Archív za 1990 rok

Strana 51

Analogy oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270051

Dátum: 13.06.1990

Autori: Černý Bohuslav, Hrbas Pavel, Barth Tomislav, Lebl Michal, Eichler Jutta, Slaninová Jiřina

MPK: C07K 7/16

Značky: analogy, oxytocinu

Text:

...Bon-Ty- standaninim postupom uvedeným v tsbuico 1. Po připojeni posledni aminokyseliny byla Boc-hránici skupina odłtłpena kyselinou iritluoroctovom pryskyřice bylo neutratizovćna roztokom triethyiaminu o peptid by cyklizován účlnkoín 1 o skvivnlontů dicykiohexytkubodlinnldu a N-hydroatybonztriązotu v 2.2.2 u~Inuoothanoiu. Po doanženi negatlvniho. výsledku v ninhydrinovćm testu byla pryokyřica důkladně promýta ,dimsiłlyitormnmidem .a...

Textilní tampony pro odlakování nehtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270050

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hanuš Vladimír, Mitera Jiří, Švec Petr

MPK: A61K 7/047

Značky: nehtů, odlakování, textilní, tampony

Text:

...na příkladech provedení Příklad 1Textílní tempôny jsou v první fůzí preperovdny mlxroztokem refínoveneho voeku z ov. čí vlny nebo Joho derívátů v 1,1,1-tríohlorethylenu obeehujícín dále 3 hmot. kyeolíny QE 1 iGY 1 OVÓe Neeyoene tanpôny Jeou vyeuůeny pfí teplote 50 °c po dobu 2 až 5 hodín. Impregnovenó tampôny Jsou nooycony roztokom o eložení 60 hnot.if-butyrolektonu, 20 x hmot. ethylonglykolmononethyleteru e 15 díethylenglykoluo...

Zapojení elektronického počítadla pro výdejní stojany pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 270049

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pech Jaromír, Švéda Miroslav, Buráň Vojtěch, Dolek Jiří, Svoboda Ivan

MPK: G01F 11/00

Značky: počitadla, zapojení, výdejní, stojany, elektronického, pohonných

Text:

...ruleníuvynález bude dále podrobnäjí popedn podle přípcjeného výkreeu, ne kterém je znázor 2 cs 270 049 31něno blokové schéma příkledného provedení spojení elektronického počítadlo pro výdejní stojany pohonných hmot podle vynélezuozapojení v příklsdném provedení obsohuje nésobíčku ł, apojenou svým prvním vstupom 9 prvním výstupom řídící jednotky g míkroprooesoru, svým druhým vstupom e prvním výstupem dvojítého enímeče 5 a s prvním vatupem...

Zapojení elektronického počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270048

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pech Jaromír, Svoboda Ivan, Švéda Miroslav, Buráň Vojtěch, Dolek Jiří

MPK: G01F 11/00

Značky: zapojení, počitadla, elektronického

Text:

...tvořeno blokom l přopínscích obvodü,spojeným svými prvnímí porty s porty snímače g poukázek, svými dmhými porty s porty centrální ovládací jednotky 1, svými třetími porty s porty jednotlq i předvolby, svými čtvrtými porty s porty řídící jednotky 5, počítadla, svmi pátými porty s porty přídavné jednotlq g a svým výstupom s prvním vstupom spínaoí jednotky Q, která je spojená svým druhým vstupom s prvním výstupom řídící jednotky i počítadla a...

Způsob separace mikronového diamantového prášku od grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270047

Dátum: 13.06.1990

Autori: Potměšil Karel, Holubář Pavel

MPK: C01B 31/06

Značky: diamantového, způsob, separace, mikronového, prášků, grafitu

Text:

...oxídeca kyeeliny dueíčná za tlaku v autoklávu tavení e okyeelonýní dueíčnanyf žíhání ae oloučenínaai olova oxídeoe kyeelinou ohloríetou leptàní v nízkotoplotnín plaznatu v kyolíkovéa prostředí o delší výhodná metoda využívá jevu, že oxídeční eaáe eeotávající z koncentroveno kyseliny sírová e 1 až 15 dvojohromanu draoelnáho způeobuje bobtnání grefitu za vzníku emáoí Jemná rozptýlenáho grafítu a oxídečních produktů grafitu (kyaoliny...

Soustava pro jemné vibrační třídění za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 270046

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kašpar Jiří, Havlíček Tomáš, Žůrek František, Josífek Miroslav

MPK: B03B 5/48

Značky: třídění, mokra, jemné, soustava, vibrační

Text:

...g opstřené výpsdovým plechem iL 2.|, e. zadní čelo l opatřené podávacím plechem ljłfBočnioe g, lg má každá z vněJší strany uchyceny dvě podpěry lg, ...e. s válcovými pouzdry gg, Lige, natočené v tíhlu sklonu třídiěe l. Rám Je ve svém prostorověm těžišti opatřen ttzhąím budicím členem, tvořeným dvěma příčný-zni trubkami 14, 14 g, symetrioząy uspořádanými kolem příčnó ony prooházeJíoí zmíněným tčžištěm, s to v záviulosti na. velikosti...

Zařízení na rozpouštění katalytických kovů syntézních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270045

Dátum: 13.06.1990

Autori: Arzt Pavel, Vepřek Jiří

MPK: C01B 21/064

Značky: zařízení, rozpouštění, katalytických, produktů, kovů, syntézních

Text:

...nenáhevoetí práce, rovněž je odetrenöne ruční menipulece e reekčníni nedobeni e e odpedníni roztoky e rozpoultlcíoi kyeelineei. Jednotlivá zařízení lze vzájomne propojovet do epolečneho odtehu, čímž je ueožnlno likvidovot i plynne exheldty z rozpouůtěcích reekcí.Dochází i k ůepeře precovního prostoru e nutnoati budovet vitłí vzducho-ventileční eyetem. A konečne toto zeřízení umožňuje prektioky neoaezený ohřev bez ztrety kyeelin od parem, což...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270044

Dátum: 13.06.1990

Autori: Škvára František, Všetečka Tomáš, Ďurovec Pius, Holan Vlastimil

MPK: C04B 7/52

Značky: cementářského, výroby, způsob, slínku

Text:

...deteilně experimentálně eledován, bylo e překvapením zjištěno, že ze určitých definovaných hodnot~provozních podmínek mlecího procesu dochází k drestickému zlepšení průběhu mlecího procesu při výrszném zvýšení měrného po vrchu rozemletého produktu. .Výše uvedené nedostatky známého stavu techniky jsou ted podstatnou měrou elimino. vány způsobem mletí oementářského slínku nebo/a strueky pro výrobu oementu s märným po. vrchom 240 ež 580 m...

Zařízení pro zkoušení a oživování regulátoru trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270043

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kolenský Miroslav

MPK: G05B 23/02

Značky: zkoušení, zařízení, oživování, trakčního, vozidla, regulátoru

Text:

...řízení vozídle během zkoułení rsgulatoruc Dale, vytvořenín rozhraní nezí regulitoren e zdrojí vetupníoh velíčín je eozno rychle uröít, v ktere částí výzbroje vozídla zavada vznikla. Setří ae alektrícká ensrgíe pro pohon trakčních motorů a zvyuje ee bezpečnost práce, protože ee pracuje na etojícín vozídle e odpojeným nepčtín trolejo.vynález bude v dalším textu blíže objaenůn na příkladu provedení, jehož schéma zapojení Je zndzorněno na...

Způsob stanovení izomerů kyseliny lysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270042

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 30/02

Značky: izomeru, lysergové, způsob, kyseliny, stanovení

Text:

...příklah způsob podle vynálezn dokumontují, ale neomeznjí. Příklad 1chemikálie octan amomif ma kyselina octoví pa., methylolkohol pro UV spektrcskopii, tetrahydroiuran pro UV opektroskcpii, ocetonitril pro BPM.Přístroje kepalinový chromatogret, spektrefotometriow detektor s promčnnon vlncvon dělkou, počítaoí intesrátor. skleněnd kolena o vnitřním romčrn 150 z 3 mm naplnění silikogs lom s navízanými aminoethylovými skupinami o...

Vrstvené třecí obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270041

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šmída Zdeněk

MPK: F16D 69/02

Značky: obložení, vrstvené, třecí

Text:

...na bázi gebeetu a modifikované fenolicke prvakyřico e noenou čdetí třeciho dilce vretvu aměei obsahující 30 až 60 hmotnoatních dílo asbeetu, 20 až so hmotnoetnioh díla bruanóho prachu z třecích materíllů e 12 až 25 dílo fenolickě pryskyříoe.Dvcuvretve třecí obložení podle vyndlazu umožňuje zpracovet doeud obtížný a ekologicky nevhodně likvidovaný odpad e eoučaeně plně využít v něm obeaženě dcvozní euroviny. Novým a překvapujícím ůćinkem,...

Zapojení komunikační sítě s nejméně jedním optickým koncentrátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270040

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tomeš Igor, Valenta Vladimír

MPK: H04B 9/00

Značky: optickým, sítě, koncentrátorem, jedním, komunikační, nejméně, zapojení

Text:

...emčru je připojen svým ovládecím vstupom Q určeným pro přepínáni hlavního nebo vsdlejiího směru přenosu na výstup přspínaciho bloku Q na výstup monitor § 53 hlav ního emäru, který je současně připojen na ovládací vstup VVVS optického vysílače vedlejší ho směru pro zàmörnó uvedení optioksho vysileče gggg vedlejłího tmäru přenosu mimo provoz.V optické pobočcs gg komunikační stanica podle obr. 3 je vstup gg opticka edbočky komunikační...

Sorpční prostředek pro čistění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 270039

Dátum: 13.06.1990

Autori: Elefantová Dagmar, Šťastný Milan, Spousta Eduard, Bartášková Pavla, Hospodář Čestmír

MPK: C02F 1/28

Značky: prostředek, čištění, sorpční

Text:

...K urychlsní regenoračniho cyklu lze použít vakua nebo stripování inertním plynom. Protože teplota něknutí polynerů na bázi polyfonylenoxídu Je vyšší než 200 °c a stabilite této skupiny polymero je vysoká, lze při regeneraci použít často teploty vyšší než bodyvsru sorbovených látek. Tato skutečnost hraje významnou roli V regensračnín cyklu, protože zkrscuje pracovní cyklus e posunuje sorpční rovnováhu na stranu deeorbce.Bližší objesnöní...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270038

Dátum: 13.06.1990

Autori: Polouček Eduard, Brno, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Pospíšil Ladislav, Kummer Miroslav

MPK: C08L 23/00

Značky: bázi, polyolefinů, materiály, kompozitní

Text:

...k nedlevnějěím plnivům.Nyní byla nalezeno levné příeada, která zvyšuje nehoŕlavoet kompozitních materiálů plněných těmito plnivy.Pŕedmětem vynalezu Jsou kompozitní materiály na bázi polyolefinů plněnyoh hydroxidy, oxidy a uhlićiteny vápenatými a nebo hoŕečnatými obaahující případně pigmenty,etabilizátory, zpracovateleká příaady a případně další polymcry, které obsahují 20 až 50 hmotnoetních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnoetních dílů...

Způsob likvidace odpadů obsahujících celulózu metanovým kvašením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270037

Dátum: 13.06.1990

Autor: Růžička Marek

MPK: C02F 3/28

Značky: kvašením, způsob, celulózu, likvidace, obsahujících, metanovým, odpadů

Text:

...z .vyroby celulőz, eventualnä přímo kultivační kapaliny z této výroby.Po celou dobu enzymové reakce je nutne udräovat pH a teplotu reakční směsi v takovém rczaezí, které zaručuje Iunkceschopnoet použitých enzymu. note roznezí je specifické pro každý konkrétní zdroj enzymů a v důsledku toho není prakticky možné stanovit hodnoty -pH a teploty, které by vyhovovaly všem celulolytickým anzymům. Avšak nejčaatěji používaná celulőzy pocházejí...

Čiřič pro úpravu vody vločkovým mrakem s použitím pulzační flokulace a separace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270036

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šnajdrjaroslav, Látal Milan, Vidlář Aleš, Tesařík Igor

MPK: C02F 1/52

Značky: separace, vločkovým, flokulace, úpravu, čiřič, pulzační, použitím, mrakem

Text:

...válec s dvojčinným pístem. V horní části nádrže g čiříče 1 při hladině j 32 upravené vody jsou umístěny žlaby 2 pro výtok upravené vody, které vyúsřujív do výtokového potrubí il upravené vody. Ve dně g 2 nádrže 2 v zahuštovacím prostoru i je umístěno odkalovací potrubí g.V alternativním provedení podle obr. 2 je čiřič l tvořen paralelne zapojenými.jednotkami 12, z nichž každá eestává ze společného tlokulačního a separačního prostoru 1 a...

Způsob úpravy vody ve vločkovém mraku pulzační flokulací a separací vloček

Načítavanie...

Číslo patentu: 270035

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vidlář Aleš, Látal Milan, Tesařík Igor, Šnajdr Jaroslav

MPK: C02F 1/52

Značky: způsob, flokulací, vločkovém, vloček, úpravy, pulzační, separaci, mraku

Text:

...s skvelitnůni sspsrodních vlastnosti vytváraných vloček.Hydraulické poměry při aplikaci způsobu podle vynálezu jsou znázorněny na připojenám výkrese, kde ve společnem flokulečnim s eepsrsčnim prostoru l čiřiče jsou vyznsěeny dvd urovne g, 1 pulzsčniho pročeeáveni v rozsahu emplitudy A při vzestupném průtoku od emäru vtoku lg ke smeru odtoku ll. Úrovne 3, 1 pulsečniho pročesáváni jsou v ose 39 průtoku opstřeny spojeniu 5. kterým se pŕendäeji...

Způsob úpravy sorpčních vlastností vnitřních povrchů optických elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270034

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kulhánek Pavel, Horáček Vojtěch, Kvíčala Jan, Beránek Ivan

MPK: H01J 9/233

Značky: vlastností, sorpčních, úpravy, povrchu, způsob, vnitřních, optických, elektronek

Text:

...účinek vynalezu ae prejavuje zejména v tom, že úprava eorpčnich vlastnosti vnitrnich povrchů optických elektronek roztokom alkaliokého hydroxidu v alkoholunebo vo vodě umožňuje výrobu totokatod požadovaných parametrů v tdchto elektronkdch s dobrou rcprodukovatelnoati pri Jednoduché technologii tohoto způaobu.Způsob eorpčnich vlastnosti vnitřnich povrohů optických elektronek podle vynálezu je vyavětlen na ndeledujicim přikladuPláät optická...

Způsob kování těžkých podélných výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270033

Dátum: 13.06.1990

Autori: Velísek Jiří, Grégr Miroslav, Burda Svatopluk

MPK: B21J 1/04

Značky: kovaní, výkovků, způsob, těžkých, podélných

Text:

...podle vynálezu,zejména retard e válcd, ktorý se provádí tvárením výchozího polotovaru za tepla tvářecím nástrojom, ktorý se radiálně aatlačído stredové oblasti těla polotcvaru s následným obggawnnnýl srovnéním vzniklých vyetupkd potom se polotovar otočí pro dalií kování. Podstata vyndlezu apočívá v tom, že podőlnd oea tvdŕeoíhondetroJe Je rovnoběäná a podélnou osou polotcveru a Jehož délka Je neJméně rovno dćlce tvářeného polotoveru, potom...

Seřizovací mezivložka výměnných vyvrtávacích tyčí plánovacích hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 270032

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kadlec Jiří, Stupka František

MPK: B23B 29/02, B23B 29/034

Značky: výmenných, plánovacích, seřizovací, tyčí, mezivložka, vyvrtávacích

Text:

...proti povolení. vSeřizovací mezivložke 1 výmčnnyoh vyvrtávscích tyčí g plánovacích hlsv 3 je montážním celkem, ktery se po uetsvcní vlastního tčlesa A,provcdeného pomocí horních T äroubů § vsazenych do drážek § kluzáku ll pevná zapolohuje. Přitaženímmäätic gg nasazených společně e podložkami Q no horních i dolních T čroubech Q a 1 dojde k silovámu spojení těleaa 3 s kluzákem 11 plánovací hlavy 3, která se zajistí kolíkem 2, což je pstrná z...

Zámka veka strechy kabíny, hlavne pre poľnohospodársky traktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 270031

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bonasewicz Jan, Skośkiewicz Ryszard

MPK: B60J 7/185

Značky: zámka, střechy, poľnohospodársky, traktor, kabiny, hlavne

Text:

...núdzového východu má zámku otvárenú z vnútra knbiny a veko montážneho otvoru má zámku otváranú z vonkajšej strany strechy.Podstata vynálezu spočíva v tom, že páka odiatujúoa zámku montážnebo otvoru sa nachádza pod vekom núdzového východu, pričom toto veko má vyseknutý otvor, do ktorého zapadá zámku.Prednoaťou riešenia je zaistenie kabíny pred vlámaním tým, že prístup ku páke odisťujňcej zámku veka montážneho otvoru je možný len vtedy, kedJe...

Kotoučová pila pro dělení a/nebo drážkování desek z velmi tvrdých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270030

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tejral Miroslav

MPK: B23D 45/14

Značky: velmi, kotoučová, tvrdých, dělení, materiálů, drážkování, desek

Text:

...rozmezí tloučtky materiálu, ale také dráškování do libovolné hlou bky, a to od nejuääí dráäky na tlcuätku řezaoího kotouče po jakkoli širokou drážku kolmou, polorozevřenou, rozevřenou, rybinovitö rozevřenou, polorybinovitou, rybinovitou a podobnä, prořezanou pod zvolenú uhlom náklonu. Složitěj ší drážlty je možno prořezávat i na booích obrobku. Da 1 §í e, že kompletní řazení jednotku lze z pily sejmout a po(patřeni držadly použít jako mční...

Kombinovaný cyklonový separátor kapalných a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270029

Dátum: 13.06.1990

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: B01D 45/00

Značky: tuhých, kapalných, kombinovaný, nečistot, plynů, cyklónový, separátor

Text:

...vodorovný řez vetupním prostoremse svialým kanálem s kepalinovými žldbky.Ve vertikální nádobě 1 je pomocí dolní přepážky g, střední přepážky 3 s horní přepážky 1 vytvořen vstupní prostor 2, dolní prostor Q, horní prostor 1 a výstupní prostor §. Vstup 1 plynu je zsveden do vstupního prostoru 2, ve kterém je umístěn svislý kanál 2,který prochází dolním prostorem § e ústí do horního prostoru 1. Mezi vstup 13 plynu a svislý kanál g je...

Kombinovaný odlučovač kapek z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270028

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 45/00

Značky: odlučovač, plynů, kombinovaný, kapek

Text:

...aglomeračními prvky.V dolní části stoJaté nádoby 1 Je k JeJímu dnu upevněne vstupní trubka ž, do které Je proveden vstup plynu g. Na hornín konci trubky i Je umístěna upínaoí ploche 1, ke které Je upevnên aglomerační prvek 1. V horní částistoJaté nádoby 1 Je k JeJímu víku g upevněn sběrač 1, v jehož dolní části Je mniatěna vrstve 6 náplně. vrstve. § náplně Je propustná ve svislén směru. Pod vrstvou 6 náplně Je umístěn sběrač lg kapaliny v...

Vizualizační optický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 270027

Dátum: 13.06.1990

Autor: Gardovský Jiří

MPK: H01S 3/086, G02B 27/52

Značky: opticky, systém, vizualizační

Text:

...je-znézorněn ne. připojeném výkresu, který představuje jeho schemstický náörtek.za zdrojem 1 nekolimovaných světelných vln 2 je umistän objekt pozorování 3 s zobrazovaci optické soustava i. V rovine g obrazu zdroje 1 nekolimovsných světelných vln 2 je zařazen optický korelačni filtr á. za optickým- korelaönim filtrom g je zařazena sekce pozorováni a záznamu vizualizaönioh obrazů g.Fyzikální podstata vizualizačního optického systému podle...

Uspořádání pohonu hydrogenerátoru nouzového řízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270026

Dátum: 13.06.1990

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/20

Značky: uspořádání, pracovních, pohonů, strojů, hydrogenerátoru, samohybných, nouzového, řízení

Text:

...výhodou je umístění pohonu hydrogenerdtoru na vnějdí straně jedné z hnaných náprav mimo rozvor stroje směrem od pracoviltä řidiče, oo se projeví snížením hluč noeti na praeoviäti řidiče, přičemž vhodnou volbou velikosti převodovehc poměru mezi talířovým hnacím kolem a hřídelem hydrogenerätoru nouzovćho řízení lze navíc i minimalisovat velikost hydrogenerdtoru nouzovdho řízení. Na připojeném výkrese s obrázky je schematicky naznedenc...

Zapojení pro měření odporu číselnice, zejména tlačítkových telefonních přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270025

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jirout Luboš

MPK: G01R 27/08

Značky: číselnice, zapojení, odporu, zejména, přístrojů, měření, telefonních, tlačítkových

Text:

...uroít hodnotu odporu číeelníoa tlaoítkovýoh telefonních prístrojů pri volbě. Dále umožňuje eutomatizoveturćení hodnoty odporu, napr. pripoužit( anolonově-čínllonvdho pravodníku na místě měľíoího obvodu, přičemž vyhodnoooní lzu provúat počítačem.Na výkrasu je schamatioky znázorněn príklad zapojení podla vynalezu.V zapojení podle vynalazu je výstup napajecího obvodu i pŕipojsn ke vstupu telefonnĺho prístroje 1 pres predradný odpor 3, ktorý je...

Způsob tvorby křížového návinu na prstencových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 270024

Dátum: 13.06.1990

Autori: Viták Josef, Sojka Oldřich

MPK: D01H 9/10, D01H 9/18

Značky: dopřádacích, křížového, způsob, tvorby, strojích, návinů, prstencových

Text:

...dopřádecím stroji způsobem podle vynálezu. Pojízdná eoukecí jednotke ll je vybavena odeávecí hubicí lg pro vyhledání konce gg příze 35 ne potáči 1 otočná umístenou na ćepu lg e napojenou na podtlakový kone gg, který je připojen na neznázorněný zdroj podtlaku. Pojízdná soukecí jednotke ll je dále vybavena kontrolním zeřízením zl, ktere eouhrnně před 2 CS 27 D 02 k 81stavuje äarízení pro podání konce příze 3 § do uzlovače, uzlovač,...

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270023

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tkáč Ivan, Hrubý Jaroslav, Dzierža Emil, Bakončík Vladislav, Řehulek Ladislav

MPK: E21D 23/26

Značky: mechanizované, koncových, zařízení, poloh, výztuže, přesouvacího, snímání, sekce

Text:

...rovinou B-B. Obr. 2 a 3 jsou provsdeny v jiném měřítku než obr. l.Zařízení pro snímaní koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizovená výztu že ja tvořeno tyčí l, ktsri je spojená s píetnioí gg například čepsm. Tyč l je uloženáva vedení 2 v prostoru pod přeaouvaoím válcem g. Kolem tyče L je uapořídana delené objímka gł. ktere je součástí vedení 1. Do objímky 1 jsou vložený alespoň dva snímača łll. głg, například jazýčkove kontakty....

Endoprotéza mléčné žlázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270022

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vodňanský Jiří, Akimov Andres, Voronkova Olga, Kuzin Michail, Pronin Vladimir, Kálal Jaroslav, Sorokin Anatolij, Parfjonova Natalija, Vacík Jiří, Adamjan Arnold, Makarov Vladimir, Gumargalijeva Klara, Lopour Petr

MPK: A61F 2/12

Značky: endoprotéza, mléčné, žlázy

Text:

...znázorneno umístění jamäk Q, 1. g a dutýoh váloovýoh pouzdar 3, A, 2 v řezu A-A.Těleso endoprotézy se skládá z houbovitáho hydrotilního polymeru, jehož celý povrch je tvoren vrstvou homogenního filmu, který plynule přechází do houbovité struktury e je s houbovitým polymerním materiálem spojen chemickou vazbou podle čs. autorského osvědćení č. 255 405.Na prípravu filmu byl použít rozpustný polymer vyrobený podle če. patentu 141 101(Hydron S),...

Způsob přípravy nízkomolekulárních látek obsahujících imunomodulační aktivity z buněčných lyzátů lidských a zvířecích tkání, vylučující přítomnost infekčních agens a jejich toxických produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270021

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pekárek Jan, Barnet Karel, Čech Karel

MPK: A61K 35/14, A61K 35/28, A61K 35/26...

Značky: přítomnost, imunomodulační, agens, lyzátů, buněčných, jejich, aktivity, zvířecích, obsahujících, toxických, infekčních, nízkomolekulárních, tkání, látek, produktů, vylučující, lidských, způsob, přípravy

Text:

...agens, schopných vyvolat onemocnění u lidí nebo léčených zvířat. Základní podmínkou v tomto smyslu je cílený výběr vhodných, zdravých (tj. choroboplodných zárodků prostých) dárců, a to jak lidí, tak i zvířat. Další ne cs 270021 si T 3zbytnou podmínkou je oílená kontrola zíekaneho materiálu na prítomnost vybraných závažných intekoi (napr. viru hepatitidy B. prítomnost púvodce AIDS epod.). Vlastní výrobní postup musi bezpečne zajistit bud...

Snímač pro měření teploty média v prostoru nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270020

Dátum: 13.06.1990

Autor: Němeček Jan

MPK: G01K 1/14

Značky: teploty, prostoru, nádoby, snímač, media, měření

Text:

...připojsnon výkreou je znázornán v podálnon řozu přikled snioaos podle vynálezu.Noonou öáot anineöe tvoří tolsso 3 váloovlho tvsru, opotřsná zesilsnou opojovocičásti g ne Jejimł vnłjäin obvodu as upravon prvni závit Q ktsrya je tüleeo 1 upevná no v průchozin otvoru 3 stěny nádoby 3. Koncová ääat Z tálese 5, obráosná eměren k proetoru nádoby 3 má kuželový tvsr a opirá ss o kužslová sedle 5, uprovsná při úoti prachoziho otvoru 3. vo...

Licí forma pro odlévání ocelových bramových ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270019

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šmrha Lubomír, Jelínek Petr, Saip Jiří, Brábník Josef, Motloch Zdeněk

MPK: B22D 7/06, B22D 7/00

Značky: forma, bramových, oceľových, odlévání, licí, ingotu

Text:

...zvýšený odvod teple ee nedoctli doetetečnł ueelrnlnehe tuhnuti ve vertiktlnin eněru což ee ze neeledek výekyt eekroeegregoci v eietech nevýhodných pre jekoet breey což je epujeno ee eniženýe využitia kovu.uvedene nedoetetky řeii lici foree pro horizantllni odlóváni branových ingcto, tvořeno tepelnö vodivou epodni deekou e tepelnč izolovonýui bočnini etlneei podle vynolezu,jehož podetete epočive v ton že epodni deeke je před litie ochlezene...

Způsob leptání povrchu součástí pro přípravu mikroelektronických a optoelektronických struktur z n-arsenidu galitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270018

Dátum: 13.06.1990

Autori: Myslík Vladimír, Švodčík Václav, Rybka Vladimír

MPK: H01L 21/302, H01L 21/268

Značky: optoelektronických, součástí, mikroelektronických, leptání, galitého, přípravu, povrchu, struktur, způsob, n-arsenidu

Text:

...leptíní n-ereenídu galitóho v proetředí vodného roztoku Near o konccntraci 1,0 mo 1.11. Po 1 mínutöleptíní byla zjíčtöna hloubka vyleptanc díry 5,35 /un po 2 minutách 0,45 /un a po 3 minutách 06 ,umBylo provedeno leptàní n-araenídu galíteho V proetředí vodného roztoku Nacl o koncentrocl lO n 1.1 . Po l minutě leptúní byla zjíätěna hloubka vyleptanó díry 0,3 /ua,po 2 nínutách 06 /um o po 3 minutách 08 /um.Bylo provadono lapténi n-oraonidu...

Pasivační vrstva referenční povrchové diody

Načítavanie...

Číslo patentu: 270017

Dátum: 13.06.1990

Autori: Prejdová Regina, Matyáš Ladislav, Krupa Vladimír, Bartheldy Bohuslav, Gajdušková Ludmila

MPK: H01L 29/90, H01L 21/318

Značky: povrchové, pasivační, referenční, diody, vrstva

Text:

...podpovrohovó rafsrsnćni diody misto povrchovo rsfsrsnöni diody Ja odliiný tvar zsvlrnó ohsrsktsriatiky. což oeezuje možnoati poułiti tlohto diod. Oblasti aplikace podpovrohovýoh stsbilizačnioh diod Jeou integrovsné obvody s najvylłiai ndroky na čsaovou stabilitu rafsrsnčniho napiti. U kronikovýoh dsaok s rovinou 100 dochází v porovnúni s rovinou 111 aioo ks zlspiani ćaeovs otebility závěrného napětí ovůan na tsk výrsznosu Jako při splikooi...

Hermetický nástavec baňky makrovolumetrického respirometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270016

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šmejkal Jiří, Růžičková Lucie

MPK: G01N 37/00

Značky: makrovolumetrického, respirometru, nástavec, baňky, hermetický

Text:

...povrchem pevných čáetic hydroxiduuepdneho. DelIinevýhody znáoyoh provedeni hernetiokáho nástavce bañky mekrovolunetrickaho reepironetru epoěiveji vo oložitoeti upinsoich konetrukoináetovce e hrdlo bsňky Jednoúčeloveho určeni. Ueou take zneny ekleněne hermeticka neetev co baňky o kuželovym zabrueee e nátrubken pro hadice ktori viek neeplňuji požadavky na upevněni jinky.uvedene nevýhody-odetreňuje hernetioký naeteveo beñky...

Zapojení vzorkovacích obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270015

Dátum: 13.06.1990

Autor: Novotný Vladislav

MPK: H03M 1/00

Značky: zapojení, obvodů, vzorkovacích

Text:

...chodu kenelo. Zepejsnt je sluěitelnó e ntzkospon třsbovou logikou CMOS.Přiklsd vynelszu je dole popsdn poeooi výkrssu. Ksnelovd bloky Z si za oheehuji oddölovoei treneforniteryt kenelove filtry e zeeilovsds. Výstupy n-shodnýoh kenelovýoh bloku jsou pripojeny ne n-snelogovýoh vstupu n-neeoondho Iultiplexoru 3 jehož edresovo vstupy jsou řizeny výstupy čoeovd zikledny 3. Analogový výstup n-neeebnsho eultiplexoru 3 je přivedsn ne nsinvsrtujioi...

Zapojení napájecího obvodu pro mikrovlnné tranzistory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270014

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zierhut Vladimír, Žďárský František, Fejk Luboš

MPK: H03F 3/193

Značky: zapojení, mikrovlnné, tranzistory, napájecího, obvodů

Text:

...uvedeným spojením lze zároveň vykonpenzovat široká rozptyly stejnooměrných parametrů níkrovlnných tranzietorů. Další výhodnou vlastností je snížení teplotního driftu který při použití monolitickeho atabilizátoru se pohybuje okolo-l,l mv/K zatímću u zapojení napájení využívejícího převážně jeden tranziator se dosahuje hodnota teplotního eoučinitela 425 mV/K.Na výkreeu je na obr. 1 znezornůno zapojení nepájecího obvodu pro mikrovlnné...

Způsob lokalizace netěsné trubky vertikálního výměníku tepla vlásenkového typu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270013

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klinga Josef, Matal Oldřich, Sobotka Jiří

MPK: F28D 7/06

Značky: výměníku, způsob, způsobu, vertikálního, vlásenkového, tepla, provádění, zařízení, tohoto, netěsné, lokalizace, trubky

Text:

...opočívú v tou zo v utůonindo prostoru nopdjooí vody zoplninol čistým kondonzàtoo slospoň po ústí vlssonkovyob trubok po notlokovlní psrního prostoru plynom no tlak 02 si 1 Mřsä so provldí onínání smísí vlnoní vzníklych notlsnootní vo vlssonkovyoh trubkáoh no spojích vlúsonkovyoh trubok s trubkovníoí. Podotstou zořízsní k provádění posobu jo to jo tvořsno oloupol sonípuldtoru vodotisnĺ proohszsjíoío uprsvsnýn víkoo prolozovoho otvoru no...

Vodné disperze na bázi homopolymerů kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a jejich kopolymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270012

Dátum: 13.06.1990

Autori: Motlík Karel, Vaško Pavel, Pařízek Rudolf

MPK: C08L 33/06

Značky: kopolymerace, homopolymerů, bázi, kyseliny, jejich, disperze, akrylové, vodné, methakrylové

Text:

...oothokrylanidu a akryldta nobo oothakryláto vioofunkönich alkoholo, Jako oiĺujioich konononorů.Pro otobilizaoi určitá okryldtovó kopolyoorni dioporzo oo podla vynilazu zvoli poměr obou aložok otabilizútoru tok aby oo po otabilizoci důlozito vlaotnooti filnu otabilizovanó dioporzo proti dioporzi povodni liłily Jon novýznaoni. Dálo uvodono přiklody použiti Joou volony tak aby núzornč ukázaly vliv znłny poołru obou olotok vo otobilizátoru na...