Archív za 1990 rok

Strana 139

Způsob praní holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266532

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dederle Tomáš, Podešva Vlastimil, Košárek Ladislav, Kolomazník Karel, Horák Jaroslav

MPK: C14C 1/06

Značky: praní, holiny, způsob

Text:

...jejichž makromolekuly se skládají z monomerních jednotek obsahujících disociovatelné skupiny, tedy polyelektrolyty. Výsledkem reakce je sraženina,jejíž agregace může být ještě podpořena přítomností hlinitokřemičitých sloučenin, tedyjílů s vysokou sorpční schopností. Tímto způsobem dochází k přeměně koloidního bílkovinného gelu na hrubé disperzní soustavu. Při sorpcí agregovaných bílkovinných produktů na jíl docházíi k deemulqaci mýdel a...

Kolektorový předodlučovač vlhkých vzdušnin s obsahem prachových příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266531

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hos Břetislav

MPK: B01D 21/00

Značky: prachových, příměsí, kolektorový, vlhkých, předodlučovač, obsahem, vzdušnin

Text:

...sníží abraze stěn potrubí a částí navazujících odlučovačů prachu. snížením vstupní koncentrace prachu zejména do vodních odlučovačů dojde ke zmenšení nutnosti jejich čištění a k případnému snížení celkové zátěže centrálního odkalovacího systému. Instalováním kolektorových předodlučovaěů v blízkosti odsávaného zdroje dále dojde k odloučení tuhých podílů odsávaných komponentů, které je možné vracet zpět do výrobního procesu bez znehodnccení...

Přirozené větrání stájí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266530

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vobořil Karel, Kymla Jan, Bláha Jaroslav, Hončík Antonín, Brož Václav, Matoušek Aleš

MPK: A01K 1/00

Značky: přirozené, větrání, stáji

Text:

...jejich ovládání. Zavěšení návětrných desek na kosntrukci krytu štěrbiny je vhodnější než upevnění na krytinu. Všechny pohyblivé díly, tj. klapky ve vyúsčovacích otvoreoh i hřebenové klapky jsou upevněny ke střešním nosníkům a tak je zajištěna jejich stabilní poloha i dobrá ovladatelnost.Na připojených výkresech je znázorněn příklad zařízení pro přirozené Větrání podle vynálezu, kde na obr. 1 je částečný příčný řez stavbou se zakreslením...

Způsob nízkoteplotního dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266529

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, nízkoteplotního, vzduchu, dělení

Text:

...tkví v tom, že se zlepší refluxní poměry v rektífikační koloně, nebot ve spodní části kolony vzroete podíl stékající kapaliny. Zvýší se tak výtéžnost produktů nízkoteplotního dělení a klesne potřebný počet rektifikačních pater.Příkladné řešení způsobu dělení vzduchu rektifikací je patrne z obrázku, na kterém je zjednodušene technologické schéma výroby dusíku a kyslíku. Vzduch komprimovaný na tlak 1,5 MPa proudí do zařízení potrubím ll....

Dvojosý kolenní kloub

Načítavanie...

Číslo patentu: 266528

Dátum: 12.01.1990

Autor: Černý Pavel

MPK: A61F 2/38

Značky: dvojosý, kolenní, kloub

Text:

...kinematické schéma dvojosého kolenního kloubu podle vynálezu. Na obr. 4 a 5 je nárys a bokorys konkrétního provedení dvojosého kolenního kloubu podle vynálezuObr. l zachycuje čtyřkloubový mechanismus s rameny l, 3, 3, který je obdobou anatomické stavby skutečného kolenního kloubu. Rameno 3 je pevně spojeno s femurem a svírá s vertikálou úhel 40 °. Ramena l a 3 jsou otočně uložena na tibii. Kinematické uspořádání a vhodné umístění dvojosého...

Zařízení na zhotovování oválných tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266527

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kožíšek Pavel

MPK: B43L 11/04

Značky: zařízení, oválných, zhotovování, tvaru

Text:

...konci je upevněn nástroj na zhotovování oválného tvaru. Zařízení je svým rámem pevně uchyceno nad rovinou zpracováva ného materiálu.Výhodou tohoto zařízení je, že umožňuje rychlé a přesné zhotovování oválných tvarů ve velkém rozsahu excentricity, tj. počínaje kružnicí až do velmi protáhlých tvarů. Tyto oválne tvary jsou odlišné od eliptických tvarů a umožňují v některých případech dosáhnout lepšího estetického účinku. Vedení nástroje na...

Způsob přípravy zakřivených kanálů do kontejnerů ze slitin uranu pro stínění gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266526

Dátum: 12.01.1990

Autori: Václavík Emil, Mahelka Svatopluk

MPK: G21F 5/00

Značky: přípravy, záření, uranu, kontejneru, způsob, stínění, slitin, zakřivených, kanálu

Text:

...s roztaveným uranem. Vysušená forma se založí do vakuové pece a zaplní tekutým kovem při licí teplotě blízke likvidu dané slitiny. Vtoková soustava zajištuje zaplnění formy tak, aby nedocházelo k přímému proudění kovu z kelímku na zakřivený kanál. Po odlití a vychladnutí se odstraní z volných konců kanálu zátky, vypustí plyn a vysype sypký ohnivzdorný materiál. zkoušky ukázaly, že zalitím připraveného zakřiveného kanálu uranovými...

Způsob výroby metl-terc.-butyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266525

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tesařík Jaroslav, Vítek Pavel

MPK: C07C 41/05

Značky: metl-terc.-butyléteru, způsob, výroby

Text:

...do posledního reakčního stupně, přídá směs butan-butenu s mctanolem, obsahující 3 až 5 hmotnostníchmetanolu V množství 10 až 25 3 hmotnostnich na 100 hmotnostních vstupující reakční směsi.Způsob výroby MTBE podle vynálezu využívá principu posunutí reakční rovnováhy přidánim metanolu před poslední reakční stupeň bez dopadü na zhoršenou kvalitu MTBE a jen s částečně vyšší energetickou spotřebou V sekci rektiíikace reakční směsi....

Kompozitní materiál na bázi polyolefínů a tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266524

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svěrák Tomáš, Kummer Miroslav, Pác Jiří, Kučera Jaroslav, Křivánek Josef, Veselý Karel, Jalovecký Jan, Šimsa Jan, Kunz Milan, Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard

MPK: C08K 3/34, C08L 23/00

Značky: materiál, kompozitní, expandovaných, tepelně, bázi, polyolefinů, perlitu

Text:

...homogenizaci v plastu.Povrch částic expandovaného perlitu může být pro zlepšení interakce s polyolefiny upraven 0,05 až 2,0 hmotnostních silánových spojovacích prostředků. Důležitou podmínkou pro získání kvalitního kompozitního materiálu je, aby perlitové plnivo neobsahovalo více než 0,5 hmotnostních vody. Při skladování musí být plnivo chráněno před přístupem vzdušné vlhkosti nebo se musí těsně před zpracováním dosušovat.Pro přípravu...

Způsob rozboru vysokokřemíkatých slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266523

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hlaváčková Irena, Hlaváček Ivan

MPK: G01N 21/31

Značky: slitin, způsob, rozboru, vysokokřemíkatých

Text:

...Si ve vysokokřemíkatých slitinách a s tím spojený rychlý rozbor vzorku metodou ICP-AES, plamenovou AAS nebo DCF. Zároveň se zvyšuje hygiena a bezpečnost práce, neboř odpadá užití kyseliny fluorovodíkové. Není nutno používat platinové nádobí a podstatné se zryohluje analýza uvedených slitin. Způsob rozboru vysokokřemíkatých slitin, při obsahu křemíku do cca 50 hmot., byl použit například pro feromangansilicium(FeMnSi). ferochromsilicium...

Zařízení k automatickému odvětrání prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266522

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dvořák Richard, Žemlička František

MPK: E05F 15/20

Značky: automatickému, zařízení, odvětrání, prostoru

Text:

...to, že vyžaduje ruční ovládání.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k automatickému odvětrání prostoru upevněnéna nosném rámu okenních křídel, pozüstávající z odtlačovací pružiny a hydraulické stabilizace pro uvolnění okenního křídla, ruční páky, teplotního a kouřového snímače a jeho podstata spočíva v tom, že je tvorené vačkovým uzávěrem spojeným z jedné strany 5 elektromagnetickým hydraulickým válcem a 2 druhé strany s hydraulickým válcem...

Polovodičová součástka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266521

Dátum: 12.01.1990

Autori: Stejskal Pavel, Plíva Jiří, Zamastil Jaroslav, Pojman Pavel, Venhoda Emil

MPK: H01L 23/10, H01L 25/00

Značky: polovodičová, její, výroby, součástka, způsob

Text:

...z konstrukce součástky vůbec nebo je možno použít jedné dilatační podložky podstatné slabší a s menší hmotností a tím se zjednodušuje a zhospodárňuje výroba výkonových polovodičových součástek a snižuje spotřeba deficitnich kovových materiálů včetně drahých kovů.Způsob výroby výkonové polovodičové součástky podle vynálezu spočíva v tom, že se polovodičcvý systém opatřený deponovanou kontaktní vrstvou ve složení dle vynálezu zapouzdří...

Způsob výroby kyselin 1,3-diarylpyrazol-4-yloctových

Načítavanie...

Číslo patentu: 266520

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hrbata Jiří, Brůnová Bohumila, Michalský Jiří, Hájíček Josef, Ferenc Milan, Pihera Pavel

MPK: C07D 231/12

Značky: způsob, 1,3-diarylpyrazol-4-yloctových, výroby, kyselin

Text:

...působením směsi červeného fosforu a kyseliny jodovodíkové. Nevýhoda postupu spočívá V tom, že produkty reakce jsou méně čisté a výtěžky jsou nižší.Následující příklady ilustrují, avšak nikterak neomezují, obecnost způsobu výroby podle vynálezu.Ke směsi 31,0 g (0,1 mol) kyanhydrinu vzorce Il (R C 1), 60 ml kyseliny octové,60 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové a 0,5 ml koncentrované kyseliny jodovodíkové se přidá 24,0 g (0,l 06 mol)...

Aminoamidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266519

Dátum: 12.01.1990

Autori: Exnerová Karla, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Kršňák František

MPK: C08G 59/54

Značky: aminoamidová, pryskyřice

Text:

...se aminoamidové pryskyřioe připravují polykondenzací příslušných karboxylových kyselín se směsi alifatických a heterooyklických polyaminů. Aminoamidové pryskyřice podle vynálezu se připravují polykondenzací karboxylových kyselín o střední molekulové hmotnosti 146 až 650, neho jejich C 1 až C 4 esterů, se směsí polyaminů sestávající z 20 až 90 hmot. alifatických polyaminü strukturyv molárním poměru polyamin COOH nebo CDOR 0,9 až 31, kde R...

Kmitací systém pro přímovyzařující elektrodynamické hlubokotónové reproduktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266518

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hladký Jan

MPK: H04R 7/20

Značky: kmitací, hlubokotónové, elektrodynamické, systém, reproduktory, přímovyzařující

Text:

...na nosič vinutí kmitací cívky přes prstenec nebo tři proužky z poddajného materiálu, např. pryže.Tímto řešením lze účinné omezit přenos nežádoucích vyšších kmitočtü.Na přiložených vykresech je na obr. 1 Zobrazeno provedení konstrukce kmitacího systému přímovyzařujícího elektrodynamického hlubokotönového reproduktoru, na obr. 2 je zobrazen příklad s použitím prstence, na obr. 3 příklad s použitím proužků a na obr. 4 jsou znázorněny kmitočtové...

Navíjecí kolo pro posilovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266517

Dátum: 12.01.1990

Autori: Minařík Libor, Vališ Miroslav

MPK: A63B 21/32

Značky: zařízení, posilovací, navíjecí

Text:

...přizpůsobit průběh zatížení při cvičení nejen potřebám každého z cvičenců, ale i potřebám té které svalové skupiny, která je při cviku zatěžována.vynález bude dále podrobněji popsán pomocí přiloženého výkresu, na němž je nakreslenopříkladně provedení navíjecího kola podle vynálezu.Navíjecí kolo sestává z ráfku l, růžice tvořené výkyvným paprskem 3 a pevným paprskem Q, a čepu à, kolem něhož se kolo otáčí. Výkyvný paprsek g je uchycen k ráfku l...

Štafetová tryska pro vzduchové tryskové tkaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 266516

Dátum: 12.01.1990

Autori: Liberec, Adámek Karel, Bandouch Milan

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchové, tryska, štafetová, tryskové, tkání

Text:

...víry v trysoe zdurazněné ještě zmíněným tvarem vrcholového uzavření kanálu, které se nachází nad bočním vyústěním, které samo 0 sobě, jak již zmíněno, je velice krátké a neumožňuje u jednotlivých trysek dosažení stejné orientace proudění vzduchu vystupujícího z bočního vyústění.Je tedy nutno provádět třídění štafetových trysek podle směru a velikosti rychlosti vystupujícího proudu vzduchu, které zvyšuje náklady při výrobě. Při tomto...

Polyamidy plněné karbonátovými a hydroxidovými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266515

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Jaroslav, Polouček Eduard, Veselý Karel, Foral Jiří, Kebrle Ondřej, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Macíček Jaroslav

MPK: C08K 3/22, C08L 77/00

Značky: hydroxidovými, polyamidy, plněné, plnivy, karbonátovými

Text:

...Velikost částic dgg menší než 30 m znamená, že 99 hmotnostních částic plniva má menší rozměr než 30,m.Plnivo obsahuje 15 až 48 hmotnostních hydroxidu hořečnatého, 52 až 85 hmotnostních uhličitanu vápenatého a maximálně 1 hmotnostní hydroxidu vápenatého. Je velmi výhodným retardérem hoření polyamidů, který současně umožňuje významně zlepšit jejich tuhost a teplotu průhybu při zatižení.Výhodné sypné vlastnosti tohoto plniva umožňují...

Zařízení pro regulaci napětí motorů na kompresorech střídavé elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266514

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mičkal Vladimír

MPK: B60L 15/20

Značky: regulaci, napětí, lokomotívy, elektrické, motorů, střídavé, kompresorech, zařízení

Text:

...sledovače g. První vstup g emitorového sledovače g je spojen s výstupem filtru 1, jehož první vstup 3 je připojen na výstup prvního omezovače É. Druhý vstup Q filtru 1 je připojen jednak na druhý vstup É emitorového sledovače Q a jednak na výstup zdroje 2 stabilizovaného záporného napětí. svorka g pro vstup signálu skutečně hodnoty napětí na motoru kompresoru je připojena na druhý vstup Š regulátoru lg, jehož první vstup g je připojenna...

Vakuové zařízení pro vytváření tenkých vrstev na kovových součástkách s použitím nízkonapěťového oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266513

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakeš Jan, Bárdoš Ladislav, Exner Milan, Musil Jindřich, Vyskočil Jiří, Routnerová Blanka, Frey Augustín, Jareš František, Matouš Jaromír, Rybář Oldřich

MPK: C23C 14/56, C23C 14/00

Značky: použitím, součástkách, vytváření, vákuové, nízkonapěťového, vrstev, kovových, zařízení, tenkých, oblouků

Text:

...a snadnou obsluhu prvků vytvářejících nízkonapěčový oblouk. Další výhodou tohoto zařízení je snadné manipulace se vsázkou.Na připojenýoh výkresech je znázorněno vakuové zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je celkové uspořádání zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je půdorys zařízení.Vakuové zařízení na obraze 1 je tvořeno vakuovou komorou 3, na jejímž obvodu jsou podle technologické potřeby rozmístěny výklopné odpařovače 3. Výklopné...

Nosič pracovních sekcí půdozpracujících strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266512

Dátum: 12.01.1990

Autori: Malčík František, Žůrek František

MPK: A01B 73/02

Značky: nosič, pracovních, půdozpracujících, sekcí, strojů

Text:

...páky 33 je uloženo vahadlo 35, k němuž jsou připojeny postranní pružiny QA, které jsou ukotveny k závěsnému držáku 35. Závěsný držák ä je posuvně uložen v drážce 4 l upravené V bočním rámu i, kde je zajištěn šroubygl a jeho závitový dřík gg je zajištěn maticemi âá ve třmenu Ag, který je připevněn k bočnímu rámu 5. Konzoly 5 přídavných rámů É jsou spojeny s neznázorněnou konzolou středového rámu l dopínacími řetězy gg, jež jsou svojí délkou...

Způsob výroby lehčených hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266511

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svoboda Pavel, Mojžíš Miroslav, Kohoutek Petr, Bobovský Jaroslav, Šmatlová Taťána, Baleja Miroslav

MPK: C08G 18/14

Značky: výroby, způsob, lehčených

Text:

...plněných sazemi lze dosáhnout při nízké objemové hmotnosti a relativně nízkém obsahu tvrdých segmentu z polyizokyanátů vyšší tuhosti. Výrazné lepší jsou také hodnoty odporu proti stlačení, což se příznivé projeví na výrobcích pro nábytkářskýK hližšimu objasnění podstaty vynálezu slouží následující příklady.Jednostupñový způsob výroby neplněné lehčeně hmoty probihá tak, že na michačce s kolíkovým míchadlem se intenzivně během 10 s misi...

Svorník pro spojení plošných dílců z azbestocementu, celulózocementu, umělých hmot a kompozitních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266510

Dátum: 12.01.1990

Autor: Surý Antonín

MPK: F16B 5/00

Značky: celulózocementu, azbestocementu, spojení, umělých, materiálů, plošných, kompozitních, svorník, dílců

Text:

...a nižší životnostikonstrukce, což se projeví neekonomicky i na celém objektu.Uvedené nevýhody odstraňuje svorník pro spojení plošných dílců z azbestooementu,celulôzocementu, umělých hmot a kompozitních materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořený nosným šroubem, nn němž je navlečený fixační element, dále maticĺ a podložkou vyznačený tím, že fixační element je tvořený trubkou opatřenou na straně matice přírubou, přes...

Nastavovací maticová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266509

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hok Josef, Nemšák Rudolf

MPK: E04G 25/04

Značky: maticová, nastavovací, spojka

Text:

...nákružku je menší než malý průměr závitu trubkové matice. Přusahující konec horní části je rozevřen až do hodnoty malého průměru závitu. Dolní část s horní částí přecházejí radiálně do límcové příruby,která je vytvořena axiálním slisováním trubkovitého polotovaru vodicího pouzdra a vytváří axiální opěru opěrnému nákružku.Výhodou nastavovací maticové spojky podle vynálezu je podstatné zjednodušení jejíkonstrukce a snížení praonosti její...

Způsob zpracování odpadních olejových kalů s obsahem mědi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266508

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sýkora Stanislav, Sedláček Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C22B 7/00

Značky: způsob, odpadních, mědi, způsobu, kalů, zařízení, olejových, tohoto, obsahem, zpracování, provádění

Text:

...odstředěním,či kombinací obou složek a po vysušení předává přes sklad k dalšimu hutnickému či chemickémuvyužití, způsob zpracování odpadního kalu i zařízení k jeho provádění podle vynálezu objasňují příklady a obrázky dále uvedené. Přítom obr. 1 a příklad l popisuje minimálně náročné maloprovozní zařízení zkušebního a vývojového charakteru a příklad 2 a obr. 2 větší zařízení, určené pro provozní zpracování kalů z několika provozoven hutní...

Skladebná skříň pro rozvod elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266507

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dolejš Karel, Krejčí Michal

MPK: H05K 5/00

Značky: rozvod, skladebná, skříň, energie, elektrické

Text:

...přičemž k dvěma horním třmenům jsou zevnitř přivařeny dvě matice lg pro upevnění střechy a závěsného ústrojí. Třmeny přesahují plášť bočního rámu. K oběma podélným stranám pláště bočního rámu je připevněna zárubeň lg tvaru Z s perforací sloužící k upevnění nosníkü přístrojové náplně apod. K zárubni jsou vpředu upevněny závěsy ll dveří tak, že tyto jsou pode dveřmi, čímž se prodlužuje jejich životnost, zvyšuje estetický vzhled celé skříně a...

Způsob vytváření samonosných částí a vrstev na základních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266506

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kupka František, Bajda Miloslav, Bula Lumír

MPK: C23C 4/10

Značky: částí, základních, samonosných, materiálech, vytváření, způsob, vrstev

Text:

...vyšší vlastnosti než v původním stavu, to je tvrdost, tepelnou odolnost, vyšší hustotu částic,změnu struktury, přičemž částice, prošlé tepelným procesem jsou sferoidizovány.Jako příklad se uvádíNa destičky z uhlíkové oceli třídy ll o rozměrech 180 x 100 x 6 mm byla vytvořena plazmovým hořákem 5 vodní stabilizací 0 výkonu 160 kw ochranná vrstva o tlouštce 0,25 až 0,8 mm s objemovou hmotností 2,92 až 3,00 g.cm 3, otevřenou pörovitostí...

Symetrická zpožďovací linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266505

Dátum: 12.01.1990

Autor: Suchyňa Petr

MPK: H03H 7/34

Značky: linka, zpožďovací, symetrická

Text:

...soumćrnn vedení a nesoumérnou zpcždovaci linku se zapojí přizpůsobovací člen, tim však dojde k případným ztrátím energie.Výhodnější je konssrukčni usořaŇu 1 sy.ctrickć zožduvcí linky podle vynálczu,jehož podstata spočivá v tom, že mezi dvema vnějšimi elektriv|y vodivými vrstvami jsou vnější dielcktrická vrstvy, mezi nimiž je základní část, jež C složena z jádra složenéhoz nejméně dvou dieloktrických vrstev, mezi nimiž jsou elektricky vodivě...

Patrová kolona s protiproudým kontaktem fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 266504

Dátum: 12.01.1990

Autori: Houzim Vladimír, Stupka Pavel

MPK: C02F 1/00, B01D 3/18

Značky: fázi, protiproudým, kontaktem, patrová, kolona

Text:

...je nejmenší a obsah kontaminantü ve vodě největší, vytváří voda na vnitřních stěnách vertikální válcové nádoby tenký film s velkou kontaktní plochou ve tvaru trubky, umožňující jak dobrý styk fází pro stripování, tak hladký průtok plynu. Předćištěná voda se intenzívně čistí opakovaným stripováním na perforovaných přepážkách a po výstupu z patrové kolony ji lze vypuštět do veřejných toků.Příklad patrové kolony podle vynálezu jeznázorněn...

Zapojení pseudočíslicového řídicího systému, zejména pro linky na jemné pečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266503

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kubala Pavel, Hanák Antonín

MPK: A21C 15/00, A21C 1/14

Značky: zejména, řídicího, pseudočíslicového, linky, zapojení, systému, jemné, pečivo

Text:

...výrobku je připojen k nastavovacímu vstupu čítače 3 délky výrobku,výstup komparátoru § posunu gilotiny je připojen ke vstupům obvodu lg činnosti gilotiny,výstup komparátoru 1 přídavného pohybu je připojen ke vstupu obvodu ll pro řízení činnosti odsazovacího zařízení. Výstup čítače 3 délky výrobku je rovněž připojen k prvnímu vstupu obvodu A pro řízení činnosti plničky, k druhému vstupu je připojen výstup komparátoru lg velikosti náplně, k...

Samohybná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 266502

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fetter Jiří, Němec Josef, Novotný Jiří, Svoboda Miloslav, Jirák Jaroslav, Heteš Karel, Pospíšil Bedřich, Pohanka Vladimír, Lášek Bohuslav

MPK: E01B 27/10

Značky: samohybná, lože, štěrkového, čistička

Text:

...štěrkového lože (obr. 1) pojíždí na dvou podvozcích gg, na nichž je umístěn rám gg nesoucí veškerá zařízení nutná pro vlastní činnost stroje.Těžicí okruh l sestává ze žlabů ll, v nichž je veden těžící řetěz lg. Žlaby ll jsou uloženy v kyvném rámu lg, který zasahuje do násypky lg, jejíž spodní část ústí na štěrkový dopravník lg.Třídicí okruh g je tvořen především třídičem gg, který je uložen ve spodní části otočněna čepu 23 a V horní části...

Způsob výroby elektrolytického kondenzátorového papíru pro nízkoimpedanční kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266501

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sklenář Stanislav, Kříž Pavel, Řehák Bohuslav, Wiesner Hynek, Zajíček Miroslav, Skalický Čestmír, Líbal Jaroslav, Rodová Nataša, Lébr František

MPK: D21H 3/22

Značky: kondenzátorového, nízkoimpedanční, papíru, elektrolytického, výroby, způsob, kondenzátory

Text:

...zbytky síranů a další nečistoty, které brání využití této suroviny pro výrobu elektrolytických kondenzátorových papírů. Vyprání zbytků uvedených látekje značně obtížné vzhledem k sorbčním vlastnostem celulôzy. Desorpoi solí provádíme vypráním viskózových vláken kyselinou fosforečnou, jejíž zbytky nevadí funkci, ani neohrožují trvanlivost elektrolytickýoh kondenzátorů. Vysoká pôrovitost zajiščuje dostatečně množství kapaliny mezi vrstvami...

Způsob zjišťování cizích těles v zemědělských sklízečích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266500

Dátum: 12.01.1990

Autori: Herrrmann Erich, Weiss Burkhard, Hauschild Arthur

MPK: A01D 41/12

Značky: těles, zjišťování, cizích, způsob, sklízecích, zemědělských

Text:

...snaqeunñ ycxopeHnn 3 cnyuae yöopoquoro MaTepHana ôes Hnoponnux Ten. 3 Ta pasnnua B ycxopeun xx HBnneTcH Hanemumm snaxom npoxomneaun Hnoponuoťo Tena H HCHOBBBVETCK B Ka~qecTBe cnruana na~ynpaBneHnn ocwanoaowumu ycwpoňcwsom nna Tpaúcnopwnoro ycrpoücwna HHH mna npenynpennwenbnoro cnrnanhnoro ycwpoůcwnag Kaą 91 wH 3 BecTH 0 B cnyqae oönapymennn MeTannaB aunou cnyqae, cornącno uaoôpewenum uenecooőpaano, qwo perncrpupymrcn numa auaqenua...

Nasávací trubice pro odběr semen jednotlivců

Načítavanie...

Číslo patentu: 266499

Dátum: 12.01.1990

Autori: Severin Georg, Walter Edgar, Henkel Gerd

MPK: A01C 7/04

Značky: nasávací, semen, trubice, jednotlivců, odber

Text:

...1 oK Bosnyxa npepumaerćà, onnaxo KnananocTaercn B Bepxneu nonomeHHn.Hpn cosanau nsőmwoąnoro nasneunn cena nmynaercn, Knanau 4 npnxcnr B Humnee nonomenne,npnqen ncącmsammee OTBGDCTHG oqumaewcn oqncwnmm mTn®ToM u, onuonpeuenno, MHHya MeM 6 paHy.H nepenycKHue~KaHanm, Bosnyx non naàneHHeMBmxonw qepes acaAcmaawmee 9 TBepcTHe, nnauerp KOŤODOPO nepexpmw ouucrnmu mwnmrou Tonbxo nac THHHO.Ha mur. nokasan qacwuqnuň paspea Bcacmnawmeŕo conna.Bcacumammee...

Pojistná stupačka pro ochranu systému ústředního zásobování teplem před dynamickou stlačující zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 266498

Dátum: 12.01.1990

Autori: Schneidenbach Von Jascheroff Peter, Meyer Jürgen

MPK: F24D 19/10

Značky: před, ochranu, stupačka, zátěží, teplem, ústředního, stlačující, dynamickou, systému, zásobování, pojistná

Text:

...nonuoe onopomnenne B nopmanbnom pemnue. HocnenoBaTenbHó sxnmqeanuň pe 3 epByap qepes nnnum aunycxa nosnyxa H népenycx coenHHeH c oKpyxam~ meñ cpenoň, ncnecŕane qero B cnyuae neoôxounocru amsenénnym sony Momno owBBCTH àoKpyxawmym-cpeny. Pasnnqnue nowoxn npu úqammennm ncnnmennn nannennx nocrnramwca ncnencwuue pasuemenng Knanaua oüparnoro réuennn oxono nocwoauuoro nonepeqnoro ceqennx coenuanwenhnoů nnnuu cronxa c npenoxpaHHeMoü cncweMqů. Eng...

Zařízení na řízení agregátu pro svařování a navařování elektronovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266497

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bondarev Anatolij, Georgijev Čavdar, Dimov Stanislav, Gančev Simenon, Kajdalov Anatolij, Nazarenko Olek, Šeljagin Vladimir, Pastušenko Jurij, Paton Boris, Bojadžiev Rumen, Mladenov Georgij, Tošev Christo

MPK: B23K 15/00

Značky: navařování, paprskem, elektrónovým, řízení, zařízení, agregátu, svařování

Text:

...cnunerenbcrnymmü oroM, qro Bmöopxu cnruana B Gnoxn 22 u 23 naMHTH cnenanm npannnbuo. B TOM çuyuae, Kora B aoae cxaunpoaànnx uuemrca uápanunm n npyrne noxpuwns,npnBounmne K Bo 3 HnKHOBeHHm nOmHHXHMHyHbc 0 É c nawquxa 12 pense®a, Benuquna paa~ HOCTH c cymmawopa 27 npeBHcHT nopor K na suxoe önoxa 29 cpanuenug He copMHPYQTCH cnruan ynpaBneHna.Ho cnruany ynpannennn őnoxa 29 cpannenux nennunua nonycynm-Buöopox c nonycyMMaTopa 24...

Způsob výroby topného modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266496

Dátum: 12.01.1990

Autori: Burcev Viktor, Medveděv Alexandr, Musienko Oleg, Volčinskaja Ljudmila, Seničeva Valentina, Arendarčuk Albin, Slobodjanov Anatolij, Seničev Alexandr

MPK: H05B 3/28

Značky: výroby, topného, způsob, modulu

Text:

...uns ycwanoaxu Harpenawens (nuauewp mnawenn nonmeH.5 uTL.Ha 1 MM öonbme naaMerpa narpenawenbnoro sneuenwa), nmpannunamw cnoü oöMaaKu no TOHMMHH 2 ~ 3 MM. Bnox cymaw B cymunbHoM mkaày no 400-450 °C B weqénne 8-10 Q, úonunmanHocne cymxu önok 7 npnoőperaer npouuym HOBGDXÉOCTĽ, éro ycTaHaBnnBam 1 B ueub B Kaqecrne őoxoaoů crenxn, a B oöpasosanamx Kananax ycwanannnnamw Ha rpenarenn. . HapaMeTpm cymxu H TennoTexnúuecKne xapakrepncwnku...

Zařízení pro diagnostiku světlometů u dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266495

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rojtman Bois Aronovič, Reznik Alexandr Moisejevič, Novakovskij Leonid Grigerjevič

MPK: G01M 11/06

Značky: zařízení, světlometu, prostředků, diagnostiku, dopravních

Text:

...10, 11, v 14 MOPYT ÓHTB Bunonneuu Heaaauurenhaumm no pasnepan, Hanpnmep, 30 x 15 MM. . Taknu o 6 pa 3 oM, B 3 aHBHHeMOŘ KoHcTpyKuHn npnöopa nnx nuaraocwnkn maš Tpaucnopvnmx cpencrn, B KOTODOM cucrena opnenrauun Bunonneua B Bane Tpex sepxan 10, 11, 14 nyx Buoncxareneü,ycranonnennux mapuupao H mcwnponoqnoro, ycTanonnexuoro nenonanmuo OTHOCHTEHBHO nayx nepnmx, npn àwom 0 Tpamawme no °BeĎXHOCŤH BHnOHCKaTeH 8 ü QGCTHHHO nepekpunamw...

Obrazové kontrolní zařízení pro defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 266494

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kozlov Valerij, Klujev Vladimír, Volodčenko Dmitrij, Stěpaněnko Alexandr, Semenov Orest

MPK: G01N 27/90

Značky: zařízení, kontrolní, obrazové, defektoskopii

Text:

...ocTaBmuecH nqeňxu naMaTH 6 yyT xpánúwb npemnmm uuąopMauum, Kowopax B pemuMe qrennn naew Hcxaxenue.Mna ýcrpanennn ncxamennn B STOM cnyuae Heoőxonnno ynénnunwb uacToTy Tax TOBbIX HMHYJIBCOB oYMEHBNGHHG unnwenbnocrn cTpo 6 npymmeŕo HMnYHbCa H coomsewcwnymman nocTpoü~ Ka qaCTOTHTaŘŤOŘHX uMnynhcoaaeT Bosmomnocrb KOHTp 0 nHp 0 BaTb äöčraroqno Manme no BpěMeHH yqacwxu nHůopMaunoHHorocnrHana HyBennuHBaTL Macmraö uaoöpamenus. p pemmme...

Zapojení pro přerušení obloukového výboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266493

Dátum: 12.01.1990

Autori: Savov Svetoslav, Krastev Emil, Minčev Minčo

MPK: H05B 41/392, H05B 41/00

Značky: zapojení, přerušení, výboje, obloukového

Text:

...Hero orpaHHquBaeTca nepnmw npocceneM 2. Hanpxmenne Kounencawopa 6 qepes Bxnmqennuň THpHCTOp 7 npnxnausaerca aa çooT~ BeTcTBymmym qacwn nepnuqnoň oőmorxn uacmmammerocn rpancàopnaŕopa 5. Torna Ha anon H Kawon rasopaspxnuoro cocya 3 npHKnanmBaeTcao 6 paTHoe Hanpnmenue,onpenenennoe coowaomennem Memy ÓÓMOTKaMH syxqacTeňnepBHqHoů oőuowxu Hącuñ mammerocn Tpancàopnaropa 5. 3 TO oőpawnoe Hanpameaue smsmsaąŕ Ha onpénenennoe BPEMH cmeny Hanpąanéuma 3...