Archív za 1990 rok

Strana 133

Zapojení tlakového systému pro řízení odlévání pásů z amorfních kovových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266772

Dátum: 12.01.1990

Autor: Čech Vladimír

MPK: B22D 27/13, B22D 18/08

Značky: zapojení, odlévání, řízení, pásu, systému, amorfních, kovových, slitin, tlakového

Text:

...před její vstup do tavícího kelímku, je vřezen regulační hmotový průtokoměr, který je zpětnou vazbou přes převodník spojen s kontrolním členem tlouštky odlěvaného pásu.Výhodou řešení podle vynálezu je, že zajištuje optimální přetlak inertního plynu na výstupu z trysky tavícího kelímku během celého procesu, čímž je zajištěna kvalita a rozměrová stáloet odlěvaného pásu.Zapojení podle vynálezu je v příkladném provedenísohematicky znázorněno na...

Ovládací obvod přesouvaího válce sekce mechanizované výztuže a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266771

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bakončík Vladislav, Tkáč Ivan, Dzierža Emil, Vrchovecký Josef

MPK: E21D 23/18

Značky: ovládací, sekce, obvod, přesouvaího, válce, mechanizované, výztuže, dopravníku

Text:

...g a druhého ovládacího modulugg. První elektrohydraulický rozvéděč ll, ovládaný eloktromagnetem nebo z-učně, je spojens ovlědacím prvkom prvního ovládacího modulu 1 g, ktorý je připojen k pístnicovému prostoru l přesouvscího válce z. Druhy elektrohydraulický rozvaděč g, ovládaný elektromagnetom nebo ručne, je spojen a řízeným zpětným vontilem i, ovládaným zvýšením tlaku. Ovlâ- . dací prvok řízenćho zpětného ventilu i je epojon s...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kademnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266770

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brandová Dagmar, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: kademnato-hořečnatých, cyklo-tetrafosforečnanů, vysokoteplotní, podvojných, způsob, přípravy

Text:

...100 až 200 °C vyšších přechází na produkt,který z větší či menší části odpovídá podvojným cyklo-tetrefosforečnanüm. Aby podíl podvojných cyklo-tetrefosforečnanů, které jsou v této fázi taká meziproduktem, byl co nejvyšší a aby nebezpečí samostatné kondenzace fosforečně složky a tím případně její ztráty těkáním byly co nejmenší, je výhodné vést zahřívání rychlostí menší než 10 °C/min za přítomnosti vodní páry s tenzí 60 až 100 kPa. Udržování...

Otočná spojka pístnice nebo táhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266769

Dátum: 12.01.1990

Autori: Anděl Miroslav, Piňos Miloš

MPK: F16B 7/22, F16J 7/00

Značky: pístnice, otočná, spojka, táhla

Text:

...síly v obou směrech. Radiální vůle je zde větší, což usnadñuje montáž.Na vyobrazení je schematicky znázorněna na obr. l celá tato spojka, na obr. 2 je detail, týkající so víka.Neotočná část l pístnice s pístem g má na svém konci dutinu Q, do které zasahuje konec otočné části § pístnice s osazením §. Na obou stranách osazení Ž je axiální valivé nebo kluzné ložisko 5. Dutina 1 se součástmi v ní uloženými je uzavřena víkem 1,zajištěným podle...

Dvoudílná plastová vložka pro upevnění blokové kolejnice ve žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266768

Dátum: 12.01.1990

Autor: Medlín Jiří

MPK: E01B 3/38

Značky: blokové, plastová, kolejnice, žlabu, upevnění, dvoudílná, vložka

Text:

...a drobnozrnným kamenivem,které je protikluznou složkou zimních posypů. Takto vytvořený nános vykazuje minimální mezerovitost pro vodu.Výhodou dvoudílné plastové vložky podle vynálezu je především značná úspora plastů. Při použití plastových žlabů, umožnujících vynechání pruhů pružné podložky hlokové kolejnice, ušetří se pro osazení a upevnění hlokové kolejnice do žlabu až 98 plastového materiálu. To představuje značné úspory nákladů na...

Způsob výroby lysergenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266767

Dátum: 12.01.1990

Autori: Veselý Zdeněk, Trojánek Jan

MPK: C07D 457/02

Značky: způsob, výroby, lysergenu

Text:

...podílů chromatografuje na eloupci silikagelu. Výtčžky lyeergenu (I) uspokojivá kvality ee pohyhují mezi 25 až 30 .Provedení obou alternativních poatupů je Jednoduché a nevyžaduje žádné náročné zařízení.Způsob výroby podle vynálezu je nejlépe petrný z příkladů provedení, které ilustruJí, ale nikterak neomezuji obecnoet postupu podle vynálezu.K roztoku 0.955 g (4 mmol) agroklavinu vo 100 ml bezvodého methanolu se přidá 3.5 g (40 mmol)...

Strusková výlevka pánví a nádob pro jímání a přepravu tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266766

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hanas Michal, Slavík Vladimír

MPK: B22D 41/00, B22D 41/12

Značky: nádob, jímání, prepravu, strusková, panví, výlevka, tekutého

Text:

...struska ve výlevce působí jako hráz a v pánvi zůstává větší množství strusky, než je technologicky žádoucí. Při naklopení pánve je nedostatočná stabilita vyzdívky častou příčinou předčesněho vyřezení pánve z provozu e kromě toho uvolněné horké šsmotově tvarovky pádom ohrcžují bezpečnost obsluhy, pracující v bezprostředním okolí pánve i dalších pracovníků při přepravě a manipuleci s pánví.Výše uvedené nedostatky odstraňuje strusková výlevka...

Vyhodnocovací zařízení pro pásové váhy s konstantní rychlostí pásu s inkrementačním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266765

Dátum: 12.01.1990

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: G01G 23/01

Značky: čidlem, konstantní, pásové, vyhodnocovací, rychlostí, pásu, váhy, zařízení, inkrementačním

Text:

...výchylku, je k k disposici digitální informace nezatížená drifty e nelinearitou. S výhodou lze využít inkrementační fotoelektrická čidla nebo indukční snímače pro odměřováni souřadnic na numericky řízených obráběcích strojích. Tato čidla jsou schopna vyjádřit odchylku e rozlišením na jednu tisícinu mm. Aplikace zařízení podle vynálezu na existující vážící mosty mechanických pasových vah nebo jiných pssových veh určen ch k rekonstrukci...

Zapojení spalovacího zařízení pro najíždění práškových uhelných kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266764

Dátum: 12.01.1990

Autor: Raichl Vladimír

MPK: F23K 1/00

Značky: zařízení, zapojení, práškových, najíždění, kotlů, uhelných, spalovacího

Text:

...neznázorněné primární trubice zapelovacího hořáku 3. Toto provedeníje vhodné pro kotle 2 se středoběžnými mlýny se samostatným mlýnským ventilátorem §.Provedení znázorněná schematicky na obr. 2 je vhodné pro kotle 2 e jinými typy mlýnů bez potřeby použití samostatného mlýnekébo ventilátoru §. Z najížděcího mlýns 5 je veden hlavní práškovod 5 do výkonového hořáku l kotle Q. Do hlavního práškovodu 5 mezi nejížděoí mlýn Ž a výkonový hořák l je...

Způsob přípravy redukovaného nikotinamidadenindinukleotidfosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266763

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hájek Petr, Šilhánková Ludmila

MPK: C12P 19/36

Značky: způsob, přípravy, redukovaného, nikotinamidadenindinukleotidfosfátu

Text:

...nebo opakovaným zmraženim a rozmražovánim. Pro266763 imobilizaci buněk se může použít vhodný gel, jako je polyakrylamid, genu-carrageenan, epoxidový polymer apod. Permeabilizace buněk může být aplikována před jejich ímobilízaci nebo až po ní.Přeměna nikotinamidadenindinukleotidfosfàtu v jeho redukovanou formu probíhá v reakční směsi obsahující 0,2 až 30 mm nikotínamídadenindínukleotidfosfat, 0 až 200 mm mg 2, 0 až 20 mm Zn 2, 0 až B ...

3-Substituované 4-imino-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-2-thiony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266762

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pazdera Pavel, Ondráček Drahoslav

MPK: C07D 239/95

Značky: přípravy, jejich, 4-imino-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-2-thiony, způsob, 3-substituované

Text:

...na teplotu mistnosti, produkt byl odsát a promyt dichlormethanem.K roztoku oktadecylamlnu /6,7 g, 0,025 mol/ ve 100 m 3 ethanolu byl za varu přikapáván roztok 4 g /0,025 mol/ 2-isothiokyanatobenzonitrilu v 40 cmachloroformu. Po 60 minutách varu byla směs ochlazena, produkt odsát a přakrystalován z ethanolu /přidáno aktivní uhlí/.Směs obsahující 4 g /0,025 mol/ 2-1 sothiokyanaLobanzonitr 1 lu, 1,5 g /0,025 mol/ ethanolaminu a 75 cma...

Tricyklické 3-chinuklidinylethery, jejich hydrogenmaleináty a způsoby jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266761

Dátum: 12.01.1990

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk, Metyš Jan

MPK: C07D 471/18

Značky: přípravy, tricyklické, jejich, způsoby, 3-chinuklidinylethery, hydrogenmaleináty

Text:

...při teplote varu tohoto rozpouštédla.Při druhé metodä se vychází z 10,ll-dihydrodibenzo/b,e/-thiepin-11-olů obecného vzorce IIIve kterém R značí opět totáž jako ve vzorci I. Taká tyto alkoholy jsou zčásti známé /viz např. Bártl V. et al., Collect. CzechuChem.Commun. 12, 1816, 1984/ pokud ještě nebyly popsâny, je jejich příprava zahrnuta v příkladech. Alkoholy obecného vzorce III se předem působením methensulfonylchloridu V pyridínu převedou...

Regulační vinutí transformátorů, zajména velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266760

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čanda Petr, Hoffmann Evžen

MPK: H01F 27/28

Značky: zajména, transformátoru, napětí, vinutí, velmi, vysokého, regulační

Text:

...vinuti od izolačniho válce. Každá dvojice protilehlých patek, z nichž jedna je ne horní a druhá na spodní.straně regulačního vinutí, je spojene izolační lištou tak, že každý konec lišty je suvně uložen ve hranolovité vidlici, vytvořené na konci svislé části patky. Fži tomto uspořádání je výhodné, jestliže vidlicovité konce patek, jako i konce izolačních lišt, jsou na přilehlé straně k válcovitému vinutí náběhově skuseny.Uspořádáním...

Zařízení pro současnou termochemickou a potenciometrickou kvantitativní analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266759

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hrnčíř Vilém, Velich Vratislav

MPK: G01N 25/20

Značky: termochemickou, současnou, analýzu, kvantitativní, zařízení, potenciometrickou

Text:

...jsou v ní uloženy. Izolační hmota § sa dotýka krycí desky Q, na jejíž apodní straně jsou teflonové kryty §reakčních nédobek Q, ve kterých jsou upevněna míchadla ll a dávkovače lg vzorků. míchadla ll jsou napojena na motorky lg. Dávkovače lg vzorků jsou opatřeny pístovým mechanismem gg. Na víku 1 jsou umístěny sběrnice li kabelů a průchodyPříkladem provedení je zařízení pro současnou termochemickou a potenciometrickou kvantitativní analýzu,...

Mechanická ochrana hutnické pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266758

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakeš Jan, Rada Josef, Kovařík Oskar, Jakeš František

MPK: B22D 1/00, B22D 41/00

Značky: pánve, hutnické, mechanická, ochrana

Text:

...provedení oodle vynále 2 u.je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je podelný řez průzařnou hutnickou oánví s ochranným pláštěm a na obr. 2 je příčný řez v rovtně A - A touto pánví s ochranným pláštěm.Průzařná hutnická pánev oozůstává z vlastní nádoby Š, obr. 1, tvorené keramickou vyzdívkou, opatřenou kovovými žebry 1, mezi kterými jsou keramická vložky 1, obr. 2. Vlastni nàdobag, které má ve své horní části připevněny závesné...

Zařízení k upevnění vývodu vysokého napětí transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266757

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunce Karel, Čanda Petr

MPK: H01F 27/04, H01F 27/28

Značky: napětí, upevnění, vývodu, vysokého, zařízení, transformátoru

Text:

...jsou pevně spojeny dva kolíky.Výhodnost řešení podle vynálezu spočíva v tom, že vývod je uložen otočné a proto newšže dojít k poškození vinutí při montáži průohodek nebo při revizi transformátoru. Focle skutečně polohy průchodky je možno zvolit vzdálenost vývodu od vinutí a tím i umožnit přesné najetí konce průchodky do vývodu. Toto řešení přináší i úsporu výrobních nákladů, protože není třeba zhotovovat izolační kapsu z drahého...

Zařízení pro upevnění dvojice klínů pro klínování vinutí v okně magnetického obvodu transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266756

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunce Karel, Čanda Petr

MPK: H01F 27/30

Značky: zařízení, okně, upevnění, vinutí, transformátoru, dvojice, klínování, magnetického, klínu, obvodů

Text:

...magnetický obvod transformátoru se zařízením oodle obr. 1.Na obr. 3 je znázorněn podělný řez oknem magnetického obvodu transformátoru s jinou alternatívou provedení zařízení podle vynálezu.Na neznázorněné vinutí transformátoru dosedá horní tlačný kruh 1 vinutí. V mezeře mezi horním tlaćným kruhem 1 vinutí a magnetickým obvodem Ě transformátoru je umístěn pevný klín L e pohyblivý klín g. Pohyblivý klín g má takový sklon, aby nemohl samovolně...

Rohatkový mechanismus se zpětných chodeb, zejména pro zemědělské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266755

Dátum: 12.01.1990

Autori: Háva Miroslav, Ille Jaroslav, Kocián Miloslav

MPK: F16H 21/14

Značky: mechanismus, chodeb, rohatkový, zemědělské, zejména, stroje, zpětných

Text:

...mechanísmus se zpětným chodem, který výše uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje a zabezpečuje poměrně jednoduchým a výrobné nenáročným řešením mzžnost volby dopředného i zpětného posuvu rohatkového kolaposuvného dna především u zemědělských strojů.Podstata vynálezu spočíva v tom, že na kyvné páce, skloubené s klikovým ústrojím je uložene dvoustranná západka s hmatačem a polohovací pružínou, kterýžto hmatač zasahuje do tvarového...

Zařízení pro stanovení reaktivity kalcinátů vápenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 266754

Dátum: 12.01.1990

Autori: Füllsack Karel, Lisý Jaromír, Řehák Karel, Spitzer Zdeněk, Čermák Bojan, Tůma Jan

MPK: G01N 1/28

Značky: kalcinátů, reaktivity, stanovení, zařízení, vápenců

Text:

...nezreagovaných komponent vstupní Dlynná směsi. Elektrováhy § umístěnâ mimo elektrickou pec, zpravidla bočně nad pecí vevýši asi 200 mm, což je délka vertikální části pravoúhlého vahadla, jsou ovládány pomocívyhodnovací zařízení Q, jímž je digitální milivolmetr a liniový kompenzační zapisovač 9 udávající okamžitou hmotnost kalcinátu nebo zméněnou hmotnost v důsledku reakce kal cinátu s oxidem siřičitým na síran vápenatý.Směs plynů obsahující...

Kvarterní soli N-dimethylaminoarylmaleámových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266753

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hrabák František

MPK: C07C 103/70

Značky: kvarterní, n-dimethylaminoarylmaleámových, kyselin

Text:

...se uchovává 12 dnů při teplotě mistnosli. Krystaly se odłiltrují, promyjí dvakrát 3 m 3 acetonu a vysušf v evakuovaném exsikátoru nad bezvodým chloridem vápenatým. Suchý N-allyl-N,N-dimethyl-N-/4-maleinamidofeny 1/amoniumbromid váži 1,09 g a taja v rozmezi 175 až 17 BbC. Analysa sumárniho vzorce C 15 H 19 N 203 Br o relativní molekulovê hmotnosti 355,23 vypočteno 50,71 C, 5,39 H, 7,89 N nalezeno 50,74 C, 5,32 H, 8,11 N.Do 5 cm 3...

Způsob výroby 3,4-dichloranilin-6-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266752

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šuška Valdemar, Racek Otakar, Vaněk Vladimír

MPK: C07C 143/63

Značky: způsob, 3,4-dichloranilin-6-sulfonové, kyseliny, výroby

Text:

...při použití zastaralého a poruchového výrobního zařízení. Nevýhodou sulfonačního postupu 2,5-dichloranilínu, aplikovaného na méně reaktivní 3,4-izomer je především to, že použité množství olea daná koncentrace při teolotě 80 až 85 °C nestačí k úplné konverzi aminu na sulfonovou kyselinu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsoby výroby 3,4-dichloranilinrő-sulfonová kyseliny sulfonací 3,4-dichloranilinu-po rozouštění ve 100 kyselině sírová oleem o...

Prutová konstrukce stanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266751

Dátum: 12.01.1990

Autor: Petr Aleš

MPK: E04H 15/00

Značky: prutová, konstrukce, stanu

Text:

...proložit roviny, a které se v místě kŕížení s ostatními oblouky protínají aby byly v těchto místech přerušeny a ve svých osách spojeny křížovými spojkami, které spojují jak sousední díly jednoho oblouku, tak sousední díly křížícího oblouku tak, že každý oblouk je protínán a spojen přesně ve svých pětinách. Tímto řešením se docílí při nižší hmotnosti konstrukce větší tuhosti, jednoduché a rychlé smontovatelnosti a rovnoměrného rozložení sil v...

Nástavec pro míchání destilujících kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266750

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mindl Jaromír

MPK: B01D 3/00

Značky: míchaní, nástavec, destilujících, kapalin

Text:

...lze připojit ke všem typům NZ spojů prostřednictvím redukcí. Sestava nástavce podle tohoto vynálezu může být s výhodou kombinována s moderními laboratorními doplňky, jako jsou šroubové GL-spoje a spojky pro konické zábrusy.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladů jeho provedení podle přiložených výkresů, kde je na obr. 1 znázorněn v náryse schematicky nástavec pro míchání destilujících kapalin V uspořádání pro...

Stabilizační kanál kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266749

Dátum: 12.01.1990

Autori: Szabó Josef, Kroupa Petr, Brzoň Václav, Brzoň Jaroslav

MPK: H05H 1/28

Značky: stabilizační, plazmového, stabilizovaného, kapalinou, kanál, hořáku

Text:

...patrné z obr. 1, je stabilizační kanál podle vynálezu, uspořádaný mezi vnitřní tyčovou katodou l a čárkovaně naznačenou vnější rotační anodou g hořáku, tvořen dvěma válcovitými stabilizačními elementy Q, 5. Stabilizační elementy Ä, A vytvořené z keramickcýh trubek,jsou uspořádány v pouzdře nebo samostatných pouzdrech § stabilizačního kanálu, uspořádaném v tělese lg plazmového hořáku. uspořádání je takové, že v pouzdře á stabilizačního kanálu...

Zapojení pro odpínání zátěže parní tepelné sítě v závislosti na tlaku v uzlových místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266748

Dátum: 12.01.1990

Autori: Budovič Jan, Král Václav, Mejta František, Vařenka Jiří

MPK: F22B 35/00, G05D 16/20

Značky: parní, závislosti, odpínání, zapojení, místech, tepelně, uzlových, tlaku, sítě, zátěže

Text:

...sdělovacícesta 3 je současně připojena k výstupu centrální jednotky 1 açke vstupüm první až n-té rozvodné stanice lg, druhá sdělovaoí cesta 1 je současně připojena ke vstupu centrálníjednotky l a k výstupúm první až n-té rozvodné stanice lg. Vstup rozvodné stanice lg je prvním vstupem gl druhého vazebního obvodu 2, jehož druhý výstup gł je připojen na první vstup lgl řadiče lg, jehož první výstup ggg je připojen na druhý vstup 23 druhého...

Zapojení elektronické ochrany zdroje pro napájení jiskově bezpečných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266747

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hrubý Jaroslav, Rinka Günter, Bakončík Vladislav, Kuchta Zdeněk

MPK: H02H 7/20

Značky: zapojení, ochrany, elektronické, napájení, jiskově, bezpečných, zdroje, obvodů

Text:

...okruhu. Proti působení vnějších vlivů, například indukované napětové špičky, elektrostatícké výboje atd. je na výstup zapojena napětová ochrana, jejímž úkolem je vyloučit poškození funkčních bloků elektronické ochrany zdrojepro napájení jiskrově bezpečných obvodů. Zdvojeni omezovačů a snímačů V obou větvích elektronické ochrany je aktivním opatřením pro zajištění bezpečnosti při výskytu poruch v jakémkoliv bloku zapojení způsobených...

Způsob výroby bis-substituovaných allylkarbonátů polyglykolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266746

Dátum: 12.01.1990

Autori: Žmolil Přemysl, Toman Jaromír

MPK: C07C 69/04

Značky: výroby, bis-substituovaných, způsob, polyglykolů, allylkarbonátů

Text:

...reakční komponenty mísí cirkulací mezi reakčním prostorem přes čerpací a případně chladící systém, přičemžroztok hydroxidu sodněho se přivádí přímo do sací části čerpacího systému.Podstata spočíva v tom, že běžně míchaná reakční směs natéká z kotle na sání odstředivého čerpadla, které kapalinu cirkuluje, případně přes další pomocnou chladicí plochu a do sání čerpadla je zároveň zaveden roztok hydroxidu sodného. Ten je na sání okamžitě...

Chladič vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266745

Dátum: 12.01.1990

Autori: Míka Josef, Sinecký Jaroslav, Růžička František

MPK: F28B 1/06

Značky: chladič

Text:

...vody do části chladiče, pokud možno pouze do jedné řady trubek, se vstupní voda při průchodu chladičem pouze ochladí na bod mrazu, v extrémních případech dojde k namrznutí tenké vrstvičky vody na stěnách trubek, ale nedojde k promrznutí celého průřezu trubek, ke kterému by došlo, kdyby voda procházela chladičem v několika tazích. Další přicházející teplá voda, která se již nemůže ochladit na ohřátých stěnách trubek, odtaví i tenké vrstvičky...

Kapalné detergenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266744

Dátum: 12.01.1990

Autori: Haumer Jaroslav, Klecan Václav, Bareš Milan, Procházka Karel, Hrdina Pavel, Vanča Josef

MPK: C11D 3/50

Značky: kapalné, detergenty

Text:

...koncentraci Z 10,5 alkylbenzensulfonátu sodného, 7,4 mýdla, 22,4 trífosforečnanu sodného, 2,6 diethanolamidu kyseliny olejové,1 monoothanolamidu kyseliny kokosového tuku, 0,2 formalinu, 55,6 vody a 0,3 kapalné směsi tvořenć 3 hmot. pentaerytritftalátu o molekulové hmotnosti 3 300 a čísle kyselosti 195 mg KOH/g, 3 hmot. ethanolu a 94 i hmot. parfému na bázi geranylacetátu, amylskořicovéPo 12 měsíčním skladování byl zaznamenán pouze...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266743

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12

Značky: způsob, halogenidů, výroby, rtuti, monokrystalů, jednomocné

Text:

...nedostatku je dosažitelné úplně definovanou krystaloqrafickou orientací, což je účelom předloženěho řešení.Způsob výroby monokrystalü halogenidů jednomocné rtuti podle vynálezu používá způsobu podle čs. patentu 147 476, podle kterého halogenid jednomocně rtuti v uzavřené ampuli po evakuaci a zatavení resublimuje na monokrystal, a způsobu podle PV 1678-87, podle kterého se krystalografický směr (001) odohyluje od směru růstu o úhel 5 °...

Napájení králíků v drobnochovech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266742

Dátum: 12.01.1990

Autori: Strouhal Jan, Pár Oldřich, Ondráček Ivo

MPK: A01K 7/06

Značky: králiků, napájení, drobnochovech

Text:

...napáječka králíků v drobnochovech, jejíž podstata spočívá v tom, že napáječka je tvořena pro světlo nepropustnou lahví opatřenou V její horní části uzávěrem a jejím dnu napájecím ventilem láhev je opatřená plovákem s tyčinkou, která prochází otvorem V uzávěru láhve.Hlavní výhody tohoto zařízení pro napájení králíků v drobnochovech spočívají v podstatném snížení pracnosti při ošetřování zvířat, ve zšýšení hygienické kvality napájecí vody,V...

Tlakový reduktor za redukční ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 266741

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kamberský Vladimír

MPK: F01N 1/08

Značky: ventil, tlakový, redukční, reduktor

Text:

...osazení, přičemž vrchní otvíratelná část je uzavřena víkem a děrované desky jsou v osazeních uloženy vyjímatelně. Výhody tlakového reduktoru k snížení hluku podle vynálezu jsou tytoSnížení hluku šířeného z redukčního ventilu i při použití jednosedlových a dvousedlých ventilů,protože redukovaný tlakový spád můžeme rozdělit na potřebný počet spádových stupňů použitím děrovaných desek. Možnost snadné výměny desek při změně parametrů, případně...

Zařízení pro intervalové čištění tras dálkové pásové dopravy ve stísněných podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266740

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rybář Jiří, Kabourek Petr

MPK: B65G 45/00

Značky: čištění, podmínkách, stísněných, dopravy, zařízení, intervalové, pásové, dálkově

Text:

...uložený na malém mobilním kolovém nebo pásovém podvozku. Na přední části pevného rámu je umístěn vertikálně pohyblivý teleskopický rám, pevně spojený svojí pohyblivou částí s druhým několikanásobně výsuvným teleskopickým ramenem, na jehož spičce je umístěna krátká, ale široká lopata. Pohyb výložníků~zabezpečují hydraulické válce kombinované s řetězovými násobiči.Výhodou tohoto zařízení je, že odstraňuje fyzicky namáhavou práci v...

Přídavné zátěrové zařízení k napínacím a sušicím strojům

Načítavanie...

Číslo patentu: 266739

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mitáš Jaroslav, Bořek Jiří, Mohr Petr

MPK: D06B 23/24

Značky: sušicím, zátěrové, napínacím, strojům, zařízení, přídavné

Text:

...zařízení se skládá z bočnic ł, kterými je upevněno mezi vstupní a ovládací skříně Ě napínacího a sušicího stroje. Mezi bočnicemi je umístěn vstupní váleček Ä, vodicí válečky A a É pro vedení tkanin łł a zatírací hlava lg se stěrkou Q, před kterou se dávkuje zátěrová pasta nebo pěna 1. Před zařízením je tkanina łł većena běžným způsobem přes soustavu válečků a rozšiřovačů gg pro její vyrovnání. Za zařízením vstupuje na řetězovou...

Svítidlo pro nepřímé osvětlení s dvěma lineárními zdroji a měnitelnou vyzařovací chrakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266738

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hoffmann Zdeněk, Bezpalec Tomáš

MPK: F21V 7/09, F21K 7/00

Značky: nepřímé, zdroji, vyzařovací, chrakteristikou, měnitelnou, svítidlo, osvětlení, lineárními, dvěma

Text:

...svítidel pro nepřímé osvětlení odstraňuje svítidlo podle vynálezu, jehož podstatou je, že dva lineární světelné zdroje, umístěné každý v optické ose jedné zrcadlové plochy obecně cykloidního tvaru, tvarovaných tak, aby směřovaly světelný tok s výhodou do úhlu 40 až 70 ° od osy svítidla symetricky na obě strany, přičemž v horní části je svítidlo opatřeno clonou s délkou odpovídající délce lineárního světelného zdroje a s plynule měnitelnou...

Přípravek k provádění nežehlivých a/nebo nemačkavých úprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 266737

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuchyňka Jiří, Krška Zdeněk

MPK: D06M 13/16, D06M 13/34

Značky: provádění, nemačkavých, úprav, nežehlivých, přípravek

Text:

...až 20 3 vyšší, obsah volného formaldehydu na textilii o 30 až 50 nižší.Opatření spočívá v použití látky, která ve své molekule obsahuje dvě nebo více hydroxylových skupin. Jde především o sloučeniny 2 následující skupiny - monoethylenglykol, diethylenglykol, polyethylenglykol, glycerin, pentaerythrit, sorbit a manit. Množství.těchto sloučenin činí 10 až 200 hmot., nejčastěni 30 až 100 , ve vztahu na 100 sesíčující složku.Do klocovací lázně...

Způsob zalisovávání trubek pomocí elektrických nábojnic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266736

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mazurovskij Boris, Rynděnko Viktor, Školnikov Vadim, Vovk Ivan, Drumireckij Vjačeslav

MPK: B21D 26/10

Značky: způsob, způsobu, trubek, pomocí, elektrických, zalisovávání, tohoto, provádění, zařízení, nábojnic

Text:

...prvního součinovéhohrad 1 a k řízení nabíjení kondenzátorové baterie a s přímým vstupem druhého součinového hradla k řízení pohybu elektrod, jehož invérzní vstup je propojen s přímým vstupem prvního součinového hradla k řízení nabíjení kondenzátorové baterie, který představuje první řídící vstup logické jednotky, přičemž výstupy prvního součinového hradla k řízení nabíjení kondenzátorové baterie, druhého součinového hradla k řízení...

Zapojenie pre ovládanie cyklovača stieračov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266735

Dátum: 12.01.1990

Autor: Holub Viliam

MPK: B60S 1/08

Značky: cyklovača, ovládanie, zapojenie, stieračov

Text:

...a na obr. 2 zapojenie výkonového ovládacieho člena.Na obr. 1 je k motorku l stieračov pripojený výkonový člen § a súčasne riadiaci obvod 3. Jeho výstup je pripojený k zdroju g impulzov a súčasne k riadiacim vstupom čítača Qvpred a nastavitelného spätného čítača §. Výstup nastaviteľného spätného čítača § je pripojený k výkonovému členu Q, ktorý je pripojený k ovládaču 1. Výstup zdroja g impulzov jepripojený k čítacím vstupom čítačov 3 a §....

Plastifikovaný a stabilizovaný polyvinylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266734

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kroupa Jiří, Binko Jan, Doležal Vladimír, Hudeček Slavko, Kruliš Zdeněk, Vogel Tomáš, Müller Karel, Kubánek Vladimír, Wiesner Ivo, Votrubcová Zdeňka

MPK: C08L 67/02, C08L 27/06

Značky: plastifikovaný, stabilizovaný, polyvinylchlorid

Text:

...10,4 až U,90,2 až 1,3, o čísle kyselosti 10 až 60 mg KOH/q, CS 266 734 B 1 31 až 98 dílů aduktu připraveného reakcí nízkomolekulární dianové epoxidové ptyskyřice o střední molekulové hmotnosti 340 až 450 s polyesterem na bäzi kyseliny ftalové,tetrahydroftalové, hexahydroftalové nebo-jejich anhydridů, kyseliny adipové, sebakové,polymerních mastných kyseliny o střední molekulové hmotnosti 540 až 640, nebo směsí těchto látek,...

Zařízení pro sledování synchronních otáček hřídelů pohonů, zejména důlních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266733

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sládek Milan, Novák Richard

MPK: G01P 3/36, H02H 3/48

Značky: pohonů, otáček, hřídelů, sledování, zařízení, strojů, synchronních, důlních, zejména

Text:

...zařízení je možno provést tak, že lze nastavit i povolenou odchylku v úhlovém pootočení jednotlivých hřídelí, danou např. vůlí v zubech, napínáním řetězu a podobně. Vazba mezi sledovanou hřídelí a rotačním elementem může být pomocí ozubených kol a řetězů. Vazba může být i elektrická,například pomocí selsynů, takže sledování otáček je možno provádět dálkově, kdy je zařízení umístěno na libovolném místě, ač už z hlediska konstrukčního nebo z...