Archív za 1990 rok

Strana 40

Způsob výroby kyseliny 7-ethyl-2-karboxyindol-3-yloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270491

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hezký Petr, Stanková Magdalena, Hájíček Josef

MPK: C07D 209/08

Značky: výroby, 7-ethyl-2-karboxyindol-3-yloctové, kyseliny, způsob

Text:

...(R - H) v ełhanolu (30 ml) ee uvádí 30 mlnul chlorovodĺk, přičemž emče postupně hnődne a eamovolně se zahňje k veru. Zároveň dochází k vylučovćnĺ emnozmného chloridu amonného. Potom se reekčnĺ směs zahřĺvú 1 h k varu, ochladí se a ztlllrujo. Kryełaly se promyj( etlhąnolem e spojené tluráty se odpeří vo vakuu. Zbytek ee rczděll mezi chloroform (30 ml e vodu (30 ml). organické fáze se promyje vodou (10 ml). vyeuší se chlorldem vápenałým a....

Zpětné regenerace dusičnanových iontů z anexu po eluci uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270490

Dátum: 13.06.1990

Autori: Holub Jaroslav, Urbánek Ludvík, Baloun Stanislav, Parobek Pavel, Hrb Karel, Zdvořák Jaroslav

MPK: C01G 43/00

Značky: zpětné, dusičnanových, eluci, iontů, anexu, regenerace, uranu

Text:

...elučniho roztoku, kde se spoji s kyselinou dusičnou nebo roztokom kyseliny dusične s jeji soli, který vzniklHlavní výhoda způsobu podle vynálezu spočivá ve snížení spotreby kyseliny dusičné minimálně o 30 x a dále činidls pro neutrslizaci eluátu s objemové nsdbilance elučně srážecího okruhu.e) Mstečný louh po sráženi chemického koncentrátu uranu, obsahující 47 g NH 4 N 03/1,265 g (NH 4)2 s 04/1, so kontaktoval s anexem po sorpci uranu,...

Kopírovací zařízení silážního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270489

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tobiška Jaromír, Diblík František

MPK: A01F 25/16

Značky: kopírovací, zařízení, silážního, stroje

Text:

...výklopného ramene 1, Na ovládací čepu lg je aoucaaně uchyceno ovládací táhlo łg, které je na druhém konci opatřeno vldllcovým držáke lg, ve které je na vldlicové čepu 3 uchyceno vymezovací táhlo lg, zakotvené druhý konce na vymezovucím čepu łz výklopného ramene 3, uloženého v příslušných neznázorněných držácíeh, pevné přívařenýeh na výklopném ramenu 3. Na druhém vldllcovém čepu lg je ve vidlicovém držaku łg uchyceno první vzpěrné rameno łg,...

Otočný držák na zařízení k ovládání dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270488

Dátum: 13.06.1990

Autori: Balcárek Jaroslav, Ženožička Milan, Baják Karel

MPK: C14B 1/54

Značky: otočný, pásu, držák, zařízení, ovládání, dopravního

Text:

...vedení upínacíu šroubea ee čtyřhrannou hlavou s hvňzdicí a je na ní stavítelne na otočná čepu uložen držák, zajíatltelný upínaoín šroubem a Iatlcí v rozaezí z jedná základní polohy do druhé základní polohy.Pokrok doaažený vynálezen apoöívá v snadno něnitelnć poloze konzoly a držáku vzhledeu k okrají dopravníkového páeu, to znaaená, že rozteč fotočidel vzhledea k okraji dopravního pásu je možno libovolná zaenlovat neklápánía držáku z jedná...

Zařízení pro hlubinnou dekontaminaci podzemních vod vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270487

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žák Jaroslav, Houzim Vladimír, Švoma Jan

MPK: C02F 1/74

Značky: dekontaminaci, vzduchem, zařízení, hlubinnou, podzemních

Text:

...1 § pro čerpaní dekontaainované vody łg. odvětravací kolena 1 ga zúrubnice i s pažnicový filtre g vyezují oezikružní stripovací prostor Q vyplněnýstoupající provzduäněnou vodou g 4, do něhož jsou zapuätěny, do úrovně pažnicovćho filtru g, na přívodních hadicích 21 vzduchové difuzory g 2. Paralelně je do odvětrávací kolony g, pod odvetrávací vložku 1 § a nad ponorne čerpadlo łg, spuštěna i provzdušňovací hadice gg. Všechny hadice 21, g jsou...

Způsob odstranění kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270486

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šťastná Miroslava, Špaček Václav, Trolerová Martina

MPK: C02F 1/58, C02F 1/76

Značky: odpadních, odstranění, způsob, kyanidů

Text:

...formě vodného roztoku, v takovem množství, že na jeden molarní díl železa, přítomného v odpadní vode, připadají alespoň dva molární díly mčdi, načo ss vyloučene sraženina od odpadní vody eddelí.Z výše uvedeného vyplýva, že se odbourání kyanidů v odpadní vodě provádí ve dvou stupních. V prvním stupni se najprve odstraní komplexní kyanid železa vysražením va formě cuzřel (cN)6 Z H 20 přidaním ve vodě rozpustné sloučaniny mědí. vyloučená...

Způsob výroby práškového polyimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270485

Dátum: 13.06.1990

Autori: Preisler Ladislav, Švejdová Emilie

MPK: C08G 73/10, C08L 79/08

Značky: způsob, výroby, práškového, polyimidu

Text:

...při 320 OC na vzduchu netmevne.Oproti predchozímu postupu je nutno homogenizaci výchozích surovín pro pripravu polyimídu přímo z dianhydridu, to je vmíchání směsi dianhydrid-grafit do diamínu, provádět bez prístupu vlhkosti, nebot hygroskopický diamin způsobuje vlhnutí směsi a vznik aglomerátů.Při postupném zvyšování teploty polykondenzace je část oiaminu vynesena unikající reakčni vodou, čímž je molární poměr reaktantů porušen.Vzniklý...

Filtrační zařízení s vinutými filtračními vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270484

Dátum: 13.06.1990

Autor: Říha Bohumír

MPK: B01D 46/02

Značky: zařízení, filtračními, vložkami, filtrační, vinutými

Text:

...zátkou se samořezným kužslovým zävitam. Do stredové trubky první filtrační vložky je zaříznuta prípojka. Pŕípojka má na jedná straně samotszný kužalový závit pro zaříznutí do vnitřního průměru stredové trubky a na opaüná-straně je opatrena metrickým závltem pro připojení k hlavě filtru.Zařízení podle vynálazu umožňuje minimálním počtem součástí zajistit spojení jednotlivých vinutých tiltračních vložek se zárukou těsnoeti provedeného...

Snímač vík plnicích otvorů koksárenských baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 270483

Dátum: 13.06.1990

Autori: Stibor Radomír, Rozum Karel, Havrland Miroslav

MPK: C10B 25/14

Značky: batérií, plnicích, snímač, koksárenských, otvorů

Text:

...který eehemeticky znázorňuje v částečném řezu v náryse snímač vík plnících otvorů koksárenských baterií podle vynálezu.Snímač podle vynálezu sestává z pevné, nosné, základní objímky Q, která je uchycena ke konstrukcí obsluhovacího stroje, zejména plnícího vozu nebo spalovacího vozu koksárenských baterií. V základní objímce Q je otočné uložena horní objímka Q. V horní objímcs Q je prostřednictvím pera Q uložen nosný sloup Q s hŕídelem QQ,...

Způsob nastavení separačních vlastností zařízení pro elektromigrační separační metody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270482

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pospíchal Jan, Boček Petr, Gebauer Petr, Deml Mirko

MPK: C25B 11/00, B01D 57/02

Značky: způsob, separační, způsobu, elektromigrační, zařízení, vlastností, nastavení, separačních, provádění, metody, tohoto

Text:

...pH vytváraných iontových matríc s pouhýmí několika elektrolyty změnou elektrických proudů protékajících startovou, cílovou a modifikační elektrodou, ktere jsou umístěny mimo separační prostor. Toto proběhne v době rovnající se přibl 1 ŽnědDbĚ separace. Při hledání optimálních separačních podmínek se takto dosáhne snáze a rychlaji kýženého výsledku.Zařízení pro tento způsob je snadno automatizovatelné a nemá pohyblivé mechanické...

Zapojení k regulaci pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270481

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jekerle Pavel, Valíček Karel, Feber Stanislav, Zahraj Stanislav

MPK: G05D 11/13

Značky: regulaci, zapojení

Text:

...s třetím vstupem lll regulátoru 1 žáda ne hodnoty poměru vzduch a kyslík pod hořák/olej V závislostí na obsahu kyslíku ve spalinách, jehož druhý vstup ll je spojen s devátou svorkou lg třetí sekce 15.3 prepínače lg,a jehož čtvrtý vstup 7 A je spojen s druhým vstupem 12.2 násobičky lg.zapojení k regulací pece podle vynálezu je možnorpoužít k regulaci kotlů v tepelné energetíce podle obsahu kyslíku ve spalinách.Funkce zapojení k regulací pece...

Uzavírací mechanismus s automatickým vytahováním horních sloupců

Načítavanie...

Číslo patentu: 270480

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šantroch Jiří, Stejskal Miroslav

MPK: B22D 17/26, B29C 45/67

Značky: automatickým, vytahováním, mechanismus, horních, sloupců, uzavírací

Text:

...válci Q vytahovaní sloupů Q. Mezi pevnou upínaoí doskou 3 a pohyblivou upínaoí deekou 5 je umietěna pevná beat 3 a pohyblivd oaat 2 formy. Z čalního pohladu na uzavírací mechanismus na obr. 2 a 3 vyplýva rozložení eloupú 1 n dalaí vybavení uzavíracího maohanlamu, jim je pohon lg pfaatavoveoího zarízení a atradní ozubaná kolo lg. Detailní provedení přední horní delené metioe l e ovládáním je na obr. A, S v razu rovinou Q, Q - Q, Q z...

Způsob výroby tvarovek z inertních uhlíkatých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270479

Dátum: 13.06.1990

Autori: Němec Jaroslav Člen Korespondent Čsav, Weishauptová Zuzana, Medek Jiří

MPK: E04C 2/02

Značky: inertních, tvarovek, uhlíkatých, výroby, látek, způsob

Text:

...jako polydiapersni systém autonomnich ćáatic, pri eeparaoi z taveniny Jako víoe nebo máně ulehlý aglomarát častíc vzájemné etmelanýoh tuhou nebo kapalnou íází základní aromatická suroviny. Protože dominantní aložku inertníoh látek tvoří v rozsahu 97 až 99 8 hmot. inartní uhlikatá látky, jsou vlaetnoeti inertníoh látek jako celku v podstatě urceny vlastnoatmi inartníchuhlíkatýoh látek, která Jsou technicky významnou uhlíkatou aurovinou, ve...

Navíjecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270478

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pavlů Miloš

MPK: B65H 54/42, B65H 54/50

Značky: zařízení, navíjecí

Text:

...hřídele Q procházejícího volne otošnš otvorem 2, pravého zábšrováho kroužku Q a vnitřní styčná plochy ll vnitřní dutiny lg. Levý záběrový kroužek 1 e pravý záběrový krouzek g jsou e hrídelí §~pevnl epojedy. Levý preteneo 1 a pravý pretenec 1 jsou na hnací hřídeli l uložený volně otočná, střední protensc je e hnací hřídelí L pevné spojen pomocí zajištovecího šrouhu zspadevajícího do zajiatovacího zápichu 2. Na levém prstenci 1 s pravom...

Stabilizační opěra tyče, zejména trasírky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270477

Dátum: 13.06.1990

Autori: Říha Karel, Píchalová Zorica

MPK: G01C 15/06

Značky: zejména, stabilizační, opěra, tyče, trasírky

Text:

...opery tyče, zejmenałtrasírky, podle vynálezu je v axcnomatrickém pohledu onazornen na pripojene výkrese.stabilizační cpära podle vynálczu je tvorena dvěma opěrnými rameny 1, 3,uspoi-ddanými vzájomne k sobě v potŕebném a nsstavitelném úhluoó, obvykle 90 °. operná ramena l., g mohou být bučpsvnä ustavená, anebo s výhodou jsou vzájomne spojene fixačnín kloubsm 3 cpatreným napr. ručním šroubem s tcčítkem i nebo ruční maticí (neznazcrnčnou)....

Psací telefon pro neslyšící s optickou indikací signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270476

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hrubý Jaroslav, Klier Emanuel

MPK: H04L 1/20

Značky: optickou, neslyšící, telefon, indikaci, signálu, psací

Text:

...vstup mikropočítače. Na jeho výstup je napojen zobrazovač pro zobrazení textu nebo vstupního signálu, přičemž na sbärnici mikropočítače je napojen časovač, jehož hodinový výstup je napojen na vstup hodinového kmitočtu pásmové propusti a výstup vysílanáho kmitočtu časovsče je napojen na vysílsoí filtr.Výhodoudpsaoího telefonu pro neslýčíoí s optickou indikaeí signálu je to, že pomocí zobrazovače umožňuje neslyčíeím osobám rooličit signály na...

Zapojení pro měření prahového napětí vstupních tranzistorů unipolárních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270475

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bubeníček Petr

MPK: G01R 31/26

Značky: obvodů, integrovaných, vstupních, zapojení, unipolárních, měření, prahového, tranzistorů, napětí

Text:

...obvodu A za účelom připojení nepájooího napětí. Druhý výstup 33 napájocího zdroje Bje spojen se spoločnou zemnící svorkou g. restovaný vstup 2 Ateatovaného integrovaného obvodu A je spojen s prvním výstupom çl zdroje g spojitě proměnného nepětí za účelom buzení testoveněho integrovaného obvodu L a současně je spojen se vzorkovacím vstupom g vzorkovaeího obvodu Hza účelom vzorkování hodnoty proměnnéhonapětí. První vstup 2 Lç zdroje çspojitě...

Emulgační směs pro aplikaci biologicky účinných látek ovlivňujících vývoj roztočů a hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270474

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 25/30

Značky: látek, roztočů, emulgační, ovlivňujících, hmyzu, účinných, vývoj, biologicky, aplikaci, směs

Text:

...ve vynálezu lze pohlížet nejen jako na ekologicky vyhovující způsob aplikace biologicky účinných látek ovlivňujících vývoj roztočů a hmyzu, ale při jejich použití k poatřiku varroatőzních včel či1 jejich preventivnímu poatřiku lze například Analogicky aplikaci jiných minerálních látek očakávat větší anůäku medu (Pčelovodatvo l/l 987)V dalším je vynález blíže objaanän na příkladech provedení, aniž ae na tyto výlučne cmezuje.Ke 40 /ug...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek, zejména pro neortodoní dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270473

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beran Jaroslav, Pavlů Miloš

MPK: B65H 54/50, B65H 54/42

Značky: stroje, navíjení, zejména, zařízení, cívek, neortodoní, kuželových, dopřádací

Text:

...stroje podle vynélezu spočívejí v tom, že při likvidaoi přetrhu nebo při zepřádé~.ní jsou před dopadom cívky na hnaoí kužel obvodové rychlosti levého kužolovitéhoelementu e pravého kuželovitého elementu předledšny tak, že dochází jen k nepatrnému přeladšní obvodových rychlostí obou krajních kuželovitých elementů. Tím nedochá~ zí k nežédoucím jevúm při- rozbšhu oívky a tím k přetrhdm příze nebo k jejímu nevolnění. Další vyšší účinek...

Způsob selekce mutantů v barvě slupky hlíz bramboru v prostředí in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 270472

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kostřica Petr

MPK: A01H 1/04

Značky: mutantů, hlíz, barvě, slupky, způsob, vitro, bramboru, prostředí, selekce

Text:

...sacharózu (40 až B 0 g(l) případně látky antigiberelově povahyPo přelití tuberizačním mádiem jsou kultivační nádobky s rostlinami přeneseny do tmy,kde při pokojové teplotě začíná během dvou až tří týdnů tvorba vzduäných hlízek. Po dvou měsících kultivace ve tmě rostliny zasychají a slupka vyvinutých hlízek má již stálou barvu, věrně odpovídající standardnímu nebo mutantnímu typu zbarvení. Selekci mutantů odliš ných v barvě slupky hlíz...

Reflexní optoelektronický snímač se světlovodnými vlákny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270471

Dátum: 13.06.1990

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G02B 6/10, G01N 21/47

Značky: optoelektronický, reflexní, snímač, vlákny, světlovodnými

Text:

...průměr je roven dvojnásobku průměru evětlovodných vláken 3 a. 4. V kruhovém otvoru lobjímky l jsou. vedle světlovodných vlákenł aí umíetěny vymezovací válce si a§, jejichž průměr je roven jedné třetině průměru kruhového otvorugobjímkyl ve výhodněm provedení má opjímkał část vnějšího tvaru válcovou přičemž válcová část je eouosá e kruhovým otvoremg.oäjímkył, Vymezovací válce§a§mají polohu světlovodných vláken a gtakovou, že epojníoe jejich...

Koncový převod integrovaný

Načítavanie...

Číslo patentu: 270470

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pospíšil Jiří

MPK: B60K 17/30, F16H 37/04

Značky: integrovaný, koncový, převod

Text:

...výsledku je dosaženo nésobnou funkcí mezistěny, umístěné mezi oběma převody, ve které jsou zabudovana ložiska, ve kterých jsou uložena obě ozubana kola portdlového převodu s také lořisko, ve kterém je uložen dutý čep unaieče satelitu planetového převodu. vhodnou volbou rozměrů lošisek lze dosáhnout toho, že lozisko spodního ozubeného kola portalového převodu je vestavěno do kruhového vybrdní v dutém čepuunaieěe satelitů tak, že všechna tři...

Svěrná čelist spodního úchytu tažného řemene kladiva pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270469

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kosek Jiří, Pietraszek Leon

MPK: C10B 37/04

Značky: svěrná, stroje, úchytu, kladiva, pěchovacího, tažného, řemene, spodního, čelisť

Text:

...neuspokojivá. Ve snezs eliminovat napłisnivý průbih tshovdho napětí v tkeninů łemene jsou prováděny dodatečné úpravy tvaru příložné čelisti spočívsjící v tom, že horní hrana volné pŕíložky čelisti i horní hrana elastické podložky vkládaná mezi tažný řsmen e vclnou pžíložku jsou obloukovitě vytvarovány tak, že äikmé boky elastické podložky svirají ostrý úhel s horizontální cenovou tkaniny řemene. Přes toto opatření však dochází k přetrženi...

Zpětná matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270468

Dátum: 13.06.1990

Autor: Seka Jan

MPK: H04N 5/14, H04N 5/262

Značky: matice, zpětná

Text:

...signálu ERY. Druhý výstup druhého zesilovačeg je spojen e prvním vývodem sedmého proměnného odporu 31, jehož druhý vývod je spojens prvním vývodem osmáho odporu 5 §. Druhý vývod nemého odporu 3 § je spojen s druhým vývodem dasátáho odporu R 10, 5 prvním vývodem jedenáctáho odporu R 11 s druhým vývodem še stáho odporu gg, 5 druhým vývodem druhého proměnného kondenzátoru gg a se vstupem pátáho zesilovače g. výstup pátého zesilovače § je druhým...

Elektroakustický referenční zdroj zvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270467

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rufer Libor, Janeček Pavel, Holan Daniel

MPK: H04R 1/02, H04R 1/40

Značky: elektroakustický, zdroj, referenční, zvuku

Text:

...zdroj zvuku lza aplnit pouze vytvořaním elektroakuatickeho raieranćního zdroje zvuku. Tento elektroakustioký reíeranční zdroj muaí mít polokulovou nebo kulovou aměrovou charnktn~ riatiku, vyzarovat akuatickou energii rovnomerné v celém používanam paamu kmitoňtů a musí mít doatateöný akustický výkon vzhledem k obvyklým hlukům pozadí.Tyto požadavky aplňuje a zároveň odstraňuje nedostatky doaavadníoh refaracních zdro jů eiektroakuatický...

Kontaktní systém úsekových spínačů vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270466

Dátum: 13.06.1990

Autori: Polák Šebestián, Adam Vladimír

MPK: H01H 31/32

Značky: systém, napětí, kontaktní, spínačů, úsekových, vysokého

Text:

...na obr. l nárye kontaktníhc systému úaekového spínače v zapnutém stavu v částečném rezu, na obr. 2 je jeho bokorys,obr. 3 je jeho půdorysom. Na obr. 4 je tento kontaktní systém 5 armaturou na horní částí pevného i pohyblivého systému, přičemž celý systém je doplněn ochranným krytem.Kontaktní systém úsekováho spínače podle vynálezu se skládá z kontaktního pera i tvam písmena U, které má ve stredu obou ramen vytvořen podálný prolie g. Spodní...

Textilní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 270465

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bartoš Josef, Boháč Jaroslav, Mládek Miloš, Buryšek František, Bubata Milan

MPK: D01H 1/16, D01H 13/00

Značky: stroj, textilní

Text:

...prvků Ž, Q , 1 přišroubovaných šrouby Q k jejich vnitřním stěnám. Pritom ve stroji jsou jednmlivé sekce g, łł, § 15 a 11 seŕazeny svými poetranicemi 1, A k sobě a spojeny pomocí běžných spojovecích šroubů. Se zretelem k obr. 1 je v každá sekci 1, gg, głg a QM uspořádán určitý počet sprádaoích zarízení g v ŕadě mezi postranioemi g, 1. S těmito spřádacími zařízeními 2 je pak epřažen podelný hneoí hřídel łg ve funkci odtahovacího válce pro prízi...

Zapojení distribuovaného mikropočítačového měřicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 270464

Dátum: 13.06.1990

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G08C 19/02, G08C 19/16

Značky: měřicího, distribuovaného, zapojení, systému, mikropočítačového

Text:

...mikropočítačam je omezen pouze počtom binárních vatupů. které může centrální mikropoćítač obsahovat.Na připojeném výkreeu jo blokovým schematem znázorněn příklsd provedení zapojení podk vynálezu.Zepojení podle vynálezu eestává z centrálního mikropoöítače 1, ke kterému je připojena mikropočítačovň první měřicí ústredne i, druhá měřicí ústredne 3 a n-tá měřicí ústredne 1. První měřicí úatřadna i je svým datovým výstupom 2 pripojene k...

Mechanismus krokování, zejména kalicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270463

Dátum: 13.06.1990

Autor: Calta Petr

MPK: H05B 6/62

Značky: krokování, mechanismus, stroje, kalícího, zejména

Text:

...stroje a dále je prakticky zaručene opakované presná poloha stolu kalicího stroja.Príklad meohanismu krokování podle vynálezu je znázornén na priložených výkresech. Na obr. 1 je znázorněn meohanismus krokování v nárysném řezu společně se stolom kalioíhostroje. Na obr. 2 je mechanismus krokování znázornén na půdorysném řezu vedeném pod stolom kalicího stroje.Mechanismus krokování podle vynálezu je určen zejména pro krokování kalicího stroje s...

Modul pro vyhledávání netěsných trubek parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 270462

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klinga Josef, Wagner Stanislav, Matal Oldřich, Sobotka Jiří, Holý František

MPK: G01M 3/26, G21C 17/00

Značky: netěsných, vyhledávání, parního, generátoru, modul, trubek

Text:

...spodního pouzdra snímače přes těsnicí podložku tak. že je v něm jednak utčsněn obvodovým těsněním a eoučas ně do něj zatlačován přes těsnlcí vložku hornín-n pouzdrem. opatäným nátrubkem. Dále je v tělese detekční hlavy na prvním a na druhém ložlskovém věncl axlúlně íixováno a současně na více než jedná pružině radlálně pružně uloženo plovoucí těleso s nástavcem opatřeným zvonem a centrál ním otvorom. na jehož konec těeně navazuje trubkový...

Ovládač spouštěče oken automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270461

Dátum: 13.06.1990

Autori: Štěpánek Stanislav, Zeman Pavel, Solar Jiří, Štorek Vladimír

MPK: B60J 1/16

Značky: automobilů, spouštěče, ovladač

Text:

...tvořena rotačním výbłžkem. po jeho obvodu jo otočnä naaazen kroužok. ktorý může být podćlnů rozříznut kvůli enadnäjĺí montáži.Výhodou navrhovaneho řeĺení je. že täteeo ovládače oken automobilů jo vyrobeno z jednoho kuau a rukojetí a e nábojem. rolo konetrukčnl řešení výraznł zvyiuje povnoet v krltlokemmietö. a tím nemůže dojít při etahovúní. reepektlve avírání oken k poškození tőleea ovládače ani rukojetí.Na pripojených výkresoch na obr....

Zapojení vysílače přenosového systému binárních informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270460

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ruzha Jaroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: zapojení, binárních, systému, informaci, vysílače, přenosového

Text:

...Lg třetího logíckeho členu łg je spojen se vstupem 33, třetího Invertoru łą, jehož výstup 33, je přes třetí srážecí rezístor 33 a první Zenerwu díodu z 4 napojen na bázi třetího translstoru 33. Emttar třetího tranzístoru gg je spojen s druhou napájecí svorkou E. Kotektor třetího tranststoru g je přlpojen na druhý přenosový výstup g. Výstup i 33 prvního ínvertoru ł 2 je propojen s prvním vstupem A 44 prvního logické ho členu g a současně s...

Termostatický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270459

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žbírka Pavel, Vepřek Jiří

MPK: H01H 37/54

Značky: termostatický, spínač

Text:

...u bimetallckćho kotouče hrncovitým tvarsm. ktorý je v dotyku s okrajom blmetalickőho kotouče a v části. u páky spínacího mechanismu tvar tvohný vystupujíoím kolíkem. Miska je ve střední časti opatřena otvory.Výhody takto vyrobených termostatickýoh spínačů jsou zejmćne v tom, že se zjednodušuje montáž termostatickóho spínače a zjednodušuje se výraznö výroba tůlssa termostatiokeho splnače. renké dno zlepšuje novío ryohlejlí sledování teploty...

Zařízení pro ražení znaků do vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270458

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mála Jan, Bílek Václav, Kroc Václav

MPK: B21D 22/02

Značky: řazení, zařízení, znaků, vývalků

Text:

...je na rámu upevnčna pevná čelia a proti ní je na rámu přestavltolnč uložena pohybnvá čeusZařízení pro ražení znaků do vývalků podle vynálezu odetraňujo vllv lidského íaktoru na kvalitu ražení dále odatraňuje převáčnou část jak fyzického. tak peychlckého zalížení pracovníka. ktorý ražoní provádí. Rovnčž lépe splňuje podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví přl prácl.Příklad provedení zařízení pro ručení znaků do vývalků podle vynálezu je...

Zapojení k identifikaci a přenosu stavů ve smyčkách elektrické požární signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270457

Dátum: 13.06.1990

Autori: Velčovský Jiří, Ostřanský Karel, Pospíšil Karel

MPK: G08B 17/06

Značky: zapojení, identifikaci, elektrické, stavu, smyčkách, signalizace, přenosu, požární

Text:

...o přonosu stavu vo smyčkách elektrická požární signollzoco. podle vyndiozu.Obvod jo tvořon sórlovým odporom 3. no ktorý jsou v sórii připojony dva optoeloktriškó spínací prvky g, i, přičemž k prvnímu optoolokti-ickőmu spínooímu prvku g je paralelní zopojenodpor g. No výstupy optootektrlckýoh spínooíoh prvků g, g, je pflpojon obvod ldentlłlkoco stavu g. s optooloktrlckýml spínscíml prvky 3. i je dále v sćrll smyčkovć relé g o koncový odpor...

Zapojení k nastavení polohy bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270456

Dátum: 13.06.1990

Autori: Můčka Jiří, Brož Petr, Kubica Pavel

MPK: D06F 37/36

Značky: zapojení, polohy, nastavení, bubnu

Text:

...a achéma zapojení ovládacích prvků naotavování polohy bubnu.Podla zobraooní suma zapojoní naotavoní polohy bubnu z ovládací vötvo à, g. el. ovládacích obvodů j, LL ll, 31, aolonoldových vontllů j, j, g. rozpínacích kontaktů přopínačo 3. spínacích kontaktů tlačítka g. atykačo g, brzdy z, al. motoru 9, třocí spojky g, ämonlce ł.3 a l klínwýoh řemonů g a bubna 1 o.ovládací větov à o nižším tlakom E 2 mćdla jo spojona ao vstupom aolonoldového...

Zařízení na čištění povrchu pracovních válců rovnačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270455

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kamelander Ivan, Baštinský Michal

MPK: B21D 1/02

Značky: zařízení, pracovních, povrchu, válců, čištění, rovnačky

Text:

...podle čáry l - l v obr. 2 a obr. 2 je zvlzlý řez a čáetečný pohled podle čáry ll - ll z obr. 1.Ve stojanu 3 jeou ulołeny dolní válce g otáčene nenunečeným způzobom od pohonu etroje. Vo zvizlo přeztavitelnám rámu g 1 jeou otočnč uložená horní válce g otáčená neneznačonýmzpůsobem od pohonu zlroje.Mezi dolníml válcl 3 jeou exlálnč poeuvne dolní tyče g, na ktorých jeou mezi roepirkaml lg uin-Íeny dolní čkrebky g, přičemž dolní tyče i jeou...

Slévárenská forma pro odlévání kovů, zejména oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 270454

Dátum: 13.06.1990

Autori: Chaloupka Ladislav, Zuzaňák Aleš, Schneller Jiří, Kuneš Josef

MPK: B22D 27/04

Značky: zejména, slévárenská, forma, odlévání, kovů, oceli

Text:

...mezi žebry 5 s stänou odlitku g je tepelnů izolační vrstve. g, např. písku. jejíž tiouäiľca a tepelnä iyzikální vlastnosti jsou určený maximální přípustnou teplotou lcpeine trubice A a její pracovní termodynemickou charakteristikou.Pro odlitky vitží a velke hmotnosti je na obr. aa a 3 h uvedena zařízení spočlvající v tom. že do píakovô iormy i se umístí soustava vysokoteplotních E a nízkoteplotních tepelných tru 2 CS 270454 B 1bic ł 1...

(3-Alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutyl(-)4-alkyl,alkoxy,halogenfenyl)étery jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270453

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 29/02, C07C 67/03

Značky: látky, způsob, 3-alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutyl(-)4-alkyl,alkoxy,halogenfenyl)étery, účinné, biologicky, jejich, přípravy

Text:

...symbol R . R mají výĺe uvedený významreagovat o olkonolem obecného vzorce lilkde symbol R 1 má výie uvedený významo N-hologenoukcinimidem při ieplolö O až 5 °C zo vzniku produktu obecného vzorce l.V doiĺím je vynález blížo objunőn na přĺkiądu provedení. mlž so na tento výlučně omezujo.2 a (1 o mmol) (a-.molixyl-a-bulonyl)-(-|-methozytenyl)6 teru nngují v prostředí bezvodého melhonolu s 3 g (17 mmol) N-bromoukcinlmldu v otznooieře uuchőho...

Zařízení k měření průtočných rychlostí a teplot proudicích látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270452

Dátum: 13.06.1990

Autori: Maceček Antonín, Šen Jaroslav

MPK: G01P 5/10

Značky: rychlostí, teplot, proudících, měření, průtočných, látek, zařízení

Text:

...g. Vnö na můřicí trubici ł jsou umístöny budicí cívky g. Na bočních stranách zařízoní jsou příruby g a vnöjłí části měřicí trubice l., Všechny funkční díly jsou uzavřony v krytu 6. Na krytu g jo upovnőna svorkovnioo j, ko ktori jsou při pojony vývody zo snímacích oioktrod g signáiních napůtí průtoku. zomnlcíoh oloktrod g, budicích cívok g i vývody z čldol 9 toploty. snímací oioktrody g jsou vo tvaru pouzdor g. vo ktorých jsou umístäna...