Archív za 1990 rok

Strana 33

Zapojení pro řízení transportu svitku ve vstupním úseku spojité válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 270771

Dátum: 12.07.1990

Autori: Randa Jiří, Jirkovský Jiří

MPK: B21C 47/24

Značky: zapojení, válcovací, řízení, svitku, transportu, spojité, tratě, vstupním, úseků

Text:

...bloky l až lg jsou zapojeny tak, že na první informační vstup 31 prvního pamětověho bloku 5 je zapojen výstup nezakresleného spouštěcího bloku, který Spouští posuv zavážecího trnu, na dru hý informační vstup gz výstup třetího čidla l polohy, na třetí informační vstup 33 výstupprvního čidla l polohy, na čtvrtý informační vstup 34 výstup druhého čidla l polohy, na pátý informační vstup 35 výstup štvrtého čidla lg polohy, ne šestý informační...

Inaktivovaná vakcína proti moru králíků a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270770

Dátum: 12.07.1990

Autori: Dedek Ladislav, Valíček Lubomír, Štěpánek Jan, Jordán Vladimír, Rodák Ladislav, Jurák Evžen, Šmíd Bedřich

MPK: A61K 39/125

Značky: jejich, způsob, vakcína, králiků, výroby, proti, inaktivovaná

Text:

...dávka vakcíny v množství 1 cm 3 navozuje doetačující protilátkovou odpověd a zaručuje zcela chráněnost zvířat před infekcí. Podkožní způsob aplikace vakcíny a hydroxidem hlinitým vylučuje možné změny ve svelovině. což je významné z hlediska konzumeco masa.Přednootí navrhované vakcíny je dobrá protilátková odpověd po Jednorázové aplikaoi 1 cm vakcíny (tabulka 1), která zaručuje dostatečnou ohráněnoat krélíků proti infekoi (tabulka 2). Při...

Zařízení pro nastavení vzájemné polohy dvou materiálů při jejich spojování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270769

Dátum: 12.07.1990

Autor: Zýka Karel

MPK: B23K 37/04

Značky: jejich, nastavení, zařízení, materiálů, polohy, spojování, vzájemné

Text:

...Výhodou je rovněž jednoduchost konstrukčnlho provedení řeäení podle vynálezu a nižší energetickou náročností a menšími požadavky na údržbu.Příklad konkrétního provedení zařízení podle vynáiezu je znázornčn na výkresoch. kde obr. 1 znázorňuje zařízení v nárysu a obr. 2 znázorňuje zaHzení v půdorysu.Zařízení se skládá z rámu g. v nimž je upevnčno vodicí lože g. na kterém je uiožen pracovní vozík z s přĺtlačnými čslistmi 9 a podávací...

Protipožární vnější izolační omítkovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 270768

Dátum: 12.07.1990

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C04B 26/06, C04B 22/06

Značky: vnější, protipožární, izolační, omítkovina

Text:

...pro jine konstrnkční prvky, která vyžadují izolační, protipožárnč účinný s esteticky účinný zrnitý system konečné povrchová úpravy.Omítkovinu podle vynálesu je možno aplikovat známými způsoby, například ručnín nnhszováním či nástřikem, taká úpravu konečné vrstvy äkrabáním podle známeho postupu cmítkovina umožňuje.Omítkovinu lze vyrábčt do zásoby tak, že se oddälenč zhotoví sypká složka a kapalná složka obě.s 1 očky se smíchají v poměru l 2 0,2...

Zapojení pro vystředění svitku do osy rozvíjedla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270767

Dátum: 12.07.1990

Autori: Randa Jiří, Jirkovský Jiří

MPK: B21C 47/24

Značky: vystředění, rozvíjedla, zapojení, svitku

Text:

...displeji včetně dekodáru signálu v binárně dekadickěm kődu. Jednotlivé bloky l až lg jsou potom zapojeny tak, že výstupy prvního čidla l polohy a druhého čidla g polohy jsou připojone na odpovídající informační vstupy bl, bg prvního psmätového bloku 3, jehož inioieční vstup 3 je připojen k výstupu nezekreslenćho technologického zařízení přísunu svitku do vstupního úseku. Výstup prvního pamětového bloku g je potom zapojen na první datový vstup...

Elektrický regulátor Kaplanovy turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270766

Dátum: 12.07.1990

Autor: Lamač Jiří

MPK: F03B 15/06

Značky: turbiny, kaplanovy, regulátor, elektricky

Text:

...sekvenčního obvodu 2 je Bpoáen s čssovací výstupní svorkou gá zapojení. Spádová vstupní svorka oi zapojení je spojene se spádovým vstupom lg nelineárního členu lg. Spouštěoí vstup log nelineárního členu lg je spojen se signalizačním výstupem 25 sekvenčního obvodu 2. sesignalizační výstupní svorkou 08 zapojení a se signalizačním vstupem gg nastavovacího obvodu gy Nastavovecí výstup 22 nastsvovacího obvodu Ž je spojen s nestevovacím vstupom 72...

Tepelný tunel škrabákového dopravníku dehtouhelné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270765

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pietraszek Leon, Kosek Jiří, Pastrňák Josef

MPK: C10B 7/02

Značky: škrabákového, tunel, dehtouhelné, dopravníku, tepelný, směsi

Text:

...dopravníku. Tunel, podle rozpětí, může býtdimenzován jako samonosný nebo je uložen na nosné moetové konstrukcí.vynález je v příkledu provedení znázornšn na připojených výkresoch, kde na obr. l je zjednodušený příčný řez tunelem s na obr. 2 je půdorysný pohled na ploěnou výseč ochozu tunelu.Tunel je tvořen eoustavou přepážek vyztužených pstními vszníky l, přičemž každá taková přepážks aestává ze dvou svislých nosníků 3, které jsou...

Razicí stroj výložníkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270764

Dátum: 12.07.1990

Autori: Wagner Erich, Jašek Petr, Vašek Jaroslav

MPK: E21D 9/10

Značky: razicí, stroj, výložníkového

Text:

...s řeznými nástroji. Rszicí stroj podle vynálezu se skládá z následujících hlavních čáatíPohybová část 3 tvoří základní nosnou konstrukcí pro uložení ostatních částí stroje. Může být provsdena s pásovým podvozkem nebo opatřene kréčivým zařízením k přemístování ve směru šípky 3, označující postup rsženého díla 2.Pracovní ústrojí 3 tvoří výložník 33. k jehož přední části je připojeno vlastní rozpojovscí ústrojí 33. Další součástí...

Zařízení ke krájení koagulátu a k míchání vznikající sýřeniny ve válcových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 270763

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hůza František, Pivoňka Josef

MPK: A01J 25/02

Značky: míchaní, nádobách, zařízení, koagulátu, válcových, sýřeniny, vznikající, krájení

Text:

...l je v řezu nárysný pohled ne zařízení a na obr. 2 je půdoryeně naznsčení pohybu herf při jedné otáčce obvodové harry, nspř. v poměru tří otáčok otočněho čepu Ž k jedné otáčce hřídele 2.Ve vrchlíku 2 válcové nádoby 1 s vertikální osou § je zsbudováne středová převodovke g. ne jejíž hřídeli g je nepojena planstová převodovks Š, ekládající se ze skříně Opätřené víkem ll. Otočný čep 2 je poháněn přes ozubené kolo lg. ktoré je v záběru s...

Dutá keramická tvarovka pro obkládání vnitřního povrchu stoky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270762

Dátum: 12.07.1990

Autori: Krejcar Milan, Červinka Jaroslav, Janulík Stanislav, Křen Petr

MPK: E03F 3/04

Značky: tvarovka, obkládání, vnitřního, keramická, povrchu, stoky, dutá

Text:

...shodně válcovitě vyduté e vzájemně protilehlé menší etäny jsou opatřeny podélným středovým vrubem. Dutina tvarovky může být rozdělena dvěma nebo více přepážkami, opatřenými také podélným středovým vrubem. Vzá jemně protilehlš menší stěny mohou být eedlovitě vypuklé. vnější povrch vydutých proti-lehlých větších stěn je s výhodou opetřen glazurou.Výhodou duté keramické tvarovky podle vynálezu je. že je snadno zhotovitelná běžnou výrobní...

Zařízení pro transport kreslicího listu souřadnicových zapisovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270761

Dátum: 12.07.1990

Autori: Voráček Radomír, Hűbner Drahomír, Syřiště Milan

MPK: B41J 13/076

Značky: zapisovačů, kreslicího, souřadnicových, zařízení, transport, listů

Text:

...při daná šířce pracovní části přítlačných kiadek. Upevñovací vidlice na odiehčená části čepu nezcslabuje jeho namáhanou část. Čep je možno volit s ohiedem na kvalitní samomaznâ. pouzdra menšího průměru. Tím klesá čepové tření.Konkrátní provedení zařízení pro transport kreslicího listu souřadnicových zapisovačů je na výkresoch. Na obr. 1 je jeho nárys. na obr. 2 půdoryn. na obr. 3 je detail provedení přítiačné kladky.Podle Obr. 1. obr. 2 a...

Optický reflektometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 270760

Dátum: 12.07.1990

Autor: Burian Zdeněk

MPK: G01K 11/00

Značky: reflektometr, opticky

Text:

...záření je tvořen lsserovou diodou s vlnovou délkou emiss 1,3 až 1.5 /um, propojenou s monitorovací fotodiodou se zeailovečem.Základní výhoda optického reflektometru podle vynálezu spočíva v jeho vhodnosti pro využití v technologii výroby polovodičových součástek.Vynález je dále blíže popsán na příkladu provedení podle připojeného výkresu. na němž je znázorněno jeho základní schéma.Raflektometr je tvořen zdrojem infračerveného záření s...

Zařízení pro proteplování betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 270759

Dátum: 12.07.1990

Autori: Štěrba Alain, Ryšavý Jaroslav

MPK: B28B 21/78

Značky: proteplování, zařízení, dílců, betonových

Text:

...pod teplotu Bo °C. Po konstant p ním časovém úseku (nepř. 0,2 h) se smysl proudění vzdušiny obrátí revsrzací chodu oso«-vého reverzního ventilátoru lg. Vzdušina proudí od otopného zařízení 2 pravou svisloumezerou 32 k formám g. Tím dojde k vyrovnání teplot betonu v blízkosti levé svislé mezery gl a betonu v blízkosti pravé svislé mezery 32.V jiném uspořádání proteplovacího zařízení je pod stínicí přepážkou § umístěno pouze otopné zařízení...

Rejdovné vedení dvojkolí kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270758

Dátum: 12.07.1990

Autor: Koula Jiří

MPK: B61F 5/00

Značky: kolejového, vedení, rejdovné, dvojkolí, vozidla

Text:

...Při jízdě v oblouku tedy je na vnějěí bočnici rámu podvozku, respektive vozidle, větší rozvor. než ne bočnioi vnitřní. Při správné volbě sklonu a tuhosti pryžovýoh bloků e za podmínky dodržaní rychlosti jízdy příslušné k poloměru oblouku a převýšení tretě, dojde k rsdiálnímu nastavení dvojkolí. kdy osy dvojkolí směřují do středu projížděněho oblouku.Výhodou provedení podle vynálezu s nestejně tuhými pryžovými bloky je, že je aplikovatelné...

Platina pro tvorbu plyšových pletenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270757

Dátum: 12.07.1990

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: D04B 15/06, D04B 9/12

Značky: tvorbu, platina, plyšových, pletenin

Text:

...je znázorněno na přípojeném výkresu v bočním pohledu na pletínu se základovou klíčkou. plyšovou kličkou a s jehlou v zatsženě poloze.Platina l je opatřena ovládecími hrensmi g, na které působí neznázorněné platínově zámky. Pletíne l obsahuje nos 2 pro odvod pleteníny, který přechází do hrany li pro odvod pleteníny, hrane li přechází do šíkmě. dolů směřující hrany §, která končí místem lg pro zatehování zákledové klíčky §. odtud pokračuje...

Patka pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 270756

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mišota František, Novák Ondřej, Ráček Jaroslav

MPK: B60C 15/00

Značky: pätka, pláště

Text:

...současně vyplňuje prostor nad lenem pstky pláště e teto vložka jevytvořena na okraji výztužně vložky, která je přehnuta kolem lane z vnější strany pláště směrem dovnitř. Vložks je tvořene keučukovou směsí.Vytvořením petky podle vynálezu se dosáhne zvýšení produktivity práce na úseku příprevy materiálů pro konfekci patky pneumatiky, včetně snížení meteriálových nákladů,při zachování vlastnosti patky, které odpovídají požsdsvkům na tuto...

Vrstvený panel tepelného krytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270755

Dátum: 12.07.1990

Autori: Prokeš Zdeněk, Noga Zdeněk

MPK: B32B 15/14, B21B 39/10

Značky: tepelného, vrstvený, krytu, panel

Text:

...pořadí zejištujíeího rovnoměrnějěí zatížení stolic projevujíoího se zlepšením geometrie i tlouštky pásu, ve zlepšení výnosu váloovaoí tratě snížením výskytu zmetků s odstrsněním trhání s děrování konců svitkú. snížením teplotyv ohřívecí peci s odpovídající úpravou paliva a sníženou tvorbou okují, snížením tloušřky pásu na minimum odpovídající zvýšení teploty V hotovním pořadí s z toho rezultujícím snížením tepelných ztrát na...

Posilovací trenažer

Načítavanie...

Číslo patentu: 270754

Dátum: 12.07.1990

Autori: Berdich Jiří, Tlapák Petr

MPK: A63B 21/06

Značky: trenažér, posilovací

Text:

...ze dvou posuvných krajních částí gl, které jsou posuvně uloženy na kyvné plošině gpomocí hlavních pojezdových kol gg. V příčném směru jsou fixovény k hlavní podélné ose kyvné plošiny g pomocí podpürných kol 22. Na přední části pevného nosného rámu l je umíetěna kladka go. Kyvné střední část gâ jezdce §je vzhledem k posuvným krajnim částem gg uložena kyvně v čepech ll. V její ose jsou vytvořeny otvory a v nich umístěny vodicí tyče lg a hlavní...

Filtr pro filtraci hořlavého prachu rozvířeného v plynu s pojistným ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 270753

Dátum: 12.07.1990

Autori: Štěpánek Jan, Valenta Miroslav, Bečvář Josef

MPK: B01D 35/14

Značky: hořlavého, plynů, pojistným, ústrojím, filtr, rozvířeného, prachu, filtrací

Text:

...z filtru clo vstupního potrubí při aoučaeném omezení účinku tlakové vlny vzniklé při explozi uvnitř vstupního potrubí. Řešení přináší omezení nákladů při výrobě í montáži vzduchotechníckého zařízení pro liltraci hořlavých prachů rozvířených ve vzduchu a zamezuja škodám vzniklým destrukcí přívodního potrubí při explozi uvnitř filtru nebo destrukcí filtru i potrubí při explozi uvnitř vstupního potrubí.Řešení působí nejen jako ochrana proti...

Způsob odstraňování organických kapalin z amorfních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270752

Dátum: 12.07.1990

Autori: Beran Zdeněk, Staněk Jaroslav

MPK: B01D 12/00, F26B 3/08

Značky: amorfních, tohoto, organických, způsob, zařízení, způsobu, látek, odstraňování, provádění, kapalin

Text:

...ze normálního tlaku. Proces je nepřetržitý s minimálními nároky na obsluhu.Pokud so týká zařízení pro provádění způsobu, je v porovnání se známými podstatně Jednodušäí. Kromě grenulátoru nemá žádné pohyblivé části s přitom výkon vztažený na jeho velikost. případně hmotnost, je podstatné vyšší než u známých typů.Na výkresu je schematicky znázorněn příkled zařízení podle vynálezu v sxonometriokém pohledu s oddělenou čelní stěnou.Fluidizační...

Rekombinované plasmidy pSA20 a pXT2, kódující syntézu škrob ztekucující alfa amylázy ve streptomycetách

Načítavanie...

Číslo patentu: 270751

Dátum: 12.07.1990

Autori: Petříček Miroslav, Stajner Karel, Tichý Pavel, Liu Xiau Tie, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Hoang Viet, Hošťálek Zdeněk

MPK: C12N 15/00

Značky: psa20, rekombinované, škrob, kodující, streptomycetách, plasmidy, pxt2, ztekucující, syntézu, amylázy

Text:

...vektoru pIJ 622. Vzniklé rekombinovsné plesmidy pSA 2 o a pXT 2 kčdující syntézu äkrob ztekucujieí a-emlázy maji velikost 9.0 kb s 7,0 kb. U obou popssných včlenění a-emylázového genu do plssmidověho vektoru vedlo ke zvýšení produkce a-amylézy na základě zvýšeného počtu a-smlézového geuu v důsledku vysokého počtu kopií rekombinovsnýoh plssmidů pSA 2 o s pXT 2 ve streptomyoetovém hostiteli.Vlastní konstrukce rekombinovanýoh plssmidů pSA 2 o s...

Způsob zpracování odpadního zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270750

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kábrt Lubomír, Sedláček Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01G 9/04

Značky: zinku, odpadního, zpracování, způsob

Text:

...sodneho a teprve na nerozpustný zbytek 2 tohoto loužení se působí kyselinou, například chlorovodíkovou nebo sírovou, a že se filtráty 2 obou loužení za míchání a s výhodou pri teplotě 60 až l 0 U UC smísí k vysrážení hydroxídu zinečnatého.Využitím roztoku hydroxidu sodného k prvnimu loužení se část zinku, obvykle 10 až 20 hmot. převede do formy rozpustného zinečnatanu sooného a při konečném srážení se uplatní i reakcePřeveoením části zinku...

Pozitivní elektronový rezist

Načítavanie...

Číslo patentu: 270749

Dátum: 12.07.1990

Autori: Paleta Oldřich, Maroušek Vladimír, Bednář Bohumil

MPK: G03F 7/26

Značky: rezist, pozitivní, elektronový

Text:

...nejen hodnoty molárních hmotnosti a distribuce vznikajících polymerů, ale i jejich hodnoty Tg, adhezi k podložce, rozpouštěcí charakteristiky a litografické vlastnosti.Směs monomerü obsahující (2,2,3,3-tetrafluor-2-methyl-2-butyl)methakry 1 át (h,3 g),methylmethakrylát (3,2 g) a (2-hydroxyethyl)methakrylät (0,5 g) byla polymerizována v roztoku dioxanu pri teplote 60 °C po dobu 6 hodin za inloiace 2,2 Šazo-bis-isobutyronítrilu o koncentraci...

Výrobník páry s duplikátorovými trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270748

Dátum: 12.07.1990

Autori: Trubač Ladislav, Lebduška Josef, Černík Jiří, Vencl Lubomír

MPK: A21B 3/04, F22B 9/04

Značky: páry, výrobník, duplikátorovými, trubkami

Text:

...nebo je umístěn tangenciálně.Výhodou výrobníku páry s duplikátorovými trubkami podle vynálezu je zvýšení výhřevné plochy proti bežným uspořádáním trubek a zachování možnosti účinného čištění trubek proti například vinutým výměníkům, což u výrobníků využívajících citelné odpadní teplo přináší snížení rozměrü, hmotnosti a zvýšení životnosti. Uspořádání duplikátorovýoh trubek je zviášté vhodné pro využití citelnáho odpedního tepla médií...

Zařízení pro odlučování vodních kapek pro nízkotlaké výrobníky páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 270747

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vencl Lubomír, Trubač Ladislav, Černík Jiří, Lebduška Josef

MPK: F22B 37/10, A21B 3/04

Značky: nízkotlaké, kapek, výrobníky, páry, zařízení, vodních, odlučování

Text:

...dovnitř parního domu a ústí nad přepážkou opatřenou nejmáně jedním otvorem.vynález bude blíže vysvětlen a popsán na příkladu konkrátního provedení pomocí připojeného výkresu znázorňujícího část parního domu nízkotlakáho výrobníku páry v podélném řezu.Zařízení pro odlučování kapek podle vynálezu, znázorněné na obrázku, se skládá z trub ky Q pro odvod páry z parního domu ł přesazeného do parního prostoru 3, přičemž trubka Q je ukonćena...

Zařízení k regulaci dvoufázového mokrého hašení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270746

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 39/04

Značky: koksu, zařízení, regulaci, dvoufázového, mokrého, hašení

Text:

...na stav vodní hladiny v hasicí nádrži a vylučuje tak nepřetržitý chod čerpadla.Zařízení podle vynálezu je znázorněno schematicky na připojeném výkresu, který znázorňuje vzájemná uspořádání všech důležitých uzlů vodního chlazení s regulačními prvky a čidly, ktere je uvádějí V činnost.sací potrubí l čerpadla g je zaústěno do sedimentační jímky l, do které přitéká jednak vode proteklá hašeným kokaem, který je sprchován z hasicího roštu 5 a jednak...

Alkydové pryskyřice pro vypalovací nátěrové hmoty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270745

Dátum: 12.07.1990

Autori: Úředníčková Jaroslava, Kočovský František, Prachař Jaroslav, Růžičková Jiřina, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Hochmanová Libuše

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: hmoty, vypalovací, způsob, jejich, nátěrové, pryskyřice, alkydové, přípravy

Text:

...uhlovodíků, popřipadě ve smesich uváděných uhlovodíků a kyslíkatých rozpouštědel ze skupiny n-butanoluy isobutanolu, butylglykolu a butylglykolacetátu. Roztoky ělkydových pryskyřic jsou mísitelné s roztoky aminotormaldehydových pryskyřic. Po odpaření rozpouštědel vznikají homogenní nátěrové filmy, které se vytvrzují při teplotách 100 až 150 08 po dobu 10 až 30 minut. Vytvrzené nátery jsou vysoce tvrdé, houževnaté a odolné vľivu kyselého...

Zařízení pro automatické zapnutí nouzového systému ovládání motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270744

Dátum: 12.07.1990

Autor: Zasadil Vladimír

MPK: G05B 11/01

Značky: automatické, zapnutí, ovládání, motorů, systému, nouzového, zařízení

Text:

...ja priveden výstup signellzátoru Q polohy páky ovládání motoru. V časovém intervalu od spoušténí do zastavení vydává letecký motor 2 známým způsobem první signál Q vyjadrující stav, že letecký motor 2 je v chodu, dále druhý signál §§ vyjadřující stav, že systém prídavného spalování je v chodu, dále třetí signál M 51 vyjadñující stav, že otáčky leteckého motoru 2 jsou v pásmu maximálních režimu dále čtvrtý signál 55 vyjadŕující stav, že režim...

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270743

Dátum: 12.07.1990

Autori: Paar Miroslav, Andó Ján, Kaše Oldřich

MPK: D04B 15/78

Značky: elementů, převodník, stroje, elektromagnetický, činných, vyvolování, pletacího

Text:

...izolanty làł. Na jádŕe l je umistěn hlavní solenoid 3, který je navinut na kostřičce 2. Těleso je na neznázorněnou část pletacího stro je připevněn například pomocí neznázorněnýoh šroubů umístěných do otvorů 1.4 jádra l.Součinnost elektromagnetického pŕevodníku s činnými elementy, například se vzorovacími stopry 2, je znázorněna na obr. 2 a 3. Vzorovací stopr Ž je v ćinné poloze znázorněn jako vzorovací stopr jjl. V této poloze je...

Odlučovací permanentní magnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 270742

Dátum: 12.07.1990

Autori: Žák Pavel, Šmelko Josef, Hamrák Viliam, Voznica Luděk

MPK: B03C 1/00, H01F 7/02

Značky: odlučovací, permanentní, magnet

Text:

...z nemagnetickeho materiálu, upravenem na ocelovem jhu a vytvářejicí sekce, jejichž vnitřní rozměry odpovídají rozměrům bloků permanentních magnetů.Výhodou odlucovacího permanentního magnetu podle vynálezu je možnost libovolného sestaveni magnetických bloků a snadná a bezpečná manipulace se zmagnetovanými bloky při jejich sestavováni. Také je výhodou to, že skelet umožňuje uchycení magnetických bloků i ve vice vrstvách, a tím vytvoření...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270741

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lorenc Jaroslav, Trnka Jan, Chládek Otakar

MPK: D04B 15/78

Značky: zařízení, volbu, jehel

Text:

...volící prostředky, jejichž pólové nástavce jsou přiřazeny k pružným ćástem lłg volících platín lg. Každý elektromagnet ll je napojen a řízen podle programu řídícím míkropočítačem stroje. V místě volby, tj. v místě uspořádání elektromagnetu ll je nad přední částí volící platiny lg pevné uspořádán přítlačný zámek lg zabraňující vytažení volící platíny lg z drážky âl drážkovaného prstence Ž.V zámkovám kroužku lg jsou na úrovni spodní vodící...

Značkovací olovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270740

Dátum: 12.07.1990

Autor: Říha Karel

MPK: G01C 15/10

Značky: značkovací, olovnice

Text:

...závěsnà šňůra 3. Dlovnicové těleeo l je s výhodou zhotoveno z kovu a je opatřeno nebo je spojeno s pouzdrem 2 pre znečkovací hmotu A naplnänou v dutém vnitřním prostoru 2 pouzdra 1 a tvořenou e výhodou napr. nestrohenou práäkovou leeniokou křídou. Pouzdra 3 je s olovnicnvým tělesem L apojenn nept. pomocí čroubu 5. upevněnúho v olovnicovám telesa l a naäroubovaného do přepážky 2 pouzdra 3 /obr.1/ nebo pomocí obvodového závitu 1 /obr.2/. Pokud...

Způsob přípravy alfa-kyano-3-fenoxybenzylesteru cis-3-/2,2-dichlorvinyl/-2,2-dimethylcyklopropan-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270739

Dátum: 12.07.1990

Autori: Prošek Zdeněk, Závada Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Stibor Ivan, Votava Vladimír, Dvořák Dalimil, Dolanský Vladimír, Eichler Pavel, Tichý Miloš, Veselý Ivan

MPK: A01N 53/00

Značky: přípravy, způsob, alfa-kyano-3-fenoxybenzylesteru, kyseliny

Text:

...esteru vzorce I s konfiguraci IR je zvýšená insekticidni účinnost.Výhodou je snadná dostupnost sodné soli permethrinové kyseliny. Možnost jejího přímého využití k přípravě esteru vzorce I, bez předchozí izolace cis-permethrinové kyseliny,popřípadě jejího převedeni na chlorid, představuje tudiž v porovnání s dosavadními postupy zjevnou ekonomickou i technickou výhodu. Další komparativni výhodou nového postupu je rovněž překvapivě vysoká...

Zařízení pro indikaci úniku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270738

Dátum: 12.07.1990

Autor: Král Josef

MPK: G01D 5/06

Značky: indikaci, úniku, plynů, zařízení

Text:

...3 na hřídelíku 2 krabícového manometru l a má také dva symetricky umístěné permanantní magnety 2. Na druhém konci hřídele Ž je uchycen indikační prvek ve tvaru ukazatele É v provedení indikačního terčíku.Druhý příklad provedení vynálezu s jazýčkovým kontaktem, má krabicový manometr i s vlnovcovou krabici ll s hřídelíkem 2, na kterém je unášeč s permanentními magnety Ž zcela shodného provedení jako je u prvního příkladu provedení vynálezu...

Zařízení pro snímání velikosti lisovací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 270737

Dátum: 12.07.1990

Autor: Ton Evžen

MPK: B30B 15/22

Značky: zařízení, snímání, lisovací, velikostí, síly

Text:

...tlaćném pístu, přičemž měrný člen je přes průohodku spojen 5 deskou plošných spojů.Výhodou použití tenzometriokého snímače je, že snímání velikosti lisovací síly je velmi přesné, dává dlouhodobě stále hodnoty indikovaná lisovací síly, v provozu nevyžaduje údržbu a je v podstatě bezporuchové.Vzhledem k požadavku dlouhodobě stabilních a přesných údajů o velikosti lisovací síly bylo řešeno snímání lisovací síly prostřednictvím měrneho členu 5...

Zařízení pro orientaci cívek s návinem příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 270736

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kulhavý Josef, Brokl Pavel, Pacáková Zdenka

MPK: B65H 67/06, D01H 9/18

Značky: příze, zařízení, orientaci, cívek, návinem

Text:

...válce 33 připevněného na otočném přenášecím rameno Q, držáku 33 e vodícíml kladíčkaml 33. Součástí přenášecího otoćného ramena Q jsou vedení 33, která oboustranně vedou držák 33. Zdvih neoznačená pístní tyče pneumatického válce 33 je omezen vyměnitelným dorazem EQ. K držáku 33 jsou přípevněna uchopovací ramena 3. Pákový převod 33 znázornený na obr. 33 jesoučástí pevného rámu 3 a je umístän v jeho přední části 39, obr. 3. Pákový převod 33 je...

Zařízení k hydraulickému ovládání válců tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270735

Dátum: 12.07.1990

Autor: Muselík Miloslav

MPK: B41F 13/40

Značky: válců, ovládání, zařízení, hydraulickému, stroje, tiskového

Text:

...páky 33, táhla gg, gg a páčky gg, gg jsou umístěny taká na protilehlých boćnlcích na druhé straně tiskového stroje a jsou propojeny průoěžnými hřídeli 32 a 21.Druhá větev Q hydraulického rozvodu je tvořeno mazacím potrubím lg, ve kterém je zapojen elaktromagnatioký rozvaděč li, za kterým je zopojen přepouštěcí ventil lg. Z přepouštěcího ventilu lg pokračuje mazací potrubí lg k dávkovačúm ll, které jsou umístěny na bočnících tiskového stroja....

Zařízení pro přesný lineární posuv vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270734

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hűbner Drahomír, Jágr Václav, Blažek Zdeněk

MPK: B23Q 5/40

Značky: zařízení, posuv, vozíků, přesný, lineární

Text:

...výduti opatřen výsečemí závitu lichoběžníkového průřezu. Tento závitový segment je s malou vůlí uložen suvně ve vybrání telesa vozíku. Tlakem plochá pružiny upevnené ve dně vybrání telesa vozíku je závitový segment dotlačován na povrch závitů pohybového šrnubu, kam dosedají pouze boky lichoběžníkového závitu. Těleso vozíku je lehce posuvné na vodicí ose a svým vídlicovým vybráním obepíná rovnobežne 5 vodící osou orientovaný pohybový...

Zařízení pro orbu a prohlubování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270733

Dátum: 12.07.1990

Autori: Žďárský Karel, Megela Jiří

MPK: A01B 13/08

Značky: prohlubování, půdy, zařízení

Text:

...podorniční vrstvy a nebo pro kombinaci a současné provádění těchto operací. Činnost zařízení nevytváří podbrázdí rovné, ztužené, ale naopak vytváří prostor pro zachycování vláhy, čímž je zabráněno i vodní erosi půdy. Zařízení je schopno pracovat i na velkých svazích po spádnici i vrstevnici, přičemž nedochází k přesunu zeminy jako u radličných pluhú.Příklad provedení zařízení pro orbu a prohlubování půdy podle vynálezu je schematicky...

Zapojení přijímače přenosového systému binárních informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270732

Dátum: 12.07.1990

Autor: Ruzha Jaroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: přenosového, informaci, prijímače, systému, zapojení, binárních

Text:

...Druhý invertor 3 ije svým vstupem 34.1 připojen na výstup 33.2 prvního invertoru 33. První přenosový vstupB je spojen jednak přes první Zenerovu diodu l, druhou Zenerovu diodu 2 a současně přes první rezístoris uzemňovací svorkou C, jednak přes první diodul s prvním vývodem třetího rezistorułła přes druhou díodu§ s prvním vývodem čtvrtého rezistoru i 11, jehož druhý vývod je~spqľeýns druhým optoelektronickým vazebním členem i. Druhý vývod...