Archív za 1990 rok

Strana 43

Způsob čelního svařování přesných hranatých trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 270371

Dátum: 13.06.1990

Autori: Silka Jiří, Carbol Pavel

MPK: B23K 15/00

Značky: svařování, způsob, hranatých, čelního, přesných

Text:

...pžedehnutých žlabů v důsledku nepravidelného teplotního ovlivnění materiálu k deformacím příčného i podélného směru tak, že se někdy mění i původní tvar předehnutých hran a je znemožněno účelné spojování čel trub čelním svařováním.Dosavadní technologie je tedy velmi komplikovaná a nezajiěčuje dostatečnou přesnost konečného výrobku. Proto musí po svaření následovat rovnání nebo kalibrace, a to většinou s problematickým výsledkem. Dojde-li...

Způsob extrakčně spektrofotometrického stanovení reaktivních alkylhalogenidů ftaleiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270370

Dátum: 13.06.1990

Autori: Halámek Emil, Kobliha Zbyněk

MPK: G01N 33/52

Značky: způsob, ftaleiny, stanovení, alkylhalogenidů, extrakčné, spektrofotometrického, reaktivních

Text:

...ethylJodid, bronbanzylkyanidl 2-dibroapropan a dalłí. Tato aatoda při velmi dobra citlivoatí vlak pre kvantitativní atanovení zejnena nízkych konoantraoí není doatatečnü přaená.Uvedená nedostatky nutnoat dlouhé tooperaoe, malá přeanoat etanovoní a zejména nízká ealaktivita detakoe a atanovení alkylhalogenidů typu bie(2-ohlorethyl)oulfidu nebo bio(2-ohlorethy 1)alkylaminu, Jeou odatranłny způsobem analýzy podle vynalezu.Podatetou...

Způsob výroby octanu benzylnatého benzylací octanů alkalických

Načítavanie...

Číslo patentu: 270369

Dátum: 13.06.1990

Autori: Havlíčková Libuše, Matouš Vladimír

MPK: C07C 69/157

Značky: alkalických, způsob, octanu, benzylnatého, výroby, benzylací

Text:

...varu reakění aoěai klaeá dooažitalnd hodnota teploty v roaköní ooőai podle atupnů zroagování ootanu alkaliokáho do uatalanó hodnoty ktoré Ja o 8 až lo °c nižäi naž taplota vrouoí raokční aoäai na počátku raakoa a banzylohlorideo. Raaküní doba činí 4 až 8 hodin.Izolaoi produktu lzo a výhodou uakutečnít vakuovýo oddaetilovdnío rozpouitldla. ktorým Ja kyaelina ootovdí která přejda do přodlohy i a prípadný nazraagovanýa banzylchloridao a muža...

Způsob přípravy 3-fenoxybenzyl-2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl etheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270368

Dátum: 13.06.1990

Autor: Mindl Jaromír

MPK: C07C 43/257

Značky: způsob, etherů, přípravy, 3-fenoxybenzyl-2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl

Text:

...fazovóho přenosu. Tieto poatupea vzrostl celkový výtěžek latky podle vynalezu na hodnotu až 88 teorie. Čietota takto zíokanáho produktu podle vynúlozu enelyzovaneho plynovou chroaetogrefií byla v rozaezi 97 až 98 .Příklady provedení reakce za různých podmínek jeou uvedeny v následujících příkladoch a take Joou uvedeny příklady prípravy Jedna z výchozích oložek v přikladoch 5 e 6.V tříhrdlě baňce o obeahu l 0 O al opatřené níchadlem....

Způsob koncentrace chromu v albánském louženci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270367

Dátum: 13.06.1990

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: C22B 34/32

Značky: chromu, způsob, albánském, louženci, koncentrace

Text:

...vzursk 400 g elbánakaho loužanos byl rozdružen proeátía přes eíto o průnäru oka 0.6 as e vyeušen v laboratorní suisrnł při 120 °C do konetantní haotnoati(364 g). Vysuäsný vzorsk pak byl podroben granulometrickeau rozboru, přićaež byl rozdělen na čtyři frakoe o přibližně stejné hmotnosti podíl s velikosti zrna pod 20/ua(95,6 g, tj. 25,3 huot.) podíl 20 až 50/ua (96,4 g, tj. 25,5 hoot.). podíl 50 až 70/ua (67,0 g tj. 23.9 haot.) a...

Způsob výroby bis-substituovaných allylkarbonátů polyglykolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270366

Dátum: 13.06.1990

Autori: Toman Jaromír, Žaludová Iva

MPK: C07C 69/96

Značky: výroby, bis-substituovaných, způsob, allylkarbonátů, polyglykolů

Text:

...üaet z celkové núaady bieohlerourayenčanu glykolu a jeho zbytek Je vnaäen postupně epolu e alkelickým hydroxidea tak, aby biachlcronrovenčan glykolu byl neuatále v přebytku.-Teprve po dodavkoviní jeho oelĺ níeedy je davkován eaootný alkelický hydroxid vo anožatví zbyleo pro dokončení.raakca.výhody poetupu podle vyntlezu jeou núeledujíoíz Aktuální koncentrace biechloronravenčanu glykolu v reakční eałei je nízka a ia je oaezene aožnoat jeho...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270365

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Šebela Miroslav, Pojman Pavel, Chaloupka Zdeněk, Stejskal Pavel

MPK: H01L 29/54, H01L 29/46

Značky: součástka, výkonová, polovodičová

Text:

...eoucdetko podle vynálezu jehož podetete epoěivá v too, že druhe etrone diletečni elektrody je opetřenevretvou etřibre e druhú etrene polovodiöove deeky je opetřene kontekteo tvořenýn vretvou kovu ze ekupiny etřibre, hliník. titen.Dále je e výhodou uezi pokovenou polovodiöovou doeku I poniklovenou mödänou elektrodu kluznč uložene diletečni nolybdenovi elektrode e drenoeti povrchu 0,1 ež.0,4 un.výhodou vynelezu je oniženi technologické...

Způsob a zařízení pro uzavírání plynových nízkotlakých systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270364

Dátum: 13.06.1990

Autor: Straka František

MPK: C12M 1/04

Značky: systému, plynových, nízkotlakých, způsob, zařízení, uzavírání

Text:

...napätí a eanočinně otevření uzévłru při obnove elektrického napätí bez nutnoetí ínatelece bateriového eyaténu nebo mechanicky ovlédaných areetur nebo hydraulicky nebo pneunaticky ovlédených areatur ee zéeobníky tlaku. Daléi výhodou vynélezu je eožnoet aeřízení uzavíraoího tlaku eeřízenín hladiny v zéaobníku kapaliny. Jínou výhodou je eožnoet využít nédobu e kepalinovýn uzévěren eoučeené jako eeparétoru kondenzátu z plynu nebo chladiče...

Aktivní bezkontaktní identifikační systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 270363

Dátum: 13.06.1990

Autor: Cagaš Roman

MPK: G11C 7/00

Značky: aktivní, bezkontaktní, systém, identifikační

Text:

...obvodu 22. jehož prvni vstup je spojen s výetupe enisoče budiciho proudu ggg s druhý vstup s druhý výstupe genersteru nudiciho signálu gg, jehož prvni výstup je spojen se vstupe výkonoveho budiče lg, ktorý je svýl výstupe připejen ke vstupu indukčniho vezebniho obvodu snissče budiciho proudu ggg. jež je dále připojen ke vstupu sniseöe budiciho proudu § 55 indukčni vszsbni obvod enisače ggg je zároveň svezún indukčni vezbou s indukčni vszsbni...

Způsob zpracování fosfatizačních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270362

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bahenský Vladimír, Franče Pavel

MPK: C02F 1/42

Značky: zpracování, kalů, fosfatizačních, způsob

Text:

...e podstatné menší množství kelů, která obsahují pouze dve kovy, se nechá odeadit.Postupom podle vynálezu se podetotně eníží objemy závadných kalů po foefatizaci a ziská so značné množství foefátů, využitelných v zemědělství jako hnojívo. Jelikož se kovové ionty vyloučí separátně v podobne hydretovenýoh oxidů, bylo by možná je využívat v hutnictví. Způsob podle vynálezu nevyžaduje investiční náklady na vývoj ne bo výstavbu nových zařízení....

Podzemní uskladňovací nádrž s kontrolním prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270361

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vejvoda Josef, Tesař Jan, Zronek Josef, Pospíšil Rostislav, Schneider Petr, Novotný Stanislav, Randula Rudolf

MPK: E04H 7/00, B65D 88/00

Značky: podzemní, uskladňovací, nádrž, prostorem, kontrolním

Text:

...stavebních dílů nádrže a menipulace e nimi, tak i z hlediska bezpečnosti práce.odstranění uvedených nedostatku, vytvoření souvieláho prostoru z vnější strany ocelová nádrže při součesném dodržení požadavku na zajištění zvýšení životnosti ocelové nádrže, představuje podzemni uekladňovscí nádrž e kontrolním proetorem podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že redíální noeníky střechy usklsdňovecí nádrže, jsou prodlouženy ze vnější obvod...

Způsob výroby racemické 2-(4-isobutylfenyl)-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270360

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Hampl František, Votava Vladimír, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Hájek Jiří, Drahoňovský Jan, Kubáň Josef, Svoboda Jiří

MPK: C07C 53/134

Značky: výroby, kyseliny, způsob, 2-(4-isobutylfenyl)-propionové, racemické

Text:

...přidání roztoku hydroxidu se z rsakční směsi začne uvolňovat amoniak, který se jiná ve vodě a využije při neutrelizeci kyselých ví 3 Vžhikajícich po uvolnění kyseliny vzorce I ze eodná soli. Po dalších 5 až 10 hodinách zahřívání je hydrolýza ukončena /prakticky se zastaví vývoj amoniaku/ a z reakční směsi se oddostiluje přavážná část alkoholu. Potom se k reakční směsi přidá pozvolna 0,7 až l hmotnostní díl aromatickáho uhlovodíku...

Způsob zvýšení obsahu avidinu ve vodném roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270359

Dátum: 13.06.1990

Autori: Aussenbergová Marcela, Navrátil Jiří, Karásková Hana, Cakl František, Míková Kamila, Plachá Bohuslava

MPK: A61K 37/02

Značky: roztoku, avidinu, vodném, zvýšení, způsob, obsahu

Text:

...nevýhody odstraňuje zpoeob podle vynalszu, jehož podstata spočivá v tom, že promývaci vodný roztok použivaný k vymýváni iontomäničú se aplikuje vioenáeobnä. Tim sa doeáhne několikanúeobnáho oboheceni roztoku evidinem - na cca 200 až 400 mg v 1 1. současně však nerůetá 1 koncentrace delěich belaetnioh bilkovin. Z toho důvodu je nutné ukončit vioenásobnou aplikaci vodného roztoku ořed doeaženim hranični koncentrace belastnich bilkovin. ktoré by...

Pouzdro poměrového měřiče tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270358

Dátum: 13.06.1990

Autor: Klicnar Josef

MPK: G01K 1/14

Značky: tepla, poměrového, měřiče, pouzdro

Text:

...ulozene plombe e vruby opetřená můetkem zapadajícím do drážky části pouzdra. Podstatou vynálezu dále je. že vybrání V boönich atěnách obou protilahlých pouzder tvoří čelní otvor A valikoet je odvozene od profilu potrubí.Výhodou způeobu provedení pouzdra poměrováho měřiče teple podle vynálezu je to,že použitím obou částí pouzdra z vhodná houževnatá pleetioká hmoty, která navzájom do sebe zapadejí a pomocí speciálně tvarovaná plomby z...

Zapojení logického obvodu pro rozlišení vyhodnocované části obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270357

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kott Kristian, Jindřich Miroslav, Vocetka Jan

MPK: H04N 5/262

Značky: vyhodnocované, logického, zapojení, rozlišení, obvodů, obrazů, částí

Text:

...logického obvodu pro rozliěíni vyhodnocovsná části obrazu má tyto výhody je jednoduchá, využivé některých již exiatujicich vstupu e výstupu signálu na desca, ktoré zpracovevá vidsosiýnál s je obvodové nenáročná. Umožňuje ziskat okamžitý pře hled o vyhodnocované části sejmutého obrazu a nastavit grafické přsdlohy do této části snimku.Na výkrssu je znúzorněn priklad konkrátniho provedsni zapojani podle vynálszu.Vetupni svorka głł celeho...

Způsob přípravy bromderivátů 4-aminobenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270356

Dátum: 13.06.1990

Autori: Petrovičová Anna, Nováček Libor

MPK: C07C 95/08

Značky: přípravy, bromderivátů, způsob, 4-aminobenzaldehydu

Text:

...elementárnim bromem je nezbytnápracovat a přehytkem 4-aminobenzaldehydu, protože při nodbytku bromu vzniká 2, 3,6-tribromanilin.Pro bromaci je nutná použit etherový roztok čeretvä připravonáho monomerniho 4-aminobenzaldehydu.Výhoda nového postupu apočivá V tom, že 3-brom- a 3,5-dibromdariváty 4-aminoben zaldehydu Ja možná připravit přtmým postupom bez nebezpeči polymerace 4-am 1 nobenzaldohydu.K 23 g čeratvě připrovaného...

Způsob stanovení aktivity proteolytických enzymů a prostředek ke stanovení této aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 270355

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kasafírek Evžen, Hrbotická Eva, Rybák Miroslav

MPK: G01N 23/16

Značky: stanovení, prostředek, enzymů, této, způsob, aktivity, proteolytických

Text:

...tady proetředek ke stanovení aktivity proteclytíckých anzymů, jehož podstate spočívá v tom, že sestává 2 nstečného organickéhonebo anorganického materiálu s kepilárníní vlaetnoatmi, obsahujícího peptidický derivát p-fenylendiaminu obecného vzorce I jako chromogenní aubetrát, činidlo udržujicípH systému na hodnotě 5 až 10, činidlo enižující hodnotu pH eyetćmu pod 4 a eloučeninu obecného vzorce III v množství nejnéně jednoho ekvivalentu,...

Zařízení pro řízení a diagnostiku pohonu trolejbusu s pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270354

Dátum: 13.06.1990

Autori: Raba František, Kýr Ladislav, Janda Josef

MPK: B60L 15/08

Značky: diagnostiku, řízení, zařízení, měničem, pulsním, pohonů, trolejbusu

Text:

...18, jehož výstup je připojen k druhému vstupu 5 Qg řízeneho omezovsče g, Výstup třetího nssymatríckeho zpoždovatího členu lg je dále připojen k prvnímu vstupu § 93 třetího logickáho eoučtoveho členu lg, jehož výstup je připojen k druhému vstupu âłgg třetího logického součtováho členu al, zaitímco první vstupní svorka g je dále přípojena k prvnímu vstupu ägl usměrňovače gg, cs 270 354 Bl 3jehož druhý vstup 3333 je připojsn k druhe vstupní...

Bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 270353

Dátum: 13.06.1990

Autori: Buryšek František, Bouček Miroslav, Hortlík František, Viták Josef, Lásko Josef

MPK: D01H 15/02, D01H 7/888, D01H 13/14...

Značky: bezvřetenový, dopřádací, stroj

Text:

...že slouží k výmčnä informací mezi řídicím systémem lg stroje l a řídícím systémemg automatu 7. Řídící systém 8 automatu z obsahuje porovnávací zařízení, ve kterém ee srovnává shoda mezi informacami získanýmí řídícím systémem 3.2 stroje Zl a informacemí získanýmí řídicím systémem g automatu z prostřednictvím kontrolního ústrojí 9. Blokově je uspořádání pro toto srovnání znázorněno ne obr. 2. Řídicí systém 8 automatu z obsahu je alespoň...

Způsob čistění kusového přírodního colemanitu, vhodného jako surovina zejména k tavení sklovin pro skleněná vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 270352

Dátum: 13.06.1990

Autori: Exnar Petr, Beránek František, Abramovič Anastáz, Pospíšilová Jana, Baborák Radko, Pajurek Jiří

MPK: C03B 1/00

Značky: přírodního, tavení, skleněná, sklovin, surovina, vlákna, čištění, způsob, vhodného, kusového, colemanitu, zejména

Text:

...čistého colemenitu teplota 400 °c. V oblasti teplot 400 až 650 °c nedocházi k žádným strukturnin změnám nežádoucich přiměei, ale uvolnenim vody z colemenitu dojde k Jeho rozruěeni na drobná částečky e ostatni materiály, tj. nečistoty, zůstáveji v povodni kusová formě.odaepsrovánim frekcs dekrepitovenáho produktu o zrnitoeti nad l nn ae oddäli frekca e vysokým podilen obsahu dekrepitoveneho colenenitu od doprovodných nečietot....

Kovový elektrotermický atomizátor pro bezplamennou atomovou absorpční spektrometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 270351

Dátum: 13.06.1990

Autori: Doležal Jiří, Formánek Zdeněk, Sychra Václav, Püschel Petr, Kolihová Dana, Hlaváč Robert

MPK: G01N 21/31

Značky: absorpční, elektrotermický, kovový, atomovou, bezplamennou, atomizátor, spektrometrii

Text:

...podla vynálezu eeetévející z kovového epodního tvorovenaho pásku e horního tverovaného pásku, tyto pásky Jeou ve etřední čéati opetřeny příćnými proliey tvoňícímí vdloovítou dutinu pro přívod proudu. Podototo vynélezu epoäívé v tom. že nejméne Jedno rameno epodního tvaroveného Püeku a horního tvoroveneho péeku etcmizétoru mé menlí příčný průřez. hež je Jeho přićný pruřez v míaté příčného prolieu. Podle dalšího význeku vyndlszu mé apodní...

1-(4)-3Alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy(fenyl)alkylester-3-(2,2- dihalogenethenyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylové kyseliny jako biologicky účinná látka a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270350

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07C 69/743

Značky: účinná, dihalogenethenyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylové, 1-(4)-3alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy(fenyl)alkylester-3-(2,2, kyseliny, látka, biologicky, způsob, přípravy

Text:

...a akvimolarntho mnałatvi dioyklohaxylkarhodiimidu při taplotě La až zo °c nebo a ohloridam či anhydridan organické kyaaliny za ofitamďoatiakvimolárniho mnozstvi hazvodáho pyridinu při 20 až B 0 °C.V dalüim ja vynález blíža objaanln na přtkladach provodanl, aniž aa na tyto výlučně omezuja. ~(1,1 mmol) 1-4-(3-mathoxy-3-mathyl-2 ~brnmbuto×y)fanylĺ-1-propanolu, 0.2 9 (1 mmol) dicyklohaxylkarhodiimidu a 0,01 g (0,1 mmol)...

4-(3-Alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy)fenylalkanoly jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270349

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07C 43/23

Značky: způsob, jejich, biologicky, látky, účinné, přípravy, 4-(3-alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy)fenylalkanoly

Text:

...hydridu lodovau vodou o vyeráženáho hydroxidu hlinitého 10-nim vodným roztokom HQSO 4 se oddělená promytá éterické vrstva odpcř 1 la.Ziakaný odparok se dölil aloupcnvou chromatografii na eilikagelu I 8 hmot. vody. Spcjnná chronatogrnfioky Jednotné frakce poskytly po odpařeni aluöniho činidla tpotrnlátordiathylótor, obaahujici až 50 obj. diothylátoru) 2,8 g (B 4 ) chromatograficky čistého 1-I 4-(2-bron-3-mothoxy-aunorhylbutoxy)fený 1...

Způsob a zařízení pro odebírání dvousměrně vrstvených textilních přístřihů z hraničky a jejich přemísťování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270348

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vožda Vladimír, Lužný Jiří, Směšný Zdeněk

MPK: D05B 39/00

Značky: přístřihů, dvousměrné, vrstvených, způsob, hraničky, textilních, přemísťování, jejich, zařízení, odebírání

Text:

...na obr. 2-jsou nosné desky lg v podstatě čtvercováho tvaru s snímací hlavice lg jsou umíatäny v rozích.nosná desky lg, tedy ploäně. Na zbylých dvou ranenech lg jsou uchyceny odpružená nosné desky l 3, ktoré vs znázornená konkretním provedení mají tvar zkossnáho čtyřúhelníka. snínací hlavice lg jsou na nich uspořádány odlišné. V provedení na obr. 2 je použito tří snímeoích hlavic lg, která tvoří línii podal zadní hrany nosné desky 35,...

Zapojení pro rekonstrukci změn válcovací mezery při válcování pásů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 270347

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bultas Miroslav, Ettler Pavel, Jirkovský František, Puchr Ivan

MPK: B21B 37/08

Značky: zapojení, válcování, studena, změn, mezery, rekonstrukci, pásu, válcovací

Text:

...třetího mêřícího bloku 3 je epojen s prvním-datovým vstupe 31 a výetup štvrtého měříciho bloku 3 s druhým datovým vstupom m 2 třetího přepinacího bloku g. Druhý informační výstup n 2 třetího přepínacího bloku 3 je zapojen na druhý datový vstup 52 zpracovacího bloku g a první informační výstup 21 jednak na eynchronizeční vstup 3 paměřového bloku ll a jednak na první datový vetup 51 zpracovecího bloku 3. na jehož výstup je připojen druhý datový...

Obslužné zařízení pro zapřádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270346

Dátum: 13.06.1990

Autori: Viták Josef, Hortlík František, Buryšek František

MPK: D01H 15/02

Značky: obslužné, zařízení, zapřádání

Text:

...automatu A upravene. Nejvýhodnějěí ale Je,aby toto kontrolní čidlo 3 resp. první čidlo pokud Ja jich více. bylo co nejblíža na začátku, kdy je příze naaávána z cívky nebo pomocnú cívky a je prováděn první převáděcí úkon a přízí k dalšímu zapřádacímu elsmsntu.Ohalužná zařízení l Je dále vybeveno nůžkamí 2 upravenýmí na nsvàdšcí hlavě Z. Obalužné zařízení ł je známým způsobem přiřazeno k bezvřetenovému dopřádacímu stroji opatřenámu...

Hydrofilní transparentní síťovaný kopolymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270345

Dátum: 13.06.1990

Autori: Součková Dana, Obereigner Blahoslav, Vacík Jiří

MPK: C08F 20/58, C08F 20/60

Značky: způsob, hydrofilní, transparentní, výroby, kopolymer, síťovaný

Text:

...Je vhodný pro odlćvéni napr. odatřadivé liti kontektnich čoček. Použité rozpouétédlo, ktoré by v prvnim připodě brénilo mechanickému oprecováni zde naopak přiznivő ovlivňuje tlaky projevujici ee při zbotnéni Již hotovéhc výrobku.Je také možné a v připadl výroby vicebotnavých eouetružených kontaktnich čočak výhodne. rozpcultédle, popř. vodou rozpuatné nizkomolekuldrni podily. obeažené v eiřcvanén kopolymeru připrevonén v přitcmnoeti výše...

Stříhací zařízení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 270344

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fučík Bořivoj, Ferda Josef

MPK: D04B 15/60

Značky: zařízení, střihací, nití

Text:

...v tom,že ústí vývodů jdou ke každému etríhsoímu, reep. pridržavaoímu místu separátně. Dále detí končí přímo ve vnitřním prostoru zarízení, takže nedochází ke ztrátám tlskoveho vzduchu.zarízení podle vynálezu je v príklednám provedení znezorněno na výkrese, kde značí obr. l zařízení ve svielám tezu ełZnámý dvouváloový okrounlý pletscí stroj pro výrobu ponožkováho zboží je v každém pletaoím systemu opatren etŕíhaoím zařízením nití....

Zapojení vyhodnocovacího členu pro automatické přepínání napětí spouštěcího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270343

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: F02N 17/08

Značky: napětí, přepínání, zapojení, spouštěcího, členu, vyhodnocovacího, zdroje, automatické

Text:

...jsou zspojeny do série a pripojeny ko vstupům akćního členu prepínače napětí..Zapojením vyhodnocovacího členu podle vynálezu zíekáme jednoduchý obvod, nezávislý na polaritě ukostřeného polu vozidla a správně indikujíoí okemžik vhodný pro automatické přepnutí napětí spouštěcího zdroje. Vyloučí se tak možnost chybného nastavení zdroje a z neho plynoucího nadproudu 5 následným prerušením pojistek bateriováho prepínače. Spouštění provádí...

Zapojení zdroje synchronizačních impulsů pro trojpulsní tyristorový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270342

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: F02N 11/04

Značky: tyristorový, usmerňovač, synchronizačních, impulsů, trojpulsní, zdroje, zapojení

Text:

...a že pro řízení tří tyristorú vysta§ísjednímoptoelektriokým epojcvacím členem. Tan jezapojen tekovým způsobem, že odebírá proud pouzTíô dobu krátkeho impulau. takže filtr 1 vlastní obvod nsvyžadují výkonnäjěí součástky e lze je proto velmi dobre miniaturizovet. Zdroj synchronizačních impulsů podle vynálezu umožňuje realizovat u nízkonepěłových tyriatorových uemärňovečů výhodná zapojení e generatorem rídicích impulsů, spoločným vždy třem...

Způsob zjišťování kinetiky a mechanismu elektrochemické koroze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270341

Dátum: 13.06.1990

Autor: Silber Rostislav

MPK: G01N 17/00

Značky: způsob, kovů, elektrochemické, mechanismu, zjišťování, koroze, kinetiky

Text:

...čerpadlem, raalizoveným v tomto pripade pouzdrem. ve kterém rotuje magnetické miohadlo, spojeným s raakčnim proetorem, je celý okruh zehrnujici i měrnou celu naplnän elektrolytem, který cirkuluje mezi reakčhi nodobkou e měrnou celou. Tříelektrodová uspořádání takto umožňuje sni mání potenciostatiokých. potenciodynamiokých a intenzioetatických polerizaönioh kŕivek a uspo~2 CS 270341 B 1 řádání měrná cela - detektor snímání kinetických...

Zařízení ke snižování radioaktivity plynů a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270340

Dátum: 13.06.1990

Autori: Urbančík Libor, Bár Jaromír, Buchníček Pavel, Tománek Petr

MPK: G21F 9/02

Značky: plynů, jejich, radioaktivity, snižování, zařízení, směsi

Text:

...hodnotu. 5 výhodou lze užít pro filtrační jednotku takovýtvar a konstrukční uspořádání. jaké mají standartizovanéoba 1 y pro manipulaci a uložení radioaktivních odpadů. Filtrační jednotka je navíc opatřena uzavírotelnýn kanálem, který umožňuje zalití vnittku filtru vhodným ťixačním materiálem, napríklad bitunenem. Avšak již vlastní fixace sorbentu - aktivního uhlí na textilíi je výhodná z hlediska omezení možnosti tvorby a uvolňování...

Zařízení pro stahování zbytkového ovinu z kuželových dutinek, zejména pro osnovní příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 270339

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ančík František, Hejda Josef, Rosůlek Zdeněk

MPK: B65H 73/00

Značky: ovinu, zařízení, zejména, příze, dutinek, kuželových, osnovní, stahování, zbytkového

Text:

...Q, jsou otpćnä uloženy páky Q, jejichž prvá ramene QQ jsou zakončena pülkruhovýmistahovaoími öeliatmi Q. opatřenýml vymänitelnou pruznou stírací vložkou 1 z vhodného ma teriálu, ulozenou ve vnitřním vybrání Q těloee stahovaoíoh čellstí Q a zajištěnou šrouby 2.Druhá ramena ŽQ pák Q jsou na vnitřní straně opatřena výstupky lg, na nichž jsou otočně uloženy kladky il. Vnäjší konce druhých ramen Qg ee opírají o pružiny Qg. uchycené na výstupoích...

Nízkolegovaná tvárná litina

Načítavanie...

Číslo patentu: 270338

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kühnel Egon, David František, Pacal Bohumil, Münsterová Eva, Podrábský Tomáš, Dorazil Eduard

MPK: C22C 37/04

Značky: nízkolegovaná, tvárná, litina

Text:

...vanadu činí celkový obsah legury nebo legur od 0,2 až 5 t, přičemž obsah vanadu činí alespoň 0,1 k hmotnosti. IJe tedy možná složení, kde kromě vanedu je v nízkolegovaná tvárné litině obsažena pouze jedna další legura, popř. další dvě nebo tři.Ukázalo aa, že je výhodne, pohybuje-li sa obsah lagur v popeaná nízkolegovené tvárné litině takto 0,9 do 2,0 k nikl, 0,2 do 0,6 R molybden, 0,4 do 2,0 k měd e 0,1 do 0,3 vanad.Pri vhodném tepelnem...

Způsob přípravy uhličitanu sodného pro zachycování příměsí plynných směsí, zejména oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270337

Dátum: 13.06.1990

Autori: Neužil Lubomír, Bejček Václav, Wald Jiří, Mocek Karel, Vlček Antonín Akademik

MPK: C01D 7/35

Značky: přípravy, sodného, příměsí, oxidů, plynných, uhličitanu, způsob, siřičitého, zejména, směsi, zachycování

Text:

...vynálezu odstranäna bez nároků na energií tzv.Odpadnim tepleml. Praktickým uskutečněním různých variant přípravy uhličitenu sodného se dochází k závěru, že způsobem přípravy podle vynálezu vzniká vysoce porézní a tím vysoce reaktívní uhličitan sodný. Reaktivita a stupeň využití /proreagování/ vzniklého uhličítanu sodného byly zjištovány zachycováním S 02 ve směsi s vlhkým vzduchem nad 120 C v diskontinuálním reaktoru. Při dosažení...

Žebřík

Načítavanie...

Číslo patentu: 270336

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kubák Jiří, Zábranský Václav, Lojda Josef, Poláček Jiří

MPK: E06C 1/18, E06C 1/28

Značky: žebřík

Text:

...vzájomne oddälit nebo vyeunout, je nezbytná jejich úplná rozevŕení, ktoré je podmínkou pro jejich bezpečne uetavaní. Eŕi nedokonalém rozevŕení může dojít k vysunutí cepu za zátazu, který je doprovazan pádem. Takto ře šený žebrík vyžaduje páry etojin rovnobežne opatřené příčlemi, Výše uvedene nedostatky odstraňuje žebtík podle vynálezu seetávající ze dvou párů kloubově spojených etojin, z nichž alespoň jeden pár stojin je opatten pŕíčlemi....

Způsob přípravy tlakového vzduchu pro nízkoteplotní dělení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270335

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 3/12

Značky: nízkoteplotní, vzduchu, tlakového, přípravy, způsob, dělení

Text:

...kompreeorového chladícího zarízení. Protože produkty dělení vystupují ze zařízení s teplotou kolem 5 °C je nižší kompreaní práce na jejich stlačení, než když by se ohŕívaly k taplotě tlakového vzduchu a vyetupovaly by s teplotou 25 až 35 °c. Zařízení k provedení způsobu prípravy tlakového vzduchu podle vynálezu bude v některých případech inveetične méně náročná než doposud známa zařízení, protože ae kapecitně zmenší kompreeorové...

Způsob recirkulace nebo odvodu úletu popílku z reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270334

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jeřábek Vladimír, Řeháček Zdeněk

MPK: C10J 3/56

Značky: recirkulace, tohoto, reaktoru, provádění, způsob, úletů, popílku, zařízení, způsobu, odvodu

Text:

...amen s chladícím pláätěn, šnekem nebopístam zasahuáíoímdo vetupmí části těleea a výatupní váleovou nebo kuželovitê konvergentní hubiei. Pro řízení intenzity atlačení popílku Je za výstupní hubići deska nebo kužel přieunovaný k hnbici nebo zatlačovaný do otvoru hubice. Šnak Je váloový nebo kuželovitö konversentní e rovnoaěrným atoupáním, se atoupáním zmenšuJíoím se ve směru dopravy nebo Jedich kombinací. Šnek či píat mohou býts vnitřním dutým...

Způsob výroby kvasničných produktů z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270333

Dátum: 13.06.1990

Autori: Volfová Olga, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Kyslíková Eva

MPK: C12N 1/32

Značky: způsob, výroby, metanolu, produktů, kvasničných

Text:

...5 litrů a plněním 2,5 litru byla provedena Jednorázová kultivaca kvasinky Candida boidinii 2 na minerálním médiu s xylőzou. složení minerálního média bylo 1 litr vodovodní vody,3 g 101401 7 g KH 2 P 04 O,5 g MgS 04.7 H 200,l g NaCl 1.00 mg kvasničného extraktu a 10 /u biotinu. Xylóza byla pouzite v množství 3 g v l litru média. pH média během kultivaoa bylo udržovâno automaticky na konstantnívýši pH 3,0 dávkováním 3 1 hmot. KOH nebo NaOH a...

Způsob výroby kvasničných produktů z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270332

Dátum: 13.06.1990

Autori: Volfová Olga, Kmentová Miroslava, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav

MPK: C12N 1/32

Značky: kvasničných, produktů, výroby, metanolu, způsob

Text:

...dala katalůzy, redukovaný nikotinadenindinukleotid (RADE) a redukovaný glutathion (GSR).V zásad Je mozno při kultivacích postupovat dvoJím způsobem. Melaacvé výpalky lze přidat k minarělnímu médiu bud Jednorázově na počátku Iermentaoe, nebo postupně v průběhu kultivaca v koncentraci 0,l až 0,3 hmot.V laboratorním mechanicky míchaném rermentoru e celkovým obJemem 5 la plnením 2,5 1 byla provedena neeterilní Jednorázová kultivace...