Archív za 1990 rok

Strana 131

Mechanismus vedení záznamového pera souřadnicového zapisovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266852

Dátum: 12.01.1990

Autor: Marek Jaroslav

MPK: G01D 9/00

Značky: zapisovače, záznamového, mechanismus, souřadnicového, vedení

Text:

...mechanismu vedení záznamového pera souřadnicového Zapisovače.Obr. 1 představuje řešení mechanismu vedení záznamového pera, kde prvá vodicí tyč 21 a druhá vodicí tyč 20 jsou opatřeny jen funkční dráhou 13, funkční drâhou 14 a funkční dráhou 15, jejichž jedinou výrobní podmínkou je jemné rovinné opracování funkčních ploch (0,8) a kde vlastní tolerance a, b a úhlu a spolu s rovnoběžností vodicích drah vyžaduje pouze dílenské tolerance.První...

Sorbent heparinu a látek obsahujících struktury heparinu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266851

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čoupek Jiří, Rybák Miroslav

MPK: C07K 17/08

Značky: sorbent, způsob, heparinu, jejich, látek, struktury, přípravy, obsahujících

Text:

...je, že aktivace nosiče probíhá pouze na vnitřním hydrolilním povrchu pÓľů, nikoli ve hmotč, takže po následnévazebnć reakci s protaminem je eliminace zby lých reziktivních skupin úplná, poměrně rychlá a konečná.Vlastní vazba protaminu (poly-ls-lisynu) se uskutočňuje adicí primzirních skupin ziíinantů na epoxidový kruh aktivovaného kopolymeru. Nutnou podmínkou je, aby aminosktípiny nebyly protonizovány, proto je nutno upravit alkalitu roztoku...

Způsob výroby uhlíku s rozvinutým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266850

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dousek František, Kavan Ladislav

MPK: C01B 31/02

Značky: způsob, rozvinutým, uhlíku, výroby, povrchem

Text:

...teplotě 842 až 1 695 °C tedy nejméně při teplotě bodu tání příslušného fluoridu alkalického kovu, který vzniká při reakci spolu s uhlíkem, při sníženém tlaku l 01 až 106 mm Hg případně v inertním prostředí.Jedná se tedy o elektrochemickou redukci jednoduchých perťluorovaných organických látek, která u těchto látek V plynném nebo kapalném skupenství může probíhat za nízké teploty elektrochemickým mechanismem nszbytným pro vznik uhlíku s vysoce...

Směšovací hlavice hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266849

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chlupáček Petr, Buchal Josef, Diditz Otakar

MPK: F23D 14/62, F23D 14/14

Značky: směšovací, hlavice, hořáku

Text:

...výkonové oblasti.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kterýpředstavuje nárysný řez směšovací hlavicí hořáku.směšovací hlavice hořáku sestává z valcověho difuzoru l, v němž je plynová vsuvka 3 s viřičem 3. Ve válcovém difuzoru l před viřičem 3 je axiálně suvně uložena vložka A tvaru dutého válce. vložka 1 má vytvořenu výstupní plochu § jako kuželovou, svírající s vnitřní válcovou stěnou difuzoru l úhel alfa v rozmezí...

Reverzně osmotický a ultrafiltrační spirálně vinutý model s kombinovaným nátokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266848

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čuda Pavel, Wofek Viktor, Starý Petr

MPK: B01D 13/00

Značky: kombinovaným, osmotický, model, ultrafiltrační, spirálně, nátokem, reverzně, vinutý

Text:

...v tom, že vstupní médium je dynamickým tlakem proudu tekutiny hnáno ve štěrbině mezi vnějším povrchem moduluya vnitřním povrchem nádohy k výstupnímu konci modulu. Tím je přednostně zásobován větším prütokem výstupní konec modulu, zatímco jeho vtoková část je značně znevýhodněná. To se projevuje rozdílnými rychlostmi proudění vstupního média podél membrány, kdy nad membránou v blízkosti drenážní trubky u vstupní části je značně...

Absorpční obálka pro skladování a dopravu štěpných mot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266847

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tajmchman Petr, Carbol Pavel, Bárdoš Jozef, Prnka Tasilo, Bula Lumír

MPK: G21F 1/12

Značky: absorpční, skladování, dopravu, obálka, štěpných

Text:

...bôz v množství od 20 do 70 hmot. E a je tlouštky od 0,1 do 2,0 mm a na ní se nachází třetí, krycí vrstva, která je vytvořena o tlouščce od 0,1 do 1,0 mm z niklu nebo jeho slitin, případně z nerezavějící oceli. Krycí vrstva je s výhodou mechanicky vyleštěna na Ra 0,2 až 0,8.Výhodou absorpční obálky podle vynálezu je velmi dobrá kvalita a spolehlivost při skladování jakož i dopravě štěpných hmot, dále nízká pořizovací náklady vyplývající z...

Absorpční obálka pro skladování a dopravu štěpných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266846

Dátum: 12.01.1990

Autori: Carbol Pavel, Bula Lumír, Prnka Tasilo, Bárdoš Jozef, Tajchman Petr

MPK: G21F 1/12

Značky: štěpných, obálka, dopravu, absorpční, skladování

Text:

...46, T 152, (Ti, Cr)B 2 tak kovový nikl nebo jeho sloučeniny např. Nicr, NiCrSiB a to V takovém uspořádání, že v oblastech přiléhajících k ocelovému nosiči je dosaženo 100 S obsahu kovové složky, např. niklu nebo jeho slitiny, a postupně se stoupající vzdálenosti od ocelového nosiče se zvyšuje koncentrace böru až na celkových 70 hmot. E, přičemž tlouštka celé absorpční vrstvy je 0,2 až 2,0 mm.Výhodou absorpční obálky podle vynálezu je vysoká...

Absorpční obálka pro skladování a dopravu štěpných mot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266845

Dátum: 12.01.1990

Autori: Prnka Tasilo, Carbol Pavel, Bárdoš Jozef, Tajchman Petr, Bula Lumír

MPK: G21F 1/12

Značky: absorpční, obálka, dopravu, skladování, štěpných

Text:

...podle vynálezu, jejíž podstatou je, že absorpční vrstva je vytvořena z látky obsahující bör, např. B 4 C, TiB 2, (Ti, Cr)B 2,případně ve směsi s 5 až 50 hmot. niklu nebo jeho slitinami, např. chromnlklu, NiCrSiB, a to v tlouščce od 0,1 do 2,0 mm, přičemž koncentrace bôru je v této vrstvě od 20 do 70 hmot. .Výhodou ahsorpční obálky podle vynálezu jsou nízke pořizovací náklady vyplývajícíz tohože je vyrobitelná běžnou technologií žárového...

Zařízení ke zkoušení ložisek, zejména valivých, v magnetickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 266844

Dátum: 12.01.1990

Autori: Baďo Ján, Krumpolc Eduard

MPK: G01M 13/04

Značky: magnetickém, zejména, zařízení, zkoušení, valivých, ložisek

Text:

...zařízení, čímž se značné snižují náklady potřebné na jeho výrobu.Zařízení podle vynálezu je schematicky v oeovém řezu znázorněno na přiloženém výkrese.Zařízení sestává ze dvou krajních pouzder 3, mezi nimiž je uspořádánc jedno střední pouzdro l a z hřídele 3 spojeného s nezakresleným náhonovým mechanísmem. V středním pouzdře l a krajních pouzdrech g jsou vnějšími kroužky uložena zkoušená ložiska, jejichž vnitřní kroužky jsou nalisovány...

Způsob určení skladby polymerbetonového plniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266843

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svoboda Luboš, Král Pavel, Havránek Tomáš

MPK: G01N 11/10

Značky: určení, skladby, polymerbetonového, plniva, způsob

Text:

...vhodný i pro operativní optimalizaci v případech kolísající jakosti surovín.Postup podle vynálezu je dále ukázán na dvou příkladech, které mají ilustrativní charakter a neslouží k vymezení rozsahu vynálezu.z křemenného písku 0,6 až 1 mm a skleněné moučky měla být připravena plastmalta s epoxidovým pojivem. K určení optimálního poměru skleněné moučky a písku byly připraveny vzorky směsného plniva s obsahem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 a 50...

Zařízení na dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266842

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: vzduchu, dělení, zařízení

Text:

...obrázku na kterém je zjednodušene technologické schéma zařízení na dělení vzduchu na produkci kyslíku a dusíku. Do hlavního výměníku l vstupuje vzduch zbavený vody a C 02 o tlaku minimálně l MPa vstupním potrubím ll. Převážná část vzduchu je z hlavního výměníku l vedena potrubím 1 tlakového vzduchu na vstup expanzní turbiny 3, jejíž výstup je propojen potrubím ll expandovaného vzduchu s prostorem pod prvním patrem tlakové rektifikační kolony...

Poloautomatický tvarovací stroj na ohýbání profilového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266841

Dátum: 12.01.1990

Autori: Stupka František, Hebelka Josef, Vraný Miloš, Kadlec Jiří

MPK: B21D 7/04

Značky: ohýbání, stroj, poloautomatický, tvarovací, materiálů, profilového

Text:

...osazeným rotující kladkou lg, která společně s opěrným ramenem É (viz obr. 4) vytváří vnější radius, na ohýbaném tyčovém materiálu ll. K udržení nezvlněného povrchu bočních částí profilu ohýbaného materiálu slouží kalibrické rotační štěrbiny, vytvořené na bocích kopírovacího disku gg. Silové sevření deskové skladby celé tvarovací hlavy 5 provádí přitahovací válec gl s krátkým zdvihem pístní tyče gg, osazenéve spodní části perem 31 vsazeným...

Způsob čištění pentritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266840

Dátum: 12.01.1990

Autor: Konečný Luboš

MPK: C06B 31/12

Značky: pentritu, čištění, způsob

Text:

...důsledku jejich podstatné Vyšší rozpustnosti V kyselině dusičné respektive v acetonu usazeny ve filmové vrstvě na pävrchu krystalú pentritu a zhoršují jeho sypnost, chemickou stabilitu a teplotu tání. Dipentaerytrihexanitrát a tripentaerytritoktanitrát zústávají přítomny v pentritu po extřakci podle vynálezu V důsledku jejich velmi nízke rozpustnosti v dietyléteru, avšak jejich přítomnost neovlivñuje nepříznivě sypnost a chemickou stabilitu...

Obloukový rychlozapínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 266839

Dátum: 12.01.1990

Autor: Polák Václav

MPK: H01H 31/00

Značky: rychlozapínač, obloukový

Text:

...před jeho zapnutím musí obvod zapnout paralelní spínací jiskřiště. To ovšem vyžaduje elektronické ovládání, které má ohtížný úkol zvláště,přihlédneme-li ke značným rozptylům v zapínacích časech mechanických zapínačů.Tyto nevýhody odstraňuje obloukový rychlozapínač podle vynálezu, jehož podstata spočívaV tom, že je tvořen vodivým košem válcového tvaru tvořeným alespoň dvěma kovovými tyčemi pevné a vodivě připojenými na dolní straně ke dnu koše...

Zařízení pro udřžování stálé teploty v kapalném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266838

Dátum: 12.01.1990

Autor: Peša Miroslav

MPK: B01J 19/00

Značky: teploty, kapalném, prostředí, udržování, zařízení, stálé

Text:

...ohřevu pre zvolených základních teplot i neUvedené nedostatky odstrañu že nádoba pro pracovní médium má tvoří vstupní a výstupní ramena,opatřeno temperovacím členem a mcovního média na požadovanou teplotu, časově pomalé změnyrovnoměrná a dlouhá tepelná homogenizace. je řešení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,tvar dvojité U trubice. Vnitřní trubice, jejíž rovné části je souose ulož ější trubici. Vstupní rameno je íchadlem, ena ve...

Zařízení pro tváření, zejména součástí s podélným výstupkem na čelech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266837

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bubeníček Jaroslav, Jedovnický Bohumil, Kupka Dušan

MPK: B21K 23/00

Značky: výstupkem, podélným, zařízení, zejména, tváření, součástí, čelech

Text:

...v místech tvarových přechodů zahloubení jeho čela odstraňuje koncentraci napětí V nástrojí během tvářecí operace, které by v případě celistvého nástroje způsobilo jeho destrukci. Zároveň umožňuje odvzdušnění v místěch tvarového dna zahloubení a tímdokona 1 é vytvarování čela součástí. Zasunutím děleného konce průtlačníku do prútlačnice před začátkem tvářecí operace je zajištěno dělené čelo před nežádoucím rozevřením. Rozevření odpovídající...

Způsob stanovení kritického stupně deformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266836

Dátum: 12.01.1990

Autori: Přepiora Václav, Šedivec Jan, Perlík Jiří

MPK: G01N 3/60

Značky: deformace, kritického, stanovení, stupně, způsob

Text:

...zpracování u kovových materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, ze se vzorek deformuje na klínový tvar v rozmezi teplot 350 až 1 300 °C,podélně se rozřizne, zviditelní se makrostruktura, načež se změři tlouščka klínu v místě přechodu jemnozrnné struktury v hrubozrnnou. Kritický stupeň deformace se určí ze vztahůkde É je velikost deformace V proeentech, ho původní výška zkoušky a h rozměr zkoušky v místě přechodu.Výhodou...

Zařízení pro vedení vývalku u válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266835

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šimůnek Aleš, Elleder Pavel

MPK: B21B 39/08, B21B 39/00

Značky: stolic, válcovacích, vývalků, zařízení, vedení

Text:

...pro technologické chlazení pracovních válcü a jednak otvory pro měřič tlouččky vývalku.Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že přední část vodioího tunelu, která je zaústěna do mezery pracovních válcú, je upevněna v jejich ložiskových tělesech a zadní část, odnímatelně přiřazená k přední části, je vodicími lištami upevněna v nosných vedeníchVýhodou zařízení podle vynálezu je usnadnění zavádění vývalku do válcovací stolice a...

Způsob tepelného rozkladu směsi šťavelanů vzácných zemin s vyšším obsahem ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266834

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakubec Karel, Bejrová Věra, Hartman Miloslav, Svoboda Karel

MPK: C07C 55/07

Značky: šťavelanu, rozkladu, tepelného, vzácných, vyšším, směsi, zemin, obsahem, způsob

Text:

...vrstvou je takový, aby vysušený produkt ulétával z vrstvy a mohl být zachycen v cyklonu a na tkaninovém filtru a zároveň aby neulétávaly inertní častice tvořící fluidní vrstvu. K omezení segregace částic a zlepšení míchání částic ve fluidní vrstvě je vhodný konusový tvar spodní částí fluidnĺ sušárny. Podle potřeby je možné část nedostatečně vysušeného produktu recirkulovat.Druhý stupeň tepelného rozkladu je realizován opět ve fluidní vrstvě...

Držák zářivkového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266833

Dátum: 12.01.1990

Autor: Psota Pavel

MPK: F21S 3/02

Značky: zdroje, držák, zářivkového

Text:

...čepem. Na čep je nasazen druhý díl krytu a přitažen maticí. Je výhodné spoj mezi díly krytu zakrýt prstencem pevně spojeným s jedním dílem krytu. Výhodným je i to, že těchto prstenců může být na dílech krytu několik a že mohou být na svém povrchu opatřeny závitem pro našroubování kroužkú. současně mohou být prstence a díly krytu na shodném místě opatřeny i bočními otvory.Výhodou držku zářivkového zdroje podle vynálezu je, že umožňuje výměnu...

Zařízení k čerpání vody v předávacích stanicích tepla s regulací směšováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 266832

Dátum: 12.01.1990

Autori: Berková Zdena, Bláha Jaroslav, Rejha Bohumil

MPK: F24D 3/04

Značky: tepla, zařízení, stanicích, čerpání, směšováním, regulaci, předávacích

Text:

...zařízení se skládá ze dvou mechanicky spřažených objemových čerpadel l, g,z regulačních ventilů 1, § a ze zpětné klapky lg (viz obr. 2).čerpadlo l je umístěno v přívodním horkcvodním potrubí 1 za regulačním ventilem 1. Čerpadlo g je ve zkratu 1 mezi přívodním potrubím 3 a zpětným potrubím §. čerpadlo 3 má obtok li s regulačním ventilem Ä. Mezi směšovacím bodem lg a připojením obtoku li je zpětná klapkaPrvní rotor čerpadla l je mechanicky...

Filtr pro zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266831

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fryščák Jan, Dohnal Jiří

MPK: B01D 29/26

Značky: filtr, sypkých, zásobník

Text:

...je rozdělena filtrační skříň na vnitřní prachovou komoru a vnější prachovou komoru, z nichž každá je opatřena samostatným odvětracím komínkem a samostatným přivodem regeneračního vzduchu, opatřeným klapkou. Větší napínací prsten i menší napínací prsten jsou podepřeny výztuhou, připevněnou ke kruhovému podpěrnému rámu.Hlavní výhodou filtru podle vynálezu je, že jedinou, velmi jednoduše zhotovitelnou a vyměnitelnou filtrační vložkou, dokáže...

Způsob odstraňování tenzidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 266830

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fuka Tomáš, Franče Pavel, Bahenský Vladimír

MPK: C02F 1/58

Značky: odstraňování, tenzidů, způsob, odpadních

Text:

...ultrafiltrační membránu.vynález je založen na zjištění, že zatímco převážná většina volných tenzidu prochází ultrafiltrační membránou, ty tenzidy, které jsou vázáný na vysokomolekulární látky, například těžké oleje, ultrafiltrační membránou neprojdou a jsou na ní téměř beze zbytku zachyceny. Ultrafiltrace je jako proces běžně používána pro odolejování odpadní vody nebo zadrženi zbytků nátěrových hmot a je jako taková provozně zvládnuta....

Způsob výroby voluminesní netkané textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266829

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kubát Jindřich, Skokanová Zdena, Plevová Zdena, Nekuda Vladimír, Drápela Ladislav

MPK: D04H 1/48

Značky: výroby, způsob, textilie, voluminesní, netkané

Text:

...řešení je však značný vlákenný úlet, který při zpracování zanáší stroje, což představuje značné časové ztráty a námahu při čištění těchto strojů. Další nevýhodou je malá restituce v protažení.Všechny uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby voluminesní netkané textílie, vytvořenéz vlákenné vrstvy, po vpichování alespoň na jedné straně natavené a zchlazené, jehož podstatou je, že se nejdříve vpuchuje útvar, sestávající z 20 až 70 hmot....

Způsob výroby dithioničitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 266828

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kohut Radislav, Doffek Zdeněk, Stejskal Zdeněk

MPK: C01B 17/66

Značky: způsob, sodného, dithioničitanu, výroby

Text:

...teplot a hlavně předávkováním 100 plynného S 02. Velikost redukční nádoby a hmotnost vsádek je konstantng doba redukce je dána klimatickými podmínkami a teplotou chladící vody, to znamená, že v letním období trvá cca 100 minut a v období zimním pak 70 minut. Ukončení redukčního procesu se zjištuje vizuální kontrolou vzhledu roztoku, který podle reglementárního předpisu mábýt mlěčně šedě zbarven s obsahem malých poletujících zbytků...

2-Isothiokyanato-3-kyan-4,5,6,7-tetrahydrobenzo/b/thiofen a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266827

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pazdera Pavel, Nováček Eduard

MPK: C07D 333/66

Značky: způsob, přípravy

Text:

...vzorce I. Bylo nalezeno, že látku vzorce I lze připravit reakcí 2-amino-3-kyan-4,5,6,7s thiofosgenem V inertnim rozpouštědle v přítomnosti uhličitanu vápenatého nebo hydrogenuhličitanu sodného či draselného při teplotě 20 až 25 OC.2-isothiokyanato-3-kyan-4,5,6,7-tetrahydrobenzobjthiofen se používá pro syntézy N-substituovaných N-/2-(3-kyan-4,5,6,7-tetrahydrobenzoĺhthíenyl)/thiomočovin, které mají herbicidní účinky nebo se využivaji jako...

Měrná kyveta pro stanovení absorbce světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266826

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hejl Milan, Barta Čestmír

MPK: G01N 21/03

Značky: světelného, kyveta, absorbce, měrná, záření, stanovení

Text:

...světelného paprsku je zajištěna jeho relativně dlouhá celková dráha v měřeném prostředí, čímž se dosahuje zvýšení citlivosti a přesností měření.obdobných výsledků lze dosáhnout řešením měrné kyvety tvořené vnějším pláštěm uzavřeným dvěma víky podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že vnitřní funkční povrch vnějšího pláště je pokryt reflexní vrstvou, například z hliníku, popřípadě V místě posledního z odrazu světelného paprsku před výstupem z...

Ředidlo dělicího a mazacího prostředku pro ošetření forem při tlakovém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266825

Dátum: 12.01.1990

Autori: Komprda Bohumír, Láník Igor, Elefant Miloš

MPK: B22C 3/00

Značky: forem, odlévání, dělícího, tlakovém, ošetření, mazacího, kovů, prostředků, ředidlo

Text:

...s převažující většinou isoaleknů a bodem vzplanutí V uzavřeném kelímku v rozmezí 20 až 32 °Ca hustotou při 20 °C 780 kg.m 3, jako ředidla dělícího a mazacího prostředku pro ošetření forem při tlakovém odlévání kovů, tvořeného směsi minerálních, rastlinných a žívoěišných olejů, tuků a vosků, s případným obsahem pevných látek, jako jsou kovové prášky a grafit.ku na formu má i vlastní ředidlo dělicí a mazací účinky, kterými zlepšuje účinnost...

Způsob regulace dodávky tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266824

Dátum: 12.01.1990

Autori: Petrovský Ivan, Havelka Zdeněk

MPK: F04D 27/00

Značky: regulace, dodávky, tepla, způsob

Text:

...současně charakteristiku vstupního výparníku, tj. závislost tlaku páry v sání na objemu páry V sání, případně tlaku páry v sání na nasávané hmotnosti na sání kompresoru. Odtud též vyplýva, že pro dva shodné prípady návrhových stavů, ale jiné průběhy strmosti této vstupní charakteristiky může dojít i k nezbytnosti návrhu dvou odlišných strojů.Z těchto skutečnosti vyplývají základní poznatky pro regulaci termokompresoru. Z rozboru použití...

Způsob čišění odpadních vod ze zušlechťovacích procesů v textilním průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266823

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kanda Karel, Martinec Alexandr, Jägerová Marta, Džurný Jaroslav, Havlíček Werner, Havlíček Wolfgang

MPK: C02F 1/56, C02F 1/68, C02F 1/28...

Značky: textilním, zušlechťovacích, odpadních, procesu, průmyslu, čišění, způsob

Text:

...relativně drahé.Podstatou způsobu podle vynálezu je spolupůsobení anorganických koagulantů a polymernĺ kyseliny akrylové s přídavkem tetradipikolinanu draselného při čiření odpadních vod. Molekulová hmotnost kyseliny polyakrylové se pohybuje v rozmezí 3 až 7.106. Tímto odpadá nutnost použití finančně náročných kationaktivních flokulantů, přičemž tetradipikolinan draselný zajištuje, že relativně levná kyselina polyakrylová máúčinky...

Orovnávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266822

Dátum: 12.01.1990

Autor: Daněk Radoslav

MPK: B24B 53/053

Značky: zařízení, orovnávací

Text:

...zastavěný prostor bez potřeby vlastního motoríckého náhonu.Orovnávací zařízení podle vynálezu je znázorněno na pŕiloženém výkrese, kde obr. l představuje nárysný, obr. 2 půdorysný a obr. 3 bokorysný pohled na jeho provedení.zařízení sestává 2 orovnávacího kotouče 3, uloženého volně otočné v tělese Q, který je v dotyku s orovnàvanou obvodovou plochou brusného kotouče ł. Osa 92 rotace orovnávacího kotouče 3 leží v rovině 52 rovnoběžné s...

Pec pro tepelné štěpení uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266821

Dátum: 12.01.1990

Autori: Veselý Petr, Pospíšil Radomír, Fridrich Vít, Fiedler Lubomír

MPK: C10G 9/20

Značky: štěpení, tepelně, uhlovodíku

Text:

...na příslušný výměník napojený prostřednictvím alespoň jednoho výstupního kolektoru, zatímco vnější trubky jsou prostřednictvím vstupního potrubí napojenyna nejměně jeden vstupní kolektor, který je spojen s výstupom příslušného konvekčního svazku. Podstata vynálezu spočívá přitom v tom, že v nejnižší části procesních trubek, resp. dvoutrubek je vytvořen směšovač, do něhož je zaústěn alespoň jeden přívod pomocného teplonosného média, kupříkladu...

Objímka pro uložení kondenzorové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266820

Dátum: 12.01.1990

Autor: Olša Milan

MPK: G02B 7/02

Značky: kondenzorové, objímka, uložení, soustavy

Text:

...do svazku světelných paprsků, vycházejících z nenaznačeného světelného zdroje. Celá objímka l je překryta víkem lg, ve kterém je upraven příslušně rozměrný vstupní otvor lgl. zajištění polohy víka lg k bočním stěnám objímky l není naznačeno. může však být provedeno šrouby, západkou a podobně.Podél vnitřních stran obou dalších bočních stěn ll objímky l jsou volně uloženy distanč ní vložky gj jejichž rozměry odpovídají rozměrům těchto...

Způsob neutralizace alkalických odmašťovacích lázní a oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 266819

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hanák Petr

MPK: C02F 1/66

Značky: alkalických, způsob, odmašťovacích, neutralizace, lázni, oplachových

Text:

...hodnota pH na 84-9. vzniklé kaly se oddělí např. metry požadovaným hodnotám zbytkového znečištění, vypouští např. do kanalizace.Výhodou řešení podle vynálezu je jeho snadná proveditelnost, jednoduchost průběhu a nenátočnost na potřebné pracovní zařízení. Jinou výhodou je, že zneškodnění a neutralizace probíhají spontánně za normálních podmínek (teploty místnosti a atmosférického tlaku), kontinuálně a rychle. Další výhodou je, že se likvidují...

Akcelerační snímací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266818

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Lorenc Zdeněk

MPK: G01B 7/28

Značky: snímací, akcelerační, hlavice

Text:

...polohy s dostátečnou přes~. hostí a výsledek měření není zatížen chybou pramenící z konstrukce snímací hlavice a 2jejích dynamických vlastností) výsledků měření je rovněž dosaženo za mnohem menších nákladů ,j na měřicí techniku.Příkladně provedení akcelerační snímací hlavice podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořádání akcelerační snímací hlavice a-obr. 2 uspořádání měřicího...

Ztužený tkaný, pletený, pletenotkaný nebo netkaný plošný textilní útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266817

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krejčí Miloš, Kazda Ota, Svoboda Ladislav

MPK: D03D 15/00, D04B 39/06, D04H 3/12...

Značky: způsob, plošný, útvar, ztužený, pletenotkaný, tkaný, netkaný, pletený, textilní, výroby

Text:

...vláken pouze omezená, nehledě k tomu, že tavením vláken dojdeke zničení mikrostrukturální stavby vlákna, jak již bylo uvedene dříve.Zvláště u plošných textilních útvaru vzniklých z rouna je možno předpokládat relativně značnou tlouščku plošného útvaru, což zvyšuje problémovost potřeby rovnoměrného zahřátí takového útvaru, čímž předpoklad zničení mikrostrukturální složky stavby fôliového vláknasměrem ke zdroji přívodu tepla roste. Protože je...

Zařízení pro redukci počtu řad dopravovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266816

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kalina Rudolf, Babka Karel, Gregoriades Pavel

MPK: B65G 47/08

Značky: redukci, počtu, dopravovaných, zařízení, výrobků

Text:

...výrobků. Držáky lg umožňují nastavení snímačů A až 2 V příčném i podélném směru. Výkyvný dopravník 3 je pásový a jeho stranový pohyb zajišťuje pneumatický válec ll, přičemž krajní polohy dopravníku registrují snímače polohy gg a lg. Pohon blokovacího dopravníku l a výkyvnéhc dopravníku g zajištují elektromotory lg. Přerušení posunu výrobků v krajních řadách zajištují zdvihátka lg až ll, ovládaná pneumatickými válečky lg až gg. Při...

Psací vypratelná barevná tekutina do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266815

Dátum: 12.01.1990

Autori: Demlová Hana, Vávrů Jaroslav, Bartošová Naděžda, Tůma Věroslav, Štumfolová Dana, Jarošová Marie, Kozák Pavel, Bartušek Tomáš, Stejskalová Dana, Wiedermannová Marie, Ducháčková Marie

MPK: C09D 11/16

Značky: psací, barevná, vypratelná, psacích, tekutina, prostředků

Text:

...rukou apod. snadno odstranit, přičemž pro jejich odstranění postačí běžné prací a mycí prostředky a znečištění je odstraněno beze stopy.Osvědčílo se kombinovat uvedené látky s povrchové aktivnimi lálňumĺ, které dále snížujĺpovrchové napětí psacich tekutín a zlepšuji jejich funkci ve psacich prostředcích.Především v závislosti na typu použitých barviv je možno použít jak kationaktivni tak anionaktivní nebo neionoqeni povrchově aktivní...

Zařízení k optimalizaci funkce fluidního uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266814

Dátum: 12.01.1990

Autor: Chládek Jaroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidního, zařízení, optimalizaci, uzávěru, funkce

Text:

...řeší i problémy se zajištěním funkce fluidního uzávěru při jeho zasypání zrnitým materiálem. Dobrá činnost fluidního uzávěru se podpoří i zaváděním vzduchu o různých parametroch kanály pod rošt do vzduchové skříně rozdělené přepážkou.Provedené zařízení k optimalizaci funkce fluidního uzávěru je znázorněno na schematickémvýkresu. Zařízení sestávâ z tělesa l sifonového uzávěru rozděleného přepážkou 3 tělesa ave své spodní části opatřeného roštem...

Zařízení pro automatické odjehlování děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 266813

Dátum: 12.01.1990

Autor: Šlesinger Jiří

MPK: B23B 51/08

Značky: odjehlování, automatické, zařízení

Text:

...3 umístěn upínač 1. V jeho přední desce jsou uchyceny delené kruhové upínací čelisti g, opatřené vnějším kuželem. Tyto jsou vtlačovány do kuželové vložky tlakem pneumatického válce 3 upevněného v zadní desce upínače 5, společně s vyhazovačem odjehlené součástky ll. Pneumatický válec § pohybuje po vedení příčníkem lg, který nese trn zasouvače 14 s dvěma odpruženými záchyty lg. Na základové desce upínače A je umístěn odpruženýprizmatický...