Archív za 1990 rok

Strana 52

Sloha výsušků lícových cihel na pecním voze a způsob jejího sestavování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270011

Dátum: 13.06.1990

Autori: Smutný Milan, Houška Josef

MPK: B65G 57/22

Značky: pecním, sloha, jejího, výsušků, lícových, způsob, cihel, sestavování

Text:

...5 e dslšíai lícovýoi plochaoi § nehořa as nejprve přírazí na jin spoločne palete 3 řeznýmí plochaoi 5 k eobá do první oeotevy lg která ae najednou erovní do dvou krajních ekupin lg po 7 výeuěcích a do proatřední akupiny lg po B výeuäcích do řady v níže ee krojní skupiny 11 odeunou od proatřední skupiny 35. Potoa ee celá první eostave lg najednou po skupinách 12,18 vyzdvihns a otočí o l 80 ° kolen oey 3 kolaá na řezná plochy 1 lícovýní...

Způsob přípravy optických isomerů cis-2,2-dimethyl-3-(2′,2′-dihalovinyl) cyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270010

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Tichý Miloš, Závada Jiří, Dolanský Vladimír, Votava Vladimír, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Dvořák Dalimil, Kodeřábek Vladimír

MPK: A01N 53/00

Značky: kyseliny, isomerů, cis-2,2-dimethyl-3-(2',2'-dihalovinyl, přípravy, způsob, cyklopropankarboxylové, optických

Text:

...lze onadno rozložit na výchozi komponenty, např. zahřàtie na 25 až 100 °C popřipadé ze eniženého tlaku do 150 Pa, čiež ee zieké raceeická foraa kyeeliny vzorce I, kde X né vpřadu uvedený význea.Tinto poetupee ee tudiž doeéhna oddeleni receaické e opticky ektivni forey kyeeliny obecného vzorce I, přiceež na rozdil od doaud použivaných poetupo eo nevyžaduje přitoenoet poaocnég opticky aktivní eložky. Tato okolnoet je Jednie z novych...

Způsob dělení směsí geometrických cis a trans isomerů 2,2-dimethyl-3(2′,2′-dihalovinyl) cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270009

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Závada Jiří, Urie Milan, Votava Vladimír, Tichý Miloš, Dvořák Dalimil, Veselý Ivan, Dolanský Vladimír

MPK: A01N 53/00

Značky: cyklopropankarboxylových, trans, 2,2-dimethyl-3(2',2'-dihalovinyl, isomerů, způsob, směsi, geometrických, kyselin, dělení

Text:

...vzorce II kde A e Y eeji vpredu uvedený význee. Pro tvorbu kryeteltckího eduktu je přitom nezbytní přitoenoet obou optických enttpodů cie-kyeeliny obecního vzorco I kde x -í vpředu uvedený význeo, nebo jeho elełent vždy odpovtdí obecníeu vzorci III,kde X A e Y v obecných vzorcich I e II eeji vpředu uvedený význee. Kryetelickí edukty e Jinýe etereoieoeornie elczente kyeeltnoví elołky I, kde X ní vpředu uvedený význon půeo bente eroeettckí...

Adiční sloučeniny 2,2-dimethyl-3-(2′, 2′,-dihalovinyl) cyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270008

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Závada Jiří, Dolanský Vladimír, Prošek Zdeněk, Veselý Ivan, Tichý Miloš, Dvořák Dalimil

MPK: A01N 53/00

Značky: sloučeniny, cyklopropankarboxylové, adiční, 2,2-dimethyl-3-(2, 2',-dihalovinyl, kyseliny

Text:

...vzorce III kde clołky 1 Rc 1 a-I 1 Bc 1 e-1 a II aajt význam ehore uvedený./92 výtłzek počtteno na výchozt kyealtnu/. složení aduktu bylo atanovenc NMR epektroakopii.Príklad 2 ~ 4 Adult receuekó kyoenny oze-pereethrsnow /msota-X x-cl/ a pyrclu /In v- -uu-q A-u/05 g raceatckó otc-poraethrincve kyaeliny bylo za tepla rozpultlno v 1 el pyrclug po cch 1 azon 1 byly vylcucehe kryately cdeaty a prcayty aalýa enožecvte pyrclu. Bylo ztekeno...

Zařízení pro ovládání spínače, zejména pro vysoké napětí, velmi vysoké napětí a zvláště vysoké napětí, tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270007

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pospíšil Vladimír

MPK: H01H 33/00, H01H 33/32, H01H 33/34...

Značky: médiem, zvláště, ovládání, tlakovým, vysoké, zejména, napětí, velmi, spínače, zařízení

Text:

...pahánocíoh datrojí z, lz Jaou výatupní kanály g łgopojony a okolnía proatoroa. Naproti. toau v pracovní atavu Ja votupní kanál g propojan a výatupnía kanáloa 33. raapaktívo vatupní kanál Q Ja propojan a výatupníu kanáloa ll. Výatupní vsntíl 3 ná dírokční ölan lg a pohánloí úatrojí lg opatřaná rogulačnío vantíloa 35 vstupní kanál lg přípojaný na áaohník Q tlokovdho Iádía a výstupní konál lg. Vatupní kanál lg a výstupní kanál lg...

Manipulační zařízení napínací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270006

Dátum: 13.06.1990

Autor: Němec Petr

MPK: B23P 19/06

Značky: zařízení, jednotky, manipulační, napínací

Text:

...ii Jako oporo pro tlačnou prułinu lg a proohazi ji drłak 33 čidlo 3 prodloužoni přirubováho łroubu § 93. Držak gg tohoto čidla gł al tvar vàloovoho pouzdra na John koncich Joou vytvořony nokružky. Maxi hornio nokružkaa držoku 33 o prochodkou 39 Jo vložana Jižjiž zninlne lroubovo tleünt pružina Ag e epodni nekrułek přidrłuje doeedeci kroužek gg,jinł je v tento přikledl provedeni exiálni ložiekox nn non epočivi toliř gg neeouci ěroubovou...

Způsob ochrany polotovaru z práškových kovů před oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270005

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jadrníček Vladimír, Smrčka Jaroslav

MPK: B22F 1/00

Značky: polotovarů, práškových, kovů, ochrany, způsob, před, oxidací

Text:

...eeteriolu.uvedene nevýhody odetreňuje zpneob oohreny předlieovených polotovero z prełkových kovů při Jajioh zhutřevůni kovenie za tepla podle vynllezu. Podetete zpdeobu epočive v too. že předlieovený a předelinutý polotover preikovýoh kovů e huetotl niłii nez huetote teoretické ee před ohřevee ne kovooi teplotu neeyti látkou e teplotu veru nižüi, než je koveci teplote která ee při níelodujicie kovúni dokonale hezb zbytku odpeři nebo rozloži...

Způsob adaptivního řízení trajektorie řezného procesu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270004

Dátum: 13.06.1990

Autori: Valenta Jiří, Taraba Oldřich, Hampl Jan

MPK: B23Q 15/12

Značky: procesu, řízení, adaptivního, tohoto, trajektórie, zařízení, provádění, způsob, způsobu, řezného

Text:

...se některý ze signálů pracovních snímačů ž může vyskytovat, čímž se zamezí poruchovým stavům. Z uvedeného vyplývá, že počítačový systém lg řídí jednak snímání ultrazvukováho stochastického signálu z pracovních snímačú Ž, dále řídíultrazvukového signálu přípevnění měrnáho snímače 1 a pracovních snímačů Ž a prověřuje správnou funkci akustickěho a elektrického pŕenosového kanálu. ,Pro vyhodnocení průběhu technologického procesu je možné podle...

Způsob určování tkání a jejich případných změn

Načítavanie...

Číslo patentu: 270003

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šprincl Ladislav, Prokop Josef

MPK: G01N 23/02

Značky: tkání, způsob, určování, jejich, změn, případných

Text:

...l. Podobnoat - čím vátší~jepgggm§tj, tím větší je obraz. 2. Symetrie - obsaz je stredové aymetrlcký, ćehož lze e výhodou využít k vyhodnooování. 3. vzdálenost od počátku je tím větáí,čím menší elementy ee zobrazujímKaždému druhu lideká, zvíteoí nebo rostlinná tkáně jednoznačne odpovídá obraz daný dvojrozměrnou proetorovou treneíormací. jehož typická ueporádání charakterizuje moríologíoký typ tkáně, bez ohledu na odohylky od základního...

Zařízení pro třískové průběžné obrábění pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270002

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pech Jan, Hrubý Zikmund

MPK: B23C 3/13

Značky: zařízení, obrábění, pásu, třískové, průběžné

Text:

...řešení elektroniky, nebude v popise dále rozebíráno a popisováno. Mechanická část linky podle obr.1 je tvorena hlavním poeným rámom 9,v němž jsou uloženy pohonná jednotky. Na bocích hlavního nosného rámu Z jsou umístěny nosné konzoly pro odvíjecí zarízení l a navíjecí zarízení Q pro navíjení hotového pasu gl. Na základových deekéch nosného rámu 3 jsou umístěny všechny funkční čéstl zarízení, umožňující požadovanou funkci daného...

Zařízení pro překlápění trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 270001

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ondruš Jan

MPK: B66F 9/14

Značky: překlápění, zařízení

Text:

...dvojici nosných roman płipevnén zajiätovaoí obloukovitý trman. , Výhodou zarízení podla vynalazu je vyloucení polkozovéní trub pri jejich preklapení.Pfíkladná provedení zarízení pro płeklepäní trub je znázorněno na výkrese, kde obr.l predstavuje exonometrický pohlad na zarízení nad dvojicí trub, va evielé poloza, obr.2 exonometrický pohlad na zarízení v částečně apuätěná poloze. kdy dvojice-trub ja částečně ekio pane a obr.) exonometrický...

Prostriedok na prevenciu kinetóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 278500

Dátum: 14.05.1990

Autori: Virág Sándor, Somfai Éva, Knoll József, Zák Ferenc, Bodó György

MPK: A61K 31/135

Značky: kinetóz, prostriedok, prevenciu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na prevenciu kinetóz v orálnej dávkovej forme zmiešaný s prísadami, nosičmi, riedidlami, príchuťovými prísadami a/alebo farbivami, aromatizujúcimi činidlami, ako účinnú látku obsahuje v množstve 0,01 až 10 % hmotnostných zlúčeninu všeobecného vzorca (I), kde R znamená vodík alebo halogén.

Reflektometrický měřič vlhkosti pro kapilárně porézní materiály, zejména pro zeminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270000

Dátum: 14.05.1990

Autori: Malicki Marek, Skierucha Wojciech

MPK: G01N 33/24

Značky: porézní, zeminu, vlhkosti, materiály, kapilárne, reflektometrický, zejména, měřič

Text:

...Uživatel musí přepínst sondy následnými ručními operacemi, ktoré sestávnjí z rozpojení jedné s připojení druhé sondy ko vstupu přístroje, přičemž pokaždâ jo třeba zapsst jednotlivou délku daného zkušebního vlnovodu do pří stroje.Jsou známy pokusy na přepínáxxí sond za použití mikrovlnných přepínačů, majících impedenci přizpůsobonou impedanoi napájače, oož zvyšuje cenu. systému na měření vlhkosti a komplikuje jeho instalaci. V některých...

Způsob výroby penem-derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269999

Dátum: 14.05.1990

Autor: Volkmann Robert Alfred

MPK: C07D 499/00

Značky: výroby, penem-derivátů, způsob

Text:

...zhruba stejnou antibakteriúlxxi účinnost, překvapujioi väak .je, že pokud Jde opivalcyloxymethylestery,absorbuje se isomer vzorce II při orálnim podání. lépe neä icomer vzorce I a äĺe, zřejmě v důsledku nižäiho stupne metabolické destrukoe, sa ieomer vzorce II vylučuje moöi při pan renterálnim podání ve formě sodnó soli nebo při orâlnim podání ve formö pivaloyloxymethyl-v esteru prakticky ve dvojnásobne miře než isomer vzorce I. Z výše...

Válečková dráha pro otočnou násypku zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269998

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mailliet Pierre, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, zavážecího, otočnou, dráha, zařízení, násypku, válečková

Text:

...tak, aby eo mohlo náprovn 33 otúönt. okolo vodorovnó osy Ä, ktorú prochází rexliťxlnň vzhladom k nàsypee 19, t.z. že protínú svísĺlou oeu otúäení núsypky 1 Q.obr. 14 znĺazorňuJe svlslý řez podpärou .°.§, procházející oaou g a zobrazuJe detaily uložení náprav g. Váloový otočný öep gg, .jehož osa určuJe osu )( otáčení, Je připevněn k podpěře 33 g. Nápreva 33 má centrální pouzdro 33 takových rozmeru, aby mohlo být nasunutona otoöném öepu lg a...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269997

Dátum: 14.05.1990

Autori: Sachse Burkhard, Mildenberger Hilmar, Maier Thomas, Shaller Rainer, Braun Peter, Ehrhardt Heinz

MPK: A01N 47/38

Značky: prostředek, výroby, účinných, fungicidní, látek, způsob

Text:

...obecnéhoR má shore uvedený význam, ve kterémse sloučeninou vzorce IIIpopřípedä v prítomnosti čínldol vázejících kyselinu e ínertních rozpouätěoel, o případným převedením reekčního produktu na komplex se solí kovu. I Vrsloućeníny obecného vzorce II Jsou zeeetí známýmí eloučenínemí (erov. napríklad Bull. Soc. Chím. Fr. (1907) JA 1, 340 Arch. Pharm. 292 (1959) 165, 167) nebo se mohou vyrábět z odpovídejících hydroxyelkylplperídínů podle...

Způsob výroby nových derivátů fenanthrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269996

Dátum: 14.05.1990

Autori: Benkó Pál, Pallos László, Zsolnai Tibor, Kiniczky Márta, Zsolnai Irén, Tétényi Péter, Bernáth Jenö

MPK: C07C 131/00

Značky: derivátů, nových, způsob, výroby, fenanthrenu

Text:

...jako napríkladPro tarmakologlcke použití se mohou elouěeniny obecného vzorce I prevádět na směsi 5 vhodnými lnertniml pevnými nebo kepalnýml termaceutickými nosnými látkami. Yakovéto farma V ceutlcké přípravky se mohou pripravovat metodaml, ktoré jsou ve farmeceutickém prümyelu.Předmětem predloženého vynálezu je způsob výroby nových derivátů fenanthrenu obecného vzorce I uvedeného a deflnovaného shore, který spočíva v tom, že se nechá reagovat...

Způsob výroby derivátů chinolinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269995

Dátum: 14.05.1990

Autori: Béres Klára, Frank Judit, Kulcsár Gábor

MPK: C07D 401/10

Značky: výroby, způsob, derivátů, kyseliny, chinolinkarboxylové

Text:

...sŕedłní zejména enorganickě kyseliny, napříklsd kyselinu chlorovodikovou. stàovou, footoročnou o podobnä. zo zásad je možno použít hydroxidy s uhličitsny alknliokýoh kovu I kovů olkslickyoh zemin. Formylovou skupinu je možno odstranit v orgsniokdn rospoultldlo e/nebo ve vodě, s výhodou ve smaei vody a alkoholu. Nedvýhodnöuäi je smäà isopropylnlkoholu e vody v poměru 3 1. Reokce se provádí5 při teplot 25 až 100 °c, e výhodou při teplot...

Způsob výroby kyseliny tetramové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269994

Dátum: 14.05.1990

Autor: Meul Thomas

MPK: C07D 207/36

Značky: kyseliny, způsob, tetramové, výroby

Text:

...s 90 ° 0. Přednostnöjse prsoujs ss sníšenőho .tlaku, zvláätč mezi 100 rs e. 5 kPa, abyse z rovnováäneho stavu odstrsšovely odätäpoveně nižší olkoholy. Po reskční době přibliž-Ä nä 20 až 30 hodin se můše hbenzylow-B-pyrrolin-z-on nprsoovet obvyklým způsobem, například szeotropickým oddsstilovdním přebytoěnćho benaylalkobolu a popřípedö následující kry» stalizsoí.získaný produkt se může jednoduchým způsobem převést kstelytickou...

Způsob přípravy farmaceuticky čistého zinkového komplexu 5-chlor-7-jod-8-hydroxychinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269993

Dátum: 14.05.1990

Autori: Miholics Gizella, Simonyi István, Egri János, Szeli Mária, Fekete Márton, Seres István, Vágó Pál, Görgényi Frigyes, Sebestyén Gyula, Kovács Márta

MPK: A61K 31/47, A61K 33/30

Značky: čistého, komplexu, 5-chlor-7-jod-8-hydroxychinolinu, farmaceutický, způsob, zinkového, přípravy

Text:

...komplexu vzorce I a 0,036 5 5 ~chlor-7-jodâ 8-hydroxychinolinu. Vzorky nasti pŕipravene eeeptioky a vážící 50 g ae uměle infikují buňkomi e sporamí výše uvedených mikroorganismů, aby ee získal výchozí počet zárodků 5 x O 5/3. Přímo po infekci /čas 0/ se odstraní že vzorků 1 g alikvotní části, potom po I, 2, 3, 4, 5. 6 a 7 dnech a v každém případě ee stanoví počet zárodků pomocí metodylicí destičky. Provádějí se tři paralelní zkouškv s oběme...

Způsob leptání předmětů, zvláště kovových a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269992

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bistron Stanislaw, Laskowski Jerzy, Zaluski Maciej, Herman Henryk, Bilinski Wojciech

MPK: C23F 1/00

Značky: tohoto, předmětů, leptání, způsob, způsobu, kovových, provádění, zařízení, zvláště

Text:

...od bočních etên nádob g, v nichž probíhá leptací proces, čímž se vytváří protokový prostor kapaliny procházející nádobami 3. Po dosažení vrchního okraja poslední nadoby g se vytvorená pána rozpade v nejvyšší části vlastního reakčního pásma, přičemž se plyn odvádí ze svislého reaktoru L potrubím 1 a kepaline stáká vlastní tíží přepadem do dolní části svielého reaktoru 1.plynu dochází uvnitř svisláho reaktoru 1 k uzavřená cirkulaci...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269991

Dátum: 14.05.1990

Autori: Salmon Roger, Whittle Alan, Mcdonald Edward

MPK: A01N 43/54

Značky: akaricidní, prostředek, insekticidní, látek, účinných, výroby, způsob

Text:

...a butyleeteru kyselín obecného vąorce I, v něm R 1 znnmunñ atom vodíku,ch 1 oru nebo tluoru e R 2 představuje 2-orooylovou,Z-butylovou, 2-pentylovou,3-pentylovou, 2-methylprop-2-ylovou, 2 ~methv 1 but~ 2-ýlovou, oyklopropylovou, 1-methy 1 cykloproylovou neüo cyklohexylovou skupinu. tMezi konkrétní eloućeniny použitelná jako meziprodukty náležejí následující látky ethy 1-RS-2-/2-(prop-2-y 1)pyr 1 m 1...

Pevná složka katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269990

Dátum: 14.05.1990

Autori: Shimizu Hiroschi, Tachibana Masami, Uwai Toshihiro, Sato Akihiro

MPK: C08F 4/64, B01J 27/128

Značky: polymeraci, pevná, výroby, alfa-olefinů, složka, způsob, katalyzátoru, její

Text:

...těchto látek při teplote -10 až 50 OE, s výhodou 50 až 90 PC na dobu 30 sekund až 5 hodin, s výhodou 5 minut až 3 hodiny, takto získaný reakční produkt I se přidá za míchání při proatorovám výkonu až 2,50 kw/m 3 při teplotě 0 až 70 °C na dobu l až 10 hodin k chloridu titeničitého a takto získaný pevný produkt II se uvede do reakce s donorem elektrono a 5 akceptorem elektronů, kterým je halogenid prvků skupiny III až V periodického systému.Na...

Způsob výroby 3-(4-kyano-4-fenylalkyl)tetrahydroisochinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269989

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gardner John, Clark Robin, Chiu Fang-ting, Berger Jacob, Muchowski Joseph

MPK: C07D 217/04, C07D 217/20

Značky: 3-(4-kyano-4-fenylalkyl)tetrahydroisochinolinových, derivátů, způsob, výroby

Text:

...obecneho vzorce l je přibližnł recenicki eaěa diaetereoaerůwvýhodnd je nepřikled ale (as. rs), (as n, (an, rs) a (an, Ľn) ieoaerů 3- E 4-(34-d 1 aethoxyfenyD-d-leoprepyld-kýanobutyl -6 hdinethoxy-N-eethy 1-1,2,3,4 otetrehydroteochinolinu. výhodná je eko aala (as fs). (38. ťa), (sa, fs) o (ak, ťR) ieonerů 3-» ĽA-(siA-dioethoxyfenyn-etoteopropyl-hkyanobutyl.J -6 ,7-d 1 aethoxy-N-oethy 1-1,2.ruhtetrehydroteochtnoltnu . hcl. Výhodne je dne...

Magnetopáskový přístroj s nejméně dvěma tlačítky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269988

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kunze Norbert

MPK: G11B 15/18

Značky: dvěma, magnetopáskový, tlačítky, nejméně, prístroj

Text:

...g dále ve smeru ěipkya ozubené kolo gg přijde do zébčru s ozubeným kolem 33. Magnetický pàeek ee nyni rychle neviji, přičemž je náboj magnetického páeku epojen e ozubeným kolem 23. aeetliže druhá tlačitková tyč 35 se zatleči e zsblokuje łíakovecim členem 2 q způsobem, který bude popeán niže, působí nábéžno ploche gg na kolik gg členu 2 §, v ddeledku čehož kolik 313 g postupuje ve aměru ěipkyg e kolik Q poetupuje ve emčru čipky i, v dosledku...

Emulsní výbušná směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 269987

Dátum: 14.05.1990

Autori: Trebilcock Robert, Cescon Lawrence

MPK: C06B 31/36

Značky: výbušná, směs, emulsní

Text:

...složky bude znamenat větší schopnost poutat vodu v nespojité fázi uvedené emulze, což způsobí, že se tato směs stane nestabilní. Jak ještě bude dále uvedeno, CS 269987 B 2 3podle uvedeného vynálezu bylo zcela neočekávatelně zjiětěno, že je možno přidávat do emulzních směsi výše uvedeného typu prachový podíl, přičemž se nijak nezhorší jejich původní dobrá stabilita a skladovací životnost, což je významný fakt hned z několika důvodů, včetně...

Pesticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269986

Dátum: 14.05.1990

Autori: Anderson Martin, Brinnand Antony Grove

MPK: A01N 47/34

Značky: prostředek, pesticidní

Text:

...se výhodné provádí v prítomnosti ínertního rozpouštědla, například polárního aprotického rozpouštědla, jako je dimethylsulfoxid, dimethylformamid, v prítomnosti zásady, jako je hydroxid, alkoxíd nebo uhlíčítan alkalic A A cs 259935 B 2kého kovu, nebo v přítomnosti organické zásady. Reakční teplota je vhodná v rozmezí od o c do 150 c, výhodná od o °c do 100 °c.Sloučeniny obecného vzorce V, u nichž Q znamená skupinu obecného vzorce -CR 2 R 3 R...

Způsob čištění perfluorpolyéterových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269985

Dátum: 14.05.1990

Autori: Calloni Enzo, Valente Maurizio, Raiola Alfonso

MPK: C10M 175/06

Značky: způsob, olejů, perfluorpolyéterových, čištění

Text:

...filtru.Pertluorpolyether nebo minerální olej je možno po filtraci při použití filtru s tangenoiálnĺm průtokem podle vynálezu přímo použít ve vakuových čerpadlech, nebo je možno jej ještě neutrallzovat k odstranění látek kyselé nebo zásadité povahy, které jsou případně v o leji pžítomny. zejména je možno provést neutralizaci olejů 3 nečistotami kyselě povahy průchodem vrstvou aktlvovaného oxidu hlinitého, aktivního uhlíku nebo...

Kompozitní ionex pro selektivní sorpci kovových iontů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269984

Dátum: 14.05.1990

Autori: Szeglowski Zdzislaw, Bilewicz Aleksander, Bartoś Barbara, Narbutt Jerzy

MPK: B01J 47/00

Značky: kovových, ionex, iontů, kompozitní, způsob, selektivní, sorpci, přípravy

Text:

...ze substrátů nebo k reakční směsi při polykondensaci sloučenin vybraných ze skupiny fenolů, s výhodou sulfonuvaných fenolů, a ze skupiny aldehydü, s výhodou formaldehydu, v prítomnosti minerální kyseliny, s výhodou kyseliny sírová, v množství zajištujícím pH reakční směsi pod hodnotu l. Anorganický ionex se pŕidává ve formě jemných zrn lineárních rozměrú do 1 mm, s výhodou do 0,03 mm, tedy ve formě suspenze, v množství mezi l až B 0 k...

Způsob výroby 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269983

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schweikert Otto, Schütz Joachim

MPK: C07D 291/06

Značky: způsob, 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu, výroby

Text:

...aceto acetylačního činídlo, tj. diketenu, v inertním organickém rozpouštčdle v přítomnost amínu pri teplotách mezi asi -30 e 100 °c. Tato reakce probíhá podle núsledujíoihoreakčního echćnatu (za použití tríethylaninu jako nmínu)Acetoacetamid-N-sulfofluorld se potom obvyklým způsobem cyklizuje pomocí báze,například pôsobením nethanolického hydroxidu draselného, na sladidlozI když známé postupy umožňují doaažení skutečně uspokojivých...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269982

Dátum: 14.05.1990

Autori: Waespe Hans-rudolf, Farooq Saleem, Ehrenfreund Josef

MPK: A01N 43/82

Značky: insekticidní, akaricidní, způsob, výroby, účinných, látek, prostředek

Text:

...benzen, toluen a xylen ketony jako sceton, cyklohexanon a Éšąhšlethylketanonz athery, jako totrahydrofursn, dloxan a dlethylether hslogenovâäšnřhlovodíky jsko chloroforn, tstrschlornethsn s chlorbenzen alkoholy. jako athsngĺki propanol sotery allfotíckých kyselín, jako ethylacetét alífstlcké snldy, jako dínethylfornaald a dlnathylacetsnldt dínethylsulfoxíd a dalií rozpouätédlo, které üúňlznlvč ocovllvňují reakcl. Toto rozpoultädla se nohou...

Způsob výroby chřipkové vakciny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269981

Dátum: 14.05.1990

Autori: Inoue Atsuo, Oya Akira, Nerome Kuniaki, Ohkuma Kunio

MPK: A61K 39/145

Značky: výroby, chřipkové, vakcíny, způsob

Text:

...derivatů murawylpeptidu k cholesterolu ae pohybuje v rozmezí 5050 až 3050.Hnotnnstni poměr derivátu nurawyldipeptldu k leclçhinu se pohybuje v rozmezi 1 10 až 1 50 o huotnoatní poměr leclchlnu k dlcetylfonfútu v rozmczl 1 0,05 azs výhodouee k výrobě vakcĺny ožije chřipkového antigenu, ktorý byl získán šiltonía viru chrípky.Muranyldipeptidová deriváty, kterých je nołno užít i při provádění způaobu podle vynálezu byly popaány například vo...

Roztok nebo disperze perfluorovaného polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269980

Dátum: 14.05.1990

Autori: Carl William, Birwell Jeffrey, Moritz Ill Burt

MPK: C08L 27/12

Značky: polymerů, disperze, roztok, perfluorovaného

Text:

...zpracování polymerů na obvyklé konfigurace postupy prováděnými za tepla je omezeno, pokud jsou polymery ve funkčních formách. Kromě toho teplotní rozmezí termcpląstického zpracování neiontových forem polymerů je rovněž omezeno stabilitcu vazeb funkčních skupin.Jiné solvatační metody pcuživaly teploty blízke teplotám tání krystalické fáze pclymerů, které ss solvatují. To vyžaduje bud vysokou teplotu varu rozpouštědla nebo vysokctlakou nádobu,...

Vodicí ústrojí horní nitě pro šicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269979

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kimikazu Matsuda, Osamu Tanaka, Yoshio Mikuni

MPK: D05B 49/00

Značky: vodiči, šicí, stroj, ústrojí, nitě, horní

Text:

...zářez 26 a to ve spojovací stěně 2.a ve vodiv čích 2 § a 31, do něhož je vložena nitg, přičemž vodiče 2.i a gislouží k vedení niti 9. Zářez 26 je vytvořen tak, že se kryje se štěrbinou l. Jeden vodič g krytky gs průřezem ve tvaru písmene U je opatřen kolmo uspořádanou základovou stěnou 27, která. je opatřenavodicí drážkou 28 ve tvaru písmeno V v poloze přiřazené štěrbiněl a je rovněž opatřena očkem 33. navazujícím na vodicí dražku 2 §. Dále...

Způsob anerobního zpracování odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269978

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bürg Károly, Tóth Jenö, Michálcz Pál, Czakó Lajos, Dékei Aurél, Tasfi László

MPK: C02F 3/28

Značky: způsobu, provádění, způsob, zpracování, zařízení, anerobního, odpadních, tohoto

Text:

...aktivní uhlí, a přírodního adsorbentu, kterým je výhodné zeolit,přičemž oba tyto adsorbenty jsou částečně nebo zcela nasyceny sloučeninami a disacharidy vzniklými Maíllardovou reakcí mezi proteiny a redukujícími uhlohydráty, resp. uhlohydrátovými deriváty,přičemž hmotnostní poměr složek v této směsi je v rozmezí od 1 2 do1 20, velikost částic zeolitu je menší než logm a směs aditiv se zavádí do odpadní vody ve hmotnostním poměru v...

Modulátor s jedním postranním pásmem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269977

Dátum: 14.05.1990

Autor: Gautschi Max

MPK: H03C 3/38

Značky: postranním, pásmem, jedním, modulátor

Text:

...na druhou, tyto mocniny se sčítají a ze součtu mocnin se zjišřují kořeny, resp. zjištuje odmocnina, takže na výstupu amplitudového sumátoru 8 a současně na prvním výstupu 9 modulátoru 1 s jedním postranním pásmem je k dispozici modulátorový amplitudový signál Z(t) lX 2(T)Y 2(t 1,který nevykazuje fázový podíl.Součtový signál lg je dále přiváděn jednak přímo spínacímu kontaktu igcyklického spínačel§ a jednak prostřednictvím invertoru lg...

Zařízení pro přenášení punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 269976

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bailey Peter

MPK: D06G 3/02

Značky: přenášení, zboží, zařízení, punčochového

Text:

...g§do otvoru lemové části punčochového zboží lg. Každá z obou částí přenášecí formy łmá tvar drátu, ohnutého do všeobecného tvaru řeckého písmena omega, jak je nejlépe vidět na obr. 6. Obr. 4 znázorňuje přenášecí formu lzasunutou do otvoru lemové části punčochového zboží lg, Je pochopitelné, že 1 když je znâzorněná přenášecí forma l tvořena ohnutými dráty, není vynález v tomto ohledu omezen, poněvadž mohou být použity oddělené členy...

Zařízení pro reprodukování informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269975

Dátum: 14.05.1990

Autori: De Decker Karel, Bierhoff Martinus

MPK: G11B 7/08

Značky: reprodukování, zařízení, informace

Text:

...míst a může proto být podstatné menší než shora uvedená pamet. Číslo stopy ve směrodatném úseku, například první nebo poslední stopa v tomto úseku, tj. ta stopa, jejíž začátek je umístěn nejblíže začátku nebo ke konci směrodatného úseku záznamováho nosiče a tak s výhodou první stopové číslo,může být nyní uloženo v pamětovém místě paměti, které odpovídá určitému úseku záznamo vého nosiče.Jestliže stopová čísle úseku jsou umístěna v...

Hřebová deska pro sbíjené nosníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269974

Dátum: 14.05.1990

Autor: Wolf Johann

MPK: E04B 1/49

Značky: hřebová, sbíjené, deska, nosníky

Text:

...nad sebou umístěných podlouHých tyčových dílů 2, které jsou uloženy na sebe a v oblastí styčné spáry A jsou k sobě spojeny a staženy hřebovými deskami l. Při zatížení plnostěnného nosníku ohybem vznikají ve styčné spáře 5 emykově síly proměnné velikosti, přičemž největší smykové síly se vyskytují u obou konců nosníku. Proto jsou hřebová desky l umístěny především v koncových částech nosníku, přičemž čím blíže ke koncům, tím je hustota vedle...

Spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269973

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hierzenberger Kurt

MPK: F02M 25/02, F02D 19/00, F02B 47/02...

Značky: spalovací, motor

Text:

...prokázaly, že i disperze paliva s vodou v poměru l 20 mohla být v motoru bezpečně spálena a nebyla dostatečně expandována pro kondenzací. U predloženéhovynálezu sa využívá táto tepelné energie pro odparovíní vody dlspergované s pelívem, prićemž pára vykonává hlavní podíl expensní práce a tím, obdobné jako u perního stroje, zajlštuje pohyb pístu, prípadne lopatky turbíny.Ptedložsný vynález umožňuje bez potízí e bez podstatných nákladů...