Archív za 1990 rok

Strana 46

Prefabrikovaná, tepelně izolovaná střešní kazetová deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 270251

Dátum: 13.06.1990

Autori: Legler Günter, Schaaf Rudolf, Griesbach Heinz, Cröplin Bodo

MPK: E04C 2/50

Značky: kazetová, izolovaná, deska, tepelně, prefabrikovaná, střešní

Text:

...vybrání mají s výhodou trojúhelníkovy průřez a jsou uspořádána v mäkkých izolačních materiáloch jak v podélném směru, tak i v příčném eměru.Príklad střešní desky podle vynálezu je znazorněn na výkresu, kde na obr. l je svislý řez střešní kazetovou deskou, na obr. 2 je půdorys střešní kazetové desky se znázorněnými kandlkovitými vybránímí a difuzními trubkami a na obr. 3 je řez dvěma vedle sebe upravenými střešními kazetovými deskami s...

Způsob dodatečné izolace budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270250

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dregus József, Szépvölgyi János, Juhász Imre, Medgyesi Iván, Kávássy Miklós, Nagypál Mária, Juhász Lajos, Zádor Mihály, Székely Tamás

MPK: C09K 17/00

Značky: izolace, způsob, budov, dodatečné

Text:

...způsobu výroby izolsöně působící komposice podle vynálezu vzniká produkt, který obsahuje v molekula zabudovaný hliník. Tento produkt v důsledku vody obsažené ve stěně hydrolyzuje a kondenzací se silikAtovým.materiálem stěny se chemicky váłe.Při postupu podlevynálezu účinek dosahovaný za použití uvedené kompozice prevyšuje účinek dosahovený za použití dosud známých kompozic s přihlédnutím k následujícím důvodům vrstva nepropustná...

Způsob přípravy nových derivátů purinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270249

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lambert Robert, Martin Joseph

MPK: C07H 19/16

Značky: derivátů, nových, purinů, přípravy, způsob

Text:

...sloučeniny obecného vzorce II, které se použivají jako výchozi látky při postupu podle vynálezu. se mohou připravovat za prvé reakcí sloučeniny obecného vzorce IIIR 3 znamená alkanoylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, například acetylovou skupi nu, nebo aroylovou skupinu, napřikladlnzoylovou skupinu as amoniakem, obvykle s ethanolickým amoniakem v uzavřené nádobě při teplotě kolem teploty místnosti po dobu několika dni, například asi 7...

Textilie nestejnoměrně vybarvená a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270248

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ricci Francesco

MPK: D06P 5/00, D06P 5/13, D06P 7/00...

Značky: textilie, nestejnoměrně, její, způsob, vybarvená, výroby

Text:

...lze použít barviva běžně používaná pro potiskování a barvení. Příklady vhodných barviv jsou barviva reaktívní, sirná, kypová, kyselá, bšzioká, kationtová, přímá, mořidlová, pígmenty atd. Tato barviva jsou rozpouštěna nebo dispergována, s výhodou ve vodě, popřípadě spolu s dalšími chemíckými pomocnýmí látkami, jako jsou dispergační čínidla, emulgátory, avivážní prostředky atd. Popřípadě mohou být barviva rozpuštěna V bázíckých nebo...

Způsob výroby nových solí cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270247

Dátum: 13.06.1990

Autori: Then Rudolf, Weigele Manfred, Albrecht Harry, Chan Ka-kong, Keith Dennis

MPK: C07D 501/34, A61K 31/545, C07D 501/26...

Značky: výroby, nových, způsob, solí, cefalosporinu

Text:

...halogenem (například chlorem Iluoram, btomem), trltluormethylovou skupinu, aminoskuzínou. kyanoskupínpu atd.Výraz alkanylová skupina-se 2 až 6 atomy uhlíku označuje přímo nebo rozvätvená uhlovodíkové skupiny s olerinlckou dvojnou yazbou a sa 2 až 6 atomy uhlíku, tj. zbytek sloučanin vzorce CnH 2 n, vo kterém n znamená číslo 2 až 6, jako například allylovou skupinu, vinylovou skupinu atd.Výraz aralkyl značuja uhlovodíkovou skupinu s...

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270246

Dátum: 13.06.1990

Autori: Weigele Manfred, Albrecht Harry, Keith Dennis, Chan Ka-kong, Then Rudolf

MPK: C07D 501/34, C07D 501/26, A61K 31/545...

Značky: způsob, nových, výroby, acylderivátů

Text:

...uhlíku.Jako příklady těchto skupin lze uvěat aoetylovou skupinu, formylovou skupinu, propionylovou skupinu, n-butyrylovou skupinu apod.Výraz eubatituovaný renyl označuje mono- nebo disubetituovanou tenylovou skupinu, přičemž jako aubatituenty přicházejí v úvahu atom halogenu (například chloru,bromu, fluoru), alkylová skupina a 1 až 8 atomy uhlíka, aminoskupina, nitroskupina ne bo trifluormethylová skupina.výraz subetituovaný alkyl znamená...

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270245

Dátum: 13.06.1990

Autori: Then Rudolf, Weigele Manfred, Keith Dennis, Albrecht Harry, Chan Ka-kong

MPK: C07D 501/34, C07D 501/26, A61K 31/545...

Značky: nových, výroby, způsob, acylderivátů

Text:

...tríflunrmethylovou skupinou, aminoskupinou, kyanoskupinou atd.Výraz alkenylová skupina se 2 ąž É atomy uhlíku označuje pŕímé nebo rozvětvené uhlovodíkové skupiny s olafinickou dvojnou vazbou a ae 2 52 6 atomy uhlíku, tj. zbytek sloučanin vzorce CnH 2 n, va kterém n znamená číslo 2 až 6, jako například ůľky 10 V°U-5 kUnu, vinylovou skupinu atd.Výraz ara 1 kyl označuje uhlovooíkovou skupinu s aromatickou a alitatickou strukturou, tj....

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270244

Dátum: 13.06.1990

Autori: Keith Dennis, Chan Ka-kong, Albrecht Harry, Weigele Manfred, Then Rudolf

MPK: C07D 501/26, C07D 501/34, A61K 31/545...

Značky: acylderivátů, výroby, nových, způsob

Text:

...chlonm. mnohom. hmmm). tdnúormousylovou akuplnou. amlnoohlplnou. kyanoakuplnou aid. zVýraz alkonylová nkuplna n, 2 až 6 domy mnm označuje přímć mbovrozvůtvonó uhlovodíkovć skupiny a oloílnlckou dvojnou vazbou a ao 2 až 6 atomy uhlíka. tj. zbytok aloučonín vzorov CHI-iz. vo khrőm n znamená čĺaĺo 2 a 6. jako například allylovou skupinu. vlnylavou skupinu atd.Výraz aralkyl označuje. uhlovbdncwou akuphuuo aromałlckou a aluatlckou ah-ukturou. u....

Výměník tepla pro horké proudící plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270243

Dátum: 13.06.1990

Autor: Herrmann Hellmut

MPK: F28D 7/10

Značky: tepla, proudící, plyny, horké, výměník

Text:

...je sestaven z jednotlivých trubek, ktoré jsou tepelná vodivá spojeny spolu a se stenou plynovodná trouby,pričamZ spojovací materiál má vyšší teplotní vodivost než plášť z trubek. Podle výhodnáho provedení vynálezu jsou trubky tvorící plášť s centrální plynovodná trouba spolu spojený tepelná vodlvě licí tvrdou pájkou.Řešení podle vynálezu má tu výhodu, že ty části parnľho kotle, které přicházejí do styku s vodou, to znamená vnější trubky s...

Způsob výroby dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270242

Dátum: 13.06.1990

Autori: Alker David, Cross Peter

MPK: C07D 211/90

Značky: dihydropyridinů, způsob, výroby

Text:

...-CUDH, reak cí s amoníakem.Alternativně je možno ty sloućeniny obecného vzorce I, ve kterém Z znamená skupinu-CDNHZ, připravit reakcí sloučeniny obecného vzorce IIIR. R 1 a R 2 mají shore uvedený význam aQ představuje snadno odštěpitelnou skupinu, s amcniakem. Symbol D může znamenat napríklad atom chloru nebo methoxyskupinu.Príprava výchozíoh látek obecných vzorců II a III je popsána v evropské ptihlúšce vynálezu č. 85303304 (zverejnená pod...

Způsob výroby extraktu ze Serenoa repens

Načítavanie...

Číslo patentu: 270241

Dátum: 13.06.1990

Autori: Magistretti Maria, Verotta Luisella, Jommi Giancarlo

MPK: A61K 35/78

Značky: repens, způsob, výroby, extraktu, serenoa

Text:

...zvířat.V případě obou zkoušenýçh produktů došlo ke stallstlcky význomnému poklesu hmolnostl svrchu uvedených orgánů. jak je uvedena v následující tobuloe 1. Je překvopující. že Alkoholové frakce, ktoré bylo podáns v osmlnásobnö nlžäí dávce než úplný extrakt vyvolalo větší prooentućlní pokles hmotnosti uvedenýchorsćnů.V tabulce je uveden antlandrogenní účlnek úplného llpoťllníłzo extraktu (EL) S. ľůpiľls vo srmmání s účinkom alkoholovó...

Perleťově lesklé pigmentové přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270240

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kieser Manfred

MPK: C09C 1/36

Značky: perleťové, přípravky, lesklé, pigmentové

Text:

...dlchIormeti-Ian. methanoi, aceton. ethylacotát nebo elhanoi.Nanášení vrstvy se provádí jednoduchým smícháním složek. Například se může pígmont dát do kmbnověho. kuželového nebo kotoučového mísíčo a smíchá so s tavonínou nebo roztokom potahovacího prostředku. Jeotllžo so použije polohovací prostředek vo formě roztoku. může se také pigment v tomto roztoku díspergovat a rozpouätědlo so odpaří nebo oddestíluja. Také je vhodnésušení rozprošovúním...

Kužel pro barvení nití navinutých na cívce a pro ekvivalentní použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 270239

Dátum: 13.06.1990

Autor: Romagnoli Tiziano

MPK: D06B 23/04

Značky: barvení, ekvivalentní, kužel, nití, navinutých, cívce, použití

Text:

...výše popsanýoh přl rozboru známého stavu technlky. íPodle dalšího znaku vynálezu má komolokuželovltá stäna e výhodou řadu podělných čtěrbln o šířce postupnč ae zvčtäující směrem ven.Dno axlálního ústupku vytvořenóho ve vötčí základni může mít pretencovítý výstupek s vnltřním proíílem naklončným na způsob hrdla pro středční menší základný dolního kužele. Okolo takového prstencovltého výstupku mohou být vytvořony průchosí otvory vedoucí...

Zařízení k ovládání hydraulických zdviháků upevněných na otočné násypce zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270238

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, násypce, ovládání, zavážecího, upevněných, otočné, hydraulických, šachtové, zdviháku

Text:

...ten může být použít l pro jiné typy ventilů. ktoré jsou ovládány jiným způsobem. Je pouze lzdůrazněno. že jedno z hradítek je ovládáno dvěma zdvlhátky upevnčnýml po obou stranách dnaš 12 násypky 1 o, a že je to toto hradítko. které přenáší pohyb na druhé pomocí pak.l-iydraullcký zdvihák g je spojen trubkarnl EQ, 4 o e hydraulickým čerpadlem 53, ke kterému je stejně připojen i neznázornäný zdvihák 2 o umíetěný na zachované straně....

Nosná konstrukce zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270237

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mailleiet Pierre, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: nosná, zařízení, konstrukce, zavážecího, šachtové

Text:

...znázornená ne obr. 1 je zavažecí zařízení středového typu podle patentu EP ~ B 1 - O 062 776, tzn., že sestava z nad pecí 39, souosa s její centrální osou Q, umístěnýu zařízením lg pro přivádční e rozdělovaní zavážeeího materialu, kterým je například výsypný žlab, kompenzátoru łg, ventílove skříně Ag, zachycovací komory lg a stojaté náeypky 39. Kompenzátor 35 zajlštuje statické prerušení mezi pecí łg o zachycovací kooorou łg, aby mohlo dojít k...

Způsob produkce bramborových minihlíz z rostlin množených in vitro tkáňovou kulturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270236

Dátum: 13.06.1990

Autori: Balogh József, Föglein Ferenc, Osváth Zoltán

MPK: A01H 1/06

Značky: vitro, minihlíz, rostlin, kulturou, tkáňovou, množených, produkce, bramborových, způsob

Text:

...má růst omezující a sntidotové působení. V rostlinách nevozuje vznlkání hlíz snížováním obsshu gíbberellinu v poměru k cytokínlmůma má výhodné působení na strukturu buněčných membrán rostlin. Při způsobu podle vynálezu se může používat dichlorscetylhexamethyleniminu v koncentracl 6 až 20 mg/1.Rostlíny se inkubují v prostředí nsvozujícím vznik hlíz za teploty 18 až 20 °c při osmihodínovém osvětlování po dobu 10 až 14 dní.Po navození se...

Způsob přípravy karbocyklických purinových nikleotidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270235

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fukuda Tsunehiko, Marumoto Ryuji

MPK: C07H 19/16

Značky: purínových, přípravy, karbocyklických, způsob, nikleotidů

Text:

...kyseliny se 2 až 10 atomy uhlík a přllýl nebo vůtvanýn řetězcen (například acylava skupina,isobutyrylova skupina a propionylova skupina). °va aloučeninach obecného vzorce 1 a 11 se jako ohráníci skupina, jastlila × znamená chránlçí skupinu hydroxylové skupiny, používa kterakcliv chrúnící skupina. ktera ja použitelná jako chranící skupina hydroxylova skupiny v oblasti chenie nukleosidů bez jakéhokoliv zvlaätnlho omezení. Mezi příklady...

Chytačové ústrojí archů pro válce a bubny tiskových rotačních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270234

Dátum: 13.06.1990

Autor: Wieland Erich Georg

MPK: B41F 21/10

Značky: rotačních, archů, strojů, chytačové, ústrojí, bubny, válce, tiskových

Text:

...gg vo ouyelu hodinových ručiček, případně proti euyolu hodinových ručiček, se tyč gi ee zúviten zolroubovává do vnitřního závitu gg,případně vyiroubovàvá z vnítřníbo zâvítu gg, což ná zo náeledek, že ee zvon gł poeouvú vodorovnč vlevo nebo vpravo e řídící kotouč gg ee podle eněru otáčení tyče gi se záviteu vykyvuje »ua ve eněru k boční ploäe lg převádčoiho bubnu i archů nebo ve enčru od ní. K tonu.účelu ni řídící-kotouč gg levý čep gg e...

Způsob výroby nových derivátů triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270233

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lawton Geoffrey, Crackett Peter, Attwood Michael

MPK: C07D 487/04, C07D 513/04, C07D 471/04...

Značky: nových, triazinu, derivátů, způsob, výroby

Text:

...lze uvést fenoxyskupinu, 4-chlorfenoxyskupinu, 4-tolyloxyskupinu atd. Jako příklady arylalkylových skupin.s 1 až 6 atomy uhlíku v alkylo vé části lze uvést benzylovou skupinu, 4-chlorbenzylovou skupinu, 4-tolylovou skupinu, 4--methoxybenzylovou skupinu, fenethylovou skupinu atd. Jako příklady arylalkoxyskupin s T až 6 atomy uhlíku a alkoxylové částijlze uvést behzyloxyskupinu, 4-oh 1 orbenzy 1 oxyskupí nu, 4-tolyloxyskupinu,...

Způsob výroby kompozice k izolaci vůči vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 270232

Dátum: 13.06.1990

Autori: Nagypál Mária, Dregus József, Medgyesi Iván, Szépvölgyi János, Juhász Imre, Zádor Mihály, Kávássy Miklós, Juhász Lajos, Székely Tamás

MPK: C09K 17/00

Značky: výroby, způsob, vůči, izolaci, vlhkosti, kompozice

Text:

...nebo jejich směsi.Tetraetoxysilan a perethoxypolysiloxanové oligomery se používojí V hmotnostním poměru 3 1 až 1 3, zatím co polyalkoxymethylsiloxan a elkoholát hlinítý se používaJi v poměru směsi 2 1 až 4 1.Kondenzační produkt podle vynálezu je dobře rozpustný v alkoholech s 1 až 4 otomy uhlíku a ve aměsích takovýohto olkoholů. ýzolační kompozice sepmužívš ve formě 5 až 30 elkoholického roztoku.Produkt vyrobený způsobem podle vynálezu...

Zařízení pro galvanické povlékání elektricky vodivého předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270231

Dátum: 13.06.1990

Autor: Niemeyer Rolf

MPK: C25D 21/10, C25D 17/00, C25D 7/06...

Značky: povlékání, předmětů, galvanické, zařízení, elektricky, vodivého

Text:

...nejměně jeden zakrývací pás 11 z izolačního materiálu, vytvořemr jako nekonečný pás. Mezi první vretnou kladkou 1 a 511114011 vratnou kladkou Eš jo zakrývací pás n veden těsně kolem obvodové plochy kola 2 a je přitlačovćn na obvodovou plochu kola g- tím je přitlačován na povrch kovo věho pásuá. Uspořádáním kola g, vodioích kladek i, ž a vratných kladek 1, g, g, lg, na základní desce 1 se dosahuje toho, že osy všech těchto částí zařízení jsou...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270230

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mosef Hans, Föry Werner, Böhner Beat

MPK: A01N 25/32

Značky: složky, rostlin, výroby, způsob, účinné, kulturních, ochraně, prostředek

Text:

...a l až 4 atoay uhlíkuj kyanoakupinou nabo nitroakupinou5- až 7-člonný hstarocyklický zbytok ktorý Ja vázán přímo nebo přaa alkylanový nůatak a 1 až 4 atoay uhlíku a ktorý 1 apopřipadě aubatituován atomaa haloganu alkylovou skupinou a l až 4 atony uhlíku naho alkoxyokupinou a 1 až 4 atomy uhlíku.Kationty alkalických kovů kvů alkalických zenin a amoniovýni kationty ktoré Jaou fyziologicky anáěanlivá roatlinaai aa rozumi kationtyz ktoré Jsou...

Způsob čistění odpadní vody obsahující dusičnany a/nebo dusitany

Načítavanie...

Číslo patentu: 270229

Dátum: 13.06.1990

Autor: Martinell Rudolf

MPK: C02F 1/58

Značky: dusitany, způsob, dusičnany, obsahující, čištění, odpadní

Text:

...závislosti na vydatnosti proudu odpadní vody může být odpadní voda zaváděna jednou nebo více kruhovými drenážními trubkami současně do všech vháněcích kanálů nebo pouze do jednoho nebo několika kanálů podle určitého rozvrhu. V případě, že je to nezbytné, přidá se do odpadní vody dříve, než se tato voda zavede do vháněcích kanálů, eubstrát pro re dukující mikroorganismy.Doba zadržení odpadní vody v nádrží nebo filtru je asi 1 až 20 hodin, s...

Zařízení pro zajištění injekční stříkačky na spojovacím tělese

Načítavanie...

Číslo patentu: 270228

Dátum: 13.06.1990

Autori: Coccia Mario, Valentini Luigi

MPK: A61M 5/315

Značky: zařízení, stříkačky, tělese, spojovacím, injekční, zajištění

Text:

...telesa i je válcová stěna Q, jejíž jeden neznázorněný konec navazuje na spojovací prostředky pro připojení k lahvíčce a druhý konec, který je na obr. 1 zobrazen, je jednakopatřen manipulačním rozšířemim ll s podélným drážkováním pro usnadnění a jednak je opatŕen sedlem lg pro uložení volného konce Q injekční stříkačky 4, jejíž injekční jehla 5prochází otvorem, vytvořeným uprostřed sedla gg.Ve znázorněném příkladném provedení tvoří...

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270227

Dátum: 13.06.1990

Autori: Keith Dennis, Weigele Manfred, Albrecht Harry, Then Rudolf, Chan Ka-kong

MPK: C07D 501/34, C07D 501/26, A61K 31/525...

Značky: acylderivátů, způsob, nových, výroby

Text:

...uhlovodíkovou skupinu, ve které Je Jeden otom vodíku alkylovő skupiny B 1 až 8 atomy uhlíka substituován monooykliokou srylovou skupinou, například fenylovou skupinou, tolylovou skupinou atd.vyraz pěti-. šesti- nebo sedmičlsnný hsterocyklický kruh s l až 4 stomy kysliku, dusí ku nebo/a siry označuje například následující skupinyšestičlenná. hetsrocyklicks kruhy obsahující dueik. jako pyridyl. pipsridyl. pipsridinoskupinu, N-oxidopyridyl....

Způsob výroby světlých produktů a běžně použitelných topných olejů ze zbytků po zpracování ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270226

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lindner Horst, Frohn Werner, Poppen Hans, Limmer Heinz, Zimmermann Werner, Müller Henner, Bohlmann Dieter, Schütter Hartmut, Höpfner Eberhard, Matthey Reinhard, Franke Hermann, Dietrich Detlev

MPK: C10G 9/00

Značky: způsob, výroby, použitelných, zpracování, olejů, svetlých, zbytků, topných, běžné, produktů

Text:

...dosud stále oleje se při smísení s jinými produkty neboJe tedy zřejmő, že při snižování viskozitý ropných zbytků je nutno dbát toho, že není možno dosáhnout zvýšení přemänv dosud známým způsobem a udržovat přeměnu tak, aby získané oleje byly ještě stále. Vzhledem k tomu. že mi různými postupy Jsou značné rosdíly. do možno pouze uvást, že nežne zlepšení činí Pőlłze l - 2 z přeměnwTento výsledek Je vzhledem k pciadsvkům na vyšší wušití ropy v...

Způsob výroby derivátů tetrahydropyranu nebo -furanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270225

Dátum: 13.06.1990

Autori: Caruhel Pascal, Chene Alain

MPK: C07D 307/10, C07D 309/04

Značky: způsob, derivátů, výroby, tetrahydropyranu, furanu

Text:

...nebo v tekověn poměru, že některý z těchto enentiomerů převládáoSloučeniny obsahující více než jeden eeynetrický eton uhlíku exietují v diaetereoucrních formách, přičemž každý diaeterecner obecně existuje ve dvou enentiomerních formách. V tekovýchto případech je třeba na ehore uvedený obecný vzorec II pohlížet tak, že definuje rovněž eněe diaeteraonerů a enantionero, a to buö v ekvivalentnín poměru nebo v takové poměru, kdy Jedna ze...

Fugicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270224

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pepin Régis, Greiner Alfred

MPK: A01N 43/653

Značky: výroby, způsob, účinné, prostředek, fugicidní, látky

Text:

...protickém nebo aprotickém rozpouštědle, jako například ve vodě, alkoholu, katonu,nitrilu, esteru, nasyceném neho poprípade halogenovanám eromatiokém uhlovodíku, dimethylsulfoxídu nebo amidu, jako dimethylformamidu.V dalším reakčním stupni se sloučenina obecného vzorce IIg podrobi reakci s nesubstitu~ ovaným triazolem vpřitomnosti organické nebo anorganické báze, například pyridínu, tríethylaminu, hydroxidu sodného, hydroxidu draselného,...

Výškově přestavitelné hrncové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 270223

Dátum: 13.06.1990

Autori: Graeve Manfred, Brauer Hans-martin

MPK: E01D 19/04

Značky: výškově, hrncové, ložisko, přestavitelné

Text:

...stěny Z hrncového pouzdra.Na obr. 2 jsou patrny rozevřené dutiny 2 vložky.2 bočního pohledu na obr.3 je zrejmé, že vložka je opatřena vroubky gg, které dosahují jen asi do 2/3 až 3/A celkové výšky vložky, přičemž horní proužek gg zůstává rovný a není opatřen vroubky. Jak vyplývá z obr. 4, dovnítř směřující vroubky gg se svými vrcholovými oblastmi vzájemné dotýkají, aniž by byly spolu spojeny. Horní proužek gl bez vroubků vytváří prakticky...

Kontinuální způsob tabletování farmaceutických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270222

Dátum: 13.06.1990

Autori: Schlemmer Lothar, Klimesch Roger, Bleckmann Gerhard, Farwerck Karl-peter, Goertz Hans-helmut

MPK: A61J 3/10, A61K 47/00

Značky: způsob, směsi, farmaceutických, tabletování, kontinuální

Text:

...estery citronové kyseliny a estery Vinné kyseliny) nebo estery mastných kyselín.Výhodné se používá polymerů N-vinylpyrrolidonů, které ve směsi s účinnou látkou a popřípadě s obvyklými galenickými pomocnými látkami nebo výhodně bez přísad se změkčujícím účinkem, tají v uvedeném rozsahu teplot nebo směs změkčují na požadovaný rozsah teplot. Tání nebo změkčování pod určitou teplotou je popřípadě potřebné vzhledem na možné tepelné nebo/a...

Strojní čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 270221

Dátum: 13.06.1990

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: lože, strojní, štěrkového, čistička

Text:

...k čištění, opatřený pohonem pro pohyb v opačněm směru než je směr dopravy štěrku v přiřazené sítové jednotce.S takto uspořádanými nekonečnými dopravními pásy pro každou sítovou jednotku lze přicházející štěrk, určený k čištění, dopravovat nezávisle na směru dopravy dopravního pásu, jenž vede štěrk do sítového ústrojí, v opačném smyslu než je smysl pohybu sítových jednotek, až ke vhazovacímu místu. Následkem toho dochází k silnému nárazu...

Vzorovací zařízení textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270220

Dátum: 13.06.1990

Autori: Makarov Vladimir, Bakulin Jevgenij, Baš Aron, Stojanov Igor, Rivin Valentin

MPK: D04B 15/74, D03C 1/06

Značky: vzorovací, textilních, zařízení, strojů

Text:

...což vylučuje možnost zachycování snímacích prvků hlavami kôdovacích prvků při otáčení bubnu.Popsaná konstrukce nožky kôdovacích prvků umožňuje jejich snadné vsazování a k jejich zajištění dochází následkem pružnosti nožky při rozevření jejích konců.vynález bude v následujícím vysvětlen podrobným popisem jednoho příkladného provedení vzorovacího zařízení textilních strojů s odkazy na připojené výkresy, na nichž ukazují obr. 1 schémátícké...

Způsob výroby styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270219

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pognon Jean-marc, Gillet Philippe, Faure Jacques, Hess Raymond

MPK: C07C 15/46, C07C 5/333

Značky: způsob, styrenu, výroby

Text:

...za účelem čištění.vynález je blíže vysvětlen na uvedených praktických prevedenie-h, která mají sloužít pouze jako ukázka a nemají omezovat rozsah vynálezu a která jsou prováděna na zařízení pro výrobu styrenu, popsaném dále a znázorněněm na obr. l.zařízení, znázorněné na obr. l, podle vynálezu obsahuje tři dehydrogenační reaktory 1, 2 a 3, uspořádané v sérii. 7Ethylbenzen se ngjprve odpaří ve výměníku (neznázorněněm na obr. l) a pak se...

Zařízení pro výrobu výbojkových trubic k sodíkovým výbojkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 270218

Dátum: 13.06.1990

Autor: Salgó Tamás

MPK: H01J 9/38

Značky: sodíkovým, zařízení, výrobu, trubic, výbojkám, výbojkových

Text:

...inertním plynem je připojen k vakuové peci, k místu přivádění přísady e ke kombinované čerpací, plnicí a uzavírací hlavě, přičemž na uzavřený prostor plnicího boxu je napojena komora propusti a plnicí box je opatřsn manipulačními rukavicemi.Výhoda vynálezu spočívá v tom, že celý technologický proces probíhá ve zcela uzavřené čisté ochranné atmosfére, čímž nejsou výbojky vystaveny vnějšímu vzduchu, nýbrž zůstávají po celou výrobní dobu v...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270217

Dátum: 13.06.1990

Autor: Hsu Joanna Keng-hsin

MPK: A01N 37/22, A01N 37/10, A01N 31/08...

Značky: herbicidní, prostředek, synergický

Text:

...Do brázd se zasejí semena plevele a přikryjí se půdou. Společné se semeny se vloží dva hybridy, aby se-stanovil stupeň případné ho poškození rostliny.Druhy plevele byly následujícíZkratka Běžný název Latinský názevCR šáchot Cyperus rotundusPD Panicum dichotomiflorum PMc. s eeSV bér zelený Setería viridisAR laskavec ohnutý Amaranthus retroflexus IP povijnice nachová Ipomoea purpureaAT mračňák Abutilon theophrasti DI Digitaría ischaemum...

Nematocidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270216

Dátum: 13.06.1990

Autori: Chene Alain, Caruhel Pascal

MPK: A01N 43/08, A01N 43/10, A01N 43/16...

Značky: látek, nematocidní, účinných, prostředek, způsob, výroby

Text:

...citani, str. 382) reagovat ee olí obecného vzorceM hal ve kterém hal znamená atom helogenu a M představuje atom alkaliokěho kovu nebo kovu alkalické zeminy, zejména lithie, so díku nebo draslíku.Sloučeníny obecného vzorce IV jsou, s výjimkou 2-(hydroxymethyl)tetrahýdropyran-tosylátu nově. Tyto látky je možno připravit reakcí sloučeniny obecného vzorce VR má shora uvedený význam,se eloučeniuou obecného vzorce III v přítomnosti akoeptoru...

Kyselá pasivační lázeň obsahující trojmocný chrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270215

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klos Klaus-peter, Birnsteil Willi, Lindemann Karl-heinz

MPK: C23C 22/34, C23C 22/53

Značky: pasivační, chróm, obsahující, lázeň, kyselá, trojmocný

Text:

...která obsahuje pouze chromité slouěeniny, avšak žádný oxidsční činidlo a žádnou silnou komplexetvornou látku, ktori má dlouhou životnost, umožňuje zaborvitelnou pasivoci a umožňuje lepší adsorpciorgonickýoh polymerh na vyrobenou paoivaöní vrstvu.Predmetom vynálezu Jo kyselá pasivsční ldzen obsahující trojmocný chrom a fluorid pro povrchy ae zimku, zimkovýoh elitin o ksdmia, kteráobeahuJe Jednu nebo více komplexních eloučenin obecného...

Vykládací zařízení pro archovou rotačku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270214

Dátum: 13.06.1990

Autor: Germann Albrecht

MPK: B65H 29/68

Značky: rotačku, archovou, vykládací, zařízení

Text:

...v ce , v nimž se brzdicí válec l zpomaluje, a je nezávislá na rychlosti v drapákovćho ŕetäzu. Během vykládací doby ta, která je při všech rychlostech stroje koístsntní, je obvodová rychlost va a vykládačľ rychlost va vždystejné. V díagrsmu je také znázornčn časový okamžik 2 otevře-ní chytačů.Lícově a ruhově potištčně archy 24 jsou dopravovány pomocí chytačových vozíků gg upevněných na drapákových řetözech šl. na stohovací stůl 2, přičemž...

Fugicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270213

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pettman Roger Bruce

MPK: A01N 43/50, C07D 233/58

Značky: fugicidní, účinné, způsob, prostředek, výroby, látky

Text:

...skupina se 2 až 6 atomy uhlíku, přičemž dvojné vazbu. není poutáxm na otom kyslíka ve zhytku vzorce N 0 R 3. APodstatou způaobu výroby účinné látky tungicidního proetřetłku, tedy derivútu imído 2 o~ lu obecného vzorce I, je, že ee enter imidooolu obecného vzorce IIR 1 S ñ s i ł o . (n kdo R 1 mi význam uvedený výväe a A R 6 představuje alkylovou skupinu e l už 6 etony uhlím, nechá reagovat ae elouäenineu obecného vzorce IIIn - 0 x...

Způsob výroby pletených kalhotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270212

Dátum: 13.06.1990

Autori: Wright Kenneth, Van Laar Anton

MPK: D04B 1/24

Značky: pletených, výroby, způsob, kalhotek

Text:

...šířka d, která je přibližně jedna tretina šířky dl tělové částí. Nakonec se plate obrácenú kraj, podobný jako pasová část E, E 1. jehož vazba je znázorněna na obr. IA a plete se současně s nsznázorněnou hladkíf ujímanou částí. Ujímená část je dostatečně dlouhá na zajištění koncu hadieových pasových částíÄ, E 1 a současně ulehčuje odlisování hotové hadice.Po upletení hadice a po vyjmutí ze stroje se toto rozřízne po sloupku, jak ,je...