Archív za 1990 rok

Strana 32

Způsob zpracování výluhů z alkalické dechlorace zinkového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270800

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sedláček Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Kábrt Lubomír

MPK: C01G 9/04

Značky: způsob, alkalické, zinkového, výluhu, zpracování, dechlorace, odpadů

Text:

...95 obj.kapalné fáze, vznikajícípo odloužení deehlorovaného zinkového odpadu, recirkuluje pro další loužení. K doplně~ ní recirkulovaných podílů na potrebný objem, nutný pro další loužení, se využije vodaz promývání odloučeného záchytu, e to bud všechna, nebo alespoň její nejkoncentrovanější první podíly.Tím se sníží množství kapalných odpadů na 5 až S 0 původního množství bez recírkulace a zároveň se zvýši jejich solnost na 2 až 20 násobek...

Způsob zpracování odpadní kyseliny chlorovodíkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270799

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kadlas Pravdomil

MPK: C01B 7/07

Značky: odpadní, způsob, zpracování, kyseliny, chlorovodíkové

Text:

...Během chlazení a zrání se vylučuje tuhý caFž v dobře separovatelných mikrokryetalcích. Roztok po oddělení tuhé Fáze se podrobí deatilací, při níž se získává až 18 (hmotnostně) kyselina chlorovodíkovâ, obsahující maximálně0,1 hmot. kyseliny fluorovodíkové. část destilačního zbytku se vrací ke sraženl caF . Zbytek se neutralizuje hydroxidem sodným o vápenatý iont se prakticky úplně odstraní následným srážením uhličitamem sodným. Takto...

Zařízení pro uchycení, zejména zátkového uzávěru k nádobě mezipánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 270798

Dátum: 12.07.1990

Autori: Cagaš Jaroslav, Bartoš Dalibor, Pavlosek Josef

MPK: B22D 41/10

Značky: zátkového, zařízení, uzávěru, zejména, uchycení, mezipánve, nádobě

Text:

...manuální práce a úsporu času při přípravě mezipánví k lití. Dosažená přesnost zaručuje spolehlivou funkci zátkového uzávěrupři jeho ovládání přímočarým servopohonen. Další výhodou je snadné a rychlé odstranění ovládacího nechanismu zátkového uzávěru po ukončeném lití.V příkladném provedení je zařízení podle vynálezu, pro případ uchycení zátkového uzávěru k nádobě nezipánve pro plynulé lití kovů, znázornčno na výkresech, kde na obr. 1 je...

Korozivzdorná austenitická ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270797

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kuncl František, Brablc Rostislav, Košnel Zdeněk, Petrman Ivo

MPK: C22C 38/54

Značky: austenitická, korozivzdorná

Text:

...deformačních rychlostí i stupňů deformace e používání speciálních tvóřecích postupů, například protlačování. Nevýhodou těchto způsobů zlepšování tvářitelnosti při výrobě a při dalším zpracování těchto ocelí je vysoké neefektivnost, snížení produktivity práce, zvýšená energetická náročnost a podobně. Pro uvedené nevýhody se tyto způsoby zvyšovaní tvářítelnosti využívají pouze v omezeném rozsahu.Uvedené nevýhody odstraňuje korozivzdorná...

Způsob zpracování odpadů obsahujících karbid wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270796

Dátum: 12.07.1990

Autori: Grunt Miloslav, Hrdličková Eva, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: wolframu, odpadů, obsahujících, karbid, zpracování, způsob

Text:

...zpravidla asix 8 až asi 10 1. Podmínkou dosažení vysokého výtěžku je přítomnost hydroxidu alkalického kovu v reakci směsi v poměru látkových množství hydroxidu a wolframu aspoň 2 1, výhodně asi 3 až asi 7 1. Je-li tento poměr větší než 10 1, začíná do roztoku přecházet i kobalt. Podrobněji je vliv množství oxidovadla a hydroxidu znázorněn na obr. 1 a 2,na základě výsledků získaných postupem podle příkladů 1 a 3. V obr. 1 je znázorněna...

Způsob přípravy zeolitu Nu-15

Načítavanie...

Číslo patentu: 270795

Dátum: 12.07.1990

Autori: Dubanská Věra, Rykl Drahoš

MPK: C01B 33/28

Značky: zeolitu, přípravy, způsob, nu-15

Text:

...způsobu přípravy zeolltu Nu-15 podle vynálezu se ziská při 100 přeuěně výchoziho skla produkt s obsahom 17 až 22 vanadu.zeolit Nu~ 15 získaný podle vynálezu je možno využít jako katalyzátor.sklo o složení oxidů 17 hmot. N 520, 34 hmot. S 102, 17 hmot. Al 203 a 32 hmot. V 205 po rozdrcení na Frakci pod 0,057 mm se zahřívá 5 2 M vodným roztokem Na 0 H při teplotě 120 °c a tlaku nesycených par po dobu 8 dni. výsledný zeolit v bezvodé formě...

Způsob čištění selenu od nečistot na koncentrační úrovni ppm a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270794

Dátum: 12.07.1990

Autor: Wachtl Zdeněk

MPK: C01B 19/02

Značky: provádění, koncentrační, zařízení, způsob, způsobu, úrovní, selénu, tohoto, nečistot, čištění

Text:

...rovině tak, že hladina aelenu ve varné komoře je níže než natok do jímací komory.Selen vyčlštěný způsobem podle vynálezu je použitelný v kombinaci s prvky o číatotě 6 N a více, například s araenem, antlmonem a germaníem pro přípravu výehozí suroviny pro uplatnění V polovodlčové technioe, infračervené optlce a optoelektronlce. Surovlna je dále dotováne podle účelu užití na blnarní (Aszses, Aazsez, Sb 2 Se 3, Geso, Gessz). ternárnl(As 15 Se 55...

Výstupní díl elektrického odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 270793

Dátum: 12.07.1990

Autor: Rybecký Vladimír

MPK: B03C 3/34

Značky: elektrického, odlučovače, výstupní

Text:

...je otvor opatřen naváděcímí lopatkami.výhody výstupního dílu podle vynálezu spočívají v tom, že nová konstrukce výstupního dílu umožňuje proti stévejícím řešením velkou možnost volby tvaru, rozměrů a směrování následného potrubí. zaručuje dále rovnoměrnější rozdělení proudění v celém jeho průřezu. Tím jsou sníženy tlakové ztráty ve výstupním dílu s je vyloučena možnost usazování prachu v jeho prostoru. Další výhodou řešení podle vynálezu...

Zařízení na odlučování škodlivých látek, zejména fluoru a boru z odpadních plynů sklářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270792

Dátum: 12.07.1990

Autori: Čechtický Josef, Hynčica Václav, Houška Karel

MPK: C03B 5/16

Značky: látek, fluoru, plynů, škodlivých, odpadních, zařízení, odlučování, zejména, sklářských, pecí

Text:

...g tepla, jehož první výstup łg je uníatěn na první vstup łz reaktoru Q. Na první vstup LZ reaktoru g je umístěno první teplotní čídlo gg, ktoré je přes první regulační člen gg přlpojeno na první regulační klapku gg, která je unístěna na druhý výstup łg výměníku 3 tepla. výměník g tepla je opatřen druhým vstupem łg pro okolní vzduch. Na dávkovací vstup łg reaktoru g je přípojen dávkovač Q aktivní látky,který je připojen přes druhý...

Zařízení k orovnání brusného kotouče z kubického nitridu boru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270791

Dátum: 12.07.1990

Autori: Wolf Vladimír, Motl Josef

MPK: B24B 53/047

Značky: brusného, kubického, zařízení, orovnání, kotouče, nitridů

Text:

...z kubického nitrídu boru podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom,že aestávé z držáku diamantového hrotu pevně uloženého ve vřetenu, přičemž ose držáku je vůči ose diamantového hrotu exeentricky vyosena a svírá vůči ose brusného kotouče úhel menší a nebo větší než 90 °.výhodou řešení podle vynálezu oproti dosavadním známým řešením je současné orovnání a obnažení brusných zrn při zachování potřebné kvality orovnání brusného kotouče....

Univerzální základ pro suspenze nebo emulze

Načítavanie...

Číslo patentu: 270790

Dátum: 12.07.1990

Autori: Juchelka Jirí, Kubec František, Šrajer Rajmund

MPK: A61K 9/10

Značky: univerzální, suspenze, základ, emulze

Text:

...Uhličitan vápenatý sréžený 20,00 hmot. Xanthanový polysacharid 0,30 hmot. sodná sůl dioktylsulfojantaranu 0,25 hmot. Propionát vápenatý 0,10 hmot. Dowicil 200 0,20 hmot. vodorozpustná aroma-mandarinka 0,15 hmot. Voda čištěná do 100,00 hmot.Do homogenizačního zařízení se naěaržuje voda za okolni teploty, xanthanový polysacharid, sodná sůl dioktylsulfojantaranu a po dokonalém zhomogenizování se k této směsi přidá propionát...

Zařízení ke znovuzískání diamantového zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: 270789

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kaplánek Jiří, Tomeška Josef, Svoboda Jiří

MPK: C25F 7/00, C01B 31/06, B24B 57/04...

Značky: zařízení, diamantového, znovuzískání

Text:

...volba optimálních otáček bubnu ł a úhel A, jeho naklonění přispívají k intenzifikaci rozpouštění zlomků §, právě tak, jako otěr jednotlivých zlomků § navzájem při otâčení bubnu ł.Buben ł je opatřen trubkou Q pro doplňovâní elektrolytu 5 ze vzduchotěsného zásobníku 7, opatřeného víkem §. Trubka g pro doplňování elektrolytu 5 je vybavena uzavíracímventilem g. Nad hladinu elektrolytu 1 zásobníku 1 zasahuje jedním koncem regulační trubka łg,...

Způsob výroby cyklohexanonoximu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270788

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav, Jakl Ladislav, Frank Jiří, Kulla Štefan

MPK: C07C 131/04

Značky: cyklohexanonoximu, výroby, způsob

Text:

...roztokom stabilizovaného hydroxylaminu nevázaného na minerální kyseliny, pri protiproudém vedení reagujícíeh fází a reakčních teplotách 80 až 95 °C, přičemž ee V horní části kolony konstruované jako rafinační zona vypírají z oximu proudem horké deminerolizované vody zbytky volného hydroxylaminu a kondenzeční produkty vedlejších reekcí. čistý oxim, zbavený všech vodou rozpustných nečistot a obsahující rovnovážná množství vody, se pred dalším...

Nosná objímka tyčovitých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270787

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kovář Josef

MPK: F16G 11/02

Značky: tyčovitých, předmětů, nosná, objímka

Text:

...přichycovací zakladny g. Dno 1 záklsdny g je vyklenuto obloukovitě směrem do prostoru mezi rameny ł vidlice, čímž je získáns zvýšená pružnost vidlice i při ztužení jejích ramen j žebry Q. Ramens ł jsou schopna obepnout předmět Z na více než polovině obvodu, přičemž zbytek jeho obvodu je překlenut uzavíracím členem § vytvarovaným v souladu s příčným průřezem neseného předmětu. Pro vzájemné spojení ramen ł vidlice s tímto uzavíracím členem §...

Strusková pánev

Načítavanie...

Číslo patentu: 270786

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tomis Vlastimil, Strakoš Ladislav, Havlíček František, Jasiok Karel, Slovák Miloslav, Harok Milan

MPK: C21B 3/10

Značky: pánev, strusková

Text:

...pänve v místě pod vyztuženými vidlicemi postupné deformují dovnitř pánve, což po určité době ztěžuje odstraňovéní etrusky z pánve, ktoré musí být po asi tlsícinásobnem použití vyřazena z provozu. Je nutno podotkout, že nejen samotné tepelné rozhraní ve stěně pénve, ale i lokální odvod tepla dvěma vidlicemi se čtyřmi výztužnými žebryna pánvi přispívají nepříznivě k růstu deformečních napětí ve stěně pánve. Požadavku na snížení teplotního...

Strusková pánev

Načítavanie...

Číslo patentu: 270785

Dátum: 12.07.1990

Autori: Havlíček František, Tomis Vlastimil, Harok Milan, Slovák Miloslav, Strakoš Ladislav, Jasiok Karel

MPK: C21B 3/10

Značky: pánev, strusková

Text:

...určitá době ztěžuje odstraňovaní strusky z pánve, která musí být po asi tisícinásobném použití vyŕazena z provozu. Je nutno podotknout, že nejen samotná tepelné rozhraní ve stene pánve, ale i lokální odvod tepla dvěma vidlicemí se čtyřmi.výztužnými žebry na pánvi prispívají nepříznivě k růstu deformačních napětí ve stěně pánve. Popsané nedostatky odstraňuje strusková pánev pro jímání a prepravu tekuté vysokopecní strusky podle vynálezu,...

Zařízení ke stabilizaci vývodů VN pro přepravu olejových transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270784

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hoffmann Evžen, Kunce Karel

MPK: H01F 27/30

Značky: olejových, stabilizaci, vývodu, prepravu, transformátoru, zařízení

Text:

...příložky vzájemné staženy pomocí šroubů. Udvráceně strany tvarovaných podložek od trubky vývodu VN jsou opatřeny vybráním, odpovídajícím šíŕce a tlouštce v nich umístěných opěrných desek.Zatízením podle vynálezu je zabezpečen tuhý vývod před výkyvy a poškozením během přepravy transtormátoru, což by v opačnem případě znamenalo nutnost opravy se značnýmí náklady. Stabilizace vývodů zároveň usnadňuje a urychluje následnou montáž průchodek.Na...

2-alfa, 3 alfa-Isoalkylidendioxy-17 beta-(3′-methyl)-butyryloxy-7-oxa-B-homo-5alfa-androstan-6-on

Načítavanie...

Číslo patentu: 270783

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kohout Ladislav

MPK: C07J 63/00, C07D 313/10

Značky: 2-alfa, alfa-isoalkylidendioxy-17, beta-(3'-methyl)-butyryloxy-7-oxa-b-homo-5alfa-androstan-6-on

Text:

...uvedenou ísoalkylidenovou skupinu, mohou připravovat například tak, že senechá zreagovat 5 ketonem obeoného vzorce V4 - co - R 5 (v), R v němž R 3 a R 4 znamenají jak Ashora uvedene, 5 výhodou v tomto ketonu jako rozpouštědle, za přítomnosti kyseliny, jako je například organická kyselina, jako například kyselina p-toluensulfonová nebo kafrsulfonová spod. nebo anorganícké kyselinľ, jako ja například kyselina chloristá apod., přičehž se z...

Zelené 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270782

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pavlíková Jarmila, Chudina Miroslav, Kuthan Petr, Kozubek Vladimír

MPK: C09B 45/06, C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarvivo, zelené

Text:

...směsných značek, což ovšem klade vyšší nároky na surovinovou základnu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňuje zelené 1 2 chromokomplexní azobarvivo podle vynálezu, obecného vzorcekde R H nebo -CH),X H nebo -Cl a Me je alkalický kov nebo NH 4.Výhody barviva podle vynálezu spočívají V jeho vysoké rozpustnosti za studena (00 až 100 g/1) a zejména v možnosti jeho přípravy běžně použivanou koordinační chromací ve vodném...

Ochranné zapojení mazací soustavy turbosoustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270781

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šídlo Pavel, Kaplický Josef, Holeček Jaroslav, Fleischmann Jaroslav, Sedláček Jaroslav, Pačák Jan, Petrovský Ivan

MPK: F01M 1/10

Značky: mazací, zapojení, turbosoustrojí, ochranné, soustavy

Text:

...armatury na sání turbokompresoru a k otevření elektromagnetického ventilu neprůtočná havarijní nádrže.Ochranné zapojení podle vynálezu je blíže popsáno na příkladu zapojení a podle výkresu,na němž je znázorněno schéma.Jak je zřejmé z výkresu, je mazací soustava, tvorená hlavním olejovým potrubím lg, opatřena obousměrným čerpadlem li, poháněným od hřídele turbosoustrojí l a umožňujícím, že při obou směrech točení do hlavního olejového...

Zapojení pro regulaci asynchronního motoru napájeného řízeným invertorem s vnější komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270780

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tresner Jiří, Jelínek Josef, Pavelka Jiří

MPK: H02P 7/42, H02P 7/63

Značky: invertorem, zapojení, asynchronního, vnější, regulaci, motorů, komutaci, řízeným, napájeného

Text:

...k tyristorovému ínvertoru s vnější komutací. Paralelně k asynchronnímu motoru jsou zapojeny kondenzátory.Výhodnost řešení podle vynálezu spočíva v tom, že pro regulaci otáček asynchronního motoru lze použít asynchronní motor s kotvou nakrátko a jednoduchý tyristorový invertor s vnější komutací.Vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, jehož schéma zapojení je znázorněno na výkresu. Na svorky třífázověho...

Torkretovací a injektážní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270779

Dátum: 12.07.1990

Autori: Brzák Vladimír, Hlávka Radko, Říkovský Blahoslav, Reich Bořivoj, Jeřábek Zdeněk, Ondráček Stanislav, Berger Jiří

MPK: B65G 53/32

Značky: torkretovací, injektážní, zařízení

Text:

...v těsných prostorech, například v tunelech,a která usnadňuje obsluze doplňování cementu do bubnu aktivační jednotky. Další výhodou je možnost plynulého náběhu otáček aktivaćní jednotky bez dynamických rázú a možnost zařazení domíohávacích otáček bez nutnosti složité regulace. Jinou výhodou je možnost široké regulace otáček šnekového čerpadla, a to včetně možnosti reversačního chodu pro odtlakování šnekového čerpadla. Uložení výstupu...

Zařízení pro naklápění ocelárenské pánve s horní výlevkou při shrabování strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270778

Dátum: 12.07.1990

Autor: Baroš Lubomír

MPK: B22D 41/06, B22D 43/00

Značky: ocelárenské, výlevkou, naklápění, zařízení, shrabování, strusky, horní, pánve

Text:

...celku. Také nevýhodou je, že u stávajících manipulačních stojanu není možné provádět 1 vertikální nastavování ocelárenských pánví, kterým se udržuje optimální úroveň výšky hladiny kovu, která je nutná pro shrabování strusky.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro naklápění ocelárenských pânví při shrabování strusky, podle vynálezu, sestávající ze dvou nosných sloupú.Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je tvořeno dvěmi...

2 alfa, 3 alfa-Diacyloxy-17 beta-(3′-methyl)-butyryloxy-7-oxa-B-homo-5 alfa-androstan-6-ony

Načítavanie...

Číslo patentu: 270777

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kouhout Ladislav

MPK: C07D 313/10, C07J 63/00

Značky: alfa-diacyloxy-17, alfa, beta-(3'-methyl)-butyryloxy-7-oxa-b-homo-5, alfa-androstan-6-ony

Text:

...se tak 580 mg produktu, kte~ rý se přečistí na sloupci silikagelu (100 g, eluce směsi hrzenu s etherem v poměru 19 2 1). Získá se tak 280 mg esteru, 170-(3-methyl)-butyryloxy-5-androst-2-en-6-onu, teplota táníK 170-(3-methyl)-butyryloxy-S 4-androst-2-en-6-onu (256 mg), který byl připraven podle příkladu 1, se přídá roztok oxidu osmičelého (12,2 mg) v terc. butanolu (U,l 22 ml), N-methyl 7 lH (W 1/2 22 Hz, H-28), 4,00 m, lH (Wmortolin-Nzoxid...

2 alfa, 3 alfa-Dihydroxy-17 beta-(3′-methyl)-butyryloxy-7-oxa-B-homo-5 alfa-androstan-6 on

Načítavanie...

Číslo patentu: 270776

Dátum: 12.07.1990

Autori: Strnad Miroslav, Kohout Ladislav

MPK: C07D 313/10, C07J 63/00

Značky: alfa, alfa-androstan-6, alfa-dihydroxy-17, beta-(3'-methyl)-butyryloxy-7-oxa-b-homo-5

Text:

...Ze získaných dat je zřejmě, že sloučanína vzorce I, přes mnohem jednodušši strukturu ve srovnání s epibrassinolidem, vykazuje značnou brassinolídni účinnost. Pri apllkovaném množství 10 7 molu dochází dokonce k typicky brassinolidnímu efektu - k rozštěpení druhého internodu testované rostliny.Dále uvedená příklady mají za účel podrobnějí iłustrovat tento vynález, nejsou však zamýšleny jako omezení rozsahu tohoto vynálezu.Přĺklad 1...

Způsob separace ceru z roztoků dusičnanů vzácných zemin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270775

Dátum: 12.07.1990

Autori: Horáček Jan, Bízek Vladislav, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: způsobu, dusičnanu, tohoto, separace, zařízení, způsob, roztoku, provádění, vzácných, zemin

Text:

...zdrojem potřebné tepelné energie lacíné odpadní teplo parního kondenzátu.Zařízení k provádění zpúsobu separace ceru z roztoků vzácných zemin podle vynálezu je soubor o sobě známých aparátů, které jsou však upraveny a vzájemné propojeny tak, že umožňují provedení způsobu podle vynálezu. Pro vysoce účinné protiproudé kontaktování dvou vzájemné nerozpustných nebo omezeně rozpustných kapalnýoh fází pomocí vibrací se osvědčíly vibrační patrová...

Způsob izolace /5-3H/uridinu z reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270774

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kölbl Jan, Tichá Anežka, Podvalová Zdislava

MPK: C07D 221/00, C07H 19/06

Značky: izolace, 5-3h/uridinu, směsi, způsob, reakční

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že se směs sloučenin, vznikajících při ĚÍÍEÉĚVÉ radioaktivního /5-BH/uridinu, dělĺ na sloupci hydrofobního sférickáho sorbentu /podstatou je kyselina tetrahydrokřemičitá, povrch silikagelu je pokryt oktadacylovými skupinami /za použití eluentu vodného roztoku kyseliny mravenčí o koncentraci 0,2 až 0,7 mol/l a 0,9 až 1,5 metanolu. S výhodou lze použit tuzemský sorbent Separon SGX C 18. Z eluovaného...

Způsob výroby kyseliny 2,4,4-trichlor-5,5,5-trifluorpentanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270773

Dátum: 12.07.1990

Autori: Janoušek Zbyněk, Hájek Milan, Šilhavý Přemysl, Dolanský Vladimír, Votava Vladimír, Veselý Ivan

MPK: C07C 55/32

Značky: způsob, kyseliny, výroby, 2,4,4-trichlor-5,5,5-trifluorpentanové

Text:

...pro průmyslové provedení transesterifikační reakce je použití katalyzátoru ve iormě kyselého iontoměniče, který lze snadno oddělit z reakční směsi Iiltrací a opětovně použit.Katalyzovanou transesterifikačni reakci je výhodné provádět v prítomnosti vody, resp. zředěné kyseliny octové nebo zreděné kyseliny mravenčí, nebot prítomnost vody urychluje reakci v důsledku usnadněného odstraňovaní vznikajícího alkylacetátu či alkylmravenčanu ve formě...

Přepravní zajišťovací zařízení pro mostové seřizovací a měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270772

Dátum: 12.07.1990

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav, Helis Pavel

MPK: G01B 21/04

Značky: zajišťovací, seřizovací, zařízení, stroje, přepravní, mostové, měřicí

Text:

...konci horizontální vzpěry Ž jsou spojovacími díly gg připevněny pevná lišta 1 a přítlačná lišta Q. Vnitřní plochy pevných lišt 1 a přítlačných líšt Q jsou opatřeny ochrannými vložkami Z,které jsou tvarově a rozměrově přizpůsobeny pro styk se stojany lg. Konec každé pevné lišty 1 je svorníkem lg a maticemi gg spojen s koncem přiřazené přítlačné lišty Q. Na vrchní ploše vertikální vzpěry É je přivařena deska ll, ke které jsou závitovým...