Archív za 1990 rok

Strana 141

Zařízení pro vytváření světelného symbolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266452

Dátum: 12.01.1990

Autori: Helms Peter, Wussow Hans-joachim, Kraffzig Siegmar, Wegner Hartmut

MPK: H05K 13/02

Značky: symbolů, zařízení, světelného, vytváření

Text:

...cHcTeMm. Hna oöosnaqenua nonapnocwn 3 neMeHToB Ha ouomynucxe nHaparMm,npeHMymeCTBeHHO na ncxe c T-oöpasnnm oraepcruen, ycwanonnen uenoqnumuo ahexTpoMarHHT, na-KóT 0 poM 3 aKpenneH noanmuuü 3 aKpmBamuHä SHEMEHT nn oTBepcTHñ oöoux nncgon. Ecnn npk xommnexwaunu cxeunoü nnaTu.HeoöxoHMo oőosuaqamą npHHDHÓCTB 3 neMeHTa, saxpmnammnü 3 neMeHT Ha oHoM H 3 nucxoa saKpm 3 aeT H oTŘpmBaer nonepeMenHo cnewónponuuaemue orsepcwua nucxon. TaKHM o 6...

Mnohomodulový násobič napětí s dioadmi a kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266451

Dátum: 12.01.1990

Autori: Blinov Petr, Kaminskij Anatolij

MPK: H01L 25/00, H02M 7/10

Značky: mnohomodulový, kondenzátory, násobič, napětí, dioadmi

Text:

...H 3 nàpu Benruneñ 3, sąpnuoýo 1 H baapnnuorq 2 Kouueucaropon. Benwnnu 3 pacnonaramrcn Memny KoHéHcaTopąMM 1 n 2 napannenb no mg nonépxnocwxú (nrf 2,3). Sneueurm E Monynax 4 H Monynn É BucoKoBonbTnom Gnoxe coennnmrcn Mexny coöoň c nomombm coąuHHHTeneü,5, ponLKowopux Mo FYT Bunonnarn nmmonu aneneuwon Cneuwnnąñ H KoueacaTopoB).yMHomHTenb na nna, H Koropue yçwauànusamwcnnapannenbuo npyrnpyry Tax,uToőm paspnuü Konnencarop 2 oàoro Monynà conpnŕancn...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kademnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266450

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, podvojných, kademnato-hořečnatých, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy

Text:

...(obsah iontů kovů v ní) a podle čistoty kademnaté a hořečnaté suroviny (příměsi kovů) je třeba poměr upravit v uvedeném rozsahu 0,95 až 1,30,přičemž výhodnějěí je, je-li fosrorečnenových aniontů malý přebytek (1 až 1,04) než naopak jejich výraznější nedostatek oproti stechiometrii. Konoentraoe kyseliny rosiorečné je z hlediska řízení kondenzačníoh reakcí a tím i výtěžku a čistoty produktu výhodnější nižší tato nižší koncentrace způsobuje...

Kapacitní kruh regulačního vinutí transformátorů, zejména velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266449

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čanda Petr, Kunce Karel

MPK: H01F 27/28

Značky: kapacitní, napětí, regulačního, vinutí, velmi, transformátoru, zejména, vysokého

Text:

...na karuselu uchytit, aby mohlo být vytvarovéno požadované zaoblení hran.Uvedený problém je vyřešen kapacitním kruhem regulačního vinutí transformâtorů,zejména velmi vysokého napětí podle vynálezu, který sestâvâ z nevodivého jâdra a vodivého obalu s vývodem, jenž vytváří neuzavřený závit. Podstatou vynâlezu je, že vodivým obalem je zkroužená tenkostěnná trubka kruhového profilu z nemagnetického kovu, která je vyplněna vytvrzenou...

Způsob izolace palladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266448

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mastný Libor, Kálalová Eliška, Švec František

MPK: C22B 11/04

Značky: palladia, způsob, izolace

Text:

...kovů nebo jen pro eouborné oddělení platinových kovů ze směsis jinými prvky anebo pro zkoncentrování jejich roztoků.3 266 44 a Nevýhody výše uvedených postupů podstatné snižuje způsobizolace palladía ze směsi chlorokomplexů iridia a/nebo platíny a/nebo rhodía o pH menším než 2, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že se chlorokomplexy palladia e/nebo irídia e/nebo platiny a/nebo rhodia váži na makroporézní kopolymer...

Hřídel uzemňovače s dvojitými kontaktními noži

Načítavanie...

Číslo patentu: 266447

Dátum: 12.01.1990

Autor: Král Josef

MPK: H01H 31/28

Značky: dvojitými, kontaktními, uzemňovače, hřídel, noži

Text:

...uzenňo vače do rozvéděče. Další výhoda ee projeví u rozvéděčů o izolačnín plynom, napr. rluordde eírovýn, kde jsou podstatné kratší izolační vzdálenosti a kde není zapotbebí tak dlouhýoh kontaktních nožů v porovníní e noži rozvédččů ee vzduchovou izolací.U kratčíoh kontaktníoh nožů ee poeunutín níeta jejich vetknutí,které je v oblaeti oey nosné kovové trubky, zvätčí pružení jejich neuen.Príklad provedení vynález je na priloženom výkreeu,...

Způsob výroby zásobního hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266446

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Dubský Ferdinand

MPK: C05D 9/00, C05C 9/02

Značky: hnojiva, způsob, výroby, zásobního

Text:

...podíly různého zrnění od prachových částic až po granule. Vysušené hnojivo lze tabletovat a připravit tak novou formu vhodnou zejména pro substráty, které mají velkou propustnost a malou sorpcí. Zásobní hnojívo pak dobře zužitkují rostliny s delší vegetační dobou, vyžadující vyrovnaný přísun živín. Tablety jsou vhodné zejména pro hnojení dřevin v kontejnerech, ke hnojení okresných dřevin a dalších rostlin při vý 3ñä 4 sadbě na trvalá...

Dávkovač skloviny určený zejména pro dávkování boritokřemičitých sklovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266445

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sládek Vladislav, Viewegh Josef, Štverák Jan

MPK: C03B 7/06

Značky: zejména, boritokřemičitých, sklovin, skloviny, dávkování, dávkovač, určený

Text:

...k rovnosirnbou vybsvovůni elektricko energie do skloviny v čelni části sisy s k elisineci nebo výrsznónu sniženi sesovolných tepelných ztrót skloviny,ktore seji zs následok pokles teplot skloviny v čelni šloti sisy dovkovete. Tento pokles teplot je způsoben výrsznł vyłłis órostupen tepelne energie se skloviny ěelni stłnou misy, ktori bývá obvykle nedoststečnl izolovóne. Důsledkeo těchto tepelných strát je teplotni nohosogenite vyteksjici...

Zapojení pro sledování polohy válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266444

Dátum: 12.01.1990

Autori: Diviš Jiří, Němeček Václav

MPK: B21B 37/08

Značky: polohy, válců, zapojení, stolic, sledování, válcovacích

Text:

...vysilače a čtyři indiksční bloky 13, g, 1 §, le, tvořeně sedmisegmetovými elektronickými displeji. Jednotlivé bloky 1 až lg jsou pak zspojeny tak, že výstupy čidsl ll, lg polohy jsou spojenys odpovídajíoími informačními vstupy ll łzupravovacího bloku lg, k jehož řídícímu vstupu §je připojen výstup rekiifikačního blokug. K výstupu upravovacího bloku lg je pak připojen zadávaní vstup l druhého vstupního převáděoího bloku Q. na jehož výstup je...

Zařízení pro upevnění deformačního prstence siloměrného čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266443

Dátum: 12.01.1990

Autor: Cyrus Pavel

MPK: G01L 1/04

Značky: čidla, siloměrného, prstence, zařízení, deformačního, upevnění

Text:

...jeho výroba je jednoduchá.Také deformační pretenec lze pro tento případ upevnění vyrobit aouetružením z kvalítního materiálu e požadevenýní mechanickými vleetnoetaí a e požadovanou přesností. Není u něho také třeba provádět tepelná zpracování jako u eveřovenćho čídla.- 2 266443 vynález a jeho účinky jsou bliže vyevětleny v popiee příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu. kde obr. 1 znázorňuje acheaeticky v náryae a obr. 2 znázorňuje...

Zařízení pro pevnostní třídění řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266442

Dátum: 12.01.1990

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: G01N 3/12

Značky: zařízení, třídění, pevnostní, řeziva

Text:

...schématický podélný řez v nárysu a na obr. 2 schěmatický řez v bokorysu.e Zařízení pro pevnostní třídění řeziva se skládá v podstatěz rámu 1 s příčným unášecím dopravníkem g, z dolního nosníku 2a z horního nosníku Q. Příöný unáäecí dopravník g je opatřen unašeči 1. Dolní nosník 2 je uchycen k rámu 1 a je spojen s horním nosníkem Q vertikálně přestavovacím mechanismem 1. V obou nosnících jsou uloženy přítlačné segmenty Q se snímači síly 2 a...

Převodovka pro pohon lodního šroubu a pomocných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266441

Dátum: 12.01.1990

Autori: Stránský Oldřich, Mareš Václav, Forejt Jaroslav, Horn Leoš

MPK: F16H 1/22

Značky: pohon, agregátu, pomocných, lodního, šroubu, převodovka

Text:

...uloženo vstupní ozubené kolo. 5 hnacího stroje ll, které je v trvelám záběru s předlohovýlkolem §, se kterým tvoří první čelní ozubený převod Q. Předlohové kolo § je pak pevně nasazeno na jednom konci předlohového hřídele lg. uloženého radiálně v horní dělící rovině g převodové skříně Q, na jehož druhém konci je upevněna vnitřní část vypínatelné spojky lg vnější část vypínatelné spojky lg je pevně spojene s koncem ozubiného dutého...

Zajištění pístního čepu v pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266440

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vaňous Bohuslav

MPK: F16J 1/18

Značky: čepu, zajištění, pístů, pístního

Text:

...tělesa piatu l. Rovnooěžně s pooélnou osovou rovinou otvoru g pro píetní čep 1 jeon pak po obvodě válcovéhottělesa piatu g upraveny drážky 4 pro píetnf kroužky §,§ 5 Ze jiätěnipIetního ćepu Q uloženého v otvoru g pro pístní čep 3je řešenotak,že Jedna z drážek 5 pro pýstní kroužek §,§pro.tíná otvor g pro pistní čep 1. Z důvodů zajištění běžné funk ce píetnich kroužků 2,§t.j. těsnění piatu 1 ve Ýáäci motoru- nebo stírání oleje se stěny...

Zařízení pro ruční ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266439

Dátum: 12.01.1990

Autor: Šimůnek Josef

MPK: B65H 59/36, D01H 1/12

Značky: navíjecí, ruční, kompenzátoru, odtahové, rychlostí, ovládání, příze, rozdílu, zařízení

Text:

...prostoru výkyvného raménka mechanického kompenzátoru łg ov 1 áda« ného pružným členem łg. Z druhé strany je k druhé úhlové pácełg napojeno táhlo gg, které ji spojuje prostřednictvím čepu 1 5 ramenem 5 předlohy ł. Mechanický kompenzátor łg je umístěn tak, že zasahuje do prostoru mezi odtahove válce gł, 22 a omezovač ggpříze 3 umístěný na rámu 8 stroje.Zařízení pracuje takto Vypřádaná příze 3 je odtahována ze spřádací jednotky 23soustavou...

Způsob výroby tkaniny se zvýšenou odolností proti natržení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266438

Dátum: 12.01.1990

Autor: Veska Jiří

MPK: D03D 1/00

Značky: natržení, odolností, proti, způsob, tkaniny, zvýšenou, výroby

Text:

...omezuje využití vyšších prohozníoh otáčok vzduohovýoh tkaoíoh strojů.Na výkreaeje nakreslen, jako přík 1 ad,vazební diagram tkaniny se zvýšenou odolností proti natržení. Po levé straně vazebního diagramu jsou očíslovány jednotlivé útky a na pravé straně jsou očíslovány přísluäné jednotlivé otáčky hlavního hřídele tkacího stroje. Způsob výroby tkaniny se čtrnácti-útkovou střídou je takový, že zanesení více útků do Jednoho proälupu se dosahuje...

Zapojení pro přenos dat v systémech s náhodnými požadavky na přenos

Načítavanie...

Číslo patentu: 266437

Dátum: 12.01.1990

Autor: Jirout Luboš

MPK: G08C 19/12

Značky: prenos, zapojení, požadavky, náhodnými, systémech

Text:

...požadavky na přenos.Na pŕípojenóu výkresu je v blokovem schénatu znázorněn príklad provedení zapojení podle vynólezu v pŕenoaoven systenu e třech úrovníoh, přičemž pro zjednoduěení je nakroslend266 437 zapojení toliko přenosovóho systému základní úrovně.zapojení podle vynalezu sestava ze shedných zapojení přenosověho systemu základní úrovně 3, přenosoveho systćsu vyšší úrovně § 31 s přenosovóho systenn nižší úrovně ggł. V každé z těchto...

Zapojení pro přenos signálu u zemědělských technologických celků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266436

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hainz Petr, Kocík Václav, Sedmík Vladislav

MPK: G08C 19/12

Značky: zemědělských, zapojení, signálu, celku, technologických, prenos

Text:

...3,3 s druhou části dvoudilné vzduchové jednotñensformátorové symetriokě přenosové vidlice Q, opatřené vyvažovačem. Výstup gjg druhé části dvoudilné vzduchové jednotransformátorové symetrické přenosové vidlice Q je připojen na prvni vstup áàł zesilovače 3, jehož prvni výs u 3.a 43 e tup 5,3 je napojen na vstup äłá druhé části dvoudílné vzduchové jednotransformátorové symetrické přenosové vid 1 ice§. Druhý výstup 5, zesilovače Q je napojen...

Způsob přípravy výkovků a odlitků prstencového tvaru k vyrovnání deformací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266435

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuneš Josef, Vavroch Otakar, Bosman Josef, Fryček Václav

MPK: C21D 9/08

Značky: přípravy, vyrovnání, výkovků, tvaru, odlitků, deformací, prstencového, způsob

Text:

...vychází 2 objasněni podstaty mechaniamu borceni prstence při jeho ohřevu v peci na teplotu, při níž docházi k plastickému stavu materiálu a z možnosti řešení vratné úlohy. Při ni jde o vyvozeni takového silového účinku na deformovaný prstenec. aby při ohřevu do plastického stavu došlo k jeho vyrovnání. Lze tu využít tihových sil vyvozujícich vůči opěrným místům momenty.Výhodou navrženého řešení je jednoduchost e nenáročnost,vycházející...

Beran pro hydraulické nůžky na profily

Načítavanie...

Číslo patentu: 266434

Dátum: 12.01.1990

Autor: Šanca Jan

MPK: B23D 15/12

Značky: profily, nůžky, hydraulické, beran

Text:

...sile.vynález bliže objaeni přiložený výkres. kde je znázorněn nárys beranu pro hydraulické nůžky na profily.Na stojanu 1 stroje je upevněn hlavni pracovni válec 2opatřený pietnici §, která je epojena a beranem 5 uloženým auvně ve smykových vedenich tvaru X uvnitř stojanu 1 stroje. Beran Q je uspořádaný jako uzavřený rám tvaru 0. V jeho horni části je mechanicky upevněn výměnný etřižný nástroj § a v dolni části je upevněn pracovni valec §....

Elektroda ke snímání sítnicových biopotenciálů oka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266433

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lešťák Ján

MPK: A61B 3/10

Značky: sítnicových, snímání, biopotenciálů, elektroda

Text:

...povrchem dolního víčka oka ostrý úhel a mající na vrchní straně připevněn stínící kabel. Všechny hrany kontaktní části i části pro odvod signálu jsou zaoblené.Je-li elektroda z kovu, který je pro sliznioi oka dráždivý, je opatřena povlakem z potravinářského cínu.Výhodou elektrody podle vynálezu je, že nedeformuje obraz,vzniklý na sítnici vyšetřovaného oka, oko nedráždí ani ho nikterak nepoškozuje. Navíc je tato elektroda výrobně jednoduchá a...

Zařízení k vyšetření jednotlivých buněčných struktur sítnice, zrakové dráhy a zrakového centra

Načítavanie...

Číslo patentu: 266432

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lešťák Ján

MPK: A61B 3/00

Značky: zrakové, dráhy, zařízení, centra, vyšetření, sítnice, buněčných, jednotlivých, zrakového, struktur

Text:

...sítnice, zrakové dráhy a zra kového centra s mikropočítačem a s oční elektrodou. Jeho pod266432 statou je, že na výstup míkropočítače je připojen vstup tele~ vízního monitoru a oční elektroda je přípojena na vstup zesilovače. Výstup zesi 1 ovače.je spojen se vstupem anelogově čísě licového převodníku, jehož výstup je přípojen na vstup mikropočítače. Tento nikropočítač je s výhodou vybaven pamätí a zapiê eovačem e na zesilovač lze...

Chladicí zařízení oleje závěsného valivého ložiska vertikálních elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266431

Dátum: 12.01.1990

Autori: Nims Luboš, Berkovský Oldřich

MPK: H02K 9/04, H02K 5/20

Značky: zařízení, chladicí, elektrických, oleje, závěsného, valivého, vertikálních, ložiska, strojů

Text:

...jejichž horní konce jsou vyüstěny pod ventilátorem ložiska a jejich dolní konce nad hlavním ventilátorem stroje. Nosnáf stěna hlavního ventilátoru. je opatřena radiálními otvory, jejichž celkový průřez se alespoň rovná souětu průřezů svislých trubek.Chladicím zařízením podle vynálezu je při zmenšení objemu olejové nádoby dosaženo nejméně stejné původní teplosměnné plochy, která je potřebné k odvodu ztrátového tepla z olejové lázně. Ke zvýšení...

Způsob omezení deformace při ohřevu rozměrných kruhových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266430

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vavroch Otakar, Fryček Václav, Kuneš Josef, Bosman Josef

MPK: C21D 9/08

Značky: způsob, kruhových, ohřevu, součástí, omezení, deformace, rozměrných

Text:

...6 ĺaž 10 podpěr, čímž se zamezí naklápění horní části kruhové součástíPrincíp vynálezu bmstanoven po objasnění fyzikálního mechanizmu borcení součástí. Protože úplně teoretické řešení je prakticky neproveditelné z důvodu obecného charakteru prostorového, tepelně deformačního procesu, volí se řešení přibližně. Jeho podstata spočívá v objasnění vlivu počtu podpor pod sou- 0 částí, spočívající na pecním voze. Je nutno vycházet ze zjednodušené...

Dezinfekční přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 266429

Dátum: 12.01.1990

Autori: Uhrová Helena, Uher Jiří, Němec Zbyněk, Klecan Václav, Bareš Milan, Hrdina Pavel, Haumer Jaroslav, Hrbek Milan, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 3/48

Značky: dezinfekční, prísada

Text:

...že požadavek ne proetředek proetý mikroorganismů a současně obeolutně prootý všech nožádouoich látok je kontradikčni.Naproti tomu exietuje řada odborných a včdeokých praci o antiaikrobiálnich účincích různých přírodních eilic. De však velaí obtížné na základě těchto publikovaných informací ziekat konkrétní data použitelná v praxi. Jednak ae totiž velmi liší epoktra zvolených látek e výběr teatovaných organienn. na druhé etraně jeou použité...

Optická přízová zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266428

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pírko Jan

MPK: D01H 13/22

Značky: optická, přízová, zarážka

Text:

...guje i na úplnou ztrátu běžící výsledné příze.Tento úkol je splněn podle vynálezu tím, že výstup optického snímače je zapojen v řadě přes horní propust s zesilovač na vstup amplítudového detektoru, jehož výstup je zapojen jednak přímo na sígnálový vstup kompsrátoru s výstupom operečního signálu, jednak přes integrátor a za ním zařazený Lnelineární prevodník na vstup optického snímače.Při tomto jednoduchém a tudíž nenákladném uspořádání ses...

Bezpečnostní zařízení pro kontrolu bdělosti osob

Načítavanie...

Číslo patentu: 266427

Dátum: 12.01.1990

Autori: Eret Václav, Beránek Vladimír, Valenta Jiří, Procházka Vladimír

MPK: G08B 23/00, G08B 21/00

Značky: kontrolu, bdělosti, bezpečnostní, zařízení

Text:

...Nspříklad 24 sec pro signální světelně obvody lg, 30 sec pro obvod zvukové návěäti lg,s 36 sec pro zspůsobení elektropneunstického ventilu vozidlové brzdy lg, popřípsdě hlavního vypínače zařízení §. Tyto časy získáme vhodným zpracovánín výstupních signálů výstupů §,g,Q binárního čítačs 2 v kombinačních logických obvodech 5. Výstupní signály 13,g,13 kombinačních logických obvodu 3 přes tranzistorové releové spínače Ž ovládsjí všechny...

Uchycení kabelu, zejména v miniaturních snímačích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266426

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav

MPK: H02G 15/013

Značky: kabelů, miniaturních, snímacích, uchycení, zejména

Text:

...tom, že manžeta je na okraji při výstupu ze základového tělesa opat~ řena dalším převýšením.Uchycení podle vynálezu je použitelná zejména pro miniaturní snímače k měření délek a vibrací. Pritom je mechanicky dokonalá a prakticky zamezuje i při nešetrněm zaeházení vytržení kabelu ze snímače. Rozměry tohoto uchycení jsou minimální a dále je zaručene dokonalá vodotěsnost a operativnost při demontáži, přičemž výrobní náklady jsou poměrně...

Aretační zařízení pro vřeteno měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266425

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kolář Karel, Balek Pavel, Kůr Jan

MPK: G01B 3/00, G12B 3/02

Značky: zařízení, aretační, měřidla, vřeteno

Text:

...přesné vřeteno v pracovním uspořádání e obr. 2 představuje přesné vřeteno v zaaretovaném stavu.Na obr. 1 je vřeteno 1 uloženo kulovými čely v kuželových lůžkách g, 1, z nichž horní lůžko g je na tělese Q vřeteníku uloženo suvně, přiléhá k vřetenu 1 vlastní vahou a je opatřeno osazením lg, přiléhajícím s vůlí k horní přírubě ll tělesa Q vřeteníku. Spodní lůžko 1 je opatřeno jednak spodní plochou lg přiléhající s vůlí k držáku Q spojenémus...

Generátor definovaných pulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266424

Dátum: 12.01.1990

Autor: Husták Jaromír

MPK: H01J 37/248

Značky: definovaných, generátor, pulsu

Text:

...výstup je spojen s digitálním komparátorem łg, jehož výstup je spojen s druhým vstupem klopného obvodu łg a do uzlu se čtvrtou výstupní svorkou 4 a se vstupem monostabilního klopného ob vodu łg, jehož výstup je spojen se vstupem čítače łz.Je-li v zapojení použito pro první a druhý logický člen 7 a3 Schottkyho logických členů NAND a u zpoždovacích linek Q a g inentorů s průchodem signálů cca 3,3 ns, pak po připojení na vstuprí svorku signálu...

Vícenásobný automatický korektor zpoždění digitalizovaných obrazových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266423

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kubíček František

MPK: H03L 7/00, H04N 9/64

Značky: zpoždění, automatický, korektor, digitalizovaných, signálu, obrazových, vícenásobný

Text:

...adres prvního pamětověho bloku ll je připojen výstup prvního genorátoru l zápisových adres, jehož vstup jo spojen s výstupe zdroje lg synchronizačních signálů, který je současně zdroje synchronizečních signálu pro zdroj lg digitálního signálu. Na vstup zápisových adres druheho penětovćho bloku g je připojen výstup druhého generátoru gzápisových adres, jehož vstup je spojen s výstupen druheho zdroje gi synchronizačních signálu, který je...

Zařízení k bezkontaktnímu snímání teploty z povrchu vyhřívaného válce většího průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266422

Dátum: 12.01.1990

Autori: Baják Karel, Ženožička Milan

MPK: C14B 1/54

Značky: vyhřívaného, většího, zařízení, povrchu, teploty, průměru, válce, bezkontaktnímu, snímání

Text:

...čepy 12. Ve snímaucún tčlese gg a transformátorovém oleji gl je upevněno čidlo gg s izolační destičkou gg zakrytovanou krytem gg. Výklopné pouzdro 1 ve snímacím tělese gg a ochranný kryt gg tvoří jeden pevný celek, který je otočně uložen na čepu 11 v konzole lg, přičemž jeho základní poloha je dána předepnutou pružinou lg. Šñdlo gg je pomocí vodiče gg napojeno na neznázorněný regulátor teploty a snímací těleso gg je pak vodičem g 1...

Třmenová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266421

Dátum: 12.01.1990

Autori: Václavík Milan, Faltus Ivo, Kytlic Lubomír

MPK: H01R 4/38

Značky: třmenová, svorka

Text:

...části opatřen tvarovýmotvorom 12, obr. 5 ,a dvěma výstupky 11, uspořádanými na protilehlých stranách. Oba výstupky li jsou vytvoreny s výhodou vyhnutúudvou pásku, vzniklych při vytváření třmenu po- lisovací operací. V horní části je třmen g opatřen kruhovým otvorem lg, do něhož je vložena z vnitřní strany zdířková matice 1, obr. 2 , na kterou je shore přiložena tvarová příložka A, obr. 4 , jejíž protilehlé výstupky 11 slouží po následném...

Zařízení pro zkoušky pevnosti karosérie motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266420

Dátum: 12.01.1990

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: G01M 19/00

Značky: vozidla, karosérie, motorového, zkoušky, zařízení, pevnosti

Text:

...3. V přední části je horní rám g uložen na dvou ovládacích válcích 5, uspořádaných kolmo k horizontální rovině 3 rámů l, g. Ovládací válce,Ž jsou uchyceny výkyvně prostřednictvím kulovýoh kloubů Q jednak k hornímu rámu g, jednak k podlaze Z prostřednictvím kulových kloubů§, které jsou k podlaze ukotveny šrouby gg. V zadní části je spodní rám l uložen na stojině g, kolmé k horizontální rovině 3 rámů l, g. Stojine g je ukotvena k podlaze 1...

Zapojení pro stanovení rychlosti pohybu pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266419

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fojtík Jiří, Pawlik Alexius

MPK: G01P 3/54

Značky: pásu, rychlostí, pohybu, stanovení, zapojení

Text:

...pásu a umožňuje dosažení požadované přesností i v prostředí s vysokými vibracemi.Příklad zapojení pro stanovení rychlosti pohybu pásu dle vynálezu je v blokovém schematu znázorněn na připojeném výkresu.Po pohybujícím se pásu g se odvaluje kotouč, na jehož ose je uchycen inkreuentální snímač l rychlosti. Výstup z inkrementálníhoĚ . V . mm 449 snímače 1 ~je připojen k násobičíĺggmítočtu, jehož výstup je připojeh~k prvnímu vstupu 51...

Zapojení zabezpečovací jednotky pro obouruční ovládání výrobního zařízení, zejména pneumatických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266418

Dátum: 12.01.1990

Autori: Wainer Pavel, Svoboda Václav, Kubant Svatopluk

MPK: F16P 3/20

Značky: lisů, zařízení, zejména, zabezpečovací, jednotky, ovládání, obouruční, pneumatických, zapojení, výrobního

Text:

...působení světla a teploty na fotočídla, čímž se stávají tato zařízení neapolehlívà.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zapojení zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že monostabílní obvody se spínačí, přípojenýmí na vstupu, jsou vzájemné paralelné spojeny, přičemž k jejích výstupu je zapojeno součínové hradlokteré je seríově spojeno s výstupní obvodem.výhoda zapojení podle vynálezu spočíva ve vzájeanén blokování ovládacích...

Teplokapalinové topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266417

Dátum: 12.01.1990

Autori: Valter Otakar, Leimer Jaroslav, Truhlář Václav, Brožek Jaromír

MPK: B60H 1/02

Značky: topení, teplokapalinové

Text:

...dva stranové obtokové kanály nestejnéhc průřezu a rozváděcí část má dva výstupní otvory také nestejného průřezu, orientované shodně se stranovými obtokovými kanály topné části.Mezi hlavní výhody vynálezu patří to, že uspořádáním větrací, vytápěcí a rozváděcí části teplokapalinového topení za sebou je možné i přes složitou funkci teplokae palinověho topení vytvořit všechny části ve společném výlisku skříně. Další výhodou, která zjednodušuje...

Proměnný přizpůsobovací kondenzátor dielektrického svářecího lisu, zejména pro zařízení velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266416

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jareš František, Holub Miroslav, Hroch Pavel, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: lisů, zejména, dielektrického, kondenzátor, proměnný, přizpůsobovací, svářecího, zařízení, veľkých, výkonu

Text:

...která tvoří jednu elektrodu e z pohyblivé desky ovládané servomeoheníemem. která tvoří druhou elektrodu podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom. že druhá elektrode seatáva- 266416 Jici ze dvou části je tvořeno přestevitalnou doskou upev~něnou na eeřizovaoich prvcioh přes prvni izolátory a pohyblivou deekou spojenou přes druhý izolátor s ovládacimservomeoheniemem. přičemž přestavitelná deska je vodivěspojene ohebným prepojením s...

Přísada do kalicího prostředí na bázi minerálních olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266415

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novák Miloslav

MPK: C21D 1/58

Značky: prísada, kalícího, minerálních, olejů, prostředí, bázi

Text:

...nebo dikarbonové kyseliny jako dispergátoru. US-PS 3, 495 850 chrání použití 2 až 15 produktu vzniklého reakcí síry nebo sirných sloučenin s alkylfenolem. Další US patent č. 2,866 729 udává.použití směsi cykloalkadienu, 1, 2 až 3 kyseliny linoleové, 2 petrosulfonátu barnetého a 5 polyglykolesteru.Tyto typy adítívovaných olejů mají řadu nevýhod jsou značně citlivé na teplotu kalící lázně a některé z nich vytváŕejí na povrchu kalených dílců...

Kalicí stroj se sprchovým kalením

Načítavanie...

Číslo patentu: 266414

Dátum: 12.01.1990

Autori: Calta Petr, Pour Břetislav, Toman Otakar

MPK: C21D 1/667, C21D 1/10

Značky: stroj, kalicí, sprchovým, kalením

Text:

...otáčoní vřeten § jsou rovnobežne s osou otočneho stolu 1. Vřetena 5 eají na horní straně lůžka 5 pro kalené součástí 5. Nad otočným stole 1 je ohřívaci zařízení, pravidla induktor Q vybovený neznizorněnýn posuvovýl nechanísnem a nepájený z neznázornůneho generàtoru. Nad otočným stolen 1 je dále unístěna neznàzorněnà sprcha, která je tvarovaná, stejně jako induktor- 3 - . 266414 9, podle tvarukeleně součástí 3. Otočný stůl 1 je pevnč spojen...

Zařízení pro vracení a zpracování úletu z reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266413

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jeřábek Vladimír, Chrz Vladimír

MPK: F23C 11/02

Značky: úletů, zpracování, zařízení, vracení, reaktoru

Text:

...kapalné strusky a postupnemu zalepování reakční komory bránícimu volnemu výstupu odloučených čàstíc. Je dále obtížné nastavení optimálního množství zplyňovacího media do ínjektoru reakční komory, aby odpovidalo množství potřebnému ke zplynění odloučených částíc při požadované vysoké teplotě aby tvořilo plynný uzàvěr mezi prostorem nad fluídním ložem generátoru a prostorem cyklonoveho odlučovače,aby nebyl s částicemí úletu přísávàn vyrobený...