Archív za 1990 rok

Strana 35

Zapojení servisního panelu víceprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 270691

Dátum: 12.07.1990

Autor: Rež Jaroslav

MPK: G06F 11/34

Značky: systému, panelu, servisního, víceprocesorového, zapojení

Text:

...volby stavu 553 vnitřní paměti stavu E. Výstup stop adresa ä komparatoru stop adresy g je spojen se vstupem stop adresa g vnitřní paměti stavu 1 §. Přepínač sledování i je spojense svými kontakty gł až Ž s řadičem přepnutí 1.3.Při popisu iunkce zapojení podle obr. 1 bude nejdřívo popsana funkce přepnutí sledovaní např. ze sběrnice prvního procesom § 1 na sběmici druhého procesoru Qg. Přspínač sledovaní g se nachází ve výchozí poioze S 1,...

Způsob výroby obuvnických kopyt a forma k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270690

Dátum: 12.07.1990

Autori: Procházka Leo, Mrázek Karel, Zlín

MPK: A43D 3/02

Značky: výroby, obuvníckych, provádění, způsobu, způsob, forma, kopyt

Text:

...v tam. .že vyivaruvánl a vylisovćn přveonýchdělicích plech je velmi jednoduché a nevyžaduje nákladná zařízení. Přesná dělicí plocha umožňuje lelmé upnutí části kopyta do vhtena írézovocího stroje, kde tak lze strojné opracovat celý povrch části kopyta. spoločným lrézováním polotovarů obou částí a dodatočným opracovćním upína cích stvolů se značně urychlí opracování.Vyšší účinek lormy k provádění způsobu spočívć v tom. že při hral-ovaní přesně...

Zapojení regulátoru pro nabíjení akumulačních spotřebičů spínaných sazbovým spínačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270689

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H05B 1/02

Značky: regulátoru, spotřebičů, spínačem, spínaných, akumulačních, nabíjení, sazbovým, zapojení

Text:

...E. druhý můatkový lrlmr 14 a můslková díoda łg vytváří můsłak. na kterém se řídí závislost počátku doby nabíjení a jeho .intenzita v závislostí na vhnkovní teplolě. První bázový rezlalor 2 o. druhý bázový rezistor gł, emííorový reziaior g a sleuovačový írnnzialor 33 vytváří siodovnč. Siouží k vywořoní signálu v závisiosli na velikosti signálu prochćzgjicího můslkovou diodou 1 ą. Děiičový rczisíor § 43 a napěľővý trimr g vytváří dělič...

Zapojení pokojového termostatu pro řízení otáček ventilátoru akumulačních kamen

Načítavanie...

Číslo patentu: 270688

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H05B 1/02

Značky: kamen, termostatu, akumulačních, zapojení, pokojového, otáček, ventilátoru, řízení

Text:

...vinutí síľĺavého tranalormátoru 2. Záporný vývod dlodového ueměrňovače g je spojen a prvním vývodem termíatoru g. s prvním vývodem rezíetoru Ľ teplotní zpětné vazbry a e prvním vývodem druhého děllčového reziatoru 1. Kladný výstup dlodového usměr~ říovače g je spojen ne druhým vývodem poměrového rezístoru i. se druhým vývodem koiektorováho rezíatoru g. se druhým vývodem prvního děilčováho rezístoru Š. se druhým vývodem emitorováho reziotoru 33...

Zapojení zpožďovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270687

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H05B 1/02, H03K 17/28

Značky: zpožďovacího, zapojení, obvodů

Text:

...sledovačověho tranzistoru gàg. Spínačová svorka ggg zapojení je spojena se druhým vývodea prvního emitorověho rezistoru łłł, se druhým vývodem prvního vybíjecího rezístoru Žàł se druhým vývodem prvního ochranného rezistoru §ł, se druhým vývodea druhého emito~ rováho rezistoru iâgç se druhým vývodea druhého vybíjecího rezistoru ŽLŠ a se druhým vývoden druhého ochranného reziatoru § 43. První vývod prvního ochranného rezistoru Ěàl je...

Zařízení k výrobě tvárnic vibrolisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 270686

Dátum: 12.07.1990

Autori: Stoszek Viktor, Cieslar Antonín, Feber Stanislav, Kornuta Tadeáš

MPK: B28B 1/08

Značky: zařízení, vibrolisováním, výrobe, tvárnic

Text:

...na druhém vélečkověm dopravníku § 4 g se pohybuje druhá forma gjg s podložkou a beranem tak, že když např. první forma 4 s podložkou a beranem je pod vibrolisem 2, druhá forma iág s podložkou a beranem se pohybuje pouze na druhém válečkovém dopravníku ÉLŠ a naopak.Zařízení k výrobě tvárnic vibrolisováním podle vynálezu je souměrně uspořádáno vzhledem k vibrolisu 2, proto je dále popsán dopravní cyklus první formy 3 ł s podložkou a...

Způsob třídění feromagnetických materiálů elektromagnetickou nedestruktivní metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270685

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vala Stanislav, Čepek Lubomír, Mišák Karel, Týř Jiří

MPK: G01N 27/12

Značky: nedestruktivní, materiálů, způsob, třídění, feromagnetických, metodou, elektromagnetickou

Text:

...a ovládací zařízení É je současně spojeno s výstupním blokem 1.Třídění reromagnetických materiálů se provádí tak, že se z neznámého zatřidovaného feromagnetickěho materialu vyrobí zkušební vzorek podle průběhu jeho hysterezní křivky a křívky prvotní magnetizace se zvolí a nastaví úroveň a frekvence střídavého napětí harmonickćho průběhu na výstupu generátoru l střídavého napětí a zkušební vzorek iłl Ne vloží do zkuěebního tranaformátoru...

Nožová hlava na opracování konců tyčového materiálu do kuželového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270684

Dátum: 12.07.1990

Autor: Stupka František

MPK: B23B 5/38, B23B 3/26

Značky: tyčového, opracování, nožová, hlava, konců, materiálů, tvaru, kuželového

Text:

...pro ustavení nožové hluvy do středu opracovávané tyče nebo trubky. Podélny přísun obstarává posuvová jednotka gg vybavená narážkovou lištou 32 a zakotvená na podstavci ŽL. Celé uspořádání stroje je dále doplněno svěrákem, zásobníkem materiálu, obkládacím stolom a příslušnými hydraulickými agregáty a elektrorozváděči 5 rozvody, včetně rozvodů chlazení a mazání. Tyto skupiny závislé na dimensi délky a průměru materiálu zpracovávaného na...

Zapojení rezistivního integrálního korozimetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270683

Dátum: 12.07.1990

Autor: Zábranský Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: korozimetru, zapojení, integrálního, rezistivního

Text:

...měrnáho převodníku g odpor - napětí je čtyřvodičově připojen měrný snímač l. Normnlizeční odpor 1 je paralelné samostatné přípojen k dalším vstupům měrného převodníku g odpor - napětí, jehož výstup je připojen k signálnímu vstupu měr~ ného diíerenčního zesilovače L. Rererenční snímač Q je čtyřvodičově připojen ke vstupu reterenčního převodníku 1 odpor - napětí, jehož výstup je připojen k sígnálovému vstupu referenčního direrenčního...

Zařízení k ovládání zejména skládacích vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 270682

Dátum: 12.07.1990

Autori: Slezák Pavel, Svoboda Vít

MPK: E05F 15/10

Značky: zařízení, zejména, ovládání, skládacích

Text:

...zvláštní nároky nm montáž,která je velmi jednoduchá, přičemž na jeho výrobu stačí strojní zařízení průměrné údržbářská dílny. Další výhoda zařízení spočívá v jednoduché manipulaci při odpojení mechanická části od motorické, např. při poruěe elektromotoru.Na výkresu je znázorněn schemnticky príklad provedení mechanismu ovládání vret. kde na obr. l jsou znázorněns skládací vrata ovládená mechenisnem v půdorysu a na obr. 2 je nárys skládacíoh...

Ovládací zařízení hydraulických rozváděčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270681

Dátum: 12.07.1990

Autor: Šindel Otakar

MPK: F16K 31/10

Značky: ovládací, zařízení, hydraulických, rozváděčů

Text:

...l, zavěšených svými čepy v ložiscích g upevněných na horních koncích podstavců 1 spojených se základovou deskou 1. Kotvy elektromagnetů l jsou pomocí čepů ll apojeny 5 kratšími rameny ůhlových pák §.Ve střední části hřídele Q je pevně uohycena páka 1 a po jejích obou stranách jsou na hŕídeli É otočně uložený uhlová páky § tak, že jejich delší ramena jsou orientována směrem k páce 1. Páka 1 je na svém volnám konci opatřena čepem Q,...

Zařízení k využití odpadního tepla z chladicí komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270680

Dátum: 12.07.1990

Autor: Lašák Antonín

MPK: F27D 17/00

Značky: tepla, zařízení, využití, chladicí, odpadního, komory

Text:

...žebry. Chladicí registr g je svou vstupní větví gl a výstupní větví gg napojen paralelné na nejmáně jedno ze zpětných potrubí 2, 2 samostatného výhřevnáho systemu objektu. Vstupní větev gl a výstupní větev gg jsou paralelné propojeny přes uzavírací prvek1, jehož ovládací část ll je elektricky napojena na termostat 5. umíatěný ve vnitřním prostoru chladicí komory l. Uzavírací prvek 1 je tvořen například ěoupátkem, jehož ovládací část ll je...

Zařízení pro ovládání hydraulického upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 270679

Dátum: 12.07.1990

Autori: Myslivec Miroslav, Šatrová Jana

MPK: B23Q 3/08

Značky: hydraulického, zařízení, upínače, ovládání

Text:

...za píetem.Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost velká upínací síly. kterou lze měnit,a upínání v obou směreoh. Dalěí výhodou je možnost upínání při otáčení unášecího vřetena a malý zastavovací prostor. Při výpadku elektrického proudu zůstává upínač pod tlakem z akumulátoru. Hlavní výhodou zařízení je odstranění valiváho uložení rozváděcího pouzdra na vnějěím obvodu hydraulického válce.Příklad zařízení pro ovládání hydraulického...

Stanovení funkčního uložení aktivní elektrody implantovaného stimulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270678

Dátum: 12.07.1990

Autori: Klier Emanuel, Picka Jiří, Hrubý Jaroslav, Sedlák Stanislav, Valvoda Miloslav, Betka Jan

MPK: A61N 1/362, A61N 1/37

Značky: implantovaného, funkčního, aktivní, stanovení, stimulátoru, uložení, elektrody

Text:

...je skutečnost, že měření lze provést před dokončením operace přímo ne operačním sále, je velmi rychlé a přesné.stanovení runkčního uložení aktivní elektrody implentovanáho stimulátoru vůči tkáni podle vynálezu znázorňuje výkres.Aktivní elektroda ł zavedená v průběhu operace do kontaktu s tkání Q je přes vnitřní impedanci 1 implantebilního stimulátoru § I rererenční elektrodu 1 připojenm k prvnímu vývodu 1 měřiče g impednnce, který je druhým...

Ocelový zásobník sestavený z nejméně jedné vertikálně uspořádané sekce pro lázně roztaveného hydroxidu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270677

Dátum: 12.07.1990

Autori: Váňa Petr, Peřina Petr, Staněk Milan

MPK: C23G 3/00

Značky: sekce, ocelový, jedné, nejméně, roztaveného, uspořádaně, lázně, vertikálně, sestavený, alkalického, hydroxidů, zásobník

Text:

...otvory lg pro topné tyče ll a kontrolní otvor gg pro vložení ponorného čerpadla a dalšího technického vybavení.Svařenci jednotlivých sekcí Á nebo 1 nich sestavený ocelový zásobník l je povrchově zaizolován izolační vrstvou li. Ochranný kryt má izolační vložku li.Ocelový zásobník pro 1,5 n 3 tsveníny je sloąen z jedné sekce, kterou tvoří svařenec dvou článků trubek, vzájemmě hydyalicky spojených. Články trubek jsou na vnější straně spojeny...

Zapojení přehříváku páry u spalinového kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 270676

Dátum: 12.07.1990

Autor: Vilimec Ladislav

MPK: F22G 3/00

Značky: přehříváku, kotle, zapojení, páry, spalinového

Text:

...g páry a výparník 4 kotle jsou zspojeny v sérii Z oběhového čerpadla 2 proudí voda přes vnitřní trubky ll přehříváku z páry do výpsrníku 4 a do parního bubnu 1 kotle.Spojovací potrubí gq má velmi malý prútočný průřez ve srovnání s průtočným průřezem trubek výparníku i, takže proteklé množství vody spojovací potrubím Q přímo do parního bubnu 7 kotle je velmi malé.V případě, že průtočný průřez vnitřních trubek 17 přehříváku i páry je...

Turistická bezpečnostní špička na lyže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270675

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kabelková Alena, Kabelka Josef

MPK: A63C 9/08

Značky: turistická, lyže, špička, bezpečnostní

Text:

...Z je opatřen drážkou ll a oboustrannými plynulými náběhy lg pro vychýlení spodní hrany západky 1. Na ploše lg je pŕestavně uložena ostruha ll, která je opattena stavěcímí šrouby lg, gg, v nichž jsou uložené pružiny lg, ll, doléhající na válečky ł. které dosedají do lůžek 53, Ag.V uzavřené poloze bezpečnostní špička přidržuje pevne špičku boty k lyží, seřiditelnost podle výšky poorážky umožňuje šroub 22, který spolupracuje s přestavnou...

Radiální oběžné ventilátorové kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270674

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jareš František, Marek Karel, Červenka Pavel, Němeček Miloslav, Šumera Josef

MPK: F04D 29/28

Značky: ventilátorové, oběžné, radiální

Text:

...dny segmentú nespolehlivým.ľyto nevýhody odstraňuje radiální obežná ventilátorové kolo, zejména pro pece. složene 2 nosného disku, uloženého na hřídeli a lopatkoveho vence tvořeneho segmenty ve tvaru žlabů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že segmenty vzájemné spolu spojené tvoří 5 nosným diskem soustavu uzavřených mezilopatkových kanálů, jejichž sousedící boční strany jsou lopatkou a střední části tvoří přímo čelo lopatkového...

Zapojení hydromotoru pohonu otoče pro využití brzděné energie otočného svršku hydraulického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270673

Dátum: 12.07.1990

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: E02F 9/22, F15B 1/02

Značky: svršku, otočného, energie, otoče, pohonů, využití, zapojení, hydraulického, brzděné, hydromotoru, stroje

Text:

...znázorněno zapojení hydromotoru otoče pro využití brzděné energie otočnáho svršku podle vynálezu z hydraulického rýpadla.Pohon hydromotoru ł otoče je veden od hydrogenerátoru l pres rozvaděč Z. který je v krajních polohách hydraulický propojen vstupní a výstupní větví s hydromotorem Q otoče. Rozvaděč 1 je ve střední poloze napojen na nádrž hydraulické kapaliny. Každá z obou větví hydraulického propojení rozvaděče 2 s hydromotorem ł otoňe...

Zařízení pro ustanovení obsahu chloridů coulometrickou titrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270672

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hostlovská Marie, Škavrada Jan, Horák Pavel

MPK: G01N 27/42

Značky: ustanovení, zařízení, coulometrickou, titraci, chloridů, obsahu

Text:

...a manuálním startem zařízení. Při trvalém vstupním signálu do startovacího obvodu ll při autometickém režimu, např. eretovaným tlačítkem, se uplatňuje pouze stav komparàtoru lg. Při manuálním startu, kdy startovací impuls do startovacího obvodu ll je vyvolán např. stisknutím tlačítka, je zařízení startováno v případě určitého stavu na výstupu komparátoru lg. Po spustení startovacího obvodu ll se jednak vynuluje měříč ll času a současné...

Způsob výroby prostředku pro stanovení proteolytické aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 270671

Dátum: 12.07.1990

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 33/573

Značky: výroby, aktivity, způsob, prostředků, stanovení, proteolytické

Text:

...vodou, usušen pri mírně zvýšené teplote a rozetřen v třscí misce na jemné částioe.Analogicky jako v příkladu 1 byl připraven nerozpustný barevný gel. Po rozdrobaní a promytí vodou byly ćástice gelu homogenizovány v Elvehjem-Potterově homogenizátoru. Vytvorené jemne častice byly suspendovány v pufru a použity pro stanovení proteolytické aktivity.Analogicky jako v příkladu l byly připraveny substráty obsahující jako pigment nigrosin...

Zapojení zdroje řídicích impulsů systému pro digitální zpracování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270670

Dátum: 12.07.1990

Autori: Johanovský Aleš, Sobotka Zdeněk, Mikulec Jindřich, Jirkovský Miroslav

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojení, obrazů, řídících, impulsů, digitální, systému, zdroje, zpracování

Text:

...výstup Q je spojen s druhým vstupem QQ hradla Q, zatímco první, druhý, třetí a čtvrtý výstup QQ, QQ, Q a QQ jsou postupně spojený s šestým, sedmým, osmým a devdtým vstupom QQ, IQ, QQ a EQ druhé permanentní paměti Q pro zajištění adresování vyšších adresových bitů druhé permanentní paměti Q. cími snímkovou selekci jsou spojený s pátým a šestým adresovým vstupem QM a QQ multiplexeru M k zajištění správneho složení výsledné synohronísační...

Konstrukce roštu sedacího a lehacího nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270669

Dátum: 12.07.1990

Autor: Prokopová Helena

MPK: A47C 23/06

Značky: sedacího, konstrukce, lehacího, nábytku, roštů

Text:

...charakteru je jeho jednoduchá výroba z nekonećného profilu.Príklad konstrukce roštu sedacího a lehacího nábytku podle vynálezu je znázornenýna výkresoch, kde na obr. l je znázorněna konstrukce roštu s nosnými elementy, V nichž je zasunut jeden vlys. Na obr. 2 je znázorněna konstrukce roštu s nosnými elementy, v nichž jsou zasunuty dva vlysy opatřené nasunutým nosným elementem. übr. 3 značí nárys nosného elementu, obr. A značí nekonečný...

Dávkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270668

Dátum: 12.07.1990

Autor: Coufal Mojmír

MPK: G01F 11/00

Značky: zařízení, dávkovací

Text:

...šnekové trouby l, lze použít šnekové trouby l jako dávkovacího elementu v dávkovacím zařízení. Při rotaci šnekové trouby l dochází k přepadávání nebo přetekání látky přes níže položený vstupní otvor 1 do šnekove trouby l ze zásobníku Ža k jejímu transportu směrem k výše položenému výstupnímu otvoru É. Dávkovaná látka je tłaćena šroubovou plochou 2, při rotaci šnekové trouby l a současné gravltační silou držena mezi závity šroubové...

Dělicí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 270667

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šilar Karel, Skalický Petr, Bako Ladislav, Kukala František, Vychodil Pavel, Ravlyková Růžena

MPK: H01G 13/02

Značky: mechanismus, dělicí

Text:

...v tom, že operné kladky jsou navzájem spojeny synchronizačním převodem a přítlačná kladky jsou otočné uloženy na pohybových ćlenech a k operným kladkàm jsou přitlačovány prvním zdrojem síly, přičemž délicí kladka je otočné uložena na pohybovém členu,spojenem s dalším zdrojem sily.Anodová fólie 5 je odvíjena ze zásobního kotouće 5, uchyceného na odvíjecim mechanismu l. udržujicím ve fólii E napětí na konstantní hodnotě. Fólie E je vedena přes...

Způsob ochrany křemíkových těles vůči působení atmosférických vlivů a slabých agresívních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270666

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kala Tomáš, Cimpl Zdeněk, Kosek František, Veselský Miroslav

MPK: C23C 14/06

Značky: slabých, atmosférických, agresivních, vlivů, vůči, způsob, těles, působení, křemíkových, látek, ochrany

Text:

...vrstva o složení AsXEySpZq, kde As je arsen, S je sira, E je antímon a/nebo vismut, Z je kyslík a/nebo eelen a/nebo telur, × 0,1 až 2, y (2-×), p O až 25, q G až 15, přičemž (pq)J 0 a dále p 5,5 pro q 0.Vynález umožňuje jednoduchou úpravou Zvýšit odolnost křemíkových těles tak, že se jejich optická propustnost nesnižuje působením atmosférických vlivů a slabých agresívních látek.Vynález bude hliže vysvětlen na následujících...

Zařízení k dávkování tekutých živin v závislosti na jejich koncentraci v kultivačním médiu, zejména v biotechnologických procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 270665

Dátum: 12.07.1990

Autori: Matějů Vít, Vágner Robert, Špáta Vladimír, Kujan Petr, Seichter Pavel, Jaroměřský Jaroslav

MPK: C12M 1/34

Značky: procesech, tekutých, koncentrací, kultivačním, dávkování, závislosti, jejich, zařízení, médiu, biotechnologických, zejména, živin

Text:

...náklady a nedostatečná kontrola průtoku tekutých živín, který může být v průběhu procesu nekontrolovatelně omezován postupným tvořením nanosů usazenin, zejména v sací části potrubí. Nekontrolované omezování průtoku má negativní vliv na výši produkce a kvalitu produkce.Uvedené nevýhody stávajícíha stavu techniky se odstraní zařízením k dávkování tekutých živín v závislosti na jejich koncentraci v kultivačním médiu, zejména v...

Způsob řízení biosyntézy fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270664

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kindlová Eva, Ettler Petr, Kučerová Dana, Pilát Petr, Tříska Petr, Kozel Václav

MPK: C12N 1/26

Značky: biosyntézy, způsob, fungicidinu, řízení

Text:

...in situ, přímo ve iermentoru,při zachování skutočných podmínek míchání, zádrže plynu a ostatních parametrů, které ovlivňují tvar buněk, pevnost hyf a jejich fyziologický stav. Proto je nutno pro optimální ŕízeni celého procesu pomocí zjištování tokové charakteristiky odebírat ze vsádky reaktoru representativní vzorky a ihned je bez jakékoliv časové prodlevy analyzovat při kultivaćní teplote na rotačním viskosimetru. Podle zjištěná...

Způsob zápustkového kování ostří nožů a zařízení k této výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 270663

Dátum: 12.07.1990

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: B21D 53/64

Značky: výrobe, kovaní, ostří, zápustkového, způsob, zařízení, nožů, této

Text:

...polotovaru. Zvětšeni šířky ostři podobné jako příznivý tok vláken materiálu pri jeho kování v oblasti ostří dává predpoklad pro vyšší životnost kypricích nožů.Ostří nožü se kove v zápustce, která umožňuje, aby se při vytváření ostři celý nůž pohyboval kolmo k jeho podélné ose, směrem zvčtšujícího se průřezu ostři. Tim se výrazně změní tlakové poměry napříč zápustkove dutiny, měrné tlaky jsou nižší, a tím i tvářecí síly a spotřeba tvárecí...

Vodná suspenze pro výrobu izolačního tvarového obkladu nálitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270662

Dátum: 12.07.1990

Autori: Elbel Tomáš, Felt Petr, Lehner Jan, Bella Ľubomír

MPK: B22D 7/00, B22D 27/06

Značky: tvarového, suspenze, vodná, obkladu, izolačního, nálitků, výrobu

Text:

...komponenty a někdy i přídavnými korekčními prísadami. Klasifikační teploty těchto vláken jsou 1 zoo °c nebo 1 500 °c.Pro ojcní žárovzdorných vláken so pouzivaji pojlva různých typů. Je známo pojlvo na bázi koloidního oxidu kremičitého a škrohu nebo škrobového mazu. Škrob zvyšuje mechanickou a manipulační pevnost vláken za studena a kololdní oxid křemičitý zvyšuje mechanickou pevnost za vysokých teplot a přispivá ke zvýšení povrchových vazeh...

Zařízení pro kontrolu činnosti druhého stupně u dvoustupňových karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270661

Dátum: 12.07.1990

Autor: Janata Tomáš

MPK: F02M 19/01

Značky: zařízení, dvoustupňových, činnosti, motorů, stupně, karburátoru, zážehových, druhého, kontrolu

Text:

..., kde je mechanická část, siožená z desky 3 připevněné k tělo karburátoru i, opatřené pákovým mechanismem, který na princípu akce/vlećná 2, 2 a vlećmm ramena 3, ggl a reakce /pružiny podtlakové regulace druheho stupně g/ provede pomocí spojky li, opatrené zapisovacím mechanismem Q zápis průběhu na kartu łł. Ubě ramena, vlečné Ä a vlečenéj jsou otočné spojeny, přičemž rameno Ž je opteno o čep lg táhla 1 podtlakové regulace 2. Aby nebyl...

Způsob na dělení skleněných trubiček při výrobě rokajlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270660

Dátum: 12.07.1990

Autori: Draxler Jan, Sodomka Lubomír

MPK: C03B 33/06

Značky: způsob, dělení, rokajlu, trubiček, sklenených, výrobe

Text:

...prostředku lg. resp. z chladící tyče 3 opatřené otvorem, na jehož obvodu jeou vytvořeny břity Z. Chladící tyč 3 je umístěna do chladící nádoby § s chladícím mediem §. Průměr otvoru je nepatrně menší než průměr tažené rubičky l. Břitový otvor může být uložen pružně. Otvor s bříty Z je sesteven ze dvou částí, takže se dá mírně rozevírat. Při rozevření se teplá trubíčke Ä pasouvá, při etlsknutí otvoru obepnou chlazené břity Z v jedné rovíně...

Zařízení pro kontrolu činnosti druhého stupně u karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270659

Dátum: 12.07.1990

Autor: Janata Tomáš

MPK: F02M 19/01

Značky: druhého, zařízení, činnosti, kontrolu, stupně, karburátoru, motorů, zážehových

Text:

...druhého stupně v krajní poloze, vodnou membránu apod.Zařízení je znázorněno na výkreau, kde je mechanická část, složená z podtlekové komory druhého stupně 3, desky 5 přípevněně ke kerburátoru l, opatřené porovnávací podtlakuvou komorou 3, kyvným ramenem §, ktoré je otočné kola čepu § a opírá se o čep lg tahla g, podtlakové komory druhého stupně 3, kyvným ramenem ll, otočným kolem čepu Z e procházejícím vodicím pouzdrem 2. Kyvná rameno...

Selektivní adsorbens pro vázání imunokomlexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270658

Dátum: 12.07.1990

Autori: Becker Manfred, Hiepe Falk, Čoupek Jiří, Precht Klaus, Apostoloff Emil, Heymann Stephan, Schoesler Werner

MPK: A61K 37/02

Značky: imunokomlexů, adsorbens, vázání, selektivní

Text:

...W. Heyer Poräsa Glěser, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie. Leipzig 1982), ktoré jak známu je možno bez problému sterilizovet a udržovot sterilní a jejichž velikost čáatic, struktura a porozite jsou přesně definovány. Zvleště vhodné jsou dokonale sfćrické ćästice (00-WP C 038 259 5548, DD-WP Bol 3 269 4382, 00-WP Bol 3 26 94390) s velikostni částic mezi 1 a 1000 /um a s průměry pôrů 0,05 až 100 /um, přičemž jsou průměry porů a...

Dielektrický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 270657

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kopelent Jindřich, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Koubková Marie

MPK: G03G 5/00

Značky: materiál, dielektrický

Text:

...močovinoformeldehydové pryekyříce, melamínfermaldehydové pryekyřice, fenolová pryekyřice, polyvinylchloracetátove pryekyřice. kopolymery atyrenu e metylmetakrylátem, kopolymery etyrenu e vinylacetátem, polyetyren, acetáty celulózy, polyathylen o nízká nebo střední molekulove hmotnosti a podobné. Tato pojiva mohou být využite ve formě roztoku v orgenickám rozpustidle. ve vodě. případně ve formě latexů. vrstva organickáho pojiva je...

Způsob získání červené lazury na skleněných předmětech bez modrého filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270656

Dátum: 12.07.1990

Autori: Rejzková Vlasta, Karas Jan

MPK: C03C 17/06

Značky: filmu, sklenených, červeně, způsob, předmětech, modrého, získání, lazury

Text:

...lezury je obtížné e vyžaduje přesné dodržování technologického postupu. Často se při druhém výpalu objavuje nožádoucí modrý film, jehož zabervení znehodnocuje lezurovený výrobek. Tento film jenutno z povrchu výrobku odstraňovet, většinou mechanickým loštěním, což je další technologická operace.Uvedené nevýhody ee odatrení nebo podstatné omezí řešením podle vynélezu, jehož podstata apočívá v tom, že ne lazurovený povrch ekleněných předmětů se...

Vícebarevný pozitivně pracující diazografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 270655

Dátum: 12.07.1990

Autori: Gorgoň Oldřich, Vrábel Ervín, Živanský Josef, Čihák Vladimír

MPK: G03C 1/56

Značky: pozitívne, diazografický, pracující, materiál, vícebarevný

Text:

...papírovou podložku je neneeena evětlocitlive diazogrefická sestava, obsahující kromě v diezografíí běžných látek jako funkční složky 2-diazo-l-neftol-5 ~eulfokyeelínu (elkalickou eůl), kde její reletívní rychlost fotolýzy je atenovena hodnotou l, e delší diazoniovou 301 e relativní rychlostí fotolýzy minimálně 3, přičemž Její produkty fotolýzy musi mít tak nízkou kopulační energií. aby nebyly schopny bervotvorných reakci. Jedná se především...

Způsob nanášení pojiva na rouno z hutnických vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270654

Dátum: 12.07.1990

Autori: Steckert Rainer, Gessner Dieter

MPK: D04H 1/58, D04H 1/64

Značky: pojiva, tohoto, způsob, hutnických, vláken, způsobu, rouno, nanášení, provádění, zařízení

Text:

...pisem e rozdružovecím ústrojim pro vlákna umístěny dva válce pro rozmělňování pevných čistí v tenke vretvě. Sbärný pás je s výhodou spřažen e regulátorem rychlostiPři způeobu podle vynálezu se v přisávací kemoře vytváří ne kontinuálně běžicím přísávocíu pásu rovnoměrná, ale velmi tenká vrstva vláken, která se pak přoprevuje dosběrnó komory, ve ktere ee tenká vrstva vláken opět ruzdružuje a vlákna padejí volným pádem nu gběrný pda. v...

Způsob zapřádání příze u rotorových spřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270653

Dátum: 12.07.1990

Autori: Buryšek František, Bače Jiří

MPK: D01H 15/02

Značky: strojů, příze, spřadacích, rotorových, způsob, zapřádání

Text:

...e to do pracovní polohy I a zapřádscí polohy II, vychyloveoí člen lg, vytvořený z tuhá páky. Vychylovscíčlen 33 Je zkrutnou pružinou l§. nevlečenou ne čepu 1 l. tlečen do přední. úvrati. tj. do zepřádecí. polohy II proti vložce eily vyvolene nepetim v přizi. zepřodeci polohy II vychylovaciho členu lg je doegženo dorazem ne etevitelný dorez lg, který je tvořen šroubem, uchyceným v držeku lg. Neeteveni výehylky vychyloveeiho členu lg pomoci...

Způsob sváření tantalového vývodu s kovovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270652

Dátum: 12.07.1990

Autori: Výtisk Ladislav, Kmoníček Pavel, Vašíček Milan

MPK: B23K 9/23

Značky: kovovým, způsob, tantalového, materiálem, vývodu, sváření

Text:

...do 2000 °C. přes který tento tentelový vývod prochází, kterého podstatou Je, že ee elektrickým obloukem notevi čáot tantalového vývodu nad kovovým materiálem, pričom pfečnivejici diet tentalovôho vývodu nad kovovým materiálem na dolku rovnouJedno al petinłeobku proolru tantalovóho vývodu.Hlavni výhodou tohoto zpdeobu evlřeni je vytvoření kvelitniho averu mezi tantelovýn vývodee e kovovým materiálem e minioalnini náklady na eväřeci...