Archív za 1990 rok

Strana 56

Pórobetonový stěnový dílec a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269852

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hromádka Jaroslav, Hajdu Pavel, Keim Lubomír, Pospíšil Jiří

MPK: E04B 2/04

Značky: stěnový, pórobetonový, způsob, dílec, výroby

Text:

...seprmtýoh do celku opíoeoími téhly, prochćIeJíoími dčrami v blocíoh vedle vrstvy tepelné izolace.Podstata způsobu výroby stčnového dílce podle vynélezu spočívé v tom, že do formy us výrobu pőrobetonov-ýoh bloku se vloží. tvarovaná výztuini rohoň, ke ktoré os připevní předem vrstve tepelnč izolačoího materiálu.Vrstvsný stěnový díleo podle vynůlezu mé. pcdstatnč zlepiené tepelnč izolační vlastnosti, takže s. při uouüłoe o cm Je pouäitemý pro...

Způsob antistatické úpravy polyesterových a polyamidových vláken, nebo plošných útvarů s obsahem uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 269851

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šrůta František, Kvízová Milena

MPK: D01F 1/09

Značky: vápenatého, polyamidových, úpravy, polyesterových, obsahem, uhličitanu, plošných, útvaru, antistatické, vláken, způsob

Text:

...obsahom uhličitmu vůpennteho Je to, ie ohamiokou reakcí nasi povrohovými öústieeni uhličitanu vúpenateho e wselipou vznikají pčeviłnů neroepuetne vípenató soli,Jeł evySuJí povrchovou elektrickou vodivoet, vlíitů pak v kombinaci e povrchov aktivními látkami. V důsledku toho, äe na povrchu Jeou uvedenő eoli, Je dooilovůno antietetickőho účinku i při odetrenůní povrchového filmu pon-chove ektivníoh látek e několikenúsobném praní. Výhodou je...

Zapojení pro symetrické polohování mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269850

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mýtina Zdeněk, Hercik Petr, Jirkovský Jiří

MPK: G05D 3/00, G05B 19/19, B21C 47/24...

Značky: polohování, zapojení, symetrické, mechanismu

Text:

...bloku 1 je spojen se zápisovým vstupom u pamětového bloku 2, nastavovací výstup 9 s logickým vstupom g čítačováho bloku 5 a výběrový výstup g s přepínacím vstupem 5 přepjnacího bloku g, jehož inkrementální vstup j je připojen k výstupu nezakresleného čidla po~ babu mechanismuo ľmpulaní výstupy i ie přepínaoího bloku g jsou pak zapojeny na odpovídaJÍCÍ inf 0 Tm 8 čnÍ VBĚUPY łł 2 prvního upravovacího bloku 3, k jehož výstupu je připojen...

Způsob výroby orální lékové formy s obsahem monohydrátu 7-/D-alfa-amino-alfa-fenylacetamido/-3-methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269849

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kociánová Mária, Minczinger Štefan, Kubeš Jiří, Pospíšil Arnošt, Kovaříková Eva

MPK: A61K 31/545

Značky: obsahem, formy, lékové, výroby, orální, monohydrátu, kyseliny, způsob

Text:

...je řízení stupně a intenzity aglomerace při převodu suché směsi mono CS 269 849 B 1hydrátu kyseliny 7-/D-d~amino-a~reny 1 acetamido/-3-methyl-3 ~cefem-4 ~karboxy 1 ové s plnivv a pojivem dobře rozpustným ve vodě i v organických rozpouštědlech pomocí vlhčiva na konstantně zhutnělý aglomerát bez závislosti na velikosti částic monohydrátu 7-/D-d~aminoąw-fenylacetsmido/-3-methyl-3-cetem-4-karboxylové kyseliny. Požadovanáho efektu je...

Tavidlo pro výrobu feroslitin, zejména silikomanganu, vyráběných v elektrických obloukových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269848

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kováčik Ervín, Harmaniak Ján, Teplický Ernest, Pracný Jaroslav

MPK: C22C 33/04, C22C 35/00

Značky: tavidlo, výrobu, vyráběných, elektrických, obloukových, zejména, pecích, feroslitin, silikomangánu

Text:

...ke zvýšená energetické spotřebě technologického procesu výroby a popřipedě i ke zhoršení hygienických a bezpečnostních podmínek.Uvedené nedostatky jsou odstraněny použitím tavidle podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že tavidlo, ktoré bylo tepelně upravené již v procesu vyroby aurového železa obsahuje v hmot. 35 až 55 oxidu vápenatého, 5 až 20 oxidu hořečnatáho, 25 až 45 oxidu křemičitáho a 1 až 10 oxidu hlinitého.Výhoda tnvidle...

Zařízení pro automatizaci obslužných činností výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269847

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bureš Stanislav

MPK: B23Q 7/10

Značky: automatizaci, činnosti, zařízení, obslužných, strojů, výrobních

Text:

...g, ktoré je s dalšími navazujícími meohsnismy stejně jako u zařízení podle obr. 1.Výtah g polotovarů łg (obr. 3) je proveden jakovedení gg, v jehož dolní části je upra vstupníoh otvoru do dutiny. ggałříA ~von vúlee gg zdvihu se smykadlem 59 a Je zde uloäena západka 3 L. Kolmo na toto vedení g§ Jsou uspořćdćny msohanieny pro vysunutí polotovaru ąg z osy vedení gg. Tyto mechaniemy Jsou vytvořeny Jako opět-ní čelist § 13 ktoré Je posuvně...

Způsob přípravy N-fenylmaleinimidu a jeho substituovaných derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269846

Dátum: 14.05.1990

Autori: Konečný Dušan, Kroupa Jaroslav, Matouš Vladimír, Podstata Jiří

MPK: C07C 119/14

Značky: přípravy, n-fenylmaleinimidu, derivátů, substituovaných, způsob

Text:

...prektickćm použití nebyl nalezen zásadní rozdíl v účinku ne průběh reakce, který by mohl svädčit pro větší výhodu použití některeho z nich. O výhodnosti lze rozhodnout pouze na základě jejich dostupnosti, cenová relace, popřípadě toxicity.Způsob využívající neutralizaei reakční směsi pre výrobu vedlejšího produktu - octanu sodnáhc má výhodu v tom, že reakční směs nemusí být tak ředěna, protože solnost vznikláho roztoku stačí k vyloučeni...

Způsob přípravy derivátů N-aryl-N´, N´-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269845

Dátum: 14.05.1990

Autori: Fröhlich Aleš, Láska Jan, Toman Jaromír, Sopuch Tomáš, Sádlo Luboš, Vitáček Tomáš

MPK: C07C 127/17

Značky: n´-dimethylmočovin, způsob, přípravy, n-aryl-n´, derivátů

Text:

...výrazný vliv na odstranění nežádoucích barevných nečistot z produktu. Tento vliv se uplatňuje výrazněji než při použití klerace reakčních směsí s křemelinou nebo aktivním uhlíma navíc při použití uvedených látek je rozpuštěna reakční směa velmi dobře filtrovatelná.Kromě látek bazického charakteru již uvedených je možno použít i organických solí i když jejich použití je již méně výhodné, protože z nich vznikají organické...

Zapojení pro zkrácení doby nasycení zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269844

Dátum: 14.05.1990

Autori: Veselý Jan, Jaroš Otakar

MPK: H03F 3/00

Značky: nasycení, zesilovače, zapojení, zkrácení

Text:

...zapojení se zesilovačem.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu. Zapojení podle vynúlezu je použito ke zkrácení doby nasycení zesilovače 1 s použitím obvodů 3, Q k identiľikací stavu napětového nasycení výstupu zesilovače.Zapojení obsahuje první tranzistor 5 pripojený bázi k výstupu prvního obvodu 5, kolektorem k první svorce rezistoru 5 a emitorem ke kladnému pőlu Z zdroje napájecího napětí. Druhý tranzistor § je...

Impulsně regulovaný napájecí zdroj s proudově závislým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269843

Dátum: 14.05.1990

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H03K 17/00

Značky: zdroj, regulovaný, proudové, závislým, řízením, impulsně, napájecí

Text:

...vývod je spojen s druhým silovým výstupom §g měniče Q a s druhým vývodem lg zdroje 1 referenčního napětí. Jeho první vývod ll je spojen s druhým vstupom gg zesilovače g odchylky. Jeho Výstup g je spojen s prvním vstupem 31 komparátoru 3. Jeho výstup jj je spojen s nulovaoím vstupom il klopnéhc obvodu 5. Jeho nastavovací vstup gg je spojen s výstupom 21 generátoru Ž impulsů. Výstup 5 klopného obvodu 3 je spojen s řídicím vstupem §§ měniče §....

Spôsob automatického riadenia syntézy vinylchloridu alebo vinylacetátu a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269842

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vanko Milan, Tunega Jozef, Lednický Viliam, Beniak Ján, Švarc Pavol, Uherek Jozef, Bachorík Marian, Balaščák Milan

MPK: C07C 69/15, C07C 21/06

Značky: spôsob, spôsobu, zariadenie, riadenia, vinylacetátu, tohoto, uskutočňovanie, automatického, vinylchloridu, syntézy

Text:

...spojená s regulátorom teploty chladiaceho média lg a s regulátorom prietoku ll privádzaných plynov do reaktora cez vstupné potrubie plynu ž.Pri tomto spôsobe riadenia sa údaj analyzátora §, napojeného na potrubie ž odchádza júcej reakčnej zmesi z reaktora, využíva na kontrolu a korekciu riadenia podla reakčnej zőny. V dôsledku toho sa analýzy môžu uskutočňovať v dlhších časových intervaloch bez toho,že by sa zhoršila kvalita riadenia.Uvedeným...

Zařízení pro automatickou výměnu obrobků, zejména rotačních

Načítavanie...

Číslo patentu: 269841

Dátum: 14.05.1990

Autori: Macháček Zdeněk, Karmasín Antonín, Balšík Josef, Skočovský Miloš, Mihola František

MPK: B23Q 7/04, B23Q 7/06

Značky: zařízení, výměnu, zejména, obrobků, rotačních, automatickou

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je na výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn nárys zařízení s otočným náhonovým hřídelem použitého pro dokončování ložiskových kroužků a na obr. 2 je bokorys téhož zařízení.Zařízení znázornená na obr. 1 a 2 se skládá ze základní desky 1 umístěné na tělese g vřeteníku, například dokončovacího stroje pro obrábění kroužků valivých ložieek. Obrobek g je uložen v kluzných opěrkách g a je přitahován k čelu...

Vyhodnocovací a logický obvod regulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269840

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dlabač Jaroslav, Loukota Stanislav, Novotný Josef

MPK: G05G 15/08

Značky: logický, regulace, vyhodnocovací, obvod

Text:

...logických funkcí,čtvrtý vstup gâ šeeté jednotky 99 logických funkcí a čtvrtý vstup 105 šesté jednotky 100 lo gických funkcí jsou připojeny na kladný potenciál 1. První vstup 161 vyhodnocovacího obvo du 160 je spojen e prvním vstupom 173 kontrolního vyhodnocovacího obvodu 170 výstupů zesnímačů B 9 Výstkpem 15 g prvního snímače 140 regulované veličiny, například polohy, uhlo vého natočení, tlaku, teploty a podobné. Třetí vstup 165...

Ústrojí k odpružení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269839

Dátum: 14.05.1990

Autor: Rektorys Jiří

MPK: F16F 15/04

Značky: odpružení, ústrojí

Text:

...Kmitající část může být na. páce uložena prostřednictvím pružicího elementu.Průběh odpružovacího procesu je zřejmý z výkresu. Náraz lunitsjící části 5 je tlumens ní spojeným pružicím elementem l a přenesen na páku ž. Páka ž se nárazom vychýlí z rovnovážneho stavu, tím dojde k rovnoměrnému stlačení pružicích elementů g a g, spojených s rámem š. Síly, jimiž tyto stlačené pružicí elementy 2 a g působí na rám É, jsou vzájemné opačně...

Zařízení na výrobu skobiček z drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269838

Dátum: 14.05.1990

Autor: Šmatlák Jaroslav

MPK: B21G 3/16

Značky: výrobu, drátu, skobiček, zařízení

Text:

...v tom, že vyniká značnou jednoduchostí,oproti dosahovanému stavu techniky a dosahované výkony několikanásobně převyšují možnosti soućasného stavu.Příklad provedení zařízení na výrobu skobiček z drátu podle vynélezu je schematicky znázorněn na připojeném vykresu, který znázorňuje podstatu funkce zařízení, kde obr. 1 je nárys zařízení a na obr. 2 je půdorys.Zařízení na vyrobu skobiček z drátu podle příkladu provedení sestává z nosného rámu 1,ke...

Způsob nedestruktivního zjišťování hloubky zakalené vrstvy parciálně kalených součástí vyrobených z oceli a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269837

Dátum: 14.05.1990

Autor: Liškutínová Marie

MPK: G01N 27/04

Značky: způsobu, vyrobených, zjišťování, oceli, zakalené, způsob, provádění, parciálně, hloubky, kalených, zařízení, tohoto, vrstvy, nedestruktivního, součástí

Text:

...É. Na mikrovoltmetru 1 je třeba zkontrolovat, poprípade seřídít nastavení nuly. Při pŕítlačenýoh napětových kontaktech Q, připojeném mikrovoltmetru 1 a vypnutem proudu nesmí mikrovoltmetr 1 ukazovat hodnotu napětí mimo rozsah kolísání nuly. Pokud tomu tak není, je treba uvolnit a znovu dotlačít napětové kontakty §, až se jmenovitá hodnota čtení na mikrovoltmetru 1 sníží do rozsahu kolisání nuly. Není nutné, aby povrch součástí byl...

Samostavěcí zařízení peristaltického čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269836

Dátum: 14.05.1990

Autor: Lopot František

MPK: A61M 1/10

Značky: samostavěcí, peristaltického, zařízení, čerpadla

Text:

...vůle je dána velikosti kroku a tedy velikostí zubu samostavítelného prvku.Výhodou uspořádání podle vynálezu je zajištění minimálního rediálního pohybu raman s okluznímí válci, což mínimalizuje riziko poškozování buněčných elementů krve 1 rozrušování materiálu hadice. Samovolné pŕestavení je během činnosti peristaltického čerpadla vyloučeno. Při zakládání nové hadice není třeba pečllvého seřízení. Postačí nastavit ramena do nejrozevřenější...

Způsob izolace kyseliny /23R/ 3alfa,7alfa,23-trihydroxy-5beta-cholan-24-ové /beta-phocaecholové/

Načítavanie...

Číslo patentu: 269835

Dátum: 14.05.1990

Autori: Klinot Jiří, Klinotová Eva, Jirsa Milan

MPK: C07J 9/00

Značky: kyseliny, způsob, 23r, izolace, beta-phocaecholové, 3alfa,7alfa,23-trihydroxy-5beta-cholan-24-ové

Text:

...zpätném chladiči 12 hodin nebo se zahříváA Dchlazený roztok se za chlazení okyselí 7 N HCl až vypadne sraženina, která se izoluje suší při teplote max. 60 °C v pruudu vzduchuz Výtěžek je asi 40 g z 1 l žluče.Tato směs Žlučových kyselín se esterifikuje rozpouštěním v methanolu, který obsahu je 10 koncentrovaná kyseliny sírové (nebo HC 1). Na 100 g žlučových kyselín se bere500 ml esterifikaćní směsi. Vzniklý roztok se nechá 12 až 24 hod. při...

Fosfolipoproteiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269834

Dátum: 14.05.1990

Autori: Souček Jiří, Ranný Mojmír, Musil Jan, Sedláček Jiří

MPK: A23J 7/00

Značky: fosfolipoproteiny, výroby, jejich, způsob

Text:

...dífosfatidylglycerol, fosfatidylserin, fosfatidylinositol nebo jejich lysoderiváty, dále kyseliny ceramidfosforečná, ceramidfosfoinositol, ceramidfosfoserin nebo jejich směsilJako peptidy se hodi nízkomolekulové i vysokomolekulové peptidy, obsahující nejméně dva aminokyselinové zbytky /dipeptid/, z nichž aspoň jeden je tvořcn bazickou aminokyselínou, jako arginin, lysín, histídin nebo ornithín. Lze je připravit bud izolacemi...

Ortochromatický supersensibilizovaný film pro radiodiagnostiku snímkováním TV obrazovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269833

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vykoukal Zdeněk, Vávra Miloš, Pozník Jiří, Vávrová Jaroslava

MPK: G03C 1/19

Značky: supersensibilizovaný, ortochromatický, obrazovek, snímkováním, radiodiagnostiku

Text:

...nasycenou nebo nenasycenou s celkovým počtem uhlíkových atomů 1 až 3, karboxyalkylskupínu s celkovým počtom uhlikových atomů 1 nebo 2,sulfoalkylskupinu s celkovým počtom uhlikových atomů 3 nebo 4 (stejné i různé),R 11 znamena alkylskupinu s celkovým počtom uhlíkových atomů 1 nebo 2,R 12,R 13 znamenají fenylskupinu,X aníon,(spektrální sensíoilizátory vzorce III, které jsou aplikovaný v použité bromidojodídostříbrné emulzí, jsou uvedeny v...

Zapojení jiskrově bezpečného výstražného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269832

Dátum: 14.05.1990

Autor: Černín Václav

MPK: E21F 17/00

Značky: bezpečného, zařízení, zapojení, jiskrově, výstražného

Text:

...omezovače je provedeno pomocí tranzistoru li, jehož kolektor je připojen na bázi tranzistoru ll. Tranzistor lg má v emitoru zapojen rezistor lg a jeho báze je připojena na odporový delič, tvorený rezistory il, łg. K vstupní částí l je paralelně přípojen kondenzátor gg zdroje 2. Kondenzátor gg zdroje g je v sérii s rezistorem gg proudové ochrany 2, zátěží 5 a tyristorem Ž. Zátěž 5 je tvořena sérioparalelní kombinací světelných diod AQ....

Vertikální větrná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 269831

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kilian Pavel

MPK: F03D 7/06

Značky: turbina, větrná, vertikální

Text:

...jsou vnitřními konci uložena vertikálne výkyvně nd rotoru l pomoci závěsů 2. Nosné ramena Ž směřují od rotoru l šikmo dolů a opírají se o pevný doraz lg na rotoru l. Na každém listu 2 je pomocí závěsu § uloženo vertikálne výkyvně svým vnějšim koncem regulační táhlo A listu. Regulační táhlo A listu je svým.vnitřním konoem uloženo vertikálne výkyvně na rotoru l pomocí závěsu §. Rovněž regulační táhla A listů směřujíod rotoru l šikmo dolů. Závěsy...

Způsob výroby bimetalických naprašovacích terčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269830

Dátum: 14.05.1990

Autori: Chládek Lubomír, Romaniak Petr, Vacek Jan, Souček Vladimír

MPK: C23C 14/00

Značky: bimetalických, terčů, naprašovacích, výroby, způsob

Text:

...difúzního) svaru obou materiálů bez různých netěsností a špatné vodivýoh mezivrstev. Fri svařováni výbuchem dochází navíc k vytvoření laminárně vlnítého tvaru svarového rozhraní, čímž je maximálně zvětšena plocha potřebné pro přestup tepla. Fředností takto vyrobených bimetalických terčů je vysoká pevnost spoje, vynikající přestup tepla mezi vlastním terčem a ochľazovanou podložkou a možnost použití až do teploty tavení jedné složky...

Plakátové barvy na bázi vodných disperzí polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269829

Dátum: 14.05.1990

Autori: Heneberg Vladimír, Snášel Miloš

MPK: C09D 3/74

Značky: disperzí, barvy, vodných, plakátové, bázi, polymerů

Text:

...výhodou potom 1,00 až 2,00 hmot. dílo. U dispergátorú lze využít rozpětí 0,10 až 1,00 hmot. dilů. Mezi dispergátory jsou zahrnuty íosforečne sloučeniny a u organických látek jsou to soli nízkomolekulárních polyakrylových ky selin.Do plakátových barev podle vynálezu je dále možno přidávat antimikrobiální látky,které chrání vyrobené barvy proti působení bakterií a plísní. Lze použít organických aditív, jako napríklad organocíničitých sloučenin,...

Kráčející výztuž se stojkami z lehkých kovů a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269828

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šmidák Štěpán, Ivan Lubomír, Švrčula Milan, Rojíček Petr, Bódi Jan, Szilvássy Zsolt, Skrek Mátyás, Veszteg József

MPK: E21D 23/00, E21D 17/00

Značky: kráčející, jejich, stojkami, výztuž, lehkých, kovů, slitin

Text:

...spojovacím prvkem, přičemž jeden konec pružného spojovacího prvku je přípojen k první části podpěrné jednotky - k čelní části - posuvně, druhý konec ke druhé části podpěrná jednotky - k zadní částí - otočné, pomocí svislého čepu Vzájemná úhlové vychýlení obou jednotek je umožněno tím, že po obou bocích mezi celní podpěrnou jednotku a zadní podper CS 269828 B 1nou jednotku jsou v pouzdrech poauvne uložené nosné pružné elementy. Kráčející...

Zařízení k orientaci podlouhlých prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269827

Dátum: 14.05.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B65G 47/24

Značky: orientaci, podlouhlých, prvků, zařízení

Text:

...k horní rovine doprevníku. Unášeče jsou navzájem skloubené táhly.Hlavni výhoda zařízení podle vynélezu epočívá v tom, že jediný dopravnik umožňuje zmenou svého rovinného profilu na pilovitý, tj. vytvorením klínových kopce a pomocí jednoduchých etérek dokonalou orientaci zprecovávaných prvků. Opétnou zménou pilovitého profilu dopravníku na rovinný je zabezpečena doprava orientovaných prvků k dalšimu zpracování. Zařízení má jednoduchou...

Způsob zvýšení tepelné účinnosti pístového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269826

Dátum: 14.05.1990

Autor: Heřman Zdeněk

MPK: F02B 41/00, F01K 21/02, F02B 47/02...

Značky: pístového, tepelně, způsob, účinnosti, zvýšení, spalovacího, motorů

Text:

...se otevírá až na konci peto doby a oecí ventil na konci časté doby. U motoru a přidaným oběhem, jehož zákla~ dem je dvoudobý cyklus. se výfukový a vyplechovecí kanál otevírá až na konci čtvrté doby. Dno píotu e stěny epalovecího prostoru Jsou tepelná izolovány.Způsob využití odpadního tepla přideným peroplynovým oběhem podle vynálezu je ná» eledující. Po precovním zdvihu zůetanou veškeré vyexpandovená epaliny e tím i veškerá v expanzi...

Způsob zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí postupné průtočné aerace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269825

Dátum: 14.05.1990

Autori: Haindl Karel, Haindl Michal

MPK: C02F 1/20

Značky: nežádoucích, složek, zbavování, plynných, postupné, průtočné, aerace, způsob, pomocí

Text:

...být vytvořeny rozdelením celkového spádu na jednotlivé úseky nebo mohou být vytvořeny mechanicky, např. čerpadlem. Aerecí vody dochází k deeorpci plynné složky. Intenzita deeorpce (deeorpční eoučinitel) závisí u průtočné aerace na po~ měrném průtoku vzduchu (poměru průtoku vzduchu a vody), přičemž spotřeba energie při průtočné eeraci se snižuje ee zmenšovánim pomärneho prútoku vzduchu. Spotřeba energie stnpá s poměrným prútokem vzduchu...

Způsob zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí průtočné aerace a recirkulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269824

Dátum: 14.05.1990

Autori: Haindl Michal, Žáček Ladislav, Haindl Karel

MPK: C02F 1/20

Značky: recirkulace, průtočné, způsob, pomocí, nežádoucích, aerace, plynných, zbavování, složek

Text:

...nežádoucich plynných látek z upravované vody spočivá podle vynálezu v tom, že dssorpce plynná složky se dosahuje-kontinuálni recirkulaci upravované vody systémem průtočná aerace e následného odplyněni. Přivod vody do recirkulečniho systému e odtok z něho může být jednorázový nebo může da systému kontinuálně přitáket stanovený přitok a stejný ze systému vytéká. Aeraci vody dochází k deeorpci plynná složky. Intenzita desorpca (desorpčni...

Zapojení pro automatickou elektrickou signalizaci místa dotyku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269823

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kandl Jan, Vráblík Karel

MPK: G01D 7/08

Značky: místa, dotyku, elektrickou, zapojení, signalizaci, automatickou

Text:

...prvního dotyku podla vynálezu, které je v dalším textu popsáno a objaeněna jeho funkce.Specifikace základních prvků zapojení ěeatnáctikenálový multiplexer 33 typ 74 150,šestnáctkový čítač 33 typ 74 93, pevné naprogramovaná paměť 31 FROM typ 74 188, jedenopůlmístný sedmisegmentový displej 31, pomocný integrovaný obvod 33 typ 74 D 0 a dvojitý bistebilní klopný obvod 33 typ 74 74.vstupom do zařízení jsou vstupní kontakty 33 středového terče,...

Způsob výroby nitrobenzenu bez vedlejší produkce zředěné kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269822

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zicha Svatoslav, Špičák František

MPK: C07C 79/10

Značky: produkce, vedlejší, sírové, kyseliny, zředěné, nitrobenzenu, způsob, výroby

Text:

...95 hmot. HZSOA. Odtahovaná horká kyselina předá část teple naetřikovaná kyselině sirová, což zlepšuje ekonomiku provozu. Po doplněni ztrát konosntrovanou kyselinou sirovou je zekoncontrovaná kyselina sirová opět použite pra připrsvu nitračni směsi. Oddes tilovaná voda obsshujici organické látky (benzsn, nitrobenzsn) je použite pro prani nitrobenzenu.Výhody způsobu výroby podle vynálezu spočívají ve snížení potřeby koncentrované kyseliny...

Způsob získávání fosforečnanového koncentrátu vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269821

Dátum: 14.05.1990

Autori: Havránek Josef, Bejrová Věra, Vokřál Václav

MPK: C01F 17/00

Značky: koncentrátů, zemin, vzácných, způsob, fosforečnanového, získavání

Text:

...Podle předpokládaného vynâlezu bylo nově nalezeno, že lze vzácne zeminy ziskat z vymraženého dusičnanového roztoku, jeetliže se parciálni neutralizaoe neprovede amoniakem, ale oxidem hořečnatym různé čistoty nebo jinou reaktivni eloučeninou hořčiku s těkavym zbytkem kyseliny, například MgC 03. Takovou eurovinou je například megnezitová moučka, hořečnaty úlet z vypalu magnezitu e podobné.Po rozkladu apetitoveho koncentrátu Kola kyselinou...

Zapojení pro přímou kontrolu a diagnostiku technického objektu, například letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269820

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kozák Josef, Čumpelík Jiří, Svoboda Jiří, Benda Jiří, Šmídek Jiří, Štěpanovský Josef

MPK: G05B 23/02, B64D 45/00

Značky: zapojení, technického, objektu, například, kontrolu, přímou, diagnostiku, letadla

Text:

...a diagnostiky letadlo v pozemních podmínkách a okamžitým vyhodnocením naměřoných a zaregistrovaných hodnot.Příklad provedení zapojení podle vynálezu je echematicky znàzorněn na výkresu. zapojení se skládá z palubní záznamové části l a z pozemní vyhodnocovací části 3.Palubní záznamová část l je tvořeno řadou snímačů 3 měřených parametrů letadlo,jejichž výstupy jsou připojeny na vstup měřicí a řídicí úatředny 5, která je vetup-výstupním...

Ochranný izolační materiál pro přechovávání a přepravování nebezpečných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269819

Dátum: 14.05.1990

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: B65D 65/42, B65D 81/12

Značky: ochranný, přepravování, izolační, kapalin, nebezpečných, přechovávání, materiál

Text:

...a ovocnářství,- kombinací impregnované dřevní hmoty e iontoměniči se dosáhne podstatnáho zvýšení technického účinku, neboř aplikací těchto směsi lze téměř vyloučit možnost otravy při skladování e přepravě kysolých nebo bázických Jadovatých kapalin.- umožňují regeneraci vzácnych a drahých kapalin po havárii při skladování nebo přepra~ vě, neboř směs ochranné hmoty s kapalinou, případně střepy skla, lze destilačně zbavit kapaliny, s výhodou za...

Ochranné zařízení pro hydrofon

Načítavanie...

Číslo patentu: 269818

Dátum: 14.05.1990

Autori: Škrabálek Oldřich, Horáček František

MPK: H04R 1/44, B63C 11/52

Značky: zařízení, ochranné, hydrofon

Text:

...nevýhody řeší ochranná zařízení pro hydrofon, na němž je upavněna klec, Jehož podstata epočívá v tom, že na kleci Jsou radiálně uchyceny bodliny, která navzájom evírají úhel od 15 do 60 °. Jejich délka je 0,1 až 0, 6 m a Jejich počet je 24 až 360.Ochranné zařízení pro hydrofon podle vynúlezu zabezpečuje hydrofon před epolknu~ tim rybou a následným utrženin od přívodního kabelu nebo před uchopaním a následným utr~ žením. vzájemné úhly a...

Zapojení pro měření analogových veličin, zejména u zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269817

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vlk Jiří, Hainz Petr

MPK: G01D 1/00, G01D 1/04, G01D 5/00...

Značky: zejména, měření, strojů, analogových, zapojení, zemědělských, veličin

Text:

...celého zapojení zařízení. Spínač ll referenčního signálu je opatřen jednak ovládacím vstupem lg, jednak dalším vstupom lg. Ovládací vstup lg spínače ll je přípojen na výstup lg zemědělskáho stroje l. Další vstup lg spínače ll je vstupom referenčního signálu.Podle modifikovaného zapojení na obr. 2 je druhý vstup 3 integrátoru Z spojen s výstupem lg analogového multiplexoru lg. jehož analogový vstup lz tvoří vstup celého zapojení zařízení....

Světlocitlivá látka pro zhotovování pozitivních obrazů z negativní fotoreprodukční předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269816

Dátum: 14.05.1990

Autori: Povolný Bohumil, Jelínek Zdeněk

MPK: G03C 1/52

Značky: zhotovování, obrazů, látka, negativní, světlocitlivá, předlohy, pozitivních, fotoreprodukční

Text:

...svätlocitlivá látka pro zhotovování pozitivniho obra zu podle vynálezu. jejíž podstatu tvořiorgwüský koloid ve vodnem roztoku v množství20 až 80 hmot. dilů, sensibilující diazová sůl kondenzátu formaldehydu s 4 ~diazodifenylaminchloridem nebo eírenem v množství 3 až 60 hmot. dilů, organické nebo anorganická kyselina v množství 0,2 až 30 hmot. dílů, konzervační roztok etylesteru kyseliny salicilové v množství 0,2 až 5 hmot. dílů, etylalkohol V...

Úchyt přetáčecího mechanizmu aparátu na klopce brousicího stroje na výrobu bižuterních kamenů a ověsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269815

Dátum: 14.05.1990

Autor: Florián Zdeněk

MPK: B24B 9/06

Značky: bižuterních, úchyt, stroje, mechanizmu, aparátu, brousicího, výrobu, ověsů, klopce, kamenů, přetáčecího

Text:

...vedená výstupky V protileh~ lých drážkách a na dutém náboji je připevněn doraz.Výhody úchytu přetáčeciho mechenismu aparátu na klopce jsou zejména v tom, že umožňuje rychlou a snadnou seřiditelnost polohy výstupniho hřidele přetáčeciho mechanismu ve všech osách v potřebném rozsahu a tim je zajištěna požadovaná souosost výstupniho hřidele a šroubu aparátu. Zabezpečuje nutnou pevnost a stabilitu polohy bočniho dorazu aparátu, přičemž profil...

Ampérometrické čidlo s planparalelním systémem elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269814

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavlíček Zdeněk, Doležal Bohuslav, Pavelka Ivan, Šťastný Miloslav, Marek Miroslav, Volf Radko

MPK: G01N 27/07

Značky: čidlo, planparalelním, amperometrické, systémem, elektrod

Text:

...je pokryt anodovou oddělovací vrstvou, například z niklu Ni, a dále překrývaoí vrstvou z indiferentního kovu,například zlata Au, která je pokryte enodovou krycí vrstvou ze stříbra Ag, opatřenou povlakem chloridu střibrného Agcl.Účinok doeehovaný využitím ampérometrických čidel podle vynálezu se projeví především ve snížení epotřeby drahých kovů. Při zhotovení anody a katody podle vynálezu je spotřeba etříbre na enodu 1,64 mg a spotřeba...

Píšťalka pro signální účely produkující elektrický signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269813

Dátum: 14.05.1990

Autori: Boleslav Aleš, Navrátil Jiří

MPK: H04R 23/00

Značky: produkující, píšťalka, signální, elektricky, signál, účely

Text:

...na nichž vzniká elektrický signál, odpovídající akustickému signálu vyzařovanému píšřalkou. Tento druh elektroakustického měniče je v půdorysném pohledu zná~ zorněn na obr. 8.Konstrukčně velmi výhodné uspořádání píšřalky podle vynálezu, u něhož je elektroakustický měnič tvořen boční stěnou 333 tělesa 3 rezonátoru a natmelenou destičkou 333 z piozoelektricky aktivniho materiálu, opatřenou po obou stranách vodivými vrstvami Zlllb a 2 l 2 lb, z...