Archív za 1990 rok

Strana 34

Epoxidová kompozice zejména pro lité podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270731

Dátum: 12.07.1990

Autori: Opl Jan, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Rajdl Josef, Wiesnerová Ludmila, Prachař Otakar

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidová, zejména, kompozice, podlahy, lité

Text:

...s použitím známých polyaminických neho polyaminoamidických tvrdidel, aduktů polyaminů s epoxidy nebo epoxidovanýmí uhlovodíky,adukty polyaminických sloučenin a akryláty, maleináty nebo fumaráty a podobné. Vytvrzování lze podle potřeby urychlovat přídavkem 0,01 až 5 3 hmot. fenolických sloučenin, merkaptanů,polyalkoholů, vody, organických nebo anorganických kyselín apodobně.Častice mikromletého vápence povrchové upravené mastnými kyselinami...

Epoxidové kompozice zejména pro rozlivové až roztíratelné elektrostaticky vodivé povlaky stavebního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270730

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila, Rajdl Josef, Opl Jan, Prachař Otakar

MPK: C08L 63/00

Značky: díla, zejména, vodivé, epoxidové, roztíratelné, rozlivové, kompozice, stavebního, elektrostaticky, povlaky

Text:

...tvrdidel, adukty polyaminů a podobně.V roli reaktivních ředidel se používají glycidyletery monofenolů, glycidetery alkoholů, glycidestery, glycidylaminy, estery kyseliny akrylové, maleinové nebo fumarové, etylenkarbonát, propylenkarbonát a podobně. Z nereaktivních ředidel se dává přednost zejména esterům kyseliny fosforité, ftalové, citronové, adipové, esterům epoxidovaných mastných kyselín a p°dQbně Nereaktivníchředidel se obvykle...

Alkyl-4-/3-alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy/-fenylketony jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270729

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07C 49/303

Značky: způsob, účinné, jejich, biologicky, přípravy, látky

Text:

...a extrahována d 1 athyléterem. Oddělená a promytá éterická vrstva byla vysušena,odpařena a odparek byl potom chromatografován nasilikagelu s 8 hmot. vody /elučni činidlo obsahující až 20 S obj. diethyléteru/. Chromatografícky jednotné frakce poskytly po odpaření elučního rozpouštědla 2,5 g /73 / 4-/2-brom-3-ethoxy-3-methylbutoxy/propiofenonu.la NMR analýza /200 MH/ 1.18/t, 3 H, J 7.0/, 1.21/t, 3 a, J 7.o/, 1.33 a 1.42/s,6 H/, 2.95/q,...

Integrálně armovaná plastická kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270728

Dátum: 12.07.1990

Autori: Florovič Stanislav, Štepita Matej, Bednář Alois

MPK: C09J 3/14, C09D 3/727, C08K 3/40...

Značky: plastická, armovaná, integrálně, kompozice

Text:

...dále kationaktivní tenzid, který s aminoamidy kyselín působí synergicky na zvýšení plasticity, houževnatosti a stability výsledného produktu.Dokonale se zhomogenizuje v hmotnostních dílech 47,0 dílů vodné disperze polyvinylacetát-butylakrylát o molárním poměru komonomerů 41 a o sušině 50 hmot., 4,0 díly skleněných vláken o délce 3 mm opatřených aminoamidem na bázi kyseliny stearové a dimetylentriaminu v molárním poměru 11 a solubilizovaným...

Způsob spojení Au-Ge targetu se základovou Cu deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270727

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vít Miloslav, Rothbauer Miloš

MPK: H01J 9/02, B23K 1/20

Značky: deskou, způsob, spojení, základovou, targetu, au-ge

Text:

...vrstva měnit postupem času své vlastnosti, zejména na styčné ploše s targetem a potom může dojít například ke kontamínaci, zvláště u čistých targetových kovů pro naprašování. Nevýhoda druhého řešení spočíva v tom, že mechanické spojení realizované přitištěním není nikdy tak dokonalé jako spojení pájením, proto i odvod tepla je horší a také není na celé styčné ploše amgjnosměrný,což může způsobit nestejnoměrné ochlazování, a tím i nerovnoměrné...

Zařízení k udržování konstantní přítlačné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 270726

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kudrna Milan, Dufek Jan, Lidařík Miloslav, Mikuláštík Stanislav

MPK: B29C 43/32

Značky: síly, zařízení, konstantní, udržování, přítlačné

Text:

...které se vkládají mezi podkladovou desku a přítlačnou desku podobným nasunutím na svorníky jako v případě přítlačné desky a opěrné desky. Použití tvarových příložek je kromě toho výhodné i proto, že umožňuje využít jeden typ zařízení podle vynálezu pro řadu tvarově rozdílných výrobků nebo lepených materiálů, přičemž lze obměñovat pouze tvarové příložky. Velikost zařízení je určována potřebnou velikosti přítlačné plochya může být podle...

Dvojčinné pístové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270725

Dátum: 12.07.1990

Autor: Barna Jiří

MPK: F04B 9/08

Značky: dvojčinné, pístové, čerpadlo

Text:

...v jeho krajních polohách pomocí kuliček 22 přitlačovaných pružinami 33 přidržovanými šrouby gł. Válec rozváděcího šoupátka g§je spojen s pracovními písty 3, jí spojovacími kanálył 1.gi. Tlakový vzduch nebo plyn se přivádí do válce rozváděcíh šoupátka gâ přívodním kanálemgg a odvádí výfukovými kanályFunkce dvojčínného pístového čerpadla pro čerpaní kapalin poháněného vzduchem nebo plynem je následujícíTlakový vzduch se přívádí přívodním...

Zařízení ke katalytickému čištění výfukových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270724

Dátum: 12.07.1990

Autor: Strejc Josef

MPK: F01N 3/10

Značky: čištění, zařízení, výfukových, plynů, katalytickému

Text:

...motorů, obsahující uvnitř pláště katalytická tělesa a tepelné zdroje. Podstata spočíva v tom, že uvnitř pláště jsou katalytická tělesa a tepelné zdroje vzájemné prostřídány.Vzájemným prostřídáním katalytických těles a tepelných zdrojů jsou při provozu zařízení katalytická tělesa trvale udržována sálavým teplem z tepelných zdrojů na provozní teplotě. Při přerušovaném provozu spalovacího motoru jsou odstrañovány škodlivé složky...

Svorník pro kotvení konstrukcí ke zdivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270723

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pluta Jaroslav, Klein Bedřich, Sobol Zdeněk, Hadrava Josef

MPK: F16B 35/04

Značky: svorník, konstrukcí, kotvení, zdivu

Text:

...matice prostřednictvím trubkové vložky a na obr. 5 je upnutý svorník s upevněnou kovovou konstrukcí.Svorníková tyć l kruhového průřezu, má na jednom konci klínovitě rozšírenou hlavici 2, jejíž největší příčný rozměr 5 je menší než světlý průměr l§ vrtu lg va zdivu lg. Klínovitě rozšírená hlavice 2 je vytvořena zasunutím klínu l 1 do rozštěpu v koncové části svorníkové tyče A a jeho zavařením. Na protilehlé straně svorníkové tyče l je závit 2...

Paleta pro převoz ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270722

Dátum: 12.07.1990

Autor: Maryniok Řehoř

MPK: B22D 29/00, B22D 7/12

Značky: převoz, paleta, ingotu

Text:

...místo. Konstrukce palety zajištuje její dobrou odolnost jak proti mechanickému namáhání od prevážených ingotů, tak proti tapelnému namáhání, poeř případě proti účinkům kombinace obou druhů působících namáhání.Príklad provedení palety pro prevoz ingotů podle vynálezu je uveden na pripojeném výkresu, kde na obr. 1 je nakreelen podélný osový řez a na obr. 2 je příčný rez paletou pro prevoz ingotů podle vynálezu.Paleta podle vynálezu sestává...

Nepřímý diferenční snímač koncentrace látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270721

Dátum: 12.07.1990

Autori: Doležal Bohuslav, Rybář Vladimír, Nepožitek Jiří, Šťastný Miloslav, Pavlíček Zdeněk, Volf Radko

MPK: G01N 27/30

Značky: látek, nepřímý, diferenční, snímač, koncentrace

Text:

...obr. 2 je uvedene zapojení nepřímáho diferenčního snímače,kterě ilustruje způsob měření a tímto snímačem podle vynálezu.První varianta a) na obr. 1 znázorňuje dvě ampěrometrické měrně elektrody l a g v pohledu na aktivní plochy ve tvaru kruhových úsečí, ke kterým je symetricky umístěna poten ciometrícká reíerenční elektroda 1 ve tvaru obdélníka. Druhá varianta b) na obr. 1 znázorňuje ampěrometrioké měrné elektrody l, 3 v pohledu na aktivní...

Zařízení pro indikaci celkového úniku chladiva z chladírenských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270720

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lauer Oldřich, Papoušková Zlata, Engst Pavel, Pacák Václav, Horák Milan, Holinka Jiří, Zelinger Zdeněk, Jakoubková Marie

MPK: F25B 49/00

Značky: výrobků, indikaci, zařízení, chladírenských, úniku, chladiva, celkového

Text:

...do měřicí komory a odtud uzavřeným okruhem k čidlu. Srovnáním s gravimetrický ocejchovanými permeačními standardy se získa kvantitativní údaj o uníkajícím množ~ ství chladiva.Vzhledem k mimořádně citlivosti laserového optoakustického detektoru umožňuje zařízení podle vynálezu zaregistrovat koncentrace menší než 1 g za rok a navíc je přeladěním laserového zdroje schopna rozlišit jednotlivé typy používaných chladiv. Doba měření trvá pouze...

Zařízení k separaci tuhých částic umístěné v tahu kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 270719

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hudeček Mirko, Hrstka Pavel

MPK: F23J 3/00

Značky: tuhých, zařízení, umístěné, částic, separaci, kotle

Text:

...zařízení k separaci tuhých částio podle vynálezu spočívá v tom že Vestavěné hady teplosměnné plochy přesunutá do prostoru separátoru umožní kompaktnější konstrukcí fluídního kotle s menšími nároky na obestavěný prostor.Provedení zarízení k separaci tuhých částíc ze spalín podle vynálezu je znázorněno na přípojených výkresech, kde na obr. 1 je príklad provedení umístění a zavěšení žaluzií, na obr. 2 je príklad zavěšení želuzií na jiná...

Zemědělské rozmetadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270718

Dátum: 12.07.1990

Autor: Nováková Sylva

MPK: A01C 17/00

Značky: rozmetadlo, zemědělské

Text:

...vodorovnem ŕezu, vedeném stredem metačů.Zařízení tvoří dvouosý návěs za traktor. Korba l je zásobníkem rozmetávaného substrátu a je připojena k podvozku g. Na jejím dnu je umístän dopravní pás lg navazující na skluzy ll, na jejichž vstupu jsou nastavitelná hradítka lg. Skluzy ll ústí jednak na rozmetací talíř 2 a jednak do dvou metačovýoh skříní 3. Uvnitr metačová skříně se nachází rotor Ž opatřený lopatkami É. Výpadově ústí metačové skříně A...

Konstrukce kostry pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270717

Dátum: 12.07.1990

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 9/13

Značky: kostry, pneumatiky, konstrukce, pláště

Text:

...pláště pneumatiky, zejména galusky, tvorené navinutými textilními kordovými vlákny, opatřenými vrstvou kaučukové směsi podle vynálezu, kde kostra je tvořeno kordovými vlákny z předenoskané příze, tvorené polyesterovým kabílkem a vlákny bavlny v poměru od 10 do 40 polyesterových kaoilkü a od 90 do 60 bavlněných vláken při hodnotách tex od 30 do B 0. Hodnota tex je poměr hmotnosti textílie k její délce, kde 1 tex , m je hmotnost...

Upínka řetězového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270716

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kislinger Jan, Volek Vladimír

MPK: B65G 19/12

Značky: upínka, dopravníku, řetězového

Text:

...úohytem pro otáčení, dá le pojistkou a podložkou zajištující navleěenou tlačnou pružinu. Trn prochází kolmo vedenñ.Dopravovaňý předmět se opírá o dorez, který je pevně spojen 5 pláštěm. Plášt je vůči vee dení posuvný a je po seřízení k vedení fixován stavěcím šroubemUpínka řetězového dopravníku umožňuje realizovat spojení dopravníku a dopravovaneho předmětu v obecném místě řetězu. využitím vhodné tuhosti dorazu je možno nastavit přesnou...

Přístroj pro měření radiální deformace vrtů a ovality otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270715

Dátum: 12.07.1990

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: vrtů, měření, deformace, prístroj, ovality, radiální, otvorů

Text:

...cenné, protože znalost charakteru, průběhu a velikosti těchto deformací ze známých podmínek je významným parametrem ke stanovení geomechanickeho modelu prostředí v němž bude důlní dílo realizováno a~tudíž i pro stanovení optimálního modelu součinnosti prvků systému hornina-výztuž. Navrhovaný přístroj umožňuje měřit deformace vývrtů ve více směrech v dostatečném měřícím rozsahu, tím umožňuje řešení úlohy PRGGNÚZA PRUJEVU HURSKÝCH...

Motorová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 270714

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mastník František, Mastník Leoš

MPK: F02D 13/04

Značky: motorová, brzda

Text:

...se dosáhne zvýšení brzdicího efektu a jeho snadné regulace. Při brzděni je udržována teplota kapaliny v chladicím okruhu motoru.Příklad provedení motorová brzdy podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese s obr. l.Zařízení sestává ze setrvačníku motoru 5 induktorovým ozubením L, pevné části g, chladicích kanálů 2 a budicí cívky 3. Budicí cívka 5 vytváří magnetický tok v pevné části g,tento magnetický tok prochází radiální vzduchovou...

Zařízení pro automatizaci obloukového svařování děrových a průvarových svarů v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 270713

Dátum: 12.07.1990

Autori: Ružarovský Karel, Robenhaupt Jaroslav, Klabouch Rudolf

MPK: B23K 9/16

Značky: atmosfére, průvarových, obloukového, děrových, svařování, ochranné, zařízení, automatizaci, svárů

Text:

...okolního ovzduší. Dále zcela stíní záření elektrického oblouku, takže není nutno používat ochranného štítu. Zařízení je lehké (cca do 2,5 kg), a snadno přenosné. Múže je obsluhovat 1 méně zkušený svářeů, protože doba svářehí je plynule volitelná pro různé velikosti svarü zařazením časového spínače.vynález je blíže objasněn na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je v nárysu znázorněna sestava svaŕovacího zařízení, a na obr. 2 je axonometrický...

Nožový hriadeľ na frézovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270712

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kočický Jozef

MPK: B23C 5/04, B23C 5/20

Značky: frézovanie, dřeva, nožový, hriadel

Text:

...použiť tvarovo stála nože,ale s výhodou ja možné použit relativne tenká pružná nože, ktoré nie sú určené po otupeni na prebrúsenie, nakoľko ich nizka cena pri sériovej výrobe umožňuje po otupeni ich zahodiť. Veľká ohybnosť u týchto nožov v rámci pružnej deformácie umožňuje ich upínanie podľa vynálezu na skrutkovicové plochy s veľkým stúpanim /do 60 °, obr.č. 5/ a povrch nástroja je relativne hladký, čo zaručuje nizku hlučnosť nástroja...

Středicí pouzdro děrovacího trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270711

Dátum: 12.07.1990

Autori: Stehno Jaroslav, Staněk Vlastimil

MPK: B21D 28/04

Značky: pouzdro, děrovacího, středicí

Text:

...děrovací nástroj ve výchozí poloze, kdy středicí pouzdro je pevné fixováno na děrovacím trnu a na obr.2 je poloha, kdy je středicí pouzdro uvolněno a je volně posuvné po děrovacím trnu.Děrovací nástroj je tvořen matricí l opetřenou osazenim, která je ve spodní části uzavřena dnem 3, svázaným s vyražečem lisu. Na dno A je vkládán polotovar łł. Na beranu lisu je upevněn děrovací trn 2 5 děrovací hlavičkou 3. V požadovaná vzdálenosti od čela...

Šroubové oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270710

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vykopal Jan, Hrubý Jaroslav, Dopita Rostislav

MPK: F04D 29/18

Značky: oběžné, šroubové

Text:

...přičemž podstatou vynálezu je, že náboj je sestaven nejméně ze dvou dílů navzájem spojených v radiální rovině. Dále je podstatné, že oba díly náboje jsou sestředěny pomocí zámku, vytvoreného na styčné radiální ploše obou dílú a axiálně jsou oba díly staženy šroubem zašroubovaným do čelní plochy hřídele v průchozím otvoru náboje.Vyšší účinek řešení podle vynálazu spočíva v usnadnění výroby oběžného kola, umožňující využití běžných technologií...

Způsob snižování provozních tlakových ztrát filtračních stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270709

Dátum: 12.07.1990

Autori: Albrecht Martin, Albrecht Jiří

MPK: B01D 29/10

Značky: filtračních, způsob, tlakových, stanic, provozních, ztrát, snižování

Text:

...poklesu průtokového množství, se toto řešilo výměnou íiltračních textilií za nové. Provozní zkoušky realizované v různých podmínkách nasazení průmyslových íiltrů prokázaly, že nepříznivá dlouhodobé narůstání provozních tlakových ztrát je možno odstranit krátkodobým intenzivním proplachem a to při proplachovací rychlosti nad 3,5 cm/5 dosahované při tlakovém spádu na textilii nad 2 500 Pa. Tím se prodlužuje provozní životnost taxtilia a snižuje...

Zařízení pro údržbu skleníkových střech

Načítavanie...

Číslo patentu: 270708

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kondrys Petr

MPK: E04G 3/14

Značky: zařízení, skleníkových, střech, údržbu

Text:

...údržby. Veškerý potrebný materiál včetně skla, pomůcek a nářadí si vezou na zařízení pracovníci 5 sebou najednou, čímž odpadá opakované přanášení materiálu v úzkém úžlabí na místo potřeby. Nedochází k poškození ostatních, zejména sklenených částí střechy, protože pracovník při své práci a zvláště při přasunu spočíva na pevná pracovní plošině a nemusí spoláhat na oporu střechy skleníku. Celá činnost se provádí v souladu s bezpečnostními...

Homopolymery a kopolymery N-(3-dimethylaminofenyl)-methakrylamidů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270707

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lokaj Jan, Bílá Jitka

MPK: C08F 20/60

Značky: n-(3-dimethylaminofenyl)-methakrylamidů, jejich, homopolyméry, kopolymery, výroby, způsob

Text:

...g (10 G konverze) statlstíckého kopołymeru. ktorý se pňnrćží ethanolom z chloroíormového roztoku. Podle stanovaného obsahu duaíku (3.17 ) je v kopolymcru vestavěno 23.12 96 hmot. (13.29 se mousmtch) N-(S-dímethylamlnoťenyl)methakrylamldu. Límnn vlskozítní číslo kopoíymeru v dímethylformamldu při 2 o °C odpovídá 18.0 cmag-í.Stcjnýrn způsobem jako v příkladu 1 se polymeruje násada obsahující o.5 g N-(B-dlnauxylamlnoísnyÚmothakrylamldu. 0.5 g...

Zapojení kapalinokružné vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270706

Dátum: 12.07.1990

Autor: Sedláček Jindřich

MPK: F04C 19/00

Značky: vývěvy, kapalinokružné, zapojení

Text:

...do úrovně apodní hrany sacího otvoru.Řešení podle vynalezu snižuje přetížení motoru a oběžného kola vývěvy při jejím rozběhu,a tím i nebezpečí havárie vývěvy doposud způsobovaně čerpáním kapaliny v době po zapnutí vývěvy. odstraňuje nebezpečí přehřátí a zadření vývěvy z důvodu snížení objemu clrkulační kapali~ ny a dále odstraňuje netěsnoet zpěłného venlilu na sání vývěvy způsobovanou nečistotami z pracovni kapaliny.Příklad konkrétního...

Zařízení pro spínání a vypínání elektrických obvodů malého a nízkého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270705

Dátum: 12.07.1990

Autor: Prokop Jiří

MPK: H01H 3/42

Značky: obvodů, nízkého, malého, napětí, spínání, vypínání, elektrických, zařízení

Text:

...do základní polohy. je pevnč přlpojeno tčteso kruhověho elektromagnetu g. vytvořená jádrem 4 a pléštčm š,které jsou zhotoveny z magnetlcky mäkkího materiálu. V tälese elektromasnetu 3 je umístčna solenoidová cívka g. Na hřídell g spínače je proti tčlesu elektromagnetu 3 usazena kotva 3 elektromagnetu. prevedená ve tvaru kotouče. taká z magneticky mčkkěho materiálu a uzsvírající magne tický obvod elektromagnetu g. Kotva 7 se otóčí eoučasnč s...

Axiální turbokompresor pro nasávání vzduchu při teplotách blízkých bodu mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270704

Dátum: 12.07.1990

Autori: Goldšmíd Ivan, Nožička Jiří, Misárek Dušan, Daněk Václav, Anděra Vratislav, Beneš Josef, Zvěřina Josef, Janč Zbyněk

MPK: F04D 29/58

Značky: mrazu, axiální, teplotách, blízkých, turbokompresor, nasávání, vzduchu

Text:

...vstupních etatorových lopałek s mechanlsmem k núćčetiŕüýzowićho-krouiku a na obr. Sue zznázoměn příklad přímého propojení vstupní lopstky a dýzevým kroužkem.První kompnsní stupeň se .skládá ze vstupnĺch lopaleak l. z-rotorových lopałek 31 a z následujících stolorových lopetek, (neznózorněny). V příklądu provedení jsou rotorové lopatky g pevně uchyceny v rotoru g, zotímco stntorové lopatky ł jsou válcovýml čepy i otočnč uloženy v nosném...

Způsob sekreční produkce cizorodých proteinů kultivací transformovaných kvasinkových buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 270703

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vondrejs Vladimír, Zadražil Stanislav Člen Korespondent Čsav, Palková Zdena

MPK: C12N 15/00

Značky: produkce, sekreční, proteínu, způsob, cizorodých, kultivaci, transformovaných, kvasinkových, buněk

Text:

...Manlatis et al Molecular ctoning. A iaborabory manual. Cold Spring Harbor Laboratory. Cold Spring Harbor. New York. 1982).Pro zajištění exprese a sekrece teiecího chymosinu (syřidlo) transtormovanou buňkou S. cerevlsiae byl tímto způsobem do vektoru pJDBd. viožen prochymoslnový gen z piasmidu p 424, ohraničsný místy Hindili a Sali. bez ohledu na tézi tranelace - pJDBdCH, viz obr. 3. V druhém kroku byia provsdena úprava tohoto plasmidu, která...

Šachtová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 270702

Dátum: 12.07.1990

Autori: Froněk Pavel, Bernas Bohumil, Plecitý Drahoslav, Hrachovec Josef

MPK: C21B 7/16, F27B 1/16

Značky: šachtová

Text:

...provádění ze strany obsluhy pece.Uvedené nedostatky odstraňuje äachtová pec podle łvynálezu s dmyšnaml opatřenými klapkami určenými zejména pro vhánění studeného vzduchu. Dmyšny jsou uspořádćny ve dvojicích samostatně. Uzavírací klapky každé dvojice dmyšen jsou na epolečném hřídell pootočeny vzćjemnčuspořádání dmyšen ve dvojicích, jejichž klapky jsou na epolečném hHdeii. umožňuje jejich společné ovládání. Vzójemným pootočením klapek o 90 °...

Vodivá podložka pro výměnné a výškově stavitelné elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 270701

Dátum: 12.07.1990

Autori: Běhounek Josef, Šilhavý Lexa, Voborník Vojtěch, Fidranský Zdeněk

MPK: B23K 11/30

Značky: výměnné, podložka, elektrody, vodivá, stavitelné, výškově

Text:

...podložky. Další podstatou vynálezu je. že v drážce pro jednu výměnnou stavitelnou eiektrodu pätuěí jedna stranová upínací lišta průřezu prdvoúlzlého lichoběžnlka. V dráäce pro dvě výměnné stavitelné elektrody přísluší jedne etředová upínaci lišta průřezu rovnoramenného lichoběžníka.Výhody doeažené vynálezem epočivají zejména v tom. že není nutno tak často odetrañovat vtlsky, protože nerovnosti lze vyrovnáva etavltelnýml ĺrouby. Dále. že zcela...

Zapojení řadiče paměti chromatografického integrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270700

Dátum: 12.07.1990

Autori: Franc Miroslav, Černý Tomáš, Míček Petr, Krištoufek Otakar, Semecký Jiří

MPK: H03K 17/24

Značky: integrátoru, řadiče, chromatografického, zapojení, pamětí

Text:

...má přípojeně napětí z bateríe 23, bylo provedeno až po ošetření výpadku sítě řídící jednotkou š. Blokovací hradlo 9blokuje paměť dat přl adresování zálohovenő paměti i dekoděru g zálohovaně paměti. Invertor o 1 s odpínaným napájaním upravuje výstup gł dekoděru g zálohované pamětl a má napájení připojeno püs pñpínač napětí o 4. Hradío g I odpínaným napájením ovládá vstup il zálohovanó paměti 1 v závislosti na ínvertovaném signálu z...

Proudovodná dráha zhášedla elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270699

Dátum: 12.07.1990

Autor: Tesař Josef

MPK: H01H 33/88

Značky: zhášedla, elektrických, proudovodná, dráha, spínacích, přístrojů

Text:

...i rozměr celého spínacího přístroje. což přináší značný ekonomický efekt.Příklad provedení vynálezu je uveden na připojeném výkrese, kde je znázorněna proudovodná dráha zhćšedia vypínače vysokého napětí v osovám ñzu. kde je v jedná polovině řezu proudovodnó dráha v rozpojeném stavu, kdy jsou spojovací kontakty ve vypnuté poloze a v dru hé polovině řezu jo proudovodná dráha v sepnutěm stavu. kdy jsou spojovací kontakty v zapnu tě...

Zapojení hydrogenerátoru v hydraulickém obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270698

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sova Ladislav, Coufal Stanislav

MPK: F15B 1/02, E02F 9/22

Značky: hydraulickém, hydrogenerátoru, obvodů, zapojení

Text:

...energií spotřebiče uzavřonlho obvodu přes hydrogenerćtor do pohánčclho motoru hydrogeneratorů hydraullckő eouatavy, čímž ee eníží spotřeba hnacího motoru.Na připojenóm výkreau je v příkladnćm provedení achematlcky znázoměno zapojení hydrogeneráloru v uzavřvném hydraulíckám obvodu podle vynalezu. který je vybaven nezakreelenýmí při sávacíml a pojiełnýml ventlly a nezakresleným pomocným zdrojem tlakové kapaliny.Hydrogenerátor ł...

Zařízení k ovládání doběhu pístu přímočarého hydromotoru lopaty hydraulického zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270697

Dátum: 12.07.1990

Autori: Coufal Stanislav, Kanta Josef

MPK: E02F 9/22

Značky: pístů, lopaty, doběhu, zařízení, ovládání, přímočarého, hydraulického, hydromotoru, zemního, stroje

Text:

...výhod obou typů přímočarých hydromotorů, čímž je umožnšna tčžba ve všech druzích rýpaná zeminy při použití přímočarěho hydromotoru a tlumením dobähu v krojní polozo.Na připojonóm výkresu je v příkladném provedení schomatlcky znázornän püdmět vynálozu,kdo na obr. 1 je schéma napojoní přímočarěho hydromotoru a dorazu no mochanísmus ovládání hloubkovó lopoty a na obr. 2 je v řezu znázoměn přímočarý hydromotor opalřvný llumaním dobłhu píotuv...

Způsob výroby cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270696

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šuber Josef, Pokorný Petr, Švajgl Oldřich

MPK: C07C 13/18

Značky: způsob, cyklohexanu, výroby

Text:

...podmínky převodu nniyicykioponianu na cyklohoxan. kdo izn nnĺžonim taploty zo 150 na 130 OC zvýšil stupeň přvmöny v důsledku posunu larmodynamická rovnováhy. Nižší inploty ta kó zaručujĺ. že nedojdo k vőtiií hydrodacykiizaci Cô-cykianů, případnč k jejich hydrokrakovÁnĺ. By io oxperimoniáinč dokázćno. že roakční rychioai inomorizaco Jo doniainčná i při nižší lopioiě. Také nkuiikace má Velký význam. nebot současně a výrobou cyklohoxanováho...

Způsob dvojstupňové extrakce kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270695

Dátum: 12.07.1990

Autor: Peršín Jan

MPK: C07D 201/04

Značky: způsob, kaprolaktamu, extrakce, dvojstupňové

Text:

...extraktorech se vzájemné nemísítolnými (území. spočĺvající v lom. že se vstupujĺcívodná fáze do druhého stupně zchladí odpařovćním NH na teplotu 2 až 2 o OC a nastřikované ne 3 polórní rozpouštědlo do prvého stupně extrakce se pkdehřeje na zo až 40 OC vystupujíoím ex traktem z prvého extrakčního stupně.Tímto se dosáhne optimálního teplotního proíilu v extraktorech, což umožňuje Zvýšit účinnost extrakce při současném zvýšení koncentrace...

Způsob alkylace fenolů a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270694

Dátum: 12.07.1990

Autori: Morávek Pavel, Janáček Leoš, Kolena Jiří, Svoboda Karel, Lenský Roman

MPK: C07C 39/06

Značky: fenolů, způsob, alkylace, jejich, derivátů

Text:

...Cr. Mg. Mn. Si v množství odpovídajícím atomárnímu poměru každého přítomného prvku z uvedené řady vůči železu maximálně 0,1 1.nebo/a síranový aniont v množství odpovídajícím molárnímu poměru SO z Fe. maximálně 0.2 r 1.4 Katalyzátor se při způaobu podle tohoto vynálezu připravuje tavením směsi oxidů železa.vanadu. případně oxidu jednoho či několika prvků z výše uvedené řady promotorů. popřípadě sí ranu některého z uvedených prvků. nebo...

Způsob čištění dicyklohexyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270693

Dátum: 12.07.1990

Autori: Večeřa Miroslav, Mleziva Josef, Řehák Jindřich

MPK: C07C 43/184

Značky: čištění, způsob, dicyklohexyletheru

Text:

...sodného nebo drasalného o koncentraci nad 30 9. Optimální teplota uvću dění vodní páry je 16 a až 240 OC. optimální teplota násady Zoo až 24 a DC. Dobré výsledky se dosahují s vodní parou pühřátou až na 400 OC. Použitá kolona má mít nejméně dvě teoretickéPňdmět vynálezu je dále doložen příklady provedení. jimiž se Však jeho rozsah nikterak2 oco g írakce t. v. 170 až 230 DC při 27 kPa a indexu tomu při 20 GC 1.4820, získané(rakcionací...

Rozpěrný aparát pro úhlovou fixaci kyčelních kloubů dětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270692

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hradil Jaroslav, Mihál Vladimír, Dostál Miroslav

MPK: A61F 5/00

Značky: kloubu, aparát, rozpěrný, kyčelních, detí, fixaci, úhlovou

Text:

...záležitostí je poměrně komplikovaná a pracnć. přitom jeho používání je značně obtížné.Uvedené nedostatky řeší rozpěrný aparát pro úhlovou iixacl kyčelnich kloubů děti, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom. že používá ponlogralického systému při pohyblivém spojení páru bot pomocí tří rozpčrných tahei s otočnými koncovkaml, na kterých jsou výkyvně v dražkćch uchyceny segmenty. ktoré jsou prostřednictvím kotevních šroubů oločně...