obr. 1 představuje zvislý řąz...

Zapojení nízkotlaké rtuťové výbojky pro fotometrické přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269703

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bendík Michal, Herman Pavel

MPK: H01J 17/36

Značky: výbojky, fotometrické, nízkotlaké, rtuťové, zapojení, prístroje

Text:

...jednoduché a příton umožňuje dosáhnout ve spojení s vhodným ternostatem dokonale stabílíty zàřívého toku výbojky.Jeho podstata spočíva v too, že všłhpha svorka s napàjecín střídavým napätím je přípojena na jeden pól fíltru, ne jednu elektrodu výbojky a na vstup nleobíče napätí,přičemž druhá vstupní svorka jepřípojgna na vstup usněrñovače a na vstup nàsobiče napětí. Výstup usałrňovače a výstup.fíÝtru je přes regulátor proudu přípojen...

Tiskací pasta pro potiskování textilií z celulózových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269702

Dátum: 14.05.1990

Autor: Dědicová Jaroslava

MPK: D06P 1/50, D06M 15/05

Značky: celulózových, textilií, vláken, potiskování, tiskací, pasta

Text:

...C 1 - C 8.Pro snížení množství takového benzínu je výhodné, jestlíže konečnáltiskací pastaobsahuje přidavek 0,1 až 16 X hmotnostních práškového alginàtu sodného. výhoda tískaci pasty podle vynàlezu spočíva v tom, že se podařilo vytvořit kombinovaný zahušřovací systém pro reaktivni barvivo z dostupných a výhodnějších surovín.Nalezení synergickeho působení mezi lakovým benzinem, karboxymetytcelulózou a reaktívnín barvivem otevřelo novou oblast...

Elektrický elektrodový třífázový topný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 269701

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kraft František

MPK: H05B 3/48

Značky: topný, elektródový, třifázový, systém, elektricky

Text:

...tapného systému v poměrech Š N Š N N à N Š N Š N Š N Š N, kde Nje maximálně dosažitelný výkon topneho systému.Na výkresu je na obr. l v podélném lomeněm řezu A-A znázorněno rozdělení délek elektrod druhé soustavy na krátké elektrody 3 a dlouhé elektrody 2, na obr. 2 v příčném řezu B-B topným systémem je znezorněna vzájemná poloha elektrod 1 první soustavy s krátkými elektrodami2 a na obr. 3 v přičném rezu C-C je znázorněna...

Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269700

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kiss Arpád, Waradzin Walter, Šesták Tomáš, Ferenci Michal, Ondruš Štefan

MPK: B01J 2/00, B01J 19/00

Značky: spôsob, zariadenie, materiálov, chladenia, vrstvě, granulovaných, uskutočneniu, fluidnej

Text:

...vzduchu spôsobom (bez nutnosti regenerácia výparníka), čo znamená nižšiu energetickú spotrebu. Ďalšouvýhodou je, že takto odvodnený vzduch pri vyššej teplote netreba kvő 1 izníženiu relativnej vlhkosti následne ohrievač napr. parným kaloriférom, ale postačuje ohriatie vplyvom kompresného tepla ventilátora, čo je sprievodným javom pri doprave vzduchu ventilátormi a znamená vlastne energetickú úsporu a tým vyšší účinok predloženeho...

Alkándiamíny obsahujúce polyalkylpiperidylové skupiny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269699

Dátum: 11.04.1990

Autori: Göghová Marcela, Tomáš Ján, Vašš František, Danko Peter, Balogh Alojz

MPK: C07D 211/26, C07D 401/12

Značky: polyalkylpiperidylové, přípravy, alkándiamíny, obsahujúce, skupiny, spôsob

Text:

...na aktívnom uhlí a obsahom pąládia 5 t. Po uzatvorení sa autokláv prepláchol vodíkoma pri teplote 20 ° Cłsa reakčná zmes mieäala-pri tlaku 15 Hra 4 hodiny. Po skončení reakcie.sa odfiltroval katalyzátor a po oddestilovaní vody sa surový produkt destiloval za zníženého tlaku s odberom frakcie 184 - 186 ° c pri 40 Pa, ktorá predstavovala 1,6-bis 1-/1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyll-2-propylamino I hekán ako svetložltú kvapalinu.Elementárna...

(1,2,2,6,6-Pentametyl-4-piperidyl)-2-péopanón

Načítavanie...

Číslo patentu: 269698

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vašš František, Balogh Alojz, Danko Peter

MPK: C07D 211/32

Značky: 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)-2-péopanón

Text:

...na výrobu svetelných stabilizátorov, vhodných pre polymérne termo plastické subàtráty ako sú polyolefíny, polyestery, polyětery, polyuretány, polystyrény a prípadne Čalšie a tiež ako medziprodukt ha výrobu biologicky účinných látok.Naslejúce príklady ilústrujú, ale neoümedzujú predmet vynálezu./0,4 molu/ metyljodinu sa nechala stát v uzatvorenej reakčnej nádoba 72 hodín pri tep-Alote miestnosti. Po skončení reakcie sa vzniknutý hydrojodin...

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269697

Dátum: 11.04.1990

Autori: Florián Štefan, Obložinský Anton, Romanov Andrej, Lath Dieter

MPK: C09J 3/14

Značky: nízkoteplotné, lepidlo, tavné

Text:

...hyorigenovaného ricinového oleja a/alebo 0,5 ažB hmot. hy dratovaného oxidu kŕemičitého.K tavnému lepidlo možno pridat pre zabezpečenie jeho dlhodobej stálosti tepelnosvetelné stabilizátory, určené pre polyolefiny v množstve fo 2 hmot. .Takto pripravené tavné lepidlo má výrazný tixotrčpny charakter a vhodnú teplotnú závislost viskozity v oblasti od 35 do 90 ° C, v závislosti od zloženia tavného lepidla.Výhodou navrhovaného nízkoteplotného...

Honovacia hlava na skrutkovicové drážky v otvoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269696

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bagin Albín, Zuzula Milan

MPK: B24B 33/08

Značky: honovacia, hlava, skrutkovicové, drážky, otvoroch

Text:

...ćap Q je posuvne uložený v nosnom puzdre 2, ktorého čelo dosadá na zadná čelo valoového telesa l. Nosné púzdro 2 je pevne spojené s krátkym valcovým osadením 21 prostředníctvom kolika lg. Na vonkajšom obvode púzdra É ako aj na vonkajšom obvode nosného púzdra 2 je nasunutý krúžok ll s pružnými jazýčkami lg po obvode dosadajúcimi na povrch nosných úkosových telies 2. V strede tlačného čapu § je otočne uložená tlačná tyčínka l,na ktorú dosadá...

Spôsob výroby tixotrópnej disperzie oligomerného polyesteréteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269695

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švec Radoslav, Kostolániová Viera, Niepel Wiliam, Ladislav Peter

MPK: C11D 3/37

Značky: disperzie, spôsob, oligomerného, výroby, tixotrópnej, polyesteréteru

Text:

...okamžite rozvloćkovávali. Uvedené nedostatky možno odstrániť sposobom výroby disperzie podla A 0 241 565, ktorý sa vyznačuje tým, že k disperzii sa pridá za stáleho intenzívneho miešania pri teplote 50 ° C až 60 ° C 0,1 až V 0.2 hmot. etoxylovaného alkoholu 5 dĺžkou uhlíkatého reťazca C 6 až C 10 5 výhodou Caya počtom etylánoxidových skupín 6 až 14, alebo ailikonováho oleja a l až 1,5 k hmot.dialkylsuliojantaranu sodneho na hmotnost...

Tranzistorový napájač pre spínaný reluktančný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269694

Dátum: 11.04.1990

Autori: Magyar František, Kiovský Ladislav

MPK: H02K 19/10

Značky: motor, napájač, reluktančný, spínaný, tranzistorový

Text:

...vynálezu pritom využíva výho dy vyplývajúce z trojvodičovdho medziobvodu, t.j. jednoduchá vinutie motora pri zníčenom počte polovodičových súčiastok.Na obrázku je ako príklad nakreslená schéma výkonových obvodov tranzistorcvého napájače pre spinaný reluktačný motor s počtom statorových ráz ml 3, osadená bi- polárnymi tranzistormi a napájaná z mL 3-Iázovej rozvodnej siete s pracovným nulovým vodičom.Do vstupných uzlov ł, g, 1 stotožnených...

Diétetický tavený syr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269693

Dátum: 11.04.1990

Autori: Selecký Ján, Vicáňová Viera

MPK: A23C 19/082

Značky: tavený, dietetický

Text:

...že obsahuje jogurt biely v množstve 5 až 15 hmot.Diétetický tavený syr má niekoľko prednosti v porovnani s doposiaľ vyrábanými tavenými syrmi. Pridávaný jogurt biely obsahuje ľahko stráviteľné tuky a bielkoviny, čo zvyšuje stráviteľnosť taveného syra. Nedoatatková aminokyseliny, napr. lyzín,ako aj mastné kyseliny nachádzajúce sa v jogurte vo väčšej miere zvyšujú nutričnú hodnotu taveného syra. Kyselina mliečne obsiahnuté v jogurte pôsobí...