Archív za 1990 rok

Strana 48

Živičný plošný útvar so zníženým elektrickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270171

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beták Marian, Kabátová Viera, Dimun Milan, Truchlik Štefan

MPK: C08K 3/22

Značky: elektrickým, odporom, plošný, zníženým, živičný, útvar

Text:

...živiěný útvar tvorený konpozitom na báze polynárnych äivíc v jednej z jeho vretiev obsahuje elektricky aktívne partikulárne plnivo, ktorá łivičnámu ploänámu útvaru zabezpečí znížený elektrický odpor. Týmto plnivon, ktoreho ea používa v anołetve 10 až 120 hmot. dielov vztiahnutýeh na polymárnu živicukje tepelne upravený oxid zinočnatý e elektrickým odporom max. 106 ehm. cm.Výhody vynálezu vidíme v zabezpečení technologicky výhodnej...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Komora Ladislav, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Vanko Milan, Bindas Ján, Komorová Eva, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: podielov, spôsob, cyklohexanolu, vyššievrúcich, získavania, cyklohexanonu

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Komorová Eva, Vanko Milan, Komora Ladislav, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Bindas Ján, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: cyklohexanolu, hydrolýzou, spôsob, vyššievrúcich, spracování, vznikajúcich, cyklohexanonu, výrobe, podielov, získavania

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Spôsob izolácie ópiových alkaloidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270168

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kmetty Gejza, Valašík Tibor, Brezovský Zdenko, Proksa Bohumil, Varga Ivan, Gattnar Ondrej, Černý Jozef, Morovic Ján, Šiška Karol

MPK: G07G 5/00

Značky: izolácie, spôsob, opiových, alkaloidov

Text:

...odstránit.c) V K/Na cykle sa dosahuje vysoký stupeň sorpcie őpiových alkaloidov čo sa praje. vuje vo vysokom výtažku izolácie (vyše 90 1 G počítené ako morrín).d) Tým, že sa vylúči použitie aoetőnu a amoniaku, zabráni sa vznikuneprírodnýoh balastných látok, ktoré bránili izoláoii većlĺajäích őpiových alkaloidov.e) Pri použití K/lĺa cyklu a eluáoii roztokom príslušného hydroxidu sa dosiahne stmäia eluačná krivka, čo má sa následok zníženie...

Manipulátor najmä pre rámy dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270167

Dátum: 13.06.1990

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25J 7/00

Značky: najmä, manipulátor, dosiek, rámy, čipov

Text:

...na spojovacon prídržnom ramene lg, ktorá je uložená medzi prednou čelnou prírubou z a zadnou čelnou prirubou Q nirkového telesa g vsduchoveho valca I. la druhej strane sú čelné príruby g, z spojene spojovecímrsmennm 11. Zadná stojina g je opatrená prestaviteĺným dorazovým nábehom gl pre uvoĺnenie zovretia prstov uchopovacej klieätiny gg.Funkcia msnipulátora je nasledovná Po ukončení manipulácie súrsdnicováho stola 19 s rámom 1 § dosky...

Zariadenie na vytvorenie rádiusov u obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270166

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ďurina Peter

MPK: B24B 19/00

Značky: rádiusov, zariadenie, vytvorenie, obrobků

Text:

...ktorej jeden koniec je opatrený tlačnou pružinou doeadojúcou na teleeo priečnćho euportu a jej druhý koniec je opatrený kopirovecim paloom opojeným e kopiroveoou šeblonou unieetnenou v držiaku. ktorý je otočne uložený pomocou čapu na ramene fremy.Zariadenie na vytvorenie veľkých rádiuaov dlhých obrobkov podla vynúlezu umožňuje bežnú aériovú a melonákladnú výrobu velmi presných veľkých rádiueov po celej dĺžke obrobku nielen na tenkých...

Zařízení na zastavování plavidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270165

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šafařčík Jiří, Jagerský Ladislav, Macaj Štefan

MPK: E02B 7/20

Značky: zastavování, zařízení, plavidel

Text:

...na noenáe eloupu ne jehož horní čáetí je uepořádino eine úatrojí lany epojenó ee evýe poeuvnýn vedením přičemž k noendmu eloupu Jeeu přípevnlny kladky dále horní kladka kladkoetroje e dolní převáděcí kledke.Výhodou zařízení podle vynálezu je pemirni nízká heotnoet nízká eetrvečné hmoty e malá rozměry brzdovdho elementu. Výhodou Jeou take eenłí energetická nároky zařízení. Rovněž je výhodou to že je vhodné í pro použití u plevebních komor...

Viacvretenový a viacpolohový rotor s náhonom pracovných vretien

Načítavanie...

Číslo patentu: 270164

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 9/00

Značky: viacvretenový, viacpolohový, pracovných, rotor, vretien, náhonom

Text:

...na výkresoch na ktorých obr. l predstavuje nérys-v ný rez rotoro a obr. 2 echemetický p 3 doryený rez v rovine A-A z obr. 1.Hlavná časti rotore podlh vynélezu sú rotorová teleso li vybavené pracovnými vrste nani 3 a néhonovým ústrojenetvom vretisn 3. Teleso ł je pomocou križového ložiska 3otočne uložená na hornom dieli 3 etojona. Medzi horným dielom 3 e dolným dielom 5 sto jana je umiestnený pevný krúžok Q križového ložiska 3. V hornom dieli...

Detektor neutrónového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 270163

Dátum: 13.06.1990

Autori: Čarný Peter, Lieskovský Miroslav

MPK: G01T 3/08

Značky: žiarenia, detektor, neutrónového

Text:

...tejto premene sú detekovené v G-M trubici. Vretve olova epolu e főliou z medi e hlinika elúži na odtienenie žiarenia gama v pripade použitia detektora v zmiešanon radiačnom poli žiarenia gama e neutrínov.Výhoda použitie popieovaneho detektora neutrőnovàho žiarenia oproti jeetvujúcim detektorom, ktorých vlastnú detekčnů šesť tvori G-M trubice, epočive v možnosti použitia v zmiešaných poiiach žiarenie gone a neutrőnov s prevládejúcim zastúpením...

Spôsob prípravy vzorky na idenftifikáciu miesta s najväčšími zvyškovými napätiami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270162

Dátum: 13.06.1990

Autori: Slavkovský Ján, Blaškovitš

MPK: G01N 1/28

Značky: zvyškovými, najväčšími, idenftifikáciu, vzorky, přípravy, miesta, napätiami, spôsob

Text:

...učujeea něhodnoe e intuitívnoe výberu neraných aieetš číe ee doeehujü epoľhhlivé výsledky. Treneperentnú folia z opticky dvojloaneho materialu je velkoploäný eníneö deformácie a prakticky nulovou aernou dĺžkou a preto vylučuje chyby nerania závielá od mernej dĺžky enieača. Rýchle identifikácie eieete e najväčšími zvyškovýni nepätieei podetetne zvyšuje produktivitu prace znižuje náklady a objektivizuje identifikáciu.Príprava vzorky na...

Spôsob odstraňovania obalu obalených zváracích elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 270161

Dátum: 13.06.1990

Autori: Manasová Helena, Horváth Štefan

MPK: B23K 35/40

Značky: elektrod, zváracích, obalů, obalených, spôsob, odstraňovania

Text:

...nehrdza- vejúcej ocele eo ekladbou lB cr 8 Ni 2 MoN 63 určenú pre zváranie auetenitických materiálov. Veadzke predatevovele anožatvo cca 125 kg finálneho výrobku. V prvom rade bol pripravený roztok z vody bežnej kyeloati e úpravou (c 1 F) na pitie a z hydratovenćho cementu na báza kyeličnika vápenatóho kyaličnika kreaiöitého kyeličnika hlinitého a kyeličnike horečnetćho v tomto pomere vody 78 hmot. hydratovaný cement 22 hmot. Neloženim...

Spôsob delenia prchavejších podielov pri izolácii kyseliny octovej zo syntéznej zmesi oxidácie acetyldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270160

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sikorai Štefan, Spišiak Martin, Bárta Jozef, Waradzin Walter

MPK: C07C 51/42, C07C 53/08

Značky: syntéznej, izolácii, octovej, spôsob, oxidácie, acetyldehydu, kyseliny, prchavejších, delenia, podielov, zmesí

Text:

...Jadro vynálezu epoěive v too že aa významne zmeni zloženie inertoe deeorbovanóho produktu vzhľadom k zloženiu odobereného deetilátu z prveho rektifikaćného Itupňo ktorý ee vedie ako epštný tok ne hlavu kolonyi v dőeledku čoho ea doeiahne nových a vyš šichúčinkov ako bude uvedené dalej. Zaenou zloženie epÉtnebotoku podle vynálezu eodoaiahne jednak vyäůej delieoej ůöinnoetivjeetvujdceho zariadenie e prieznivým dopadom na kvalitu vyrobenej...

Spätnoväzobný člen s optoizolátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270159

Dátum: 13.06.1990

Autor: Štofka Marian

MPK: H03L 1/00, H03F 17/00

Značky: spätnoväzobný, optoizolátorom, člen

Text:

...pm Joąntzupaą Anad nana uoçtad AoJoazueJ ooxtonpľaąarąrtouou 2 naoaerzuuąą oqçnad Jo 1 ąo 1 oą e nąJoAn ntaoľçdeu tzpem çuafodez aľ 910pa má e (I) zeJ 4 A OUUJJB ľoAn 4 d eu uatç 4 AJd ou u 9 fnzoupoq çAo 1 nueu Apga ąew yanw Ty JOQGIZSJ 9 oz to aľ nupoq 4 oN -ní ątçtuz oqate ątpuągod U noąoupoq noą 1 eA s pnJd aaa uąoąçtnzroądn npgtpoąo zen oągu cuatg oqçuqozgnouzgds ttoçxçtda rad Aąçnts range-nñaą oqonaod ad 9 aľ nupoq 4 au noçtvg (1) nquzA...

Suchá silikátová zmes najmä na rýchle zlepšenie vlastností horninového masívu a podzemných inžinierskych stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 270158

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sabolová Jozefína, Křenek František, Slanička Štefan

MPK: E21D 1/10, C04B 14/04, C04B 14/26...

Značky: silikátová, vlastností, najmä, masivů, sucha, inžinierskych, zlepšenie, rychle, podzemných, horninového, stavieb

Text:

...nestalo rýchla tuhnutie ktoré bolo ukončené 2 minúty od pridania vody.Ku 100 dielom zmesi podľa vynélezu podľb prikledu 1 bolo pridaných 200 dielov suchého drveného vépencového kameniva a plynulou zrnitoetou až do maximálnej vekoeti zrna12 mm. Po zmieěani vznikla auché ailikátové zmes ktoré bola neetriakené metodou euchého striekaného betőnu, pri ktorej ea zémeeové voda pridéva k euchej zmesi až vo výstrekovej pištoli. Neetriekené zmes...

Spôsob výroby polypropylénu pre vlákna riadenou degradáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270157

Dátum: 13.06.1990

Autori: Javorek Miroslav, Rzyman Tadeáš, Šandová Katarina, Kaššovič Vratko, Bučko Miloš, Pokojný Jozef

MPK: C08F 8/50, C08F 110/06

Značky: degradáciou, vlákna, výroby, riadenou, spôsob, polypropylénu

Text:

...1 oveteInoudegradéciou a spolu e fenolickýn izokyenurétovýn antioxidantom doe tatočnú aprecoveterekú stabilitu. Okrem antioxidečného e ternoetabilizsćného účinku se prejavuje aj vybieľbveci efekt. Fenolický antioxident izokysnurátového typu neinteraguje v degredočnom prooeee e molekuleai peroxidov a evoju aktivitu si v plnej miera uchováva pre stabilizáciu polymóru pri zvlákňovani. Chemická štruktúra antioxidentu je ak 2 1 CS 270 157 B 1tivne...

Spôsob katalytickej dehydrogenácie alkánických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270156

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krempaský Bohdan, Stočes Jaroslav, Skalák Pavol

MPK: C07C 5/333

Značky: katalytickej, dehydrogenácie, spôsob, uhľovodíkov, alkanických

Text:

...a znižonio pevnosti väzieb v kryš 2 CS 270 156 B 1talických štruktúrach ako aj vplyv etopových nečietot n 3 žs ea eliminovať navrhovaným spdeoboa dehydrogenácie.Maxioálne dehydrogenačná aktivita katelyzátorových eúetev sa dosahuje v prvých hodinách dahydrogensčných periőd. V pripade vysokej aktivity katalyzátorov kde jej zniženie je závislá len na množstve uhlikatých látok a všziebi je preto možné voliť dehydrogenačné periődy...

Kompozity na báze polyamidu 6 zo zníženou horľavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270155

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jahnátek Ľubomír, Michalíček Ľudovít, Petrů Kamil, Žák Karol, Kišš Mikuláš

MPK: C08K 3/22

Značky: horľavosťou, zníženou, polyamidů, kompozity, báze

Text:

...červenáho foeforu.Predletom tohto vynálezu eú kompozity na báze PA-B eo zníženou horlavoetou ktorá ee vyznačujú týa. že obeehujú 20 až 60 x haotnoetných polyamidu 6, 10 až 40 hmotnoetných hydroxidu horeőnateho a 10 až 40 x haotnoetnýoh vyetužujúoeho ainerálneho plniva a výhodou aaetence.Výhoda vynálezo epečive v tom že- použitie hydroxidu horečnatáho e maetenoe reep. ineho vyetužujúceho ainerálneho plniva ee okrem nehorľavej úpravy...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-(1´-metoxy-2´-propylidén)anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270154

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beška Emanuel, Bystrický Ľubor, Konečný Václav

MPK: C07C 87/62

Značky: spôsob, 2,6-dialkyl-n-(1´-metoxy-2´-propylidén)anilínu, přípravy

Text:

...raakola aa zaatavt pri zložanl roakčnoj zoool 2-aatyl-6-atylanllincSchlffova btzo 1 3 1 a to 1 vtody kod aa oatoxypropanőn zobario do roakcia v nadbytku.Teraz aa zlattloä za ja aožno pripraviť 236-dtalkyl-N-/l-aato×y-2-propyl 1 dán/an 1 lin viaobacnóho vzorca I 1v ktoroa R 1 a R 2 znolanojú nazaviala na aobo aatyl alabo otyl raakciou prloluinaho 2,5-dialkylanillnu o Iatoxypropanőnoo podľa vyndlazu. Podatata vynalazu apoćlva v toa,ža raakcia...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-(1´-metoxy-2´-propyl)anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270153

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bystrický Ľubor, Beška Emanuel, Konečný Václav

MPK: C07C 87/62

Značky: 2,6-dialkyl-n-(1´-metoxy-2´-propyl)anilínu, spôsob, přípravy

Text:

...vzorca Iv ktorom R 1 a R 2 znamenajú motyl alebo otyl, je možná pripraviť hydrogenáciou 2,6-dialkyl-N-/1-meto×y-2-propy 1 idán/ anilínu všeobecného vzorca IIv ktorom R 1 a R 2 majú už uvedený význam na hydrogonačnom katalyzátore, podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ako hydrogenačný ketelyžátor eo použije meůnatochromitý katalyzátor a reakcia sa uskutočňuje v bezvodom organiokom rozpúšťadle zo skupiny zahrňujúcoj etanol....

Spôsob hydrofilizácie povrchu ocele tahanej alebo valcovanej za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 270152

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krajčí Ján, Nováková Zuzana, Pavlovič Jaroslav, Papež Stanislav

MPK: C23G 1/08

Značky: povrchu, hydrofilizácie, valcovanej, tahanej, spôsob, studena, ocele

Text:

...citrónovú, kyselinu vinnú alebo ich zmesí pri teplote 15-90 °C počas 0,5 až 5 minút e koncentrácie 5-15 t hm. Odstránenie produktov hydrolýzy sa zabezpečí bežne používanými odmeetňovecími prostriedkami. V doeledku toho, že produkty hydrolýzy mastív sa ľahšie odstraňujú pôsobením odmastňovacíoh prostriedkov ako samotná mestivá, pri využití predmetu vynálezu dôjde k podetetnemu ekráteniu procesu hydrotilizáoie povrchu ocele.Možnosť využitia...

Zahrádka na strechách domov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270151

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mjartanová Milada, Mjartan Anton, Pavlica František

MPK: A01G 9/00

Značky: domov, strechách, zahrádka

Text:

...je obr. 1 rozloženie záhrediek nu utľuchúch domov. obr. 2 je profil strechy, obr. J jo nárya e pohľad zhora na jednotný tľúhlik, our. à je pohľad z boku na oemoetatnú část záhradky, obr. 5 je pohľad zhora na samostatnú časť záhradky.Príklad konkrátnoho prevedenie záhradky na etrechloh domov, najmä panelových etavíeb, podľa vynàlezu je záhradka, opatrená-zábredlím g, výstupom na strechu Q, rozvodom e odtokom vody 2, tvorená rademi jednotných...

Syrokrém

Načítavanie...

Číslo patentu: 270150

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kováčová Judita

MPK: A23C 19/09

Značky: syrokrém

Text:

...u nového výrobku na báza euásnáho ayra podľa závioláho vynálszu apoöivajú v too že k účinku jeho povodnych vlastnosti známych zo základného vynálazu AD 255 321 pristupuje účinok vyplývajúci z pridavku äaláich komponentov a to lspěia zhodnotitarhos základnáho výrobku pri lapáioh chutovýoh a-aronatických vlaatnoatiach novovzniknutáho výrobku. Syrokrám pastovitej konziatancis Jo vhodný predovšetkýmako mliečny výrobok na priamu spotrebu....

Skúšobné zariadenie tesniacich prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270149

Dátum: 13.06.1990

Autori: Topor Karol, Petřík Miroslav

MPK: G01M 3/02

Značky: skúšobné, zariadenie, tesniacich, prvkov

Text:

...druhe teenenia 3 plynnoho aědia tak že evojou teeniaoou plochou ea opierajú o valcovo časti axiúlneho pieeta g poeuvne uložanoho v puzdre 3. Jeden koniec axiilneho pieeta Q je zeeunutý do prvej akunuleünej koaory g e druhý koniec axialneho pieata g je aeunutý do druhej akunulaönej koeory Z ktori je obdobne ako aj prva akunulačna komora Q pevna epojend e teleeoa 3 a v ktorej je uniaatnený doraz 3. Prvú nedzikruhovi pracovne plocha 2...

Aktivačný roztok pre spracovanie halogénstrieborných difúznych fotomateriálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270148

Dátum: 13.06.1990

MPK: G03C 5/54

Značky: roztok, spracovanie, halogénstrieborných, fotomateriálov, difúznych, aktivačný

Text:

...toavnú, őio znečiotujú prenooovú podložku vyolednáho zobrozonio o zneoožñujú jeho dlhodobú orohivlciu.Uvadonó nedostatky odstraňuje aktivačný roztok pre spracovanie hologánotrioborných difůznycü fotooetoriúlov podľa vynúlozu pozostávojuoi z 25-4 boot. rozpúiłodlo oikrokryätálov halogonidov striebra, 0,6 az 1,9 x hmot. alkllie aktivujúcej rodukčná látky,1,6 ož 2,3 hoot.zosoi litok udrłujúoioh stabilnú hodnotu pH, 4 až 6 hoot. zoooi...

Brúsne pásmo brúsneho kotúča pre bezhroté brúsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270147

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ratulovský Ladislav, Majer Igor, Tabaček Ľudovít

MPK: B24B 5/22

Značky: pásmo, kotúča, bezhroté, brusky, brusné, brusného

Text:

...volkoott odoboronáhc prtdovku no Jodoo otočonlo obrobku okolo ovojoj oo v brúotoooj nodzoro bozhrotoj brúoky o od gooootrlckáho nootovonto obrobku v brúotocoj oodzoro. súčasný vor brúonoho pt oo tvoronóho Jodnou plochou zvtorojůoou oo oooron pohybu obrobku v brúoioooj oodzoro nononný uholćťg uoožňujo zacnu chyby kruhovltootl obrobku len v oúvloloott o goonotrico kým nootovonin výšky obrobku nad opojntoou oo podlvoctoho o hrůolhcoho kotúčo o...

6-Maileinimido-2-n-propyltiobenzotiazol

Načítavanie...

Číslo patentu: 270146

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sidóová Eva, Zemanová Mária, Cigáneková Veronika, Kallová Janka

MPK: C07D 277/74

Značky: 6-maileinimido-2-n-propyltiobenzotiazol

Text:

...6. doň kultivdcie, u Saecharoaycea cerevisiae na 4. deň, kedy kontroly dosiahli Iaxinílny rast.Účinnooť zlúčeainypodfa vynñlezu proti vláknitýl aikroskopickýa huián v porovnaní e účinnosťou 2-aerkaptobonsotíozolu /2-MBT/- -6 Liu MIG /10 nol u 3/ Anporgillýgz Peniciląiua Alternaria ndgor cyulopiul alternata 4. don 6. doň 7,ągi 14. dei 14. dei 14. má Zlúčenina podĺu 1000 1 ooo zoo príkladu 1 hooo 1 ooo 1000 2-MBT 1000 1000 200 71000 1000...

6-Benzylidénamino-2-n-hexyltiobenzotiazol

Načítavanie...

Číslo patentu: 270145

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sidóová Eva, Waisser Karel, Odlerová Želmíra

MPK: C07D 277/74

Značky: 6-benzylidénamino-2-n-hexyltiobenzotiazol

Text:

...1 otanolo aa,1 Iru.Naaledujúce príklady hlillio oovotĺuaú, ale nijako noobledaujú pąípravu a vlastnosti zlúčeniny podľa vzndleru.6-Aaino-2-hexyltioionsotiazol /5,3 g, 0,02 nol/ na roapuetil v otanole /20 ą 3/, k reztoku sa pridal benzaldohyd /2,1 3, 0,02 aol/ a reakčad non oa sahriala na 5 iinut do varu. K reakčnoj znení po oohladení do teplotu nieotnoeti aa pridala etudend ýoda /10 cas/ a po J hodindch aa izoloval eurový produkt o...

Komponentná vákuovo-prášková izolácia pre techniku nízkych teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 270144

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jurčovič Dušan, Pastor Ľudomil

MPK: C04B 14/18

Značky: nízkých, vákuovo-prášková, techniku, izolácia, teplot, komponentná

Text:

...t podlä vyndlezu,ktorej podstatou je, že je tvorení zmesou expandovnndho perlitu o Veľkosťpu častíc 104 až l 05 s a hlilitokreničitnnu sodneho s veĺkostou častíc pod 2.1 O 4 u V hnotnootnol posere 99 až 331. VVeĺli nízke hodnoty efektívnej tepelnej vodivosti oo doeohujú vd 3 oledku prioznivýj oikroitruktúry úletovoho porlitu, ktorý je tvorený öootieoni tvorenýli neprovidelnýni krivoplochýli polyedrasi, stýknjúcili sa len V Iolou počte bodov o...

Koordinačné zlúčeniny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270143

Dátum: 13.06.1990

Autori: Varkonda Štefan, Krätsmár-šmogrovič Juraj, Konečný Václav, Švajlenová Oľga

MPK: A01N 55/06, C07F 1/08

Značky: přípravy, zlúčeniny, spôsob, koordinačné

Text:

...solí lešenia HĽCuW-ŠBMSCNÚ . x R 20 , alebo u 2 pu(msB)(sch)á. x ago.Spôsob prípravy koordinačaých slúčonin spočíva v -sekciách prísluiných východiekových látok typu Cuzwämzľą alebofćúüsmľjhavodenć skratky vldy snonenajú to istá ako v predchúdzajúcoa texte). použitých vo faru risnych kryltalohydratov, s nadbytkon N 8011 v aaosiach etanolu a vody, pri teplotdch 40 al 70 G. e jyshzladautí a reagujúcich sústav kryltaliau~ jú zlúčeniny...

Spôsob výberu dispergátorov organických pigmentov pre farbenie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270142

Dátum: 13.06.1990

Autori: Szentiványi Norbert, Diačiková Anna, Ondrejmiška Koloman, Ďurčová Oľga

MPK: G01N 21/35, D01F 1/04, C08J 3/20...

Značky: organických, farbenie, polypropylénu, výběru, spôsob, pigmentov, dispergátorov

Text:

.../disporgdtory, polypropylén/ je veľkosť poklesu intenzity absorpčných pdsov citlivŕah.nn prejav roapůłťadlového efektu. Čín je väčší pokles intenzity a absorpöných pásov v spsktrdch farebných flokůl, týn je pigneat pútaný vlčäíni internolekulovýni silani ku organickénu prostrediu týn su vytvorené flokuly horšie dispergovatsľné. 0 ton, či v organickon prostredí farebných flokúl sa sachddza diapergdtor,nežne rozhodnúť podľa charakteristického...

Filtrační hadice průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270141

Dátum: 13.06.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: filtru, hadice, průmyslového, filtrační

Text:

...konfekci,protoze odpadají krycí proužky textilie a s tía i obvodové švy, což se prejevuje sníženýai. ulety prachu i delší prevosní iveçností filtraöních hadicVzhledea k tomu, že šířka pod loänáho prvku je vs srovnání s äířkeu krycího preuäku textilie nnoheu menší, dosahuje se u hadic podle vyndlecu vätäí aktivní filtrační plocha, co vede k úspora na enorgii.Příklod prevedení filtrační hadice podle vyndleau je sndzorndn na připojených...

Zariadenie pre zaistenie polohy lopatky v axiálnom smere voči disku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270140

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ivor Pavol

MPK: F04D 29/34

Značky: axiálnom, lopatky, zaistenie, smere, zariadenie, disků, polohy, voči

Text:

...v každej lopatke sú v lopatkdch ponsrne veľká vruby a krułok nusí byt poistený voči disku diläou iúčiastkou. Poistenie vlotkýcb lopatiek jednou poistkou jo dost novýbodnd, v pripade olýhanis poistky. Použitie všetkých druhov zohýbacích pdsikovýeh poietiok je iba jodnordsove. Oproti ostatnýs majú prednostpre svoju nilšiu naročnoet. Vynedsonie radiílnej vole nedzi lopatkou a drdłkou sa dosa huje obvykle mininalnyni viľani v sdnku, čo naviac...

Zariadenie na zušlachťovanie lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270139

Dátum: 13.06.1990

Autori: Džadoň Alojz, Katuščák Svetozár, Brechtl Juraj, Poláček Josef, Werner Peter, Holakovský Štefan

MPK: B27K 5/02

Značky: zariadenie, lignocelulózových, materiálov, zušĺachťovanie

Text:

...roztokom. v ktorej je nosič so zulĺaohíovaným materiálom, má medzi dnom nádrže a spodnou časťou nosiča teleso na prívod plynnáho média, ktorá je epojené a prívodnourdrkou. Prívodná rúrka je orientovaná vertikálne a je spojená s poho~ nným mechanizmom, ktorý zabezpečuje otočný vratný pohyb prívodnej rúrky a s ňou spoje ného telesa na prívod plynnáho média. Oa otáčania je zhodná, alaborovnobežná s verLi~ kálnou osou prívodnej rúrky.Prívodnou...

Preparačné zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270138

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kvarda Vlastislav, Baculák Štefan, Novoroľník Jozef, Mikolaj Dušan, Ličko Jozef, Havran Ján, Jaščúr Václav, Svoboda Karel

MPK: D06M 15/53

Značky: preparačné, zmesí

Text:

...látky, obsahujúcej hmotnostne60 až 99 zložky A, ktorou je technický adukt olsínu I s 20 mólmi etylénoxidu a 40 až 1 zložky B, ktorou je technický kondenzat kyseliny stearovej so 6 mólmi atylénoxidu. nPreparačné zmesi sa vyhrojú na 35 až 50 °c a za stáleho miešania sa rozpuetie v demineralizovanej vode 30 až 50 °c na stale vodné dieperzie, ktoré se nanáäajú na vlákno v množstve 0,3 až 2,2 95 hm. účinnej látky, výhodne 0,5 až 1,2 as hm,...

Zariadenie pre nepretržité ukladania výliskov tehál na laty

Načítavanie...

Číslo patentu: 270137

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šandalla Mojmír, Klapáč Ladislav

MPK: F27D 3/12

Značky: tehál, nepřetržité, výliskov, zariadenie, ukladania

Text:

...rámu 1 a elektropohonom 2 epojenom ćas prevod 4, s dopravníkom i s výetupkami, dopravníkom á výliskov s elektromhpmtioľąýüłwspojkami 1 a § na spoločnom hriadeli, ktorá sú spojená s podávadom 2 lát eez prevod Q a 11, snímače iz základnej polohy lát, snímača L 1 začiatku výmenu lát 11, snímača A ukončenia výmeny lát L 1, snímača l prítomnosti výliskov a snímača 15 rýchlosti tehliarskáhe oesta výtláčenáho z liau.Elektropohon g podla...

Ustavovacie a upínacie zariadenie pre elektroiskrové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270136

Dátum: 13.06.1990

Autori: Havalec Ján, Augustín Ján

MPK: B23H 1/00, B23Q 3/00

Značky: ustavovacie, elektroiskrové, zariadenie, upínacie, stroje

Text:

...je možnost ustevenie e upnutie az 8 obrobkcv, ne ktorých budu vykonaná operácie elaktroiekroveho obrábanie v poledovených roestupooh v oeieoh x s y e rýchle nevedenie pinoly e pracovným nástrojom voči oeiem obrobkov pomocou rererenčnej tyče umiestnonej na upinaoej doske obrobkov a referenčných plôch pracovneho nástroja.Uetevoveoie a upinecie zariadenie pre elektroiekrová stroje je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1...

Skladaný vyvrtávací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 270135

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bagin Albín, Zuzula Milan

MPK: B23B 29/03

Značky: nástroj, skládaný, vyvrtávací

Text:

...ktorá je opretá svu jim öeiom o rezné teleso najmenšieho priemeru uloženej sústavy reznýoh telies. Medzi reznýmí teleeami sú na etrediaoom trne poeuvna uložená vymedzovaoie krúžky.výhodou skladenáho vyvrtávaeieho nástroja podĺa vynálezu je, že jeho konštrukcia umožňuje opätovné využitie všetkých častí nástroje okrem reznýoh telies, ktoré sa dajú rýchle vymenit o axiálne nastavit na požadovaný rozmer.4 Rezne telesá môžu byt opatrené e...

Viacvretenový a viacpolohový rotor s náhonom pracovných vretien

Načítavanie...

Číslo patentu: 270134

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 9/06

Značky: rotor, náhonom, pracovných, viacpolohový, vretien, viacvretenový

Text:

...puzdra. I Pokrok a výhody viecvrstenováho s viacpclohováho rctors podĺa vynáiezu spočívajú hlavne v jednoduchosti, značnom znížení hmotnosti a v podetatnom zvýšení tuhosti rotora.Príklad vyhotovenie rotors podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je rotor znázornený v náryanom rsza. |Hlavná casti viacpolohováho s viacvrstsnovdho rotors sú teleso A rotoro, spodný kotúč 1, vrchný kotúč 2, krížové ložiako 5, podstavec 2 a vretená...

Zapojenie riadiaceho systému pre ovládanie technologických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270133

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gabriška Gustav, Grác Pavel

MPK: G05B 19/18

Značky: zariadení, zapojenie, technologických, ovládanie, riadiaceho, systému

Text:

...kontrolné jednotke ggg. Na vetup ggi kcntrólnej jednotky ggg sú pripojene výstupy sledovaných napajecích napätí, pritom vstup ggg kontrólnsj jednotky ggg je pripojený na kontrőlny výstup centrálnej jednotky-lgg, pritom vetup gg kontrólnej jednotky łgOw 0 apr 1 pújenýnI pcruchový výstup centrilsj jednotky lgg. Výstup ggg kontrolnej jednotky ggg je pripojený ne poruchový vetup centrálnej jednotky jgg. výstup ggg kontrolnej jednotky ggg je...

Prostriedok na predsejbové ošetrenie semien a/alebo zrnín

Načítavanie...

Číslo patentu: 270132

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hudec Jan, Húska Jozef, Poláček Štefan, Feranec Pavol, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hudec Jozef

MPK: A01N 25/04

Značky: ošetrenie, predsejbové, prostriedok, semien, zrnin

Text:

...metylmetakrylát, ekrylonitril a vinylidénchlorid, ako aj zabudovaný vinylalkohol.Koncentrácie kopolymárov v disperziách može byt 0,1 až 50 8 hmot., ale v disperziácr alebo v roztokoch, či v aáloch pred použitím na inkrustáciu alebo osív, z hladiska potreby hrúbky filmov, najvhodnejšie sú koncentrácie v rozsahu 3 až 15 t hmot. Pritom pod pojmom oaivo sa rozumejú aj semená rastlín. , Proetriedok na predeejbová ošetrenie eemign a/alebo zrnín...