Archív za 1990 rok

Strana 38

Způsob výroby pórovitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270570

Dátum: 12.07.1990

Autori: Raabe Jerzy, Konopczyński Andrzej, Szafran Mikolaj, Biń Andrzej, Kozlowski Andrzej

MPK: C04B 38/06

Značky: způsob, výroby, desek, pórovitých

Text:

...prachu tabulového skla z odprašovacích zařízení.po dobu 15 minut. Nato se k této směsi přidá vodní roztok dextrinu v množství 7 kg a smísí se v dvou» hřídelové míchačce po dobu 15 minut, až vznikne stejnorodá směs. Formují se brikety o rozměrech 250 x 120 x 50 mm, které se po vysušení vypaluaí v peci při teplote 1050 °C po dobu 3 hodin. Obdrží se spékany polotovar křemenného písku a skle. Slinek se rozbiae nepřed v čelisřovém drtiči a...

Způsob výroby dutých kontejnerů z několikavrstvové plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 270569

Dátum: 12.07.1990

Autori: Le Doug George, Geesink Johannes

MPK: B29C 49/22, B29L 22/00

Značky: plastické, hmoty, způsob, výroby, dutých, kontejneru, několikavrstvové

Text:

...vřetenu 7, ktorý zasahuje do trnui se může rovněž dodávst tlakové tekuté prostředí nebo se prostředí může odvádět z dutiny 39Na obr. 2 až 8 je totéž zařízení Jako na obr. l s výjimkou opärné trubky 2 §,ktoré ,je vybavena otvory 2 ł 9 (viz obr. 5 až 8).Při způsobu podle vynélezu se postupuje způsobem, pstrným z obr. l až 4. Nejprve se vnější vrstva 33 (viz obr. 1 ) zavede do otevřené formy l Pak extruder 4 přivádí ve směru šípok 34...

Způsob výroby meziproduktu s prvního stupně konfekce radiální pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270568

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vorih William, Carpentier Jean

MPK: B60C 9/08

Značky: konfekce, stupně, prvního, meziproduktu, výroby, radiální, pneumatiky, způsob

Text:

...podstatě kolmém ke dráze pohybu povlečeného textilního pásu a nepříč k textilním nitím a k ose otáčení konfekčního bubnu.vynález bude vysvětlen na příkladech provedení znázorněných na výkrese, kde značí obr. l schematicky axonometrický pohled na zařízení k provádění zpüsobu podle vynálezu, obr. 2 řez vedený rovinou II-II na obr. 1, obr. 3 zvětšený schematickýaxiometrický pohled na první obměnu podrobnosti z obr. l, obr. 4 zvětšený achematický...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270567

Dátum: 12.07.1990

Autori: Gilkerson Terence, Jennens David, Coombs Mandy

MPK: C07D 279/06, C07D 279/04, A01N 43/86...

Značky: výroby, účinné, fungicidní, prostředek, způsob, látky

Text:

...otom vodiku o když R znamená terc.-butylovou skupinu, fenylovou skupinu nebo 2-methoxyfenylovou skupinu, X představuje otom kysliku nebo atom siry.Přikladem eubatituentu značíciho otom halogenu je otom fluoru, otom bromu u atom chloru. Alkylová nebo alkenylová skupine obsahuje vždy uvedený počet atonů uhllku a má přímý nebo rozvětvený řetězec. V těchto případech jde účelně o nethylovou, ethylovou,propylovou nebo propenylovou skupinu. Pokud...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270566

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jennens David, Coombs Mandy, Gilkerson Terence

MPK: C07D 279/08, A01N 43/86, C07D 279/04...

Značky: výroby, prostředek, látky, způsob, fungicidní, účinné

Text:

...vzorce OR 3.ve kteréo R 3 znelenó otoe vodiku nebo elkylovou okuplnu e F 2 představuje otoo vodlku a Q znelenâ kyenoekuplnu nebo F 1 e P 2 v dohroeady zne|enojlekuplnu vzorceve ktere HelzneIená tou helogenu, eReekce ee obvykle provádí v lnertnxe organické rozpouätedle, jako je other nebo dlchlornethen, při teplote uezl teplotou nletnoetl e teplotou rpětného toku. Pokud Pl a F 2 předscavujl dohroeady ekuplnu vzorcea Q znamená eco vodlku,...

Těsnič s mechanickým ovládáním, opakovaně upevnitelný tíhou dopravní trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270565

Dátum: 12.07.1990

Autori: Szabó Géza, László Rudolf, Bencsik István, Tatár Attila

MPK: E21B 33/12, E21B 33/122

Značky: ovládáním, opakované, upevnitelný, těsnič, mechanickým, trubky, tíhou, dopravní

Text:

...tvaru T spodního vychylovocího prvku łg, kterým jsou klíny 3 vedeny, přičemž na plášti horního vychylovecího prvku 1, poprípade spodního vychylovacího prvku Lg jsou radiáině vystupující a pohyb omazující tažné čepy łg, łg, ktere zesahují do podélných drážek vodicího pouzdro Q pro vedení klínů 2. Na spodní vychylovecí prvek łg je závitem připojeno okénkové pouzdro łł, v jehož vyhrání jsou unístěny třecí vložky łł, pře CS 270 565 B 2 3Mezi...

Baktericidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270564

Dátum: 12.07.1990

Autor: Tepper Brian

MPK: A01N 57/20, A01N 57/12

Značky: baktericidní, prostředek

Text:

...broskvoně, a užitkové rostliny nepěetovaná pro krmivárské a potravinárské účely. jako jsou bav 1 nik,~tabák okrasné rostliny a trávníky.V praxi se sloučeniny podle vynélezu obecne nepoužívají samotné, ale nejčastéji tvoří souöást prostředků obsahujíoíoh obecně, kromě účinné látky, inertní nosič (nebo ředid lo) nebo/a povrchově.aktivní činidlo, kompatibilní s účinnou látkou.Tyto prostředky. které jsou přadměten vynélezu, obvykle obsahují 0,001...

Způsob výroby krmivové přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 270563

Dátum: 12.07.1990

Autori: Korcyl Béla, Bornemisza Endre, Korda Rudolf, Palócz László, Schmidt János, Szigeti Jenö, Adám Róbert, Kubó Sándor, Bálint Sándor, Tóth Mihály, Czencz Ferenc

MPK: A23K 1/00

Značky: krmivové, přísady, výroby, způsob

Text:

...tanku zředí vodou o teplote alespoň 60 °C, s výhodou o teplotě 70 °C, obsah sušiny takto získav ného rmutu činí 250 až 300 g/1. K tomuto rmutu se za nepřerušovanáho míchání pŕivádí na místě samém vyrobený zelený sled nebo sled v množství 1 až 5 X hmot. na sušinu rmutu. Po dvou- až tŕíhodinovém míchání se získá hydrolýzou rmut obsahující 40 g/1, s výhodou 60 g/1 cukru. K tomuto rmutu se přivede směe chloridu draselného a měünatého, síranu...

Zařízení pro zabránění kolizi mezi naklápěcí nakládací plošinou a všestranně výkyvným brázdicím ramenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270562

Dátum: 12.07.1990

Autori: Klösch August, Kissich Arnulf

MPK: E21C 35/04

Značky: výkyvným, všestranně, brázdicím, naklápěcí, zařízení, nakládací, ramenem, plošinou, kolizi, zabránění

Text:

...o rám 5 brázdicího stroje l pomocí diskového ústrojí, jehož teleso je označenb ll. Nazadní části brázdicího stroje l je umístěno dopravní zařízení pro další dopravu vyrubané ho materiálu.Mezi rámem 2 brázdicího stroje l a nakládací plošinou A je vloženo snímací šoupátko lł, sestávající ze šoupátkové tyče li spojené kloubově 5 nakládací plošinou A a z trubkovitého vodicího telesa li, spojeného kloubově 5 rámem Ž brázdiciho stroje l....

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270561

Dátum: 12.07.1990

Autori: Anthony Vivienne, Ferguson Ian, Clough John, Clowley Patrik, Defraine Paul, Godfrey Christopher, Hutchings Michael

MPK: A01N 43/54, A01N 43/40

Značky: fungicidní, prostředek, výroby, účinných, látek, způsob

Text:

...představuje-li W 5-tritluormethylpyridin-2-ylovou skupinu, neznamená A kyslík, Q a jejich stereoisomery.Sloučeniny podle vynálezu obsahují nejměně jednu dvojnou vazbu uhlík-uhlík a někdy se získávají ve formě aněsí seouetrických isonerú. Tyto směsi však lze dělit na individuální isonery a do rozsahu vynálezu spadají jak tyto individuální iaomery, tak směsi isonerd ve všech pouěrech, včetně sěaí obsahujících převážně Z-isoner a směsí...

Způsob solubilizace biologicky účinných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270560

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hugosson Sven, Rosinski Adam, Sjörgen John, Falk Karl-erik

MPK: A61K 9/22

Značky: sloučenin, způsob, solubilizace, účinných, biologicky

Text:

...na 1 díl hmotnostní účinné sloučeniny.Další znaky tohoto vynálezu, stejně jako detailnější údaje o navrženém řešení, jsou zřejmě z následujícího textu.Dosažení cíle tohoto vynálezu tedy umožňuje použití pomocného rozpouštědla nebo solubilizační látky, která se mísí s účinnou sloučeninou s velmi nízkou koncentrací. Solubilizačni prostředek, vhodný pro provádění způsobu podle tohoto vynálezu bude dále podrobněji popsán. Učinná látka se v...

Návnada pro zvířata a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270559

Dátum: 12.07.1990

Autori: Schneider Lothar, Schneider Irma

MPK: H01M 31/06

Značky: výroby, způsob, zvířata, návnada, její

Text:

...tukové složky, která byla předem zkapalněna a s touto se mísí, totéž platí í pro návnadu (při použití rybí moučky může návnada-odpadnout). Pro specielní oblasti použití je také možné místo homogenního rozdělení nâvnady v nosiči, tuto po výrobě nástrahy na tuto nastříkati neho na ni rozprášiti.Je také možné po vyrobéní návnady na tuto nanést přísadu obsahující vosk, jako například parafin, ale při tom je nutné dbát na to, aby se tímto...

Způsob výroby klatrátů cyklodextrinu derivátů karbacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270558

Dátum: 12.07.1990

Autori: Skuballa Werner, Vorbrüggen Helmut, Stürzebecher Claus-steffen, Dahl Helmut, Thierauch Karl-heinz

MPK: A61K 31/70, A61K 31/557

Značky: výroby, karbacyklinů, derivátů, způsob, cyklodextrinu, klatrátů

Text:

...tetrahydroxypyranyloxyskupiny, tetrahydrofuranyloxyskupiny, trimethylsilyloxyskupiny, tribenzylsilyloxyskupiny nebo dimethyl-terc.-butylsi 1 yloxyskupiny.Předmětem tohoto vynálezu tedy je způsob výroby klatrátů cyklodextrinu derivátů karbacyklinu obecného vzorce I uvedeného svrohu, který spočíva v tom, že se karbacyklin V pevném stavu nebo v roztoku po dobu 4 až 50 hodin míchá za teploty 25 až 60 °C s vodným roztokem Á ~, Q-...

Hokejová branka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270557

Dátum: 12.07.1990

Autor: Shewchuk James

MPK: A63B 63/00

Značky: hokejová, bránka

Text:

...sloupku lQ,łl je uzavřen vodicím pouzdrem 29, ve kterém je vytvořen středový otvor gl. Kotevní díl l§v betonové pod~laze 1 g haly je vytvořen ve formě válcové matice s vnitřním závitem, ve kterém je svýmvnějším závitem zašroubován kotevní šroub g, opatřený stredovým otvorom Q, kterým prochází ohebné spojovací lanko 25 a rozšířenou koncovkou E.ohebné spojovací lanko 25 je vedeno z kotevního šroubu g středovým otvorem vodicího pouzdra Q clo...

Způsob přípravy alkylendiaminového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270556

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hashimoto Koichi, Satoh Masaru, Moritoh Naoya, Masaki Mitsuo, Kamishiro Toshiro, Shinozaki Haruhiko

MPK: C07D 295/12

Značky: derivátů, přípravy, způsob, alkylendiaminového

Text:

...kyse 1 inyje kyselina chlorovodíková, sírová, dusičná, bromovodíková a fosforečná.Alkylendiaminový derivát podle vynálezu se může použít ve formě soli s jakoukoliv kyselinou pro použití jako insekticid, avšak měl by být ve formě soli s farmacuticky vhodnou kyselinou. Příkladem této kyseliny je kyselina chlorovodíková, fumarová, maleinová, a mechansulfonová.cs 270 555 B 2 3 Typické příklady alkylendiaminových derivátů podle vynálezu jsou...

Zařízení pro přívod nití v pletacím stroji se dvěma jehelními lůžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270555

Dátum: 12.07.1990

Autori: Gariboldi Franco, Conti Paolo

MPK: D04B 1/22

Značky: zařízení, jehelními, dvěma, pletacím, stroji, lůžky, přívod, nití

Text:

...uložen jezdec gz, pohyblivý synchronizovaně s vratnými zámkovými saněmí, jejichž zámky pohánějí jehly. Jezdec 32 je opatřen úhlovê pohýblivým jádrem gg. Toto jádro 22 nese dvě navlékací trubice tvořící vodiče 215 a glg a tvoří prostředek log pro vzájemnou výměnu polohy vodičů. Jezdec je opatřen prostředky pro otáčení jádra 0 polovinu otočky ve stejném smeru na konci každého přesunu a při každém obrácení pohybu jezdce gg.Vodiče 215 a 278...

Zbraň s držákem pro výměnné hlavně

Načítavanie...

Číslo patentu: 270554

Dátum: 12.07.1990

Autor: Rieger Benedikt

MPK: F41C 21/22

Značky: hlavne, držákem, výměnné, zbraň

Text:

...presahuje přes zadní opěrnou plochu gl zadního háku lg. Vpředu se zadní hák ll opírá svou přední opěrnou plochou gg o protilehlou kovadlinovou plochu lg, přičemž vzdálenost obouopěrných ploch ll, ll je zvolena tak, aby zadníhák ll byl vybrán lg pevně sevřen.Zadní kovadlinová ploche lg je s výhodou podle obr. 1 půlkruhově vydutá a zadní opěrná plocha ll zadního háku ll je půlkruhově vypouklá, takze kovadlinová plocha lg slouží při vykývnutí...

Způsob výroby acylované cyklické diketonové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270553

Dátum: 12.07.1990

Autori: Milano Pamela, Heather James

MPK: C07C 49/697

Značky: výroby, acylované, diketonové, způsob, sloučeniny, cyklické

Text:

...k enolovémuesteru nebo za prítomnosti stechiomatriokeho množství kyanidu alkalického kovu vzhledem k enolovému esteru a katalytiokého množství oykliokého Crown etheru nebo jeho acyklického analogu.Sloučeniny tohoto typu s různými suostituenty na jednom nebo obou kruzích cyklohexanu nebo ťenylu jsou uvedeny v Evropské patentová přihlášce š. 9 Ď 262, v čs. patentu č. 270206 a patentovýoh přihláškách č. 51/l 3750 a 51/13755, které uvádějí...

Způsob výroby 3-oxa-6a-karbaprostaglandin-I2-derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270552

Dátum: 12.07.1990

Autori: Stürzebecher Claus-seffen, Vorbrüggen Helmut, Schillinger Ekkerhard, Haberey Martin, Skuballa Werner, Town Michael Harold, Radüchel Berndt

MPK: C07C 177/00

Značky: 3-oxa-6a-karbaprostaglandin-i2-derivátu, způsob, výroby

Text:

...má podle tohoto následující strukturní vzoreovynález se tedy týká způsobu výroby 3-oxa-őa-karbsproetaglandin-IZ-derivátů obecného vzorce IR, , R 2, R 3, R 4 značí aton vodíku. nebo nethylovou vsküpinu eR 5 znamená nethylcvcu nebo ethylovou skupinu, a Jejich solí a ryziolosiolcy snáěenlivýni bázoni.K tvorbě solí Jsou vhodná enorganická e. organické báze, známá pro odborníka k tvorbě tyziolosicky snilenlivých solí. Jako příklady...

Způsob přípravy tetrasubstituovaných benzenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270551

Dátum: 12.07.1990

Autori: Fujiu Morio, Suhara Yasuji, Ohtsuka Tatsuo, Shinma Nobuo, Ishitsuka Hideo, Umeda Isao

MPK: C07C 97/10

Značky: tetrasubstituovaných, přípravy, benzenových, derivátů, způsob

Text:

...přičemž se použidí Jako výchozí látky aloučeniny vzorce IIa. III, kde R 1 ,je hydroxyakupina, R 2 je methoxyekupina e R 3 ae methoxybenzyl a Z-łiydroxy-6-methoxy-4-(3-methy 1-2-buteny 1 ox 7)-N-(p-methoaqbenzynbenzamid, přičemž ee použiáí Jako výchozi látky eloučeniny vzorce II a III, kde B, Je hydroxyekupina, R 2 .je 3-methyl-2-butenyloxyekupina R 3 Je p-methoxybenzyL Sloučeniny vzorce I proJevuJi antivirální aktivitu, obzvláätě brzdí...

Aktivačný roztok pre zhotovovanie kovových tlačových foriem pre tlač z plochy difúznym prenosom z halogénstrieborných fotomateriálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270550

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mračna Peter, Trokan Peter, Lederleitner Milan

MPK: G03C 5/54

Značky: halogénstrieborných, foriem, plochy, roztok, tlačových, difúznym, kovových, zhotovovanie, fotomateriálov, aktivačný, prenosom, tlač

Text:

...,pre tlač z plochy difiznyn prenoson z halogenstrieborných fotomateriálov podIa vynálezu, pozostňuajki z 0,4 až 1,2 x hnot. rozpúčtadla nikrokryštálov halogenidov striebra, 1,0 až 2.0 z hnnt. alkilie aktivujúcej redukčné látky, 0,8 až 1,8 x hmot. látky, resp. zmesi lůtokudržujúcich stabilnú hodnotu pH, 6 ež 12 x hmot. látky, resp. znesi látok zvyšujúcídl rýchlou difčzie, 0,8 až 1,2 x hnot. hydroxyetylcelulőzy, ktorého podstata spočíva v...

Plastifikačná prísada do cementových zmesí s prevzdušňujúcim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270549

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šveda Mikuláš, Leško Zoltán, Hubaľ Ján, Komora Ladislav

MPK: C04B 24/10

Značky: zmesí, cementových, účinkom, prísada, plastifikačná, prevzdušňujúcim

Text:

...spracovanie použije predhydrolyzát a obsahom 40 až 50 hmot. sušiny, je pred pridaním hydroxidu eodného výhodná vo forme vodného roztoku 40 až 50-ného, resp. hydroxidu vápenatého vo forme suspenzie, pridat k roztoku matečný lúh z výroby pentaerytritolu. Metečná lúhy z pentaerytritolu rozriedia zakoncentrovaný predhydrolyzát tak, že pri spracovaní v alkalickom prostredi nedochádza k tvorbe hustoho nemiešetelneho podielu.Množstvo pridaneho...

Spôsob prípravy 2-etyl-6-metyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270548

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tuleja Juraj, Kríž Miroslav, Konečný Václav, Bystrický Ľubor, Beška Emanuel

MPK: C07C 87/62

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...katalyzátorov, l-metoxy-2 ~propenclu o metokypropenőnu izolovených z výslednej reekćnej zmesi do čalšieho cyklu proceeu, podľa vynúlezu. Podstata vynúlezu spoči.va v too, že po odfiltroveniipoužiteho pletinoveho hydrogenečneho katelyzátore z výsled nej reakčnej zneei sa filtrot zmieša o oktivnym uhlie použitým v množstve odpovedejúcoml až 5 náeobku množstva použitého protőnovóho katalyzátoro o za vúkua e miešania sa des- žtiláciou...

Spôsob prípravy 3-metyl-1-/5-oxohexyl/-7-n-propyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270547

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tegza Marian, Mahrla Zdeno, Rybár Alfonz, Hesek Dušan, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Guttmann Michal, Frimm Richard, Turčáni Peter, Szemes Fridrich

MPK: C07D 473/04

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...možno použit uhličitan sodný alebo draselný. hydroxid sodný alebo draaalný. Helogenid v n-propylhalogenide a v 5-oxohexylhalogenide predstavuje chlőr.-bróm alebo Jód. Namiesto najreaktivnejšich jodidov možno použit menej reaktivne chloridy alebo bromidy za prítomnosti 0.5 až 20 mol. dielov alkalickeho Jodidu alebo bromidu prípadne jódu na 100 mol. dielov prialušného n-propylhalogenidu. Ako katalyzátory medzifázového prenosu sa použijú...

Spôsob prípravy 3-metyl-1-/5-oxohexyl/-7-n-propyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270546

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mahrla Zdeno, Guttmann Michal, Turčáni Peter, Frimm Richard, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Szemes Fridrich, Hesek Dušan, Rybár Alfonz, Tegza Marian

MPK: C07D 473/04

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...vzorce II. Ako katalyzítory medzifúzoveho prenosu sa použijú enorganické soli tetrealkylemânia, napr. tetrebutylamőnie,criatýlběnžylinőnià , tri-n-oktylmethylemőnia, dimetylbenzylelkylamőnia, v ktorom má elkyl 8 až 18 uhlíkov, prípadne se jedná o zmes týchto elkylov Q počtom uhlíkov 8 až 18. Postup možno upravit takým sposobom, že ketelyzátor medzifázového prenosu se pridá už pred pridevkom n-propylhelogenidu, tj. V prvej etape...

Spôsob prípravy 3-metyl-1-/5-oxohexyl/-7-n-propyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270545

Dátum: 12.07.1990

Autori: Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Guttmann Michal, Turčáni Peter, Rybár Alfonz, Frimm Richard, Tegza Marian, Hesek Dušan, Szemes Fridrich, Mahrla Zdeno

MPK: C07D 473/04

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...prenosu a zmes sa zehrieva na 30 až 120 °c min. 6 h.Ako n-propylhalogenid a 5-oxohexylhelogenid možno použit príslušné chloridy. bronidy alebo jodidy. Namiesto najreaktívnejších jodidov možno použit menej reaktívne chlo~ ridv alebo bronidy za prítomnosti 0,5 až 20 ool. dielov Jodidu alebo bronidu alkalického kovu, pripradne Jődu na 100 nol. dielov príslušného n-propylhelogenidu. Ako uhličitan alebo hydroxid alkalického kovu nožno použit...

Myší lymfocytárny hybridóm VU IIH3

Načítavanie...

Číslo patentu: 270544

Dátum: 12.07.1990

Autori: Varečková Eva, Ragač Pavol, Miklošová Marta, Soláriková Ľudmila

MPK: C12N 15/00

Značky: hybridom, myší, lymfocytárny

Text:

...ede New York. Plenum Preee (1930). 370.) klonovením súboru hybridných buniek po fúzii nyšej myelőeovsj línie Spz/O a buniek, získaných zo sleziny myší kmeňa BALB/c, imunizovaných vírusom chrípky A/Dunedin/4/73 (H 3 N 2).Výhodou hybridőmu podla vynálezu je. že produkuje homogennu protilátku, tzv.manoklonelnu protilátku, ktore je schopná špecificky reagovať s nukleoproteínom chrípkového vírusu typu A. Hybridőm VU IIH 3 možno kultivovat in...

Myší lymfocytárny hybridóm VU 2-L/5

Načítavanie...

Číslo patentu: 270543

Dátum: 12.07.1990

Autori: Russ Gustáv, Ragač Pavol, Soláriková Ľudmila, Miklošová Marta

MPK: C12N 15/00

Značky: hybridom, lymfocytárny, myší

Text:

...buniek po fúzii myšej myelőmovej línie Sp 2/O a buniek, získaných zo sleziny myší kmeňa BALB/c. imunizovaných vírusom chríp~ ky A/Singapore/B/6(H 1 Nl).Výhodou hybridőnu podľa vynúlazu Je. äegprodukuje homogénnu protilátku, tzv. monoklonilnu protilútku, ktorá je eohopná špecificky reagovať e nukleoproteínom chrípkováho vírusu typu A. Hybridőo VU 2-L/5 možno kultivova in vitro v mádiech vhodných pre živočíšne bunky, alebo in vivo v...

Myší lymfocytárny hybridóm VU CF2

Načítavanie...

Číslo patentu: 270542

Dátum: 12.07.1990

Autori: Russ Gustáv, Poláková Katarína, Kostolanský František

MPK: C12N 15/00

Značky: lymfocytárny, hybridom, myší

Text:

...klonoveníe eúboru hybridných buniek po fúzii eyáej nyelőmovej líniemspz/0 e buniek, získaných zo áleziny myší kmeňa BALB/o. iounizovených Iahkýeretezcom he meglutinínu (HA )vírusu chrípky A/Dunedin/4/73 (HSN 2).Výhodou hybridőnu podle vynálezu je, že produkuje honogánnu protilátku, tzv. monoklonálnu protílátku. která je schopná špecificky reagovat s heeaglutinínom chrípkováho vírusu typu A eubtypu H 3. Hybridő VU CF 2 možno kultivovst in...

Spôsob vytvárania ozdobne ochranného kovového povlaku na okrajoch smaltovaného riadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270541

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kubík Ctirad

MPK: C23D 11/00

Značky: ozdobné, vytvárania, riadu, okrajoch, kovového, smaltovaného, spôsob, ochranného, povlaků

Text:

...alebo oplechovanie, zamedzujene 1 eptávaniu tepelne vodiváho emaltu v kúpeľoch na pokovovanie a na vykonávanie prípravných operácii. čiaetočným ponorom nádob se obmedzuje veľkost zmáčanej plochy,čim ea znižuje kontaminácia roztokov látkami prenááanými na ich povrchu. Ďalšou výhodou uvedeného epoeobu uchytúvania je moznost používania plytkých vani, ktorá oú inveetične nenáročná e dobre prístupná pre obeluhu zabezpečujúcu ich čietenie, výmenu...

Spôsob výroby ekologicky nezávadnej prísady do cestných a stavebno-izolačných bitumenových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270540

Dátum: 12.07.1990

Autori: Podmanický Stanislav, Hanák Miroslav, Krajíček Štefan, Leška Štefan, Poór Alexander, Krištofčák Jozef, Holčík Ján, Kleinová Zuzana, Kačáni Stanislav, Jaroš Alois

MPK: C10C 3/06, C07D 277/80

Značky: ekologicky, materiálov, přísady, bitúmenových, spôsob, nezávadnej, výroby, cestných, stavebno-izolačných

Text:

...po rozdelení na vodnú fázu s obsahom cyklohexylamínu a benzotiazolovú fázu vrecia do procesu výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénemidu a smolovitý destilečný zvyšok se odoberá ako prísada do cestných a stavebne-izolačných bituoenových materiálov. Proces deetilácie spodnej fázy primárneho emolovitého pätového produktu je možné viest i v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni se pri tlaku 5 až 20 kPa a teplote 20 ° až 100 °C izoluje vodná...

3-Alyl-6-nitro-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270539

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sidóová Eva, Mitterhauszerová Ľudmila, Kráľová Katarína, Blanáriková Viťazoslava

MPK: A01N 43/78, C07D 277/68

Značky: 3-alyl-6-nitro-2-benzotiazolinón, spôsob, přípravy

Text:

...koncentrácia /1.l 04 mof.dm 3/ pâsobila inhibične na dĺžku koreňs, ktoreho priemerná dlžka dosahovala iba 24,75 3 1,50 mm, čo je 52,67 kontroly. Dĺžka etonky hole iba mierne pod hodnotou kontroly /20,30 1 1,24 mm/ oproti 22,03 1 0,31 mm u kontroly, čo predstavuje 92,15 3 5,53 kontroly.Všetky oetetnć použite koncentrácie zlúčeniny podla vynálezu pâsobili stimulač na a to vo väčšej miere na nadzemnú časť ako na korene. Najvyššia stimulácio...

Myší lymfocytárny hybridóm VÚ 159/1-9

Načítavanie...

Číslo patentu: 270538

Dátum: 12.07.1990

Autori: Miklošová Marta, Bystrická Magdaléna, Ragač Pavol, Russ Gustáv

MPK: C12N 15/00

Značky: myší, lymfocytárny, hybridom

Text:

...bol ziekany epőeobou známy z odbornej literatúry (Kohler G., Milatein, G. Continuous culturee of fueed celle eecreting entibody of predefined specificity. Nature ggg, /1975/, 495., Gerhard. W. Fueion of oelle in euepenaion and outgrowth of hybride in conditioned eedium. Monoclonal antibodieez A new dinenaion in Biological enalyaee. Kennett R. H. a epol ede. New York. Plenue Preee (l 9 B 0 ú, 370.).Hybridné bunky ziekane po fúzii myůich...

Myší lymfocytárny hybridóm VÚ 144/1-2

Načítavanie...

Číslo patentu: 270537

Dátum: 12.07.1990

Autori: Ragač Pavol, Miklošová Marta, Russ Gustáv, Bystrická Magdaléna

MPK: C12N 15/00

Značky: hybridom, lymfocytárny, myší

Text:

...dolina l. Bratislava pod označenim VÚ 144/1-2.Uvedený hybridőm bol zíekaný epőeobom známym z odbornej literatúry (kohler, G.,Miletein C. Continuoue oulturae of fueed aelle eecreting antibody of pradefined apacificity. Nature, 359 /l 97 B/, 496 Gerhard, W. Fuaion of cella in auapeneion and outgrowth of hybride in conditionad medium. Monoalonal antibodiee A new dimanaion in Biologioal anelyeea. Kennett R. H. a opel ado. New York. Plenum...

Spôsob prípravy boronátových afinitných nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270536

Dátum: 12.07.1990

Autori: Slámová Katarína, Kéry Vladimír

MPK: C08B 15/05

Značky: nosičov, boronátových, spôsob, afinitných, přípravy

Text:

...nevýhodou všetkých uvedených poatupov Je. že vyžadujú aelěiu derivotizáciu kyeeliny fenylborőnovej, čo znamená vo väčšine pripodov minimálne dvojetupňovú eyntézu a okrem toho vyžadujú komplikovenů derivetizéoiu metrice, na ktorú ee derivát kyseliny fenylborőnovej viaže. Použivané kondenzačné öinidlé (karbodiimid, brőmkyán) sú vyeoko toxické. drehé e pre précu vo väčšom meredle nevhodné.vedené nedoetetky rieši eo 3 eob oriorevy...

Podávací mechanizmus drôtu s programovaním prítlačnej sily podávacích čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270535

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sojka Benedikt, Kováč Marián, Murgaš Marian, Fülle Jozef, Podolský Michal

MPK: B21G 3/12

Značky: prítlačnej, čelustí, podávací, mechanizmus, podávacích, programovaním, drôtu

Text:

...pohybu týchto na vodiacu lištu 33 spojenú ao ěmýkadlom Q, voči ktoremu je perom lg vedoný podávač ll, ktorý je voči ämýkadlu g odpružený pružinou 2 s nastaviteľným predpätim pomocou mstic g, kde v hlave podáveôa ll. poauvne uloženeho v danom ěmýkedle Q je ueporiadená pevná üelust lg a pritleöná öerue lg ovládané druhou pružinou 51, ktorej sila je vyvodzovand druhým emýkadlom lg pomocou kladky lg odvalujúcej aa po platni gg.Poloha platne gg...

Polyvinylchloridová kompozícia s redukovaným uvoľnením dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270534

Dátum: 12.07.1990

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Kabátová Viera, Balog Karol, Košík Štefan, Truchlik Štefan

MPK: C08K 3/10, C08L 27/06

Značky: uvolnením, redukovaným, polyvinylchloridová, kompozícia

Text:

...molskulárneho vodiko a chloru v rozkladných produktoch, torá by mali vznika v stupni terminácis. Aj ksč sa uvedené fakty mőžu vysvetlit predstavou súboru reakcii mekroradikálov. nemožno zatiaľ vylúčiť eúčeený priebeh rozkladnsj reakcie, ale aj iným ako radikalovým mechanizmom. Predložené základné mechanizmy deätrukcia sa stále doplňujú novými poznatkami.Významné postavenie v pripade redukcie dymu majú kovy, ktoré atakujú uhlovodikové...

Koaxiálny rezonátor s frekvenčnou stabilizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270533

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vavra Štefan, Hajach Peter

MPK: H01P 7/04

Značky: frekvenčnou, koaxiálny, stabilizáciou, rezonátor

Text:

...teplotným kosfioientomoć .Výhodou koaxiálneho rezonátora podľa vynálezu je, že ee nim dosiahne spoľahlivá stabilizácia rezonančnej funkcie. Konátrukcie rezonátora je ekonomicky nenáročná o nekladie velká nároky ns použitý materiál. kde namieato invaru ee mőžu využit bežná elektroteohnioká materiály. sko je med alebo hlinik. Použitie kompenzaönáho a ladioceho kon denzátora ne koncoch horizontálnsho rezervátora umožňuje ekrátenie dĺžky...

Spôsob prípravy etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 270532

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šmahovský Vendel, Gömöry Juraj, Kacina Roman, Nižnanský Jozef

MPK: C07D 211/08, A61K 31/445

Značky: přípravy, 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinkarboxylovej, etylesteru, kyseliny, spôsob

Text:

...podla tohto vvhdlezu. ktordho podetata |poa 1 vav gon, že N-matyldaia aa prevddza formaldehydon a kyaelinou mravüou v poldrnyoh organických rozpúütadlech eko napr. motylalkohol. etylelkohol alebo ich zneei e vodou. pri teplote BO °c až teplote varu použitáho rozpúäfodla.Reakcie prebieha praktioky kvantitetivne bez vedlajäioh produktov a v etylalkohole pri teplote varu rozpúätadla trvá 4 hodiny.V äeläen je poetup podla...