Archív za 1990 rok

Strana 57

Způsob přípravy polyesterového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 269812

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šrůta František, Kvízová Milena, Heran Josef, Vaníček Jiří

MPK: D01F 6/62, D01F 1/04, D01F 1/10...

Značky: polyesterového, vlákna, způsob, přípravy

Text:

...avšak vlákno má enížený koeficient tření vlákno/kov,takže vyhovuje požadavkům pro přípravu pevných vláken zprecovávaných technologií bezvřetenového dopřádáni e zachováva si všechny výhody popsané V základním patentu. Při vyšším obsahu sráženćho uhličitanu vápenatáho ve vlákně se snižuje pevnost e odolnost v ohybu vlákna e v tkaninách má charakter vlákna se sniženým eklonem ke žmolkováni. Při vyšším obsahu se také projevuje samozhášivý efekt,...

Zařízení pro signalizaci dojezdové rychlosti před světelnou signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 269811

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bělák Petr

MPK: G08G 1/07

Značky: světelnou, dojezdové, zařízení, před, signalizaci, rychlostí

Text:

...nebo signálu - volno - přislušného směru jízdy, která je rovno suučinu udané dojezdové rychlosti a doby předstihu sepnuti rychlostnich signálů před přislušným signálom - volno -. Jednotlivá rychlostni signály s rozdilnými dojezdovými rychlostmi 1 dobami předstihu, napojené na spoločný vodič a spinané spoločným spinacim prvkem řadiče, tvoří soustavu rychlostnich signálů. Signálni doba rychlostnich signálů je s výhodou rovno signálni době...

Způsob dohřevu svaru při odporovém svařování kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269810

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tesař Kornel, Staněk Václav

MPK: B23K 11/04

Značky: svařování, svárů, kolejnic, způsob, dohřevu, odporovém

Text:

...dohřevu svaru při odporovém evařování kolejnic stykově s odtavením spočívá,oproti dosud známým způsobům,v tom, že je zajištěna svařitelnost kolajnic, není potrebe Jináho zdroje tepelné energie než samotné odporové svářečky, a tím je umožněno zřizování bezstykové koleja přímo v trati v ose koleje. Další výhodou způsobu podle vynálezu je nízká cene zařízení pro provádění dohřsvu svaru, jeho spolehlivost a možnost nastavení optimálniho...

Zapojení napěťového měniče, zvláště pro polovodičové zapalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269809

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hynouš Zdeněk

MPK: F02P 3/08, F02P 9/00

Značky: měniče, zapalovací, zařízení, zvláště, napěťového, zapojení, polovodičové

Text:

...je připojen ke kladné svorce 33 a k záporné svorce 33 napěřového měníče dále přes ochranné a blokovací obvody napájení, tvořená sériovou diodou 3,.rychlou Zbnercvou diodu 39 a primárnim kondonzátorem 33, na kolektor výkonového spínacího tranzistoru 3. Emitor výkonového spínacího tranzistoru 3 je připojen na~začátok 33 primárního vínutí 33 transformátoru 33. Konec primárního vinutí 33 je uzemněn na zápornou evorku 33.Zdroj konsrantního...

Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269808

Dátum: 14.05.1990

Autori: Marek Miroslav, Nepožitek Jiří, Volf Radko, Šťastný Miloslav, Pavlíček Zdeněk, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 27/30

Značky: způsob, výroby, systému, základu, elektrodových, elektrochemických, čidel

Text:

...dále zesilovat a pokrývat elektrolyticky vyloučitelnými povlaky kovů a jiných látek,na druhé straně deetičky je vytvořen obraz připojovacich plošak, které jsou vodivě spojený s obrazom elektrodového systému přes prokovené otvory.Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidal podle vynálezu umožňuje nahradit masivni alaktrochemické měřici alektrody zhotovované z chemicky odolných a drahých kovů a materiálů méně odolným...

Způsob zpracování odpadů z výroby minerálněvláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269807

Dátum: 14.05.1990

Autori: Růžička Oskar, Haluza Josef, Škrdlík Jaroslav

MPK: B09B 3/00

Značky: výrobků, odpadů, způsob, minerálněvláknitých, výroby, zpracování

Text:

...znečištění půdy a zejména spodních a povrchových vod.Uvedené nedostatky odstraňuje a danou problematiku řeší způsob zpracování odpadů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že odpady z tavení a rozvlákňováni se roztřídí na alespoň dvě granulometrické frakce, z nichž frakce nad 30 mm se vraci přímo jako vratná vsázka zpět do kupolové pece, zatímco k frakcím o zrnitosti pod 30 mm se přidají zrnité odpady a odprašky z výrobní linky,...

Vodoodpudivý prodyšný ohebný plošný útvar pro svršky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269806

Dátum: 14.05.1990

Autori: Svoboda Jiří, Ťopek Karel, Pospíšil Miroslav, Kokeš Jiří, Lepík Jan

MPK: B32B 27/34

Značky: útvar, plošný, prodyšný, vodoodpudivý, obuvi, ohebný, svršky

Text:

...kyseliny akrylové, popř. Jejich směsi, dále polymerů polyvinylacetátových,kopolymerů vinylacetátu s estery kyseliny maleinové a kyseliny akrylové, vinylacetát-etylén, vinylacetát-etylén-vinylchlorid, a to jak s obsahem změkčovadel, tak i bez nich. Nanášeny jsou ve formě zahuštěné zpěněné vrstvy o objemové hmotnosti 250 až 800 g/m 3, v množství 0,06 až 0,40 kg/m 2 na rub licového materiálu ł. Při výběru polymerniho systému jsou nejvýhodnější...

Mobilní odpařovač kapalného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269805

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dürrer Milan, Císař Oldřich, Prokop Bohumír, Bureš Vladimír, Dočkal Miloslav, Hrdina Augustin, Máčálík Miroslav, Štryncl Vladimír, Novák František, Novotný Oldřich, Houdek František, Kříž Vlastimil

MPK: E21D 5/00, F28D 7/02

Značky: odparovač, dusíku, kapalného, mobilní

Text:

...ještě opatřene komínom 35 pro odvádění spalín do atmosféry.Ponorný olejový hořák 3 se zapaluje zapalovacím plynovým hořákom 5, Palívem pro ponorný olejový hořák 3 je lehký topný olej, přiváděný z tepelné izolované, elektricky vyhřívané nádrže Z potrubím 3. Do nádrže Z je lehký ropný olej doplňován potrubím 3. K rozprášení lehkáho topného oleje v ponorném olejovem hořáku 3 slouží stlačenývzduch. přiváděný potrubím 33 ze zdroje 33. V příkladu...

Budicí obvod triaku napájený ze spínaného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269804

Dátum: 14.05.1990

Autor: Psohlavec Stanislav

MPK: H02J 7/10

Značky: triaků, spínaného, napájený, obvod, napětí, budicí

Text:

...kondenzátoru E 3 s druhým vstupom napájecího napětí řídicího obvodu B 9.Činnost budicího obvodu při trvale rozepnutém triaku I je následující. V kladné pýlperiodě napájecího napětí Q je triak IL rozepnut a v uzlu l je téměř plné napájecínapětí g. Je-li okamžitá velikost napětí v uzlu 3 větší než napětí na kondenzátoru E 3 v uzlu 5, otevře se diode gg a přes odpor 5 se dobíjí kondenzátor 23. Velikost odporu 3 je taková, aby střední napětí...

Způsob chemického leštění drobných polotovarů nebo výrobků ze skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269803

Dátum: 14.05.1990

Autori: Drahorád Radovan, Kotyza Jaroslav, Filip Radoslav

MPK: C03C 15/02

Značky: způsob, chemického, polotovarů, výrobků, drobných, leštění

Text:

...i a vložkamí. Nu základě těchto príncípú pracuje 1 známe zařízení typu Achthal, například SPS 3, u něhož oeo otáčení rotečního bubnu je vodorovné.Nevýhodou těchto způsobů je, že je nelze použít pre leštění drobných výrobků orozměrech od l do 26 mm z důvodu precnoetí. využití kapacít vzhlddem k ceně zařízení BĺdeJe znám 1 způsob chemického leštění podle AO SSSR č. 341770, podle ktoreho rotuje kazeta í s výrobky v rovine kolme k vektoru tíže,...

Způsob dvoustupňové impregnace olepovací dekorační fólie směsí aminoplastové pryskyřice a akrylátové disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269802

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mencl Jaromír, Houžvíček Václav, Studnička Alexandr

MPK: D21J 1/08

Značky: dekorační, aminoplastové, způsob, pryskyřice, impregnace, disperze, olepovací, akrylátové, směsi, dvoustupňové, fólie

Text:

...dispsrza ss složaním výchozich monomsrů 1 až 95 Etylakrylát 1 až 95 Butylakrylát 1 až 5 N-mothylolakrylamid nebo II. disperze so složoním 60 až 90 Butylakrylát 5 až 35 Styren 1 až 5 N-mathylolakrylamids velikosti části mensi než 0,3 nm. a s obsahom nstěkavých složek od 40 do so .Vhodnou močovinoformaldshvdovou pryakyřicí se rozumíIII. močovinoformaldahydovú pryskyřics pripravená trojatupňovou kondanzací a molárnim poměram výchozích...

Zapojení pro programovou regulaci teploty ohřevu a vytvrzování výrobků, zejména dlouhých betonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269801

Dátum: 14.05.1990

Autori: Makeš Jiří, Kučera Josef, Haneček Karel, Čermák Jaroslav

MPK: C04B 15/12, B28B 15/00, B29B 17/00...

Značky: ohřevu, zapojení, programovou, betonových, dlouhých, teploty, vytvrzování, prvků, výrobků, regulaci, zejména

Text:

...dlouhý výrobek može být rozdelen ne eekce řízene zo eebou uepořúdenýmí zepojeníni podle vynúlezu.Příkledná provedení zapojení podle vynálezu je ochematíoky ąnázprnšno na výkrese.První časové relé 3 obeehuje neetavitelnou etupnicí 3. Jedním konceo je připojev no k hlavnímu relé 3 e vypínačem l e druhým koncom ke druhemu čaehvómu relé Q. které obsahuje druhou nastavitelnou etupnici Z. obě éaoovi relé 3. § jeou současně nepojena na parní...

Zařízení pro zapalování a kontrolu hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269800

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zschocke Wolfgang, Bianchin Roland, Ledig Mario, Berndt Günter, Riedel Christian, Schingnitz Manfred, Franke Werner, Lötsch Klaus, Heumann Ernst

MPK: F23Q 13/00

Značky: hořáku, zařízení, zapalování, kontrolu

Text:

...C ÄHSJIEKTPHWECKHM IIDKPHTHEK. cosupanmaa nuuaa. ouubwp n onrnuecxuñ snexrpouuuñ neospaaoaarenb. Ha aucore nmacrnuu c AuaneKTpHHecKHH noxpuruen caoxy Tysyca pacnonomeu nasep.nonomeune nnacrnuu ycrauoaneuo TSK. uroeu Jasepuuü nyq uaueunm uanpaemeune roqno 3 uanpanneunn ocn Tyayca.Cornacuo Hsoaperenun soxpyr ryayca paanemea uapymunn Tpyoa. ospaaynmaa c rvavçon Koubueospaauyn nonocwn. Ha aucore xouua Tyavca co croponu peaxuuonnoro npocrpaucraa...

Přípravek na frézování čelních ploch polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269799

Dátum: 14.05.1990

Autori: Escher Bernd, Härtel Bernd, Michalk Dieter, Friedrich Bernd, Simon Gerhard, Hunger Walter, Heiland Fritjof, Berger Eckhardt, Eisenhut Josef, Müller Gotthard, Bormann Manfred, Schäfer Harri, Fickenwirth Gerd, Leonhardt Frank, Güldner Jörg

MPK: B28D 1/00

Značky: polotovarů, čelních, frézování, přípravek, ploch

Text:

...EPU aamuuuux KPOHWTEŘHDB 2 pacnonomeuu c Bonnnmnocwbn connecruoro noraxwosoro noaopora H Haxonarca B coenHHeHHH c maroaun Hcxareneu 3. nanee. na napann aamunnux xpoumreünos 2 saxpenneuu namnnuue ycłpoücrna 5.Kpenneune Hucrpyuenroa Hcuoaueuo B Kaqecwae nepenauraenoro ropuaouraubuo Hemny nayua Konequunn roqxanu openepuoro HOCTa 6. Ha KDTDPOH pàanemenu. a nepaoü nnocxacru npuaonunaa a DBHMEHHE WEPBB sam aaxpennennoro 36 Heü OPESEPHOFO...

Způsob havarijní regulace teploty v oblasti malých chladicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269798

Dátum: 14.05.1990

Autori: Niedermüller Bernd, Zimmermann Ralf, Prockat Dieter, Laske Olaf

MPK: F25D 29/00

Značky: teploty, způsob, regulace, chladicích, oblastí, malých, zařízení, havarijní

Text:

...HPOHZIBOJXSITCŠ BIISHEHHŘ pearuponannn. TaK JTD HÚJBFłaIITCH HEOÓXDÄIHMNB ÄJISI BTUFÚ PEFYJIDIPIEJBäIlHSI JlIiPlFJIIl/Iñ HEPGKJIDWEBIHSI. ĺĺÉHCIlPaBłIl-IŘ ÄaŤHHK C DTHOCHNEĚCH K HGHY CXEMOŘ OÓPaÓOTKHüTKJĺĺľlöeTcñ . d HÚHEXE) HÚJIXDJISIIIIHH Uó PEJUÚM H HOCPGHCTBOH UÓHWHHK VBJIÚB CHFHEIJIHÉBHMHMnoaperenue nonnoduee noncuaeŕca na nayx unmecuenynmux npuuepax ocymecraueunn. onucuaanmnx aaapnñnoe perynnpoaanue Teuneparypu a xouonunbuuxe c nByMH...

Čelní válcová fréza s výměnným kotoučovým držákem řezných destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 269797

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dressel Eberhardt, Oechsner Gerd-werner, Reinhardt Hermann, Ender Gerhard, Lützkendorf Detlef, Kürschner Dietmar

MPK: B23C 5/20

Značky: držákem, válcová, výměnným, čelní, destiček, kotoučovým, fréza, řezných

Text:

...neaanň. Huąqnrca ueurpnpynmunu noaepxuocranu non nncxunyw uepmaaxy. noaonxoàue BucTynb KDTDPOĚ cnacmeuu coorsercwaynmunn pannambuunn ueuTpnpynmMMH noaepxnocranu. Buaronapa aToMy He Tpesyerca uenTpuýynmeü uanou.Hncxoaaq uepmaaxa Topuoaux pemymnx nnacTHHoK coennunewca c Kopnycon nocpencwaon BHHTa c nayxaaronnoä pesneoñ. Ecmu npu aaapuu nucxoaaa nepmanka noapemnaerca. TU ee Momuo cnarb cKopnyca. DTBEPHYB BHMT C uayxsaxnnnoñ peabóoñ. a sareu...

Pneumatické zařízení pro měření opotřebení, zvláště kolejových dopravních prostředků s diskovými brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269796

Dátum: 14.05.1990

MPK: F16D 66/02

Značky: dopravních, měření, prostředků, zařízení, diskovými, kolejových, zvláště, pneumatické, opotřebení, brzdami

Text:

...nocxocrn nua 10 aanouuü ayur 11. xoropuñ nuowuo 3 aKpuBaeT auemunn nnocxucru nna 10. npocrpaucrso nnn cmaroro aoayxa 12 uneer saab qepea ynpasnnnmuñ npoaon 14 u Apoccenn noraxa 13 c uc 1 ownHKon cmaroro soanyxa 19. Koropuü ue npencwasneu aouee nopoauo. Memny npuccenen noroxa 13 H npocrpaucraou nan cmaroro aoanyxa 12 B ynpauaanmnň Tpyoonpoaou 14 nxmnuen orxpusanmuňp oprau 15. ynpaamnnmuü TpyconpoaoA 14. nocronnno canaannun c...

Způsob zhotovení prvků k absorbci neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269795

Dátum: 14.05.1990

Autori: Standke Siegfried, Milde Georg, Arnold Hans-uwe, Hochstrate Klaus

MPK: G21F 1/00

Značky: prvků, způsob, neutronů, zhotovení, absorbci

Text:

...area a Tennon cocronnnu noBepxnocTuuH cmawuen ycrpannnrca nycworu n 3 neMeuTax H nocne oxnamneuun UTBecTH 9 neraaauuu nonroaeuuu 3 aKpuBanTca.3 TUT unncoo unser npeMnymecTua nurony. HTU nonrowoameuuue Ana aanoxueuua aneneuru MUPyT cúcTuaTb Ha Turo me Mawepnaua. na KDTDPUFO n 3 roTasnusanTca cToyKH AM 9 xpanenns H TpaucnupTHpuBKn. Ten canuu oTnaanT urpauuueunq 0 THOCHTEMbH 0 Hexauuwecxoñ 06 Pać 0 TKH H npennouTHTenbuobro coennueuun c nonomhn...

Výfukový kanál dvoudobých motorů se šoupátkovým rozvodem plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269794

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gerbig Wolfram, Katzula Udo

MPK: F02B 27/00

Značky: dvoudobých, výfukový, kanál, motorů, šoupátkovým, plynů, rozvodem

Text:

...ranu ľIUCTyľlaDT 663 peaxoro HSHEHEHHSI HDHBPGHHOTG 08481045 B YHHCTÚK PECILIMPBHHR. oopaaoeaurluñ aepxneñ CTEHKÚŘ KâlłaJla. 60 KDBMHH CTEIIKBHH BNHYCKHOFO Kauama H HDPNHEH. H PaClIlłIPñDTCä HPOIIUPIIIIOIIČIJIJIIO HPDUVCKHOMY HDHEPBHHOMV CEWEHHD. IIEHPEPMBHO YBEJIHHHENJIIIIIGHVCH 8 HEIHPBDJIEIIMH HCTBWEIIHSI. BÉJlMf-lłllła HPOHVCKHDFO HOHGPEWHOFO CBWGHHS B DCHOBHÚM OHPEABJHETCH BMHVKJIQŘ CTEHKÚŘ Kauana. PH nanbneümeu X 0118 HDPHIHSI...

Zařízení pro ochranu dálkového vytápění před tlakovými rázy v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269793

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gnüchtel Stefan, Schneidenbach Von Jascheroff Peter, Meyer Jürgen

MPK: F17D 3/00

Značky: potrubí, tlakovými, zařízení, rázy, vytápění, před, ochranu, dálkového

Text:

...ycraxxcxaxn. El T 0 BPEMH KaK npyrue peaepayapu IlaXOÄISITCH 11011 5 OJIGE BMCÚKHM JläĺLHEHHEM. PaZU-EEJIGHHE PaBJIHHIIbIXÁYYJOBIlČŘ nasmeunn B COEJXHHHTG-.HBHOH TPYGOHPÚBÚÄE OCYUIBCTBJIHGTCR-ąepea HGHOTJBIIaTHI-IE KJiaľlallbl. ÍÍJISÍ wnxcuposanusł YPOBHR Aaaneuun. OTJIHWQDIIIEFOCSI OT IIBEIHEHHFI B HeCTG HPHCOGIIHHEIIHH cpena saummaenoä CHCTEHM OTBDAHTCSI OT 60.1188 BNCDKDFO VPDBHSI JIEIBJIEHMHMeere ÍIUI-ICOGIIHHGIIHQ peuepayapa....

Vypouštěcí soustava výfukových plynů dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269792

Dátum: 14.05.1990

Autori: Müller Ehrenfried, Lindner Wolfgang

MPK: F02B 27/06

Značky: soustava, výfukových, plynů, dvoudobého, vypouštěcí, spalovacího, motorů

Text:

...peauuaucuoñ Kanepu nocTHraeTca Aanbueüuee yneubmeuue noTepb aapnna npn nponynxe H yaennqenue noueauuro ootena uunuunpa npn uacrore Bpamenus numa pasoqeroJmanaaoua FIGZIÚIIBIICFIUĚ CHCTEHM BNHVCKa ÚTPäGOTBBLIIHX raaoa 110 CPaBHEHHD C PEFVJIHPOBKOH38 CNET Půäñelłłełlłbł HPPETHPVDNGFÚ ycrpoñcrsa H PBFYHHPOBÚHHOH YCTPOHCTBÉ nnanaaauHBOÓPGTÚIIHB IlúHClłñeTCH 60.1186 Hüłlpüóllü Ilä HHMECJIGÄVDIMEM HPHMEPG (JCYIIIECTBJIEHHH ....

Stroj na sázení cibulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269791

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bojilova Emilia, Konstantinov Konstantin, Todorov Todor

MPK: A01C 9/04

Značky: cibulí, stroj, sázení

Text:

...ž s stupačks Q. Počet vysazovacích sekcí s jejich vzájemné spojení závisí ne pracovní äířce stroje. Kola g jsou spojene s hnecím převodem 1, který je uloženna rámu I a je spoločný pro všechny vysazovací sekce.Každs vysszovecí sekce je určena pro jednu líehu a má samostatný zásobník § se dnem tvaru V, ktorý má po celé pracovní šířce sekce štěrbinu lg, nad níž je uložen kotoučovýčechrsč Z 1. Velikost štěrbiny 19 určuje plochá hrsdítko 11. za...

Zařízení pro upínání a zvedání běhounů v míchačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269790

Dátum: 14.05.1990

Autori: Paape Friedrich, Teuscher Wolfgang, Uhlich Werner

MPK: B28C 1/18

Značky: míchačkách, zvedání, zařízení, upínání, běhounu

Text:

...ua Unuoñ nuaanxoanň pyxoarxe 22, B Kamnun ornennuun cnyuaa. so npenq Kax ux Apyroü Koueu npncoennuen nonaumuo K aaxaary 3 npuaouoro sama 4. Jun npuena seryuoa 11 noeouxoeaa pyxonrxa 232 lHMeeT uanoy 5. Koropaa 0 ápa 3 yeT DCL seryua H cuasmeua HHHTPQHDHO BMGMKOŘ 6. B KDTOPVD BMEüHBaDTC§ mapnupuo pacnomomenuue s aaxsawe 3 naúňuue puuarn 77,. Hx caoaouuuñ Koueu npocwupaercn na nonepequoä auenxn 8 Tunxawens 9. Co caoeň cropnuu runxarenb...

Zařízení a způsob poměrného polohování mezi polotovarem, nástrojem a měřicími čidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 269789

Dátum: 14.05.1990

Autori: Heinrich Wolfgang, Kupferschmidt Reiner, Roth Klaus, Zehner Bernd-uwe

MPK: B23Q 15/24

Značky: způsob, nástrojem, zařízení, polohování, polotovarem, čidly, poměrného, měřicími

Text:

...H BMCDKEAH PEICPGIIIEIIJIHaŠI CHDCUGIIOCTB HBMEPHTEJIBHDFO. narunxaHEPEHEWEIIHH llĺłłl ÚTHDCMÍWEJIbHOH HÚSHlIHÚIIHIJÚBBIiHH. Uâlłžłfllł HOĽGHÁQIIÚMHPÚBEAIIHH HUFYĚI ábłTh PEIIIEIIN l OJIHHZIKĽIFO BMCÚKÚŘ TDHIIOĽTBD H pacpemanmaücnocnauucrnn HÚMEPHTEJ|BHÚFO IIBTWHKÉ, HEPGMBIMQHHŘ. łHCJIO HZIHBPHTGJIDMMX UÚHÄOB NOMET ÓMTb HEHLIUE IHĽJIíi HSHBPHEMHX HOBEPKHOCTEŘ na ÉJHFOTCIBKB.H PBÍJVJILTZITE STĽIPD GKDIIUHSľFCH HDOHBBOICTBEHIIHG...

Zapojení pro připojení vnějších zařízení k magnetopáskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269788

Dátum: 14.05.1990

Autori: Popelenskij Jurij, Solodichin German, Solodovnikov Vladimir, Žabyko Jurij

MPK: G06F 13/16

Značky: magnetopáskové, zapojení, vnějších, zařízení, připojení, pamětí

Text:

...na Munyun näa.TGKDŘ HDÓNTDWHHÍ K 011 HFJBBÚJISIBT DnSllaPyMHTb H HCHPaBHTb BCB DJIMHDIIHNB OIIIHGKH H OGHBPUMHBBTL Aayxparnue omuaxn. C auxona anná 6 aañwu nauuux Bnecre c KúHTPOMbHHMH paapananu nocŕynanw a anox 7. Buox 7 (mur.4) npeanaauauen uns cprmącoaaunn cxnpocrañ nuoopnauuonuúx-noroxaa. nucrynaumnx or CUY. c HOCTOHHHÚĚ uacrnrnä aanncu na naruuwnyn ueuty (MMM) SBM. a Taxme nan nponemywnunaru xpauenna nauuux nn Tupamnpouauuu uaruuwuux...

Sprchové zařízení pro využití tepla použité vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269787

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lang Jürgen, Schertz Gunter, Fieback Klaus, Möckel Jürgen

MPK: F28D 3/02

Značky: využití, použité, tepla, zařízení, sprchové

Text:

...npoxonauux panuanbuu no ee cepenuuu. MHGO HaxannTca B ynomennon B cHToTKaHH cnnuxarene. npennymecraenuo a ronyann. Horopuñ s cocrunuuu amaronacumeunn Hneer npyryn oxpacxy. qeH B cyxou cocwoauun. Kpoue TOPO. oxaaanocb ynaqnuu coeuuenue aannpanmexo aeuTHna 6. cnecuwenbuoro áeuTHua 5 H KoHTponbHora Hcuruannuorn ycrpoäcwsa 17 B KoMnaKTuyn cnecurennuyn šawapem 3.H 3 a 5 peTeHHue pemeune OÓBHCHHBTCH óonee uonpoauo, Ha npunepe numecmenynmero...

Zařízení pro počítání vajíček helmintů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269786

Dátum: 14.05.1990

Autori: Balajan Karen, Kotelnikov Gennadij, Migačeva Lidija

MPK: A61B 10/00

Značky: počítání, vajíček, helmintů, zařízení

Text:

...UIS nuucwera SIHI( FEJIbHłIIITEIB. BKJHOHaDLIAEE cuaamenuylo HOHEPGHHNHH HGPEFOPOÄJKSMMHHMHDI) HJIZCTMHY JUISI ZIaZIHEIHEIIHfI ucpaauús H BGPXNDD QHKCHŘYDHJyEI Dópâiłubł HĽâCTHHY. OTJIHHHDNSECH.Ten. HTC). C UEJILII) HÚBMUÁEIIHH TÚHHÚKTYH HÚÄICHETH ľlPH OJIHDBPEHGHHOM VHGHBMBHHH Saľpñállełlłlñ oxpymanmeü cpenu. uummm ľUlaCTIHła cuaómena GaKPEHĽEIHH-IHM 110 nepmfeŕpy orpamnanmunn GOPTHKaMH. a BÉPKHHH nnacrnnca cuaámeua BaKPEHJII-ŠIIHNMH Ha ee...

Míchačka betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269785

Dátum: 14.05.1990

Autori: Balovněv Vladilen, Sivačenko Leonid, Gobralev Nikolaj, Moisejenko Vladimir, Surovegin Jurij

MPK: B28C 5/16

Značky: míchačka, betonů

Text:

...nnenr annunruwecxyn unu Mnororpauuyn onpny.Cnecureub paaoTaeT cnenynmuu oapaaou.B Kopnyc I Mape sarpyaouuuä narpyaux 2 nncrynanr KUMHOHEHTH cnecu H nureucnauu nepauemunanwca cnonwnpoaauuunu na npuuonuux aamax 5 H 6. apamanmuxca a npornaononomuue crupouu. paaouunn uprauanu c oópaaoaaunen aunnmoro wanna BCTPEHHHX noroxos. Burpyaxa rorouoñ npanyxunn ucymecwsmaercq uepea pasrpyuouuuñ narpyaox 3.npennamauuoe Bunonueune pacouero opraua...

Způsob nanášení nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269784

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tuzov Lev, Jegorov Jurij, Ryženkov Alexej, Rjazanov Vladimir, Potapov Viktor, Dimant Alexandr, Burmistrov Vjačeslav

MPK: C23C 14/00

Značky: nanášení, způsob, nátěrů

Text:

...n 3 aarpymanr Haneuua-owpamerenu 5 xacceru. nnenmne aoanomnocrn apameuun aoxpyr nćnapurema. uaxyynupynw ao Tpesyeuoro paspamenna ( ~v 7 x 10 Ha) n nocpencrauu ncnapeuun u Konueucauuu aunnnnua B Baxyyne ocyuecrananr Haueceuue 0 Tpamanmero annunuueaoro noxpurun. nocne aroro Kauepy nuonnpynr or aucoxoaaxyyuuoro uacoca. nonanr napu ncxonuoro xunnuecxurn coeunueunn. uannnep rexcanerumnucúnaaaua.Úcamneuue aamuruarn noxpurun npouasanutcn npu naaaeunu...

Přenosný obráběcí stroj na otvory v těžko přístupných místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 269783

Dátum: 14.05.1990

Autor: Vaškovec Valerij

MPK: B23B 45/00

Značky: prenosný, obráběcí, prístupných, místech, těžko, otvory, stroj

Text:

...BaBTOMaTHHECKÚM H PVWHDH PeMMMaX. PyHKa 48 nounpymnneua IJTHOCHTEHbIIO Puľíćlľa 34 IIPyMHlłOÍŤ 5 U H NOMET OHKCHPUBQT-bcñ B UTTHHVTDM HDJIÚWEHHH. CTĚHIOK paorrraevr CJIEJIYDUIHM ÚÓPQŽJOM.C HOMOMLD cpencTB cnnosoro sanmnannn cTauoK aaxpennnerca na nspasaruaaenon Haaeaun H noxmnuaercn K HHGBHOCETH. 3 aTeH pyKoHTKuñ 4 anpaao aBepTMBanT BHHT 18 H raňxy 19. Koropuñ Hepen mrox 16. mTHoT 17. ynpyruñ ameneur 20 cmnnaer AHCKH 14 H 15. Bemnuuua...

Míchačka na betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269782

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gelfer Dmitrij, Krasilnikov Leonid, Balovněv Vladilen, Mojsejenko Vladimir, Sivačenko Leonid, Surovegin Jurij

MPK: B28C 5/16

Značky: betonové, směsi, míchačka

Text:

...óblTb pacnouomeua B HCLIIOCTH Mexmy BHTKaMH CEKIIHH BHHTDBDH CHHPBJIH. HJIH BHTKH Kamnnň cexunn snnroaoñ cnupann MOFYT suwn cuemeum npyr ÚTHDCHTEMBHO npyra B ma×MaTuuM nopnnxe 14. CeKuHH cnupanu 15 MUryT GHTL B nnaue S-o 6 pa 3 u 0 HUDFHYTH. BD Bce× BaPHaHTaX nçpenemnsanmue uprauu ycranuaneuu na ocax 16 H 17 Koponucua 18 nan Ha npuaonuon Baay 19. Sarpyaxa Hcxnnuux KOMHUHEMTUB acymecranaercn uepes aarpyaouuuñ narpysox 20. a Burpysxa rorosoü...

Způsob zjištění emisí charakteristiky leteckého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269781

Dátum: 14.05.1990

Autor: Svinuchov Vladimir

MPK: G01M 15/00

Značky: emisí, zjištění, motorů, leteckého, charakteristiky, způsob

Text:

...Sl HBTVPHOFO ABHFETEJWI IPK PBÓOTE ero na HCCJIEJIS/EMCJM TĽIHJIHBE ÚIIPEJIBJIHETCSI CJlEAyDWHM OGPâBOH.ÚHPEÄGJQDT IHCJIO ÄNMHOCTH Slľl nan/micro ÄBHF 8 TEJ|I IÍIFM PaÓOTG ero H 3 PêGDHGH TOHJIHBG. ĺĺúllůllłlHTellbłlü onpeneuanr IHCJIO ÄNMHOCTH SIIZ uarypuoro Laura-rana HB JIPVFOM Pa 60 |eM TOHJHIBG.Hare-M UHPEAEJIHDT -mcna HHHHOCTH SM 1 H 5 M 2 MOIIBJIBHÚFO Mä-IIOPôSHBPHOFO JIBHFBTEJIH I|PH PädCITê era Ha YKSGőHIlHX PaÓONHX TOHJHIBaX H IHCJIU...

Odstředivý kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269780

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kosarotov Boris, Ustkačkincev Jurij, Archipov Vladimir, Gontar Jurij, Rostovcev Oleg, Lomonosov Sergej, Kamenev Vladislav, Jevlennikov Viktor

MPK: F04D 17/12, F04D 29/42

Značky: odstredivý, kompresor

Text:

...MOMET npononmawbcn n FOPHUDHTBMBHOM nonomeunú. Pnrop 7 cnauranr 5 paabuaa nonomenue. npn swan ycrauoaouuue sneuenru 1 oxaauaanrca nan npowouxauu 21 B aamy B. Kpenar Kpumxy 2 c ynopuun nonmunuuxnu 22. KDTOPHŘ oHxcHpyeT paaouee nonomeaue porbpa 7,ycrauaamnaabr naxer craropa B KüPHVC 1 H Kpenar K Kopnycy Kpenemuuun aneueurauu 23 H 24.Hpu paaure ueurpoaemnoro naľueTaTena. y KDTDPOFO nuanerp D ueurpannuoro oraepcwna 3 B xpumke 2 He npeaumaer...

Zapojení pro bezporuchové přepínání digitálních zvukových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269779

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hoeg Wolfgang

MPK: H04B 1/10

Značky: zapojení, bezporuchové, signálu, digitálních, přepínání, zvukových

Text:

...Teunenunn naneuenua Crpanneur). B cmyuae nocTaTUuHDru cuananeuua nonaerca ynpaauanmuñ cnruan na BBHTHJIBIIYD ENEMY. ÄJHÄ onpeneneuumlx BHÄOB CHFHaJla NOMET OKBBaTECŘ IIEJIÉCOOGPGSHMH HPHBJEKBTL s Kauecwee nononunremsuoro xpurepnu nepexunu nepexuuqaenux curuanoa qepe nymn.Hpu Hamuuun nuuxonamux cxenuo-rexunqecxux ycnnauň HHEGT cnucn peannaoaarn onucaunue pemeuuq cpencwaanu Muxpoauuncmurennuoä rexuuxu. uurerpnpya aanouuuanmne ycTpnňcTBa....

Procesorový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 269778

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kisov Jordan, Grigorov Petr, Angelov Angel, Cockov Dobrin, Kacarov Stefan, Radojkov Jevgenij, Ilijev Nikolaj, Zagorski Rajno

MPK: G06F 9/22

Značky: modul, procesorový

Text:

...COBÄHIIHTBJISI. KDTDPGSI HPSIMO COEÄIHHEHS H K GJlDKY YHPâBJIêHHñ. Ynpamlslnume WHHH CLXEMH TIPSIMOFO nocryna l( | 18 MHTH COEJIMHBHH łEPES BTOPOÍÍ 6308 YHPBBJWIIJĽIHX CHFHBJIDB K BTDPOHY CHCTEMHOHY CDBÄHHHTEJISI. 8 BIIPECHHG HIHHH 3 TDŘ me CXBHHCOEÄHHEHH ÍEPEZI TPGTBH âl-IPGCHIJG GYOBPH K BTOPOHY CHCTEMHOMY COGÄHHMTGJID. POUECCDPHHĚ MOJIYJH)CQIIEPWHT TBKME GJIDK PeUTaWTCJBaIlHľI H KĽJHTPOJIH. âÄPQCHNE BKDIH KDTDPOFO CUSÄIHHEHH K...

Kationaktivní bitumenová emulze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269777

Dátum: 14.05.1990

Autori: Rothenhäuser Bernd, Schellenberger Wilfried, Müller Franz, Dölle Eberhard, Kreis Johannes, Steffers Franz, Salewski Günter, Hauschild Jürgen, Lier Werner

MPK: C08L 95/00

Značky: bitumenová, kationaktivní, emulze

Text:

...aunu uañnauo. qro xopomo nomuo SMYMBFHPDBETL nec na auryuoa. yrneaonoponoa n ocrawxoa 07 nevnnpawauuu aywauuuona-(1.3) c anxnxcunupaaauuunu Merunanuuanu H WTO nouywaenaa Taxun oapauou eúymbcuq oananaer ornuuuuuu anreauouuuun caoücraaun H ncecnequaaem sucTpoe zaraepneaanue nouyuaenux c Mnuepambuunu cTp 0 HTenbHHMH uarepuananu cnoea. Taxux caoňcra ,He omunanu. Tax xax nonapuue coennuenua c aucoxuu conepmauueu runpoxcumnuux u annnernnuux rpynn c...

Žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269776

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schubert Martin, Hänel Volker, König Eckhard, Trapp Steffen, Scholz Dieter, Unger Gerrit

MPK: A01D 34/00

Značky: žací, ústrojí

Text:

...ÄEPMBTEMHHH. Paasenuunrenbnue HDMHK. VKPGHJEHHHE PGSSBMHO B ÄEPHBTGMHX. MMEDT DTXDÄRWHE OT HOWBBOFO cpyca. IVFDOSPBBHD HBHPEBMEHHHE HBBBPR. JE 3 BHñ. pemwmas HDBEPRHDCTD KDTDPNX HORST GHTD FMBAKOŘ, OJHOOGFESHDŘ HHH QVÓHSTOŇ. B IEPMSTBJHX ycraunamenu HEPEFOPOÄKH. HCROIHWHG DT BBÄHHX CTDFOH P 83 BÄHHHTeJbHNX HDMEŘ. HBHPSBJBHHNE K CEPEÄHHE HDBOCH ÄBHMGHHZ.Ha napax MEHTOHHHX CGFHEHTOB. YCTEHOBIEHHHX MEMIN HBJBHHKDBHNH nepmarennuu....

Zařízení pro odběry vzorků sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269775

Dátum: 14.05.1990

Autori: Semenov Gennadij, Konovalčenko Jurij, Gluškov Nikolaj

MPK: G01N 1/20

Značky: zařízení, odběry, materiálů, vzorků, sypkých

Text:

...Iycrpoňcrso 5 aepwnxambuon nomomennn za cxoay 17. npuxpennennyn K nnuwe 15 rpysononsexnun Mexauuannn. uanpunep. Tanbn. Tanbbepon. Tpaucnoprnpyerca K necwy oraopa npos. Hanpuuep. K xoureäuepy c pynoñ. H npn auenpennu 5 Marepnan pyqxauu 16 Hanpaanaercn a Hymuyn Toqxy oraopa. Kpone Torn. c uennn oaecneueuun nexauuaauun orsopa. ycwpoücwao HOMGT ycranaannaarnca na nonsenuo-naaopoTuue nexaunanu ycTanoaxu. ynpasmneuue aawouaruqecxu c nymbřa...

Způsob získání želatinových mikronosičů pro kultivaci buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 269774

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gutmanis Andris, Zicmanis Andris, Kljavinš Maris, Popova Valentina, Gračev Viktor, Zavalnyj Michail

MPK: C12N 5/00

Značky: kultivaci, získání, způsob, želatinových, buněk, mikronosičů

Text:

...Ha wacwuuax Hnxpouocuremeä eopnnpynrcn cmnsuue Kymbrypu nepauuuux Knerox Kypuuux auspucuoa. HMOTHOCTB Kynbryp K Kouuy cpoxa xyubruanpoaauna (6 cyT) nocTHraer 5.80.3 Hnn.xn/Hu. Tú ecrb Hncmo nepauquux xnerox KVPHHHX auspnouas aoapacraer a 11noncwer qucna Knerok. aupocmnx na Muxpouocuwennx. npoaunsr no cnenyumeü newonnxe. nocne oxouuanuq xvnnrnpoaauna oTsHpanT npoay 10 um npenaapuTembuo TWGTEMBHO cycneunnpynrr nuxpouncuwenu). nocne ocenauna...

Kontejner na válcové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269773

Dátum: 14.05.1990

Autor: Šilenkov Alexej

MPK: B65D 85/20

Značky: výrobky, válcové, kontejner

Text:

...5 owxnuywu (onr.1). uenunnpuqecxue unàennn yxnanuaanr aropoñ pan. pacnonaran era a yrnyunenun ňoaepx nepauro pana. Yxnanxy nponanmanr no aanonueuna naxera. xorna a nocmenueu pany ayner anna uanauue. Baran ropuoaua creuxu 5 nnaopaunaanr ua mapunpuux neTnax 4 B aeprnxanbuoe nnmomenne (6 Hľ.2). C nuuombn rusxoñ THFH 9 n Haŕnmuaro 3 neneuTa 10 aaxpennsnr TDPHOBNE creuxn 5. npu aràn. nase uunuunpuqecxux unnennñ, nemamux unuoñ cropouoä na...