Archív za 1990 rok

Strana 135

Pružná pojistná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266692

Dátum: 12.01.1990

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F16B 21/18

Značky: pojistná, pružná, vložka

Text:

...a často i obtížně technicky řešitelné.Shora uvedené nevýhody odstraňuje V podstatě vynález,kterým je pružná pojistná vložka, eestávající z tvarových prvků opatřených opěrnými plochami a úchytkami, a jeho podstata spočívá v tom, že tvarové prvky jsou nejméně tři a navzájem jsou spojeny ve středu vložky.Vyššího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že je zajištěna spolehlivá funkce pružné pojistné vložky, vymezující pohyb a zdvih pohyblivých...

Zařízení k samočinnému vypouštění odloučených nečistot ze sběrného prostoru odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266691

Dátum: 12.01.1990

Autori: Janda Ladislav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: nečistot, prostoru, vypouštění, samočinnému, sběrného, odlučovače, odloučených, zařízení

Text:

...ústí výtokové trubky a kolmá na osu výtokové trubky.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá V tom, že tlak působící na stěnu dutého válce nad ústím výtokové trubky brzdí pootočení dutého válce pomocí plováku na ramena. Proto je zapotřebí větší síly k pootočení dutého válce, což má za následek větší ponoření plováku do odloučených nečístot.Tim vzniká časová prodleva mezi jednotlivým otevřenim a uzavřenim ústi výtokové trubky. Dalši výhoda...

Zařízení pro odvod kapaliny ze separační vestavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266690

Dátum: 12.01.1990

Autor: Beránek František

MPK: B01D 46/24

Značky: odvod, kapaliny, vestavby, zařízení, separační

Text:

...prouděni plynu mezi nad sebou unistěnými sekcemi a umožňuje průtok kapaliny ze sběrného kanálu přislušné sekce do odpadni trubky. Tak lze kondenzát z celé vertikální řady sekci vestavby odlučovače odvést do zásobni nádrže menšim počtem odpadnich trubek, jejichž průřez, případně počet, je dán objemovým průtokem kondenzátu. Výstupní i odpadní trubky mohou být umistěny v nejvýhodnějši poloze z hlediska koncepce uspo řádání vestavby.Na...

Způsob měření kavitace v kapalném prostředí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 266689

Dátum: 12.01.1990

Autor: Taraba Oldřich

MPK: G01N 29/00

Značky: kapalném, prostředí, zařízení, způsob, provádění, kavitace, měření

Text:

...od kapaliny, například povlakem polyvinylchlorídu, polyuretanem či jinými plastíckými materiály. Anténa Ž může být bud ve tvaru volného drátunebo ve tvaru eolenoidu či ve tvaru destičky například plochy 2 x 2 cm, rovněž dokonale elektricky izolované před stykem s kapalinou, ve které se kavitace vytváří. Tato anténa Ž je zanořena do měřeného kapalného prostředí a je připojena přes předzesilovač Q, detektor 1 a koncový zesílovač § na...

Způsob zpracování jemných dehtových kalů z procesu zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266688

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rak Pavel, Lancingr Josef, Buryan Petr, Říha Jaroslav, Půža Julius

MPK: C10J 3/64

Značky: uhlí, jemných, kalů, způsob, procesu, zplyňování, zpracování, dehtových

Text:

...složky destilátu je možno využít jako suroviny v chemickém průmyslu /možnost zpracování jako lehkých dehtů tlakových plynáren/. Vodní složku destilátuje možno zpracovat v technologickém procesu odfenolování odpadních vod, který je nezbytnou součástí každého provozu zplyňování uhlí. Zařízení ke zpracování jemných dehtových kalú musí splňovat tyto podmínky Destilační nádoba je jednoduchá, bez vnitřní výplně. Uvnitř nádoby je míchadlo, které...

Zapojení pro řízení systému CAMAC mikropočítačem na bázi mikroprocesoru 8080A

Načítavanie...

Číslo patentu: 266687

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kubík Petr, Malát Vladislav, Záruba Martin

MPK: G06K 13/10, G06K 13/00

Značky: 8080a, camac, bázi, systému, zapojení, mikropočítačem, mikroprocesoru, řízení

Text:

...Druhý až pátý výstup STB dekodéru 7 adres je přípojen na jednotli vé druhé vstupy prvého až štvrtého střadače 1,g,,g informace, přitom vstup adres, vstup 3495 a vstup I/OW dekodéru 7 adres jepřipojen na první, druhý a třetí výstup mikropočítače. První výstup prvního střadače 1 informace je přípojen na vstup §gQl ra»diče, druhý výstup prvního střadače l informace a první výstupdruhého střadače Z informace jsou připojeny na vstup adresy...

Nabíječ spřahovacích trnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266686

Dátum: 12.01.1990

Autor: Rezák Miroslav

MPK: B21F 15/00

Značky: nabíječ, trnů, spřahovacích

Text:

...umístěném ve vyměnitelná hlavici nesazené na tělese. Na druhém konci válce jeNavrženým nabíječen pro nabíjení broků do sřahovacích trnů se podstatné usnadní a urychlí práce při nabíjení spřehova« cích trnů, zejména se však zvýši bezpečnost práce.Na obr. 1 je znázorněn nabíječ spřahovacích trnů v řezu.Nabíječ spřahovacích trnů tvoří těleso l nabíječe, ve kterém se posouvá valec Q, na jehož konci je úderník 1. Ve spodní částí válce Q je...

Veterinární přípravek pro imobilizaci spárkaté zvěře a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266685

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lamka Jiří, Mužík Miroslav, Henzlová Miroslava, Křišťanová Olga, Straková Jana

MPK: A01M 31/06

Značky: veterinární, výroby, imobilizaci, způsob, zvěře, přípravek, spárkaté

Text:

...až 10 hmot. polyvinylpyrolidonu. 0,5 až 10 hmot. polyethylenglykolu a 30-až 80 hmot. sacharozy ve vodě a prvním zásypem obsahujícím 0,4 až 24 hmot. chlorproti- xenu a 26 až 49,6 hmot. diazepamu, zbytek zásypu do 100 hmot.3 266 685 je tvořen směsí chloridu sodného a sacharozy v hmot. poměru 0,8 až l,9 O,8 až 1,2 a druhým zásypem tvnřeným směsi sacharozy a chloridu sodného v hmot. poměru 0,8 až 1,O,8 až 1,2, přičemž množství druhého...

Způsob kationtové polymerizace olefinických a vinylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266684

Dátum: 12.01.1990

Autori: Marek Miroslav, Halaška Vlastimil, Pecka Jan

MPK: C08F 10/00, C08F 10/10

Značky: monomerů, kationtově, způsob, polymerizace, vinylových, olefinických

Text:

...je přidat málo aktivní nebo neaktivní halogenid kovu jako prvni reakční směsi a po malých dávkách postupně přidávat roztok FeC 13 nebo FeBr 3 tak, aby se udržel isotermní průběh polymerizace při.neměnném chlazení a míchání reakční směsi. Komponenty iniciátoru lze přidávat i V opačném pořadí nebo ve formě již hotové směsi připravené jako roztok například v nitromethanu nebo acetonitrilu, ve kterých je dobře rozpustný také chlorid...

Zákluzová brzda s odpruženou pístnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266683

Dátum: 12.01.1990

Autor: Čech Vladimír

MPK: F41F 17/12

Značky: pístnicí, zákluzová, odpruženou, brzda

Text:

...pružina 2. přenáší sílu, která odpoví Regulační pružina 1 je stlačována, dá jejímu okamžitému stlačení na vodící matici §,a tím dochází V důsledku působení hydraulických odporů brzděn,a tudíž dochází k postupnému stlačokterou jsou brzděny zákluzovék pohybu pístnice A. je pohyb pístnice 3vání regulační pružiny 1. Síla,části Ä, je dána charakteristikou regulační pružiny 1. Na konci266683 pcčátečního brzdného úseku, během něhož je...

Způsob výroby tvarovaných koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 266682

Dátum: 12.01.1990

Autor: Forman Zdeněk

MPK: D05C 17/00

Značky: koberců, výroby, způsob, tvarovaných

Text:

...ohřev vé skladby režného koberce. Takto tvarovaný koberec se vhodnýmzpůsobem pojí s dalšími podkladovými nebo nosnými materiály. Nevýhody dosud používaných způsobů tvarováni za tepla odvýroby tvarovaných koberoů, kde se použije jatextilie primární podkladové tkanina z polypropyopatřená na rubové straně připevněným polyestel 50 g/m 2 a podrobená všívá ového nátěru na primárniko podkladové lenových pásků,rovým rounem o plošné hmotnosti...

Zapojení pro snížení energtických ztrát svařovacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266681

Dátum: 12.01.1990

Autori: Struška Josef, Drastich Horymír

MPK: B23K 9/32

Značky: agregátu, zapojení, energtických, svařovacích, snížení, ztrát

Text:

...vedení napájení łQ,například 380/220 V, 50 Hz je zapojen hlavní vypínač §,za kterým jsou v přívoduke svářecímu agregátu 1 zapojeny spínací kontakty akčního členu §.Za hlavní vypínač § je rovněž připojen zdroj bezpečného napětí g a přívod k cívoe akčního členu Q přes spínscí kontakt relé koncového stupně §.Výstup 2 svářecího agregátu 1 je připojen jednak na svařovací kleště a jednak na vstup řídícího obvodu ł.Výstup řídícího obvodu l je...

Způsob měření měrné spotřeby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266680

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kadleček Boleslav, Pejša Ladislav, Fink Karel, Beneš Bedřich, Jurča Vladimír

MPK: F02M 65/00, G01F 13/00

Značky: způsob, paliva, spotřeby, měření, měrné

Text:

...výkonu v závislosti na otáčkách měřeného motoru.Na připojeném výkresu je znázorněn příkled způsobu měření měrné spotřeby paliva jednotlivých válců nezatíženého čtyřdobéno čtyřválcového vznětového motoru při řízené akcelcrací e docela reci.Konkrétní provedení způsobu měření měrné spotřeby paliva jednotlivých vélců je dále popsáno s odvoláním na přípojený výkres. Z volnoběžných otáčok se otáčky motoru při počáteční akceleraci 5...

Ovládací a kontrolní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266679

Dátum: 12.01.1990

Autori: Liška Josef, Horák Aleš

MPK: G05D 9/00

Značky: ovládací, kontrolní, zařízení

Text:

...zátkou lll, v níž jsou upevněny třetí elektroda Ě a čtvrtá elektroda ji, vyvedené dovnitř i vně kratšího ramena ll, kdy čtvrtá elektroda 2 má rovněž tvar průchozí trubičky. Volný vnější konec čtvrté elektrody 2je pevně uchycen ve směrem dolů zaústěném oblouku 5 spojovací trubky ł. Opačný konec této trubky 5 je vyústěn ve Spodní části nádrže 1, a to v místě požadované minimální úrovně 1 hladiny, Oblouk il spojovací trubky 5 jepřitom...

Středový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 266678

Dátum: 12.01.1990

Autori: Toman Václav, Dvořáček Lubomír, Lukšíček Bohumil

MPK: B23Q 7/02

Značky: středový, rozvod

Text:

...středového rozvodu je připojen přechodový díl, na kterém je uložen sloupec hydraulických řídících prvků napojených na vnější přívody pracovních médií,spolu s elektrosvorkovnicí, napojenou na řídící systémStředový rozvod, provedený podle vynálezu, umožňuje podstatné zvýšení kapacity připojitelných řídících i říze~ ných prvků a umožňuje tak zjednodušení zařízení uspořáda ných na otočné části otočných strojních zařízení, které by jinak musely...

Čerpadlo pro chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 266677

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vozka Stanislav, Podolák Miroslav

MPK: G01N 30/24

Značky: čerpadlo, chromatografii

Text:

...hlavě, kde proti čelu omezeně pohyblivého válce s otvorem je umístěn výtlačný otvor kapaliny a dosedací plocha, která je opatřena těsněním. Navíc je čerpací hlava s přívcdem kapaliny vybavena uopávkou, kterou prochází válcová část omezeně pohyblivého válce.Na připojeném výkreäu je echematioký průřez válce čerpadla u pístem a čerpaci hlavou. Omezeně pohyblivý válec 1 s otvorem A je euvně uložen v čerpací hlavě g tak, že jeho válcová část lg...

Zařízení pro směšování rudného rmutu s kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266676

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pirkovskij Sergej, Vebr Zdeněk, Fiala Petr, Baloun Stanislav

MPK: B01F 13/10

Značky: rmutu, směšování, kyselinou, rudného, zařízení

Text:

...v důsledku zkrácení prostojů nutných k odstraňováníporuch způsobenýoh korozí a potřebou odstranovat inkrustace. Uvedených účinku se dociluje bez výrazných nároku na energie. Je možno jednoduše řídit homogenizaci těchto médií kombinací jejich rychlostí toku s několika možnými variantami jejich přívodu. Výroba a údržba zařízení je jednoduchá, s minimálními nárokyna materiály. Na přiloženěm výkresu jsou znázorněny tři příklady prove dení zařízení...

Rotační kráječ knedlíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266675

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kulhánek Jaromír

MPK: A21C 5/00

Značky: knedlíků, rotační, kráječ

Text:

...knedlíků do zásobníku lze vhodným manipulačním zařízením automatizovat. Stroj je stsvebnícové konstrukce,umožňuje prodloužením hřídele a změnou počtu lamel či změnoupřevodu úpravu výkonu kráječepmne momentálních potřeb uživa 2 266675tele. Rotor kráječe je snadno rozebíretelný, což umožňuje jeho snadné čištění.Nu přlloženém výkresu je schematicky zndzoněn rotační kráječ knedlíků podle vynálezu. Na obr. 1 je pohled na kráječ z boku,...

Způsob výroby hydrochloridu methylestru kyseliny 2-/4-/2-/1-piperydinyl/ethoxy/benzoyl/benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266674

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gajewski Karel, Šimek Stanislav, Fišnerová Ludmila, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 295/08

Značky: výroby, methylestru, kyseliny, hydrochloridu, způsob

Text:

...1 ekonomicky výhodnější způsob výroby hydrochloridu methylestea ru vzorce I elkylací fenolické skupiny methylesteru kyseliny 2-/4-hydrokybenzoyl/benzoové hydrochloridem 2-piperidinoethylchloridu a převedením čisté báze na hydrochlorid v prostředí 2-propanolu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se alkylace hydrochloridem 2-piperidinoethylchloridu provádí v molárním poměru nebo nejvýše 10 přebytkem alkylačního činidla v...

Zařízení na automatickou regulaci výšky hladiny v krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266673

Dátum: 12.01.1990

Autor: Krmníček Vít

MPK: G05D 13/02

Značky: hladiny, regulaci, zařízení, automatickou, výšky, krystalizátoru

Text:

...kuličkorokový motor s výstupem na na druhé straněo stavu techniky odstraňuje zařízenívynálezu, že sestává ze základního těleea, ve kterém vý šroub S axiálním zajištěním. Na jeho jedné straně je k planetovou převodovku a unašeč kuličkzákladního tělesa je pevné uchycen vodic ny kuličkové matice kulíčkového šroubu.ového šroubu,í válee s výsuvným válcem, ve kterém jsou zabudováVýhoda zařízení dle vynálprincipu ovládání zátkového me čímž je...

Způsob oddělování jemnozrnných částic z užitkových nerostů při dopravě na pásových dopravnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 266672

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kypast Radomír, Marvan Josef, Novák Josef, Vydlář Jiří, Holub Aleš, Rouček Vladimír, Hodek Oldřich

MPK: B03B 11/00

Značky: jemnozrnných, dopravnících, užitkových, částic, nerostu, pásových, způsob, oddělování, dopravě

Text:

...a dopravě k přilnutí jemnozrnných částic k tenké kapalinové vrstvě, tj. ke kapalinovému filmu, vytvořené na povrchu pohyblivého pásu, takže je nutno je oddělit mechaniky od pásu, zatímco hrubozrnnější částice se oddělují od pásu snadno působením gravitační sñy. Jemnozrnné částice vytvářejí nepolétavý aglomerát slepenců zrn, čímž se omezí rozsah protiprašných opatření a zařízení v technologických komplexech, zvýši se bezpečnost a hygiena...

Utěsnění sacího kusu v tělese zapouzdřeného napájecího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266671

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kovář Pavel, Večeřa Josef

MPK: F04D 29/08

Značky: sacího, zapouzdřeného, čerpadla, tělese, napájecího, utěsnění

Text:

...stupně 1 čerpadla, například ve formě oběžného kola 2 s oboustranným vstupem a rozváděcím kolem gg. Sací kus g současně vytváří v tělese L čerpadla výtlačný kanál łg, na který navazuje převáděcí kanál L 5, napojený na neznázorněné sání dalšího tlakového stupně 1 čerpad 1 a,a odděluje sací prostor łg sacího stupně 1 od jeho výtlačného prostoru 39 ve svých styčných plochách gg s tělesem ł čerpadla. Styčné plochy gg sacího kusu g s těleeem l...

Víko pro tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266670

Dátum: 12.01.1990

Autor: Svěrák František

MPK: F16J 13/00

Značky: nádoby, víko, tlakově

Text:

...nevyskytují u víka podle vynálezu, sestä~ vajícího z trubkověho pláště, opatřeného na jednom z jeho čel výřezem-ve tvaru V, a z trubkového segmentu, jenž je do tohoto výřezu vsazen a se zmíněným trubkovým pláštěm spojen.U víka podle vynálezu se obě jeho části - tj. trubkový plášt a trubkový segment ~ stýkají v rovinných plochách, což podstatně usnadňuje a zlevňuje výrobu v porovnání S dosud vyrá~ běnými dny a víky o stejných.parametrech...

Mechanická ochrana izolace potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266669

Dátum: 12.01.1990

Autori: Richter Jaroslav, Kredba Jaroslav, Pužej Vladimír, Míčko František, Rajniak Igor

MPK: F16L 57/00, F16L 59/14

Značky: izolace, potrubí, mechanická, ochrana

Text:

...je známé použití vláknitých materiálů z netkaných geotextilií zhotovených převážně z polyesterů nebo polyoleFinů.Vyššího účinku je dosahováno dvojvrstvými materiály,kde první vrstvu tvoří rohož z jednosměr ných vláken a druhou vrstvu tuhý p 1 stěnec.Avšak ani tyto materi- .ály nemají dostatečnou mechanickou odolnost vůči padajícím kamenům při záhozu potrubí. 255559Uvedené nevýhody odstraňuje mechanickú ochrana izolací kovových potrubí...

Držadlo pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266668

Dátum: 12.01.1990

Autor: Březina Jiří

MPK: F16F 15/02

Značky: držadlo, pracovního, stroje

Text:

...propojeny šroubys maticemi, jejichž osa je kolmá na rovinu bočnic, přičemž mezibočnicí a rukojetí jsou na ěroubech uloženy kluzné podložky.Základní výhoda vynálezu spočívá v tom, že omezuje podstat ně nepříznivé vibrace. Pohyblívé spojení bočnic a rukojetí umožňuje její vibrace ve směru osy rukojetí bez současných víbracíkonců rukojetí ve směru kolmém na její osu a rovinu bočnic.na příkladu provedení podleVynález je dále blíže popsán 1 značí...

Zařízení pro odstraňování námrazy chladiče vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266667

Dátum: 12.01.1990

Autor: Čejka Zdeněk

MPK: F25D 21/12

Značky: námrazy, odstraňování, vzduchu, chladiče, zařízení

Text:

...si klade za úkol v převážně miře odstranit výše uvedené nedostatky a vytvořit zařízení, ktoré by zajistilo odtávání horkými parami pouze v menší části chladiče vzduchu,přičemž horké páry by nobyly vodeny do těch vnitřníoh částí chladiče, to je trubek, kde se V procesu chlazení vypařujeVytčený úkol se řeší a uvedené nedoatatky se odstraňují zařízením k odetreňování námrezy chladiče vzduohu podle vyná 1 ozu jehož podstate epočívá v...

Zařízení k výrobě svazkové příze v pneumatické spřádací trysce

Načítavanie...

Číslo patentu: 266666

Dátum: 12.01.1990

Autori: Havránek Zdeněk, Bárta Eduard, Stejskal Alois, Steklíková Jarmila, Talacko Oldřich, Dykast Jaroslav

MPK: D01H 1/13

Značky: spřádací, výrobe, svazkové, pneumatické, zařízení, příze, trysce

Text:

...o pnzdilné íotenzitě o o stejném smyslu rotace pro vyvolúní uníverzálního zákrutotvorného účinku na tato vlákna.Toto působení na svazkujioí vlákna lze podle vynálezu jeu ště zesílit tím, že ve spřádaci komoře se viřivé vzduchové proun(lěnĺ o xxiřřiĺ intmmzítąě ovĺiivĺunjo vfřixąým vz(ĺI 1 tíř.uV§ĺIII prox.ndčérnrfuux o vyšší intenzitě pro vyvolání progresívně se zvyšujicího zákrutom tvorného účinku na tato vlákna.Vířívým prouděním 0...

Zařízení pro měření nízkých koncentrací plynů a par polovodičovými čidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 266665

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fexa Josef, Pokorný Richard, Valenta Svatopluk

MPK: G01N 27/04

Značky: čidly, polovodičovými, nízkých, zařízení, měření, koncentrací, plynů

Text:

...polovodičového čidla 1 a koncentrace je vypočctena z výšky desorpčního píku nebo integrací plochy pod píkcm n ze znalostí objemu vzorku proteklého koncentračním členem lg. Směrnice kalibrační přímky je definována měřením časové odezvy polovodičového čídla L při desorpci známé hmotnostiZměnou koncentrace plynu nebo páry,např. ve vzduchu,mění polovodičové čidlo 1 svůj odpor a tato změna, převedená převodníkem g odporu na frekvenci, je...

Způsob pro automatickou neutralizaci lázně čističky spalin horkovětrných kuploven

Načítavanie...

Číslo patentu: 266664

Dátum: 12.01.1990

Autori: Košťál Jan, Huser Jan

MPK: B01D 53/34

Značky: horkovětrných, neutralizací, kuploven, způsob, automatickou, spalin, čističky, lázně

Text:

...číslicového pH-metru 3 připojeným zapisovačem a automatickou dávkovací jednotkou,ovládající elektromagne~ tioký ventil nádrže neutralizačního roztoku.Vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že reakce lázně je plynule udržována na požadované hodnotě s omezením vlivu lidského činitele, takže obsluha spočívá pouze v kontrolním dohledu a může být zaměstnána jinak. Udržováním reakce lázně na požadované hodnotě a její automatické...

Způsob vyhledávání nehomogenit horského masívu při ražení dlouhého důlního díla trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266663

Dátum: 12.01.1990

Autori: Taufer Antonín, Nadvorník Pavel

MPK: G01V 1/104

Značky: řazení, důlního, vyhledávání, prací, trhací, dlouhého, masivů, způsob, díla, horského, nehomogenít

Text:

...důl ního díla do horského masívu dovrchně. Ustálenou teplotou ve vrtu je teplota zjištěná po odezně ní rušivých vlivů způsobených vrtáním vrtu. Zjístí se například opakováním měření teploty ve vrtu v 1/4 hodinových intervalech. Přítom teplotu ve vrtu považujeme za uetálenou teprve tehdy. až dvě po sobě takto zjištěná hodnoty teplot vykazují diferenci menší než 0.1 °C.Výhodou způsobu vyhledávání nehomogenit horského masívu při ražení...

Upevnění oběžného kola na hřídeli čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266662

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kovář Pavel, Večeřa Josef

MPK: F04D 29/22

Značky: hřídeli, čerpadla, upevnění, oběžného

Text:

...obepínáKonečně je podstatou vynálezu, že v rozpěrné matici jsou v místě drážek provedeny závitové otvory a v nich jsou zašroubovány pojištovací stavěcí šrouby.Vyšší účinek upevnění oběžného kola podle vynálezu spočívá v tom, že nevyžaduje zhotovení závitů ani obvodových drážek na hřídeli, což podstatné snižuje nebezpečí vzniku únavových lomů a nebezpečí vzniku deformací. Tento způsob upevnění rovněž umožňuje volit co nejmenší vstupní průměr...

Způsob stanovení malých koncentrací oxidovatelných plynů a par ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266661

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pokorný Richard, Fexa Josef

MPK: G01N 27/12

Značky: plynů, koncentrací, způsob, stanovení, vzduchu, oxidovatelných, malých

Text:

...tak dosáhnout vysoké přesností stanovení nízkých koncentrací plynů nebo par, přičemž nastavení může být automatickénebo ruční. Přesnost stanovení koncentrace je omezena přede vším přesností stanovení prošlého objemu vzorku koncentračnímčlenem. Skutečnost, že cejchovní graf je přímka, která prochá zí počátkem,usnadňuje seřizování a kalibraci anelyzátoru.Příklad konkrétního provedení pro stanovení par ethanolu ve vzduchu podle tohoto způsobu je...

Způsob provádění trhacích prací pro ovlivnění stavebně mechanických jenotek uhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266660

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sládeček František, Prymus Jindřich, Juránek Oldřich, Svoboda Jindřich, Müller Josef, Drozdzik Rudolf

MPK: E21C 37/14, F42D 1/00

Značky: ovlivnění, způsob, jenotek, sloje, trhacích, uhelné, stavebné, mechanických, provádění, prací

Text:

...zvýšení účinnosti trhaci práce se provede protisměrný roznět. V uhelné sloji se založí vývrt vedený zpravidla úpadně o libovolném průměru. bez ohledu na průměr použite trhaviny. Vývrt se nabije trhavinou e napustí se vodou. Tím. že voda se v okamžiku detonace nachází kolem. nálože, dochází k přestupu vln napětí do masívu bez podstatných ztrát. Je prakticky vyloučen případ deflagrečního hoření trheviny. prípady přehutnění náloží kanálovým...

Chladicí a mazací systém uzlu ucpávky plunžrového, případně pístového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266659

Dátum: 12.01.1990

Autor: Škop Karel

MPK: F04B 21/00

Značky: mazací, systém, plunžrového, chladicí, případně, čerpadla, ucpávky, pístového

Text:

...znázorňujícím částečný pohledna plunžrové čerpadlo V osovém řezu.Plunžrové čerpadlo podle vynálezu sestává z hnací části 1,sestávající z neznázorněného motoru a křižákového mechanismu k uchycení plunžru g, dále sestává z hydraulické části §.tvořené hydraulickou kostkou A obsahující sací prostor Ž, výtlačný prostor § a pracovní prostor 1, kde sací prostor Ž a pracovní prostor 1 jsou navzájem odděleny sacím ventilem §, zatímco výtlačný...

Magnetický obvod statoru elektrických strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266658

Dátum: 12.01.1990

Autori: Berkovský Oldřich, Benda Břetislav, Peliš Josef

MPK: H02K 1/18

Značky: elektrických, statoru, středních, výkonu, magnetický, veľkých, obvod, strojů

Text:

...podle vynálezu,v němž je svazek segmentu statorových plechu stažen svorníky,axíálně uloženými v polouzavřených drážkách, vytvořených na vnější straně svazku segmentu a profil drážky, kromě jedné její náběhově zkoseně hrany, odpovídá příčněmu prúřezu svornfku. Podstatou vynálezu je, že příčný prúřez svorníku je tvořen plochou kruhu zmenšenou o kruhovou úseč, přičemž rovinnê části svorníků266 558 Vyšší účinek magnetického obvodu podle vynálezu...

Elektrický ohřívač oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266657

Dátum: 12.01.1990

Autor: Bouchal Josef

MPK: H05B 3/44

Značky: oleje, ohřívač, elektricky

Text:

...zatiženi, tudíž pro stejný V elektrickiý příkon jsou použity podstatné menší rozměry. Tepelná energie z těles se přenáší na olej přes hliníkový e nebo duralo~ vé těleso. V důsledku toho olej nepřicházi s tělesy do kontaktu.Jímky termostatů jsou vytvořeny vrtáním do hliníkového tělesa,takže 1 při prázdném ohřivači udržují nastavenou teplotu hliníkového tělesa ohřívače a nemůže tedy dojít ke vznícení. Malé rozměry topných těles podmiňují malé...

Prostředek pro zvýšení korozní odolnosti galvanických povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266656

Dátum: 12.01.1990

Autori: Buryan Petr, Treml Petr, Mitera Jiří, Heidingsfeld Viktor

MPK: C08L 33/06, C25D 5/48

Značky: galvanických, prostředek, odolností, korozní, povlaků, zvýšení

Text:

...galvanických povlaků jejich úpravou podle vynálezu, přičemž je současně dosaženo snadné odstranitelnosti uvedené úpravy. To umožňuje jak žmenšít tlouštku galvanického povlaku, tak jeho opravu pouhým zařazením výroĎkunaZvýšení korozní odolnosti galvanických povlaků se dosáhne utěsněním pórů a vytvořením ochranné polymerní vrstvy o tlouštce ŕádově desetiny až jednotky mikrometrů. odstranění polymerní vrstvy je zeloženo na tom, že jeden z...

Čisticí zařízení hrdla odvodu plynu, jako součást tlakového generátoru a předchladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 266655

Dátum: 12.01.1990

Autori: Štrych Jiří, Jaroměřský Jaroslav, Dostál Jaroslav, Felcman Jiří

MPK: C10J 3/00

Značky: předchladiče, hrdla, zařízení, čisticí, generátoru, odvodu, plynů, součást, tlakového

Text:

...době je vysunut z proudu plynu,a tim nedochází k jeho provoznímu zanášení.Příklad provedení čisticího zařízení hrdla odvodu plynu je schematicky znázorněn na výkreeu, který znázorňuje nárysnýČistici element 5 je umistěn v hrdle 3 předchlediče Š,který-je spojen s hrdlem odvodu plynu 5 generátoru Q. Čietici element 3 je upevněn na konci vodiciho hřidele Q, který je opatřen jednochodým nebo vicechodým,např. lichoběžnikovým závitem. Vodíci...

Víceřadá shrnovací kabelová trolej

Načítavanie...

Číslo patentu: 266654

Dátum: 12.01.1990

Autori: Puchner Vladimír, Loužil Petr

MPK: B66C 13/12

Značky: víceřadá, shrnovací, trolej, kabelová

Text:

...dráze se při natahováni troleje rozjede nejprve skupina vozíků v první dráze a postupně skupiny vozíků v dalších drahách, čímž bude využite V celé délce pouze jedna z drah, zatímco ostatní dráhy budou kratšío poměrnou část jejich počtu.Na výkresu je znázorněn příklad provedení vynálezu, kde na obr. 1 je schéma provedení shrnovací troleje s vozíkyna dvou drahácni obr. 2 je schéma provedení shrnovací troleje s vozíkyJak je patrno z...

Zařízení pro odstranění zejména vody a námrazy ze zářičů mikrovlnných antén

Načítavanie...

Číslo patentu: 266653

Dátum: 12.01.1990

Autor: Polívka Jiří

MPK: H01Q 1/02

Značky: zářiču, námrazy, mikrovlnných, zejména, zařízení, antén, odstranění

Text:

...vibrační zařízení.NPři výhodném provedení vynálezu je vibraůní zařízení tvoře~ no elektromagnetíckým nebo pneumatiekým vibrátorom.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že proti dosud známým řešením, u kterých je použito pouze dielektrických krytů, zajištuje správnou funkci záŕiče a tím i anténního systému za všech klimatických podmínek bez nutnosti ručního odstraňování námrazy, vody, ledu nebo sněhu, čím přispívá k zvýšení...