Archív za 1990 rok

Strana 39

Odpruženie podvozku parafínového kúpela

Načítavanie...

Číslo patentu: 270531

Dátum: 12.07.1990

Autor: Novák Peter

MPK: A61H 33/04

Značky: podvozku, kúpela, odpruženie, parafínového

Text:

...z parafinového kúpele, ktorý je na podvozku prevažaný po pripadnaj nsrovnej podlaha.Uvedené nedostatky doteraz používaných podvozkov odstraňuje podvozok noveho konštrukčnehe usporiadania, ktorého horná čas pre uloženie perafinového kúpeľa je odpružená netorko, že pri pojazde po nerovnej podlehe abeorbuje všetky jej nerovnosti a tým zabráni vyšplechovaniu roztopeneho perefinu z perefinováho kúpele.Na priloženom výkrese je obrázok podvozku...

Spôsob prípravy katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 270530

Dátum: 12.07.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jureček Ľudovít, Morávek Štefan

MPK: B01J 27/053, B01J 37/02, B01J 27/02...

Značky: katalyzátora, spôsob, přípravy

Text:

...dsnzáciou se uvoľňuje tiež oxid uholnstý a oxid uhličitý. V procese polykondenzácie mononérov (ftalanhydridu, ealeinanhydridu ap.) prebieha eiełovanie polynernych reťazcov a časticaei ich deštrukoia . Produkty datrukcia , tvorená nizkonolekulárnyni i polymérnyai fragesntaei as obvykle oddeľujů e použijú v čalčich ayntezach polynérov ako rsoykel. Tieto polyeéry nsnesené na teplostabilne nosiče sa dalej využijú ako matrioe pre vytvorenie...

Spôsob výroby A-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270529

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vida Roman, Polievka Milan, Uhlár Ladislav, Sojka Jozef, Kupec Pavel

MPK: C07D 285/22

Značky: výroby, a-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu, spôsob

Text:

...ee odfiltruje, promyje vodoua auäi do konětantnej hmotnosti. Pre aplikáciu ee použive ako 40 hmot. vodný roztoksodnej soli. Týmto poetupon ziekený N-izopropyl-2,1,3-oenzotiediezin-4-on-2,Z-dioxidje dostatečně čietý a nie je ho nutné špeciálnymi poetupni dočieťovat, eko je to potreb ná pri priprava bentazonu bez likvidácie zvyükovej vodyo×ychloridom foeforečným.Ďalšie výhody eú zrejme z prikladov prevedenia.28,2 g kyseliny ohlőreulfňnovej ae...

Zariadenie na rozvoz systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 270528

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kuchyňár Milan, Kubiš Juraj, Križan Jozef, Morávek Jan

MPK: B65G 1/137

Značky: systémových, rozvoz, paliet, zariadenie

Text:

...sady 2 je priradené jedna dvojica centrovacích otvorov l 5 so animační 1 l a tiež signalizátor lg i signalizátor poruchy li. Každý signalizétor lg je napojený na riadiaci systém łłg. sada vozíkov 2 je tvorená vozíkmi l. Vozík l je tvorený rámom vozíka 19 tvaru U pri pohľade na vozík zhora i v smere pohybu vozíka l, otvoreným v prednej-casti 3. Re vozíka 19 je zospodu osadený štvoricou kladiek L 8 Na hornej ploche 4 vozíka-lení umiestnené...

Spôsob izolácie hipokastanozidu, nového saponínu oplodia pagaštana konského

Načítavanie...

Číslo patentu: 270527

Dátum: 12.07.1990

Autori: Proksa Bohumil, Vadkerti Andrej, Omelková Jiřina, Votický Zdeno

MPK: A61K 35/78

Značky: hipokastanozidu, pagaštana, konského, spôsob, oplodia, nového, saponínu, izolácie

Text:

...1 až 3.Výhodou tohoto vynálezu je, že sa izoloval novy, doteraz neznámy saponin, hypokastanozid, ktorý inhibuje rast patogénnýoh mikroorganizmov.Suché, zomleté oplodie pasaštana konského (500 3) sa extrahuje dvakrát po 2 1 zmesou etenolu a vody v objemovom pomere 7 3 pri teplote 25 °C, spojené extrakty sa odparia do sucha. Odparok (33 3) sa rozpueti V 0,4 1 2-propanolu, pridá sa 1 1 chloroformu a 0.6 1 0.5 mo 1.dm 3 vodnej kyseliny...

Pojazdové koleso pásového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270526

Dátum: 12.07.1990

Autori: Dobrodenka Pavol, Dobrodenka Peter

MPK: B62D 55/12

Značky: vozidla, pásového, pojazdové, koleso

Text:

...nevýhodou je práone výroba pneumatik a ich vysoké výrobné náklady.Uvedené nedostatky odstraňujú pojazdové kolesá pásového vozidla podlä prihlášky vynálezu pozostávajůce z hliníkových diskov miekovitého tvaru a ocelových obruči s navulkanizovanou pryžovou vrstvou vyznačujúce sa tým, že ocelová obruč s navulkanizovanou pryžovou vrstvou je neskrutkovaná na obvod poldisku odlieteho z hliníkovej zliatiny, pričom oba poldisky.miskoviteho tvaru...

Zariadenie na značenie značiek na súčiastky v automatickej montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 270525

Dátum: 12.07.1990

Autori: Korytár Ján, Ondrejovič Anton, Chlapík Ján

MPK: B41K 3/32

Značky: zariadenie, značenie, automatickej, montáži, značiek, súčiastky

Text:

...a na obr. 2 je znázornený rez vyznačenou rovinou A~A.Zariadenie na značenie značiek na súčiastky pozostáva z telesa 3 v ktorom je pcsuvne uložená kulisa i s vytvorenými obojstrannými vodiacimi drážkami 15 a nosný~ mi čapmi 3 Nosné čapy 3 sů v hornej časti opatrené raznikmi 6 a v dolnej časti ko~ likmi i, ktoré zasahujú do vodiacich dračok 1 § kulisy i. rieleso 1 je upevnené na doske indexovacieho prostriedku i na podpornom stipe lg a je...

Združené umývacie a dezinfekčné zariadenie kontajnerov a nádob na domový odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 270524

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kováčik Igor, Kubo Peter

MPK: B65F 7/00

Značky: zariadenie, odpad, umývacie, združené, domový, nádob, dezinfekčné, kontajnerov

Text:

...kontajnerov na mechanizmy preklápania nádob,konštrukcia výklopných mechanizmov nádob tak, že na preklopenie týchto mechanizmov nie je potrebné používat dvojice samostatných priamočiarych hydromotorov.Výhodnou voľbou tvaru záchytných prvkov na preklápacích ramenách mechanizmov na preklápanie nádob podľa vynálezu sa zabezpečí vymedzenie polohy nádoby po preklopení. Funkcia dorazu preberaju hoŕné poloblůlq záchytných prvkov na preklápacích...

Spôsob zhutňovania tekutých rádioaktívnych odpadiv v uzavretom postupe

Načítavanie...

Číslo patentu: 270523

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kolařík Stanislav, Kocian Jarolim, Jelemenský Karol, Strapec Ján

MPK: G21F 9/04

Značky: spôsob, odpadiv, postupe, uzavretom, rádioaktívnych, zhutňovania, tekutých

Text:

...varu danej látky pri príslušnom tlaku a nechá odparcvat na hustotu 600 až 700 gramov na jeden liter základnej zmesi respektíve na 2300 až 2500 gramov na jeden liter zmesi obohatsnej výplňovým materiálom za súčasného odvádzania brýdových par do kondenzátora, na čo taktoodparendzahustená zmes sa homogsnizuje pri krátkodobo prgdkom zvýäení tapelnčho zaťaženia po dobu l až 60 minút, vyvolávajú rozdielny teplotný spád po výške v rozmedzí 10-40 °c a...

Zariadenie na zváranie kondukciou rúr, profilov, dosák a tvaroviek zo zvárateľných plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 270522

Dátum: 12.07.1990

Autor: Čenčák Dušan

MPK: B29C 65/30

Značky: zariadenie, tvaroviek, zvárateľných, dosák, rúr, látok, zváranie, profilov, plastických, kondukciou

Text:

...frézou a zváracim zrkadlom, ktoré sú s výhodou vysokej operatívnosti sklopné do technologických poloh a mimo nich, pričompołqb je odvodený od hybnosti rukou p 6 sobiacou na m páka a od prepojenia konštrukčne zvolenej velkosti protirsmena ojnicou proti voliteľnej polohe stabilného (reakčného) prvého suportu. Dvojramenný mechanizmus druhého suportu je dalej ojnicou prepojený na treti suport, ktorý rovnako ako prvý suport nesie lôžko...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrózofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270521

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Kovačič Henrich, Lacko Juraj, Zervan Ivan

MPK: C07C 81/05

Značky: spôsob, výroby, 3-metyl-4-nitrózofenolu

Text:

...postupu podľa vynálezu je, že pri výrobe 3-metyl-4-nitrőzofeno 1 u sa netvorie inkrusty na stenách reskčnoj apsratůre, ktoré zhoräovali prestup teple, čím mohlo nastať miestne prehriatief Po ukončení výroby J-metyl-at-nitrőzotenolu sa museli inkruety odstranit, čo. bolo podstatné a epasobovelo časové a materiálne stráty. Tenzid zabezpečuje lepší styk orgenickej i anorsanickej časti kvapalnej fázy a reakcia môže prebiehať...

Spôsob spracovania alkoholovej frakcie z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270520

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lichvár Milan, Filadelfy Ivan, Juhás Stanislav, Kavala Miroslav, Olejník Vincent, Piskla Štefan, Guba Gustáv

MPK: C07C 29/132

Značky: výroby, cyklohexanonu, spracovania, frakcie, alkoholovej, spôsob

Text:

...m 3 žu byť na noaičoch, euapendované, ekeletcvé, typu Raney a pod. Najvýhodnejšie je použitie katalyzátorov v pevnom löžku, ked spravidla sa pri ich použití nevyžaduje následné delenie pevnej a kvapalnej fázy. Uvádzané teplotové rozmedzie 90 až 200 °C, e výhodou 130 až 140 °C, ako aj tlak 0,3 až 6 MPa nepredstavujú kritické ohraničenia. Vyššie množstvo vodíka posúva rovnováhu v prospech tvorby hydrogenovaných produktov, ale...

Enzymaticko-mikrobiálny preparát pre teľatá

Načítavanie...

Číslo patentu: 270519

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bomba Alojz, Kmeť Vladimír

MPK: A61K 35/74

Značky: preparát, enzymaticko-mikrobiálny, teľatá

Text:

...a Galaco, je nevýhodná kombinácia laktobacila s E. coli. Lektobacily totiž produkciou kyseliny mliečnej potláčajů rast E. coli. Ďalej uvedene tri preparáty neupravujů funkciu s 1 ezua tiež neovplyvňujů koaguláciu koloetra alebo mlieka. vUvedené nevýhody doposial vyrábaných prípravkov odstraňuje riešenie podľa vynálezu, pri ktorom základnými účinnými zložkami prípravku mi lyorilizovena kultura kmeňa Lectobecillue plantarum COM 4000, v...

Spôsob konzervácie mledziva, nezrelého, neštandartného a krmneho mlieka sorbanom draselným

Načítavanie...

Číslo patentu: 270518

Dátum: 12.07.1990

Autori: Gajdošík Dušan, Tesařík Bohumil, Foltys Vladimír, Brouček Jan, Kovalčik Kornel

MPK: A23K 1/18

Značky: mlieka, mledziva, neštandartného, spôsob, nezrelého, konzervácie, draselným, sorbanom, krmného

Text:

...1Na základe laboratórnych zkúäok navrhujeae pre konzervovanie Iledziva, nezreleho,neltsndsrtného a kŕnneho mlieka poułit sorban dreselný nasledovný spősobonPre krátkodobé uchovanie eledziva 2 dni se na 10 1 eledzive pride 60 el 50 z-něho roztoku sorbenu draeelného.Pre dlhodobejšie uchovanie nledzive 4 dni a vyiłie sa na 10 l eledzive pridá 100 el 50 X-neho roztoku aorbenu dreeelného.Najvhodnejšie je rozpuetit neeerene enołstvo roztoku...

Stehovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 270517

Dátum: 12.07.1990

Autori: Ňachaj Eugen, Ceľuch Ján, Kalafus Pavol

MPK: B23K 37/04

Značky: zariadenie, stehovacie

Text:

...zariadenia pozostáva zo stehovaoej jednotky 1 opatrenaj dorazoa jj. v ktorou je ustsvený dielee zvarenoe g prostredniotvoa úpinky 13 upevnenej na priečniku łg. na ktorý je opevnený zvaraoi horek g. Prieönik gg je spojený s piestnioou 35 pohonoveho valca gg. Druhý dieleo zvarenoe 3 je ustevený na l 3 žku gg upevnenoa na doska 32 spojanej s piestnioou Ag valca gg uloženeho na raae 3, prides pieetnioa valca łg je spojene epojkou 35 a...

Perový boa-pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 270516

Dátum: 12.07.1990

Autori: Karpiš Ladislav, Štefek Slavomír

MPK: A41D 27/08, A41G 9/00

Značky: boa-pás, pérový

Text:

...ako doterajšie druhy boa-pásov, ktoré sú zrovnatelné s vlastnosťami origio nálnych boa-pásov. Nedochádza u neho k vypadávaniu pier z pásu a nàslednému porušovaniu vzhledu charakteristickeho pre boa-pásy. aeho životnost je preto dlhšia, ako u zrovnatelných doterajších druhov používaných boa-pásov. Má univerzálne použitie, mj. možno ho použiť ako prehoz a aj na iné dekoračné účely, vrátane našívania na textilný alebo iný podkladový materiál....

Drevotrieskové dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270515

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sedliačik Milan, Pivoluska Ján, Matyašovský Ján, Tencer František, Tučeková Eva, Bezák Andrej

MPK: B27N 3/02

Značky: drevotrieskové, dosky

Text:

...využitím. Ich spracovanie ako druhotnej suroviny zníži znečistenie prostredia a zníži percento ohrozenie znečistenie spodných vôd.Technický účinok vynálezu spočíva v naviazaní uvolňoveneho forealdahydu pri výrobe drevotrieskovýeh dosák. usňová kolagenová bielkovina na po člneni obsadená karboxylove skupiny, volné sú eainoskupiny, ktore sú reaktívne voči foraaldehydu. Použitím usňového odpedu ako náhrady drevnej hmoty, dochadza v...

Pohon zariadenia na rezanie závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270514

Dátum: 12.07.1990

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23G 3/00, B23G 3/08

Značky: pohon, závitov, zariadenia, rezanie

Text:

...je teda už daný. Ďaläou výhodou je možnost zevitovania v r 8 znych smeroch, čo je žiadúce najm 3.u takéhoto zlúčenie zavitovacieho zariadenia s lisom, kde aa často vyskytujú pripady, keč treba závit razat na zvialýah, alebo Iikmýeh častiach výlisku.Príklad vyhotovenia pohonu zariadenia na rezanie zevltov podla vynalezu je znazornený na výkrese, na ktorou obr. 1 predstavuje narysnýpoh 1 ad na hlavný hriadal lieu,klukový mechanizmus a čast...

Ultrazvuková hlavice najmä pre fyzikálnu terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270513

Dátum: 12.07.1990

Autor: Markuss Ivan

MPK: A61N 1/06

Značky: hlavice, fyzikálnu, najmä, terapiu, ultrazvuková

Text:

...matunrQRW 4.3 vtedy stanovuje napriek stúpajúcej hodnote hrúbky 12 dodržať 112/23 o hrúbku 13 upravit podiu závislosti. zväčšenie hrúbky živice by teoreticky zlepšilo prispôsobenie a účinnost, ale V dôsledku velkého stratového koeficientu tohto materiálu bola by táto úprava prakticky neefektívna.V prípade, že meniče budú mat uý~Úo 7 QTP)t 9 vtedy stanovuje napriek stúpajúcej hodnote hrúbky 13 dodržať 7 b 3/23 a hrúbku 12 zmenäit podla...

Navárací horák

Načítavanie...

Číslo patentu: 270512

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šproch Dušan, Špánik Ľubomír

MPK: B23K 9/12

Značky: navárací, horák

Text:

...nedochádza k prerežaniu vyeokeho napätie mimo netaviecu elektrôdu a nevárenú eúčiaetku. Jeho použitie je zvlast vhodne v eutometickom cykle nevárania, pričom neepôeobuje naprieznive ovplyvnenie začiatku neveru z titulu nauhličenia. Výhodou tohoto horáka je tiež to, že umožňuje požadované polohovanie privodnej hubice e pridavným dr 8 tom.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad prevedenie neváracieho horáke podla vynálezu, kde na obr. 1 je...

Dezinfekčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 270511

Dátum: 12.07.1990

Autori: Čižmárik Jozef, Banák Pavol, Andrássy Alexander, Matejeková Viera, Novák Ladislav

MPK: A61L 2/18

Značky: prostriedok, dezinfekčný

Text:

...zaujímavé je riešenie podla čal. A 0 193 776. pri ktorom sa využí~ vajú kondenzačné produkty formaldehydu s etylamínom a etanolamínom. Taktiež sú z literatúry známe aj reakcie alkoholických zlúčenín s formaldehydom (1. Ernest, s. Heřnánek,M. Hnalický Preparatívne reakce v organické ohemii, Praha 1959, str. 439 a nasled.). Avšak ani v jednom prípade sa nedocielujú prípravky s vlastnostami požadovanými pre dezinfekciu v živočíšnej výrobe,...

Diagnostické zariadenie upínacej zostavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270510

Dátum: 12.07.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 25/06, B23Q 17/20

Značky: zariadenie, zostavy, upínacej, diagnostické

Text:

...v závislosti na zmene predom stanovených teplôt v exponovaných miestach styku prvkov upínača. Upínacia zostava sa uplatní hlavne v automatizovaných výrobach k diagnostika jej správnej činnosti, resp. pri určovaní zmien vlastnosti upínacej zostavy pri modelovaní prevádzkových podmienok v laboratórnych podmienkach.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad usporiadania diagnostického zariadenia upí nacej zostavy podľa vynálezu, kde na obr. je...

Prostriedok s kombinovaným zahusťovacím a abrazívnym účinkom pre tekuté abrazívne čistiace prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270509

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bomba Miroslav, Bažany Vít, Berek Dušan, Novák Ivan

MPK: C11D 3/14

Značky: prostriedok, přípravky, abrazívnym, tekuté, čistiace, kombinovaným, účinkom, abrazivně, zahusťovacím

Text:

...často velmi pomalé.Je zname aj použitie čistiacich prípravkov s anorganickými ílovými mineralmi montmorillonitom, hektoritom, ako zahusčovacími prostriedkami. Tieto materiály majú schopnost vo vode napučiavać, čo umožňuje ich použitie ako zahustovadiel.Podstata vynálezu spočíva v použití horniny bentonitu chemicky upravenej do natrifikovanej formy, ako prostriedku s kombinovaným zahusřovacím a výrazne synergicky pôsobiacim abrazívnym účinkom...

Spôsob čistenia odťahových ciest sklárskych taviacich agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270508

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lackovič František, Malenka Peter, Sékely Stanislav, Hudec Anton

MPK: C03B 5/16

Značky: ciest, spôsob, taviacich, čistenia, agregátov, sklářských, odtahových

Text:

...pomere možno použit len pre nánosy, ktorých hlavnou zložkouVzniknutý nános pozostávajúci z 30 až 70 1 hmotnosti oxidu kremičitáho sioz, 15 až50 hmotnosti oxidu hlinitého Alzos a L 0 až 25 S hmotnosti oxidu vápenatého cao a s tým spojená problémy pri prevádzkovaní taviacich agregátov sa najlepšie odstránia, poprípade podstatneznížia,použitím spôsobu podla yynáhu, ktorého podstata spočíva V tom, že do prúas spalín opúštajúcich taviace...

Prípravok na vrtanie otvorov so zastredením na strediaci otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: 270507

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kubištík Vladimír, Ronec Jozef

MPK: B23B 49/02

Značky: zastredením, otvorov, vŕtanie, strediaci, otvor, prípravok

Text:

...zabezpečuje priamkový dotyk vodítok z tvrdokovu s nástrojom, čím je vytvorený dostatočný priestor pre prívod chladiacej kvapaliny a dokonalý odvod triesok. Týmto je chránená vodiace čast nástroja aj vodítok pred opotrebením a poškodením. Nastavenie prípravku na požadovaný rozmer je jednoduché, rýchle a má vysokú stabilitu nastaveného rozmeru, čím je tento prípravok zaradený na vyšší kvalitatívny stupeň.Na pripojenom výkrese je znázornený...

Hydrofobná zmes pre vlnitú lepenku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270506

Dátum: 12.07.1990

Autori: Viluda Jozef, Štolc Milan, Kováčiková Anna

MPK: B32B 29/08

Značky: hydrofóbna, vlnitú, lepenku

Text:

...butadiénu. Na zvýšenie vodovzdornosti môže byt táto živice kombinovaná s monomćrmi kyseliny akrylovej alebo metalkrylovej.Vodoodpudivý prípravok vhodný na aplikáciu ako zušlachtovacej látky pre vlnitú lepenku, ktorý sa skladá z 3 dielov PE voeku, 3 dielov liehu, z 0,01 dielov antistatickej látky a 4 dielov vody, je uvedený v japonskom patente 2287/79.Doteraz používané zmesi sú vo väčšine prípadov vo väčšej alebo menšej miere zdravotne...

Zariadenie pre prívod tlakovej kvapaliny do pracovnej komory trecieho uzáveru diferenciálu, hlavne pre polnohospodárské traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270505

Dátum: 12.07.1990

Autori: Zimny Mikolaj, Okrasa Marian

MPK: B60K 23/04

Značky: diferenciálu, poľnohospodárske, uzávěru, zariadenie, hlavne, tlakovej, kvapaliny, přívod, pracovnej, komory, trecieho, traktory

Text:

...valcové vybranie, do ktorého je osadená vložka. vložka je zasunutá na pzdr 9, ktoré je vyrobené z tvrdého materiálu, najvhodnejšie 2 ložiskovej ocele.zavedenie vložky do vybranie na čelnej strane stredného krytu zadného mostu umožňuje bezkolízny prívod tlakovej kvapaliny do pracovnej komory spojky a umožňuje vyvolanie vstupného napätia na kuželových ložiskách diferenciálu pomocou matice.vynález je zobrazený v príklade prevedenia na...

Suzpenzný koncentrát abrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270504

Dátum: 12.07.1990

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04, A01N 43/70

Značky: abrazínu, suzpenzný, koncentrát

Text:

...66 1725 (1944) doporučujú pri prvom reakčno stupni výroby atrazínu teplotu okolo O °C a druhý reakčný stupeň pri teplotách 30 - 50 °C. Pri prvom reakčnom stupni sa ako reakčné prostredie používa zmes vody a ladu, prípadne voda, Iad a organické rozpúštadlo.Technická účinná látka 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-ohlór-s-triazín sa finalízuje do formy dispergovatelného prášku obsahujúoeho 50 hm. účinnej látky a podla ČSAO 237 107 obsahujúceho až...

Filtračný element na stanovenie separačných vlastností suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 270503

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jurčíková Zdena, Námer Juraj, Hyánek Ľubomír

MPK: B01D 25/04

Značky: vlastností, separačných, suspenzií, filtračný, element, stanovenie

Text:

...filtračného elementu podľa vynálezu je, že sa významne zníži merný odpor a zabezpečí sa reprodukovatelnost využitia konštantnej filtračnej plochy, ktorá bude vymedzená gumovým O krúžkom, čo prispeje k presnosti merania. Konštrukcia veka umožňuje rýchlo uzatvgrif alebo otvorit valcovitú nádržku filtračného elementu a zároveň kontrolovat priamo vo filtračnom elemente dosiahnutý tlak a po skončení merania zavzdušnit filtračný element...

Volnobežná ložisková spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270502

Dátum: 12.07.1990

Autori: Potoček Karol, Chromek Ivan

MPK: F16D 41/00

Značky: voľnobežná, ložisková, spojka

Text:

...časti spojky sú konce blokovacieho telieska trecimi silami voči valivým silám vytláčané proti smeru predpruženia a pohyb spojky vo volnobežnom smere nie je obmedzovaný.Vyhotovenim mechanickej volnobežnej spojky podľa vynâlezu sa dosiahne odstránenie nevýhod u doterajších riešení volnobežiek. odpadá najmä vyhotovovanie vačkových plôch. spojka je schopná prenášač okrem krútiacich momentov aj radiálne zaťaženia a pri vhodnom napr. kuželovom...

Spôsob vytvrdzovania preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátnach a ich kombináciách zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270501

Dátum: 12.07.1990

Autori: Školník Juraj, Vavrovič Ján, Kramár Miroslav, Klimek Milan

MPK: F26B 3/04, B24D 11/08

Značky: plátnach, preterovej, kombináciach, vrstvy, papieroch, vytvrdzovania, brusných, spôsob, kotúčov, lepidla, zvinutých

Text:

...papierov, plátien a ich kombinácií podla vynálezu, ktoreho podstatou je to, že sa použije tlakový predhriaty vzduch o teplote S 0 až 100 °C a pretlaku 10 až 100 kPa.vyšší účinok vynálezu sa dosiahne vplyvom predhriateho vzduchu, ktorý sa vháña medzi závity kotúče pretlakom 10 až 100 kPa, čo je v porovnaní so známym spâsobom, kedy sa predhriaty vzduch nasava medzi závity podtlakom značne výhodnejšie, pretože je možné dosiahnut vyšší tlakový...

Zařízení pro vytváření počátečních ovinů příze na rotující cívkové dutince

Načítavanie...

Číslo patentu: 270500

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ústí Nad Orlicí, Fikar Jiří

MPK: D01H 15/02

Značky: dutince, příze, počátečních, cívkové, vytváření, zařízení, rotující, ovinu

Text:

...shore uvedená záchyty, zářezy či ozuby.Podle vynálazu je tento úkol řeáen tak. že u navrženáho zařízení ee u úatí odaávaci trubice nelázá volně otočná přitlaöná kladka. uchycená na volnám konoí pružne a výkyvně upravenáho noenáho ramena. uohycenáho pomocí čepu a pružnáho elementu na odsávací trubicí.Jovi se výhodnú. když je povrch cívková dutinky zdroněn nebo je civková dutinka vyrobeno z ploetu vyknzujíciho etntický náboj.Příklodnó...

Zdravotnický vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 270499

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kašík Bohumil

MPK: A61G 3/00

Značky: vozík, zdravotnický

Text:

...lg je profil 5 cm. 20 °, 1 cm evíalé zakončení. Rohy palety lg, respektíve molítanová vložky lg jsou eestřiženy a obě čela osazena 0,8 mm pozinkovaným drátem přívařeným e vytvarovaným do původních rohů, čímž vzníknou 10 cm prevoúhló volná rohy, ktere elouží jako držadla pro ruce. Celková šířka palety lg odpovídá možnému položení na lehátko do aanitky, takže při větším množství palet lg odpadá překládání. Toto provedení palety lg je možná...

Způsob přípravy stabilních suspenzí kyseliny polyakrylové a/nebo polymethakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270498

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šňupárek Jaromír

MPK: C08F 2/20

Značky: suspenzí, stabilních, polyakrylové, kyseliny, způsob, polymethakrylové, přípravy

Text:

...postupuje tak, že propylsnoxid o nol. hmotnosti 900 až 2 400 ee emíeí a kyselinou akrylovou e/nebo methakryluvou s pride ee edukt pnlypropylenoxid-polyethylenoxidu a molekulovou hmotnosti 900 ež 4 000 e obeahem 5 až 25 hmot. ethylenoxldu v aduktu. Tsto polymeraćní emče ee polymeruje účinkom dieeooísčníoh inioiútorů jako je ezobieieobutyronitril, dibenzoylperoxid, dileuroylperoxid při teplotách 70 - 180 °C ze vzniku etebilních ouepenzí...

Keramická frita

Načítavanie...

Číslo patentu: 270497

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sedmidubský Jiří, Hančl Jiří, Vávra Zdeněk, Hartman Jiří, Cvilink Zdeněk

MPK: C03C 8/02

Značky: frita, keramická

Text:

...vhodná pro připrevu bílých e barevných krycich leeklých glezur pro vypaloveci teploty 960 až 1 080 °C ee zieká odváženim 230,1 hmot. dllů Zivce s 0 dn 0-vápenatého (280 NeCa 40), 55,8 0110 hmot. eody kelcinovenó, 102,4 dilů hmot. vápence, 12,7 dilů hmot. zinknvé běloby (L 4), 181,0 dilú hmot. kyseliny borité, 357,2 dilů hmot. křemen(SUK I, popř. II), 50,8 dllů hmot. oxidu titeničitáho (AV-01), následnou hoeogenizaci surovín, roztavenim...

Zařízení pro vysouvání výstřižků z plastikářských vstřikovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270496

Dátum: 13.06.1990

Autori: Novotný Vladimír, Figura Jiří, Červenka Rudolf

MPK: B29C 45/40

Značky: vstřikovacích, strojů, výstrižku, plastikářských, zařízení, vysouvání

Text:

...nove zarizeni pro vyJimáni výlieko z plaatikářakýoh vetřikovacich etrojo. zarizeni eeatava ze zechytnaho koše. dráhy a držáků e odpruzenou tlaönou deekou. Ve epodni čáeti zechytneho koše je lišta. která ovláda epinaô pro registraci vylieko na dráza. Deläi apinač ae opirá o tlačnou desku e registruje překroöeni tloüne eily.Uvedené zarizeni umožňuje eutonatizaci výrobniho prooeeu v pleetikeřakà výrobe bez nutnoati instalace nákladných e...

Způsob čistění kyselých odpadních vod zejména s obsahem anorganických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270495

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tesař Stanislav, Dvořák Josef, Bulička Milan, Charamza Jan, Grünwald Alexander

MPK: C02F 1/52, C02F 1/58

Značky: anorganických, obsahem, kyselých, zejména, způsob, odpadních, čištění, pigmentů

Text:

...takto vyčlitäných vod do toků není možné.Uvedená nevýhody člätłní obou druhů vod řeší způsob podle vynálezu. vyznačující se tím. že ae kyselé odpadní vody a obsahom anorganlckých plgmentů emísí v poměru 1 z 0.2 až 1 o s výhodou 1 z 1 s odpadníml vodami z výroby anprganlckých plgmentů deaulíatovanýml vápnem a eoleml hliníku v poměru lontů síranových hllnltým x vápenatým - 1 s 0.2 z 0.5 až 1 z 1.5 z 4 s pH 9.5 až 13.5. pH vzniklé směsi se...

Uložení snímače otáček na přírubovém brzdovém elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270494

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ryšánek Zdeněk, Lenc Jindřich

MPK: H02K 11/00

Značky: otáček, přírubovém, brzdovém, snímače, elektromotorů, uložení

Text:

...je tvořen alespoň jednou vldlicovou optoelektronlckou zivot-ou g uloženou nehybnč na přední straně stacionàrního dílu 2.3 a rotační clonou 3 upravenou na včtrákovóm kotouči g. Rotační clona g může být vytvořena jako prstonec. například z durolu. ktorý je pevnč přlmontovan. například přlnýtován k větrákovámu kotouči g. Po obvodu prstence jsou vytvořeny v pravidelných roztečích zuby 1 a mozery g. Výhodnějäí provedení spočíva v tom. že rotační...

Nepálený žárovzdorný tepelněizolační keramický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 270493

Dátum: 13.06.1990

Autori: Luňáček Jiří, Koudele Václav

MPK: C04B 35/10

Značky: tepelněizolační, nepálený, materiál, žárovzdorný, keramický

Text:

...keramická vložky do kokllových Inlavlc. Jsou však vytvrzovány vysokými přísadamí tluoru. Jejlch nevýhodou je. že vzhledem k relatłvni značné koncentracl fluorových eloučenm mají neaatlvní vllv na pracovní prostředí. rUvedená nedoetatky odstraňuje podle vyuálezu nepalený hpelnölzotačhí keramický materiál obsahující hmotnostnö lo až 30 dnů vodního ekla o husto 1 Joe až 1 óoo kg m 3. a dále o až 90 dílů pělehých lupků. z nichž 10 až So dílů je...

Způsob stanovení stopových příměsí v N-(6-methyl-8 alfa-(9-arogenyl)N’,N’-diethylmočovině a v jejich solích

Načítavanie...

Číslo patentu: 270492

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 30/00

Značky: jejich, stopových, způsob, solích, alfa-(9-arogenyl)n',n'-diethylmočovině, stanovení, příměsí, n-(6-methyl-8

Text:

...přímőeí v lieurldu kapalinovou chromatogreiíí na kyanové koionä podle vynálezu. kdy se ako mobilní fáze použije roztok citronanwěho, octanoveho nebo íosíorečnanovćho pufru e pH v oblastí od 2 do 8,5 ve směsi vody a acetonitrllu. kde obsah vody může být v rozmezí 2 o až Bo 56 objemových. Tato metoda má výhody ve vysokóm rozlišení jednotlivých píků, me stanovení je nižší než 1 ppm a navíc nedochazí k rychlómu opotřebení chromatosraiických...