Archív za 1990 rok

Strana 49

Vsádzka pre výrobu surového železa v elektrickej oblúkovej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270131

Dátum: 13.06.1990

Autori: Blahovec Jozef, Madarasz Štefan, Borák Arnošt, Uksa Eduard

MPK: C21B 11/10, C22C 37/00

Značky: surového, železa, elektrickej, oblúkovej, vsádzka, výrobu

Text:

...odstraňuje vsádzka pre výrobu aurováho železo a obsahom 3,0 až h,1 uhlíka, stopy at 0,6 kramika, 0,1 a 0,6 K mangánu, do 0,1 airy, do o,a roaforu, do 0,0 niklu a do 0,15 chrőmu, zvyšok železo a ktorá aa skladá v H hmotnosti z 57 až 54 železnej rudy s obsahom 65 až 75 3 železa, 1,0 a 2 1,5 ä msngánovaj rudy sVýhodou vaádzky podla vynàlezu Jo, že umožňuje tsvenie špeciálneho eurováho železa napratržitým gpoeobom v elektrickej oblúkovej...

Způsob vytvoření nerozebíratelného svařovaného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270130

Dátum: 13.06.1990

Autor: Vávra Karel

MPK: B23K 11/00

Značky: svařovaného, nerozebíratelného, vytvoření, spoje, způsob

Text:

...pruliny z neavařitelndho materiálu k podkladu ze svatitalnáho motarlúlupomoci vložky za evałitalnaho materiálu a averu mazl vložkou a podkladom dojde ke zjednoduleni a lavnlni konatrukca.,4 VPríklad způaobu vytvorení narooebíratelného evořovaného spoja podle vynálezu je znázornln na výkraau, kde na obr. 1 Je znézarnlno vytvorení narozebtratelnáho evetované ho epoje e bodovým, ptípednl dlrovým evnram a na obr. 2 je vytvoření...

6-(N,N-Dialkylamino)-3-azoarénpyridazíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270129

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kováč Jaroslav, Gracza Tibor

MPK: C07D 237/20

Značky: 6-(n,n-dialkylamino)-3-azoarénpyridazíny, přípravy, spôsob

Text:

...najskor výrazne efertí na tmavofialovo a dostupne sa odrarbujo. Ddparí-eado Ěuehe za níłendho tlaku a pridá aa 30 ml lldovej vody. Vylúči ee pevnálätka, ktoré ae odeaJea premyje voduu,KryBtelízuJe ee z metenolu. Výtažok 88 5. T.t. 305 až 307 °C. Pre C 1 gH 1 gN 5 Q /měl. hmot. 272.2/ vypočítaná 52,93 2 C, h 4 a H, 30,06 N,nájdené 52,00 H C, a,3 n ü H, 29,80 5 N. Hmotnoetnd epektrum M- 272.v 10 ml ahaolútnaho etanoiu aa za miešania pri...

Tlakový snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270128

Dátum: 13.06.1990

Autor: Muránsky Juraj

MPK: G01L 1/14

Značky: snímač, tlakový

Text:

...a ekonomická výhodySnímač je možná velmi jednoducho a lacno zhotoviť a umiestniť do umelej kože z ľubovoľne pružnej hmoty. Vzniká takto pole snímačov, ktorými sa može pokryť chdpadlo priemyslového robota, čaluet upínacieho zariadenia, plocha pre ustavenie obrobku,objektu spracovania a pod. Snímač je robustný, epoľahlivý, nie je chúloativý pre poškodenia (je chránený umelou kažou) a podľa fyzikálne-mechanických vlastnosti umelej...

Spôsob prípravy syntetických vlákien farbených na odtiene so širokým remisným spektrom so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270127

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vianský Ján, Zmrzlý Daniel, Scholze Rainer, Ondrejmiška Koloman, Slavík Vlastimil, Kvíz Milan, Morava Jan

MPK: C08J 3/20, D06P 1/00, D01F 1/04...

Značky: spôsob, spektrom, širokým, vlákien, vlastnosťami, farbených, syntetických, odtiene, přípravy, remisným, zlepšenými

Text:

...vlákien voči eternutiu a zlepaia aa i fyzikalno-mechanická vlaetnoeti vlákien.Optimálne koncentrácia pigmentov aa pohybuje v medziech od 0.1 do 0,5 H e výhodou 0,25 az 0,35 K hm. Najvýhodnejlie ed eedze najmä preto, že znižujú migraciu organických farbiv, čo apolu e podetetným znížením obaahu organických farbiv a vysokými atáloatami eamotných eadzí vedie k zlepleniu atdloeti vyfarbenia najmä v otere a tiež preto, že sú lacna e majú vyeokú...

Spôsob sušenia prírezov pre obuvnícke kopytá

Načítavanie...

Číslo patentu: 270126

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kothaj Peter, Trebula Tomáš, Ďurišová Valentina, Koberle Milan

MPK: F26B 3/00

Značky: sušenia, prírezov, kopyta, spôsob, obuvnícke

Text:

...sa vykoná 60-hodinovd zlahodnenis pri 57 °C. teplom vysúčacom prostredí, 9 °C velkej psyohrometriokej diferencii, čo zodpovedá 9,2Vyšší účinok spôsobu sušenie prírazov.podIs vynálezu stanovenim vhodnej teploty a ralatívnej vlhkosti auäisceho prostredia podľa vlhkosti dreva spočíva v tom, že sa dodrží madza pevnosti v dreve a prípustné hranice dsformácií s napätí pri rovnomernom rozlozsni konečnej vlhkosti vztshovsnej na hrúbku vyeučenâho...

Náter chrániaci nefunkčné plechy oceľových súčastí před boridovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 270125

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zákopčaník Ladislav, Bielková Marta

MPK: C23C 8/68

Značky: súčastí, plechy, nátěr, před, nefunkčné, chrániaci, boridovaním, oceľových

Text:

...súčasti pred boridovanim v tavanina a v prášku,ktoráho podstata spočíva v tom,že obsahuje eko plnivo oxid hlinitý a moaadzný prach v pomere - oxid hlinitý 20 až 80 X hmot., moaadzný prach BD až 20 8 hmot., ako pojivo alúži bakalitový lak. Množstvo bakoli tového laku ee pridáva k plnivu podľa požadovanej konzietencie pre zvolenú technológiu nanáéania.Výhodou náteru chrániaceho neiunkčná ćaeti pred boridovonim podľa vynálezu je jednoduchá...

Spôsob separácie biomasy a balastných koloidných častíc z fermentačnej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270124

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kuzmová Elena, Sitkey Vladimír, Krčmař Stanislav

MPK: C12N 1/02, C12R 1/07

Značky: biomasy, fermentačnej, separácie, spôsob, koloidných, částic, balastných, pôdy

Text:

...na podenesledujúceho zloženia A k pšeničné kŕmna múka, 3 t sójová múka. 2 zemiakový škrob, 2 kazeín, 1 ü Ne 2 HP 04.12 H 20, 0,03 t KHZPDÁ, 0,5 t CaC 12.2 H 20, 0,5 Na 2 C 03 pH 8,5 (Spôsob podľa CS A 0 234 180).Po ukončení termentácie sa dosiahla proteolytická aktivita 12 000 j/ml (stanovenie podla metódy SU 397 843) K 3000 ml vyfermentovanej pôdy o celkovej aktivite 3,6.i 07 jednotiek, upravenej roztokom Na 0 H na hodnotu pH 8,0...

Filtračné plošné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 270123

Dátum: 13.06.1990

Autori: Uhrina Štefan, Hausner Karol, Brabec Juraj, Surový František, Dolák Štefan, Zezayová Eva

MPK: B01D 39/04

Značky: plošné, filtračné, materiály

Text:

...vyznačujú-tým, že majú širokú účinnost a filtračný výkon. Podľa priemyselného použitia elüžia na priamu filtráciu hrubäích a jemnojšich dieperzií až koloidných roztokov. Vyrábejú sa obvyklými pspisrenekými postupmi. Pripravené papierovina podľa vyznačenej zsnáčky as atvárñuja na site papierenakého stroja, dalej sa upravuje lieovenim na potrebnú hrúbku a vo valoovsj e teplovzduänej sušiarni sa vysuší na konečnú sušinu 94 » za, - lt.Z...

Spôsob odstraňovania a získavania paládia z odpadových a hydrogenačných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 270122

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bobošík Vladimír, Végh Daniel, Garaj Ján, Kiss Gabriel, Waradzin Walter, Kováč Jaroslav, Ríšová Júlia

MPK: C02F 1/28, C02F 1/58

Značky: spôsob, odstraňovania, hydrogenačných, získavania, odpadových, paládia

Text:

...neiónovaho paiädia ae aktívne uhlie upraví zahtiatím e 10 k HN 03 1 h za prídavku redukönýoh látok. zachytené Pd° mozno získat priamo pálenim uhlíka alebo ho možno previesť na Pd 2 pomocou HND 3 a tak ho zachytiť ne polymáre, pričom sa aktívneuhlie regeneruje súčasne aktiváoiou pre dalšie použitie.Uvedené príklady iluatrujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.Cez 100 g makroporázneho polyméru polystyrén dívinylbenzén s amidoxidovými...

Spôsob zníženia strát výživových senzoricky aktívnych zložiek sušených polotovarov zeleniny počas skladovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 270121

Dátum: 13.06.1990

Autori: Danišová Cecília, Príbela Alexander, Ivanič Vojtech

MPK: A23B 7/148

Značky: polotovarov, výživových, senzorický, zníženia, strát, aktívnych, počas, sušených, zeleniny, spôsob, zložiek, skladovania

Text:

...typ RV 1,5/2,čerpacia rýohloat 1,9 m 5/h, medzný tlak nižaí než 0.1 kPa) tak, aby tlak v obale kleeol na i až in kPa (optimálny tlak 2 kPa) počas B-10 min. Za týchto podmienok ee odstráni až vyše 99,5 t vzduchu a v ňom obeiehnutáho kyslíka, a polotover sa pritom aohladí na 2 D až 25 °C. Tým sa zabráni styku kyelíka a oxylebilnými zložkami a výrazne sa zvýši kvalita hotového výrobku. Obal sa vzduohoteana uzatvorí tarmiokým zvarom tak, aby...

Zmes na báze polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270120

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kopernický Ivan, Levrinc Otto, Pintér Jozef, Svit, Šimko Karol, Kašovic Vratko, Dudaško Ján, Schmidt Gejza, Sáraz Jozef, Škerlíková Dagmar

MPK: C08K 5/10, C08L 23/12

Značky: báze, polypropylénu

Text:

...vý sledný granulát mal index toku taveniny podla CSN 64 0861 2,5 9/10 min, ältost podlaCSN 64 3050 odpovedajúcu-štandardu D a index iitosti stanovený na trichromatiokom spektrofotometri podľa ASTM D 1925 13,1 0 hmot. 5 granulátu sa vyrobila poetupnou biaxiálnou orientáciou pri orientaönom stupni do dläky 1 z 5,3 ado äírky 1 s 9,2 jednoducha biaxiálne orientovaná íôlia hrúbky Zopum. zákal fólie meraný podla ASTM D 1003 1,0 |.Polypropylenový...

Spôsob izolácie imunoglobulínov z plazmatických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270119

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bulík Jozef

MPK: C07K 15/14

Značky: spôsob, materiálov, imunoglobulínov, izolácie, plazmatických

Text:

...Iudskej plazmy spočíva v tom, že frakcie obsahujúca imunoqlobulíny sa suspenduje v apyrogénnej vode na obsah 3 až 5 hmotnostnýoh bielkovín. Pri hodnote pH 5,0 až 5,1 a teplote 4 až 10 °c za stáleho miešania sa k roztoku pridava 0,1 až 0,5 hmotnoetných 0 bentonitu. Po dokonalej homogenizaoii roztoku sa vypreoipitujú vysokomolekularne bslestns bielkoviny, ktora sa od supernatantu oddelujú csntrifugaciou. supernetent obsahujúci~imunoglobulíny...

Skladací nosič autobaterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 270118

Dátum: 13.06.1990

Autor: Greisiger Alexander

MPK: A47F 5/10

Značky: skládací, nosič, autobaterie

Text:

...pre pripojenie ku krúžku,pričom obidvomi krůžkami je prevlečene cdnimatelné držadio. NI výhodou nosiča autobatârie podla vynalezu je, že zaisťuje bezpečné ukladanie a vyberanie autobatérie z priestoru uloženia v aute, má minimálnu hmotnost a malý skladovací priestor. zároveň jeho výroba je jednoducha, s minimálnou spotrebou materiálu.skladací nosič podla vynálezu je v prikladnom vyhotovení znázornený na priloženom výkrese, kde obr. 1...

Elektroinštalačná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270117

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kováč Vladimír, Hurtík Milan, Lukáč Ján

MPK: H02G 3/26

Značky: elektroinštalačná, spojka

Text:

...bez použitia skrutiek, resp. iného spojovacieho materialu. Takto vzniknutý spoj je pevný a je schopný prenášať horizontalne i vertikalne pôsobiace sily. Vzhladom na to, že spojka je vyhoto vená z plaetováho materialu, nie je potrebnú vykonať žiadnu antikoróznu úpravu. Tento spôsob spájania elektroinitalačných lílt je menej pracný a je možne pripevñovat nocne lišty na .zenu vo väčlích vzdialenoetiach oproti doterajäimn spôsobu montáže.Na...

Generátor tlaku, případne vákua

Načítavanie...

Číslo patentu: 270116

Dátum: 13.06.1990

Autor: Gajdoš Lubomír

MPK: F04B 43/04

Značky: tlaku, vakua, generátor, případně

Text:

...uložené prvé, tretie valivé ložiská 3, 1 a druhé,štvrté valivé ložiská 53, zl. Minimálne jedno prvé, tretie ložisko 5 Z sa s predpätim opiera svojím vonkajším krúžkom o prvú, treüA 1 plochu§, Q spodného dielu prvého, tretieho držadla membrány §,g a minimálne jedno druhé, štvrté valivé ložisko gł, Zł sa s predpätím opiera svojím vonkajším krúžkom navzájom s p 1 ochou§, §rovhobežnú druhú, štvrtú plochu äł, gl protiležiaceho spodného dielu...

Spôsob sušenia jemnozrnných substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270115

Dátum: 13.06.1990

Autor: Malík Vladimír

MPK: C05F 3/00

Značky: jemnozrnných, substrátov, spôsob, sušenia

Text:

...voľnej vody v.substráte, potom sa vzniknutázmes rovnomerne rozvrstvi a za periodickébo premiešavania sa suši pri teplotách nad 1 °c. iSpâsobom sušenie jemnozrnných substrátov podľa vynálezu sa u substrátov zníži obsah voľnej vody na určené hodnoty, pri ktorých má substrát vlastnosti ľahko manipulovateľného sypného metsrnu čo umožñujexdalej ho spracovať podľa najúčelnejšieho využitia chemických a fyzikálnych vlastnosti látok v ňom...

Nastavitelný detektor sluchových defektov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270114

Dátum: 13.06.1990

Autori: Uherík Anton, Valter Vladimír

MPK: A61B 5/12

Značky: defektov, nastavitelný, sluchových, detektor

Text:

...risobnika pingpcngovýoh loptičiak eo atupnioou, umieetnenćho za etatenou, e polootvorsnćho zachytávajúcehc a odraaováho valca, v ktoreho apcdnej Gaeti je abernd nldoba a liavikom,ktorá má po obidvoch etrandch umieetnenćąanímeče ratlexov, pričom medzi vertikllne poeuvatelným zieobnikom a zberncu ntdobou je optický indikttor vypsdnutia loptičky.výhoda nastavitalnćho detektcra elucnovýon detektov je v tom, la poounuja hranicuzisťovania...

Usporiadanie vtokového a výtokového systému objemových potravinárskych meradiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270113

Dátum: 13.06.1990

Autori: Liška Miloš, Žoldák Ľubomír, Fridrich Dušan

MPK: G01F 1/00

Značky: vtokového, meradiel, výtokového, systému, potravinářských, objemových, usporiadanie

Text:

...čelnej plochy mereoieho krúłku e D 3 je vnútorný priemer mereoieho krúžku. Ich etredy sú orientoveneveyeecruày k deliecej medtietene poduhlom Á,o hodnote Ja - etc ein itg h) . 33 D Ó D s tolerenciou 1 0.3 ° a na kruünioi o polomere R od stredu meracej komory.Takáto usporiadanie vtokovehc a výtokoveho eyetemu umoiňujú jednoduché napojenie vstupného e výstupného prieniku na normelizovene pripojovacie elementy. Ďalej rieienie umožňuje...

Spôsob úpravy polyamidových, polyakrylonitrilových, vlnených a modakrylových vlákien a textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 270112

Dátum: 13.06.1990

Autori: Truchlik Štefan, Belko Dušan, Kabátová Viera, Hulík Milan, Deanko Peter, Cigániková Eva, Spevárová Eva, Dimun Milan

MPK: D06M 11/04

Značky: polyamidových, vlákien, vlněných, modakrylových, textilií, polyakrylonitrilových, spôsob, úpravy

Text:

...medi a sulfidačného ůinidla, za účelom ich elektrického odporu, sa robi tak, že na uprsvovaný materiál sa pôsobí vodným kúpelom obsehujúcim redukčné činidlo v množstve 0,01 až 40 3, vztishnute na hmotnosť upravovaného materiálu, pri teplote 1 až 120 °C po dobu 0,5 ai 360 minút.Výhody,spôsobu podla vynálezu sú v jeho jednoduchosti, ekonomickej dostupnosti, vo variabiliteĺtechnologického zariadenia na úpravu, v dosahovaní výborných...

Polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 270111

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gally Július, Trgiňa Ján, Šebo Jozef

MPK: B23Q 7/00

Značky: polohovacie, zariadenie

Text:

...obrábaní. Oťáčnnie kladiok pri polohovani zaisťujú rotačná hydromotory cez prevodovku a rečezove prevody. zdvih klediekpri polohoveníobrobku zaisčujú cez zdvíhacie ramená priamociere hydromotory, ktoré sú otočne upevnené,na čapoch.Pokrok dmiehnutý zariadením podla vynálezu spočíva najmä v tom. že umožňuje polohovanie rozmerných rotačných obrobkov pre obrábanie ne horizontálnych vyvrtávecích strojoch pri súčasnom zeietení vyššej tuhosti...

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270110

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo

Text:

...obr. 2 jedne e podle obr. 1 vieo. Do tohto vybranie je zoeunutá eaeteve pruznýeh lamiel ggłg ueporiedenýoh v eeere pohybovej osi g ned sebou, pričom ich prierez tvori v podetete profil známeho čelného Upireloveho zevitu 33 kotúče łłg e zapadá doň.Poloner krivoeti 5 leniel 1333 v nezeřeženoe stave je volený v,rozoedzi nejneněieho r ein e nejväčlieho r mex poloneru krivooti čelného łpirblověho závitu lg kotúče 319 e výhodou ich eritnetiokého...

Zariadenie pre nastavenie úrovne signálu s pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270109

Dátum: 13.06.1990

Autor: Knap Ján

MPK: H01C 10/00

Značky: signálu, zariadenie, pamäťou, úrovně, nastavenie

Text:

...prednoati voči klasickým elektronický zariadeniam v ton, Ze ovládacie napätia je galvanioky oddelene od neetavovanej úrovne aignálu, krátkodobo alebo trvalá prerušenie dodávky elektrickej energia neeá vplyv na naetavenú úroveň elgnálu, nepotrebuje udrłieveoie napätie o externý zdroj. vzhladom na miniatúrne rozmery zariadenia pre nastavenie úrovne signálu s panišou je možne unlestnič na doaku ploöneho spoja e ovledaoie prvky v neobeedzenej...

Jednosměrný kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 270108

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B25B 13/50, B23Q 3/18

Značky: kľúč, jednosmerný

Text:

...oaovej rovine tohto klúče, obr. 3 pôdoryaný rez saootnaj evledacej prilołky a obr» 4 prieoot uvedenej ovledacej prllolky z obr.s do nerysnej roviny. pričo rez, v ktorou je ovládacie priloika na obr. 3 znazornena je vedený v rovine A-A z obr. 4.laednoonerný klúč pozostáva z telesa tvoroneho hlavou g a e ňou pevne apojenou rukovätou g. Hlava g je opatrená nssadzovaci otvoro 3 s kruhový otvoro łg oboplnojúcimi pinolu iz. okolo kruhového otvoru Ag...

Spôsob určovania celulolytickej aktivity bachorových baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 270107

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kmeť Vladimír, Kopečný Jan, Leško Zoltán

MPK: C12Q 1/04

Značky: bachorových, celulolytickej, spôsob, bakterií, určovania, aktivity

Text:

...ktorého podstata apoöiva v ton, že riedky gél z rozpuatnej oelulôąy e naviezanýa gratiton alebo iivoöilnym uhlia eo pridá do anaerôbneho bujônu obeahujúoehooe 1 obi 6 u v anołotve 0.01 až 0,05 dielov hnotnoatných,beohorovd tekutina v nnołetve e al 30 diolov.hnotnoetnýoh a minoralie najmä hydrogenfoeforečnan draaelný, ohlorid eodný. eiran anônny, dihydrogenfoeforeönan draaelný,ohlorid vépanatý, airan horeünatý v nnoiatve 1 ai ie dielov...

Spôsob prípravy farebných a plnených polyolefínových vlákien a iných polymérnych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270106

Dátum: 13.06.1990

Autori: Füzy Štefan, Jambrich Martin, Krištofič Michal

MPK: D01F 1/06

Značky: výrobkov, plnených, iných, polymérnych, vlákien, polyolefínových, spôsob, farebných, přípravy

Text:

...technikou na rôzne farebné polymérne výrobky, respektive vlákna. Použitím vysich apracovatelakýoh teplôt možno ovplyvnił terniokn stabilitu farebného modifikátora, čo je výhodné pri príprava farebných pőrovitých výrobkov a vlákien.cena poułlvaného nodifikétora (kopolyaér etylén - vinylacetét) je len o nélo vyäšia ako cena napriklad polypropylénu, cena poułivenýoh (diaperznýoh, raaktívnych,kovokonplaxnýeh) farbív je podatetna.ni|ia ako...

Zapojenie širokopásmového šesťportu so sústrednými parametrami a štyrmi detektormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270105

Dátum: 13.06.1990

Autori: Raffaj Vladimír, Bilík Vladimír, Slobodník Vladimír, Bezek Ján

MPK: G01R 27/06, G01R 29/00

Značky: štyrmi, parametrami, šesťportu, detektormi, sústrednými, zapojenie, širokopásmového

Text:

...ciech - niekolko desiatok GHz a vo všetkých frekvenčných pásmach má malé rozmery a možno ho lahko integrovať.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znezornene zapojenie širokopásmového Beatportu ao eústredenými parametrami podla vynáiezu, na obr. 2 je priklad konkrétneho zapojenia Seatportu pre pásmo frekvencii od 100 kHz do 100 MHz a na obr. 3 je vyznače. na polohe q-bodov tohto äeatportu v jednotlivých dekádach frekvenčného pásme.V...

Združená nástrojová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 270104

Dátum: 13.06.1990

Autor: Sadloň Milan

MPK: B23B 29/24

Značky: nástrojová, hlava, združená

Text:

...otvore pevného púzdra. 0 čelo étyrhranu je opretá poistná akrutka çeekrutkovaná v telesa nástrojovej hlavy.výhodou združenej náetrojovej hlavy podľa vynálezu je, že umožňuje opraoovanie požadovaného tvaru naraz, tj. vyhrubcvanie otvoru, dokončenie otvoru nn hotovo v polndovanej preanoati napr. H 8, ako ej zarovnanie čela e rezanie hrany na požadovaný prieaer. ae to vyecko produktlvny. progreeivny náetroj určený pradovlatkýn k zariadeniaa do...

Stenový (1,6) – beta – D – gluko – (1,3) – beta – D -glukán kvasiniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270103

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šandula Jozef, Repáš Milan Člen Korešpondent Čsav A Sav, Ferenčík Miroslav, Masler Ladislav

MPK: C12N 1/18

Značky: 1,3, glukán, stěnový, 1,6, kvasiniek, gluko

Text:

...A. L.Houwink, D. R. kreger, Antonio van Leeuwenhoek 19, 1,19537 3. Pont, w. J. whelen, T. E. Edwerde, 3. chem. soc. 1958, 38627 3. S. D. Bacon,w. c. Farmer, D. aonee, J. F. T. Taylor, Biochem. O. 114, 557, 19697 D. J. Manners,A. J. Maeeon, 3. C. Paťtereon, J. Gen. Microbiol. 80, 411, 19747 J. Oelsma, D. R. Kreger, carbohyd. Ras. 43, 200, 1975.100 g pekárenekého droždia saocharomycee eerevieiae ae euspenduje v 150 mi 6 hmot. hydroxidu...

Schutňovadlo do kŕmnych zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270102

Dátum: 13.06.1990

Autori: Horňák Ľudovít, Tóth Jozef, Kalinský Daniel

MPK: A23K 1/16

Značky: schutňovadlo, krmných, zmesí

Text:

...vyhovujú chuťovým požiadavkám toho-ktorého druhu vekovej e hmotnostnej akupine zvierat. Hospodárske zvieratá nemožno nútit na vyšší príjem krmiva. vyšší príjem krmiva so dá ddsiahnút aplikáciou rôznych druhov schutňovediel. Doteraz sú známe schutňujúce prísady ako repný cukor, vanilin e rôzne kombinácie secharinov. Ich nevýhodou je vysoká cena a menšia účinnost na vyiäi príjem krmivo a ne priemerné denne prírastky živej hmotnosti.Tieto...

Útlmové vedenie pre vysokofrekvenčný signál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270101

Dátum: 13.06.1990

Autori: Blanárik Miroslav, Verbich Otto

MPK: H03K 6/00

Značky: výroby, signál, vysokofrekvenčný, vedenie, spôsob, útlmové

Text:

...Ne obr. 2 sú znázornené priečne rezy útlmovým vedením odetupňovené navzájom o jednu štvrtinu stúpania h äpirýlovitého ekrútenia vnútorného jadre. Na obr. 3 je výsledná frekvenčná charakteristika tlmenie útlnoveho vedenie e vnútorným jadrom 6 1 prvkov pri zmene sily spätného tehu u dvoch obvodových prvkov. VRiešenie podla vynblezu je objesnené na nasledujúcich príkladochůtlmove vedenie má lenkovâ vnútorné jadro so 6 1 dvakrát...

Čistírna odpadních vod s rotačním kontaktním tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270100

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mattiello Enrico, Vršecký Jan

MPK: C02F 3/08

Značky: rotačním, kontaktním, čistírna, tělesem, odpadních

Text:

...oee je dutd a je umíetčne nad hladinou a jsou do ní vodotčenl eaúetłnq jedny konce epirllovitč etodend hadice a druh( konce jsou otevrena do prostoru, přičemž ve stredové oee jsou umístění výtokovć otvory,ktoré jsou pripojeny ne spotřebiče energie.Hlavní výhody uspořádání zařízení pro čistírnv odpadníoh vod e rptačním kontaktním tělesem podle vyndlezu spočívají v tom, že energie spotrebované na přečerpání směsi z biozőny epirálovitä...

Komplexující a leskutvorná přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 270099

Dátum: 13.06.1990

Autori: Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Čapoun Karel, Olyšar Karel

MPK: C25D 3/56

Značky: prísada, komplexující, leskutvorná

Text:

...být stabilní při elektrolýze, ta. redukci (katoda), oxideci (anoda), musí býtlcompatibilní s ostatními aditivy, ktere Jsou pouäívánsubud Jednotlivá,nebo v kombinaci Jako prísady pro odstranění zrna a leskutvorná ćinidla, ta. nesmí působit nepŕíznivě na zařízení a ostatní aditíva, musí být relativně levné a dostupné s malou závislostí na konoentračním limitu a tolerancí ke koncontraoi Fe iontů, musí tvořit stabilní komplexy e Fe ionty v äirokám...

Prostředek pro chemickou pasivaci kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270098

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kos Jiří, Němcová Jitka, Čapoun Karel, Přikryl Zdeněk

MPK: C23F 11/00

Značky: pasivaci, prostředek, kovů, chemickou

Text:

...podmínkách. Vodný roztok pasivačního proetředku podle vynalezu je potom možno použítpro pasivaci ocelových, mosozných, hliníkových nebo poniklovenych výrobků v provoz ních podmínkách. Ve srovnání se známým. prostředky k tému účelu má prostŕedek po-pdle vynálezu dvourunkční účinek, a to sntíkorosní s současně sekvestreční - ohelátotvorný. Je zdravotne nezávadny, ekonomiclq dostupný s lzs as snadno líkvidovst,vynález s .jeho účinky .jsou...

Způsob přípravy tekutého reaktoplastického fenolformaldehydového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270097

Dátum: 13.06.1990

Autori: Exnerová Karla, Němeček Bedřich, Nikl Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: fenolformaldehydového, pojiva, přípravy, tekutého, způsob, reaktoplastického

Text:

...zachovaní aplikačních vlastností finélního pojiva lze dosáhnout vedením alkalické kondenzace sa vyšších teplot při snížení množství přidávaného elkelického katalyzétoru. Při známých zavisloetech reakční rychlosti na teplotě je však tento postup poněkud riekantní a zvldšté ve větších objemeoh provozních reaktorů může véet k nekontrolovatelnému průběhu reakce. Ta je potom pochopitelně urychlována dalším nérůetem teploty díky emotermnímu...

Způsob přípravy tekutého fenolformaldehydového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270096

Dátum: 13.06.1990

Autori: Němeček Bedřich, Nikl Stanislav, Exnerová Karla

MPK: C08G 8/10

Značky: tekutého, přípravy, způsob, pojiva, fenolformaldehydového

Text:

...bylo zjiätäno, že uvedené nevýhody prípravy Ianoltormaldehydovýoh pryskyŕic, určených zejména pro ochranu stavebního díla lze podstatnü omszit vhodnou volbou teploty, množství katalyzdtoru a reakčni doby. Připostupu podle vynálezu ae alkalické kondenzace vede při teplote 50 až 100 °O za přídavku katalyzátoru ze skupiny hydroxid slkalického kovu a/nebo žíravé zeminy v množství 0,laž 0,6 molu vztaženo na 1 kg reakční směsi po dobu 2 až 15...

Indikátor teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 270095

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ryšánek Vladimír, Hála Bohumil

MPK: G01K 5/02

Značky: teploty, indikátor

Text:

...elektricky vodivé spojení teplotního čidla e indukčním nebo měřicím zařízením. Navíc má tento indikátor malou hmotnost a evou jednoduchosti pak zaručuje epolehlivou funkci.Příkled uspořádání indikátoru teploty podle vynálezu je echemeticky vyznačen na výkresu.Tepelné čidlo je vytvořeno komürkouz pružného materiálu, do které zasahuje přea hrdloià jeden konec gvláknového evětlovodu 3, zakončeny rovnou ploekou. V komůrce łje umíetěn kovłł e...

Zapojení potenciálové rampy programově řízeného přenosného polarografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270094

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mattausch Pavel, Novotný František, Novotný Ladislav

MPK: G01N 27/48

Značky: zapojení, rampy, potenciálové, řízeného, přenosného, polarografu, programové

Text:

...s nastavený zesílením, blok l 5 nastavení je tvoŕen řízeným spínačem a sériovým odporom, blok li součtu je tvořen součtovým členem dvou signálu, blok 17 autonsstevení je tvořen spínsči pro volbu .logické funkce,blok gł komperátorů je tvořen dvěma nspětovými komparátory s hysterezí a obvody pro vyhodnocení okenka kompsrsce, blok Q reverzu je tvořen převodníkem snslogového signálu na digitální paměřovými obvody a dalšími losiekými obvody, blok...

Zapojení řídicích a kontrolních obvodů k měření teploty absorpční kyvety u plynového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270093

Dátum: 13.06.1990

Autor: Popela Bohumír

MPK: H01S 3/134

Značky: laseru, absorpční, kyvety, měření, řídících, kontrolních, zapojení, plynového, obvodů, teploty

Text:

...spojený se vstupy druhého diferenčního zesilovače g,jehož výstup je epojen s regulečním zesilovečem 51. Třetí můstekłg tvoří jednak větev druhého můstku 1 l 2 tvořenou desátým a jedenáetým odporem 31.9, E., a jednak šestý a sedmý odpora 31. Druhá diegonála třetího můstku l je spojene třetím diferenčním zeeilovačem É. čtvrtý odpor a tvoří platinový odporový teploměr a jedenáctý odpor Elł tvoří termistor. Regulační pátý odpor E 2, zapojený...

Membránové skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270092

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/32

Značky: membránové, skľučovadlo

Text:

...čelnej dosky ll 1 l membránového telesa 110 rediálne se premieetňuje. Obdobne sa premiestňuje i závažie 130, ktoré sa svojou-zadnou bočnou plochou l 32 unáše zadným bočným vedením imaní radiálneho vybrenia 142 zadného vodiaceho telesa 140 a svojimi prednými výstupkami gso zadnou špirálou 112 membránového telesa go. Je výhodné, ked stúpanie S 1 prednej špirály 112 a § 2 zadnej špirály 112 sú rovnaké, čím sa zabezpečí súčasné e rovnaké...