Archív za 1990 rok

Strana 54

Způsob úpravy technologie impregnačních fenolických rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269932

Dátum: 14.05.1990

Autori: Milichovská Svatava, Starý Stanislav, Smrčka Jindřich, Adamovský Zdeněk

MPK: C08G 8/10

Značky: fenolických, technológie, rezolu, úpravy, impregnačních, způsob

Text:

...reaktoru, takže reaktor není třeba čiatit. Při praktickom provedení patentových piíkladů však bylo zjíštěno, že l při tomto způsobu přípravy krusta vzniká, i když v menším množství.Výše uvedená nedostatky v podstatné míre odstraňuje predložený vynález, jehož preamětem je způsob úpravy technologie lmprognećních fcnolickýoh rezolů pripravených z fenolú,alkyltenolů, reakčníoh produktů íenolú nebo vysokoprocantního meta-krezolu a přírodních...

Mikroskop se zjednodušeným dvojitým řádkováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269931

Dátum: 14.05.1990

Autori: Malý Miroslav, Hadravský Milan, Petráň Mojmír

MPK: H04N 3/04, G02B 21/04, H01J 37/256...

Značky: dvojitým, zjednodušeným, mikroskop, řádkováním

Text:

...zobrazení od plochy neopotřená zrcadlící úpravou od žádoucího odrazu od plochy opatřené zrcadlící úpravou.Pro tento druh mlkroskopů je nezbytné používat Nípkowův kotouč s otvory rozloženými. po rovině kotouče tak, že každý z otvoru v osvětlovací rovine odpovídá otvoru ležícímu v obrazové rovine. Jen dokonalou souměrností podle středu otáčení Nipkowova kotouče lze dosáhnout dokonalého překrytí obou otvoru a následně potom ztotožnění...

Mikroskop se zjednodušeným dvojitým řádkováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269930

Dátum: 14.05.1990

Autori: Poláček Jiří, Petráň Mojmír, Hadravský Milan, Malý Miroslav

MPK: H01J 37/256, H04N 3/04, G02B 21/04...

Značky: dvojitým, mikroskop, zjednodušeným, řádkováním

Text:

...potom ztotožnění osvětlovaného s pozorovaným.Podmínkou pro ztotožnění je dokonalá seřízení soustavy pro rozdvojení světla, jakož i rovnoběžnosti optické osvětlovací cesty a optické obrazové cesty s osou otáčení Nipkowova kotouča.Mikroskop se zjednodušeným řádkováním podla vynáiszu odstraňuje výše uvedené nedostat ky u kterého tádkování je řešeno Nipkouovým kotoučen, jehož kotouč je opatřen množínou zrcadlioíoh ploěek uspořádaných na...

Způsob izolace avidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269929

Dátum: 14.05.1990

Autori: Karásková Hana, Cakl František, Navrátil Jiří, Míková Kamila, Plachá Bohuslava, Aussenbergová Marcela

MPK: A61K 37/02

Značky: izolace, avidinu, způsob

Text:

...pro detekoi proteínu 4 nukleových kyselín. Aplikace systému avidin - bíotin představuje v současné době jeden 2 nejetaktivnêjších poetupů v detekčni fázi analýzy v tzv. imunochemic kých analytlckýoh metodách se značenými molekulami. Použitím této metody lze zásadním zpieobmozwñttcälivost běžně používaného enzymolmunologickáho testu (ELISA) a vyrovnat se metodám využívajícím ízotopové značení (RIA) s výhodou podstatne větší stability...

Způsob fotometrického stanovení chloridů difenylkarbazonem v přítomnosti hydrogensulfidické nebo sulfidické skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269928

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: G01N 21/27

Značky: stanovení, přítomnosti, skupiny, hydrogensulfidické, fotometrického, chloridů, sulfidické, způsob, difenylkarbazonem

Text:

...hydrolýze vizmutité soli. protože analyzovaná vzorky vody mají obvykle neutrá 1 nLPrídavek tohoto směsněho roztoku nezabraňuje možnosti použít extrakce výsledného barevného komplexu do chloroformu nebo chloridu uhličitého. Přídavek kyseliny vinné však snižuje zabarvení komplexu o 30 až 40 . Výhodou postupu podle vynálezu je vysoká citlivost stanovení - ve vodné tázi 5 až 10059 Ci/50 ml, v organické fázi 0,5 až 25 g cl/50 ml,aníž by se...

Ocel pro nože strojních nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269927

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bučková Vlasta, Zemánek Miroslav, Jurok Václav, Sládek Otakar, Tichý Jiří, Pavelka Oldřich

MPK: C22C 38/44

Značky: nože, strojních, nůžek

Text:

...1 S vanadem, vše udáno v procentech hmothosti.Nákladnost těchto nástrojových oceli odstraňuje ocel pro nože strojních núžek, určených pro dělení hutniho materiálu za tepla i za studena, s hmotnostním obsahem uhliku od 0,55 do 0,55 I, max. do 0,030 stry a fosforu podle vynálezu, jehož podstatou je, že kromě železa, obvyklých nečistot a dcprovadných stopových prvků obsahuje 0,40 až 0,60 5 manqanu, 0,20 až 0,40 8 kžemiku, 1,6 až 2 8 niklu,...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové a etylendiglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269926

Dátum: 14.05.1990

Autori: Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Veselý Václav, Rylek Milan, Čermák Ján

MPK: C07C 69/54

Značky: dělení, 2-hydroxyetoxyetylesteru, kyseliny, způsob, metakrylové, etylendiglykolu, kontinuálního

Text:

...spojí s původním vodným roztokem monoesteru I a etylendiglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtokú původního vodného roztoku a organického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou 121,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110.Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetoxyetylesteru...

Zařízení pro dávkování taveniny plastu ve vstřikovacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 269925

Dátum: 14.05.1990

Autori: Palacký Jiří, Hlaváč Josef

MPK: B29C 45/18

Značky: vstřikovacím, dávkování, zařízení, stroji, taveniny, plastů

Text:

...válce i je koncovka trysky 5 vytažena z dosahu dráhy písťu 7 a výtokový otvor trysky 5 je uzavřen stěnou svis 1 é~ ho vstřikovacího válce S.Při. pohybu pístul a svislého vstžikovacího válce 5 během vstřikování dojde ke změně vzájemné polohy mezi šoupátkovým uzávěrem i s koncovkou trysky 5. Vtokovâ dráha taveniny přitom zůstává uzavřena.Ve výhodném provedení je zařízení pro dávkování taveniny plastu provedeno tak, že plastifikační...

Zařízení k přípravě hmot pro výrobu živičných emulsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269924

Dátum: 14.05.1990

MPK: B01F 13/00

Značky: zařízení, přípravě, živičných, emulsí, výrobu

Text:

...živice 5 emulgátorem. Zvyšuje vyrobené množství emulse při stejném instalovaném výrobním výkonu emulgačního zařízení proti současnému stavu, protože odstraňuje přestávky na příprsvu vodní fáze a živice s emulgátorem. Odstraňuje použití regulačních dávkovačů s nepřerušovaným dávkováním se složitými regulačními, vyhodnocovacími a kontrolními zařízeními. využívá mnohonásobněmenší nádrže a výhody jejich umístění přímo nad emulgačním zařízením bez...

Zařízení k výrobě živičných emulsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269923

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vašák Jiří, Vařílek Bohuslav

MPK: B01F 13/00

Značky: výrobe, zařízení, emulsí, živičných

Text:

...podstatou je,že ve výtoku z odstředívého čerpadla nebo v připojeném výtokovém potrubí je škrticí kohout.Toto uspořádání zařízení zajiščuje zaplnění odstředivého čerpadla seřízením škrticího kohoutu tak, že je odváděno stejné množství emulse jako přiváděné množství živice a vody 5 chemikaliemi. Tím se zamezuje vznikání pěny při emulgaci, protože odstředivé čerpadlo je zcela zaplněno. Podstatné omezuje při äkladování emulse v zásobníku...

Aerokinetický žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 269922

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bok Karel, Zeman Miroslav, Vávra Alois

MPK: B65G 53/20, B65G 53/16

Značky: aerokinetický, žľab

Text:

...daným požadovanou šířkou štěrbin a tlouščkou plechu, z něho jsou destičky vyrobeny, a s přesahem, zajištujícím spolehlivá nasměrování vystupujíoího vzdušného proudu je dostatečně tuhým celkem.Příklad provedení dna aerokínetíckého žlabu podle vynálezu je znázorněn na výkresu. Na obr. 1 je v axonometríckém pohledu znázorněna jedna z destíček, z nichžje složeno dno aerokinetickýho žlabu, na obr. 2 podélný řez destičky prvního provedení, na obr....

Zařízení na lokalizaci meziokruhové netěsnosti v teplosměnných prvcích parního generátoru typu VVER přii odstávce bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269921

Dátum: 14.05.1990

Autori: Matal Oldřich, Fabián Stanislav, Holý František, Klinga Josef

MPK: G01M 3/26

Značky: přii, bloků, netěsnosti, meziokruhové, lokalizaci, teplosměnných, odstávce, zařízení, parního, prvcích, generátoru

Text:

...položeném prostoru, který je vytvořen spodním hrdlem primárního kolektoru a povrchem nafouknutého vaku.Výhody zařízení podle vynálezu jsou, že vylučuje nutnost použití cizí látky a pracuje jen s vodou a plyny, které jsou technologickými nebo pracovními látkami používanými a povolenými pro primární a sekundární stranu parního generátoru na blocích jaderné elektrárny typu VVĽR Dále spojuje vlastnosti vizuálního, dàlkového pozorovaní a...

Převodová skříň vrátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269920

Dátum: 14.05.1990

Autor: Medek Lubomír

MPK: E21C 29/16

Značky: skříň, převodová, vrátků

Text:

...Je pohůnän neznâzornäný buben nútia hřídelí 3. Ne výstupní hřídel 3 Je přes spoJcveoí prvek go, vprvnín příkledő provedení vytvorený Jeko ozubene epoJke Lg, uložená po Jedni etrenť tezi kotouöem a s Inekem 22 e po druhá strenö prckluzovou spoJkou 33 s zubcvou spoJkou 31 g, uehyoen brzdovy kotouö g brzdy 3 e brzdov-ým obloäením 1 L. Brzdový kotouö 33 Je posuvnl uloäen mezi pohyblivou čistí )1 brzdy 1 e víkem 13. Y nehybnó části n brzdy 1 Je...

Zapojení generátoru průběhu se synchronním řadičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269919

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mareš Josef, Kožina Zbyněk, Kaprálek Alexandr, Brázdil Jaroslav, Růžička Ivo, Šnévajs Ivo

MPK: H03K 3/72

Značky: průběhu, generátoru, řadičem, zapojení, synchronním

Text:

...tom,žo řídící signály řadíöe jsou p 1 ně sy-nohronní s generovaný-m průběhem.Příklsd zapojení podle vynâlozu jo na výkresu, ktorý znázorňuje blokové schémačítač 3 jo svým sáríovým vstupom 21 spoje s výstupom 1 g gsnorňtoru l obdélníkověho průběhu s paralelní výstupom g so vstupom 1 L transfer-náteru 1 kődu průběhu s současně je připojen no vstup lil tronsformâtoru Lg kődu řízení. Výstup 33 transfer-náteru 1 kódu průběhu jo spojen se vstupois...

Zapojení pro rozbor televizního obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269918

Dátum: 14.05.1990

Autori: Čmejla Petr, Balhar Vladimír

MPK: H04N 5/30, G01R 23/165, G01N 23/06...

Značky: televizního, obrazů, rozbor, zapojení

Text:

...snslyzâtcru g. Přitom je ve rrekvenčním anslyzátoru g do každého frokvenčního kanálu płnn vřszen mezi filtr 5 a druhý usměrůovaö 1 druhý spínač Q e všem frekvenönín kunálům Ěudà je předřazen třetí spínač lg. Ovládací vstupy druhého spínač 6 a třetího spínače 1 § jsou připojeny ke vstupu B 1 druhého řídioího signálu. Výstup gg prvního řídicího signálu řídioího bloku g je spojen se vstupem Q prvního řídicího signálu frekvenöního nnalyzátoru I...

Způsob nepřímého spektrofotometrického stanovení chloridů ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 269917

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bajger Zdeněk

MPK: G01N 21/78

Značky: způsob, spektrofotometrického, nepřímého, vodě, stanovení, chloridů

Text:

...stanovení uhloridů ve vodä sfobsahem nejvýše 0,2 g ohloridovýoh iontů na 1 litr vzorku, za použití, difenyl-karbazonu s rtuľznatýoh iontů, jehož podstata spočívâ. v tom, že na 100 m 1 vzorku vody ee přidá 2 až 10 ml öinidla obsahnjíoího 0,005 až 0,2 hmot. dusičnanu rtutnatâho,0,02 až 0,08 f hmot. kyseliny dusiönó a 5 až 15 f hmot. vody a doplní ethanolem na výsledný poměr 10 z 1, dále se prevode nejménö 5 minntová výdrž nutná k...

Monokrystalický scintilátor pro detekci sekundárních elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269916

Dátum: 14.05.1990

Autori: Autrata Rudolf, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Mejzlík Jiří

MPK: H01J 37/28

Značky: scintilátor, sekundárních, elektronů, detekci, monokrystalický

Text:

...nebo horní podstsva komolého kužele Je pokryta kyslični kam oíniöitým s Lnditým uvedené tlouätky s zkosenâ stěny komolého kužele Jsou pokrytý hliníkem uvedené tlouäłky či naopak.Honokrystalický sointilátor ve tvaru kužele, případně ve tvaru komolého kužele dosahuje J až 5 ti násobnä vyšší světelný výtěžek v požndovaném moru vůči dosevadní plenparalelní kruhové scrlntilsöní desoe. zvýšenou odrnzivostí světla od zkosených stěn kužele směrem k...

Způsob výroby extrudovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269915

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tarínek Martin, Albrecht Jaroslav

MPK: A21D 8/00

Značky: extrudovaných, výroby, výrobků, způsob

Text:

...javí jako nedcstatečné.Nevýhody uvedených způsobů využití, popřípedä zpracování obchodnä nerenlizovaného chleba jsou odstraněny tím, že se žítný nebo žitnopäeničmý ohléb rozdrtí, ueuäí na vlhkost nižší než 15 f, rozemele na jemnou granulaoi a připraví ee smäs obsahující 75 až 90 takto připravenőho chleba a 10 až 25 látek enižujících stupeň expanze äkrobovýoh a bílkovinnýoh komponent, například obilnýchýotrub, drcsněho kmínu, soli,...

Sestava pro zobrazování

Načítavanie...

Číslo patentu: 269914

Dátum: 14.05.1990

Autori: Michálek Pavel, Macák Jiří

MPK: H05K 13/04

Značky: zobrazování, sestava

Text:

...roštu mozaiky k sobě přes kušelovő segmenty pomocí kuželové podložky, kezetovő matice a iz-cultu, na obr. 3 de v řezu A-A vidět zaeunutí krytek do roštu mozaiky,na obr. ĺl je v nás-you roit mozaiky, kde Jsou zobrazeny bušky, do kterých se zasouvá krytka, ve středu stän e v rozích Jsou kuželovć segmenty pre spodovćní roätů mozaiky k sobě,na obr. 5 Jsou v řezu 0-0 zobrazeny( vybraní pro zajištění krytek, na obr. 6 Je rošt mozaiky...

Přípravek pro šroubování součástí s manipulačními otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269913

Dátum: 14.05.1990

Autor: Černý Roman

MPK: B25B 13/54

Značky: přípravek, šroubováni, manipulačními, součástí, otvory

Text:

...vsunuty elementy f obdémíkového průřezu, jehož delší rozměr je rovnoběžný s osou otáčení příprevmz, vytvořené s výhodou z pásová oceli. Jeden konec elementů i Je vždy rozäířen e opat-řez kolíkem i. Na povrchu elementů ĺł Je vyzneöena stupnice cejohovená hodnotami rozteče manipulsčníoh otvorů šroubovanýoh součástí v ilimetrech. V držák 2 je fixeční šroub á.Příprava příprevku ke iroubování Je následující Po zjištění nebo měření rozteče me...

Prostředek k protiexhalátovému očkování popelovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269912

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vegricht František, Coufal Josef, Dáňa Ivan

MPK: C10L 10/00

Značky: popelovín, protiexhalátovému, prostředek, očkování

Text:

...Tím dojde í ks snížení pevnosti popelovin proJ-mjíoí se mimo Jiné i zlepšením rozpodování pevnć rám popelcvinoVe svém důsledku toto usnesení průsobí systómovč ne celý spelovscí trakt kotle, nebot neJenom snižuje emise oxidů síry, ale snižuje i ztráty v přestupu teple snížením koeficientu usnesení teplosmönných plech pcpelovínsmi zo strany spelin. snížené mechanická pevnoet popelovin usnądčuje öistäní moderními metodsmi, ncpříklsd působení...

Způsob otopu sklářských tavicích pecí plynným palivem a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269911

Dátum: 14.05.1990

Autori: Grossmann Arnošt, Dušátko Petr, Hofreitr Milan, Nejepínský Jiří

MPK: C03B 5/16

Značky: sklářských, provádění, způsobu, pecí, tavicích, otopu, palivem, plynným, zařízení, způsob

Text:

...plyn-u, respektive plameno na hladinu sklovimy nebo na vnitřní povrch vyzdívky sklářské taviei pece. Také zvětšuje po rovrch kontaktu paliva ee vzduchom a zejištuje lepší promísení paliva se spalovacím vzduchem,a tím i dokcnelejäí vyhoření plynu v prostoru na sklovinou, protože spalování ve sklâřských tavicích peoíoh probíhá vždy při určitém přebytku spalovecího vzduchu a za dokonalé spalování lze považovat situaci, při ktoré palivo v danom...

Způsob regulace záznamových proudů magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 269910

Dátum: 14.05.1990

Autor: Jelínek Zdeněk

MPK: G01R 33/00, G11B 27/36

Značky: regulace, způsob, magnetických, záznamových, proudu

Text:

...v požadevaném vzájenněm poměru úrovní a úrovně záznamových proudů magueticwch hlav o měrných knitočtech v superpozioi se současně regulují pouze jedním regulační prvkem při zachovaní vzájomného poměru úrovní záznamových proudů magnetických hlav o měrných kmitočtech v celém regulačním rozsahu.Výhodou způsobu regulace záznamových proudů magnetických hlav je to, že jedním regulačním prvkom lze nastavit spolu se všemi měrnými signály o...

Způsob přípravy N-fenylmaleamových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269909

Dátum: 14.05.1990

Autori: Matouš Vladimír, Kroupa Jaroslav, Podstata Jiří, Konečný Dušan

MPK: C07C 125/00

Značky: kyselin, způsob, přípravy, n-fenylmaleamových

Text:

...produktu z roztoku ve formě větších dobře filtrovatelných krystalků. Některé z použitých aminů Jsou ve vodném prostředí velmi málo rozpustné. V tom případě je nutno jich použít ve formě vodné suspenze nebo emulze, kterou lze snadno příprnvít pomocí běžných tenzidů ne bo smáčedel.llaleinanhydrid lze do reakce vnášet přímo v pevné fázi ve formě komerčné dodávaných lístku. Postup vyžaduje ovšem dobrá míchání, například vrtulovým...

Upínací systém příklepového mechanizovaného ručního nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269908

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hlávka Květoslav, Brosch Walter, Chvojka Zdeněk

MPK: B23B 29/04, B25D 17/28

Značky: upínací, příklepového, systém, mechanizovaného, nářadí, ručního

Text:

...kinetícké energie přenosem od příklepového mechanismu. Navíc ae tímto řešením odstraňuje protáčení stopek v upínači působením přetí žení.Příklad provedení upínacího systému podle vynálezu je uveden na výkreseoh, kde na obr. I je znázorněn řez vřetenem meohanizovaného nástroje, na obr. 2 řez rovinou A ~ A z obr. 1, na obr. 3 pohled na stopku nástroje, případně stopku redukčního členu s výstřednou unášecí válcovou plochou, na obr. 4 pohled na...

Způsob tváření kovů za použití vláknitých clon

Načítavanie...

Číslo patentu: 269907

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šedivec Jan, Malůšek Antonín

MPK: B21J 1/06

Značky: vláknitých, kovů, způsob, tváření, použití

Text:

...vodivost materiálu clony ,je menší nez Ä Ě 0,40 VII-JK, . clona .je zmístěna kolem tvářenáho polotovaru ve vzdálenosti 0,1 m až 1,5 m, potom probíhá výdrž před tvářením v rozmezí 20 vteřin až 40 minut s následným tvářením. .Uvedená prodlevy při použití vláknitá clony s nižší tepelnou vodivostí než Ä Š 0,40 WmAK vyrovnívejí teplotu mezi povrchem a středem polotovaru nebo ingotu, ale i v různých částech povrchu ingotu. To má za následek...

Zařízení pro sledování frekvence a intenzity zdvihacích pohybů živočicha

Načítavanie...

Číslo patentu: 269906

Dátum: 14.05.1990

Autor: Tikal Kamil

MPK: A61B 5/10

Značky: frekvence, zdvihacích, zařízení, pohybu, intenzity, živočicha, sledování

Text:

...tekutiny, případně vypnutí bolestivá stimulace.Uvedené nedostatky odstraňuJe zařízení pro sledování frekvence s intenzity zdvíhacích pohybů živočicha, tvorená válcovou. nádobou, v níž Je suvně umístěna užší nádoba,podle vynalezu. Jeho podstata spočívá v tom, že užäí nádoba Je opatřsna víkem s rigidní trubicí, propoJenou ohebnou trubicí s nádrží na tekutinu, opatřenou výpustnín kohoutem. Podle výhodného provedení Je dno válcová nádoby...

Způsob substituční chlorace nenasycených alifatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269905

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schejbal Ivo, Čáp Miloslav, Henke Heřman, Hyngar Karel

MPK: C07C 17/10

Značky: chlorace, uhlovodíku, nenasycených, způsob, alifatických, substituční

Text:

...řeší způsob aubstituční ohlorsce nenasycenách alifatických uhlovodíků, vyuäívsjící oyklonovó sněěovüní reagujících složek pri teplotách 350 až 550 °c a tlaku 130 až 300 kPa podle vynálezu tak, že se cyklonové radiální proudění reakční směsi následně ueněrní na proudění sxiální z výhodou do 1/3 doby prodlení reakční směsi v reaktoru, přičemž vzdálenost tangenciálních vstupu reagujících složek od počátku reakčního prostoru je Ieněí než polovina...

Způsob separace enzymu cyklodextrin glukosyltransferázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269904

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gottvaldová Maria, Hrabová Hana, Šillinger Vladimír, Kučera Jiří

MPK: C12N 9/10

Značky: cyklodextrin, enzymů, separace, způsob, glukosyltransferázy

Text:

...nebo modifikovaným škrobem při teplote 0 až 25 °C a pH 5,0 až 8,5 na dobu 1 až 4 hodiny a po promytí škrobu a enzymemvodou ae škrob inkubuJe ve vodě při teplote 40 až 60 °c ke ztekucení škrobu a získání eh- .zymoveho konoeatrútú, přičemž obě operace mohou být provedeny Jak vsádkově, tak i v průtokuPo ztekuoení äkrobu uvedeným postupom Je získán enzymový koncentrát, neobeahující žádná další enzymy a stabilizovaný hydrolrzútem škrobu.Výhodou...

Způsob přípravy 6-chlor-3-nitrobenzoové kyseliny technické kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: 269903

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kaláb Jiří, Kalhousová Marta

MPK: C07C 79/46

Značky: přípravy, 6-chlor-3-nitrobenzoové, způsob, technické, kvality, kyseliny

Text:

...příklady iluatmjí provedení podle vynálezu.Do Kellerovy banky opatřená hrsblovým níchadlen, teploměr-em, zpětnýn chladičem a odměrnouqąálevkou bylo za. níchání předloženo 94,3 8 deetilované vody k rogulaci hodnoty DS na 4,5 a dále po částech vneseno za chlazení 600 g 96 B 2504 tak, aby teplota nepřeatoupila 50 °C. Potom bylo za intenzivního níchání předloženo a suspendováno 78,3 g z-chlorbenzoové kyseliny. Po 30 minutovém...

Zapojení přerušovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269902

Dátum: 14.05.1990

Autori: Haas Karel, Dolejší Zdeněk, Kudrnovský Miroslav

MPK: G06F 3/00

Značky: přerušovacího, zapojení, obvodů

Text:

...obvodu g, Jehož dnzhý vstup gg Je připoJen ke čtvrte svorce gi s Jeho výstup g Je připoJen k prvním vstupu § 1 druhého obvodu Q HARD, Jehož druhý vstup §g Je připoJen k výstupu z třetího obvodu 1 NAND s Jehož třetí vstup g Je připoJen k pátá svoroe 92 s k prvním vstupu il druhého obvodu i AND,Jehož druhý vstup łg Je připoJen k výstupu § 1 druhého obvodu g NAND s k äesté svorce gg. Výstup 5 druhého obvodu 5 AND Je připoJen k sedná svorce...

Trubkový meandr teplosměnného patra krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269901

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C23F 1/02

Značky: meandr, patra, teplosměnného, krystalizátoru, trubkový

Text:

...rovno zhruba trojnáeobku průměru trubek. To vede k tomu, že v kruhovén prdřezu krystelizátoru lze dosáhnout zabudovéní jen určité velikosti teplosuěnná plochy. z procesné-technologického hlediska je tato velikost nepostačxxjící.Uvedené nedostatlq odstraňuje trubkový meandr teploasětmého petra krystslizátoru podle vynálezu, jeho podstata spočívá v ton, že spojovací trubkově oblouky, spojující sousední přínálvíseky, Iají etředový úhel větší...

Spojka pro laboratorní a technické sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269900

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mindl Jaromír, Havránek Petr

MPK: F16L 49/00

Značky: technické, laboratorní, spojka

Text:

...ke třeba speciální matrice. Úvedené nedostatky podstatně snižuje spojka trubic opatřených zábrusy a převlečnou matioí pro 1 aboratorní a technické sklo podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že prvníspojovací trubice je na syám konci opatřena soustředným kroužkem, na kterém je zá~ vit. Soustředný krpužek je pevne spojen s jedním nebo dvěma konci první spojovací trubice. Hlavní účinek spočívá v jednoduchosti provedení, vyšší pružnosti e...

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod, zejména z malých zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269899

Dátum: 14.05.1990

Autor: Heřman Antonín

MPK: C02F 3/14, C02F 3/00

Značky: čištění, odpadních, zejména, biologické, zařízení, malých, zdrojů

Text:

...vod ze septlku sestává ze dvou na sebe vzájemné navazujících částí a sice z vlastní čistírny g a celoplastováho septiku łg odpadních vod.Ělstírne g sestává z přívodního zařízení 2 odpadní vody a hnacího hřídele 3, na kterém jsou v sérii uloženy bíodisky 2. Přívodní zařízení 2 tvoří nekonečný korečkový dopravník lg, vedený přes tažné kolo Q pevně osazené ne konci hnacího hřídele 3, společně s 1 h 1 odisky.Délka korečkovéhodopravníku łg je...

Způsob odvádění brýdové páry z odplyňovacího zařízení napájecí vody generátorů páry a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269898

Dátum: 14.05.1990

Autor: Votruba Vladimír

MPK: F16T 1/12

Značky: zařízení, způsobu, generátoru, tohoto, brýdové, způsob, provádění, odplyňovacího, napájecí, páry, odvádění

Text:

...způsobu,kdy regulace odváděného množství brýdové páry byla prováděna ručné, podle individuálního názoru obsluhujícího personálu. Výhodné je taká umístění prstence na horní dno nádoby. Brýdová pára opouštäjící zařízení kondenzuje. Prstenec zabraňuje stékání vzniklého kondenzátu po vnějším povrchu zařízení, umožňuje jeho zaohycení a odvedení.Príkladný způsob a zařízení podle vynálezu bude v dalším popsán pomocí výkresu, znázorňujícího...

Zařízení pro spřádání staplových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269897

Dátum: 14.05.1990

Autor: Popel Jiří

MPK: D01H 1/135

Značky: spřádání, vláken, staplových, zařízení

Text:

...upraven na rotujících prvcích uložených na ložiscích chycených v rotačním tělase spŕádacího ústrojí lg, je velmi jednoduše zajištěno, aby koncová část lg šikmého dopravního kanálu l sprádacího ústrojí rotovala souhlasně a se stejnou kruhovou frekvencí jako pro vzduch propustný nosič vláken ll. Pro vzduch propustný nosič vláken gg je zároveň situován tak, aby se pohyboval při svém obíhání ve směru šípky ll napříč výstupu 2 koncovéčásti gr...

Fréza s vloženými noži pro obrábění dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269896

Dátum: 14.05.1990

Autor: Fontén Jiří

MPK: B27G 13/08, B27G 13/12

Značky: fréza, obrábění, vloženými, noži, dřeva

Text:

...je před rezným nožem upevněn paeivní nůž přední z tepelne vodiveho kovu, například mědi, přičemž tenký řezný nůž je na svém vnitřním konci opatřen vybráním ve tvaru U s dosedací hranou a v drážee nožová hlavy je vytvořena dosedací plocha.Výhodou tohoto uspořádání je jednoduchá výroba řezných nožů lisovací technologií,odpadá nutnost broušení a zvýší so trvanlivoet ostří pomocí eliminátoru tepla, tvoreného pasivním nožem předním. Vytvoření...

Samonosná cívka vzduchové filtrační tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269895

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kořínek Petr, Maloušek Antonín

MPK: H01F 5/00

Značky: tlumivky, vzduchové, cívka, samonosná, filtrační

Text:

...a elektrických vlastností po cele déles cívky je docíleno zkráceni je jího vinutí vic než o polovinu původní délky. Tím je dosaženo výrazné úspory barevných kovů a izolačních materiálů. Nová konstrukce umožňuje navíc využít raeionální meehanizaci v téaéř v celém navíjecím procesu, což spolu se zkrácením vinutí velmi snižuje pracnoat.Na výkresu jsou uvedeny dva příklady řešení samonosné civky filtrační tlunivky podle...

Přídavná elektromechanická jednotka pro automatické ovládání pojezdu dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269894

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kafka Jan, Chodura Roman

MPK: E21C 35/24

Značky: stroje, pojezdu, automatické, elektromechanická, jednotka, přídavná, dobývacího, ovládání

Text:

...na základě dálkově vyslaných povelů. velkou výhodou řešení je, ia je jednoduché, zhotovitelné z dostupné součástkové základny, a že zachováva l noínoat dosavadního způsobu manuálního ovládání vrátkové částí dobývacího stroje. vynález se uplatní zejména při modarnizacl již provozovaných některých typů dobývacíeh strojů na důlních podnicích, která jsou nasazovány v obtížných geologických pomeroch. nesllzace vynálezu prispeje přsdevlím ke...

Výhybka válcovaných tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269893

Dátum: 14.05.1990

Autori: Danihel Jan, Aldorf Jan, Chvátal Vlastimil

MPK: B21B 39/18, B65G 13/10

Značky: válcovaných, tyčí, výhybka

Text:

...s hradítken uuołĺuje při vysunutí hrudítks vedení začátku a konců tyčí e pří zesunutí hrndítka příčný posuv dlouhých tyčí po äíkmém dopravníku. Výhybks zabraňuje poškození sousedních výshvnýeh hredítek a zvysuje propustnost trstě.Příklsd provedení výhybky valcovaných tyčí podle vynálezu je znàzorněn na výkresech. obr. 1 znázorňuje půdorys výhybky s vestavěným hrsdítken tyčí. šípka na obr. 1 udâvé smčr pohybu materiálu. sněr pohledu ne...