Archív za 1990 rok

Strana 44

Snímač polohy klikového hřídele spalovacího motoru vybaveného alternátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270331

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lacina Jiří

MPK: F02P 7/06

Značky: polohy, snímač, spalovacího, hřídele, klikového, motorů, vybaveného, alternátorem

Text:

...epeloveoího motoru vybaveného alternatorem využíva jako čidla části příslušenství motoru, jednoduše a rychle testuje sama sebe, jednoduše a rychle testuje funkci altornatoru, prevodový poměr mezi otačkami alternátoru aklíkováho hřídele motoru, prokluz alternátoru vzhledem ke klíkovemu hŕídelí a tím i napnutí klínového řemenu.Príklad provedení snímače podle vynslezujs sehćmatickw mäzořnän na příleženén výkres-u.llílcropočítač 8 je propojen...

Zařízení pro nástřik cementovláknitého kompozitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270330

Dátum: 13.06.1990

Autor: Smutný František

MPK: B28B 1/32

Značky: zařízení, kompozitů, nástřik, cementovláknitého

Text:

...krytu s a jeho plynulé navádění zajištuje vodicí očko lg, upevnené na držáku l 3. Na ústrojí łpro aekání vláken navazuje směšovací ústrojí g, složené z centrální trubicelł, jejíž osa je kolmá na rovinu proloženou osami sekacího váleois přítlačného válce 6, a tří rozváděcích kotoučů ls,L 6, 3.1, naaazených ne centrální trubici. li, Centrální trubice Lt svou přechodovou kuželovitou částí E, jejíž průřez se zmenšuje směrem k ústí centrální...

Zapojení elektronického časového programátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270329

Dátum: 13.06.1990

Autor: Řehák Radovan

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, programátoru, elektronického, časového

Text:

...je připojen na vstupposuvného registru LG, jeho výstupy jsou pripojeny současně na zobrazovač § 14 a na vstupy hradla 343. Výstup hradls DAg je připojen současně na vstup G obvodu gs blokování, na vstup Rčítače 012 s na první vstup, hradle pp. Výstup S hodin ł je spojen se vstupemgałečítače DI l,-jehož vstup R jepropojen současně se svorkougg a se třetím vstupom hradla ý, Výstup 9,11 číteče í je připojen zároveň na vstup itéhož čítąče aj a na...

Způsob stanovení síranů v roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270328

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lexa Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: síranu, stanovení, způsob, roztoku

Text:

...se odstraní způsobem stanovení stranu v roztoku podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sa sírany přítcnně A v analyzovanám roztoku sráží roztokom barnatá soli obsahující kationtový tenzid,napr. septonex v roznezí 0,5 až 5 mg v l nl a mikrosuspanzi síranu barnatého v množství 0,0 l až 0,1 v nl. a möří se intenzita vznikláho zdkalu.Výhodou tohoto řešení apůsobu stanovení aíranů je to, že intenzita zákalu, turbidaoe, je pri...

Zapojení hydraulického obvodu pro dodávku dusíku do chladicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270327

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dobeš Jan, Hájek Pavel, Škába Václav, Majer Jiří

MPK: F25D 3/10

Značky: obvodů, zapojení, zařízení, hydraulického, dodávku, dusíku, chladicího

Text:

...místa a plynnćho duaíku na jedno místo chladioího zařízení.Obr. l představuje základní variantu prevedenia Dvd Devarovy nádoby łjsou vybaveny odběrovými zařízeními, sestdvajícími z hlavice g, tlakové membránová pojistky l, odporověho topnćho töleaa i a hladinomłruí. Odblrovd zařízení jsou pripojene prostřednictvím ryohlospojek i rozvodu kapalného dusíku a ryohlospojek 1 rozvoduplynného dusíku na elektromeohanicky rozvodovy blok g.Potrubí...

Ucpávka rotujících strojních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270326

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kůrka Jindřich, Holík Václav

MPK: F16J 15/54

Značky: ucpávka, strojních, částí, rotujících

Text:

...zvysoveni těsnosti e narůatajicim hydrostatickým tlakom, čim je zajiitěna spolehlivá täanoet v danen rozsahu. Deläi výhodou uopůvky je konatrukćni jednoduchou, snadné montáž i demontez funkčne hlavnich části i po dalłim provozu. Při konatrukci ucpávky je výhradně použito materiálu, která jaou bežne k disposici. cena nepavky je v porovnani e ostatnimi druhy ucpávek podobné konstrukce podatatnł nini.Přiklad provedení ucpúvky podle vynálezu je...

Integrované pásové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270325

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žaloudík Petr, Gheorghiu Mihnea

MPK: B01F 7/24

Značky: pásové, míchadlo, integrované

Text:

...průměru válcové nádoby 2.Orlentaoe pásku g ke stčnč válcová nádoby je kolmá a mčhno uhlom 90 ° mezi delším charaklerlstlckým rozmärem průřezu pásku 3 a radlálou válcovő nádoby 3 procházející tímto rozměrem. Splrálovltá část g opisuje nejménč jednu otočku podát stčny válcová nádoby 3 a vystoupí až k hornímu okraji válcovő části g. Odtuďsplrálovltá část g spojltä prudce přechází v horní rą. meno z, ktere eměřuje k ose otáčení hm přímo po...

Jemnobublinný proplyňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270324

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tvarůžek Pavel, Miklenda Jiří

MPK: C02F 1/74, C02F 7/00, C02F 3/14...

Značky: jemnobublinný, proplyňovač

Text:

...dochází k uechmlckýndomán vytválených z pôvodná plenární plochy netkonć textílie. o tím k aamočlłtlní jejího povrchu. Při přeruĺení přívodu plynu ee prúduchy v natkaná textilu uzovlrojí a znesnadiíují průchod přípulných nečietot s proplyňovaná knpą llny do vnltřku proplyüovoče. Dále je výhodou konetrukčnĺ a výrobní jednoduchou proplyüovoče. která spočíva v upevnöní netknnł textílie na noanou desku v bodoch l v souvlelýoh pdeech.Příklodná...

Zařízení k aretaci deštníkové hole

Načítavanie...

Číslo patentu: 270323

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tonder Pavel

MPK: A45B 19/04

Značky: zařízení, aretaci, deštníkové

Text:

...e dolním díiem. mezi kterými je umístit žlábek. V dolním konci vnłjlí trubky je upraven boční otvor. ve kteróm je ulołena kuličke.Výhoda řelení podle vynáleamspočívá v tom. ie při olevirání dellníku. který obralíme rukojetí dolů. ajedou kuličky do dolních komor sálek a svými okraji pak saskočí do otvoru v dolním konci vnijií trubky. Tím je ajlĺtłna spolehlivá aretaoe trubek proti nežádoucímu POSUVU. V přípodö ukládání denníku stačí otočit...

Zařízení k přestavitelnému upevnění řezacích nožů zemědělských sběracích vozů, popřípadě stacionárních řezacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270322

Dátum: 13.06.1990

Autori: Junek Zdeněk, Pešek Josef, Uhlík František

MPK: A01D 90/04

Značky: upevnění, zařízení, popřípadě, vozů, zemědělských, stacionárních, přestavitelnému, nožů, řezacích, sběracích

Text:

...k otočnćmu nosiči. který se opíra o pevnou tvarovou zaróžku. Zajlitční nože na čepu nože je provedeno obvyklým způsobem. to jest tvarovou drážkou v nožl. ktera se nasouvd na tvsrovaný čep. Nůž lze vysunout a nasunout jen v poloze. kdy je otočný nosič cela odkiopen. zařízení podle vynćlesu lze použít pro rozřezavaoí ústrojí určena jak pro Ietčzovć. tak pro rotační plnlcí ústrojí eemčdčískýoh sbžraoíoh vozů. popřípadč staclonamích hnacích...

Upínací konzola

Načítavanie...

Číslo patentu: 270321

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šalomoun Lubomír

MPK: B60R 9/04

Značky: konzola, upínací

Text:

...obr. 2. v noeníku 12. otvoru g v horním koncl g nosné části 2 upínocí konzoly ł. l otvorů v žebrech g jmenované nosné částí g. Zmínčný nosník 1.3 je pevně epojen s nosnou částí 2 upínacích konzol l, l. vlz obr. 1. například pomocí šroubů L 4 äĺ Karoserie g vozidla je pod. střešní konstrukcí tvořena profilom gł. který tvoří rám pro dveře 16. Upnutí přepravovaných předmětů může být provedeno například tak. že do noeníku łg jsou nasunuty různé...

Zapojení analogové vstupní části pro digitální regulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270320

Dátum: 13.06.1990

Autor: Okleštek Evžen

MPK: G05B 1/02

Značky: analogově, částí, vstupní, regulaci, zapojení, digitální

Text:

...g. Masi spojovací bod 1 a zem łg je sapojen rezietor 11,který určuje rychbst vybíjení kapacitou. g. Na pľepínač g je napojen analogovč - digitální převodnik.zapojení pracuje tak. že signal z čidla b jim je napr. odporavý tsplomčr nebo .odporový vysilač. vstupuje do operačního zesilovače 3, kde je zesnen a upreven na potllebnó nspöiľôve hladiny. z výstupu g pperačniho zesilovače 3 je signal. který odpovídá přímo absolutní hodnotí veličhy....

Způsob odsiřování nebo/a denitrifikace plynné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270319

Dátum: 13.06.1990

Autori: Skácel Štěpán, Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: B01D 53/34

Značky: směsi, odsířování, způsob, plynné, denitrifikace

Text:

...nad l 2 oo °C a mohou být přspálsny. takłs ztrácsjí rssktívlhn s S 02. ro vls vsdo kks snlžování odslřovacího slsktu s ks zvylsnő spotřsbi adltlvs. s tsdy l k skonomlckým ztrátám.Výis uvsdsnó nsvýhody odstraüujs způsob odslřovćní nsbola dsnltrlílkacs plynná smůsl obsshulící oxloy síry nohe/s ozldy lusíku pomocí olspsrss sbsorbsnu podls vynálssu. shoł podststou ls. ls äástlos sbsorbsntu rosptýlsns v plynulá smlsl jsou vystsvsny účlrlkům...

Vibrační jádro malého průměru pro zhutňování betonových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270318

Dátum: 13.06.1990

Autor: Krejčí Ilja

MPK: B28B 21/14

Značky: vibrační, směsi, jádro, průměru, zhutňování, malého, betonových

Text:

...na kterém je uspořádán výstřsdníic. opatřený kužeiovým otvorem. shodným s kułeiem kleštiny. přičemž rotor je uložen v obalové trubce. jejíž vnitřní povrch vykazuje drsnost od 0.8 do 3.2. Dále se vyznačujĺcí tím, že kleštlna je opatřena alespoň jednou drćžkou.Výhody vibračního jádro maleho průmöru spočívají především v tom. že touto konstrukcí lze vytvořit pružný rotor. který je svou prúänosti schopen eliminovat jak místní odchýlky osy...

Kompozitní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 270317

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kučera Miloslav, Kimmer Dušan, Polouček Eduard

MPK: C08L 23/10

Značky: materiály, kompozitní

Text:

...si - o - sl o sla ČH cms cna 3 k .syntézu vhodných amümlckých kopolymerů połyalkanů e velmi náročná z hlediska experimenkálnĺho uspořádání, lze l realizoval pouze v prcałřvdĺ dokonale zabrañujfcľm konlnminacł ionłcvých. případně koordinačnĺch aktlvnĺch cenhr (vo vyaokovakuových ąparalurách v atmnstéře lnertnĺhc plynu). První synlézy byly uskulečněny teprve nedávno a vycháujĺ z tenke( spojených s trans(ormncaml koordlnačnĺch ąkuvnĺch conber...

Způsob výroby tripolyfosfátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 270316

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lucký Josef

MPK: C01B 25/41

Značky: výroby, způsob, sodného, tripolyfosfátu

Text:

...o dinotrlumíoníúlu o molárním pomönm P i No c- 1.666 je jejich suĺení v rozprołovocí suůárnł o následná kolcinaco zo vzniku kipoiyíosíátu sodnćho. Při tomto spôsobu výroby so zĺskćvú trlpoiyíosiút sodný vo formě zm - tuhých kuiičok. iyto kuiičky jsou isnkostůnne o vykozují malou odolnost proti poškození při monipuloci. snížení sypnć váhy je možno dosáhnout přídovkem látek. která se při zvýłonó topiotě rozkiádąjĺ zo vývoje plynů. ktore...

Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270315

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hošek Jiří, Sokol Václav, Rathouský Jiří, Pelikán Jiří

MPK: C09K 17/00

Značky: dodatečného, způsob, konstrukcí, zamokřených, vodou, vysoušení, stavebních

Text:

...obecneho vzorce Rnsixłáhzmttm. kde R je alkyi s 1 s to atomy uhtíku nebo aryl s o atomy uhllku. x je OR . kde Rje alkyl s 1 a to atomy uhlíku nebo aryt s 6 atomy uhtíku, n je čisto 1 až 3. Y je kyslík a m je o až 1.5. v ornanickem rozpoultłdie nebo ve vodne emuizi a vooný koloidní roztok oxidu křemičtteho. obsahující častice o střední velikosti 1 o až zo mltimlkrometrů. prostý alkolií. ktorý vytvořípőrech gel nepropustný pro kapalnou...

Způsob stabilizace polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270314

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sedlář Jiří, Pešta Pavel, Šulc Zdeněk, Zahradníčková Alena, Ottis Jiří

MPK: C08K 5/13, C09K 15/06, C08K 5/15...

Značky: stabilizace, polypropylénu, způsob

Text:

...o kombínaot ao dvlma íenollckýml stabilizotory oe vyrábłjí kondanzací blaíenolů o apíotsldrhydçlnam a eau oharakhrízovćruy obsahom opoxldlcklho kyelíku. Epoxldovó pryakyřlce obsahující o. a 1 o 96 hmotnoolních opoxídlckłho kyalíku nagují o kovy a tím onílují mnololví kovů. vetuptajíoích do nakoe a íenoltckýmí stablllzćlory. Tím takő eníiují pravdůpodobnoot výskytu nelldoucmo saborvení polymeru.Přldtním o.o 1 až 1 96 hmotnoolního...

Clona prstencového tvaru v sacím hrdle čerpadla s předřazeným podávacím kolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270313

Dátum: 13.06.1990

Autor: Fiala Břetislav

MPK: F04D 9/00

Značky: sacím, prstencového, tvaru, clona, podávacím, kolem, čerpadla, hrdle, předřazeným

Text:

...(to tůlosa 3 je mozl clonou a oacím hrdlom 4 upravon plynulý přechod g. přičonnií vo ntčnů clony uuu kolom jejího otřodovóho otvoru g uproveny průchozí otvory 1.Například při optlmálníin průtoku postupuje doprcvovoná kapallna do podúvocího kola§ jak stredovým otvorom g clony. tok l průchozíml otvory l, ktoré tím spolu o pôsobením plynuláho přechodu g gnlžují hydraullokýodpor clony. Přl aníłenem průtoku může dojít vllvem nopříznlvóho sklonu...

Zařízení pro elektrofyziologická měření metodou izolačních můstků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270312

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šimurda Jiří, Šimurdová Milena

MPK: A61B 5/04

Značky: měření, elektrofyziologická, izolačních, zařízení, můstku, metodou

Text:

...na výstupu zesilovače g.V rlžirnu měření membrćnových proudů je membránovő nnpőtí rsgistrovćno mikroelektrodou 1... zosilovćno v zssilovači g a na vstupu zesilovače g srovnćváno s napätím ze zdroje g.,která m 6 být membrándm bunlk vnuceno. ooä jsou obvykle prcvoúhló lmpulsy. Odvnylka obou vstupnich slgnálů je v obvodu zdpornć zpłtnć vazby-vedsna s výstupu zesilovače 1,3 přos phpínač łg k elektrodä g. Mombrânwý proud v odezvą na vnucenó...

Držáková hlava přístrojů pro ověřování funkční způsobilosti expanzního odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270311

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: G01K 1/14, G01L 19/00

Značky: expanzního, způsobilosti, funkční, přístrojů, hlava, odváděče, ověřování, kondenzátu, držáková

Text:

...aestává z kuüslovćho sedlo. válcová komůrky s kužsl-ovőho přschodu pächázejíoího v osaízonou váioovou oíru. vs ktorá s voinl usazsno tälsso trysky. přičsmž do závitu válcevć části sxponzni komory o sairoubován uąávir opatľsny nsprůchozí dírou ss závítsm. vs ktorćm Je zaäroubován závitový výbłh válcováho trhu. ktorý is opatřon rodlální dráäkou a s ukončsn taiířovým osazsním a mezi dno sávítu neprůchooí .díry uoávöru jo vloäsna distahční...

Vzduchový páskovací přístroj pro ocelovou pásku se spojováním konců pásky perforací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270310

Dátum: 13.06.1990

Autor: Horák Karel

MPK: B65B 13/30

Značky: vzduchový, ocelovou, spojováním, pásků, konců, pásky, prístroj, perforaci, páskovací

Text:

...lg. umístčná v desoe 3. Ruční pákou 3 je možno kolem čepu 31 uloženám v töiesu g prostřednictvím táhla gg vykyvovat períorsční ústrojí v tčleee 3. aby bylo možno do períoračnííno ústrojí vkládaťa vyjímat pásku. V tčiese 3 je dále uložen axiálnč posuvný a otočný píst. pevnč spojený s drłákem přístroje 2. jehož duttnou se do přístroje přivádí tlakový vzduch a který slouží k sovčiení přístroje ve vodorovnł nebo svisie poiose na závče.K...

Magneticky měkká ocel, zejména pro elektrotechnické použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 270309

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krajzl Miroslav, Mickerts Ervín, Idzikovský Boris, Kupka František, Molínek Bronislav, Burda Svatopluk, Hořejš Slavomír

MPK: C22C 38/00

Značky: oceľ, použití, měkká, magnetický, elektrotechnické, zejména

Text:

...96 hmotnosti. iosior mex. 0.016 96 hmotnosti. sírs max. 0.010 96 hmotnosti .Obciobná jo tsko ocst o ohomickám otoloni i uhiik má. 0.02 96 hmotnosti. kłomíi mex. 0.05 96 hmotnosti. mongen mex. 0.35 96 hmotnosti. tosíor mu. 0.012 96 hmotnosti. síro ms. 0.015 96 hmot nosti. hliník mu. 0.02 o 0.05 96 hmotnosti. Ináč mo. 0.10 96 hmotnosti. chrám m 0. 0.10 96 hmot nosti. nlki max. 0.10 96 hmotnosti.Nevýhodou těchto ocolí io nodostotočnů timitováno...

Magnetický budič kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270308

Dátum: 13.06.1990

Autor: Coufal Bohuslav

MPK: B06B 1/16

Značky: magnetický, kmitů, budič

Text:

...odstračuje magnetický budič kmltů pro shutłíování sypkých a plastických látek. zejmena betonových emösí. pohánöný elektromotorem podle vynálezca. Jeho podstata spočíva v tom. že se skladá z otočnóho disku upevnenňho na elektromotoru. proti .nůmuž je umístän homídisk. na jejichž přivrácených plochách jsou upravený alespoň dva permanenlní magnety. střídavö a opačnů polarizovanó.základní výhoda spočíva v možnosti doeałení nůkollkanasobnů...

Způsob enzymového stanovení močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270307

Dátum: 13.06.1990

Autori: Valentová Soňa, Polášek Miroslav, Karlíček Rolf, Marek Miroslav, Solich Petr

MPK: G01N 33/50, G01N 33/573

Značky: způsob, enzymového, močoviny, stanovení

Text:

...nevýhodu odstraňuje způsob eneymoveho stanovení močoviny analýzou. sklâdají cí ee z hydrolýzy močovlny lmobilíeovanou uznanou a z kolorímetrlckeho stanovení uvolnłneho amoniaku průtokovou lnjekčni analýzou. vyznačený tím. ie se do nosneho proudu loetatoveho pulru aplikuje vzorek obsahující močovlnu. noený proud se uvede do kontaktu a lmobllloovanou ureaeou umíatłnou pevnů na nosičl v enzymovem reaktoru a po průchodu ae noený...

Způsob stabilizace barvivové uzávěrky laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270306

Dátum: 13.06.1990

Autori: Chalupa Ladislav, Kubelka Jiří, Rohlíček František, Kvapil Jiří, Panoch Miroslav

MPK: H01S 3/14, H01S 3/16

Značky: způsob, laseru, stabilizace, barvivové, uzávěrky

Text:

...mění na hydrogonuhilčitan a haiogonld alkallcký. způsobem podio vynálozu izo konotruovai klíčované lasory s vysoiuasklodwací a íunkční šlvotnootí boz zvláłtních nároků na izolační, konotrukční a nátůrovő oraanioko mabriáiy.Bylo tostována barvlvová uzávörka vo lormł opticky kvalitní íőlio trlocotátu oolulosy o ploio 2 m 2 vybarvoná barvlvom bio(4-dimotylaminodítlulobonoll)nlkl v takovő konoontraoi. čo optická propusinost na vlnovö dólca 1 oG-l...

Uchycení oběžného kola na hřídeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 270305

Dátum: 13.06.1990

Autor: Potančok Jaroslav

MPK: F04D 29/20

Značky: uchycení, oběžného, hřídeli

Text:

...tím, že současně a uchycením obězného kola na hrídeli je ohránéna i hrídál čerpadla proti korozi. Tím je doaaženo vyšší život noati čerpadel a úspory drahých defioitníoh mater 1 á 1 ů.Doohazí také k urychlení montáže a tím í k vyäaí produktivita práca.Príklad konkrétního provedení vynalezu je achematicky znázorněn na výkresu, který predstavuje oeový rez cáatí čerpadla e uchycením obéžného kola.Podle vynálezu je hřídal 1 napríklad z...

Způsob budování zhutňovacího zkušebního nebo systémového stavebního základu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270304

Dátum: 13.06.1990

Autori: Černák Boris, Klein Karol

MPK: E02D 5/44

Značky: zkušebního, budování, základu, zhutňovacího, systémového, způsob, stavebního

Text:

...tom, že se zhotoví monolitně patní část i základová teleso a po jejich zatvrdnutí se patní část vzeprením o základové těleso odtrhne a zstlačí do záklsdové půdy.Výhodou způsobu budovaní zhutňcvacího zkušebního nebo syatémového stavebního základu podle vynálezu je odstranění dvojíázovà technologie, zkrácaní neproduktivních výrobních česů a možnost použití obvyklých technologických postupů budovâní hlubinnýoh základů, především na technologický...

Mechanická část snímače souřadnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270303

Dátum: 13.06.1990

Autor: Krajča Ivan

MPK: G06K 7/015

Značky: snímače, mechanická, část, souřadnic

Text:

...materiálu, ka snímacím válećkům. odpadá trení mezi koulí e prítlačnou kledkou a trení v uložení prítlaćné kladky. ktere způaobuje nepłeanoet enímání. To Je charekterizováno tím, že uepcrádaním mechenismu podle vynalezu ee dosahuje podetetná vyáäí preanoeti než u doaavadních provedení. Navrhovaným ueporádáním odpadá nutnoet pouzití ptítlacne kladky a eíla potřebné pro prítlek koule na snímaní válečky je zsbezpočena eilovým půeobením...

Pyroelektrický detekční element s optimalizovanou vlastní elektrickou časovou konstantou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270302

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cuchý Zdeněk, Šolc Václav

MPK: G01R 5/20, H01L 31/00

Značky: vlastní, časovou, pyroelektrický, konstantou, optimalizovanou, detekční, elektrickou, element

Text:

...vyznaoují nlžäi eignálovou odozvou v důsledku prilis vysoke psrmltivlty s komplikovsnejlim způeobem~pfIpravy těchto materiálů.Uvedená nevýhody odstraňuje pyroelsktrický dstekćni element e cptimelizovanou vlastni elektrickou časovcu konetantou podle vynalezu, jehož podstata spoćivá v tom, že je zhotovan na ban moňokrystellckeho germenátu olova Pb 5 Ge 3 Dn jako deskový výbrus, kolmý ke krys~ tslogratická ose z, o ploee desky l az 20 mmz a...

Sterilizační přístroj s relaxačním elektrickým výbojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270301

Dátum: 13.06.1990

Autor: Březina Karel

MPK: A61L 2/14

Značky: výbojem, relaxačním, sterilizační, elektrickým, prístroj

Text:

...výkrese je schemeticky znázorněns jedne varianta prístroje podle vynálezu. jehož pracovní komore plní současně funkci eterilizećní komory, generátoru plazmatu e rslexačního spínače.Sterilizocní prístroj s relexeöním elektrickým výbojsm podle vynálezu tvorí pracovní komora l, která má plynový výstup 3 pripojen na vývävu 1. První slektrode 5 pracovní komory l je pripojene ne první svorku 1 kondsnzátoru 5. druhá elektrode 2 pracovní...

Způsob výroby derivátů 2alfa, 3alfa-dihydroxy-5alfa steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270300

Dátum: 13.06.1990

Autor: Černý Václav

MPK: C07J 1/00, C07J 9/00

Značky: steroidů, derivátů, 2alfa, způsob, výroby, 3alfa-dihydroxy-5alfa

Text:

...o opačne konfiguraci. V tomto případě vznikne tedy üteeter, ktorý ee v dalšim stupni zmýdelni na žádaný diol VI.Protože ee jedná o obecnou metodu připrevy různých látek včetně eubetituentů jako. derivátů 2 c(, 3 Kxdihydroxy-50(-eteroidů lze tuto metodu použit i pro jiné výchozi sloučeniny tohoto typu, eubetituované 1 v jiných polohách jak v základnim ekeletu, tak v poetrannim řetězci R (R je např. -COOCH 3, nebo -CH(0 C 0 CH 3)CH...

Membránové čerpadlo, zejména pro malé průtoky plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270299

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zadražil Milan, Dohnal Jan

MPK: F04B 45/04

Značky: plynů, průtoky, čerpadlo, zejména, membránové, malé

Text:

...není třeba speciálně tvarovat. Konstrukce čerpadla je jednoduchá. Vzájemným esěroubováním nezideeky s ventilovou dsakou je možno vytvořit samostatný montážní celek, funkčná odzkouěený vo výrobě. který je schopný montáže i v podmínkách znečně ztížených. například při opravě čerpadla v terénu. Dále vlna vytvořená na membráně stlačením jejího zeeílenáho okraje umožňuje měkký pohyb ojnice, což má vliv na snížení příkonu čerpadla e zároveň...

Zařízení pro rozvolňování vláken a jejich vedení do spřádací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270298

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šafář Václav, Malíková Jarmila, Pelc Jaromír

MPK: D01H 7/895

Značky: komory, rozvolňování, spřádací, jejich, vláken, vedení, zařízení

Text:

...l je pracovni dutina 5 vytvořená těleaem lg a veszenou vyměnitelnou vložkou il, vo ktoré jo uložen neznázorněný vyčeeávaci válaček a vedle ni jo umistěno podávací ústrojí seetávsjíci z podávaciho válečku 3 a k jeho povrchu neznázorněnou pružinou přitlačovanóho etolečku 5. Ten je otočná uložen na čepu Z, Ve stěně pracovni dutiny 5 je uprevsn dopravní kanál g rozvelněných vláken do epřádací komory, ktorý má vodicí etěnu lg opatřenou...

Dvounápravový podvozek kolejového vozidla s nuceně natáčivým dvojkolím

Načítavanie...

Číslo patentu: 270297

Dátum: 13.06.1990

Autor: Hatala Vladimír

MPK: B61F 5/38, B61F 5/40

Značky: dvojkolím, natáčivým, vozidla, nuceně, podvozek, kolejového, dvounápravový

Text:

...do otvoru 33 ktorý je vytvořen v podélnàm remenu 33 (obr.l 2). Příčná rameno 35 lomených pák 3 3 je na každém boku podvozku spojeno přes táhlo 33 e konzolou 33 nevyznečens vozová skříně. Ve svislám směru jsou oba půlrámy 3 Z rozepřeny vzpěrkou 33 (obr. 3), která je eeetavene ze vzpěrná desky 333, jež se odveluje po válcových plochách sedel 333 podložených pryžovýmí deckami 333. Tak vzpěrke 33 je s výhodou umíetěne nad etředem náprevového...

Polovodičový materiál pro elektrické stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270296

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tlustý Pavel, Šimek Miroslav, Havlanová Věra

MPK: H01B 3/40

Značky: stroje, polovodičový, materiál, elektrické

Text:

...tohoto materiálu lisováním spolu s následným ohřátím není nutné odvzdušňování pro získání kompaktní polovodivé vrstvy.Bylo zjištěno, že materiál připraveny podle vynálezu ee vyznačuje oproti dosud známým materíálům přesně definovaným a reprodukovetelným (volitelným podle požadavků ne použití v elektrických strojích) elektrickým odporom (respektive měrnou rezistivitou). vykazuje stálost elektrického odporu (respektive měrné rezistivity) s...

Uspořádání detekčního systému pro osobní dozimetr dceřiných produktů radonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270295

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zadražil Milan, Dohnal Jan

MPK: G01T 1/02, A62B 18/08

Značky: dceřiných, dozimetr, produktů, radonu, uspořádání, osobní, detekčního, systému

Text:

...produktů radonu oodle vvnálezu je jednoduché konstrukce. která má ze následok nízkou ooruchovoet. He součástí osobníhe svítidla. jehož hmotnost a rozměry zvětšuje jen minimálně. Soudržný celek je snadno rozebíratelný. avšak demontáž systému nepovolannn nsnhou s úmvelná vvřszení dozimetru z činnosti jsou zneenedněnv. uspořádání je konstruováne tak. že je odolné proti mechanickým vlivům a zabraňuje vniknutí stékající vodv, hláte a kalu do...

Zapojení pro měření rychlosti zvukové vlny ve hmotných prostředích

Načítavanie...

Číslo patentu: 270294

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jaňour Miloš

MPK: G01P 3/54

Značky: zvukové, hmotných, prostředích, zapojení, rychlostí, měření

Text:

...a konečně druhý výstup řidícího obvodu a druhý výstup diskriminàtoru jsou připojeny k čítačí.Zapojením podle vynálozu byly udetraněny nedostatky dosud používaných měřicích metod. odstreněno transportni zpoždění anebo definováno netolik, aby mohlo být do výsledků zečleněno jako konetanta soustavy a dosaženo taková úrovně eignálů, aby mohly vstupovat do eoustavy přímo na úrovni TTL.vynález a jeho činnost znázorňuje přiložený výkres.zapojení...

Světloemitující dioda s potlačenou boční emisí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270293

Dátum: 13.06.1990

Autori: Synek Jaromír, Procházka Antonín

MPK: H01L 33/00, H01S 3/19

Značky: dioda, světloemitující, boční, potlačenou, emisí

Text:

...diody, přičemž boční plochy výškově tvarované heterostruktury jsou vůči čelní ploše skloněny o 12 až 90Hlavní výhodou potlečení nežádoucí emise světlo z boků čipu podle tohoto vynálezu je v tom, že pro konstrukcí čipů s potlečenou emieí záření mimo přesně vymezenou oblast mohou být použity struktury schopná rozvádät světlo do stran. Dále operace nutné pro potlačení boční emise jsou prováděny při tverování subetrátu. V případě...

Zákluzová brzda s regulátorem počátečního odporu uvnitř pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270292

Dátum: 13.06.1990

Autor: Čech Vladimír

MPK: F41F 17/12

Značky: uvnitř, regulátorem, zákluzová, počátečního, odporu, brzda, pístů

Text:

...tlaku p dochází také k vytlačování hydraulické kapaliny z prostoru 3 před pístom okolo těla pístu Q, zejména drážkami o proměnné hloubce mj vypracovanými vo stěně brzdového válce 3 do prostoru 3 za pístem. Relativní pohyb regulačního pístu § vyvolává postupné otvírání průtočných otvorů hp, kterými začíná proudít hydraulická kapalína z prostoru 3 před piatom přes průtočné otvory gv vypracovanáv těle pístu 3 do prostoru É uvnitř pistnice...