Archív za 1990 rok

Strana 136

Zařízení pro odstranění zejména vody a námrazy ze zářičů mikrovlnných antén

Načítavanie...

Číslo patentu: 266652

Dátum: 12.01.1990

Autor: Polívka Jiří

MPK: H01Q 1/02

Značky: odstranění, mikrovlnných, zářiču, námrazy, antén, zejména, zařízení

Text:

...v tom. že zářič mikrovlnné antény je opatřen dielektrickým krytom, vytvořeným z pružné dieloktrické folia, a vstupom tlakového plynu, ke kterému je připojen zdroj tlakového plynu.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že proti dosud známým řešením, u kterých je použito pevných dio 1 ek~ trických krytů, zajištuje správnou funkci zářiče a tím i anténního systému za všech klimatických podmínek bez nutností ručního odstraňování...

Činidlo pro stanovení katalytické koncentrace gama-glutamyltransferasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266651

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zahradníček Luděk, Chromý Vratislav, Malý Milan

MPK: G01N 31/22

Značky: činidlo, stanovení, gama-glutamyltransferasy, koncentrace, katalytické

Text:

...sérový roztok,což zdvojnásobuje pracnost i náklady na analysu. Kromě toho,molární absurbanční koeficient reakčního produktu je nízky a mestoda je proto málo citlivá, čímž se zhoršuje její diagnostické hodnota. Druhé možnosti bylo dosud využite pouze s 4-nítroanilinem jako reakčním produktem citlivost této reakce je síce několikanásobně vyšší než citlivost prvního způsobu, ale výsledný barevný produkt je nestálý, což způsobuje značné...

Sklářská elektrická tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 266650

Dátum: 12.01.1990

Autori: Süsser Václav, Ládr Ivan, Kučera Jan

MPK: C03B 5/027

Značky: sklářská, elektrická, tavicí

Text:

...vnějšího povrchu boční stěny pece tvořící pomocnoueílikátovou taveninou v prostoru přiléhajícím k vnějšímu ll až 151.Materiál elektrody pro prívod stejnosměrného proudu musí být odo bo nikl. Jako siliká silikátové taveniny a s výhodou se k tomuto účelu používá ferochrom ne tová tavenina je vhodná např. borítokřemičitá nebo sodnovápenatokřemičitá sklovina.Při aplikaci zařízení podle vynálezu je tedy odstraněn zejména nepříznivý vliv...

Kyselé dodatečné chromovatelné barvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266649

Dátum: 12.01.1990

Autori: Marhan Jiří, Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/16, C09B 29/03

Značky: barvivo, dodatečné, chromovatelné, kysele

Text:

...barviv.barviv využivají chromovatelnými barvivy se vyzna na světle, jichž nelze dosáhnout přiNyní bylo nalezeno nové kyselé dodatečně chromovatelné barvivo vzorcekteré svým odstínem i vlastnostmivhodně doplňuje paletu kyselýoh dodatečně chromovatelnýchP ř i k l a d se rozpusti ve 100 ml vody a 80 mldá 40 ml roztoku NaN 02 (c 2,5 mol/1). vé (c 10 mol/1)18,1 g (0,1 mol) kyseliny aminotereftalové 100 roztoku Na 0 H (c 2,5 mol/1. K tomuto...

Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266648

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kohout Jan, Mistrík Pavel, Janeček Miroslav, Sotona Vladimír, Macák Ján

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, hnědá

Text:

...podle výše uvedených A 0 nelze v důsledku jejich podstatnénižší rozpustnosti za studena.Barviva podle vynálezu jsou připravitelna reakcí podle případu a) až c) substituovaného 2-Ľ 1-(2-hydroxynaftyl-)-1-azo-A-R 1-SR 2-GR 3-fenolu s 11 chromitým komplexem 3-Ľ 4-(1-fenyl-3-methylpyrazolin-5-on)azoĺ-5-nltro-2-hydroxybenzensulfonové kyseliny ve vodném prostředí při teplotě 70 až 100 °C a pH 6 až 11.Přípravu nových hnědých barviv podle...

Formovací a naváděcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266647

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hanuš Josef

MPK: B65B 43/26

Značky: formovací, naváděcí, zařízení

Text:

...prvního silového válce lg, s výhodou pneumatickéhoa to tak, že k jedné rozpínací tyčí ll je pomocí spojovacího čepu gg otočně připojenapístnice a k druhé rozpínací tyči 13 je obdobné připojeno těleso tohoto prvního silovéhoválce lg. Nosný stolek lâ je suvně uložen na rámu 3 ve směru rovnoběžném s dopravníkemll, pročež jsou k rámu 9 připevněny dvě rovnoběžné vodicí tyče ll. Na každé vodicí tyčíll jsou z vnější strany z boku uloženy dvě vodici...

Zařízení pro intervalové čištění tras dálkové pásové dopravy ve stísněných podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266646

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rybář Jiří, Kabourek Petr

MPK: B65G 45/00

Značky: čištění, dálkově, dopravy, podmínkách, pásové, stísněných, intervalové, zařízení

Text:

...nízkou nosností konstrukce podlaží podél pásové dráhy. Tyto prostory se doposud čistí pouze ručně,což vyžaduje značné fyzické vypětí pracovníků provádějících čištění v nsbezpečném prostoru pod konstrukcí dopravníku.Tyto nedostatky řeší speciální čistící zařízení pro intervalové čištění ve stísněných podmínkách, jehož podstatou je mechanismus uložený na malém mobilním kolovém nebo pásovém podvozku. Na přední části pevného rámu je umístěn...

Způsob výroby oceli v kyslíkovém konvertoru nebo v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266645

Dátum: 12.01.1990

Autori: Březin Jaroslav, Machálek Vladimír, Štivar Antonín, Hromek František, Pětroš Jaroslav, Záviský Jaromír

MPK: C21C 5/28, C21C 5/04

Značky: konvertoru, způsob, kyslíkovém, výroby, tandemové, oceli

Text:

...kusových paliv je, že rychlost přechodu kusového vápna do taveniny strusek se snižuje uhlíkem z těchto paliv, a to z důvodu redukce oxidu železa ve strusce, kde oxidy želeva výrazně ovlivňují rozpouštění vápna. Důsledkem toho je zhoršení stupně odsíření, případně odfosfoření taveniny kovu struskou a rovněž i pomalejší nárůst bazicity strusky v porovnání se způsoby bez použití kusových paliv.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby...

Snímací ústrojí optického záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266644

Dátum: 12.01.1990

Autori: Holec Tomáš, Blažek Vladimír

MPK: G11B 7/08, G11B 7/00

Značky: optického, snímací, záznamu, ústrojí

Text:

...vyplývá menší technologické náročnost na přesnost výroby některých dílů a částí snímacího ústrojí.ní stopy záznamu a velikost vzduchových mezer magnetických obvodů obou motorů. Protoje možné z hlediska dosažení lepších parametrů motoru, například krouticích momentů,časových konstant a účinnosti, volit menší velikost vzduchových mezer mezi jejich statorem a rotorem za účelem dosažení vyšší magnetické indukce.Snímací ústrojí optického...

Závěs pro oválná víka tlakových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266643

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kredba Jaroslav, Jaroš Petr, Beneš Ivo, Maximovič Miloš

MPK: F16J 13/16

Značky: závěs, víka, oválná, tlakových, prostoru

Text:

...na oválném víku na polohy od 0 ° do 90 °. Výhodou tohoto provedení je zajištění presné polohy víka. Je-li čep umístěn pod těžištěm oválného víka, jsou polohy 0 ° až 90 °v důsledku hmotnosti víka stabilní. závěsem lze provést snadno vyjmuti a znovunasazení víka bez dalších mechanizačních prostředků, tedy zejména v terěnních podmínkách.Na připojeném výkresu je schematicky uvedeno provedení závěsu pro oválné víko tlakovékomory, kde na obr....

Radicí mechanismus pro převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266642

Dátum: 12.01.1990

Autori: Frydrych Jiří, Pán Antonín

MPK: F16H 5/08, F16H 5/06

Značky: převodovky, mechanismus, řadicí

Text:

...spojky pro řazení 1., 2., 3. a 4. převodového stupně. Třetí řadící element Q určený pro 5. převodový stupeň a zpátečku je spojen s tyčí lg, kteráje posuvné, ale neotočně, uložena ve skříni gg převodovky. Přítom pro řazení 5. převodověho stupně je určena vidle ll uspořádaná na tyčí 35, pro řazení zpátečky je určen blíženeuvedený mechanísmus spolupracující se třetím řadícím elementem §.Řadící kamen 3 je opatřen prvým řadicím výstukem 1...

Pružina s progresívním tlumičem kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266641

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F16F 7/04

Značky: pružina, progresívním, kmitů, tlumičem

Text:

...slepými pouzdry nutnými k uložení pružiny a kromě třecího mezikroužku nemá jiných vlasjních součástí. Nový účinek vynálezu spočívá v tom, že progresívniho účinku tlumení kmitů je docilováno měnĺcí se silou tření, vznikající prodlužováním pryžového tělesa při torzi.Na připojeném výkresu je v řezu znázorněno provedení pružiny s progresívním tlumičem kmitů, kde na obr. 1 je zobrazeno sestavení, ve kterém vzrůštá tlumicí účinek při...

Patrová lisovací paleta pro výrobu formovaných potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266640

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kužniar Petr

MPK: A23P 1/10

Značky: potravinářských, formovaných, výrobu, lisovací, výrobků, paleta, patrová

Text:

...pro zasouvání forem.En hmůmétnířešení je nutné vycházet z rozměru formy. Je nutné provést změnu základních rozměrů rámů palety, protože dosavadní neumožñují rcvnoběžné zasunutí (resp. vysunutí) krajních forem, jelikož jsou umístěny za sloupky (obr. 1). Řešení vyžaduje rozšířit původní paletu prodloužením nosníku 5. Dále je nutné odstranit výstuhu á a nahradit ji výstuhouDalší možnost vazeb jsou schematicky na obr. 4 až 7. Případně je...

Zásobník granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266639

Dátum: 12.01.1990

Autor: Milata Rudolf

MPK: C21B 3/08

Značky: granulátu, zásobník

Text:

...výškyzásobníku granulátu, čímž se jednak zvýší životnost čerpadel přivádějících směs granulát- voda a jednak sníží potřeba vody v pracovním cyklu. zároveň se zrychlí pracovní cyklus plnění,a vyprázdnění těchto zásobníku tím se zvýši jejich produktivita práce. ýýrazně se sníží energetická náročnost na provoz qranulačního zásobníku.Príklad provedení granulačního zásobníku podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je...

Tryska rozstřikovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266638

Dátum: 12.01.1990

Autori: Volech Josef, Budín Lubomír, Mareš Radim

MPK: B08B 3/02, B05B 1/00

Značky: tryska, rozstřikovače

Text:

...poruchové a zjistit poruchu během použití rozstřikovače uvnitř nádoby 1 je zpravidla obtížné.Jsou známy i trysky s tangenciálním vstupem kapaliny do komůrky, dále konstrukčně kcmplikované trysky, které jsou pro své poměrně velké rozměry technicky a ekonomicky náročné. Uvedené nedostatky odstraňuje tryska rozstřikovače, opatřená otvorem, podle vynálezu.Jeho podstata spočívá v tom, že na výstupní stěně trysky, vyduté proti proudu...

Kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266637

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zimula Jan, Šonovský Pavel

MPK: F23L 15/04, F28D 7/12

Značky: rekuperátor, kovový

Text:

...odstraňuje předložený vynález, podle něhož ústí vnitřní rekuperátorové trubky je opatřeno nejméně trojici axiálních zářezů, symetricky rozložených po obvoduústí. Podle množství těchto zářezů mohou podélné osy jejich symetrie procházet středem průměru trubky nebo podélné osy symetrie všech těchto axiálních zářezů se protínají ve vrcholech pravidelného mnohoúhelníka. ąKonstrukční úprava ústí vnitřní rekuperátorové trubky se projevuje změnou...

Kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266636

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zimula Jan, Šonovský Pavel

MPK: F28D 7/12, F23L 15/04

Značky: kovový, rekuperátor

Text:

...ve dvou třetinách její délky opatřen vrstvou izolačního materiálu, jehož poměrná pohltivost je větší než poměrná pohltivost materiálu vnější rekuperátorově trubky.Uprava vnějšího povrchu teplosměnné plochy vnitřní trubky podle vynálezu snižuje maximální i průměrné teploty vnější rekuperátorové trubky a zvyšuje sálavý tepelný tok z vnější trubky na vnitřní, což se pozitivně projevuje ve zvýšené životnosti rekuperátoru. Kromě toho se v...

Zařízení pro zvednutí a přepravu důlního vozu bez kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 266635

Dátum: 12.01.1990

Autori: Požár Hugo, Šulc František, Střešnák Josef

MPK: E21F 13/02

Značky: prepravu, důlního, zvednutí, zařízení

Text:

...2.Zařízení podle vynálezu sestává ze závěsného rámu gg, který je tvořen držákem 3 tvaru Q, k jehož oběma koncům je uohycen nosník 31. Na opačné straně je k držáku 23 vodorovnou častí připevněn záchyt gl tvaru E, jehož svislá část je opatřena dvěma aretačními prvky gg. Svislá a vodorovné část záchytu gł tvoří spolu se stěnou držáku 3 držáku pro uchycení-závěsného rámu gg k rámu důlního vozu lg. Nosník 23 držáku 3 je po stranách opatřen proti...

Podavač svitků do rozvíjecího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266634

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brožek Vladimír, Forejt Jiří

MPK: B21C 47/24, B65G 25/08

Značky: zařízení, rozvíjecího, podávač, svitku

Text:

...vynálezu sestává z výsuvného segmentu, jehož závěsné rameno, spojené pohybově s ovládacím prvkem, je natáčivě uloženo na čepu nosného rámu a tlačné rameno, opatřené obložením, je uspořadáno volně prostupně v mezeře, vytvořené mezi ukládacími válečky. Nosný rám, uspořádaný pod dopravní úrovní svitku, je pak přiřazen dopravními válečky k podávacím válcům rozvíjecí ho zařízení.Výhodou podavače svitku podle vynálezu je jeho jednoduchost, funkční...

Zapojení pro měření vzdálenosti poruchy na vedení vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266633

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: G01R 31/08

Značky: zapojení, vedení, vzdálenosti, napětí, vysokého, poruchy, měření, velmi

Text:

...vzorkovacího obvodu, jehož výstup je spojen s prvním vývodem prvního rezistoru. Ovládací vstup prvního vzorkovacího obvodu je spojen se vzorkovacím výstupem řadiče a s ovládacím vstupem druhého vzorkovacího obvodu, jehož výstup je spojen s prvním vývodem druhého rezistoru. Signálový vstup druhéhovzorkovacího obvodu je spojen s druhým analogovým vstupem zapojení, jehož první logický vstup je spojen se startovacím vstupem řadiče. Informační...

Způsob zpracování amorfní formy disazopigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266632

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dobrovolný Jan, Chlost Milan, Kvapilová Lenka, Sotona Vladimír

MPK: C09B 67/48

Značky: zpracování, způsob, amorfní, formy, disazopigmentů

Text:

...kyanoskupinou a B je fenyl substituovaný jednou až třemi skupinami jako je chlor, metyl-,metoxy-, kyano-, nitro-, karbmetoxy-, karbetoxy- nebo karboxamidickou skupinou se amorfní forma azobarviva obecného vzorce I převede na formu krystalickou zahříváním za zvýšeného tlaku do 600 kPa, při teplotě 100 až 150 °C v prostředí alifatických alkoholů s počtem uhlíků 1 až 3 případně ve vodněalkoholickém prostředí nebo i v samotné vodě.Účinek...

Snímač sklonů pro báňskotechnologická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266631

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brožík Josef, Kovář Václav

MPK: E21C 47/02, E21F 17/00

Značky: báňskotechnologická, zařízení, snímač, sklonu

Text:

...rovnoběžných se směrem pohybu závaží jsou připevněna tlumicí žebra ve svislé pcloze a na vnitřních bočních stěnách kolmých ke směru pohybu závaží jsou připevněna tlumicí žebra ve vodorovné poloze. Ve vrchní stěně každého tlumiče je podélný otvor.Snímač sklonu pro báňskotechnologická zařízení podle vynálezu zvyšuje přesnost, odolnosta nezávislost snímání sklonu na mechanických rázech a kmitání báñskotechnologických zařízeníi při maximálních...

Zařízení pro automatickou výrobu peptidů na pevném nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 266630

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šimek Petr, Kolínský Jiří, Krojidlo Milan, Krchňák Viktor, Strnad František, Lepša Luděk, Jareš Václav

MPK: C07K 1/04

Značky: peptidů, výrobu, nosiči, automatickou, zařízení, pevném

Text:

...3 přívodem gl přes oplachovací zařízení g anebo plnicím hrdlem ll, které může být spojenc s pomocným reaktorem ll pro přípravu aktivovaných aminokyselín.Ve dně reaktoru je vtavená skleněná frita 5, kterou je oddělen polymerní nosič od dalších částí aparatury a která umožňuje odsávání pevné pryskyřioe od kapalných reagencií a rozpouštědel V reaktoru á. Reaktor je v horní části vybaven pojistkou přetlaku míchaněho média gg. K míchání...

Hmatník čtecího zařízení pro nevidomé

Načítavanie...

Číslo patentu: 266629

Dátum: 12.01.1990

Autori: Havránek Miroslav, Plocek Jaroslav, Taraba Jindřich, Valenta Jiří

MPK: A61F 9/08, G09B 21/04

Značky: čtecího, zařízení, hmatník, nevidomé

Text:

...bimorfní měniče jsou k tělesu hmatníku připevněny pomocí rozebíratelných držáků, kde konec piezoelektrického bimorfního měniče uchycený V tomto rozebíratelném držáku je opatřen pružnou vrstvou. opačný konec piezoelektrického bimorfního měníče je opatřen izolačním nástavcem, k němuž je připevněn hmatový element.Výhodou tohoto hmatníku podle vynálezu je vyšší odolnost proti rázům a jiným přetížením, jeho snažší opravitelnost a elektrické...

Regulátor osvětlení pro CCD snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266628

Dátum: 12.01.1990

Autori: Valenta Jiří, Plocek Jaroslav, Havránek Miroslav, Taraba Jindřich

MPK: G09B 21/04

Značky: regulátor, snímače, osvětlení

Text:

...vstupem É komparátoru 1.Na CCD snímač l je přnxüen řídící systém g, který je rovněž napojen na řídící vstup § vzorkovacího obvodu A a na řídící vstup g komparátoru 1. Výstup Q komparátoru 1 je připojen na bázi tranzistoru lg, jehož emitor je uzemněn. Kolektor tranzistoru lg je přes první odporll a druhý odpor ll spojen s napájecím zdrojem. Společný bod prvního a druhého odporu lga lg, je spojen jednak s jedním pölem pamětového kondenzátoru ll,...

Hmatník čtecího zařízení pro nevidomé

Načítavanie...

Číslo patentu: 266627

Dátum: 12.01.1990

Autori: Taraba Jindřich, Havránek Miroslav, Valenta Jiří, Plocek Jaroslav

MPK: A61F 9/08, G09B 21/04

Značky: hmatník, nevidomé, zařízení, čtecího

Text:

...l hmatníku, kam nevidomý pokládá prst, je matice otvoru, kterými procházejí hmatové elementy 3. Z jedné strany jsou tyto hmatové elementy g suvně uloženy v otvoru tělesa l hmatníku a z druhé strany jsou spojeny s pákou 1. Páka 1 je uložena v pružném lůžku Q,které je spojene s kotvou 1 elektromagnetu §, například podle ložiska 2. Druhý konec páky 1 je spojen přes pružný element lg, například přes pružinu, s kotvou ll pomooného...

Vícenásobná protipožární skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266626

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čapka Martin, Czaková Marie, Hammerbauerová Helena

MPK: C03C 27/00

Značky: protipožární, vícenásobná

Text:

...Takto připravené silanoly lze použít přímo ve vodném roztoku bez dalších úprav, aniž by bylo zapotřebí oddělovat hydrolýzou vznikléaüuůnly. Vodné roztoky silanü lze nanášet na povrch skla například stříkáním, natíránimštětcem, tampőnem, případně lze ošetřovaná skla do tohoto roztoku namáčet, nebo použít ji ných nanášecích technik. Doporučujeme silanolem ošetřené sklo ponechat oschnout zvýšená teplota tak urychluje reakci mezi silanolovými...

Kyselina 2-(bifenyl-4′-yl)-5-fenyl-1,3,4-oxadiazol-4”-karboxylová a její soli a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266625

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lhoták Pavel, Kurfürst Antonín, Kuthan Josef

MPK: C07D 271/10

Značky: způsob, 2-(bifenyl-4'-yl)-5-fenyl-1,3,4-oxadiazol-4''-karboxylová, jejich, výroby, kyselina, její

Text:

...hlíže objasněn v následujících příkladech. Příprava kyseliny vzorce IIK roztoku 21,3 g hydroxidu sodného ve 200 ml vody bylo za chlazení ledem přikapáno 28,5 g Brz tak, aby teplota směsi nepřesáhla 10 °C. Vzniklý roztok NaBr 0 pak byl zahřát na 50 °C a bylo přidáno 15 g látky I rozpuštěné ve 100 ml horkého dioxanu během 0,5 h. Směs pak byla míchána při teplotě 45 až 50 °C další tři hodiny. Po ochlazení bylo k reakční směsi přidáno 50 ml...

Zkušební válcovací zařízení pro kosé válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 266624

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lukáš Josef, Velešík Milan

MPK: B21B 19/00

Značky: zařízení, zkušební, koše, válcování, válcovací

Text:

...vodítky s regulací otáček a s regulovatelným otáčením trnové tyče a se stabilizovanou její polohou, případně řízeným posuvem trnové tyče uchycené na vozíku zadní části výstupní strany nebo přední trnové tyče uchycené na vstupní straně. Dále je možno provádět dvouválcové a tříválcové kosé válcování plných nebo dutých rotačních tvarovaných výrobků s pevnými nebo kotoučovými vodítky se stabilizovanou polohou trnové tyče, případně jejím...

Zařízení pro výrobu pásů z amorfních kovových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266623

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čech Vladimír, Mikulec Zdeněk, Kaloč Rudolf

MPK: B22D 27/13, B22D 23/00, B22D 25/06...

Značky: zařízení, kovových, výrobu, pásu, amorfních, slitin

Text:

...umožňuje lepší možnosti povrchové úpravy chladící ho válce, prostor pod tavicím kelímkem není znečištován kovovým odpadem, lze snadno řešit třískové hospodářství. Při opracování lze využít posuvově jednotky k nastavení optimální ho pracovního posuvu, lze snadno řešit mezioperační chlazení povrchu chladicího válce vodou. Během tavení vsázky je ústí trysky bezpečně vzdáleno od povrchu chladicího válce a není nebezpečí lokálního ohřevu chladicího...

Jaderník

Načítavanie...

Číslo patentu: 266622

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kubíček Miroslav, Krejčíř Vladimír, Douděra Václav, Skoupil Mojmír

MPK: B22C 7/06, B22C 9/10

Značky: jaderník

Text:

...3 šroubového tvaru, dělená podélně šroubovou plochou § na vnitřní část § a na vnější část 1, přičemž vnitřní část Q je dělenápříčně na základový díl a vrcholový díl. Ve vyjímatelné vložce A je uložen vnitřní kužel-5, Na horní ploše vnějšího pláště 1 a obloukové vložky 1 je upraveno vybraní pro uložení středicího prstence 3. Na horní ploše vn lg, jehož výstupní otvory jsou upravený mezi středicím prstencem gJaderník podle vynálezu sestává...

Uvolňovací zařízení zejména mechanismu vystřelovacího sedadla letounu a/nebo záchranného padáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266621

Dátum: 12.01.1990

Autor: Jelínek Pavel

MPK: B64D 25/10

Značky: uvolňovací, zařízení, letounu, sedadla, zejména, padáku, záchranného, mechanismu, vystřelovacího

Text:

...kolik gg zasahující z opačné strany do časoměrného a spouštěcího ústrojí li a připevněný k osové části aneroidu gg tvořícího výškoměrné ústrojí lg. Aneroid 2 je z opačné strany v osové části opatřen závitovým kolíkem gg otočné uloženým v závitovém pouzoru gl, které je zašroubováno v konzole gg připevněné k nosnému tělesu ł šrouby 32.Z vnější strany konzoly 33 je k závitovému pouzdru zl připevněn aretační kotouč 33 opatřený na obvodu zářezy...

Zařízení pro zjišťování vad hrdel lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 266620

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klíma Jiří, Jindra Jan

MPK: G01N 21/43

Značky: zjišťování, hrdel, lahví, zařízení

Text:

...1, ležících nad dělioí rovinou 33,proloženou okrajem 3 hrdla 3 kontrolované láhve 3, je uložena řada aktivních prvků 3 fotoelektrického čidla 5, například fotoluminiscenčních diod, která svým tvarem sleduje obloukové zakřivení výřezu 3. V každém ze spodních výřezů Z, ležících pod dělicí rovinou 33, je uložena řada pasivních prvků lg fotoelektrického čidla 3, například fototranzistorú, která je rovněž uspořádána do oblouku. Aktivní a...

Zapojení regulátoru brzdného momentu cize buzeného trakčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266619

Dátum: 12.01.1990

Autori: Skala Václav, Sůsa Jaroslav

MPK: B60L 15/20

Značky: zapojení, momentu, brzdného, motorů, buzeného, trakčního, regulátoru

Text:

...si jej z požadovaného budicíhc proudu. zapojení umožňuje diaqnostikovat zařízení pomocí diagnostického vstupu v případě, že nejsou k dispozici signály o skutečně hodnotě kotevního proudu. .Příklad praktického provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese.zapojení podle vynálezu sestava z regulátoru A opatřeného šesti vstupy,na jehož zadávací vstup il je připojena první vstupní svorka 5 a na ní vstup prvního indikačního obvodu g....

Snímač laserového záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266618

Dátum: 12.01.1990

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01J 1/16, G01K 7/22

Značky: laserového, snímač, záření

Text:

...laserového záření optimalizuje vždy zařazením zatěžovacího rezistoruNa výkresu je znázorněn snímač laserového záření podle vynálezu schematicky v osovémHlavním členem snímače laserového záření je pyroelektrický čip Q upevněný na kruhové kovové podložce 5. Záření dopadá ve smyslu šípky lg na neznázorněnou přední elektrodu pyroelektrického čipu §. K této elektrodě přiléhá dno přední misky l, ve kterém je proveden Výrez 5 pro průchod laserového...

Způsob sušení vyšších hydrátů uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 266617

Dátum: 12.01.1990

Autori: Wald Jiří, Čermák Ján, Hartman Miloslav, Erdös Emerich, Lippert Erich, Mocek Karel, Veselý Václav

MPK: C01D 7/32

Značky: sodného, sušení, způsob, uhličitanu, vyšších, hydrátu

Text:

...a následnou rafinací na kalcinovanou sadu. Pro účely odsiřování spalín je kalcinovaná soda málo účinná a hydrogen uhličitan sodný na druhé straně příliš drahý.Urěitou nevýhodou způsobu přípravy aktivního uhličitanu sodného z dekahydrátu uhličitanu sodného je nízká intenzita procesu sušení, zejména při odstraňovaní krystalické vody z tuhé fáze, v níž molární poměr vcdauhličitan sodný nepřesahuje 5.Výše uvedené nevýhody odstraňuje postup...

Nízkoimpedanční napaječ induktoru pro vysokofrekvenční letmou pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266616

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mrázek Dušan, Štencl Stanislav

MPK: H05B 6/36

Značky: tavbu, pásmovou, induktoru, vysokofrekvenční, napáječ, letmou, nízkoimpedanční

Text:

...omezí ohmická složka impedance v oblasti průchodky a elektrické ztráty v napáječi při přenosu vysokofrekvenční energie od vysokofrekvenčního generátoru do induktorú na minimum.Na připojeném výkresu je na obr. 1 znázorněn V axonometrickém pohledu v částečném řezu svislou rovinou souměrnosti napáječ, u kterého jsou ploché přívody v tělese průchodky tvořeny trojicemi válcových vodičů. Na obr. 2 je v bokorysu v částečném osovém řezu znázorněn...

Zařízení pro vyhodnocení počáteční polohy rotoru synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266615

Dátum: 12.01.1990

Autor: Brandštetter Pavel

MPK: H02P 7/62

Značky: zařízení, synchronního, vyhodnocení, rotoru, polohy, motorů, počáteční

Text:

...magnetického toku je spojen jednak s prvním vstupem diferenciálního zesilovače 3 a jednak se vstupem druhého komparátoru 3. Druhý výstup výpočetního bloku l vektoru magnetického toku je napojen na vstup čtvrtého komparátoru 5. Na synchronní motor lg je mechanicky připevněno inkrementální čidlo gg, spojené s vyhodnocovacím blokem lg polohy rotoru. První výstup vyhodnocovacího bloku lg polohy rotoru je spojen s druhým vstupem díferenciálního...

Způsob přípravy acetoacetylaminoderivátů antrachinonové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 266614

Dátum: 12.01.1990

Autori: Florián Petr, Florián Čestmír

MPK: C07C 97/24

Značky: způsob, antrachinonové, přípravy, řady, acetoacetylaminoderivátů

Text:

...podle rozpustnosti výchozí látky. za reakční teploty je malá část aminu rozpuštěna a reaguje s diketenem za katalýzy terciârním eminem. Použitý typ rozpouštědla usnadňuje reakci mezi aminem a diketenem, které jsou v malých koncentracích tím, že polarizuje ketoskupinu v molekule diketenu a tím usnadñuje reakci. Výsledkem reakce je suspenze produktu v rozpouštědle, které svou rozpouštěcí schopností způsobí, že nečistotyzůstanou V roztoku po...

Zařízení pro řezání ocelových trub plamenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266613

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šiml Jan, Malát Václav, Kuna Pavel

MPK: B23K 7/10

Značky: oceľových, zařízení, plamenem, řezání

Text:

...sedlem pro posazení na dělenou troubu, s níž je obruč pevně spojena dvěma šrouby s hrotem. K vnějšímu prstenci je prostřednictvím nastavitelného držáku, V požadovaněm úhlu a odstupu přípevněna dvojice řezacích hořákú, dotlačovaných ke kyvné dvojici opěrných koleček valených po vnějším povrchu trouby. vnější prstenec může být uváděn do rovnoměrného otáčivého pohybu například pružným hnacím kolečkem poháněným elektromotorem.Hlavní výhodou...