Archív za 1990 rok

Strana 41

Způsob přípravy radiografického ortochromatického halogenidostříbrného filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270451

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vávra Miloš, Vykoukal Zdeněk, Pozník Jiří, Vávrová Jaroslava

MPK: G03C 1/10

Značky: ortochromatického, přípravy, halogenidostříbrného, způsob, radiografického, filmu

Text:

...(epektrćlní nonzlblllcátory vzorce l. ktere jeou ąpltkovány v použi to bromtdojodldootřĺbrnő emulzl. nou uvedeny v tebutce 1).6 0 K 7- c-cHÉ-cRà na ř/ ŕ (u ) x a ľő kdo R 4. R 5 znamenají alkytekuplnu naoycenou nebo nenuycenou s celkovým počtom uhlíkovýchAtomů 1 až 3. korboxyolkylekuplnu o celkovým počtom uhlíkmrých otomů 1 nebo 2 a cultoolkytokupínu c celkovým počtom uhtíkových domů 3 nebo 4.R 6 znamená alkylekuplnu o celkovým počtom...

Krmivová přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 270450

Dátum: 13.06.1990

Autori: Benkó Pál, Rátz Ildikó, Magyar Károly, Berényi Edit

MPK: A23K 1/00, C07C 133/02

Značky: prísada, krmivová

Text:

...smáčedel. Použitý škrob může být pše ničný, kukuřičný nebo bramborový.Krmivové přísady a koncentráty mohou obsahovat obvyklé vitaminy, například vitamín N, B 1, B 2, B 3, B 6, 012, E, K, a také stopové prvky, například Mn, Fe, Zn, Cu, J.Obsah účinná složky v přípravcích podle vynálezu může kolísat v širokých mezích. Krmivové prísady a koncentráty mohou obsahovat asi 5 až 80 hmotnostních, 5 výhodou asi 10 až B 0 hmotnostních účinné složky...

Způsob výroby karbazátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270449

Dátum: 13.06.1990

Autori: Berényi Edit, Rátz Ildikó, Magyar Károly, Benkó Pál

MPK: C07C 133/02

Značky: karbazatů, způsob, výroby

Text:

...vzorce I mohou být použity pri chovu dobytka. Tyto látky maji ten cenný účinek, že zvyšuji přírůstky hmotnosti za soućesnáho výraznáho zvýšení využití krmiva u domácích zvířat, zejména praeat, drúbeže e přežvýkavců, zvláště jehňat.Ovlivnění hmotnostních pŕírústků slouceninami obecného vzorce I je doloženo nesledujíoím testem, jehož výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Test byl prováděn na jehňatech,krmení trvalo 40 dní a testované eloučenina...

Způsob výroby karbazátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270448

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rátz Ildikó, Berényi Edit, Benkó Pál, Magyar Károly

MPK: C07C 133/02

Značky: způsob, karbazatů, výroby

Text:

...obecného vzorce i může být z reakční směsi lzoíována známým metodami, například krystaiizací za chladu, odpařoním nebo vlitím do vody atd.získanú sloučenína obecného vzonce i může být převedena na jinou eioučeninurobecného vzorce i. Tak může být aioučenina obecného vzorce i. kde A znamena ienyi-Czhaalkenyl. redukována na odpovídající eloučeninu obecného vzorce I. kde A znamená ienyi-Cadsaikyl. Tato reakce může být provedena...

Zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti krystalových oscilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270447

Dátum: 13.06.1990

Autori: Halász Andor, Szabó, Mérzáros János, Nagy Ferenc

MPK: H03L 1/02

Značky: oscilátoru, krystalových, závislosti, kompenzaci, teplotní, zapojení

Text:

...být použit v lakovćm osoiiétorovćm obvodu jako irokvenoi určujíoí prvek, jehož okamžité (rokvonce může být ovlivnäna kapacitní diodou. Při znalosti zmeny írekvonoe krystslu a teplotou o účinku napätí kapacltní diody na lrekvonci může být pro každou teplotu vypočteno takové napůtí U. ktoré jo schopno účinek teplotní změny komponzovat. to jest u kterého kmitć osoilátor práve na jmenovitó írokvencí. Tato závislost napätí - teplota je so každý...

Rýpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270446

Dátum: 13.06.1990

Autori: Takashima Akira, Wada Takafumi

MPK: E02F 3/32

Značky: rýpadlo

Text:

...ktorý je ulpořádán v přední konzole 1.5 otočnőho podvozku ga je výkyvný kolem aviole ooy Y půeobením hydraulického natáčecího válce g. svioiá ooa Y leží v blízkootl otředu rýpodla v pohledu zpředu na otočný podvozek. Vý-kyvným pohybom držáku 1 g oe může rýpací mechanlomuo i pohyboval mezi polohou obrćcenou dopñdu a polohou. ktoré je přibližně koimá k řidičově sekci 6.Výložník 1 o má přibližnč uprostřed své délky první ohyb łg, takže jeho...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270445

Dátum: 13.06.1990

Autor: Theodoridis George

MPK: A01N 43/653

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...skupinu CHF nebo cHzcHzcl-Izř).Reprczentalłvní sloučentny podla vyndlazu jsou ahmuty do následující tabulky 1.2 Cs 270445 B 2 sloučenlna č. X Y R R 1 R 2 1 Cl Cl CHS H CHFQ 2 F F CHS H CHFZ 3 F Cl CH 3 V H CHF 2 4 F Br CH 3 H CHF 2 s F C 113 CH 3 H CHFZ e CH CHS CH H CHF 9 Cl Cl C 2 H 5 H CHF m F F 02 x 45 H -CHFZ 11 F Cl C 2145 H CHF 2 12 F l-Jr C 2 H 5 H C 113 13 F Br cznu H CHF 14 C 113 CHS C 2 H 5 H CIIF 2 15 F Br C 2145 H (Cl~I 2)3 F 16...

Ložisková sestava vodorovného válce, zejména pracovního válce válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270444

Dátum: 13.06.1990

Autori: Winter Heinrich, Hauck Walter, Küfner Walter

MPK: B21B 31/07

Značky: stolice, pracovního, ložisková, sestava, válcovací, vodorovného, válce, zejména

Text:

...Je výhodné. W 5 Oba příčnő vývrty I podőlnő vývrty ložlokovóho bloku joou uopořédány v teže vodorovné rovlnč a mají stejnou výšku přĺčnőho průřezu.Tato opatření umožňují další zvýšení množství nazivo naohromáždžnőho v ložíokověm bloku.Dále je výhodne, když příčný výwt je vytvořen válcový, přičemž jeho ooa prochází ooou Mlñĺž IĎOŤÓČMÝCĎ 1 °žĺ 8 k°Vých váíečků. Tímto opatřenlm podle vynálezu je umožnčno udržovat výši hladiny mazíva...

Insekticidní prostředek a způsob přípravy účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270443

Dátum: 13.06.1990

Autori: Karamata Dimitri, Piot Jean-christophe

MPK: A01N 63/00

Značky: složky, insekticidní, účinné, způsob, prostředek, přípravy

Text:

...2 ,am ja možno snadno pozorovat mikroskopom s Ićsovým kontrastom.Hybridy ja tady možno idsntllikovat visuúini a tak taki snadno izolovat. Hybridni kolonlo(po 16 hodinách inkuboco při toplotů 30 °C na plotnách LA) maji stajnou mortologli jako kolonioB. t. tsnobrlonis. avšak ja možno ja snadno odtiłlt od lcoionlĺ B. t. kurstaki podla náaledujicĺch znaků vTvar A .nopravldolný çirkulárni Vyväýšsnĺ vlshcs vyvýłonó konvexnf okraj . svlněný...

Nosné zařízení pro závěsnou dopravní dráhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270442

Dátum: 13.06.1990

Autori: Robu Johann, Schönenberger Rolf, Kunze Walter, Bergmeier Werner

MPK: B65G 9/00

Značky: závěsnou, dráhu, zařízení, dopravní, nosné

Text:

...do vodioího otvoru Q je na druhém remeni lg zajistitelná v približne kolme polczs, a to způsobem, který bude blíze vyovětlen v dalším textu. Krome toho je každá noená tyč 1 do vodicího otvoru Q ve druhém remeni lg záväzného nosníku 3 zavěsitelná v klidová poloze, jak je znázorněno shore druhou nosnou tyčí 1 na obr.l. V této polcze visí nosné tyč 1 ve vodicím otvoru Q přibližně svisle dolů e je v túto-poloze držena.Každú nosná tyč 1...

Pluhovací zařízení s kluzným pluhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270441

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pfefferle Egon, Merten Gerhard, Nickel Gerhard, Rassmann Christoph, Steinkuhl Bernd

MPK: E21C 27/32

Značky: kluzným, zařízení, pluhem, pluhovací

Text:

...IV-IV2 obr.l, na obr.5 je svislý řez částí zařízení, vedený rovinou V-V z obr.l, obr.6 ZDĚZUPĎUJQ podobný čelní pohled jako obr.3, částečně ve svie 1 émřezu, na kterém je zobrazeno výhodné provedení pluhovacího zařízení podle vynálezu, obr.7 znázorňuje pohled ve směru šípky VIIz obr.6, na obr.B je částečný půdorysný pohled na zařízení z obrró, na kterým je vyneohánPluhovací zaízení,zobrazená na obr.l az 5, odpovídá svým konetruküním...

Zařízení pro měření průtočného množství paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270440

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vondraček Vladimír, Srdovic Josip

MPK: G01F 9/00

Značky: průtočného, zařízení, paliva, měření, množství

Text:

...2 paliva a vstřikovací čerpadlo 5, na která navazuja vetřikovací ústrojí 1 se vstřikovacími tryskami. Vstřikovací ústrojí 1 a vstřikovací čerpadlo Q je napojano přepadovou trubičkou na víka lg chladiče Q paliva.Měřicí soustava pro měření průtočnáho objemu paliva obsahuje objemový průtokoměr l,který je svým vstupním spojovacím dílam lll sa závitam připojen prostřednictvím spojovacího potrubí s prvním čističem l paliva a který je svým...

Samonivelační a rychle tvrdnoucí malta, zejména pro výrobu vyrovnávacích vrstev podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 270439

Dátum: 13.06.1990

Autori: Wesolowski Marek, Ostrowski Czeslaw, Owczarek Krystian, Olszewski Edward, Bethke Stanislaw, Frychel Janina

MPK: C04B 11/28, C04B 28/14

Značky: rychle, podláh, zejména, vrstev, tvrdnoucí, samonivelační, výrobu, malta, vyrovnávacích

Text:

...zpracovatelnosti směsi a oddaluje se začátek tuhnutí o 90 až 120 minut, což umožňuje hotovení rozsahlých podlahových ploch bez zbytočného spěchu, aniž by se přitom snižovely pavnostní para~metry vyrovnávací vrstvy podlahy.Pridaním močoviny se zamezuje nežádoucím výkvětům síranu sodnáho e drasalnáho, která by se jinak mohly objevovat na povrchu dohotovená vrstvy. K základním složkám směsi se mchoupřidávat jen některá z těchto přiaad nebo...

Insekticidní a nematocidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270438

Dátum: 13.06.1990

Autori: Onisko Bruce, Earhart Jonathan, Chavdarian Charles, Chang Lydia

MPK: A01N 57/20, C07F 9/40

Značky: insekticidní, prostředek, nematocidní

Text:

...nebo tetrahydroíuran. Žádaný produkt ee může získat odstraněním vyeráženě soli (ĽK) a odpařenín rozpouštědla.cs 270 438 32 3 Následují příklady prípravy sloučenin podle vynálezu. Příklad IKe kaěi 63,0 g (2,62 molu) bezolejnatého hydridu eodného ve 2,75 l čerstvě destilovaného tetrahydzvruranu se přikape pri O °G a pod dusíka 214,1 g (270,0 m 1, 2,38 molu) 2-methyl-2-propanthiolu. Sněe se tichá 15 minut pri o °c a po kapkách se přidá...

Způsob specifického stanovení pankreatické alfaamylázy a činidlo k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270437

Dátum: 13.06.1990

Autori: Albert Winfried, Gerber Martin, Lenz Helmut

MPK: G01N 33/53

Značky: činidlo, tohoto, alfaamylázy, způsobu, pankreatické, provádění, specifického, stanovení, způsob

Text:

...,je ožno také diazotace působení diazotované Iqseliny sulrsnylová, Jak bylo popsáno v lleth. Enzynol. 25 (1972), 515-531. zvmště vhodné,je použití enzynu, nodifikovanáho tetranitronethsnen při použití myší kmene, Balb/c nebop použití nativního enzynu a nyěí kmene AJ, Inunizace se provádí bežným podávání nativního nebo nodifikovanáho enzynu, s výhodou v konbinaci s pomocný prostředken. Vhodná pomocným prostředke Je hydroxid hlinitý spolu s...

Klenba pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270436

Dátum: 13.06.1990

Autor: Horváth István

MPK: C04B 35/68, C04B 35/74

Značky: klenba

Text:

...lg je však tloušřke vnějších žeber gjen poloviční než tlouštks vnitřních Žeber g. U provedení lg a EQ vytvářejí tudíž vnější žebre gvedle sebe uspořádsnýoh tvárnic žeb~ ra stejné tloušřky. jakou mají vnitřní žebra Q, U provedení lg a gg je výška vnitřních žeber gmenší než výške vnějších žeberg To je výhodná pro dosažení bezpečné vazby tepelná izolační vrstvy gg, lll, kla dené ns tvárnice klenby.Společným znakem kanálů łje jejich otevřená...

Způsob výroby 7-amino-3-propenylcefalosporanové kyseliny a jejích esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270435

Dátum: 13.06.1990

Autori: Naito Takayuki, Okumura Jun, Abe Yoshi, Hoshi Hideaki, Aburaki Shimpei

MPK: C07D 501/18

Značky: způsob, esterů, jejich, 7-amino-3-propenylcefalosporanové, výroby, kyseliny

Text:

...adiční soli sloučenin obecného vzorce I s kyselinami náležeáí soli s minerálními kyselinami, Jako s kyselinou chlorovodíkovou, .kyselinou sírovou, ,jakož i s kyselinou fosforečnou, soli s orgenickými sulfonovými kyselinami, Jako s kyselinou p-etoluensulronovou a soli s .jinými kyaelinami používanými v chemii cetalosporinů.na aloučenina obecného vzorce I, ve kterém R znamená otom vodikmrovnlł tvořísoli s kovy. Mezi synteticky vhodnú kovová...

Zapojení pro generování vysokonapěťových impulzů ze stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270434

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kovács Ádám

MPK: H03K 3/00

Značky: generování, vysokonapěťových, impulzů, stejnosměrného, zapojení, napětí

Text:

...dosavadního stavu techniky.Na obr. 1. lze vidöt pouze první a druhá primární vinutí g s g trsnslormátoru g obvodu podie vynáiezu. mezi nič je vloženo diods g. Dioda g je vioäena v propustroám smöru vzhledem k potsriti napůňvőho zdroje 1. První kondenzátor gg je přes diodu g psralelnĺ 1559950 k dřüłňm prlmdrnímu vinutí g, zstímco druhý kondenzátor 13 je ples diodu g pereiełnĺ PŤIPOiOH k PľVľiĺm prlmárnímu vlnutí g. První svorka druheho...

Sekce porubní mechanizované výztuže pro stěnové dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270433

Dátum: 13.06.1990

Autor: Maykemper Alfred

MPK: E21D 23/00

Značky: výztuže, sekce, stěnové, dobývání, mechanizované, porubní

Text:

...přlpojon ko opojovocímu kíoubu štítu n tohto. Závdlový ätít u pohybuje vzhledem k upnute etojce o etropnlcl podpírąjící etrop o délku kro ku přeeouvacího válce ve emčru k porubní etönö. přičemž epojovecí kloub štítu a táhln je bud voden v kulleovem vedení etropnlce nebo aevłiíen na páce. přlpojenő ke etropnlcí. Spojovací kloub štítu o ramene. přlvrácený k łzákladkovó etranč. ee pohybuje bčhem přceouvocího pohybu přlbllžně v konetentní výše....

Způsob současné dimerizace ethylenu na 1-buten a kopolymerace ehtylenu s dimerizovaným produktem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270432

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cann Kevin Joseph, Karol Frederick John, Chen Michael Walter

MPK: C08F 210/16

Značky: současné, ethylenu, 1-buten, kopolymerace, ehtylenu, dimerizovaným, způsob, dimerizace, produktem

Text:

...menu v letreeunoxidu umsčlten k menu v lćtce ne bázi hořčíku e menu od o.o 11 do 5 o 1 eIrlelkylhłlnnc je přnowen v nnołelví poekyhąjidn celkový ekonóm pomer hlmllcu z ulenu 5 z 1 do äoo z 1.Detreelkoxid Eunlčký. použitý při způe-obu výroby. eloułĺ po ekllvecl Irlelkylhnnlkem eko kełełyzćlor dhnerleece. retreelkoxidy menu. ktere mohou být pouäny podle vynálezu. náleäĺ do ekuplny eloučenln vzorceve khrćm R je umovodñsový zbytek. ueobeehuiícĺ...

Způsob přípravy nových trisubstituovaných derivátů kyseliny benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270431

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lee David

MPK: C07C 147/11, C07C 63/06, C07C 63/08...

Značky: přípravy, benzoové, derivátů, kyseliny, nových, trisubstituovaných, způsob

Text:

...složek na teplotu Bo °C se eaiotermlckou reskcí a něsledným oohlazením smősl s okyselsním kysellnou chlorovodílcovou sískó 4-(C 1-C ł-alkylsulíonylb-Zůpdlchlorbenzoovć kyselina. Ve íormä sraženlny se s reakční smial oddůlí odílltrováním.Toto ł-(C 1-Cł-slkylsulíonyÚ-míł-dłclmłorbensoovć kyselina se rozpustí ve 2996 vodnóm reztoku hydroxldu sodneho a vaří se pod zpĺtným chlsdlčem po dobu 5 až lo-hodln. Vznikla smäs ss ochladí. okyselí se...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270430

Dátum: 13.06.1990

Autori: Los Marinus, Cross Barrington, Ladner David

MPK: A01N 43/90

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...až Bo 96 hmotnoeinich aküvni eioučeniny. 2 až 5 96 hmotnoatnĺch dispergačnľi-io prontředku jako je iignoeuiionan eodný a 2 96 al 5 9 G hmotnostnichrneiontovóho povrchovö aktivnĺho prostředku jako je oktyiionoxypoiyeti-ioxyetłianoi. nonylfonoxypoiyothoscyethanoi nebo podobní.Typické ztekutiteina kapaiina může být připravena omĺienĺm aei to 96 hmotnoetních aktivní složky e přibiiänł 2 9 G hmotnoetnimi geiujĺcĺlmo prostředky jako je benionil, 3...

Předřadník pro zapalování a vysokofrekvenční napájení vysokotlakých výbojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270429

Dátum: 13.06.1990

Autori: Waldinger Béla, Sirató Rudolf, Melis Janos, Szeverényi András, Fehér Zoltán, Kárpát Árpád

MPK: H05B 41/16, H01S 3/09

Značky: vysokotlakých, vysokofrekvenční, výbojek, napájení, předřadník, zapalování

Text:

...33 naprázdno tvoří sáríový osoileční obvod. Psralelnč k prvnímu kondenzátoru 2 o je přípojeno vysokoüská výbojka g. V přípsdö vyobrszenem na obr. 1 vede jeden pől prv-I ního kondenzátoru 25.päes sekundární vlnutí ga pomocnáho pulsního trsnsíormátoru 33 no příalulný pól vysokotlská výbojky g. přičemž sekundární vlnutí 33 o induktlvní člen 31 tvoří sériový členo primární vinutí 33 pomocnáho pulsnho transtormátoru gg je spojono s výstupy...

Axiální, skluzu prostá hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270428

Dátum: 13.06.1990

Autor: Castens Rudolf

MPK: F16D 41/07

Značky: skluzu, spojka, axiální, hřídelová, prostá

Text:

...so rychlojl. což způsobuje nepolmő sełlkmčnl polohy přonosovőho člena 26, to jo zvčlšenl jeho sklonu vz hledem k rsdlolnĺ rovlnč l.7 z obr. 1. lokše phnosovó členy š jsou zolločeny do prsbencovć meury 33 mezi prvním členem g o druhým členom lg s päenáčejĺ pohyb nosi nlml. Přl pooločen druhóho člonu łg ve smyslu šípky 5 so přenosove členy g pooločl vo smyslu B 1, ndolane jejích zečlkmenl vvopočnom smyslu s uvolhčnĺ so ssłlsčenl nosi prvním...

Posypové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270427

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bartling Werner, Goldmann Norbert

MPK: B60B 39/10

Značky: zařízení, posypové

Text:

...prachu ve vedeních 31 šoupólku. jichž je s výhodou použito.Přídržný úhelnílc 33 slouží k udržení zvedacíluo magnetic 13 v jeho polozo. Vidlice g opatřená neznázornöným dříkem. spojuje zdvihací tyč 23 magnetu e-dávkovacím šoupćlkom 3,3 a na této zdvihccí tyčí 33 je ĺroubovć nočná pružina 32, eloužící pro zavírání dávkovacmo šoupćtlca g, o. etavioí matice 33, eloužící pro přeetevovćní moxlmálního nebo minlmálnílno otvoru ioupćtko. Síla...

Opěra tažného a nárazníkového zařízení ústředního spřáhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270426

Dátum: 13.06.1990

Autori: Forster Hilmar, Kreher Joachim

MPK: B61G 9/04

Značky: opěra, tažného, spřáhla, ústředního, nárazníkového, zařízení

Text:

...je uspoŕádána, vysunutě směrem ke středu vozidla,prolomená noená deska 3, dosedející prírubami gg na ptivrtcenou stranu upevňovacího nosníku l, přičemž délka vysunutí je určena délkou mostku 35. Frolomená nosná deska 2 je, prostřednictvím nárazová pojistky g na každý rozebíretslný spoj, pripevněne na upevňovacím nosníku l. Nárazová pojistka 1 se pri nadměrnám nárazu v důsledku plastické deíormece svých poddajných dílů deíormuje podle...

Způsob přípravy polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 270425

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gabbert James D, Hedrick Ross

MPK: C08G 69/18

Značky: přípravy, polyamidu-6, způsob

Text:

...laktamověho monomeru lze stanovit z exothermní reakce jednou z následujíoh metod ý ,V ýI. Standardní axotherma. Do formy sa umístí železo-konstantanový thermočlánek /průměr drátu 0,3 mm/pripojený k záznamovému potanoiometru. Forma se zahraje na l 6 D °C. Směs monomeru kaprolaktamu, iniciátoru polymerace laktamu a magnesiumlaktamováho ketalyzátoru polymerace e nebo bez 2-oxo-l-pyrrolidínylovými sloučeninami se zahíeje na asi 80 °C,...

Způsob výroby karbazatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270424

Dátum: 13.06.1990

Autori: Magyar Károly, Rátz Ildikó, Benkó Pál, Berényi Edit

MPK: C07C 133/02

Značky: způsob, výroby, karbazatů

Text:

...ekvímolární množství nebo malý přebytek odpovídající kyseliny k roztoku sloučeníny obecného vzorce I v lnertním organickém rozpouštědle.Výohozí látky obecného vzorce II a III jsou známe (Houben~Weyl Methoden der organischen Chemie §, 676-680 a 101-104) a obchodne dostupná.Sloućeniny obecného vzorce I mohou být použity při chovu zvířat. Tyto sloučeniny mají ten cenný účinek, že zvyšují přírůstky hmotnosti, doprovázenývýznamným zvýšením využití...

Způsob přípravy aryl- a hydroxylaminesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270423

Dátum: 13.06.1990

Autori: Castro Bertrand, Barcelo Gerard, Martinez Jean, Jaouadi Mahmound, Sennyey Gerard, Senet Jean-pierre

MPK: C07C 101/00

Značky: přípravy, aryl, způsob, hydroxylaminesterů

Text:

...pri teplot 20 až 30 °C, a v prítomnosti čínidle vázajicího kyselinu halogenvodíkovou, výhodne v prítomnosti organické nebo minerální báze, výhod něji v prítomnosti teroiárního aminu, nejvýhodnéji v prítomnosti triethylaminu nebo N-methy 1 morfolinu, kerbonátem obecného vzorce IIIR 1 - o - c - 0 - CH - R 2 (III) II O X ve kterám R 2 znamená otom vodíku, eiiíetioký radikél e celkovým počtom atomů uhlíku 1 až 5, nosyoený nebo neneaycený...

Elektronová tryska in line

Načítavanie...

Číslo patentu: 270422

Dátum: 13.06.1990

Autor: Hale John

MPK: H01J 29/48

Značky: tryska, elektronová

Text:

...provedení elektrody z obr. 1 a na obr. 6 je řez vzatý podél rovíny 6-6 v obr. 5.Obr. 1 a 2 znázorñují strukturální detaily zlepšené elektronové trysky 10 in line středově upevněné v brdle 11 obrazovky 13. Obrazovka 13 zahrnuje neznázorněnou vyčerpanbu obálku uzavřenou na konci hrdla skleněným zátavem 15, opatřeným soustavou vodičů nebo kolíků 17 jím procàázejících. základna 19 je přípojena ke kolíku 17 mimo obálku. Neznázorněná čelní...

Způsob výroby lyofilizovaného přípravky obsahujícího anthracyklinový glykosid

Načítavanie...

Číslo patentu: 270421

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gatti Gaetano, Oldani Diego, Gambini Luciano, Contalonieri Carlo

MPK: C07H 15/24

Značky: lyofilizovaného, glykosid, výroby, způsob, přípravky, anthracyklinový, obsahujícího

Text:

...chlorovodíkovou, bromovodíkovou, sírovou nebo fosforečnou, nebo sůl s organickou kyselinou, jako je například kyselina octová, benzoová, maleinová, fumarová, jantarová, vinná, citronová, exalová, glyoxalová, methansulfonová, ethansulfonová nebo benzensulfonová. zejména výhodnou solí je sůl s kyselinou chlorovodíkovou. Roztoky vhodnými pro injekce mohou být zejména fyziologický salinický roztok.V popise výrazy farmaceutický a farmaceutický...

Způsob výroby mukopolysacharidů se zvýšenou antitrombotickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270420

Dátum: 13.06.1990

Autori: Choay Jean, Lormeau Jean-claude

MPK: C08B 37/10

Značky: aktivitou, způsob, výroby, mukopolysacharidů, zvýšenou, antitrombotickou

Text:

...jež se znovu získávají po srážení, lze obecně charakterizovat tak, že jsou tvořeny v podstatě řetězci (1) a průměrnou molekulovou hmotnosti 4000 až 5000 daltonů, zejména 4500, (2) jež mají titr W přibližně 180 až 200 Ju/mg a poměr titru W/USP nižší než 10,zejména přibližně 6 až 3, především pak řádu 4.Tyto směsi jsou kromě toho tvořené většinou řetězci ukončenými skupinami se strukturou 2,5-anhydromanno, pocházejí-li výchozí směsi z...

Akaricidní insekticidní a fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270419

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lörik Ernö, Fodor Károly, Magyar Magdolna, Dombay Zcolt, Sántha Pál, Tarpai Gyula, Urszin Eszter, Balogh Károly, Pásztor Károly, Tóth István, Grega Erzsébet, Nagy József

MPK: A01N 57/32

Značky: fungicidní, látky, insekticidní, způsob, výroby, prostředek, účinné, akaricidní

Text:

...zbyteko 2 až 6 atomech uhliku. cykloakyl o 3 až 6 otomech uhliku, Fenyl, benzyl, alkoxyalkyl o 1 až 3 atomech uhliku v alkylové 1 alkoxylové skupině nebo skupinu obecného vzorceQ znamená celé číslo 0 až 3, nohou aubstltuenty R 4 a R 5 tvořit spolu s atomem duaiku, na nějž jsou vázány,hexanethyleniminoskupinu, vyznočující se tím, že uvede do reakce N-subotituovený N, N-disubstituovaný glycinauid obecného vzorce IIjednotlivé subetituenty...

Tlakový omezovací ventil pro hydraulickou výstroj porubové stěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270418

Dátum: 13.06.1990

Autori: Reinelt Werner, Küster Willi, Krieger Karl

MPK: F16K 17/02, E21D 23/16

Značky: výstroj, ventil, omezovací, stěny, hydraulickou, porubové, tlakový

Text:

...průtokovými kanály, se rozděluje v prstencové drážce a zatěžuje těsnicí kroužek rovnoměrně po celém obvodu, přičemž jej zatlačuje do úložné drážky, čímž se vyloučí poškození těsnicího kroužku při přechodu tlakovým prostredím, vytékajícím z ovládacího piatu. ve srovnání s obvyklým tlakovým omezovacím ventilem s axialním centrálním vrtáním a z něj vycházejícími radiálními vrtáními je průtočný průřez u tlakového omezovacího ventilu podle...

Způsob výroby punčochových kalhot a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270417

Dátum: 13.06.1990

Autori: Conti Gianni, Gariboldi Franco, Conti Paolo, Manini Benito

MPK: D04B 9/46

Značky: punčochových, způsob, výroby, kalhot, zařízení, provádění

Text:

...vynezuje stahovací rovinu, vyšší než je atahovací rovina vymezovaná na ostatních zatahovacích platínách.Zatahovací pletiny obou jehelních lůžek mohou být pevné a jsou opatřeny profílovaným úsekea vynezujícía atahovací rovinu s konvexnín zadním profílen. Alespoň některé ze stahovacich platin jsou e výhodou opatřeny u obloukovitého zodního profilu, podporujícího klíčky očka, hàćkovýli útvary ve tvaru zobců nebo háčků, přeeahujících profllovaný...

Pomůcka k vystavování předmětů opatřených dříkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270416

Dátum: 13.06.1990

Autor: Fontlladosa Enrique Bernat

MPK: B65D 5/52

Značky: předmětů, dříkem, pomůcka, opatřených, vystavování

Text:

...které jsou oukrovinky vystavené. Pomůcka g, která může být ze stejněho materiálu jako nádobka l, tedy tvoří současně víko nádobky l.Pomůcka 2 má krátkou dolní válcovou sekci 1. která je nasunuta na na nádobce l 2 vněj šku. Nad válcovou sekcí 2 je kuželová sekce 5, která je zakoněeoa zaobleným vrcholom g.Na kuželove sekci 5 je vytvořen velký počet dutín. umístěných například v soustředných kruzích, přičemž dutiny mají v každém kruhu vzájemné...

Hydraulicky řízený jednostranný ventil pro stojky posuvné důlní výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270415

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hartleb Jochem, Reinelt Werner, Krieger Karl

MPK: E21D 15/51

Značky: jednostranný, stojky, ventil, výztuže, důlní, řízený, posuvné, hydraulický

Text:

...v utésněném prostoru pro zavěrne teleso mezi závěrným telesom a škrtícím tälesem, zabraňuje posunutí závěrného telesa V opaćném smeru, ke kterému by došlo v důsledku náhlého zvýšení tlaku.Vynález využívá tlaku kapaliny, nashromážděné v utěsněném prostoru ventilové vložky pro závěrné těleso, k uklídnění otevrenáho zävěrneho tělesa při rázech vyvolaných poklesem tlaku. Ventil podle vynálezu se hodí obzvláště dobře pro nízkovískózní...

Způsob získávání výtažků z chmele

Načítavanie...

Číslo patentu: 270414

Dátum: 13.06.1990

Autori: Forster Adrian, Gehrig Manfred

MPK: C12C 9/02

Značky: chmele, způsob, výtažků, získavání

Text:

...a které zvyšují potencionální hoŕkost piva. Tím se stává výtka chybějící plnosti oproti plvům uvařeným u kunvundním C 02 - cxtraklum bczŕodmůtnd.Uále je ve srovnání s postupem podle DE-PS Č. 21 27 618 vzhledem k nižším hustotám oxidu uhelnatého při vyšších teplotách doba zpracovávání kratší.Vzhledem k tomu, že aparatury pro extrakci stlačenými zkapalněnými plyny jsou známé,je v následujícím blíže popsán pouze odpovídající způsob...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270413

Dátum: 13.06.1990

Autori: Haddock Ernest, Clark Michael, Gilmore Ian

MPK: A01N 37/40

Značky: výroby, prostředek, herbicidní, způsob, látky, účinné

Text:

...uhlíku v Alkylové části dialkylaminokarbonylovou skupinu s 1 až ĺł atomy uhlíka v každé alkylové öâstimvláště dimethylaminoknrbonylovou skupinu nebo elkylsulfonylovou skupinu s 1 až 14 atomy uhlíku, zvláště methylsulfonylovou skupinu aB představuje atomdcysliku nebo skupinu vzorce -CH 2- nebe -N(R,7)-, ve kterém R 7 představuje otom vodiku, alkylovou skupinu až se l atomy uhlíku, zvláště methylovou skupinu, která je popripade substituována...

Způsob zpracování průmyslových zbytků, zejména zbytků z chemického průmyslu, obsahujících těžké kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270412

Dátum: 13.06.1990

Autori: Uckert Gotthard, Lugscheider Walter, Krier Adam, Wallner Felix, Freimann Paul

MPK: F23G 5/00, F23G 7/00

Značky: průmyslových, zpracování, způsob, těžké, zejména, průmyslu, zbytků, obsahujících, chemického

Text:

...obsažené. zejména těžké kovy, aby se při tom převedly do formy ve vodě nerozpustné a skladovatelné.Tento úkol se řeší tím, že se ke zbytkům obsahujícím těžké kovy jako vsádková látka dodatečně přlvádí kalová usazenina do primární plynové reekční zony, přičemž se účelně kalová usazenina přivádí v množství až 30 množství zbytků obsahujících těžké kovy.Výhodné se kalová usazenlna ke zbytku obeahujícímu těžké kovy přlmíchá před jeho...