Archív za 1990 rok

Strana 55

Signální zařízení pro sportovní rybolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269892

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nedvěd Milan, Nedvěd Antonín

MPK: A01K 97/12

Značky: signální, sportovní, rybolov, zařízení

Text:

...výkreaech, kde obr. 1 znázorňuje signúlní zařízení v bočnía pohledu, obr. 2 aignální zařízení v čelnía pohledu, obr. 3 boční pohled na pouzdro s baterieai a se spínačem, na teleso držáku a na uzsvírací zstku ve stavu, kdy tyto časti jsou uspořadany vedle sebe, obr. 4 pohled na těleso návěstí, kontaktní pružinu, tiätčný spoj, držák s diodou,akustický zdroj a perforovanou zátku, rovněž ve stavu, kdy tyto části jsou uspořádány vedle sebe....

Postupový montážní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269891

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šebesta Jan, Štěrba František

MPK: B21L 9/06

Značky: postupový, stroj, montážní

Text:

...jsou ulołeny vnitřní řetčzové články § 1. Proti výstupu skluzu g je upraveno ponocné příčne vedení 16 pohyblivé urážky g. která je napojena přes dvojzvratnou páku g na náhonový echsniauus 35. Pohybllvá zsrážka e je opstřena drâlkou łg pro volný průchod přilelllého krsjního zubu l 7 vysouvacího hřebene g. Na hlavní příčná vedení g podáveče i novszuje hlavní podélné vedení Lg kostry řetězu, kole kterého jsou uspořádány další dílčí pracovní...

Zdvihací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269890

Dátum: 14.05.1990

Autor: Pešek Josef

MPK: B60S 9/08, B62B 3/00

Značky: zdvihací, ústrojí

Text:

...ploiínový vozík ee zdvihacin ústrojín podle vynàlezu,jehož podstata apočivá v ton, že svislé vâlcovú tyč provlečenâ výkyvným ložiskem a na hornín konci opatřená klikou má na dolnim konci se záviten natici kyvně uloženou v příčníku, jehož válcové konce jsou veazeny do děr dvou závěsů připevněnýeh ke zdvihané ploäině, která je pomocí čepů spbjena se čtyřmi dvojitými klikani upevněnými na,dvou osúch kyvně uložených na rámu voziku. Každý boční...

Ústrojí s prostředky k vymezování vůlí v náhonovém mechanismu pracovního, zejména obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269889

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kočí Ladislav, Skalický Jiří

MPK: B23Q 5/56

Značky: prostředky, zejména, obraběcího, pracovního, vymezování, ústrojí, náhonovém, vůlí, stroje, mechanismu

Text:

...kde na obr. 1je zapojení servopohonů jako prostředků pro vyaczování vůlí náhonověho nechanianu se dvěma větvemí, příčeaž hnaný prostředek tohoto mechsnlsmu je znázorněn jako část kružnice předstsvující třeba ozubený vênec spojený s upínscí deskou svíslého souetruhu, jn ačkoliv stejně tak v nshrazení přímkou aůže předstsvovat i ozubený hřeben pro pohon přínočaře pohyblívého abrobkového stolurovínné frézky, na obr. za je charakteristika...

Způsob měření vnitřní napjatosti v horninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269888

Dátum: 14.05.1990

Autor: Klapetek František

MPK: G01V 11/00

Značky: způsob, vnitřní, měření, horninách, napjatosti

Text:

...snereoh, lze využít princip suparpozice jednotkovýeh zatíženi a vlastní kompenzaei provést nueeriçkou cestou jako řečení aystenu linesrníeh algebraiekýeh rovnic o třech neznamých. zde zo neznáme považujete původní napětí P., Pb. Pc, ktere vo vyäetřovanem iste existovalo před odvrtenía jádro. Jako kritériüí pF 3 Výpočet neznáných napätí uvažujeae navrat pomčrnýoh přetvoření do původního stavu před odvrtáníl. Neaěřene přetvoření v...

Řídicí systém s programovatelným počítačem obráběcího stroje, zejména svislého soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269887

Dátum: 14.05.1990

Autori: Patík Zdeněk, Dúcky Jozef, Chrastina Pavol, Straka Dušan, Krčmář Jaroslav

MPK: B23Q 15/24

Značky: soustruhů, obraběcího, zejména, počítačem, programovatelným, stroje, systém, řídící, svislého

Text:

...systému s programovatelným počítačem, prostředků osvědčených a spolehlivých, přičemž jejich zapojení a blok kontroly polohovâní příčníku jako pohyblivé částí stroje, obousměrně připojený k bloku ovládání pohybovéhoprostředku, plně automutízuje veškeré úkony spojené s programovatelným polohovánim za využití přesné nivelovoných zubů ustovovacích tyčí spojených s nepohyblivou částí stroje. íNa pľůvodních výkresech je znázorněn příklad...

Zapojení pro vyhodnocování změn videosignálu ve vybrané části obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269886

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mičánek Lubomír, Zamazal Zdeněk

MPK: G08B 7/06, H04N 17/02

Značky: vybrané, zapojení, částí, vyhodnocování, změn, obrazů, videosignálu

Text:

...prakticky úplné potlačení rušivých signálů, vznikajicích např. činností spínače, bez nutnosti používat složitých kompenzačních zapojení. Tím je jednoduše dosaženo podststného zvýšení prahové citlivosti při zachoväni stability a odolnosti vůči rušení.Na připojenêm výkrese je znázorněno blokové schéma zapojení pro vyhodnocování změn videosignélu ve vybrané části obrazu., zapojení pro vyhodnocování změn videosignálu ve vybrané části obrazu...

Inaktivovaný antigen viru slizniční choroby skotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269885

Dátum: 14.05.1990

Autori: Chlupová Lenka, Dedek Ladislav, Pšíkal Ivan, Štěpánek Jan

MPK: A61K 39/12

Značky: antigen, choroby, slizniční, skotu, inaktivovaný

Text:

...uvedených nedostatků sněřuje inaktivovaný antigen viru sliznični choroby skotu o vysoké specifitě a inunogenni účinnosti pro použití v serologické diagnostice a k imunizaci zvířat, připravitelný ze sekundární buněčné kultury telecích varlat, získané známým postupom, ínfikovánín buněk knenem CAM V~ 28, jejich znrazenín na teplotu nižší než -20 °c a rozmrazenín při teplotě v roznezí 4 °c až 20 °C za vzniku lyzátu infikovaných buněk,...

Retenční nádrž pro automatické zachycování ropných látek z hladiny tekoucích vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269884

Dátum: 14.05.1990

Autori: Knybel František, Kaminský Lubomír, Kosek Jiří

MPK: C02F 1/40

Značky: zachycování, hladiny, tekoucích, látek, automatické, retenční, nádrž, ropných

Text:

...vhodná dlnenzovat tak, aby průtok vody byl malý a relativně atálý, přičemž i vyprazdňování akumulačního prostoru pro~ ahromežčování ropných látek v předeponážní jínce lze automatizovat.Podstata vynálezu je zřejmá z přiloženého výkreau, na němž obr. 1 představuje schematický půdorysný pohled na retenční nádrž a obr. 2 je řezem A-A z obr. 1.Vodním korytem ł proudi voda, jejíž hladinu stírá norná stěne g. K boku vodního koryta 3 je přistevena...

Způsob natavování pevné kovonosné vsázky ve dvounístějové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 269883

Dátum: 14.05.1990

Autor: Adamec Karel

MPK: C21C 5/04

Značky: natavování, dvounístějové, kovonosné, způsob, vsázky, pevně, ocelářské

Text:

...železa pro ocelůrnu.uvedené nedostatky odstraňuje způsob netavování pevné kovonosné vsázky v nístêji tandenove ocelářské pece podle vynelezu, jehož podstata spočívá v tom, že před nalitinjokntőho aurového železa ss do nistěje pece vpravi lcoks a velikosti zrna 10 si20 m v množství 3,5 až 8 kg na tunu vytavsná oceli.Popsonýa způsobem se zvyšuje průsads pevné vsâzky, zejména tuhého ocelového odpadu a vyrovnávání tepelné bilsnce přisazcnýn...

Otevřený adaptační dýchací systém pro umělou plicní ventilaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 269882

Dátum: 14.05.1990

Autor: Najbrt Jiří

MPK: A61H 31/02

Značky: systém, umělou, plicní, otevřený, adaptační, dýchací, ventilací

Text:

...vřazené nejčastěji mezi spojovací hadicí łg a výdeehový ventil łg. Na obr. 2 je znázorněno schéma otevřeného adaptačního systému pro umělou plicní ventllecl, který se skládá z automatické řídící jednotky ł, k jejímuž tlakovému výstupu je přlpojen adaptační nástavec g, z tlakové spojovací hadičky g a z ínjektoru 3 otevřeného systému. Na obr. 3 je znázorněno schéma injektoru 3 otevřeného systému, který je tvořen vnějším koncem intubační trubice...

Zařízení pro měření výkonu živočichů v kompetitivní situaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 269881

Dátum: 14.05.1990

Autor: Tikal Kamil

MPK: A61B 5/10

Značky: zařízení, kompetitivní, situací, výkonu, živočichů, měření

Text:

...podlažce mimo nutnosti předchozího učení jedinec nalézst bezpečný prostor je skutečnost, že chemická latka může ovlivnit intenzitu vnímaní bolesti nebo pamet pro nalezení bezpečného místa. Nevýhodou testu plavaní pod vodou je nutnost předchozího učení živočícha uniknout z umělého ponoření po předurčené draze,což mimo časové náročnosti může vést i k jeho úhynu.uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro měření výkonu v...

Integrovaná skříň pro elektrickou výzbroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269880

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mamica Vítězslav, Langr Jaroslav, Berger Stanislav, Klimeš Květoslav, Polák Karel

MPK: H05K 5/00

Značky: elektrickou, výzbroj, integrovaná, skříň

Text:

...nosný rám A, viz obr. 3, se skládá ze dvou plochých dílčích rámů Ał, Ag, které jsou osazenyz jedné strany lehkými spínacími prístroji, napr. relé, a zadními stranami jsou spojeny. Takto vytvorený první nosný rám A je jakoce 1 ek opatřen v horní částí čtyřmi príchytkamí łł, 22, 22, 25 na prichycení k nosněmu roštu ł a ve spodní částí příohytkami gł, 53 pro spojení s jinými rámy.Druhý nosný rám Q, víz obr. 4, je plochý rám, osazený z jedná...

Přípravek k enzymovému stanovení koncentrace alkoholu v biologických tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269879

Dátum: 14.05.1990

Autori: Skurský Ladislav, Svoboda Vlastimil, Novotná Růžena, Roček Jaroslav, Andrýs Ctibor, Pechmann Vladimír

MPK: C12Q 1/32

Značky: stanovení, enzymovému, biologických, koncentrace, tekutinách, alkoholů, přípravek

Text:

...porovnaním se zkusmo zho tovendu barevnou stupnicí.Tyto různé možnosti provedení přípravku k enzymovámu stanovení koncentrace alkoholu podle vynálezu ílustrují blíže následující příklady.Souprava člnidel pro spektroíotometrlcké stanovení alkoholuAlkoholdehydrogenasa Cz koňskýchJater) 2,0, /ukat Níkotinamidadanindínuklaotid (NAD) 50.0 mg Polyvłnylalkohol 500.0 mg Pyroťosfátový tlumič o pH sgs, .n,1 M roztok 50,0 mlp~Nitroso-N-íenylanilin ...

Izolační tvářecí hmota pro vodotěsné svařovatelné fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269878

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bábek Miloslav, Skopálek Antonín, Churý Ladislav, Smělý Zdeněk

MPK: C08L 23/06, C08L 9/00

Značky: vodotěsné, izolační, hmota, fólie, svařovatelné, tvářecí

Text:

...popílek) a nastavovadel jde zejména o využití upravených druhotných surovin z pryžováho a koženého odpadu. Nového a vyššího účinku se dosáhne tím, že běžným způsobem se vyrobí nevulkanizovaná fólie a pokud se jí použije k izolačním pracím v poměrně krátké době, dá se s ní pracovat jako se snadno tvářitelným, tedy i svařovatelným termoplastickým materiálem tyto vlastnosti nevulkanizcvaných fólií, především snadnou tvarovou přizpůsobivost...

Vodný kalibrační roztok pro stanovení cholesterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269877

Dátum: 14.05.1990

Autori: Chromý Vratislav, Fischer Jiří

MPK: G01N 33/22

Značky: vodný, kalibrační, stanovení, roztok, cholesterolu

Text:

...vyžaduje až asi 15-hmot. procent desoxycholátu sodneho e je proto značné nákladná. Spolecnou nevýhodou všech vodných roztokú cholesterolu je-nebezpečí jeho oxidace a s tím spojené chyby při analyse biologických kepalin, vyvolané užitím nestálých kalibračních roztokü. Nebezpečí oxidece cholesterolu v jeho vodných roztocích se ještě dále zvyšuje pokud jsou ke zlepšení rozpustooetl užívány tanzidy, která téměř vždy obsahují jako nečistoty...

Hemostatický nevstřebatelný terapeutický plošný absorpční textilní útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 269876

Dátum: 14.05.1990

Autori: Cífková Irena, Koller Jan, Konečný Bohumil, Maryška Stanislav, Grasse Pavel

MPK: A61F 13/00

Značky: nevstřebatelný, hemostatický, textilní, absorpční, plošný, útvar, terapeuticky

Text:

...sněsí, chemicky pojeně kalandrované textilní textílie 2 přírodních nebo syntetických vláken a jejich aněsí, pleteniny ž přírodních nebo syntetických vláken a jejich snäeí, tkané textilní sítky ze syntetických vláken nebo mechanicky zpevnänć rouno ze syntetických a přírodních vlá ken nebo Jejich släsí.Henostatický textilní útvar podle vynálezu lze připravit tak, že ee textilní útvar například náčenín, natíránín nebo stříkánín opatří nánoeen...

Způsob přípravy halogenidostříbrného záznamového materiálu na papírových a polyethylenem laminovaných podložkách pro účely fotosazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269875

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vávra Miloš, Svoboda Ivan, Vykoukal Zdeněk, Foller Jan

MPK: G03C 1/14

Značky: záznamového, účely, polyethylenem, papírových, způsob, přípravy, laminovaných, materiálů, podložkách, halogenidostříbrného, fotosazby

Text:

...9 celkovým počtom uhlíkových atomů 1 nebo 2, v . o, s s. a N, přičemž v případě z, v . N, R 5 znamená alkylakupinu s celkovým počtem uhlíkovýchuotomů 1 nebo 2, hydrožyothyl, karboxymethyl a karboxyethyl, R 9 znamená vodíkový otom, alkylekupinn e celkovým počtem uhlíkových ntomů 1 neboľotogrsfickú hnlogsnidostřibrná emulze připrovená jednotgryskovým srúžsnim a separací tuhé fáze pomocí aerivdtu islo/ciny má střední velikost části...

Způsob a zařízení k provádění sérologického důkazu chlamydiových protilátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269874

Dátum: 14.05.1990

Autor: Štefánik Milan

MPK: G01N 33/53

Značky: důkazu, chlamydiových, protilátek, zařízení, způsob, sérologického, provádění

Text:

...imunofluorescenční reakce, přičemž odečítání se se provádí na dně Petriho misky. Podstata zařízení k provádění způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že zařízení je tvořeno základní deskou, na jejíž vrchní ploše je umíetěna Petriho miska, uvnitř které je vložena děrovaná matriee, opatřená vespod těsnicí podložkou, přičemž nad děrovanou matricí spočívají přitlačovací prostředky, uložené ve třmenu,připevněnám k základní desce....

Způsob přípravy suspenze při odželezňování a odmanganování vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 269873

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vlček Jiří, Brodský Artur, Kulhavý Teofil

MPK: C02F 1/64

Značky: odmanganování, zařízení, odželezňování, způsob, provádění, suspenze, přípravy

Text:

...konickýn dnom g, u ktere je délka válcově nádoby rovna 2 až 3 ndeobkdm průměru nádoby ł a v oee nádoby je umíetüno jedno nebo více tnrbínových nebo lopatkových míchadel à, přičemž průměr každého míchadla je roven 0,23 až 0,4 náeobku průměru nádoby 1.Pod nejspodnějěí míchadlo à je k jeho středu zaúetäna trubka 1 přívodu vzduchu a pod trubkou přívodu vzduchu je do konického dna 3 zaúetäna trubka 2 přívodu upravovanć vody. Do trubky 2 je...

Frézovací hlava s vyměnitelnými břitovými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269872

Dátum: 14.05.1990

Autor: Šedlbauer Antonín

MPK: B23C 5/20, B23C 5/24

Značky: vyměnitelnými, hlava, frézovací, břitovými, destičkami

Text:

...velikosti stoupdní závitu v hornín čele kazety a . Vĺtomu odpovídají průmäry 1 stoupšníoboužsonosich závitd na diferenciálním šroubu.~~ Výhodou frêzovací hlavy podle vynáleau je velmi jemne, přesně a rychlé ustavení kazot s upnutou břitoveu destičkou na frćzovací-hlavi tak., aby oetří všech břitových destiček byloĺ- v jednć radiáłní revinš s minimálním vzájomný přeeašenímv. Ustavování je možno provádot, vobou smärech. Velmi jemné...

Zařízení pro měření proudů v sítích vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269871

Dátum: 14.05.1990

Autor: Svoboda Vojtěch

MPK: G01R 19/00

Značky: proudu, zařízení, napětí, vysokého, měření, sítích

Text:

...v měřicí cívce 3 § napätí, které podle polority nabije přes vstupní diodu âl vstupní kondenzátor § 3 a přes druhou vstupní diondu §l druhý vstupní kondenzátor âia Současač se p napájecí cívco Z indukuje napětí, která je přes první, druhou, třetí a čtvrtou diodu lgg, lg. lQ§ a lgl usuärnčno a nabíjí kondenzátor lgâ. Napájecí napätí dále prochází přes onezovací odpor lgg na filtrační kondenzátor llg a na Zennrovu diodu lll, která stabiliauje...

Zařízení pro automatické uvedení mechanismů do definovaných poloh po výpadku zdrojů tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269870

Dátum: 14.05.1990

Autori: Richter Aleš, Klúčik Igor, Šenkýř Oldřich, Rameš Jiří

MPK: D01H 13/14, G05D 3/00

Značky: definovaných, vzduchu, zařízení, automatické, zdrojů, výpadku, tlakového, uvedení, mechanismu, poloh

Text:

...havárii zdrojů tlakovćho vzduchu není zajiätäna další automatická činnost komplexu jednotlivých uzlt přádelny.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro automatické uvedení meehsnismd do definovaných peloh po výpadku zdrojd.t 1 akov 6 ho vzduchu, jehož podstata epočívá v tom, že čidlo výpadku tlakovćho vzduchu je připojeno k prvnímu vstupu jednotky havarijního řízení, jejíž první výstup je připojen k druhému vstupu jednotky provozního řízení a...

Zapojení pro automatické uvedení mechanismů do definovaných poloh po výpadku zdrojů elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269869

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šenkýř Oldřich, Richter Aleš, Klúčik Igor, Remeš Jiří

MPK: D01H 13/14, G05D 3/00

Značky: zapojení, automatické, uvedení, definovaných, poloh, výpadku, mechanismu, elektrické, zdrojů, energie

Text:

...vstupu bloku akcníoh členůfzatíaco blok čidel mechanická polohy je dalo připojen k třetím vstupu jednotky havarijníhe řízení, její třetí výstup je připojen k vstupu jednotky zdlohovaná pamäti, přiäen první výstup sdloäníhe zdroje elektrická energie je připojen k druhemu vstupu jednotky havarijního řízení a druhý výstup záložníhe zdroje elektrická energie je připojen k třetínu vstupu bloku akčních členů.Výhodou takto uspeřďdsnáho řídicího...

Zapojení zařízení pro dávkování CO 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 269868

Dátum: 14.05.1990

Autori: Oplt František, Stein Karel

MPK: A61M 37/00

Značky: dávkování, zapojení, zařízení

Text:

...způsobu užití. Zvätäuje se terapeutickd iírs pouäití, zvysuje ee přesnost ddvkovdní,snižuje so na minimum možnost polkoaení tkdnü,výresnü se snižuje nůročnost ovládání. s tím i zvyšuje efektivnost s frekvence poulití.zapojení zařízení pro dívkovlníkyelíöníku uhliöitdho podle vyndlezu jo zndzorněno na připojeněm výkrese.Vstup kysliöníku uhliditdho jo přiveden přes první ventil g do tlskovd nádoby i a zároveň do tlekomäru l. Dále z tlakovł...

Zařízení pro ustavování vřeten soustružnických a jednoúčelových obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269867

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jelínek Stanislav, Srba Miroslav, Lázníček Jiří

MPK: B23Q 5/20

Značky: ustavování, vřeten, strojů, zařízení, soustružnických, obráběcích, jednoúčelových

Text:

...mechanicko hydraulickáho prvku. zvolený systém ustavování zajístí etoprocontní opakovatelnost polohy. Toto je zajiätäno speciálním tvarovým vybráním s nábihem pslohovacího kotouče a optimální funkcí polohovacího palce vo vazbä na cyklus stroje. Lamelové spojka, která slouží v určitě íázi jako pojistná, zajiätujo bezpečný chod celáho zařízení. Pohon hydromotorem přes jodnosmřrnou spojku zajistí vždy dotoěení vřoteno do äádsná polohy řez...

Těleso čerpacího ventilu Dewarovy nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269866

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zámek Miroslav, Slabý Zdeněk, Rozum Jaroslav

MPK: F17C 3/08

Značky: těleso, ventilu, nádoby, čerpacího, dewarovy

Text:

...plášte válce nebo komolćho kuäole, jehož povrchové prímky svírají e osou kuäele úhel maximálně 10 . tedy jehož tiktivní vrcholový úhel je naimd 1 n§ 2 O °, o souose s prvním täsnioím lůžkem je vytveřeno druh( täanioí lužko menäího průäru, ne mi první täenieí lužko. Je vhodná umístit täleso öerpooího ventilu Dewarovy nádoby do otŕodu dna vnljlího pláltê Devarovy nádo by, rovněž 2 toho důvodu, že při postavenő nádob nikdo nepeäníví a při...

Dělená střela s řízeným rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269865

Dátum: 14.05.1990

Autor: Libra Vlastimil

MPK: F42B 7/10, F42B 11/06

Značky: rozkladem, delená, střela, řízeným

Text:

...v něm je uzavreno jídro strely, ktorč je vyrobeno so elitiny olova o nestojnč tvrdosti s oločono ze stredovćho dílu 1 kulelovčho tvaru a čtyř obvodových segmentñ Q, ktoré jsou sholnć co do tvaru a hnotnosti. obvodov( segmenty 5 jsou k sobč navzájom tčsnč sosaseny bočními plochami §, které nohou uítnapríklad čroubový tvar nebo nohou být čiknč, v rotační tčleao,které je na jednom konci opatreno horní vdlcsvou plochou l, petrobnou pre ustavení...

Zapojení pro zvýšení ekvivalentní vzorkovací frekvence periodických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269864

Dátum: 14.05.1990

Autori: Trmač Jiří, Tůma Jindřich, Kučera Zdeněk, Pek Milan, Nejezchleba Václav

MPK: H03D 7/16

Značky: periodických, ekvivalentní, vzorkovací, zapojení, frekvence, signálu, zvýšení

Text:

...5 s výstupní evorkou 2 zapojení. Vstupní svorka l aapojoní je současně propojena přes synchronizační obvody § s druhý vstupom obvodu A přiřazení vzorku. Druhý vstup vzorkovače g je spojen s prvním-výstupom generdtoru 1 vzorkovacích impulsd, jehož druhý u výstup je propojen přes generátor § dílčíeh intervalu s třetím vstupem obvodu à přiřazení vzorku.Signál ze vstupní sverkył je vzorkován, případně převeden na číslicovć ekvivalenty, ve...

Způsob snížení objemu kaverny plynodynamického projevu v predisponovaných horninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269863

Dátum: 14.05.1990

Autor: Brožík Jindřich

MPK: G01V 1/104

Značky: projevů, horninách, kaverny, predisponovaných, způsob, objemu, snížení, plynodynamického

Text:

...dúlního díla přechodovou vrstvou,která se vyznačuje částečným porušením predisponovand horniny, prováseným čáetečnouztrátou vnitřního napětí blokovaného plynu. Jediné v oblasti pŕechodové vrstvy dochází pri prekročení llohrovy obálky l částečném porušení její struktury. čéetečným odplyněním predisponované horniny v oblasti pŕechodové vrstvy, to je poklesom vnitřního napětí. dojde k poklesu oolkového napětí pět do oblasti vymezené touto...

Perforovací nástroj pro řádkovou perforaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 269862

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pohorský Miroslav, Rumler Jiří, Novák Stanislav

MPK: B26F 1/24

Značky: řádkovou, perforaci, perforovací, nástroj

Text:

...Stŕiiná čela všech perrorovacích jehel jsou plochá a kolsd k podólnő ose pertorovacích jehel. Rosdíl manuální a minimální délky perforovacích jehel je dín konstrukcí perforovacího stroje. a to výškou perrorovacího sdvihu stroje tak, aby v horní poloae sdvihu byly nejdellí pertorovací jehly zasunuty do vedení hřebene tak, aby neaasahovaly do naklldacího prostoru ndstroje. V dolní poloze sdvihu stroje musí najkratší pertorovaoí jehly sajiätovat...

Zařízení pro štěrbinový osev pastvin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269861

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schlossbauer Vladimír, Dolejší Emil, Tměj Ladislav, Síla Jan, Bureš Karel

MPK: A01C 7/20

Značky: pastvin, štěrbinový, zařízení

Text:

...zej» sena hlavní převodovka je obouetraně rovnomerné zatíłena.Zařízení pro stěrbinový osev pastvin podle vynález je znázorněno v příkladnés provedení na výkresech, kde na obr. 1 je achesaticky znázorněn boční pohled bez napojenćho traktoru, na obr. 2 je pohled shore na hlavní převodovku v řezu a rozveděcí křídel s výkyvnýni pracovníai jednotkami v pohledu a s jednou v řezu, na obr 3 je pohled z předu na jednu polovina zařízení se...

Způsob hydrochemické přípravy a těžby uranových ložisek při současném použití hornického způsobu jejich dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269860

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kulhánek Jaromír, Pazdírek Otakar, Václavík Břetislav, Bernát Vincent, Doležel Milan, Fiedler Jiří

MPK: E21C 41/06

Značky: těžby, hornického, způsob, současném, uranových, způsobu, použití, dobývání, ložisek, jejich, hydrochemické, přípravy

Text:

...a unołněno poulití progresivních aetod pro intenzitikacihydŕochenicke těäby jako jsou extrakce, ohřev roztokú apod.Významnou výhodu navrlenćho způsobu je nutno spatřovat i v oblasti ochrany životního prostředí z důvodu niniaalního ovlivnční povrchu těłební činnosti.uplatnění hydrocheeického způsob těžby dle vynález dále umožňuje rozšíření horsieké těžby saěres ke stávající oblasti. těžby hydroohelickě. Havržený způsob taká racionálně využívá...

Způsob přechodného uskladnění lázně roztaveného hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269859

Dátum: 14.05.1990

Autori: Staněk Boris, Šafl Pavel, Staněk Milan, Peřina Petr, Váňa Pavel

MPK: C01D 1/04

Značky: uskladnění, roztaveného, hydroxidů, lázně, přechodného, způsob

Text:

...dní, s denní dsporou energie 5 až 15 tisícjgfh, CS 269 859 B 1K snížení celkových časových ztrát příepívá taká skutečnost, že při. přechodněn usklednění roztavená lázně se jeden až dva dny před přečerpánín taveninová lázeň pozvolna ohřeje na vyšší požadovanou neho provozní teplotu a při moznosti zpětnáho přečerpání ee zároveň a ožností příaáho přechodu do provozních podnínek dále zkrátí doba pŕípravy taveninovd lázně k provozu.Při přechodná...

Diagonální cívkové vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269858

Dátum: 14.05.1990

Autor: Chrištof Rudolf

MPK: H01F 5/02

Značky: diagonální, vinutí, cívkové

Text:

...konec 1 vinuti mohou se nachdzet bud vnč. nebo uvnitř vinuti. Na obr. 2 je jak začítek Q vinuti, tak i konec 1 vinuti uspořádán uvnitř vinutí.Na obr. 3 a je znázornčno diagonální civkovl vinutí slolend z vrstev l plochých vodičů, u kterého je prvni vrstva l tvořena jediný závitea plochćho vodiče a je navinuta na klinovea prstenci g upravenőa u prvního tlačnłho kruhu a na začátku civh. Počet plochých vodičů ve vrstvách l postupu vardstá a do...

Obrážecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269857

Dátum: 14.05.1990

Autor: Lichtneger Josef

MPK: B23D 1/08

Značky: obrážecí, zařízení

Text:

...časti nołovou hlavou g s nolem g. Ve vúlci smykadla 1 je umíetěn staciondrní rozvadöcí píet u, který je pevne spojen s prizmztickým vedením á. K euportu 2 je pripojene klićka LL bočního ručního posuvu a klička 12 svislőho ručního posuvu. lezi łebry prizmatickeho vedení g je uloien meohanisms l pro autonetickó ovládání vodorovneho posuvn vlavo anebo vpravo. V níetê uložení etacionárního rozvedöcího píetu 1,2 do prizmatiokeho vedení g je...

Zařízení pro štěrbinový osev pastvin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269856

Dátum: 14.05.1990

Autori: Síla Jan, Tměj Ladislav, Dolejší Emil, Bureš Karel

MPK: A01B 49/06

Značky: zařízení, štěrbinový, pastvin

Text:

...volneho prostoru pro výsev semeno. Souviele stěne přední náběänć rozhrnovací V hrany vylučuje případně ucpání prostoru mezi secí hotkou a semenovodem.Podle provedení vide uvedeného zařízení je doeałeno zlepšení v přikrytí, respektive zahrnutí semene zeminou. Ze výsevnýei semenovody e secími bozkami je po cele eíři stroje upreven kryt, uchycenj svou horní částí na čepecb rámu zařízení, přičemž svou spodní částí je vlečen po zeei. Tento kryt...

Zapojení obvodu pro vytvoření značek horních úvratí pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269855

Dátum: 14.05.1990

Autor: Dušek Pravoslav

MPK: G01L 23/30

Značky: horních, zapojení, úvrati, vytvoření, pístů, obvodů, značek

Text:

...vstupy děliče ł kmitočtu patnácti a synchronního binárního čítače g jsou připojeny na druhý nulovací vstup łł zapojení obvodu. Výstupy synchronního binárního čítače g jsou propojeny s nejnižěími adresovými vstupy paměti Q PROM. Vyšší adresové vstupy paměti A jsou spojeny s výstupy prvního prepínače 2. Výstupy paměti 1 PROM jsou spojeny se vstupy pamětového registru Q a zároveň se vstupy dekodáru 1, jehož výstupy jsou připojeny na druhy...

Zařízení k zabránění poškození zásobníku nástrojů a obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269854

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hlava Jaroslav

MPK: B23Q 3/155

Značky: zařízení, poškození, nástrojů, zásobníku, stroje, zabránění, obraběcího

Text:

...ůatrojím pro výměnu nástrojů je připevněn držák, na jehož boční straně je kyvně ulozene dvouraaenná páka, jejíž jedno rameno je spojene s kladkou. opřenou o talíř zásobníku a druhá rameno je umístěno mezi. dva spínače, je jsou pevne uclxvceny na drum.Řešenín podle vynálezu se .zabráni polkození zásobníku nástrojů i. obrdběoího stroje.Na výkresu je znázorněn príklad provedení zařízení podle vynáiezu.ralíř 1 zásobníku. opatřený po obvodu...

Koncový prvek měřicích šňůr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269853

Dátum: 14.05.1990

Autor: Doskočil Zdeněk

MPK: H01B 7/00

Značky: měřicích, prvek, koncový, šnúr

Text:

...tölo měřicí části z eloktrovodného materiálu. Ne Jeho jednom čele jďvytvořen přípojný bod pro připojení přívodního vodiče. Podstatou vynúlezu je, že ke druhemu öelu tůls měřicí části Je v izolsöním tłless pevnä a elektricky vodivä připojens aktivní část müřioí části z tepelnä zpraoovsnó oceli. Aktivní öást prochází zúženou částí izcloöního tilesa a je vyvedenetohoto izolečního tälese, kde je vytvořena do ostrého hrotu Jehlovitőho...