Archív za 1990 rok

Strana 36

Cejchovací zařízení radioizotopového konzistoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270651

Dátum: 12.07.1990

Autor: Melichar Jan

MPK: G01F 1/10, G01D 18/00, G01F 25/00...

Značky: radioizotopového, cejchovací, zařízení, konzistoměru

Text:

...výši h nad dnae aěrná nádoby. příčenž nezí charakterietickýai rozměry zařízení platí funkční závíeloetc uvnitř něrné nádoby je nejeáně jedno uenárňovaoí žebro.Výhoda oejchovacího zařízení podle vynálozu epočívá v ton. že při cejchování radioízotopováho kcnzíetoeenu konkrétní euepenzí je v iůřioío proetoru. kterýn prochází uenerněná redíoektívní zářeni, zajiáteno rovnoačrná ueaörněná proudční euapenze. jejíž koncentraoí, tedy i nůrnou...

Kopolymery 2,3-epoxypropyl-a /2,3-epithiopropyl/-2-propenoátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270650

Dátum: 12.07.1990

Autori: Maroušek Vladimír, Láznička Vladimír, Bednář Bohumil

MPK: G03F 7/26

Značky: 2,3-epithiopropyl/-2-propenoátů, přípravy, 2,3-epoxypropyl-a, jejich, způsob, kopolymery

Text:

...evětle v přítonnoetí bežne používaných fotoínícíátorů nebo derivátů fenylozoíeobutyonítrílu.složení kopolymero a jejích Iolúrní hnotnoet lze měnit v široká intervalu v závioloetí na uložení polyleraćní núeady e polynoročních podmínkách. S roetoucím obeahow halogenderívatd atyronu v neeedö klooala rychlost kopolyoerízace. Tento pokles byl u kopolynerů e 4-ch 1 or-vĎ~Iethy 1 etyrenen doprovázon 1 výrazným pokleeen eolúrních hmot 2 C 8 270 550 B...

Negativní elektronový a rentgenový rezist

Načítavanie...

Číslo patentu: 270649

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mistr Adolf, Maroušek Vladimír, Bednář Bohumil

MPK: G03F 7/26

Značky: rentgenový, negativní, rezist, elektronový

Text:

...kopolynorech je možná za použití ooučaoných technologií. Noatovaní vlaotnoatí raziatu lze provóet v širokou rozsahu volbou pomeru aonooero a polyoeročních podnínok.Rychlost kopolylorlzsca vzrůeto o kleasjícío oboohsn chlordorivátů otyronu v polyIůľační HI 501. přičemž u 4-chlor-K-Iethylotyronu Je přibližně o řád nižší než u 4-chlorotyronu.docházi ke znečn 6 nu«onižoni kontrastu reziotuĺHodnoty výtěžku eiřováni roetou e rootoucim obsahom...

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270648

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kropáček Jaroslav, Křepelka Jan

MPK: C01G 49/14

Značky: úpravu, koagulačního, bázi, činidla, železa, způsob, bezchloridového, přípravy

Text:

...ss popřipsdł odstreni. Podetsts vynálezu spočivá v toa,že neaisto kyseliny sirová se poułija odpsdni, tak zvená átspná kyssline sirová. ktorá je oałai zajaána kyseliny sirová, siranu žslsznotáho. sirsnu titsnylu s doprovodnýai stopasi siranu tlžkých kovu, zajadns siranu vsnsdylu, s která odpadá při výrobá oxidu titaničitáho po filtrsci airanu žslsznateho-heptehydrátu.výhodou využiti odpsdni foray znsčistłná kyseliny airová js, že poaár složky...

Uložení struskové pánve na nosném prstenci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270647

Dátum: 12.07.1990

Autori: Strakoš Ladislav, Jasiok Karel, Slovák Miloslav, Havlíček František, Tomis Vlastimil, Harok Milan

MPK: C21B 3/10

Značky: nosném, pánve, struskové, prstenci, uložení

Text:

...vláknitych hmot v podobě rohoži nebo deeek. ukotvených k vnéjéiou povrchu etény horni části etruekové pánve. Přee tuto tepelnou izolsci exponovaného aiete pénve však naruéuji etejnoněrnoet odvodu teple dvě vidlice vytvorené jako nálitky na protilehlých etrenách pláětä etruokové pánve. které ee ekládaji ze dvou výetupko zeeiloných atrenovýni žebry, jož ee podileji jako ohlodici prvky ne intenzivniu lokálnie odvodu teple. Nohoaogenni teplotni...

Zařízení pro ustavování a snímání papírových kelímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270646

Dátum: 12.07.1990

Autori: Nový Bohumír, Květoň Jan, Pavlovič Jaroslav, Smitka Josef

MPK: B65G 47/00, B65G 47/22

Značky: snímání, kelímků, ustavování, zařízení, papírových

Text:

...pepirovýoh kelimko mimo dosah rotačnich kuželových nástrojů a pouzder proti nim seěřujicich. Do profilu rotačnioh kuželových nástrojů jsoupepirove kelimky vedený nebo z profilu vyvedeny tečně lopatkami nesenými řetězce. Přechod mezi stole a profilem rotačniho kuželového nástroje umožňuje výřez ve stole. ve kterém rotečni kuželový nástroj vykoná spolu s karueelovitým pohybom plynule i vertikálně pohyb pro ponořeni nebo vynořeni se z...

Přípravek určený k přípravě galvanických lázní pro tvrdé chromování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270645

Dátum: 12.07.1990

Autori: Záruba Jiří, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/04

Značky: přípravě, lázni, galvanických, tvrdé, přípravek, určený, chromování

Text:

...prvků podskupiny skandia,jsou použity fluorid vápenatý a fluorid ceŕłltý v huotnostnin poměru ll l až 13 l. Prípravok je tvořen 48,0 až 98,0 z hmot. oxidu drronováho, 1,0 až 20,0 hmot. fluoridu vápenotého, 0,075 až 2.0 hmot. fluoridl ceritého, 1,0 až 20.0 hmot. siranu strontnatáho, 0,1 až 10,0 7., hmot. oxidu, stranu, chronanu, šřovolsnu nebo uhličitanu sksndia. ytria nebo lanthanu, jež jsou zaetoupeny samotné nebo ve sněsich.Bylo...

Pouzdro pro držení válcovitých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 270644

Dátum: 12.07.1990

Autori: Květoň Jan, Smitka Josef, Nový Bohumír, Pavlovič Jaroslav

MPK: B25J 15/00, B25J 15/02

Značky: držení, těles, válcovitých, pouzdro

Text:

...pohybu k pootočení horní objímky od pohybu pouzdra je tento pohyb dále přenesen na dolní objímku. jejímž poeunutímdojde k vytlačení papírového kelímku z kuželovité dutiny příčkou zcela spolehlivě působením tlaku od příčky na lem kelímku. který je v tomto místě v důsledku tří vrstev nejpevnějším místem na kelímku. tudíž odolný vůči deformacím. Záchyty uepořàdená na horní objímce zaručí dokonalé odvození pohybu k pootočení...

Rotační nástroj k roztírání impregnačního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270643

Dátum: 12.07.1990

Autori: Nový Bohumír, Pavlovič Jaroslav, Smitka Josef, Květoň Jan

MPK: B05C 7/00

Značky: nástroj, impregnačního, prostředků, roztírání, rotační

Text:

...Čelní drážka umožní vynést z lázně ímpregnačního proetřsdku jeho potřebné množství do místa styku plášte a dna papírového kelímku, e tím zaručít jejích větší soudržnost a tösnost. Přsvýšsní středu horní podstavy příspäje k lepšímu vmáćknutí ímpregnečního prostředku na dno. V zehloubení akumulovaný ímpregnační proetředek je po celou operací roztíràní dosazován vyprazdňovacím otvorsm na kuželovítý povrch.Příkledné provedení rotečního nástroje...

Dráha stroje pro impregnaci papírových kelímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270642

Dátum: 12.07.1990

Autori: Květoň Jan, Smitka Josef, Pavlovič Jaroslav, Nový Bohumír

MPK: B65G 47/02, B65G 47/22

Značky: dráha, impregnaci, kelímků, stroje, papírových

Text:

...na dolní dráhu. Do dráhová mezery zapadá těleso, jehož bok navazuja na šikmou dráhu. Těleso je na rámu spořádáno přestavitelně.Oddělením obou drah dràhovoucmezerou je umožněno spolu s temperecí impregnečního prostředku temperovat současně i rotační nástroje za klidu stroje po dobu technologicky nezbytnoou Přestavěním teleso pak volíme buč trvalý ponor rotačních nástrojů při tempereci, nebo pracovní cyklus, při kterém nosiče jsou vodeny...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory s teplotním rozsahem minus 55 až plus 125 stupňů C

Načítavanie...

Číslo patentu: 270641

Dátum: 12.07.1990

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 4/20

Značky: mínus, stupňů, elektrolytické, teplotním, rozsahem, elektrolyt, kondenzátory, impregnační

Text:

...tsplotä plus 125 C Jsou dostatečně stabilní - nepoeobi korozivně na Al slektrody, nsrozrušuji dislsktriokou kyeličnikovou vrstvu, maji dob rou foruovaci schopnost. sls jiekřici napětí vhodné pouze pro kondenzátory s provoznim napětin 6 až 100 V.Tento nedostatok - nízká jiskřici napětí - při zachování ostatních přednosti - je odstraněn impregnačnim elsktrolytem podle vynálezu, jehož podstatou Je, že se skládá z 70 až 92 hmotnostnich dilů...

Vyzdívka půdy v nádobách pro jímání a přepravu tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270640

Dátum: 12.07.1990

Autori: Danči Jan, Wozniak Mirko, Vančura František, Federmann Svatopluk, Ritz Zdeněk

MPK: B22D 41/02

Značky: půdy, tekutého, vyzdívka, nádobách, jímání, prepravu

Text:

...nedoetatky odstraňuje vyzdívka půdy v nàdobéch pre jimáni a přepravu tekutého kovu, například v páovích, podle vynélezu. jehož podstata epočívá v tom, že licí plocha dna pénva je tvořena nejeénů dvěma plochými stupni, přičeož najnižší stupeň je vytvořen v místě. kde je uetaven výlevkový otvor zátkového nebo šoupátkového uzáväru licí pánva. První řada keramických tverovek 1 ednotlivých stupňů přitom oůže být zhotovena ze...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování zinkových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270639

Dátum: 12.07.1990

Autori: Treml Petr, Mitera Jiří, Munzar Josef, Buryan Petr

MPK: C25D 3/22

Značky: elektrolytické, prísada, povlaků, leskutvorná, vylučování, zinkových

Text:

...leskutvorná příeady do elabě kyeelých bezamonných zinkovacích lázní je to, že vysokého leeku povleku po celém povrchu pokoveného předmětu ja doseženo již po přídavku 1 až 2 ml 5 roztoku příeIdyts 1 koholu a l až 3 uhlíky v molekula do l litru lázně. Použití pŕíeedy podle vynilezu umožňuje použít vyčiích koncentra cí chlorídových iontů. aniž by dochdzelo l vyeolení pŕíeady i za teplot vyšších než 30 °c.velkou výhodou příeady je to, že ae...

Tlumivka nebo transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 270638

Dátum: 12.07.1990

Autori: Luňáček Miroslav, Hrstka Pavel, Svárovský Aleš, Dolejší Milan, Janovský Jiří

MPK: H01F 37/00, H01F 29/00

Značky: transformátor, tlumivka

Text:

...tlumivky nebo transformátoru a jejich vnějších rozmeru, snížení materiálov-ých nákladů, odatraní ee upevňovací a- stahovací elementy, podstatnése sníží wettové ztráty oproti jiným konstrukcímtlumivek. Univerzálnost použití tlnmivky nebo transformatoru, zejména jako předřadného prvku pro zářivkově světel né zdroje, je dana měnou rozmeru dietanční vložlq, ktera ovlivňuje příčný rozměr bočních jader, dále úpravou počtu závitů...

Analytický prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí biologických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270637

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hrbotická Eva

MPK: G01N 31/22

Značky: biologických, prostředek, diagnostický, analytický, významných, stanovení, kapalin, součástí

Text:

...vlhkost, která snižuje stabilitu reakčniho systému a poskytuje rovněž vhodné médium pro nežádoucí růst mikroorganismů. Poněkud vyhodnější z tohoto hlediska se jeví použití syntetickych hydrofilnich polymerů, např. polyvinylpyrrolidonu nebo polyvinylalkoholu, které vykazuji atabilizačni účinky enzymů a separují Jednotlivé složky reokčniho systému. Uvedené polymery však maji i řadu nevyhod, např. obsahují zbytky iniciátorů radikálových...

Zařízení k omezení vibrací navíjecího rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270636

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pešík Lubomír, Hanzl Jaroslav

MPK: B65H 54/54

Značky: navíjecího, zařízení, vibrací, rámu, omezení

Text:

...uložen na ćepu třeoího kamene navíjeeího rámu, oož je výhodná z hlediska konstrukčního. Velikost třeeí síly prídavného třeoího kamene při náhlém pohybu navíjené eívky od navíjecího válce lze zvýši setrvaćnou hmotou připojenou k jeho závěeu. Zmenou polohy setrvsčná hmoty na závěsu prídavného třeoího kamene lze měnit velikost třecí síly a tím ůčinnost omezení vibrací navíjeoího rámu.Na výkreeumje. uveden příklad provedení zařízení k omezení...

Odvíjecí křídlo dvouzákrutového skacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270635

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šejnost Jan, Bílek Ivan

MPK: D01H 7/86, D01H 1/10

Značky: skacího, stroje, dvouzákrutového, odvíjecí, krídlo

Text:

...odvíjecího krídla podle vynélezu epočívá v pruäném evěrném uložení pružného ramene přímo na niřověm průvlaku, což umožňuje snadné eeřizovací pootočení pružného ramene na obvodu niřového průvlaku e ohledem na omezení proříznutí funkční plochy nitového průvlaku. Rovnäž je také umošnäna snadné výměna pružného ramene i niřového prdvlaku při jejich opotŕebení, poškození a podobné. «Pro odvíjení jemných tvarovaných nití je z hlediska paeivních...

Zařízení pro snímání polohy usní u koželužských průběžných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270634

Dátum: 12.07.1990

Autori: Patík Ivan, Moravec Radoslav, Janda Vladimír, Zadražil Jan

MPK: C14B 1/58

Značky: koželužských, strojů, průběžných, snímání, polohy, usní, zařízení

Text:

...případně konce usně při průchodu strojom, přičemž při poeunutí usne obsluhou proti smeru pohybu dopravníku nedojde k poškození zařízení a snímač svým výstupom kromě indíkace polołq usne může řídit činnost koželužského stroje.Příkledné provedení zařízení pro snímaní polohy usní podlevynálezu je znázorněno na výkresoch, kde na obr. l je znázorněn bokorya zařízením, na obr. 2 bokorys zařízením v okamžiku aepnutí snímače e na obr. 3 nárye...

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 270633

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pulz Karel, Ottová Vlasta, Exnerová Karla, Šafář Milan, Strnadová Věra, Němcová Jitka, Cypra Viktor, Grusmanová Vlasta

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, koroze

Text:

...provádí stanovením hmotnostních úbytku kontrolních ocelových vzorku, atanovením změn Jejich mechanických vlastností a analýzou obsahu Fe iontů ve vodném kondenzátu.Hlavní výhody inhibitoru podle vynálezu spočívaJí v tom. že zpomalugje průběh koroze ocelového zařízení nejen v kapalné s plynné íazi systému, ale i v~ oblasti rozhraní rází, nemá negativní vliv na dělení rází v separátorech a má částečný bio cidní účinek při dávkování do zásobníku....

Zapojení synchronního selektivního detektoru se střídavým výstupem a stejnosměrnými výstupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270632

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vojta Jiří, Mašín Zdeněk

MPK: G01S 3/42

Značky: detektoru, zapojení, stejnosměrnými, synchronního, střídavým, výstupem, selektivního, výstupy

Text:

...připojení zdroje obdélníkového napětí z referenčního generátoru. Eradla třetího a štvrtého tranzistbru jsou vzájomne spojene a pripojene na voz-ku zdroje obdélníkového napätí opační taze. V zapojení je možné u všech tranzistorů současně zaměnit elektrody kolektor - emitor.Vyšší ůčinek popiaovaného zapojení lze spatřovat v tom, že jedním obvodem je řešena synchronní filtraca i datokce signálu nesoucího směrovou informací, s téměřlibovolně...

Zapojení anténního zesilovače s nízkým šumem a nízkým intermodulačním zkreslením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270631

Dátum: 12.07.1990

Autor: Mašín Zdeněk

MPK: G01S 3/42

Značky: nízkým, zesilovače, šumem, anténního, zkreslením, zapojení, intermodulačním

Text:

...tranzistoru gg, jednak přes třetí kondenzátor Q a dále k napájecí svorcełpřes pátý rezistor 32. Řídící elektroda prvního tranzistoru g je připojena přes devátý rezistor R 9 do středu rezistorového děliče tvořenšho sedmýn a osmým rezistorem 31,15 g, pŤĺČUTIŤÍ. druhy konec ooméholrozlntozĺu EQ juĺpľ-,ipojen ko spoločné nvorcc 1, u druhý konec sedmého rezistomä je přípojen k napájecí svorce 3. Střed rezíatorového děliče E, 32 g je připojen...

Zařízení pro vážení sypkých materiálů v nádobě, zejména dávkovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270630

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jasinský Zdeněk, Záviský Jaromír

MPK: G01G 13/26

Značky: materiálů, nádobě, sypkých, zařízení, zejména, dávkovačů, vážení

Text:

...je příkladnš achematicky znázorněno zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je první provedení, u nähož prostor mezi nddobou a jejím vnšjším pláštěm je vyplnšn tlakovym plynom, a na obr. 2 je druhé provedení, u nehož tento prostor je vyplnä kopaninou.Zařízení pre vážení sypkých materiálů podle prvního příkladného provedení se skládá 2 sádobyłdúvkovače, vytvorené z lehkých kovů, například hliníku nebo dural-m, kari je opatřene vnäjším...

Vakuová pec pro kalení v přetlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270629

Dátum: 12.07.1990

Autori: Exner Milan, Kode Jiří, Jakeš Jan, Kult Jaroslav, Frey Augustín, Rybář Oldřich

MPK: F27D 9/00, F27B 7/06

Značky: vakuová, přetlaku, plynů, kalení

Text:

...pecí dle vyna- lezu, na obr. 2 je příčný řez pracovním proatorempece v rovine A-A a na obr. 3je příčnýwřez ochlazovaeím prostorcm vakuově pece Auvrovinl- Bg-B.Vakuovtĺřnádoba pece na obr. 1. je tvořeno dvojitým pláätěm ., který je uzavřen zadnínvíkelnria předním víkem l Uvnitř vakuová nádoby je pracovntprostor i,který je tepelne ízolován izolací 5, část této izolaca§~ja pevne spojena s předním víkem l. Pracovní prostor L je uzavírán...

Způsob optoelektronického jednostranně bezdotykového kalibrického měření a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270628

Dátum: 12.07.1990

Autori: Homola Jiří, Dvořák Antonín, Ambrož Karel

MPK: G02B 27/10, G01B 3/38, G02B 27/32...

Značky: optoelektronického, jednostranně, způsob, provádění, zařízení, měření, bezdotykového, způsobu, kalibrického

Text:

...není provedsn jako psvný,.k měření jednoho rozmeru s pevným nebo atavitalným tolerančním polem, je proveden jakopřestavitelný, kdy jedna strana kalibru js rozmerové prestavitelné, například nikrometriokým šroubem, což umožňuje měření součástí různých rozmeru s rdzněho technického provedení.Výhodou způsobu měření podla vynalazu je to, že vlastní měření je zúženo na měření jen tolerančního pole, přičemž automatické vyhodnooování potom jen na...

Způsob odlévání konvertorové strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270627

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pindur Jindřich, Koch Bronislav, Tvrdý Karel

MPK: C21C 5/36

Značky: způsob, odlévání, konvertorové, strusky

Text:

...skladování odpadů na haldě, sníží se praěnost a úroveň äkodlivin v povrchových a spodních vodách.Struska z konvertorová vyroby oceli se rozlila na plochu 110 m 2 do vrstvy o výšce 100 mm. Potom se vrstva prudce zchladí po dobu 1.5 minuty. Po odpaření vody se vrstva strusky meberaní a ponechá se v nalitám stavu. Postupně se stejným způsobem nalijí a zchladí další vrstvy až do konečná výšky 2 m, struska se nechá dochladit na teplotu 100...

Způsob temperace monokrystalů yttrito-hlinitého granátu aktivovaného ceritými ionty s výrazně potlačeným obsahem iontů ceričitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 270626

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Blažek Karel, Zikmund Jan, Autrata Rudolf, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/28

Značky: obsahem, monokrystalů, výrazně, ceritými, yttrito-hlinitého, granátu, iontů, způsob, potlačeným, temperace, aktivovaného, ceričitých, ionty

Text:

...příeluěejících iontům ytria. Následující nízkoteplotní temperací dochází na povrchu monokryatalu k rozkladu oxidu na kov. Hliníková atomy, jakožto rozměrově male častice, difundují do monokrystalu a zaplňují neobsazená kationtová polohy, zatímco elektrony uvolněné z hliníku mění aniontové vakance na F centra. Jejich náboj zabraňuje předměně Ce 3 na Ce 4, což se mimořádně příznivě projeví na luminiscenčních vlastnostech...

Zapojení pro ochranu rotoru stejnosměrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270625

Dátum: 12.07.1990

Autor: Měřínský Jiří

MPK: H02H 47/08

Značky: ochranu, zapojení, stejnosměrného, motorů, rotoru

Text:

...zesilovač je zapojen jako invertor. Slouží k sečtení a impedančnínu přizpůsobení vstupního a zpětnovazebního signálu. Nelineární zesilovač g je operační zesilovač zapojený jako invertor doplněný odpořy a diodami ve zpětnovazební síti. Takto zapojený zesilovač mározdílná a nastavitelná zesílení pro kladný a záporný vstupní signá 1.0 nezovač 1 je operační zesilo vač s príslušnými vatupními a vazebními odpory a diodami ve zpětnovazební...

Zařízení k tváření hmot v plastickém stavu, určených zejména k výrobě katalyzátorů nebo jejich nosičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270624

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hozman Rudolf, Grosser Vojtěch, Bittner Bedřich, Fryček Vladimír, Círová Alena

MPK: B01J 2/20

Značky: nosičů, výrobe, katalyzátoru, tváření, stavu, zařízení, jejich, plastickém, zejména, určených

Text:

...výtlačků a rotační nože výtlačky v mčnitelných intervaloch kräjejí. Snadná výroba a výměna vytlačovací vložky umožňuje výrobu libovolného tvaru výtlačku s minimálními nákl ady vFunkční eohema zařízení podle vynáleau a uepoŕídání nože je anúaornäno na připojených výkresoch.Na obr. 1 je znàaornčno těleso kőnickőho tvaru ł, ktere je na užäí straně kőnusu připojitelnć na vytlačovací stroj. V jeho duté kőnická části je upravena kuželovitá vestavba...

Způsob vedení a lámání vrstvy lněných stonků a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270623

Dátum: 12.07.1990

Autori: Henyš Václav, Blažek Jan

MPK: D01B 1/10, D01G 9/00

Značky: stonku, provádění, způsob, lámání, vrstvy, lněných, zařízení, vedení

Text:

...rovnäž k vůli naěikmení pod dhlem 45 5 °, takže vetupní rozteč § bude menší než výstupní rozteč Q. Podetatnou částí lámacího stroje je spodní vodicí dráha, ekládající se z dvojice vodicích liät 1 spojených pevně, člunkovým epojem lg s příčkemi li, ktoré tvoří pevný celek, v jehož čtyřech rozích jsou přivařeny vodicí čepy 2 e nasazenýmí tlačnými pružinami Q. Vodicí čepy Ž se pohybují posuvné s vülí ve vedení gg upevněném pev ně na kostře...

Způsob slinování výrobků z feroelektrické keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270622

Dátum: 12.07.1990

Autor: Horská Anna

MPK: C04B 33/32

Značky: výrobků, způsob, keramiky, feroelektrické, slinování

Text:

...možné kombinovat s nátěrem vnitřního povrchu vypalovacího pouzdra vodní suspenzí minia.Zésyp ae velmi snadno získá z přeeátých otřepů zpracovaných výpalků nebo přípravou z granulí PZT keramiky, zbylých z předchozí technologické operace. Před prvním použitím je nutná záeyp vypalit na teploty alinování a vyšší. Přednoatí tohoto způsobu slinování je také to, že při možné tenzi par některých těkavých složek se nenaruší stechiometrické...

Zařízení pro axiální a současně otáčivý pohyb závitovky, zejména u vstřikovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270621

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kunec Viktor, Gábor Ján

MPK: B29C 45/46

Značky: zejména, vstřikovacích, otáčivý, axiální, současné, zařízení, strojů, závitovky, pohyb

Text:

...opřená první hřídel,na jednom konci pevně spojená se závitovkou, pohdnänou přes jednostupňovou převodovku hydromotorem, a na druhém konci opatřend nábojeu s evolventním ozubením, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom. že zařízení má prodlouženou komoru. do které je vyvedená druhá hřídel e vnějěím evolventním ozubením s suvně uložená v náboji první hřídele, opstřenám vnitřním evolventním ozubením.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že...

Podtlakové dehydratační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270620

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jadrný Petr, Mora Leonard

MPK: C02F 1/24, C02F 1/00

Značky: dehydratační, zařízení, podtlakově

Text:

...vrstva §,jejímž středem je veden snadno vyjímatelný topny had 2, který je napojen na nátrubky pro přívod a odvod páry gg. Povrch filtrační pískove vrstvy Q je chráněn vyjímatelným děrovaným plechem ll se sklopnými držadly lg, ktery je položen na nosnám rámu ll,provedeném v úrovni povrchu filtrační pískove vrstvy §. Vyjímatelný děrovaný plech łł je překryt řídkou plachetkou, která je zajiätčna v napnutá poloze přítlačným rámečkem li....

Vypínací ložisko pro spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270619

Dátum: 12.07.1990

Autor: Galia Pavel

MPK: F16D 13/60

Značky: spojky, vypínací, ložisko

Text:

...na membránovou pružínu spojky a toto ustředění se již během dalšího provozu nemění. Ddstraní se opotŕebení stykových ploch mezi membránovou pružinou spojky a tlečným kroužkem a opotřebení jeho pojistného kroužku. Zvýši se životnost spojky. Ložiská je plně rozebirntelná, což umožňuje jeho renoveci. Dvoustupňová utěsněni - gumové kroužky, labyrint a prostor - chrání ložisko pred vnikáním prachu do prostoru kuliček. Zástavbová délka ložiska je...

Surové železo pro výrobu tvrzených válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 270618

Dátum: 12.07.1990

Autori: Uksa Eduard, Blahovec Josef, Madarasz Štefan, Borák Arnošt, Dědoch Jan

MPK: C22C 37/00

Značky: válců, výrobu, železo, surové, tvrzených

Text:

...nedostatky jsou odatraneny.použitím surováho železa pro výrobu tvrzených válců podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že surové železo obsahuje 3,0 až 4,1 hmot. uhlíku, stopy až 0,6 X hmot, křemíku, do 0,1 hmot. síry, do 0,4 hmot. fosforu,do 0,4 hmot. niklu a do 0,15 hmot. chromu,.vyznaćující se tím, že obsahuje mangan v rozmezí od 0,1 do 0,6 hmot. stopové prvkyjako olovo, ant 1 mon,.cín, titan, měd.a kadmlum méně než 0,02 k...

Analogy enkefalinu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270617

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mašková Hana-patricia, Pospíšek Jan, Bespalova Žanna, Barth Tomislav, Titov Michail, Anzenbacherová Eva

MPK: C07K 7/12

Značky: jejich, analogy, způsob, enkefalinu, přípravy

Text:

...účinek.K roztoku 0,72 9 (l,13 mmo 1) p-nitrofenylssteru (0-tercbutyloxykarbonyl)-L-tyrosy 1-D-alanyl-glycinu v 10 ml dimetyltormamidu bylo za michání přidáno 0,48 g (1,13 mmol) L-fenylalanyl-D, L-neopentylglycyl-L-argininu. Reakční směs byla michána 24 hodin pri laboratorní teplotě. Potom byl dimetyltormamid odpařen ve vakuu e zbytek byl rozpuštěn vchloroformu a ohrometogrefován přes kolonu silikagalu v soustavě chlorororm-matanol...

Zařízení pro podávání pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270616

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mládek Jan, Houdek Karel, Březina Antonín

MPK: B21D 43/11

Značky: zařízení, podávání, pásu

Text:

...o stavitelný doraz Q. kterým lze nastavit požadovaná zkrácení, nebo dálku podání hlavního piatu 2 a pohyblivých kleštin 2. Tretí píatovl jednotka 2 je spolu s druhou pístovou jednotkou 1 umístěna na společnám unašeči lg a lze s ní posunovat unašeč lg, čímž se doaáhne tretí změna zdvihu hlavního píetu gQ Ve tretí píatová jednotce 2 je pístový doraz ll, jeho píatnice je na konci opatrona kotvioím zařízením lg vůči stojanu 12.Popis íunkoe...

Rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 270615

Dátum: 12.07.1990

Autor: Mareš Karel

MPK: A01D 34/67

Značky: stroj, rotační, žací

Text:

...Tím se zároveň prodlouží intervaly mezi termíny sekání. Stroj umožňuje posekání í porostů rostoucích v těsné blízkosti stromů, zdí, plotů aapodobně protože stroj nemá vpředu postranní kola a může se přiblížit až k těmto překážkám. Usnadněno je 1 odvádění posekaného porostu, protože odvodu nebrání postranní kola. Zlepšenà je i ovladatelnost stroje v důsledku soustředění většího podílu hmotnosti na zadní nápravu. Řemen, který přenáší...

Snímač krajních poloh strojních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270614

Dátum: 12.07.1990

Autori: Janeček Josef, Němeček Miroslav, Porcal Jaroslav, Kohout Jaroslav, Hájek Zdeněk

MPK: H01H 13/18

Značky: zařízení, krajních, snímač, poloh, strojních

Text:

...na jedné straně pro připojení na kostru zařízení a na druhé agraň opatřeným kovovou podložkou 2, ve která jsou zakotveny sloupky 2. Na tyto sloupky ł jsou nasunuty pružiny 5, omezené na jedné straně již zmíněnou kovovou podložkou g a na druhé straně suvně uloženou dotekovou částí É, kterou může být například trubka, deska a podooně,zhotovená z materiálu podle daného prostředí, s výhodou potom z nerezavějící oceli. Rozpínavost pružin 5 je -...

Elektricky laděný rezonanční obvod s dielektrickým rezonátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270613

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mařas Josef, Strobl Karel

MPK: H03J 7/08

Značky: laděný, rezonanční, dielektrickým, elektricky, rezonátorem, obvod

Text:

...nevýhod je snížen činitel jakosti obvodu, ladicí charakteristika se stává nespojitou a nastavení frekvence složité.Shora uvedená nevýhody jsou odstranäny elektricky laděným resonančním obvodem s dielektrickým rezonátorem podle vynálezu, který je umístěn na substrátu mikropáskového vedení a kterého podstata epočívá v tom, že na substrátu je podál elektrického rezonátoru umístěn půlkruhový mikropáskový segment, který je přerušen a do mezery...

Způsob oddělení a čištění metanolu při reesterifikaci metylmetakrylátu butanoly a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270612

Dátum: 12.07.1990

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 69/54, C07C 67/03

Značky: zařízení, čištění, reesterifikaci, způsobu, butanoly, způsob, tohoto, provádění, oddělení, metanolu, metylmetakrylátu

Text:

...teoretických peter, při poměru zpětného toku ku destilátu až 51, kolona 5 až 20 teoretických pater při poměru zpětného toku ku destilá tu až 31 a kolona É až 25 teoretických pater při poměru zpětného toku ku destilátu až 51.Jako rozpouštědla případají v úvahu z výše uvedených typů látek např. dimetylpentany,haxan, heptan, cyklohexan, motyl-a dimetylcyklopentany, petroleter apod.Pri postupu prípravy butylmetakrylátu pod 1 e°tohoto vynálezu...