Archív za 1990 rok

Strana 138

Selektivní herbicidní prostředek s obsahem antidotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266572

Dátum: 12.01.1990

Autori: Henger Károly, Kalló Sándor, Horváth András, Fodor Ferenc, Ördög Attila, Czékmány Arnold, Csibor István, Tömördi Elemér, Reisinger Katalin, Pamuk Gyula, Horváth Ákos, Széll Endre, Igari Zsuzsanna

MPK: A01N 25/32, A01N 37/22

Značky: herbicidní, prostředek, selektivní, antidotu, obsahem

Text:

...podle vynálezu, kterýa) učinně hubí plevely v případě výskytu dvojděložných plevelů vedle jednoděložných plevelů, přičemž kulturní rostliny jsou pred touto fytotoxickou aktivitou chráněny, b) působí jak za sucha tak v údobí srážek. c) vykazuje dobrou herbicidní účinnost bez ohledu na typ půdy a stav kultivace.Jak již bylo uvedena výše, obsahuje shora zmíněný kombinovaný herbicidní prostředek směs herbicidu thiolkarbamátověho typu, herbícidu...

Zapojení autoregulačního žhavicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266571

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ličer Albin, Šavli Miran, Zorjan Alojz

MPK: F02P 19/02

Značky: zapojení, zařízení, autoregulačního, žhavícího

Text:

...9 s baterií 55. současně se dostane napětí navýstupu komparátoru g na výkonový zesilovač 1, takže se rozsvítí kontrolní žárovka g naŽhavicí svíčky Q jsou napájeny tak dlouho, dokud napětí na kondenzátoru gg, který je spojen přes odpor gg a spínač § s baterií gä nedosáhne hodnotu Uref 2. Napětí Uref 2 je přlpojeno na vstup Q, napětí na kondenzátoru gg je ale připojeno na vstup g komparátoru 3. V tomto okamžiku změní komparátor g napětovou...

Způsob suspenzní polymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266570

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ohba Hitoshi, Noguki Genji, Tanaka Motoaki, Itoh Kenichi

MPK: C08F 2/20

Značky: polymerace, způsob, vinylchloridu, suspenzní

Text:

...blokove kopolymery, parciální estery glycerínu s mastnou kyselinou, parciální estery sorbitanu s mastnou kyselinou, parciální estery pentaerytritolu s mastnou kyselinou, monoestery propylenqlykolu s mastnou kyselinou, parciální estery sacharôzy s mastnou kyselinou, parciálni estery polyoxyethylensorbitanu s mastnou kyselinou,parciální estery polyoxyethylensorbitu s mastnou kyselinou, parciálni estery polyoxyethylenglycerinu s...

Způsob kontinuální výroby isopropylalkoholu a sek. butylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266569

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dettmer Michael, Webers Werner, Neier Wilhelm, Osterburg Günther

MPK: C07C 29/04, C07C 31/10, C07C 31/12...

Značky: výroby, butylalkoholu, způsob, isopropylalkoholu, kontinuální

Text:

...3. oba proudy se přes płedehřivač přivedou na reakční teplotu a přivedou se do hlavy zkrápěcího reaktoru 5. K regulaci teploty se část vody před předehřívačem odbočí a přivádí se do reaktoru na několika místech. Potrubím 3 se v tomto pokusném běhu nedáva do reaktoru žádný ether.Produktový proud § se v odlučovači § dělí ve vodnou a orqanickou fázi.Eotrubím 1 se za hodinu získá 29,4 kg organické fáze s následným průměrným složením 62,5,...

Způsob výroby apticky aktivního karnitinnitrilchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266568

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gosteli Jacques, Tenud Leander

MPK: C07C 121/453, A61K 31/275

Značky: způsob, karnitinnitrilchloridu, výroby, apticky, aktivního

Text:

...v jednom stupni. Pak se výhodně používá kyanid kovu alkalické zeminy,výhodně kyanid vápenatý. Přitom se vylučuje kyselina vinná ve formě vápenaté soli a (-1-karnitinnitrilchlorid může být izolován z reakčniho roztoku.Výhodně se uvolñováni nebo reakce provádí ve vodě, jako v rozpouštědle.čištění produktů ee~účinně provádí jednoduchou kryetalizací z rozpouätědel, jako nižších alkoholů.získávejí se tak produkty 5 optickou čietotou vyšší než...

Zařízení pro pěstování krystalů předem určeného tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266567

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zimmer György, Paitz József, Polgár Pál, Farkas László, Szöke Péter

MPK: C30B 15/20, C30B 35/00

Značky: určeného, tvaru, předem, zařízení, pěstování, krystalů

Text:

...nejsou proveditelné s potřebnou přesností a byly by i zbytočné s ohledem na rozlišovací schopnost, dosažitelnou u potencio metro.Ukolem vynálezu je současně eliminovat uvedené problémy a vyřešit zařízení, které by bylo schopne zajistit zjištění délky vytažení krystalu s dostatečnou rozlišovací schopností a zajistit také, aby přesnost měření nebyla omezována výstupními signály elektronického vážicího zařízení. V zásadě je úkolem vynalezu...

Zařízení pro řízení tahové síly navíjené nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 266566

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lorenz Rainer

MPK: B65H 59/16

Značky: zařízení, nitě, řízení, síly, tahové, navíjené

Text:

...kotoučový permanentní magnet-vzduchová mezera-kotoučové část z elektricky dobře vodivého materiálu-kotoučové část z hysterezního materiálu. Kotouč 3 nebo kotoučové kombinace, jsou upevněny na vodicí kladce á pro oběh nitě, otáčivě uložené na hřídeli g. Vodicí kladka § pro oběh nitě sestává jak známa ze dvou vedle sebe uloženýchprstenců 5, 1, opatřených na navzájem přivrácených bočních plochách kulovými tělesy É,2 umístěnými tak, že jsou vůči...

Způsob časově odstupňovaného vybavování elektronických časovaných rozněcovačů a elektronická roznětová síť k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 266565

Dátum: 12.01.1990

Autori: Störrle Hansmartin, Heinemeyer Friedrich, Röh Peter, Florian Johann

MPK: F42C 11/06

Značky: provádění, elektronických, časově, vybavování, rozněcovačů, způsob, elektronická, roznětová, síť, odstupňovaného, časovaných

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že řídící zařízení každého rozněcovače obsahuje první čítač, jehož čítací vstup je spojen s přívodem sledu impulsů k odpálení, první výstup pro první předem stanovený stav prvního čítače je spojen s řídicím vstupem prvního spínače, který má druhý vstup spojený s prvním zdrojem prvního toku signálu a výstup spojený se vstupem integrátoru,a druhý výstup pro druhý předem stanovený stav čítače je spojen s řídicím...

Uzavírací deska ze žáruvzdorného, zejména keramického materiálu pro šoupátkové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 266564

Dátum: 12.01.1990

Autor: Muschner Udo

MPK: B22D 41/08

Značky: žáruvzdorného, uzavírací, keramického, uzávery, deska, zejména, materiálů, šoupátkové

Text:

...dvojicemi průtokových otvorů se stejným průřezem, například dvojicí průtokových otvorů s menším průtočným prüřezem a dvojici prütokových otvorú s větším průtočným průřezem, z nichž vždy první otvory jsou nejprve uzavřeny zaslepovací zátkou. Po otočení nebo obrácení uzavírací desky se zprůçhodní druhé průtokové otvory odstraněním zaslepovací zátky, zatímco první průtokové otvory se uzavřou zaslepovaoími zátkami.Vytvořením zaslepovací...

Magnetická hlava pro záznam a/nebo čtení informace a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266563

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bolla István, Csányi István, Stenczinger Sándor, Grimm István

MPK: G11B 5/147

Značky: výroby, způsob, magnetická, její, informace, záznam, čtení, hlava

Text:

...Výška boční plochy li určuje plnou hloubku vzduchové mezerylg. Cívka lg je uspořádána na prvním a druhém polopôlu lg a ll a slouží jako snímací cívka v přehrávacím režimu a jako magnetizační cívka v zâznamovém režimu.Obr. 3 znázorňuje hlavu v činnosti, když je páska lg tlačena k čelnímu pásmu ll a páska lg se pohybuje předem určenou rychlostí ve směru šípky A. Čelní pásmo ll hlavy je vyrobeno e výhodou broušením a jeho profil je obroben...

Zapojení televizního přístroje s postupným rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266562

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pritchard Dalton Harold

MPK: H04N 9/12

Značky: rozkladem, televizního, prístroje, zapojení, postupným

Text:

...k fázově synchronizované smyčce g, která je opět připojena ke generátoru 2 pořadí, a vstupní svorka ł jasového a chrominančního signálu je rovněž připojena k analogově-číslicovému převodníku 1. Ale tento je připojen k hřebenovému filtru lg místo k chrominančnímu demodulátoru łł, jak na obr. 1. Hřehenový filtr lg je připojen k interpolátoru gg jasového kanálu lgl jasovým vodičem lg a k první pásmové propusti lg chrominančního kanálu lg...

Vícedílná ojničná hlava řídicích zařízení pro nastavování těžného horizontu uhelných pluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266561

Dátum: 12.01.1990

Autori: Merten Gerhard, Steinkuhl Bernd, Roling Franz

MPK: E21C 35/12

Značky: pluhu, vícedílná, těžného, řídících, hlava, horizontu, uhelných, nastavování, zařízení, ojničná

Text:

...tyčoví. Opačným tlakovým působením posuvných a zpětných válců se dají pŕitahovat jednotlivé posunující se jednotkyMezi ojničními hlavami l a dopravníkem l jsou zapojeny známým způsobem hydraulické řídící válce §, s jejich pomocí je dopravník l mimo na něm na straně základky namontované pluhové vedení klopen V lávkové rovině, pluh může být tedy řízen ve smyslu spouštění nebo zdvihání. Při znázorněném přednostním způsobu provedení jsou...

Způsob přípravy sorbinilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266560

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sysko Robert, Hammen Philip, Massett Stephen, Moore Bernard, Cue Berkeley

MPK: C07D 311/04, C07D 491/107

Značky: přípravy, způsob, sorbinilu

Text:

...mezi alespoň jeden ekvivalent vodné kyseliny a organické rozpouštědlo nemísitelné s vodou, sorbinil se oddělí zahuštěním organické fáze nebo/a přidáním látky, ve které se sorbinil nerozpouští. Jestliže je žádoucí farmaceuticky vhodná sůl s kationtem, sorbinil se extrahuje zpět do vody obsahující v pod statě jeden ekvivalent kationtu ve formě báze (například Na 0 H, KOH, NH 40 H) a sůl se isoluje z vodné fáze zahuštěním nebo mrazovou...

Ventilový třícestný dvoupolohový rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 266559

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krieger Karl, Geuns Guy

MPK: E21D 23/16

Značky: třícestný, rozvaděč, dvoupolohový, ventilový

Text:

...je opatřena vysokotlakou pžípojkou 2. nízkotlakou přípojkou 3 a přípojkou g ke spotřebiči,které ústí do kanálu v tělese 35 rozváděče g. Závěrné těleso 31 má tvar válce zakončenéhoz obou stran kuželovou plochou a je posuvné mezihorním sedlem 5 a dolním sedlem gg, přičemž z opačného konce než je tyčka Q ja zatíženo vratnou pružinou 51.Mezi elektromagnet ł a těleso gg rozváděče je v podélném vývrtu gł vložen tlumič g,sestávající z uzavřeného...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266558

Dátum: 12.01.1990

Autori: Webb Shirley, Ten Haken Pieter

MPK: A01N 43/40

Značky: fungicidní, účinné, prostředek, látky, výroby, způsob

Text:

...tohoto vynálezu je též způsob výroby sloučenin obecného vzorce I, který spočíva v tom, že se sloučenina obecného vzorce IIArl, Arz a RZ mají svrchu uvedený význam, nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce IIIHRI (III), kde má výše uvedenývýznam.obecně způsob podle vynálezu vede ke směsi isomerů sloučeniny obecného vzorce I. Jakbylo uvedene výše, oba atomy uhlíku základní ethanové jednotky jsou asymetrické. Tato samotná asymetrie...

Pojízdná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 266557

Dátum: 12.01.1990

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/10

Značky: štěrkového, čistička, pojízdná, lože

Text:

...je zajištěn velmi rychlýPodle dalšího výhodného provedení vynálezu jsou vibrační a výškové přestavovací pohony obou sítových soustav uzpůsobeny pro vzájemně nezávislé ovládání. Tím lze hospodárným způsobem provést přizpůsobení podle různého stupně znečištění štěrkového lože změnou prosévacího výkonu, s to odpojením nebo připojením druhé sítové soustavy. Nezávislé ovládání výškových pfestsvovacích pohonů, která slouží k přestavování příčného...

Samohybná čistička štěrku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266556

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fölser Karl, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: samohybná, čistička, štěrku

Text:

...hydrauliokým vibračním pohonem 1, volně kmitá na čtyřech váloových pružinách přičemž vibrační pohon 1 je vytvořen jako lineární vibrátor s protiběžnými vyvažovaeími závažími. Sítová soustava § je uložena na strojovém rámu l výkyvně kolem osy rovnoběžnés podélným směrem kolejnic, a to na opěrném rámu g. V důsledku tohoto uložení lze těžkou sítovou soustavu g i při převýšení koleje l nastavit do vodorovné polohy. V sítově soustavě § jsou...

Uspořádání nástrojů pro podbíjení, nivelaci a boční vyrovnávání koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266555

Dátum: 12.01.1990

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: uspořádání, koleje, podbíjení, nástrojů, vyrovnávání, nivelaci, boční

Text:

...hmotnosti podbíjecích agregátů a agregátu pro nadzdvihování a vyrovnávání koleje. S tím je spojeno příznivější rozdělení celkové hmotnosti stroje na jeho podvozky .a na přídavné dvojkolí s nákolky pracovní jednotky.Podle zvláště výhodného vytvoření uspořádání nástrojů podle vynálezu je nástrojový nosný rám vytvořen jako ojový podvozek, který je V oblasti jednoho konce, opatřeného podbíjecím agregátem, opatřen dvojkolím s nákolky a v oblasti...

Ventil pro pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266554

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lutz Josef

MPK: B60C 29/00, F16K 15/20

Značky: ventil, pneumatiky

Text:

...bez našroubovacího dílu, bez ventilové vložky a podpěrné objímky, obr. 2 až 5 rozličná provedení ventilu pro pneumatiky, z části vždy v řezu, ale bez připevňovací patky a bez podpěrné objímky, obr. 6 až 8 v částečných řezech tři provedení podpěrných objímek a obr. 9 ve zvětšeném měřítku výřez upevňovací patky základního dílu.Otvorem l v ráfku 3 např. jízdního kola je prostrčen ve směrušipky § základní díl Q ventilu 3 vzdušnice 1....

Po koleji pojízdný stroj pro zhutňování štěrkového lože koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266553

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hansmann Johann, Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: stroj, lože, zhutňování, kolejí, štěrkového, koleje, pojízdný

Text:

...příznivý vliv vibrací, přenášených agregátem pro stabilizaci koleje, na proces podbíjení, což umožňuje vysoce kvalitní podbíjení koleje.Zvláště účelná varianta provedení spočívá V tom, že aqregát pro stabilizací koleje,upravený v pracovním směru za podbíjecím agregátem, je spolu s ním a s agregátem pro zdvihání a vyrovnávání koleje, upraveným před podbíjecím agreqátem, uspořádán na rámu stroje mezi dvěma podvozky stroje.Toto vytvoření...

Tkací stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 266552

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mcginley Thomas

MPK: D03D 47/26

Značky: tkací

Text:

...provedení vynálezu umožňuje dosáhnout současně schopnosti kanálu spolehlivě vést útek a snadno nit uďolňovat, a to bez časových nebo energetických ztrát. vynález proto umožňuje podstatné zproduktivnit způsob tkaní proti stávajícím řešením dle známého stavu techniky, přičemž plně využívá všech dílčích známých předností jak bezčlunkového tkení, tak i tkaní s více prošlupy, které se při zanášení útku pohybují.vynález je blíže vysvětlen v...

Zařízení na splétání vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 266551

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rohner Joachim, Zumfeld Heinz, Preuhs Hans-jürgen, Mauries Reinhard

MPK: B65H 69/06

Značky: vláken, splétání, zařízení

Text:

...prúřezu hubic pro výstup vzduchu v rozmezí od 1,4 do 4,0.Podle zvláštního provedení leží poměr průřezu podélné drážky k celkovému průřezu hubic pro výstup vzduchu v rozmezí od 7 do 9.Podle ještě dalšího provedení jsou hubice pro výstup vzduchu rozloženy na středním úseku nebola na koncové úseky podélné drážky.zejména pak jsou podle dalšího provedení na koncích podélné drážky upravena vodicí ústrojí pro vlákna a/nebo vodicí ústrojí pro vzduch...

Zařízení pro uložení a manipulaci s nástroji se strmým upínacím kuželem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266550

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bílek Jiří, Tomek Pavel, Němec Bohumil, Hell Josef, Kepka Jiří

MPK: B23Q 3/157

Značky: manipulaci, nástroji, zařízení, kuželem, uložení, strmým, upínacím

Text:

...l ve vodítku 7.Úkosové vodicí plochy Q jsou shodné s vodicími plochami nástrojovétvoří jeho úložné místo Ě. Aretační páky A a pojištovací páka 5 na obr. 4 jsou otočné uloženy V nástrojové buňce A pomocí druhého lg a třetího lg čepu, jejichž axiální zajištění seprovádí pružným elementem 31. Pružný element gl je uložen v zahloubení 3 aretačních pák3 a pojištovací páky 5 a je určen pro zasunutí do drážky gg válcové části druhého lg a třetího...

Cesle na zachycování hrubých látek v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 266549

Dátum: 12.01.1990

Autor: Korejs Jaroslav

MPK: E02B 5/08

Značky: kapalině, hrubých, látek, česle, zachycování

Text:

...má větší rozměr než je průměrná velikost rozteče jednotlivých průtokových cest. Uvedené uspořádání příčného profilu česlí zvyšuje několikanásobně jejich průtočnou plochu a při tom není třeba rozšiřovat přítokový prostor, tedy česle lze jednoduše vyměniti ve starých objektech. Dále snížené zanášení česlí způsobuje i jen nátokovâ strana s prolomy,které působí jako hrubší česle a ochrañují jednotlivé průtokové cesty uvnitř prolomu. Česle jsou...

Zařízení pro dávkování součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266548

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vinklárek Otakar

MPK: B23Q 7/02

Značky: součástí, zařízení, dávkování

Text:

...dávkování, možnost jednoduché volby velikosti dávky v rozsahu daném konstrukcí a možnost změny druhu nebo délky dávkované součástí.vynález je objasněn pomocí připojeného výkresu, na němž je znázorněno zařízení pro dávkování součástí v řezu.Nad pevnou základní deskou 3 s výpustným otvorem 3 je otočně umístěna válcová kazeta g, která je opatřena po ohvodě trubkovými zásobníky 1 s dávkovanými součástmi l, Pod výpustným otvorem A je pevně...

Indukční snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 266547

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kotlín Zdeněk

MPK: G01B 7/02

Značky: indukční, snímač

Text:

...kondenzátoremgł tvoří oscilátor Q, který je základom celého snímače. Velikost předpětí třetího tranzistoru 2 je určena dělíčem napětí, jež je tvořen čtvrtým odporem Bg a teplotně kompenzován referenčním obvodem łgł, který provádí funkci první diody Ql a druhé diody pg. Velikost amplitudy oscilátoru 9 je určena velikostí emitorového odporu, složeného z odporu gšł a pátého odporu R 5, kterým se nastaví velikost amplitudy oscilace a tím i...

Zařízení pro měření vlhkosti tiskové formy ofsetového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266546

Dátum: 12.01.1990

Autor: Laníček Josef

MPK: B41N 7/04

Značky: ofsetového, tiskové, stroje, vlhkosti, formy, měření, zařízení

Text:

...záření, který je uspořádán v dráze É od textilního potahu g roztíracího válce A odraženého infračerveného paprsku zdroje l infračerveného záření. Mezi zdrojem l infračerveného záření a snímačem Ě infračerveného záření je uspořádána clona 1. Od textilního potahu g roztiraoího válce 2 jsou zdroj ł infračerveného záření a snímač § infračerveného záření odděleny skleněnou přepážkou §.Na obr. 2 je znázorněn obvod zpracování signálu...

Nátěrová hmota pro ochranu kovových předmětů proti korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266545

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zajíček Karel, Klos Karel, Vondra Svatopluk, Svoboda Bohumil, Ambrož Vladimír, Zahradník Lubomír

MPK: C09D 3/49, C09D 5/08

Značky: nátěrová, proti, hmota, kovových, předmětů, ochranu, korozi

Text:

...Takto připravené produkty maji prakticky ekvimolekulární poměr karboxylových a hydroxylových skupin V bočnĺch řetězcích vázaných na základním uhlíkatém řetčzci molekuly. Modifikací těchto karboxylových skupin amíny lze dosáhnout vhodných odolnosti proti korozí i V tenkých nátěrových Íilmech.Reakční produkt oxidovaného nízkomolekulárního butadienstyrenového kopolymeru s aminy vzniká nejvýhodněji při teplotách od 40 do 80 °C. Je...

Kontrolní zařízení proti samovolnému zvýšení tažné síly trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266544

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kropáček Jan, Skala Václav

MPK: B60L 3/00, B60L 15/10

Značky: tažné, proti, zařízení, zvýšení, trakčního, vozidla, samovolnému, kontrolní, síly

Text:

...obvodu gg logiky parkování, jehož druhý výstupłgg je spojen se svorkou g blokování měničů při parkování a jehož první výstup lgâ je spojen se čtvrtým vstupem ggg součtového obvodu lg, jehož výstup lgj je spojen se svorkou E signálu poruchy. Výstup gg paměti Q je spojen s druhým vstupem ll obvodu ll logiky kontroly signálu tahu.Kontrolní zařízení proti samovolnému zvýšení tažné síly trakčního vozidla pracujetak, že podle zadání ze svorky g...

Řídicí jednotka kompenzátoru zemského magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 266543

Dátum: 12.01.1990

Autor: Bláha Jiří

MPK: G01V 3/28

Značky: magnetického, jednotka, zemského, kompenzátoru, řídící

Text:

...řídící jednotka zajistí generování kompenzačního magnetického pole ve třech ortogonálách s rychlým dynamickým rozsahem 1 4 000 nT. V případě požadavku generování jiného než zapamatovaného pole, je toto pole bezprostředně určeno analogovými vstupya digitální obvody nastaví paměť na střední hodnotu analogového intervalu 3 4 000 nT. Jenv této poloze je zachována schopnost analogovým řízením plně kompenzovat rychlé varíace zemského...

Způsob provádění velké rektifikace ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 266542

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pekárek Petr, Sehoř Karel

MPK: E02D 35/00, E04G 23/06

Značky: budovy, poddolovaném, provádění, způsob, rektifikace, území, ocelové, konstrukce, silně, velké

Text:

...provádění velké rektifíkace ocelové kontrukce budovy na silně poddolovaněm území podle vynálezu je to, že do vyčerpaní výškové rezervy při zvedánĺ terénu není rektifikace nutná, přičemž konstrukce kotveni nezabírá prostor nad terénem. Také je výhodou to, že není nutno navařovat kotevní šrouby a tím snižovat jejich únosnost ani při opakovaném větším zvedání budovy, kterou je možno postupně zvednout i o více metrů. Výhodou jsou...

Filtrační materiál k filtraci roztoků a nápojů, zejména piva a vína, na bázi celulózy a křemeliny a způsob přípravy tohoto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266541

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bogdan Zdeněk, Sauer Vladimír, Chmelař Jaroslav, Kyral Jan

MPK: B01D 39/04

Značky: filtrací, materiálů, materiál, zejména, křemeliny, roztoku, způsob, celulózy, filtrační, vína, nápojů, bázi, tohoto, přípravy

Text:

...upravující vnitřní struktury filtrú,jako např. přídavkem koloidního oxidu křemičitého, dihydrátu siřičitanu vápenatého, kaolinu či jílů apod. Tyto úpravy byly značné nákladné a často nesplňovaly požadavky na stálost ve vodných či alkoholických roztocích při filtraci, případně způsobovaly znečištění filtrátü produkty svých rozkladů a hydrolýz.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstatné omezí u filtračního materiálu na bázi celulözy a křemeliny...

Přesný převodník napětí na kmitočet s oddělenými výstupy pro kladné a záporné vstupní napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266540

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mišurec Jiří, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: výstupy, oddělenými, kladné, převodník, přesný, napětí, kmitočet, vstupní, záporné

Text:

...vstupem prvního časovacího obvodu ll a výstup druhého komparátoru g je propojen s blokovacím vstupom druhého časovacího obvodu lg. Hodinové vstupy prvního a druhého časovacího obvodu ll, lg jsou propojeny se zdrojem lg referenčního kmítočtu. Výstup prvního časovacího obvodu ll je spojen s první výstupní svorkou lg a je rovněž spojen se vstupem prvního převodníku lg napěčových úrovní, jehož výstup je spojen s katodou druhé diody Q 2...

Zapojení pro stabilizaci a zrychlení nárůstu proudu v obvodech indukčních zapalovacích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266539

Dátum: 12.01.1990

Autor: Javornický Milan

MPK: F02P 1/08

Značky: stabilizaci, proudu, zrychlení, zapalovacích, systému, obvodech, indukčních, nárůstu, zapojení

Text:

...zarízení lze použít libovolný způsob. Připojení elektronických ŕídirích obvodu je snadno, v případě použití mechanického kontaktu 5 vačkou se výrazněprodlužuje jeho iivotnost a snižuje nutnost jeho údržby. Důležitou výhodou použitého způsoburegulace je, . Lranzistor pracuje jen v krajních bodech své charąkteristiky a jeho výkonové zutížeul je tudig minimální. Věcšina txátového výkonu se rozptýlí v sćriovém rezistoru.Jednoduché obvodu é řeuení...

Zařízení ke sledování elektrického oblouku ve zhášedle vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266538

Dátum: 12.01.1990

Autor: Král Josef

MPK: G01J 1/24, G05D 25/00, G02F 1/00...

Značky: sledování, zhášedle, elektrického, oblouků, vypínače, zařízení

Text:

...3 je umístěn v dutině kovového pouzdra gł prstencového tvaru a je napájen z baterie 1. Vysílač g je tvořen lőnásobným opto-digitálním převodníkem Ä, na nějž navazuje digitálné - analogový převodník A a analogově - optický převodník Q, na jehož výstup je připojen jediný vazební světlovod §. Zmíněné vstupní clony lg jsou vytvořeny jako válcová kovová tělesa, paprskovitě uchycená v blízkosti opalovacího kontaktu lg, která jsou opatřena...

Způsob přípravy 3-amino-4-chlorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266537

Dátum: 12.01.1990

Autori: Velínský Jaroslav, Nývlt Vladimír, Hojer Jindřich, Glosser Zdeněk

MPK: C07C 103/28

Značky: přípravy, 3-amino-4-chlorbenzamidu, způsob

Text:

...tom, že se NCBA redukuje ve vodném prostředí za přítomnosti železných pilin a chloridu amonného. Reakce probíhá téměř kvantitatívně za intenzivniho míchání a při teplotě 95 až 102 OC. Vznik kyseliny 3-amino-4-chlorbenzoové je silně potlačen. Pro lepší fíltrovatelnost odpadních kalů a odstranění železa z reakčního roztoku je Vhodné neutralizovat reakční směs před filtrací kalů. Vzhledem k silné závislosti rozpustuosti ACBA na teplotě je nutné...

Aminoamidové tvrdidlo epoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266536

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: aminoamidové, tvrdidlo, epoxidů

Text:

...i pro modifikované epoxidové pryskyřice. Při modifikování estery nenasycených organických kyselín,jejíž dvojné vazby reagují adičně s alifatickými polyaminy, je nutné o odpovídající dávku zvýšit množství alifatických polyaminů i aminoamidů.Přednosti úpravy aminoamidů je zvýšení reakčni rychlosti vytvrzováni a odolnosti suchému teplu. zlepšuje se zpracovatelnost a zvyšuje plnitelnost. Urychleni Vytvrzování dovoluje pracovat i při teplotách 0...

Stroj pro rovnoměrné matování vnější stěny skleněných trubek pískováním několika tryskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266535

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brandejský Josef, Kurel Jiří

MPK: C03C 19/00

Značky: trubek, stroj, tryskami, stěny, vnější, rovnoměrné, několika, pískováním, matování, sklenených

Text:

...o vzdálenost rovnou podilu posuvu suportu během jedné otáčky upínací hřídele a počtu trysek.Na upínací hřídel lze navléknout i několik kratších skleněných trubek současně. Pryžová nafukovací hadice se upne za vnitřní průměr a zároveň otvory trubek utěsní proti možnému zalétnutí zrnitého materiálu, zpúsobujícímu poškrábání a znečištění vnitřnich stěn. Trysky svými účinky vytvářejí na skleněné trubce pomyslnou vicechodou šroubovici s rovnoměrně...

Zapojení regulátoru výchylky tříosého čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266534

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kaprálek Alexandr, Kožina Zbyněk, Brázdil Jaroslav, Mareš Josef, Růžička Ivoj, Šnévajs Ivo

MPK: G05D 3/10, B23Q 35/00

Značky: zapojení, čidla, regulátoru, výchylky, tříosého

Text:

...E 3 třívstupového sumá~ toru §. Výstupy ggł, ggł kvadrátorů 3, Ä první a druhé osy jsou jednotlivě připojeny na první a druhý vstup łQłł, łglg dvouvstupového sumátoru lg. Výstup §gł třívstupového sumátoru á je spojen se vstupom gł odmocňujícího zesilovače É, jehož výstup Ěgł je připojen na součtový vstup ll rozdílového zesilovače 1, na jehož negovaný vstup lg je připdjena svorka žádané výohylky. Výstup 19 rozdílového zesilovače 1 je připojen...

Stlačitelný plováček ke kontrole tlaku v uzavřených lahvích s kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266533

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakl Jiří, Houžvic Vladimír

MPK: G05D 16/12

Značky: stlačitelný, tlaku, uzavřených, kapalinou, kontrole, lahvích, plováček

Text:

...stlačitelného plováčku při atmosférickém tlaku po, která musi být rovna neb menší než hustota kapaliny v láhvi, zatímco äí je celková hustota stlačitelného plováčku při požadovaném tlaku pl, která musí být rovna nebo větší než hustota qk kapaliny V láhvi. Způsob kontroly dosaženi požadovaného tlaku V láhvi je založen na sledování polohy nebo poklesu do kapaliny v láhvi ponořeného, do láhve před zazátkováním vloženého, stlačitelného...