Archív za 1990 rok

Strana 45

Zákluzová brzda s regulátorem počátečního odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270291

Dátum: 13.06.1990

Autor: Čech Vladimír

MPK: F41F 17/12

Značky: zákluzová, odporu, brzda, regulátorem, počátečního

Text:

...pružin. Část vzduchu je protlačována škrtícím otvorem gs do atmosŕéry. Brzdný odpor zákluzové brzdy na počátečním úseku je úměrný pracovní ploše píetnice s pístem 3 při zákluzu a tlaku p. Tlak p je úměrný tlaku pR, ktorý je určen konetrukčními parametry regulátoru počàtečniho odporu. zejména velikosti škrticích otvorů ga a 3,předpětí, tuhosti a okamžitému stlačení regulačního prvku Z, pracovní ploše regulačního pístu § a objemu válcového...

Způsob provádění endotermního procesu v šachtové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270290

Dátum: 13.06.1990

Autor: Wykrent Čestmír

MPK: F27B 1/02

Značky: endotermního, procesu, způsob, provádění, šachtové

Text:

...pece se nedosahuje. Potrebné teplo při výpalu se z 42 oo až asoo ka.kg 1 snižuje na asoo ko.kg 1 produktu a výroba ektivního kyelič~ níku vápenatého se blíží ke l 00 , zatímco dříve se dosahovelo 60 až BO .Speliny po projití přeetupovým kanálem a nepálící ěachtou vodeny e výhodou do kompensačniho zásobníku plynu, odkud jeou dále vedeny k dalšímu využívání. Po skončení táto periody pálení se šachty přestaví. čímž ei vymění svou funkci,...

Způsob výroby monokrystalů arzenidu galitého dotovaného křemíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270289

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tomek Karel, Medlík Vladimír

MPK: C30B 29/42

Značky: monokrystalů, způsob, dotovaného, galitého, křemíkem, výroby, arzenidu

Text:

...že použitým dvoucyklovým technologickým postupem lze poměrně jednoduše a epolehlivě omezít vznik strusek snižujících výtěžnost monokrystalů. Pro vyřešení daného problému bylo účelne využíto známého technologického postupu, přičemž pro dosežení vyěšího účinku, to je zvýšenévýtěžnosti monokrystalického růstu z dosavadních cca 50 na dosahovaných 70 bylo úspěšně využito změny sledu určitých kroků technologického postupu. Oproti známému stavu...

Vyrovnávací zařízení rozváděcího šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270288

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zenzinger Kurt, Brichta Jaromír, Nepala Miloslav, Razancev Vladimír, Hrnčíř Pavel, Ivanov Gennadij, Karmazikov Vladimir

MPK: F04B 49/08

Značky: vyrovnávací, šoupátka, zařízení, rozváděcího

Text:

...účinnosti čerpadla.Konkretní přiklad provedení podle vynálezu je schematícky znázorněn na připojenám výkrese zobrazujícím vertikální osový řez horní částí pístováho čerpadla umístěnáho ve výĺPodle vynàlezu ja ve výpažná trubce 3 eouose uloženo sedlo 3 ve tvaru dutáho-válce. která je připevněno k neznázorněne soustava tlakových trubek, přičemž mezi výpažní trubkou 3 e eedlem 3 je vytvořen mezikruhový výtlačný prostor 3. V sedle 3 je suvně...

Zařízení pro přípravu půdy a osev v travních porostech

Načítavanie...

Číslo patentu: 270287

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hrazdira Zdeněk, Bureš Karel, Tměj Ladislav, Síla Jan, Dolejší Emil

MPK: A01B 49/06

Značky: zařízení, porostech, travních, přípravu, půdy

Text:

...kol 5 s noži § a výkyvná převodová ramena Q, uložená ne poháněcím hřídeli Z, spojeném s převodovkou łg. Nad rámem 3 je známé sací zařízení 3 se semenovody 31, který ústí do výeevných botek łg. Výsevné botky łg jsou uloženy na výkyvných remenech 33, uchycených výkyvným čepem łg k držáku łg na příčném nosníku g rámu 3 e to nezávisle na výkyvném převodovém ramenu Q. Při přepravě. kdy je zařízení zvednuto, je výkyvné rameno łł držsno dorazem 33...

Zařízení pro upevnění čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270286

Dátum: 13.06.1990

Autori: Večeřa Josef, Mrázek Jaroslav

MPK: F04B 39/12

Značky: zařízení, čerpadla, upevnění

Text:

...rovině v rozsahu plochy čtverce o straně nejméně 10 mm. Středicí čep 11 tvoří pevný otočný bod čerpadla 1. Na straně protilehlé pohonné hřídeli § je čerpadlo 1 připojeno ke spodní desce 2 základověho rámu 3 pomocí meohanismu vodicího pera 12, jehož vyčnívající část ve tvaru hranolu zapadá do podélné drážky lg, vytvořené v odpovídající přírubě lg čerpadla 1. Vodicí pero lg je uloženo ve vedení 11, které je pevně spojeno se spodní doskou 2...

Elektrický elektrodový třífázový topný systém s volitelnou stupňovou regulací výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270285

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kraft František

MPK: H05B 3/48

Značky: elektródový, výkonu, třifázový, stupňovou, elektricky, topný, systém, volitelnou, regulaci

Text:

...trojúhelníke, ve kterých jsou uspořádány elektrody dmhě třífázové soustavy, přičemž elektrody prvé třírázová soustavy jsou na souatředných roztečných kružnicícn pootočeny vůči elektrodám druhá třífázové soustavy o středový úhel 60 °Rozdílné průřezy rázových elektrod prvá a druhé třífázově soustavy mají rozdílná elektrické vodivosti a tedy i rozdílná třírázová elektrické výkony obou elektrodových soustav, napájených ze společné třírázové...

Pístové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270284

Dátum: 13.06.1990

Autor: Křivánek Jaromír

MPK: F04B 23/06

Značky: čerpadlo, pístové

Text:

...vytvořeného v horní zátce u., lcterá uzavírá jednu stranu první válcové dutiny g, nad nízkotlským pístem g. Druhý konec první vratné pružiny lg, dosedé do vybrání nízkotlakého pístu i. Horní zátka 15 je opatřena těsněním gg. V horní části první válcové dutiny g pod horní zátkou lg je v-,vtvořen prxmí kanál gg pro sání a výtlak. Nízkotlelcý píst ž dosedá jedním koncom na kroužek g, uložený otočně prostřednictvím jehlových válečků šl na...

Zákluzová brzda s odpruženým pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270283

Dátum: 13.06.1990

Autor: Čech Vladimír

MPK: F41F 17/12

Značky: zákluzová, pístem, odpruženým, brzda

Text:

...hydraulická kapaliny z prostoru a před píatem okolo regulačního píatu §, zejména drážkami o proměnné hloubce Tjx, vypracovanými ve stěně brzdového válce g do prostoru b za píatem. Relativní pohyb regulačního pístu g vyvolává postupné otvírání průtočných otvoru hp, kterými začíná proudit hydraulická kapalina z prostoru a před píatem do prostoru g uvnitř píatnice a tento zaplňuje, přitom část hydraulické kapaliny protéká přes škrticí otvor...

Chromatografická trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270282

Dátum: 13.06.1990

Autor: Mindl Jaromír

MPK: G01N 30/60

Značky: trubice, chromatografická

Text:

...horním konci nad dolní fritou g dolním závitem 5, pro spoJení se svislou základní trubicí 1 s trubicí sběrače 5 prostřednictvím dolního spoJovacího členu š, zejména matice z a těsnění. Na spodním konci se trubice sběrače i pod dolní fritou g zužuje a Je spoJena s šikzmo vzhúru uvedeným regulačním kohoutem g, respektive trnovým uzávěrem, například z materiálu teflon a konečně prochází v ěikmo seříznute istí g. Horní konec ll svislé základní...

Rotační listovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270281

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jíša Miloslav, Mohelnický Josef, Jíša Jan

MPK: D03C 1/00

Značky: listovka, rotační

Text:

...vodící drážku gg tvaru kruhového oblouku, do které zasahuje mezikružíll řadícího prstence lg, umístěného souběžně 5 excentrem 3 a upevněnáho na nosném ramenu lg, otočné uloženém na tyčí lg, uchycené na rámu ll listového stroje. Nosné rameno má vý běžek g.V osazení 2 tvaru mezikruží, upraveném na vnější straně excentru 2 (obr. 1), je tvarové vybrání 23, v němž je pohyblivě uložena zajištovací západka 22 s ozubem 25, jejíž opačná konoová část łl...

Mobilní zařízení pro ultrazvukovou defektoskopii velkých rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270280

Dátum: 13.06.1990

Autori: Altmann Josef, Pavíza Pavel

MPK: G01N 29/04

Značky: veľkých, mobilní, zařízení, defektoskopii, součástí, rotačních, ultrazvukovou

Text:

...závesy głg s otočné uloženýmí opěrnými kladkami głg, které dosedají na spodní okraj vnějšího válcového povrchu hladkého prstence l. Zhruba ve středu spodní desky 32 je vytvořen závěs ggg, ve kterém je pomocí napínacího šroubu głl uložena napínací kladka ggg.Suport 5, suvně uložený na vodicích trubkách gg, je v příkladném provedení zařízení opatřen jednou ultrazvukovou sondou gg a jedním značkovacím zařízením Al, které jsou upevnény na...

Vzduchem inhibovaná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270279

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klátil Karel, Křivánek Jiří

MPK: C08L 63/10, C08L 33/06

Značky: kompozice, vzduchem, inhibovaná

Text:

...vlastnosti, tj. stabilita kompozice ve styku se vzduchom nejméně 1 rok, ssmovolné vytvrzení zs nepřístupu vzduchu mezi dvěma čistymi kovovými povrchy během několika hodin za normální teploty, možnost použití aktivátorú pro nekcvově povrchy součástí a možnost použití aktivátorů pro velmi rychlé vytvrzení během několika minut. Vytvrzená vrstva vytváří mezi povrchy součástí tzv. uložení bez vůle, takže součástí jsou dokonale fixovány proti...

Malířská hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 270278

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krejsa Jan, Houska František

MPK: C04B 28/18

Značky: hmota, malířská

Text:

...5 až 30 hmot. S jíloviny kaolinitické, 1 až 10 hmot. jíloviny montmorilonitiokó, 0,5 až 10 hmot. auä. ve vodě dispergovaného akrylátového polymeru nebo styrenakrylátového kopolymeru a 0,05 až 5 hmot. hydroxidu alkalických kovů, dále jes výhodou použit jak pŕípravek dezinfikujícího prostředků a sromstizující prísady, tak i pigmenty.Způsob přípravy mslířske hmoty podle vynalezu je osvětlen na pŕíkladu.Príklad V homogenizovsné, ve vodě...

Chemicky odolný sklovitý povlak a způsob jeho vytváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 270277

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ptáček Josef, Marek Vladimír, Havrda Miroslav, Grunt Jiří, Bouše Václav

MPK: C23D 5/00, C23D 5/02

Značky: povlak, sklovitý, způsob, chemicky, vytváření, odolný

Text:

...ocelový plech a bezproetřednć po nanaseni první vrstvy se na ni nanese druhú vrstva,celý systém se společně vysuäí a vypálí při teplotä 800 až 840 °c. viskozita a chemické složení první vrstvy jsou přizpůsobeny požadavku maximální snačivosti a přídržnoati na kovovéa podkladu. Reologicke vlastnosti suspanze vytvořejíci prvni vrstvu povlaku odpovídají vlastnostem běžných typů přímých smaltů aplikovanýoh stříkánim. smalt lze vytvářet z jedné...

Šroubové oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270276

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vykopal Jan, Dostál František, Dopita Rostislav

MPK: F04D 29/18

Značky: šroubové, oběžné

Text:

...telesa.Uvedená nevýhody známeho řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je ěroubově oběž né kolo odstředivých čerpadel, zejména kalových. aložené z náboje, na jehož povrchu je vytvořena alespoň jedne lopetke tvorená äroubovou plochou, přičemž podstatou vynálezu je, že povrch náboje šroubového oběžného kole je tvoŕen částí rotečního hyperboloidu.Vyšší účinek řešení lroubového oběžného kole podle vynúlezu spočíva ve snížení ztrút...

Pyroelektrický snímač infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 270275

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jankovský Jaroslav

MPK: G01J 5/34, G01J 5/10

Značky: záření, infračerveného, pyroelektrický, snímač

Text:

...v tom, že mezi protilehlými držáky apojenými se základom je upevněn elektrický vodiyý nosník. Čipy jsou na něm upevněny tak, že jejich nepříjmové elektrody jsou elektricky i mechanicky spojený s nosníkem.Pyroelektrický čip je na nosníku, tvořenám dvojicí tenkých vláken, upevněn nepříjmovou elektrodou. e tvoří tak mechanicky robuätí celek, u nčhož je potlsčen přenos otřesů na mechanické nemáhání.pyroelektrickáho čipu a tím je snížena i...

Vodou ředitelná korekční kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 270274

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vosecký Jan, Šrank Zlatko, Charvát Ivo

MPK: C09D 5/48

Značky: kapalina, ředitelná, vodou, korekční

Text:

...dostatočné mechanická odolnost a soudržnost filmu s pepírem, vhodná viakozitaÚpravy vlastností korekčních kapalin je možno dosáhnout přídsvkem různých aditiv, které však často mají vedle pozitivního vlivu na jednu vlestnoat i negativní dopad na jinou požadovanou vlastnoat. Proto je většina řešení zaměřena na vyhledání takového složení přípravku, ktoré odpovídá rozumnému kompromisu mezi jeho vlastnostmi a kladanými požadavky.U vodou...

Způsob výroby funkčních součástí strojů pro zemní práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270273

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zvěřina Karel, Žďárský Karel, Bartuška Miloslav, Havrda Miroslav

MPK: C23C 4/00

Značky: výroby, funkčních, zemní, práce, způsob, součástí, strojů

Text:

...1,5 až 2,0 hmot. bőru s 2 až 3 hmot. křemíku.základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v dosažení dobre adheza k podložnímu kovovćmu materiálu, dobré odolnosti vůči otěru a dobrá odolnosti vůči namáháni mechanickými rázy. Vlivem ohřevu celého materiálového systému dochází k dokonalámu propojení obou vrstev, která je podmínčno podobnosti v chemickem složení spodní vrstvy vytvářenć žárovým stříkáním a pojiva v kompozitní vrchní vrstvě,...

Způsob výroby ethylesteru kyseliny 3-ethoxy-3-iminopropionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270272

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krajzl Jaroslav, Vystavěl Vladislav, Aufart Jaroslav

MPK: C07C 67/00

Značky: způsob, kyseliny, výroby, ethylesteru, 3-ethoxy-3-iminopropionové

Text:

...je, vzhledem k nasycení roztoků chlorovodíkam, příp. i kysličníkem siřičitým, spojene s intenzívním zemořením precoviätě uvedenými plyny, které je nutno obtížně likvidovat.Jednodušší, ućně pracný a z hlediska ekologie výhodnějäí postup, ktorý současně poskytuje i vyšší výtěžky produktu v závislosti na době kryatalizaca hydrochlorldu ethylesteru kyseliny 3-ethoxy-3-iminopropionové, spočívá v tom, že hydrochlorid ethylesteru kyseliny...

Zařízení pro ochranu dmychadel pracího vzduchu s rourou zaústěnou do nádrže s kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270271

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pleský Vladimír, Bartoněk Jan

MPK: B01D 47/02

Značky: rourou, ochranu, kapalinou, zaústěnou, vzduchu, dmychadel, zařízení, pracího, nádrže

Text:

...sloučenlny obecnóho vzorce Vkde R a R 1 mąlĺ výĺe uvedený význam. s halogenačnĺm čínldlom.vhodnými halogonačníml člnídiy Jsou thionylchlorid, ponlachlorld íoaioročný. trichlorld loaio rečný a trlbromld iosíorečný. Rsakca so může provádět v přítomnostl lnsrmíłzo rozpouštědia jako je toluen. bonzen. dlethylothor nebo tstrahydroíuran.Sloučonlny obscnóho vzorco V sou bud známé sloučenlny nobo mohou být připrawny postupy analoglckýml ss známým...

Zapojení zesilovače s proměnným zesílením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270270

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bydžovský Jan

MPK: H03F 3/04

Značky: zesílením, proměnným, zesilovače, zapojení

Text:

...zpčtnovazební odpor n 1 je zapojen v sérii s tranzistorem Sl,odpor 35 s tranzistorem 13 a odpor 51 s tranzistorem 22. Paralelnč je možno zapojit libovelný počet (nejměnč dvč) sěriovýoh kombinací zpčtnovazebníoh odporů a unipoláz-níoh tranzistorů. Zesílení operačniho zesilovače a je určeno velikosti odporu ve zpčtné vazbč,přičemž mezi výstupom a invertujíeím vstupom operačního zesilovače Al je zapojen základní zpčtnovazební odpor 31 g,...

Prostředek na snížení úniku formaldehydu z lignocelulozových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270269

Dátum: 13.06.1990

Autori: Doležal Jaroslav, Mikšová Filomena, Hubatsch Horst

MPK: C08L 61/24, C09J 3/16

Značky: úniku, prostředek, materiálů, snížení, lignocelulózových, formaldehydu

Text:

...reagovat s 88 až 160 hmot. díly močoviny a 38 až 69 hmot. díly, vody při teplotä .i 00 už 65 °c, pH 7,5 až 9,5 po dobu 1 až 5 h. Reakční směs se stobilizuJe hydrozidem amonným v množství 6 až 9 hmot. díly /210 ł/ o zohledí na expediöní teplotu.Výše uvedený proetředek ve směsi e močovinoformeldohydovými lepidly zvyšuje odolnost vytvrzenóho lepidlo proti hydrolýze o snižuJe únik ťormldohydu. zedmónn u pryskyřioe s nižším mol pomärem.Výhoda...

Plášťová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 270268

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jiřímský Václav, Štěpánek Josef, Sladký Petr

MPK: G01N 21/01, G01N 29/00

Značky: sonda, plastová

Text:

...snese tlekovou zútěž přes 10 MPa. Se sefírovými světlovody a pláěti ze žárupevně nerezaväjíoí oceli může sonda precovet při teplotách okolo 1 000 °G jako evětlcvodný teploměr. vhodnými rozměry s materiâlovým prcvedením lze sondou vésti optický nebo zvukový signál z míst hrozících výbuchom. Sonda je vhodná. k zevůdění e snímání optických nebo akustických eignán lů do chemických roektorů nebo fermenteöníoh tanku. Sondu lze používat i ke...

Zařízení k průběžné terénní kontrole úniku ropných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270267

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sladký Petr, Šmied Robert, Vacek Karel Akademik, Dočekal Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: úniku, zařízení, průběžné, ropných, kontrole, produktů, terénní

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že odstraňuje nutnost odbě ru kontrolních vzorků a umožňuje průběžnou, to je v čase spojitou optickou reflexni itrsnsmisní analýzu prítomnosti ropného znečištění vodního zdroje nebo toku v libovolná fyzikálně-chemicke formě, jakou je pěna, vrstevnatá skvrna nebo emulgovaná a částečně rozpuštěná disperze a podobně, přičemž výskyt znečištění lze signalizovat pomocí běžných automati.,Sních elektronických prostředků....

Mechanismus na přiváření páskových vývodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270266

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bako Ladislav, Kuběnka Josef, Smolčáková Zdena

MPK: H01G 13/02

Značky: páskových, přiváření, vývodu, mechanismus

Text:

...v okamžiku prlváření. Zastavení fólie při priváření páskových vývodů na mechanismu podle vynálezu je velmi krátkodobé. Trvá cca 0,02 sec. Fólie pro navíjení svitku se v táto době čerpá ze zásobníku smyčkyvytvorené pomocí zásobníkové kladky. Podstata vynálezu je blíže popsána na základě připojeného vyobrazení, na kterém jeznázorněno príkladné provedení mechenismu na privaření páskovýoh vývodů na hliníkové tólie elektrolytických...

Zapojení pro automatické odměřování časových sekvencí, zejména pro obvody realizujících bezpečnostní funkce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270265

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bartoň Miloslav

MPK: G05B 19/18

Značky: sekvencí, bezpečnostní, obvody, automatické, funkce, odměřování, časových, realizujících, zapojení, zejména

Text:

...kondenzátoru É. Poněvadž kolektor prvního tranzistoru 1 je spojen s bäzí druhého tranzistoru 2 a emitor druhého tranzistoru 2 je spojen přes druhý odpor lg s emitorem prvního trenzistoru 1, dojde k rozepnutí druhého tranzistoru 2. Kolektor druhého tranzistoru 1, který je připojen přes spouštěcí obvod 2 k napájecímu obvodu l, je přes třetí odpor łł připojen k bázi třetího tranzistoru łł. Emitor druheho tranzistoru 2 a emitor třetího...

Kotel s mechanickým roštem pro spalování méněhodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270264

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gerboc Jozef, Ortutay Štefan, Kucka Ján, Rybín Miroslav, Sentivan Mikuláš, Lelko Dušan

MPK: F23L 15/00

Značky: roštem, paliva, kotel, méněhodnotného, mechanickým, spalování

Text:

...spallnovém prostoru kotle nebo za kotlem. Umístěním ohříváku vzduchu v prostoru cístících dveřípřední ooratová komory se sníží spotřeba materiálu na konstrukcí ohříváku vzduchu a výrazně se zjednoduší přístup k ohříváku vzduchu například za úćelem čištění jeho výhřevná plochy nebo opravy ohříváku.Příklad předmětu vynálezu je znäzorněn na výkresech, kde obr.1 představuje podélný řez kotlem se zabudovaným ohřívákam vzduchu v šistících dveřích,...

Programovatelný zpožďovací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270263

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pěchouček Miroslav

MPK: H03K 5/06

Značky: programovatelný, zpožďovací, obvod

Text:

...převodníku Q. Jsou-li dynamické vlastnosti použitých soućástek přesného zpoždovacího obvodu, respektive součástek v navazujícím neznázorněném testovaoím systému, stabilní může být použite pamät typu FROM nebo EERUM. Jestliže je nutno provádět cejchovací měření stěji, například automaticky, může být použita pamät typu RAM. Lze také použít pro vyšší bity ćíslícově analogového převodníku pamät typu EERUM a pro nižší bity pamät typu...

Stranička u prostorových galanterních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270262

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vyoral František, Pavlík Josef, Býček Květoslav, Kubeček Ladislav

MPK: A44B 17/00

Značky: stranička, prostorových, výrobků, galanterních

Text:

...výrobků podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestává z ochranná lemůvky hrany výrobku, vlastního rovného profilu straničky a spojovací hrany. Spojovací hrana straničky je vzájemné pripojene k dělíoí prihrádce pomocí profilu. Profil je vytvoren tak, že jedna strana lícuje se spojovací hranou a druhá protilehlá strana profilu je opatrena príchytky pro upevnění dělící prihrádky výrobku. Spojovací profil. který lze využít bud...

Způsob selektivní reaktivace dezaktivovaných zauhlíkovaných zeolitů z petrochemických jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270261

Dátum: 13.06.1990

Autori: Křemenák Lubomír, Kubíček Karel, Janáček Leoš, Legeza Vasil, Vašina Jan, Rosenthal Jakub, Oháňka Vlastimil

MPK: B01J 38/12

Značky: reaktivace, dezaktivovaných, petrochemických, selektivní, zauhlíkovaných, způsob, jednotek, zeolitu

Text:

...sita MS JA2 1/1 max. poměrně umístění v adsorbéru k celkové déloe lože adsorbérul relativní krystaliníta, tj. koncentrace zeolitické fáze vzhledem k püvodnímu vzorku MS v závislosti na umístění v adsorbéru3 adsorpční kapacita vodní páry pri relativní vlhkosti P/Po 0,9 kde p parciälní tlak vodní párypo tenze par vodní páry za dané teplotyRelativní kryatalinitou se rozumí obsah krystalické zeolitlcké fáze v v použitám molekulovém...

Zapojení pro jednotné dekódování stavů sekvenčních obvodů v dvoudrátové logice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270260

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kubín Pavel, Golan Petr, Loutocký Dušan

MPK: G06F 13/00

Značky: logice, sekvenčních, jednotné, obvodů, stavu, dekódování, dvoudrátové, zapojení

Text:

...vstup nejvyššího adresověho rádu je pripojen k výstupu prepínače, jehože první vstup je připojen k výstupu zdroje logické jedničky, přičemž druhý vstup přebírače je pŕipojen k výstupu zdroje logické nuly a datový výstup permanentní paměti se dvěma podrozsahy je připojen k výstupní svorce dekódovaného stavu.Hlavni výhoda zapojení podle vynálezu spočíva v tom. že sekvenční obvody v obou větvíoh dvoudrátové logiky mohou být řešeny totožné...

Způsob zpracování nedlouženého polymerního materiálu z polyetylentereftalátu na granulát a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270259

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šrůta František, Kvízová Milena, Svoboda Josef

MPK: B29B 17/00, B29K 67/00

Značky: nedlouženého, polymérního, materiálů, zpracování, provádění, způsob, polyetyléntereftalátu, granulát, zařízení

Text:

...jeho plná zhodnocení tím, že získaný granulát je možno dále využít k výrobě vlákna nebo fólií prakticky beze ztrát a s vysokým ekonomickým eíektem. Dochází k ůspoře základních surovin, čímž se zlepšuje ekonomická bilance výroby. Dochází také k úapoře devízových prostředků. Zařízení je jednoduché konstrukce, aestavené z tuzemských součástí, s nenáročnou obsluhou.Provedení způsobu a zařízení pro zpracování nedlouženáho polymerního materiálu z...

Výkonový spínací tranzistor s integrovanou zpětnou diodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270258

Dátum: 13.06.1990

Autori: Muller Ilja, Zamastil Jaroslav, Kalenda Libor, Pína Bohumil, Homola Jaroslav

MPK: H01L 29/06, H01L 29/90

Značky: integrovanou, spínací, zpětnou, výkonový, tranzistor, diodou

Text:

...měniče.Funkce zpětné diody spočíva v odvádění zpětného proudu ze zdtěže do zdroje v době, kdy je tranziator uzavřen.Výkonový jednoatupňový spínací tranzistor lg obsahuje vrstvu ll základního polovodičového materiálu, ktera přiléhá z jedné strany k vnější vysoce dotované vrstvě lg stejného typu elektricke vodivosti jako je vrstva łł základního polovodičového materiálu. Opačnou stranou přiléhú vrstva łł zakladního polovodičového materiálu...

Způsob spalování paliv a odpadů ve vrstvě pohybujících se částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270257

Dátum: 13.06.1990

Autori: Petráček Martin, Majer Jaroslav Akademik, Petráček Miloslav

MPK: F23C 11/02

Značky: odpadů, spalování, palív, pohybujících, způsob, vrstvě, částic

Text:

...k možnosti poměrně dokonalé mechanické předúpravy. Při zpracování dřevních odpadů na místě těžby nebo při konečném zpracování dřeva vzniká směs pilin, kusů kůry, třísek a štípů, větví a jiných odpadů nejrůznějšího složení a velikostí. Zde je snad ještě reálná predstava o úspešné mechanické předúprevě s přijatelných podmínkách pro provádění fluidních procesů. Uvážíme-li však složení a velikost komponent městských odpadů ve všech...

Zapojení pro zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270256

Dátum: 13.06.1990

Autor: Maleček Jaroslav

MPK: H02H 11/00

Značky: zajištění, elektrických, zapojení, zařízení, bezpečného, provozu

Text:

...zařízení a na obr. 2 je zapojení se dvěma elektrickými zařízeními.Jak je patrno z obr. l je první elektrické zařízení 3, tvořené například cívkou relé, opatřeno prvním spínacím prvkem g tvořeným tlačítkem a opatřený Lavním kontaktom a druhým kontaktem 3 Mezi vstup elektrického zařízení ła výstup prvního kontaktu jje vřazena první pojistka§. Výstup z druhého kontaktu 3 je připojan na ovládaný vstup prvního elektrického zařízení ls na...

Mechanismus pro posuv clony ve směru osy x, y u elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270255

Dátum: 13.06.1990

Autori: Petr Jiří, Vojtech Zdeněk

MPK: H01J 37/20

Značky: clony, mikroskopu, směru, posuv, elektronového, mechanismus

Text:

...velký rozsah jemného mikroposuvu, mechanická pevnost, tuhost a odolnost vůči chvění.vynález blíže objasní přiložený výkres, na kterém je uveden v osovém rezu praktický příkled provedení.Základom mechanizmu je nosné trubka . s vakuotěsnou přírubou 13 přiléhající k tělesu mikroskopu. Nosnou trubkou 1 v podélnćm smeru prochází pouzdro g spojené- s prvním ovladacím knoflíkem i. Druhý konec pouzdra i je vakuotěsně spojan s trubkoułprvním těsnicím...

Tlustý útvar z textilních odpadů pro izolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 270254

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hanuš Jaroslav, Řídký Jan, Ulrychová Jana

MPK: B32B 27/04

Značky: odpadů, izolační, tlustý, útvar, účely, textilních

Text:

...typy konstrukce desek, popřípadě pâsů podle vynálezu.Na obrázku 1 je znázorněna konstrukce desky, ve ktere jsou konstrukční prvky použity segmenty l o délce hodně s délkou útvaru, jejichž příčny řez má tvar liehoběžníku, ktere vznikly vyplnením obalu g z termoplaetickěho materiálu opracovaným textilním odpadom 3. Jako vnějěích vrstev 4, spojujících jednotlivé segmenty l, je použito netkané teçtilie. Pojicím materiálem je termoplastická síř,...

Zařízení k připájení vinutí ke kolektoru elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270253

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jordanov Nikolaj, Minčev Pavel, Balinov Stoimen, Christov Christomir, Angelov Michail

MPK: H01R 43/02, B23K 3/06

Značky: připájení, kolektoru, elektrického, stroje, vinutí, zařízení

Text:

...spočívají v tom,že umožňuje pájet vinutí ke kolektoru rotorů s velkou hmotností, že jsou sníženy podstatnou mírou tepelné ztráty, a tedy i spotřeba elektrická energie je nižší. Toho sdosahuje uspořádáním jednotky vytvářejíci proudění uvnitř lázně, takže odpedají vnější kanály.Vynález bude vysvětlen v souvislosti s příkladem provedení znázorněným na výkrese, který ukazuje podélný řez zařízením v pracovní poloze.V lázniłroztavené pájky s...

Zařízení pro odběr krve z orgánů kadaverů určených k transplantaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270252

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pavlíček Viktor, Černý Jan, Roubal Petr

MPK: A61B 5/14, A61M 1/00, A61B 16/00...

Značky: transplantaci, určených, odber, zařízení, orgánů, kadaverů

Text:

...eorty,ve které Jsou odatupy renálních tepen.Zařízení podle vynálezu zaaiati kanylací propojení aorty nad i pod ledvinami.Je možná provést vytětí eorty s ledvinsmi, eniž by došlo k vylití krve do dutiny břiš-Aní. Přes kenyly je potom prováděn eterilně odběr krve do záaobníků, do kterých Jsou.v přidány potřebné konzerveční a antíkoeguleční preparáty.Krev z kadaverů je zcela plnohodnotná pro transfuzní účely i pro výrobu krevních derivátů...